Kirkebogen Sankt Maria Kirke, Helsingør -
Sankt Maria sogn.
( parish register, weddings celebrated year 1848 in Sct. Maria church, Elsinore)

Tilbage til Helsingør

Vielser, foretaget i
1848
Et henviser til en eventuel bemærkning i kirkebogen nederst på denne side.
(# indicate: see notice from the book at the bottom of the page.)


Nr.
Brudgommens navn, alder, håndtering og opholdssted.
Brudens navn, alder, håndtering og opholdssted.
Vielsesdagen
Forlovere,
og om vielsen er forrettet i kirken ell. hjemme, og i sidste tilfælde bevillingsdatum.
1
Kudsk og ungkarl Lars Christensen
33 år
Tjenestepige Mette Kirstine Nielsen 29 år
1848
7. Januar
I kirken
Major C. F. Fries
Grosserer Lundwall
2
Proprietær Frederik Zwergius ejer af Dalmosegaard  43 år #
 Frøken Albertine Eschildsen
32 år
1848
21. Januar
I Cronborg Slotskirke
Generalmajor og commandant på Cronborg 
H. von Rothe og assesor Erik Eschilsen af Kiøbenhavn, og Dir--mester Ludvig Eschilsen Kiøbenhavn #
3
Skibstømmersvend ungkarl  Carl Frederik Wilhelm Henriksen 25 år
 Tjenestepige Ane marie Pedersdatter 24 år
 1848
4. Februar
I kirken
Murmester Mortensen
smedemester J. Riisberg
4
 Slagtermester Christian Friis ungkarl 36 år
Jomfru Dorothea Bartholin Berg 22 år 
1848
11. Februar
I kirken
Skomagermester Nielsen 
og Kiøbmand A. Olsen
5
Mursvend Lauritz Peter  Nielsen 
23 år, ungkarl
 Tjenestepige Ane Marie Johansen 26 år
1848
11. Februar
 I kirken
Gartner Johan Larsen
Spekhøker Christen Nielsen
6
 Tjenestekarl Niels Sørensen 
33 år ungkarl
Tjenestepige Sophie Mogensdatter 25 år 
1848
10. Marts
I kirken
Bødkermester Schubel og 
garvermester Rohde
7
Underlæge af 2. Jægercorps
Rudolph Frederik Pedersen #
 Jomfru Marie Thomasine Buck
29 år
1848
28. Marts
I kirken
Brygger Wibroe og færgemand Buck
8
  Christen Hansen, arbejdsmand, 
33 år ungkarl
 Tjenestepige Ellen Marie Petersen, 25 år
1848
14. April
I kirken
Skomager Brask
brændeviinsmand Peter Knudsen
9
 George Danqvart van der Epecom Schjøtt, ungkarl 35 år #
 Stuepige Sophie Henriette Frederiksdatter Gad
30 år
 1848
2. maj
I Cronborg Slotskirke
Kjøbmand W. Ellermann
Snedkermester Reinhart
10
 Gaardmand Hans Pedersen enkemand 30 år af Søeby #
Tjenestepige Nille Svendborg Nielsdatter 29 år
1848
2. Maj
I kirken
Captain Bryggand Holm 
og lysestøber van Aller
11
 Gartner Lars Nielsen 
ungkarl 33 år
 Tjenestepige Ane Stine Margrethe Kellermann 27 år
1848
3. Maj
 I kirken
Gartner Dencker
wærtshusholder Christen Nielsen
12
 Arbejdsmand Hans Hansen 
28 år ungkarl
Tjenestepige Elise Maria Mortensdatter 33 år
1848
12. Maj
I Kirken
Grewe og oberauditeur Trampe
murmester C. Valin
13
 Handelsbejent Jens Peter Bærentzen, 32 år
Jomfru Jacobine Christine Lund 24 år 
1848
13. Maj
Hjemme #
Qvarteermester Christian Peder Bærentzen
færgemand Krabbe
14
 Tømmersvend Peter Just Madsen
ungkarl 23 år
Jomfru Caroline Marie Christine Bendsen 23 år 
1848
3. Juni
I kirken
Lieutenant tømmermester Ochsner
quarantainebetient Madsen
15
 Malersvend Richard Møller 
32 år ungkarl
 Tjenestepige Ingeborg Sophie Svendsen 42 år
1848
7. Juni
I kirken
Malermester Lindbom
hattemagermester Stephensen
16
Portner Lars Larsen 
37 år ungkarl
Tjenestepige Inger Marie Svendsdatter
1848
7. Juni
I kirken
Uhrmager Ketner
wognmand Niels Larsen
17
 Pensioneret major Christoffer Emil Henrich von Schertiger 49 år
Jomfru Maria Wilhelmine Ussinger 32 år 
1848
1. Juli
I kirken
Stadsphysicus Klem
lieutnant kjøbmand Johan von Mehren
18
 Chirurg Johan Heinrich Theodor Bøttcher ungkarl 27 år #
 Jomfru Emilie Christine Lund
24 år
1848
7. Juli
I kirken
Contorchef Myhre og
slagtermester Levinson
19
 Bryggerkarl og ungkarl Mads Petersen 35 år
Tjenestepige Bodel Kirstine Nielsen 31 år 
1848
4. August
I Cronborg Slotskirke
Skomagermester Madsen
fyhroppasser Peter Madsen
20
 Tømmersvend og ungkarl 
Lars Andersen 26 år
 Jomfru Marie Sophie Sørensen
27 år
1848
5. August
I kirken
Snedkermester Feldt
strømpewæver Sørensen
21
Bagersvend Ludvig Sørensen ungkarl 20 år
Jomfru Magdalene Maria Hansen 22 år
1848
22. Sept
I kirken
Hjulmand Christoffersen
wærtshusholder A. Sveborg
22
 Drager Mads Hansen 
enkemand 54 år
enke Sara Jensen født Forsberg 43 år 
1848
9. Oktober
I kirken
Snedkermester Schneider
huseier Christian Nielsen
23
 Tømmersvend ungkarl Jens Peter Walin 26 år
Jomfru Louise Endrine ?? Schrøder 
1848
3. November
Muurmester Christian Walin
malermester Schrøder
24
 Klubvært George Frederich Wilhelm Fritze ungkarl 27 år
Jomfru Caroline Hansen 22 år
1848
16. November
I kirken
Dreiermester Kjertinge og
handskemagermester Manstedt
25
Assistent ved Den Kongelige Grademåling Johan August Fricke 
29 år
Syerske Ane Marie Nielsen
36 år
1848
18. November
Kjøbmand A. Olsen
og bagermester Bruun
26
Skomagersvend Gustav Malmberg
38 år
Tjenestepige Elna Mortensdatter 36 år
1848
8. December
I kirken
Skomager Lorenzen
hattemagermester Moberg
27
Contoirist Christian August Moritz Soldan 26 år ungkarl
Jomfru Jacobine Nielsen 23 år
1848
9. December
Slagtermester Levinsohn og
høker Jacob Nielsen
28
Owerhornblæser wed 2. Jægercorps Niss Nicolai Ludvig 26 år ungkarl
Jomfru Juliane Wilhelmine Bovier 25 år
1848
15. December
I kirken
Skrædermester O. Jørgensen
skomagermester Brask
29
Møller og ungkarl Peter Ferdinand Lund 36 år
Jomfru Louise Maren Hansen 28 år
1848
23. December
I kirken
Lods Fredeik Hansen
bagermester Wulf

Post 2: Gården er det, trods ihærdig søgen, ikke lykkedes at finde. Der findes tre muligheder: I Bjeverskov sogn, i Allerslev ved Lejre og i Lollands sønder herred, Maribo amt. DANPA oplyser at der er afleveret materiale til Landsarkivet i Nørrejylland med Reg. nr. PR-2465. Vidnet von Rothe ejede Urupgaard ved Horsens. Ludvig Eschelsens profession meget utydelig.
Post 7: Brudgommen er født i Sorø. Under anmærkninger står en længere redegørelse der er temmelig vanskelig at læse grundet gnidret skrift.
Post 9: Brudgommens efternavn usikkert, delvis gættet!
Post 10: Bewis fra Skifteretten af 26. April 1848 for at intet er til hinder ægteskab for Enkemandes wedkommende.
Post 13: Hjemme - i følge Kongelig bewilling af 8. maj 1848.
Post 17: Bewiset for brudgommens I- - ?? i Livrente og Forsørgelsesanstalten ---??   er af 23. Juni 1848.[ En del ulæselig tekst]
Post 18: I FT 1845 er han barbeer og fra "Penzlin i Meklenburg, Schwerin".