Tilbage til Helsingør


Vielser foretaget i
Sankt Olai kirke Helsingør
6. Januar 1830 - 21. Dec. 1835
 

Brbrdr. = brændevinsbrænder.


Nr.
Brudgommens navn
Brudens navn
Hvem forloverne ere
Vielses-
dagen
Hvor og 
bemærkninger
1
Bendt Johannes Jørgensen
40 år, enkemand færgemand
Karen Andersen
36 år, pige
færgemand H. Petersen
lods A. Backe
6. Jan
I kirken
2
Lars Nielsen
31 år, ungkarl og muursvend
Inger Christine Worm
30 år, jf.
færgemand F. Worm
dito P. Anthoni
13. Jan.
I kirken
3
Jens Hansen
28 år, ungkarl, tjenestekarl
Anne Severine Helgesen
25 år, pige
færgemand Jørgen Larsen
slagtermester Lud. Petersen
22. Jan.
I kirken
4
Johan Christian Heilig
24 år, ungkarl og tømmermand
Anne Margarethe Weilbye
30 år, pige
færgemand Børge Lind Børgensen
skomagermst. Andreas Berg
19. Marts
I kirken
5
Johan August Wurtz
32 år, enkemand og toldbetjent
Frederike Amalie Permin
37 år - jomfru
brygger Niels Svendsen
kjøbmand Permin
8. Apr.
Hjemme
Efter bevill. 6. Apr. 1830
6
Johannes Petersen
 32 år, ungkarl tjenestekarl
Inger Kirstine Christensdatter 26 år, pige
kjøbmand Brandt
og do Olsen
30. Apr.
I kirken
7
Ole Jensen
31 år, ungkarl, færgekarl
Christine Petersen
30 år, pige
ober skibschirurg Almis
skrædermester Kreiler
30. Apr
I kirken
8
Johan Henrik Wurtz,
23 år, ungk. og skomager fra Fredensborg
Botilla Kullberg, 
32 år pige
værtshusholder 
Niels Hansen og
skræder Bodin
8. Maj
I kirken
9
Niels Steffesen af Aalborg
42 år, enkemand og brygger
Marie Hafs
41 år jomfru
[Usikker på efternavn, Hass, Haff Hahs kan være alternativer]
etatsraad Berg
brygger Randrup
10. Maj
I kirken
10
Magnus Petersen
25 år, ungkarl og færgekarl
Sophie Amalie Nielsen
29 år, pige
prowst Trojel
færgemand Christen Salomonsen
21. Maj
I kirken
11
Peter Frederik Rolsted
29 år, ungkarl og  sadelmagermester
Magdalene Elisabeth Semperlund, 25 år, pige
wognmand Christoffer Hansen, og 
muurmester 
Peter Christensen
25. Maj
I kirken
12
Jens Peter Narvesen
40 år, ungkarl og skomagersvend
Anne Margrethe Eskelsen
28 år, pige
færgemand Petersen
brændeviinsbrænder Hansen
11. Juni
I kirken
13
Andreas Nyborg 59 år, værtshusholder, enkemand
Sophie Frederike Hay
29 år, pige
kjøbmand Roholdt
uhrmager Lassen
11. Juni
Hjemme
bevill. af 8. Juni 1830
14
Svend Olafsen Nielsen
24 år, ungkarl bødkersvend
Anne Margrethe Hansen
27½ år, pige
bødkermester Bertelsen
wærtshusholder Hansen
25. Juni
I kirken
15
Hendrik Theisen
31 år, ungkarl, farver
Mette Uldrike Westerup Knust,
31 år, jomfru
kjøbmand Rønning
farver Langhorn
4. Juli
I kirken
16
Hans Hansen 28 år
ungkarl og avlskarl fra Gurre
Caroline Frederikke Aackermann, 20 år, pige
malermester Gusmann
lysestøber Bryan
17. Aug.
I kirken
17
 Niels Hansen, 23 år, 
ungkarl og tjenestekarl
 Pernille Rasmusdatter
21 år, pige
 brygger J. P. Olsen
kjøbmand And. Larsen
1. Sept. 
I kirken 
18
Niels Larsen 30 år,
ungkarl, skomagermester
 Bente Jensen
28 år, pige
kjøbmand Lundwall
garwer Rohde
 18. Sept
I kirken 
19
Peter Hansen
32 år, ungkarl og tjener
 Christine Marie Christensen 25 år, pige
høker Enerod
wognmand Chr. Hansen
12. Okt 
I kirken 
20
Niels Olsen 29 år,
ungkarl, arbejdsmand
Birthe Svendsdatter Poulsen, 31 år, enke 
jordeierne Lars Petersen og
Povel Nielsen
15. Okt. 
I kirken 
21
Christian Schultz 54 år
major ved det borgerlige artillerie
Anne Christine Nielsen
født Wendt, 39 år, enke
capit. v. Mehren og
brygger Randrup
19. Okt. 
Hjemme
efter bevilling af 
15. okt. 1830.
Majorens første ægteskab hævet efter bevilling af 
19. april 1830
22
 Gothfried Zacarias Frøde
34 år, ungkarl og garwersvend
Johanne Hansen
28 år, pige
 garwer Kurland
brbrd. Casper Andersen
23. Okt. 
I kirken 
23
Jørgen Olsen
21 år, ungkarl, reservelods
Ellen Marie Jensdatter
28 år, pige
møller J. Nielsen
skipper Carl Nielsen
 27. Okt.
I kirken 
24
Peter Svendsen
28 år, ungkarl arbejdsmand
Mary Charly Smidt
34 år, pige
kjøbmand Permin
huseier tømmersvend Bendsen
 5. Nov.
I kirken 
25
Rasmus Petersen
28 år, ungkarl muursvend
Anne Kierstine Sørensdatter, 29 år, pige 
 skomagermst. Aage Petersen, og wærtshuusholder Nybølle
 5. Nov.
I kirken 
26
Niels Peter Christian Lintrup, 26 år, ungkarl og bagermester i Kjøge 
Chatarine Margarethe Giesmann, 19 år, pige 
 smedmester Edberg
bagermester Daton
10. Nov. 
Hjemme
efter bevilling af 6. Nov. 1830
27
 Jørgen Hansen 26 år
ungkarl, tømmersvend
Kirstine Marie Tobiassen, 23 år, pige 
lods Chr. Hansen
tømmermester Unmack
 30. Nov.
I kirken 
28
 Cornelius Nielsen, 28 år
ungkarl og tjenestekarl
Inger Margrethe Hansdatter 28 år, pige 
wærtshusholder C. Nielsen
brygger Jens Nielsen
28. Dec. 
I kirken 

Anno 1831

Nr.
Brudgommens navn
Brudens navn
Hvem forloverne ere
Vielses
dato
Hvor og
bemærkninger
1
Andreas Jensen Falk
31 år, ungkarl og tjenestekarl
Johanne Nielsen
3 år, pige
lodserne Fred. Hansen og
Niels Larsen
8. Jan.
I kirken
2
Christopher Lundin
27 år, ungkarl og skræddersvend
Botilla Christine Piculell [?? efternavn gnidret]
22 år, pige
skrædermestrene Davidsen og Dahlgreen
14. Jan.
I kirken
3
John Heinrich Zipell
23 år, 
ungkarl og slagtersvend
Juliane Mathilde Hartmann, 23 år, jomfru
slagtermst. Hartmann
uhrmagermst. Halstrøm
4. Febr.
Hjemme
efter bevill. af 
31. jan. 1831
4
 Jørgen Nielsen, ungkarl
tjenestekarl, 25 år, 
af Tikjøb
 Kirstine Jensdatter,
25 år, pige
 brbrd. Rasmus Petersen
hattemager Selenius
25. Febr. 
I kirken 
5
William Heinrich Thalbitzer 27 år, kjøbmand og ungkarl
 Angelica Frederika Erike Holm
21 år, frøken
 kjøbmand og capit. Schierbeck og pr. lieutn. Mansa fra Kjøbenhavn
8. April 
Hjemme 
efter bevill. af 27. marts 1831
6
 Peter Madsen, 27 år, ungkarl hjulmagersvend
Mette Marie Bakke
27 år, pige
hjulmager Petersen
færgemand Anders Bakke
22. April 
I kirken 
7
Niels Jensen 33 år, 
ungkarl, tjenestekarl
Pernille Andersen,
37 år, pige
 sadelmager Rolfsted
brbrd. R. Hansen
2. Maj 
I kirken 
8
Anders Olsen 44 år
enkemand og jordbruger
Anne Larsdatter
24 år, pige
jordbrugerne Jens Larsen, Melby og Peter Petersen, Gurre
6. Maj 
I kirken 
9
Ludvig Ferdinand Tegner
enkemand, kjøbmand og lieutenant ved det borgerlige artillerie, 26 år
 Marie Frederikke Mai, jomfru, 18 år
klokker og skolelærer Kock
karetmager Jørgen Tegner
19. Maj 
I kirken.
Uden tillysning som rangsperson
10
Frederik Madsen, 32 år
ungkarl og tjener
Christiane Nielsen
25 år, pige
lods Johannes Nielsen
lods Hans Johansen
1. Juni 
I kirken 
11
Hans Rasmussen, 28 år
ungkarl og tjener
Anne Kirstine Nielsdatter
20 år, pige 
brygger Jeppesen
drammatik. . ?? 
[måske dramatikwert] Carlsen
[Gnidret, kan være fejltydet]
 3. Juni
 I kirken
12
 Jacob Johansen 25 år
ungkarl og skrædersvend
Kjerstine Elisabeth Hansen,  27 år, jomfru
lods Hans Jørgen Hvidt
dito Diderik Hansen
10. Juni 
I kirken 
13
Christen Jeppesen 48 år, enkemand, brygger, værtshusholder 
Maren Brandrup
45 år, jomfru
etatsråd ridder ?? Berg
cancelliråd Rogert
 2. Juli
Hjemme 
efter bevilling af 
21. april 1831
14
 Ungkarl og fragtfører 
Niels Marinus 29 år 
[Set stavet 'Marinius']
Stine Marie Lund, 
24 år pige
major Braumbehrens
handskemager Høibye
4. Juli 
I kirken 
15
Jørgen Wilhelm Jørgensen
sognepræst til Hjerk og Harre i Wiborg stift. 33 år, enkemand
 Gurti . .?? [Ulæseligt]
Charlotte Baumgardten,
33 år, jomfru
 pator Grove og 
kjøbmand Jørgensen
1831 
Hjemme
efter bevilling af 
3. Juli 1831
16
Hans Leganger Christian Knudsen, uhrmager 31 år - ungkarl 
Frederikke Lovise Hartmann Jomfru, 26 år 
slagtermst. E. Hartmann
lysefabrikant T. Bryan
9. Juli 
Hjemme
efter bevilling af 
22. juni 1831
17
 Jens Børgesen, 
26 år, ungkarl og færgemand
 Anne Christine Hansen
25 år, jomfru
færgemand H. Frederiksen
. . . kesvend ?? Chr. Hansen
22. Juli 
I kirken 
18
 Frederik Carl Bendixen
28 år, ungkarl wiceconsul og kjøbmand i Thisted
 Mariane Emilie Augusta v. Mehren
22 år, frøken
capit. og kjøbmand v. Mehren
slotspræst Fischer
 24. Aug
Hjemme 
efter bevilling af 
21. aug. 1831 
Wiet efter . . .?? af slotspræst Fischer
19
 Major Wright 29 år, ungkarl og kjøbmand
Christiane Hedevig Sophie Unna,
22 år, jomfru 
 cancelliraad Spies
kjøbmand Abraham Unna
30. Aug. 
Hjemme 
efter bevilling af 
23. Aug. 1831 
20
 Peter Christian Nielsen
31 år, ungkarl, tjenestekarl
Anne Sørensdatter
33 år, pige
 brbrd. L. Kollerup
jordbruger Søren Nielsen
9. Sep 
I kirken 
21
Ludvig Faber, 33 år
ungkarl, ritmester, postmester i Frederikshavn
Georgine Spies,
29 år, jomfru
cancelliraad Spies
krigs . .?? secretair Faber fra Kjøbenhavn
20. sept. 
I kirken
uden tillysning som rangsperson
22
Johannes Lilliendahl, 39 år, ungkarl og skomagersvend 
 Gjertrud Andersdatter
30 år, pige
skomagermest. Aage Petersen
wognmand Schmidt
 21. Okt
I kirken 
23
Christian Schow, 24 år
ungkarl og contorist
 Karen Sophie Mørck
19 år, jomfru
rebslagermest. Andresen
uhrmager Kirck
 1. Nov
Hjemme
efter bevill. af 
23. Okt. 1831
24
 Søren Peter Sørensen
21 år.
ungkarl og skomagersvend
 Christiane Iversen,
21 år, pige
skomager  Sick og
værtshusholder Aakermann
4. Nov. 
I kirken 
25
Jørgen Michelsen,
29 år ungkarl og kudsk
 Mariane Petersen
17 år, pige
 grosserer Borries
slagtermester Henning
11. Nov 
I kirken 
26
Peter Olsen, 27 år
ungkarl og skomagermst.
Elisabeth Berg, født Nielsen, 32 år enke 
 skomagermst. Grader
baadebygger Søren Jensen
11. Nov. 
I kirken 
27
Mads Rasmussen 31 år
ungkarl og tjener
Anne Catrine  Sørensen, 23 år, pige 
skomagermst. Jens Madsen
barbeer Peter Lund
11. Nov 
I kirken 
28
Ole Jensen, 33 år
enkemand og færgekarl
Inger Petersdatter
27 år, pige
færgemand Gottlieb 
fisker Ole Nielsen
 18. Nov
I kirken 
29
Ole Bendtsen, 30 år
ungkarl tjenestekarl
Frederike Juliane Marie Hansdatter
27 år pige
kjøbmand Chr. Møller
brygger S. Hansen
25. Nov. 
I kirken 
30
Peter Larsen Juel 22 år
ungkarl og høker
Johanne Lovise Hannemann
jomfru, 24 år 
 skomagermst. Hannemann
bagermst. Scherfin
25. Nov 
I kirken 
31
Mathias Jørgensen 31 år
ungkarl og kjøbmand
Anne Margrethe Marie Jørgensen 19 år jomfru 
kjøbmand Seger og skolelærer Søborg i Frederikssund
2. Dec. 
Hjemme 
Eftr. bevill. af 
22. Nov. 1831
32
 Hans Peter Heller, 27 år
ungkarl og smedsvend
Inger Sophie Hansen
23 år, jomfru
smedmester Heller
lods Chr. Hansen
21. Dec. 
 I kirken
33
Jacob Ludvig de la Motte
32 år ungkarl og gørtlermst.
 Charlotte Mathilde Mohring, 21 år, pige
 bagermst. Hocher
skrædermst. Sander
30. Dec. 
I kirken 

Anno 1832


Nr
Brudgommens navn
Brudens navn
Hvem forloverne ere
Vielses-
dato
Hvor og 
bemærkninger
1
Poul Petersen Gurre
50 år, enkemand og færgemand
Petronelle Andersdatter
25 år, pige
tømmersvend capit. Tegner
lods Chr. Hansen
10. Jan.
Hjemme
efter bevill. af 5. Jan 1832
2
Johan Gerhard Carl Schmidt
34 år, ungkarl og skibsclarerer
Pheebe Morell
25 år, jomfru
kjøbmand og lieutenant Prytz
gartner Daniel Schmidt
1. Febr.
Hjemme
efter bevill. af 1. Febr. 1832
3
Jes Johan Wilhelm Dideriksen
22 år, ungkarl og kobbersmedsvend
Ellen Larsdatter
25 år, pige
kobbersmed Spies og
hr. Tyboe
10. Febr.
I kirken
4
Johan Erik Hamberg
32 år, ungkarl og skrædermester
Catharine Marie Brodersen, født Kock, 55 år, enke
garermester Kurland
skrædermester Fischer
14. Marts
I kirken
5
Niels Jensen, 36 år
ungkarl og gaardmandssøn
Anne Margrethe Schou
født Jørgensdatter, enke, 35 år
cancelliraad Rogert
drager Chr. Schou
6. April
I kirken
6
Jens Christian Payberg
26 år, ungkarl og handelsbetjent
Frederikke Lovise Fruerlund
22 år, jomfru
raadhustjener Fruerlund
malermester Cronvall
7. April
I kirken
7
Carl Holmberg
51 år, enkemand og bødkermester
Johanne Marie Knudsen
født Svendsen, 64 år, enke
handskemgr. Hoybye
bødkermst. G. Schubel
11. April
I kirken
8
Jens Rasmussen, 31 år,
ungkarl og tjenestekarl
Birthe Jensdatter
32 år, pige
kjøbm.capit. Gradmann
møller lieutn. Tegner
13. April
I kirken
9
Hans Jørgen Bellinge
37 år, ungkarl, smedemester
Anne Marie Møller
33 år, pige
færgemand P. Mathisen
qvarteermst. Berentsen
21. April
I kirken
10
Jens Frederik Ulstrup
25 år, ungkarl og garvermester
Marie Lisbeth Petersen født Hartmann, 28 år, enke
slagtermester
E. Hartmann
uhrmager Halstrøm
22. April
Hjemme
efter bevill. af 
13. April 1832
11
Anders Asfersen ??
30 år, ungkarl, tjenestekarl
[Efternavn utydeligt, delvis gættet]
Marie Jørgensdatter
25 år, pige
brygger Svendsen
gaardmand Jørgensen i Danstrup
27. April
I kirken
12
Niels Truelsen, 41 år,
enkemand og husmand i Mørdrup
Karen Bendts, 28 år, pige
klokker Olsen og
brbrdr. Grubb
1. Mai
I kirken
13
Andres Jørgensen Bille
24 år, ungkarl og skrædersvend
Enken Christiane Rasmussen
født  Iversen, 29 år
smedmester Lundsteen
lods Diderik Hansen
11. Maj
I kirken
14
Isaak de Jager 32 år
ungkarl og kjøbmand i Christiania
Marie Albertine Prætorius 
26 år, jomfru
etatsraad Stenfeldt
hr. Prætorius
19. Mai
Hjemme
efter bevilling af 
16. Mai 1832
15
 Lars Olsen, 28 år
ungkarl og muurmester
 Christine Frederike Würtz
19 år, pige
kjøbmand Olsen
smedmst. Olsen
 9. Juni
I kirken 
16
Niels Eriksen 30 år
ungkarl og skomagersvend
Sophie Marie Terkildsen født Svendsen, 33 år, enke
 skomagermst. Sick
bødkermst. Svendsen
19. Juni 
I kirken
Udlyst i St. Mariæ kirke
17
 Carl Christian Steffensen
39 år, arbeidsmand, ungkarl
Christine Petronelle Jensdatter
34 år, pige
 brbr. Rasmus Hansen
wærtshusholder Fabricius
13. Juli 
I kirken 
18
Niels Ditlevsen, 25 år
af Tikjøb sogn, ungkarl tjenestekarl
 Anne Nielsdatter
32 år pige
 færgemand Henrik Simonsen
brbrdr. Casper Andersen
 20. Juli
I kirken 
19
Peter Louis Holm.
Lieutn. i det Borgerlige Artillerie, bestyrer af det Rejersenske Fond, og kjøbmand
 Nicoline SophieFaber
20 år, jomfru
 provst Trojel
kgl. lop. .?? E. Holm
1. Aug. 
Hjemme
bevill. af 27. Juni 1832
20
 Heinrich Wilhelm Taggatz
pottemager og ungkarl, 25 år
 Pedersine Mogensdatter
pige, 23 år
 brygger L. Møller
hattemager Neermann
 17. Aug
I kirken 
21
Johannes Antoni Freundt
27 år, linnedvævermester, ungkarl
Anne Marie Nielsdatter
21 år, pige
 wævemestrene Ascheløv
og Jørgensen
31. Aug 
 I kirken
22
Christian Nielsen, 32 år,
skomagersvend ungkarl
Anne Marie Tonnesdatter, 28 år, pige 
skomagermestrene 
Lorentzen og Lassen
 14. Sept.
I kirken 
23
Andreas Andersen 42 år
sømand og ungkarl
Lisbeth Petersen født Nielsdatter, 42 år, enke 
 inspecteur Mühre
wærtshuusholder Johan Jensen
8. Oct 
I kirken 
24
Johannes Jensen 32 år, 
af Tikjøb sogn, husmand ungkarl 
Johanne Frederike Sophie Knust 29 år, pige 
slagter Svendsen
bager Herholdt
19. Oct. 
I kirken 
25
Lars Olaf Holmqvist
28½ år, malermester i Helsingborg, ungkarl
Christine Elisabeth Brygger, 25 år, jomfru 
uhrmager Brygger
bagermester Dehn
 26. Oct
Hjemme 
efter bevilling af 23. Oct. 1832
26
 Simon Jensen, 27 år, 
ungkarl og tjenestekarl i Rørtang
Anne Cathrine Rasmusdatter, 
25 år, pige 
 kjøbmand Olsen
høker Enroth
2. Nov. 
I kirken 
27
Johan Vallentin Hansen
ungkarl arbeidsmand
Karen Sophie Nielsen
22 år, pige
møller Nielsen
snedkermst. Petersen
2. Nov 
I kirken 
28
Christian Magnussen 26 år
ungkarl og skomagersvend
Mette Cathrine Jørgensdatter 34 år, pige 
skomagermst. Almind
rådhustjener Fruerlund
7. Nov 
I kirken 
29
Niels Jacob Hammer, 40 år
enkemand toldbetjent
 Maren Margrethe Bautler 32 år, jomfru
bødkermst. Moberg
høker Juel
7. Dec. 
I kirken 
30
Christian Madsen 32 år
ungkarl tjenestekarl
Anne Marie Petersdatter
32 år, pige
fowalter Christensen
wærtshusholder P. Nielsen
14. Dec. 
I kirken 
31
Andreas Rüsberg, 35 år,
ungkarl og skomagermst. i Helsingborg
Marie Kirstine Kastrup
26 år, jomfru
smedmester Rüsberg
bagermst. Wolff
27. Dec. 
I kirken 
32
Christian Jørgen Møller 
31 år, enkemand møllersvend i Tikøb sogn
Christine Haraldsdatter
30 år, pige
 møller Kjerboe
tømmermst. Rolin
 28. Dec.
I kirken 

Anno 1833


Nr.
Brudgommens navn
Brudens navn
Hvem forloverne ere
Vielses-
dato
Hvor viet og
bemærkninger
1
Christian Peter Petersen
30 år, ungkarl og møllersvend
Anne Børgesen
33 år, pige
brygger Randrup
wognmand C. Hansen
4. Jan.
I kirken
2
Otto Christian Lav . . ne ??, 28 år, ungkarl, klokker og skolelærer ved 
St. Mariæ menighed
 Caroline Lovise Grubb
23 år, jomfru
 skolelærer Kock og
bogtrykker grubb
16. Febr. 
 I kirken
3
Anders Olsen, 25 år
ungkarl og tjenestekarl
 Anne Kirstine Jensdatter
25 år, pige
 guldsmed Kjerulff
høker Poulsen
 22. Febr.
I kirken 
4
Søren Johansen Møller
27 år, ungkarl muursvend
Kirstine Margrethe Olsdatter 28 år, pige 
hattemager Lillieqvist
bager Enevoldsen
8. Marts 
I kirken 
5
 Carl Frederik Holm
27 år, ungkarl, assistent ved Øreunds Toldkammer
 Augustine Anne Frederike Elisabeth Liebmann
21 år, jomfru
justitsraad Weise
kjøbmand Liebmann
 16. Marts
Hjemme 
efter bevill. af 6. Marts 1833
6
Rasmus Rasmussen
30 år, ungkarl og jordbruger
Anne Margrethe Haagensdatter, 31 år, pige
etatsraad Lund og
provst Trojel
29. Marts
I kirken
7
Jens Andersen, 27 år
ungkarl, wognmand
Hanne Jensine Sørensen
29 år pige
møller, capit. Hansen
bagermst. Dehn
3. April
I kirken
8
Jens Alberg 30 år
ungkarl, tømmersvend - -
Karen Lovise Thuesen
33 år, pige
fisker Ole Nielsen
slagtermst. Chr. Nielsen
19. April
I kirken
9
Hans Andersen, 27½ år
ungkarl og tjenestekarl
Kirsten Willumsen, 29 år
pige
brbrdr. Rasmus Petersen
maler Allerup
26. April
I kirken
10
Peter Andresen, 24 år
ungkarl snedkersvend
Margrethe Petersdatter
25 år, pige
smedmestrene Christopher Andresen
Ander Andresen
2. Maj
I kirken
11
Krag Frederik Marstrand
29 år, kjøbmand og ungkarl
Dorothea Catharine Aschengreen 25 år, jomfru
consul Dreyer
garvermst. Rohde
10.?? Maj 
[utydeligt]
I kirken
Uden tillysning iflg. bevill. ?? [dato gnidret]
12
Andres Hansen 26 år
slagtermst. og ungkarl
Anne Sophie Olsen
26 år, pige
kjøbmand Olsen
smedmst. Olsen
10. Maj
I kirken
13
Peter Christiansen, 30 år
arbeidsmand ungkarl
Johanne Petersen født Jensdatter, 33 år, enke
bryggerne Randrup og L. C. Møller
24. Maj
I kirken
14
Ole Lassen Wahl, 67 år
qwarantainebetjent enkemand
Karen Christine Jensen
29 år, pige
muurmestrene Hansen og H. petersen
29. Maj
I kirken
15
Svend Simonsen 23 år
muursvend ungkarl
Anne Sophie Lindström
28 år, pige
muurmst. Nielsen
wærtshusholder
N. Hansen
7. Juni
I kirken
Udlyst i St. Mariæ kirke
16
Carl Peter Ferdinand Blom
24 år, muursvend og ungkarl
Bendte Catharine Jørgensdatter, 25 år, pige
major Braunbehrendt
brygger B. Lund
7. Juni
I kirken
17
Niels Frederik Svendsen
26 år, muursvend og ungkarl
Caroline Jacobine Berg,
27 år, pige
høker L. Poulsen
skomager Madsen
21. Juni
I kirken
18
Anders Nielsen Espegreen,
28 år, lods og ungkarl
Johanne Christensen
28 år, pige
etatsraad Lund
politibetjent Holm
26. Juni
I kirken
19
Richard Aschlund 33 år
premierlieutn. i søe-etaten 
og ungkarl
Johanne Wilhelmine Nielsen, 28 år, frøken
justitsraad R..?? Nielsen
søecapt. Findt
4. Juli
Hjemme
Bevill. af 2. Juli 1833
20
Rasmus Hansen 45 år, brykker og enkemand
 Gunild Andersen, 
27 år, jomfru
 bødker Schubel senior
brykker L. Hansen
[Eller S. Hansen]
 14. Aug.
I kirken 
21
Hans Sørensen.
35 år, ungkarl og arbejdsmand
Anna Johanne Lindqvist
39 år, pige
glarmester Madsen
smedmst. Lundsteen
20. Sept. 
I kirken 
22
Rasmus Hansen, 29 år
ungkarl og tjener
Anne Petersdatter
28 år, pige
 skomagermst. Lorentzen
bud P. Henriksen
27. Sept. 
I kirken 
23
Lars Andersen, 34 år, 
ungkarl og wægter
Dorthe Kirstine Petersdatter, 27 år, pige 
slagtermst. Ernst.
wærtshusholder 
Chr. Nielsen.
 18. Oct.
I kirken 
24
Frederik Mortensen, 39 år,
muursvend og ungkarl
 Bendte Kirstine Rasmussen, 27 år, pige
agent Svendsen
brygger Larsen
 1. Nov.
Hjemme 
efter bevilling af
20 Oct. 1833
25
 Niels Povelsen, 27 år
ungkarl og tjenestekarl
Johanne Petersdatter
30 år, pige
brygger R. Petersen
haarskjer Hansen
1. Nov. 
 I kirken 
26
Hans Nielsen, 30 år
ungkarl og tjenestekarl
Marie Kirstine Knudsdatter, 31 år, pige 
smedmst. Andresen
slagtermst. E. Hartmann
8. Nov. 
I kirken 
27
Peter Kasse, slagtersvend og ungkarl, 30 år 
Inger Christine Bendtsen
37 år, pige
 brbrdr. R. Petersen
kammager Hertel
15. Nov. 
 I kirken 
28
Jørgen Nielsen 28 år, 
ungkarl, tjenestekarl
Anne Johanne Sørensdatter
24 år, pige
 brygger Olsen
wognmand P. Andersen
22. Nov 
I kirken 
29
Hans Jacob Larsen
29 år, ungkarl, tjenestekarl
Anne Marie Oldau
23 år, pige
kjøbmand Lundvall
consul Løbel
 22. Nov
I kirken 
30
Jens Peter Hjort,
43 år, compagnichirurg
Laurine Kirstine Bertelsen, født Agerboe, 36 år, enke 
raadhuusbetjent Fruerlund
brygger R. Petersen
22. Nov 
I kirken 
31
Michael August George Holm, 27 år, ungkarl og muursvend 
Trine Espegreen
27 år, pige
muurmestrene 
Wallin og Nielsen
 22. Nov.
I kirken 
32
Mathias Olsen, 25 år, 
ungkarl og færgemands-søn
Marie Kjellberg
23 år, pige
skomagermst. Hannemann og
slagtermst. E. Hartmann
 27. Nov
I kirken 
33
Johan Nicolai Andersen
30 år, ungkarl og kgl. fuldmægtig ved Øresunds Toldkammer
 Christiane Ane Margrethe Iversen
24 år, jomfru
 assessor P. Iversen
tømmermst. Unmack junior
30. Nov. 
Hjemme 
efter bevill. af 
24. Nov. 1833 
34
 Christen Jensen, 29 år, ungkarl, jordbruger
 Elisabeth Jørgensdatter
25 år, pige
capit. Holm
capit. Rusted
6. Dec. 
I kirken 
35
Christopher Andresen
32 år, ungkarl smedmester
Marie Bostrup
24 år, pige
muurmester Wallin
bagermst. Wulfsteen
21. Dec. 
I kirken 

Anno 1834


Nr
Brudgommens navn
Brudens navn
Hvem 
forloverne ere
Vielses
dato
Hvor viet og 
bemærkninger
1
Peter Christian Hagel
26 år, ungkarl og skomager
Anne Marie Hansen
22 år, pige
slagtermester Chr. Nielsen
skomagermester
Hannemann jun.
3. Jan.
I kirken
2
Adam Løber, 29 år
ungkarl og skrædermester
Elene Hellesen
29 år, pige
skrædermester Rasthoft
dyrelæge Lundsteen
17. Jan. 
I kirken 
3
 Hans Peter Bornholm
27 år, ungkarl og færgemandssøn
 Cicilie Christiane Nyhlin
27 år, pige
kjøbmændende Chr. Møller 
og Fr. Marstrand
21. Febr. 
I kirken 
4
 Svend Petersen, 28 år
Ungkarl og grønthandler
Anne Marie Dagsberg Carlsen, enke efter grønthandler 
Niels Dagsberg, 44 år
 grønthandlerne 
Nielsen og Ramm
 14. Marts
I kirken 
5
Rasmus Jensen, 36 år
tjenestekarl og ungkarl
Frederikke Dorothea 
28 år, pige
[Intet efternavn, men Nielsen i FT 1840]
 kjøbmand Brandt
fuldmægtig Højer
27. Marts 
I kirken 
6
Rasmus Nielsen, 25 år
ungkarl og bødkersvend
Bendte Kirstine Jensdatter
29 år, pige 
 bødkermestrene 
Schubel jun. og Borro
9. April 
I kirken 
7
Niels Johansen 27 år
ungkarl tjenestekarl
Maren Hansdatter
27 år, pige
smedmester Johnsen
tegnelærer Becker
2. Mai 
I kirken 
8
Peter Gertsen, 23 3/4 år
ungkarl og lods
Anne Larsen
26 år, pige
 toldbetjent Funck
færgemand P. Bakke
9. Mai 
I kirken 
9
Rasmus Sørensen,
34 år
ungkarl og tjener
Anne Marie Andersen
34 år, pige
generalkrigscommissair, 
Harboe og
kjøbmand Chapmann
 9. Mai
I kirken 
10
Claus Gotlieb Nyeborg 
27 år, 
ungkarl, procurator
Emilie Annette Holm
27 år, jomfru
lieutn. L. Holm
kjøbmand Thalbitzer
14. Mai 
Hjemme
efter bevilling af 
10. mai 1834
11
 Carl Mortensen 25 år
ungkarl og hjulmager
Helena Sophie Venzel
29 år, pige
 hjulmager Bendt Jørgensen
translateur Ahrentzen
16. Mai 
 I kirken
12
Ole Jørgensen, 39 år
ungkarl og jordbruger
Botilla Banck
36 år, pige
 krigsraad Petersen
bager Dehn
16. Mai 
I kirken 
13
 Otto Hartvig, 31 år
ungkarl og færgemandssøn
Caritas Wilhelmine Pouline Wilhelmi,
24 år, pige 
Børge Lind, færgemand
Rasmus Hartvig, 
ligeledes  færgemand
 21. Maj
I kirken 
14
 Niels Madsen, 28 år,
ungkarl tømmersvend
Margrethe Hansdatter
27 år, pige
 tømmersvend P. Unmack
bager Dehn
23. Mai 
I kirken 
15
 Gustav Adolph Køppen
22 år, ungkarl, skomagersvend
Benthine Kirstine Beck
28 år, pige
skrædermester Jørgensen
skomagermester Poulsen
23. Mai 
I kirken 
16
Poul Jensen, 27 år
ungkarl, arbejdsmand i Risby
Karen Larsdatter,
29 år, pige
møller P. Nielsen
wærtshusholder Chr. Nielsen
6. Juni 
I kirken 
17
Frederik Ludvig Heller
24 år, ungkarl og bødkersvend
Hanne Marie Lund
22 år, pige
færgemand A. T. Lund
smedmester Heller, senior
11. Juli 
I kirken 
18
Johannes Prætorius 
27 år, fuldmægtig og ungkarl
 Rebekka Frederikke Elisabeth Bornholm
Jf. 26 år
hr. Prætorius og
kjøbmand Glørfeldt
26. Juli 
Hjemme
efter bevilling af 
20. Juli 1834 
19
 Christen Christensen
51 år, arbeidsmand - ungkarl
Karen Jørgensdatter
42 år, pige
skomagermester Lassen
baadebygger Petersen
15. Aug. 
I kirken 
20
Lars Christopher Møller,
52 år, brygger og brændeviinsbrænder.
Fraskilt mand
Christiane Wilhelmine Mechtole Nissen
29 år, pige
 bager Hanck og
høker Eneroth
22. Aug 
I kirken
Tilladelse for den fraskilte mand at gifte sig, dateret d. 11. juli 1834
21
Frederik Christian Stæhling
28 år, ungkarl og bagermester
 Henriette Simonsen
32 år, pige
færgemand Simonsen
capit. og møller Hansen
27. Aug. 
Hjemme 
Efter bevill. af 22. Aug. 1834
22
 Peter Julius Reuscher fra Hamborg, 26 år, ungkarl og kjøbmand
Dorothea Lovise Elisabeth Jacobsen
 consul Løbel
og agent Jacobsen
28. Aug. 
Hjemme
efter bev. 21. juli 1834. Wiet i Fredensborg  Slotskirke
23
Svend Bendsen Wallin
24 år
muursvend, ungkarl
Ingeborg Andersen
23 år, jomfru
muurmst. C. Wallin
tømmermst. Unmack
13. Sept. 
I kirken
24
Christopher Christiansen
50 år, ungkarl og wognmand
Johanne Lindqvist
32 år, pige
wærtshuusholder P. Larsen
fiskehandler L. Hellesen
 9. Oct.
I kirken
25
 Hans Christian, 29 år
ungkarl og møllersvend
Margrethe Jonasdatter,
29 år, pige
major Schultz
møller Hansen
 24.Oct.
I kirken
26
 Johan Petersen, 31 år, 
ungkarl, skomagersvend
Caroline Sophie Frost, 25 år, pige 
skomagermstrene Abel og Aage Petersen
24.Oct. 
I kirken 
27
Gustav Frederik Plum
23 år, ungkarl muursvend
 Kierstine Petersen
25 år, pige
 murmester L. .?? Hansen
skomagermst. Flyger
2. Nov. 
I kirken 
28
Peter Jensen, 35 år
ungkarl tjenestekarl
Bertheline Kirstine Berg, 32 år, pige 
 skomagermestrene
Berg og Olsen
7. Nov. 
I kirken 
29
Niels Lynel, 55 år, 
enkemand, gartner
Rikke Kirstine Wildtner, 28 år, pige 
hattemager Søderberg
smedmester Andresen
7. Nov 
I kirken 
30
 Hans Rasmussen Grønberg
27 år, ungkarl og slagtermester
 Johanne Kjestine Kjelberg
27 år, jomfru
 skomagermester D. Hannemann og
slagtermester E. Hartmann
14. Nov. 
 I kirken
31
Johan Jørgen Friederich Priess
ungkarl 24 år, skrædersvend
[I Ft 1840: Prise]
Stine Marie Svendsen
26 år, pige
 skrædermester Hamberg
færgemand Jørgen Larsen
14. Nov 
I kirken 
32
Carl Fred. Gradmann, 39 år
ungkarl, kjøbmand og lieutenant v. Det Borgerlige Artillerie
 Christiane Marie Oeltze 30 år, jomfru
kjøbmand capit. Gradmann
kjøbmand Oeltze
14. Nov 
Hjemme
Efter bevill. af 4. Nov. 1834
33
 Engelbret Helligsøe, 32 år
ungkarl og kjøbmand
Johanne Augusta Balle, 24 år, jomfru 
Justitsraad Weise
kjøbmand K. Gad
21. Nov. 
Hjemme
efter bevill. af 11. oct. 1834
34
 Frederik Carl Hansen
50 år,
fraskilt ægtemand, jordbruger
Anna Catharine Reutherdahl
41 år, pige 
 gartner F. Schmidt
gartner D. Schmidt
28. Nov. 
I kirken
Bevilling for ægteskabets aldeles ophævelse 
af 5. Martz 1826 
35
 Henrik Hansen, 38 år, 
ungkarl, gjørtlersvend
Anne Hesselberg
46 år, pige
kammager Hertel
skomagermst. Smuck
 28. Nov
I kirken 
36
Frederik Christopher Kjølpin Ravn, 32 år
Reg. chir. v. d. Borgerlige Artillerie
Sophie Amalie Spies
24 år, jomfru
cancelliraad Spies
hr. Giorgi Døllner
12 Dec. 
Hjemme 
efter bevill. af 5. Dec. 1834
37
Christen Jensen jordbruger
29 år, ungkarl
Elisabeth Jørgensdatter
23 år, pige
capit Holm
capit Rustad
6. Dec. 
I kirken 
38
Christopher Andersen
32 år, ungkarl og smedmester
Marie Bostrup
24 år, pige
muurmester Wallin
bagermester Wulffsteen
21. Dec. 
I kirken 

Anno 1835


Nr.
Brudgommens navn
Brudens Navn
Hvem forloverne ere
Vielses-
dato
Hvor viet og
bemærkninger
1
Johan Nicolai Olsen,
26 år, lods, ungkarl
Augusta Margrethe Sophie Svedstrup
22 år, pige
kunstdrejer Bentze
[til tider 'Bense']
lods peter Gjertsen
2. Jan.
I kirken
2
Wilhelm Frederik Olsen Andersen 44 år, fraskilt mand, marschandiser
Inger Kirstine Poulsdatter Bendsen
31 år, pige
brygger Randropp
bødker O. L. Moberg
6. Jan.
I kirken
bevilling for ægteskabets aldeles ophævelse med Maria Catharine født Mertz dat. 16. dec. 1834
3
Jacob Nielsen Lund.
35 år, skomager, enkemand
Johanne Thomasen
31 år, jomfru
møller Grubb
bager Chr. Heroldt
30. Jan.
I kirken
4
Peter Helle Broe
24 år, lods, ungkarl
Claudine Andersen
24 år, pige
færgemd. Fr. Jensen
commandersergeant Truelsen
6. Febr.
I kirken
5
Jan Simon Abegg, 26 år
handelsbogholder, ungkarl
Inger Marie Gryderup
22 år, jomfru
cancelliraad Mazar de la Garde og
grovsmed Borries
12. Martz
I kirken
6
 Thomas Christopher Krag
34 år, contorist, ungkarl
 Ane Wilhelmine Nohr, 20 år, jomfru
 bogholder Seyr og 
skomagermester Nohr
 28. Martz
Hjemme
efter bevill. af 23. Martz 
7
 Andreas Henriksen 34 år
slagtersvend, enkemand
Johanne Cathrine Køp, 29 år, pige
wærtshuusholder Felt
brygger Randrup
24. April 
 I kirken
8
Morten Mikkelsen, 28 år, tjenestekarl, ungkarl
Bodil Ane Margrethe Petersdatter, 
24 år, pige
 owerkrigs-commisair Schønberg og
major Braumberns
 24. April
I kirken
9
Hans Petersen 32-3/4 år
tjenestekarl, ungkarl
 Pigen Inger Kirstine Magnusdatter
34-1/4 år
kjøbmændende Flies og
A. C. Møller
1. Mai
I kirken
10
 Ungkarl, lods Jens Bakke 22½ år
Pigen Christiane Magnussen 24½ år
færgemændende 
And. Magnussen og
Niels Magnussen
 1. Mai
I kirken
11
Ungkarl snedkersvend Christian Frederik Petersen, 27 år
Pigen Juliane Marie Andersen, 38 år
snedkermester Schneider
lods Ole Bakke
8. Mai 
I kirken 
12
Ungkarl, bryggerkarl Christian Olsen, 37 år 
Pigen Dorothea Lovise Svendsen
33 år 
 agent Svendsen og
kjøbmand Thalbitzer
14. Mai 
I kirken 
13
Enkemand Lars Christensen Kagerup,
40 år, laqai hos Prinds Christian Frederik
Ane Kirstine Fruerlund,
jomfru, 22 år 
 handskemager Hoybye 
raadstuebetjent Fruerlund
29. Mai 
I kirken,
men uden lysning efter bew. 
af 14. Mai 1833
14
Andreas Olsen, ungkarl, kjøbmand, 33 år 
Ane Kirstine Hansdatter
huusmand David Larsens fraskilte kone, 24 år
muurmester Olsen og
smedmester Olsen
29. Mai 
Hjemme
efter kgl. bevill. af  8. April 1835
Bevilling for ægteskabets aldeles ophævelse af 20. aug. 1834
15
Ole Hellesen, 32-½ år, færgekarl, ungkarl 
Lovise Jacobine Mogensdatter,
25-½ år pige 
 baadebygger 
Christian Petersen og
lieuten. og kunstdrejer Ole Jensen Sabra
 7. Juli
I kirken 
16
 Carl Ferdinand Winther
22-3/4 år, muursvend, ungkarl
Marie Amalie Møller 23 år, pige 
brændeviinsbrænder Jens Nielsen, og 
høker Petersen
31. Juli 
 I kirken 
17
Hans Jacob Hansen
21½ år reservelods ungkarl 
 Cathrine Augustine Bornholm,
21 år, jomfru
lods Erik Hansen og
glarmester Madsen
7. Aug. 
I kirken 
18
 Benjamin Fyhn, 53 år, skibscaptain, enkemand
Sophie Elisabeth Renmann,
22 år, jomfru 
kjøbmand Roholdt og
toldbetjent Hammer
2. Sept. 
Hjemme
efter kgl. bevill. af 28. Aug. 1835
19
Ungkarl og wæver 
Lars Johansen
fra Alsynderup sogn, 
28 år gammel 
 Ane Christine fød Heller, enke efter smed Lungreen her af staden; 
38 år
smedmester Heller d. æ.
smedmester heller d. y.
 5. Oct.
I kirken 
Samtlige attester, (heriblandt skilsmissebewilling for bruden fra den afdøde Lungreen) foreviste
20
 Ungkarl, tjenestekarl, Niels Haagensen; 25½ år
 Pigen Maren Pedersdatter fra ?? [gnidret] - 24 år
 kjøbmand Marstrand
smedmester Bellinge
16. Oct 
I kirken 
Samtlige attester foreviste
21
 Christen Marturinsen Borre ungkarl, tjenende; 28 år
Pigen Susanne Frederikke Hansen
nu 29 år
 muursvend Lars Hansen
smedmester Fred. Johnsen
6. Nov. 
I kirken 
Samtlige attester foreviste
22
Ungkarl Søren Hansen
29 år tjenende, 
med tilnavn Heeager
 Pigen Ane Christiansdatter; 23 år
Tømmersvend Jørgen Hansen og 
huusmand i Nyrup, Albrikt Rasmussen
 6. Nov.
 I kirken 
Samtlige attester foreviste
23
Ungkarl tjenestekarl, Christen Olsen; 25 år 
Pigen Gjertrud Nielsdatter,
nu 27 år gammel 
 agent Svendsen og
krigscommissair Brodersen
6. Nov 
 I kirken 
Samtlige attester foreviste
24
Ungkarl styrmand,
Henrik Larsen;
37 år, fra Gilleleie 
 Pigen Anne Kirstine Hendriksdatter,
23 år gammel
skomagermester 
Niels Larsen og
wærtshuusholder 
Johan Jensen
13. Nov. 
 I kirken 
Samtlige attester foreviste
25
 Enkemand hr. Hans Christian Prætorius, opsynsmand ved befordringsvæsenet ?? [gnidret]
i Helsingør, 54 år gammel
Jomfru Wilhelmine Cathrine Berg
nu 29 år
 consul Løbel og
agent Jacobsen
14. Nov 
Hjemme
bevilling dat. 3. nov. 1835.
Blandt attesterne forevist lovligt afkald af børnene af hans første ægteskab.
26
Ungkarl færgekarl, William Andersen nu 27 år gammel 
 Pigen Andrea Frederikke Sandrue nu 22 år gammel.
færgemand Johannes Gottliebsen og
hægtemester [??] Nielsen
16. Dec. 
I kirken 
Samtlige attester foreviste
27
Ungkarl hr. Herman Johannes Meyer  borger og møller, nu 40 år
Jomfru Emilie Charlotte Lund nu 20 år 
brygger P. Nielsen
møller T. R. Lund
19. Dec. 
Hjemme
ifølge bevilling dat. 
23. Novb. 1835. 
Samtlige attester foreviste
28
Ungkarl, Niels Svendsen
garwersvend, nu 31 år
 Pigen Botilla Andersen, tjenende, nu 27 år.
 lieutenant ved artilleriet hr. Holm, og
skrædermester Hamberg
21. Dec. 
I kirken 
Samtlige attester foreviste

Skulle der blandt læserne være een eller flere der kan bidrage med rettelser, er en mail velkommen.
Hilsen Flemming Svendsen, Korsør.