PutinPutin

Åbent brev til en vis mr. Putin og alle dine rygklappere.

1: Jeg kan ikke stærkt nok opfordre dig Putin, til straks her til morgen at
henvende dig til en
psykiatrisk hospital, for straks at lade dig indlægge til nærmere undersøgelse.
Skulle lægerne tilbyde at lægge dig håndjern, bør du ikke
sige nej, det er et godt tilbud til dig, at du ikke gør mere skade end du allerede har gjort.

2: Der næst en opfording til Dumaen om at forklare jeres prædident at, da det ser ud til at det rabler for ham, - må I opfordre ham til at lade sig indespærre, således at han ikke også sovser jer ind i noget I ikke kan komme ud af.
I er jo allerede meget uvelkomne uden for Rusland.

3: Også en stærk opfordring til Ruslands militære ledere, fra generaler til sergenter og menige, tænk Jer godt om,-  det I foretager jer fører ikke til noget godt, alle russere på lederplan vil fra nu, aldrig nogen sinde kunne rette op på den skade i her pådrager jer.
I vil for evigt blive betragtet som pariaer i denne verden.

4: Og endnu en opfordring til den menige russiske befolkning der stadig  har modet til at protestere, om at fortsætte med at gå på gaden, inden det er for sent, og kloden står i brand.

Mit sidste ord til Putin: Skam dig!Tilbage til indeks
Den 18. Juli 2022 skal man så høre fra det skrydende æsel i Moskva at vesten vil komme krybende tilbage!
Vesten kommer måske tilbage når Putin og han gangsterregime dingler i et reb,  når dumaen er flygtet til Sibirien og Navalny og de politiske fanger er frigivet.
Vi ser hvem der kryber først.
Oven i købet pynter skvattet sig med at citere fra Shakespare: Vist lever du Putin, men alting har en ende, så regn ikke med et mausolæum, frie russere vil helst glemme at om dig.
--
Og så skal man høre her den 23. Juli 2023, at Danmark er kommet på en liste over "Uvenlige lande" ! Er der overhovedet nogen lande der ser med venlige øjne på jer russiske forbrydere?
De kan vist tælles på en hånd.
Men hvis hr. Putin, der overhovedet ikke har styr på hvad hans tropper foretager sig, ville overholde de aftaler han selv underskriver, ville vi nærme os med en anelse mindre uvenlighed.
                                                                                        

putin
Открытое письмо некоему господину. Путин и все ваши предатели.

1: Я не могу достаточно настоятельно призвать вас, Путин, немедленно сегодня утром
обратиться в психиатрическую больницу для немедленной госпитализации для дальнейшего обследования.
Если врачи предлагают надеть на вас наручники, вы не должны
скажите нет, это хорошее предложение для вас, чтобы вы не причиняли больше вреда, чем вы уже сделали.

2: Есть приглашение в Думу разъяснить вашему президенту, что, как бы это для него не гремит, - вы должны поощрить его дать себя посадить, чтобы он и вас не втравил в то, к чему вы не можете прийти снаружи.
Вас уже очень не любят за пределами России.

3: Также настойчивый призыв к военачальникам России, от генералов до сержантов и рядовых, хорошенько подумайте - то, что вы делаете, ни к чему хорошему не приводит, все русские на руководящем уровне отныне, никогда не смогут исправить это повреждение в здесь берет на себя вас.
Вы навсегда будете считаться изгоями в этом мире.

4: И еще один призыв к простым русским людям, у которых еще есть мужество протестовать, продолжать ходить по улицам, пока не стало слишком поздно и земной шар не загорелся.

Мое последнее слово Путину: Позор вам!

Голос за Путина - это голос за сатану.
18 июля 2022 года надо тогда услышать от хвастливого осла в Москве, что Запад приползет обратно!
Запад может вернуться, когда Путин и его бандитский режим будут болтаться на веревке, когда Дума сбежит в Сибирь, а Навальный выйдет на свободу.
Мы видим, кто ползет первым
.
Вдобавок ко всему склока украшает себя цитатой из Шекспира: Видно ты живешь Путиным, но всему есть конец, так что на мавзолей не рассчитывай, свободные русские скорее забудут о тебе.
---
И тогда вы услышите здесь 23 июля 2023 года, что Дания находится в списке «недружественных стран»! Есть ли вообще страны, которые благосклонно относятся к вам, русским уголовникам?
Наверное, их можно пересчитать по пальцам одной руки.
Но если бы г-н Путин, абсолютно не контролирующий действия своих войск, соблюдал бы соглашения, которые он сам подписывает, мы подходили бы с чуть меньшей недружелюбностью.

Остановите свою войну!!