Tilbage til Helsingør


Vielser foretaget i
Sankt Olai kirke Helsingør
5. Januar 1821 til  15. Dec 1824.


Lbnr.
Brudgommens navn alderhåndtering og opholdssted
Brudens navn, alder håndtering og opholdssted
Forloverne
Vielsesdagen
Vielsessted og anmærkninger
1
Enkemand bryggersvend Peter Kjeldsen
af Kjøbenhavn, 31 år
Pigen 
Anne Catharine Bærendsen
21 år her af - ?? [Byen??]
brygger Lars Mørkøb og lods Anders Bærendsen
1821 
5. Januar
I kirken
2
 Enkemand og tjenestekarl 
Casper Andersen 50 år
 Tjenestepige Johanne Marie Olsen 33 år
 skipper Lars Aakerman skrædermester Holst
1821
3. Januar
 I kirken
3
 Ungkarl tjenestekarl 
Jens Petersen, 38 år
Tjenestepige Elisabeth Niels Datter 30 år
brygger B. --??
handskemager F. Carlsen
 1821
5. Januar
I kirken 
4
Kjøbmand Frederik Wilhelm Schreiber
29 år 
 Jomfru 
Birthe Catharine Erlandsen
20 år
 brygger Erlandsen
kjøbmand Schreiber
1821
17. Januar
I hjemmet efter bewill. 6. Jan 1821 
5
Kontorist Oluf Olsen
22 år 
Jomfru Gustave Adelaide Augusta Bournanville,
26 år 
 cancelliraad Friis
kjøbmand Ulrik
1821
28. Januar
 I hjemmet efter bewill. 28. Jan 1821 
6
Wiinkypper, ungkarl Jacob Schønberg
36 år 
 Pigen Inger Magrethe Jensen
31 år
 kjøbmand Gamerad
høker Chr. Adolphsen
 1821
16. Februar
I kirken 
7
Fabrikør 
Wilhelm Duchting
af Fredensborg 43 år
 Mdm. Gytte Lovise født Grub, slagtermester Jens Petersens fraskilte hustru - 29 år
husm. Christian Schmidt af Fredensborg.
Brygger Grubb.
1821
23. Februar.
I kirken. Bewilling til nyt ægteskab er - -??
Kjøbh. 7. Nov. 1820
8
 Unkr. Jacob Nielsen
31 år, tjenestekarl
Pigen Karen Nielsdatter, 27 år Tjenestepige 
 brandmajor Pough
smedmester Lundgreen
1821
29. Marts
I kirken 
9
Ungkarl
Lars Petersen
23 år - tjenestekarl 
 Pige Helene Christiane Brem
23 år - tjenestepige
Kammerjunker Levethal
wærtshuusholder Johan Nielsen
 1821
27. April
I kirken 
10
Ungkarl Rasmus Hansen, 30 år, bryggerkarl 
Pige Inger Kirstine Hansdatter
23 år - tjenestepige
 kjøbm. Malling
w. . Ole Petersen 
 1821
1. Junii
I kirken 
 11
 Skibscapitain Johann Friderik Beyer, 29 år fra Lübek
Jomfru Cathrine Marie B . .?? 25 år fra Lübeck 
grossererne 
Glørfeldt og Joelson 
1821
22. Junii
I hjemmet efter bewilling 29. may 1821 
Brudgom. kom fra Østersøen og brud var ved sin ankomst her til forsynet med alle beviser og  . .??
[En del gnidret tekst, næsten ulæseligt
 12
 Færgekarl, ungkarl Lars Jensen Friis, 22 år, 
 Pigen Charlotte Eleonora Møller, 20 år, tjenestepige
 færgemand P. Friis og wærtshuusholder Jeppesen
1821
24. Junii
I kirken 
 13
 Ungk.Christian Henrik Wallind
21 år Muursvend
[Senere Walin]
 Pige 
Magrete Larsen
31 år, tjenestepige
 major Pough
muurmester Lorenzen
1821
8. Aug.
I kirken 
 14
Ungk. 
Jacob Nielsen
24 år, tjenestekarl 
Pige 
Anne Christine Jacobson 
29 år, tjenestepige 
 brbr. Høybye
capt. Simmelsen
 1821
24. Aug.
I kirken 
 15
Ungk.
Hans Jensen
28 år, tjenestekarl 
Pige 
Inger Lindqvist
24 år, tjenestepige 
 mester på Hammermøllen 
C. W. Holsteen og K. J. Lindqvist
 1821
31. August
I kirken 
 16
Ungk. Frantz Peter Nitzer, 29 år, cofardicaptain fra Petersborg, født i Lübeck 
Jomfru Dorothea Heiberg Winther fra Arendal født sammesteds 
 conditor Apporta
raadmand Flott
1821
30. Sept.
I hjemmet efter bevilling 29. Sept. 1821. 
Brudgommen kom hertil fra Nordsøen og bruden var ..?? kommet fra Norge
 17
 Ungkarl Lods 
Ole Andersen 
[tilnavn Rye. Begik selvmord ved at hænge sig d. 13 maj 1831 - født i Hørsholm]
32 år
[Venligst meddelt af Johnny Bøg]
 - - ?? Dorethea Lindval født Barsøe
36 år. 
[Meget dårlig skrift, næsten ulæselig]
 lods Niels Svenningsen
færgemand Joh. Gottlieb
 1821
31. Oct
I kirken
[Anmærkning:En del meget dårlig utydelig og gnidret skrift
 18
 Ungk. møllersvend Andreas Peter 
Eskeldsen 26 år
 Tjenestepige
Anna Cathrine Petersen
24 år
major Schultz 
consul Clarik
[I ft 1840: Clerik]
 1821
2. Nov
I kirken 
 19
Kjøbmand Ole Nielsen, 43 år 
 Jomfru Anne Christine Wendt
 major Schultz
brygger Randrup
1821
5. Nov.
I hjemmet efter bevill. 23. Sept. 1821 
 20
Ungk. Johan Jensen
42 år
 Pige 
Inger Jensdatter
26 år
 vejermand Stilling
gjestgiver Hansen
1821
9. Nov.
I kirken 
21 
 Ungkarl, tjener Nicolai Christian Beckmann
27 år
 Tjenestepige Trine Lindqvist
29 år
 brbr. R. Petersen
møller Thor Lund
1821
30. Nov. 
 I kirken
 22
 Ungk. 
Johan Henrik Schmidt, bagermester, 27 år
 Jomfru 
Dorothea Magrete Lundstrøm, 20 år.
 bager Schmidt
capitain Schmidt
1821
21. Dec.
I hjemmet efter bevilling 28. Nov. 1821 
 23
 Ungkarl Morten Larsen Fischer, sømand, 28 år
Enke Bodil Kirstine Møller født Mogensen, 32 år 
- - -?? Fruerlund
Spekhøker Svend Petersen
1821
28. Dec.
I kirken 
 24
Ungk. Peter Gottliebsen
færgekarl, 27 år
 Enke Marie Christine Andersen, 32 år
 færgemændende 
Fred. Buck
Fred. Wilhelmsen
1821
28. December
I kirken 
 25
Ungk. Jens Petersen 
færgekarl, 32 år
Enke Cecilie Knabe født Petersen, 34 år 
 færgemændende
Fred. Wilhelmsen og
Jens Knabe
 1822
4. Jan.
I kirken 
 26
Ungk. Christian Rønnenkamp
grosserer i København 
36 år 
Jomfru Jessie Caroline Howden
25 år 
 kjøbmand Knox
consul Lindberg
1822
19. januar
I hjemmet. 
Bevilling 18. Jan. 1822 
 27
 Enkemand 
Christian Jørgensen Møller
Spekhøker, 40 år.
Jomfru 
Anne Christine Grubb
25 år. 
 bryggerne Larsen og Grubb
1822
23. Januar
I kirken 
 28
 Ungk. Børge Nielsen
færgekarl, 22 år
 Pige 
Sophie Jensdatter
24 år
 færgemand Anders Sivertsen
contorist Seyer
1822
22. Febr
I kirken. 
 29
 Ungk. Christian Gerhardt Wessel
35 år,
translations kontrolleur
 Jomfru Christine Emilie Duche, 23 år
translationsfuldmægtig Ulstrup,
translateur Saabye
1822
6. marts
I hjemmet, bevilling af 19. Febr 1822 
 30
 Ungk. Johan Güster Halstrøm, 32 år
uhrmagermester
Jomfru Christine Hartmann, 22 år 
 feldbereder Guldsmed
slagter Hartmann
 1822
20. marts
I hjemmet, bevilling 12. marts 
 31
 Ungk. Mads Hansen Stephensen, 28 år
tjenestekarl
 Pige Johanne Povelsdatter, 23 år
 spekhøker Lars Povelsen
hørsvinger Lars Svendsen
1822
12. April
I kirken 
 32
Ungk. Jørgen Jensen
36 år  Skolebud
[Senere graver]
Pige Mette Marie Christensen 42 år
kjøbmand Frøde
consul Fenvig
1822
15. May
I kirken 
 33
 Unkr. Peter Petersen
32 år, færgekarl
Pigen Anne Cathrine Giilberg 25 år
færgemand Jens Lind
spekhøker Peter Jessen
 1822
17. May
 I kirken
 34
 Ungkr. Søren Jeppesen, 26 år bryggerkarl
Pigen Inger Cathrine Povelsdatter, 32 år 
capit. Simmelkjer
færgemand Fred. Buck
1822
7. Junii
I kirken 
 35
Ungkarl Jeremias Petersen, 29 år, tjener 
Pige Inger Sophie Petersen, 24 år 
 capit. Berner
brygger Lassen
1822
16. Junii
I kirken 
 36
 Ungkr. Lars Frederik Kierck, 29 år [Kirck]
- - ??
ved Øresunds Toldkammers Translation
 Frøken
Emilie Lovise Sprunck,
28 år
 kammeraad Weise
provst Trojel
1822
8. Juli
Hjemme efter bevilling
5. julii 1822
 37
 Ungkr. bryggerkarl
Peter Hansen U. . ??
 Pige
Nille Nielsdatter
24 år
 bødkermester Schubel
brygger Kjærboe
1822
19. Julii
I kirken 
 38
Ungk. Bartholemæus Philip Schreiber, kjøbmand, 30 år 
 Pige Amalie Severine Møller
27 år
 bager Schmidt
brygger Rüs
1822
28. Julii
Hjemme efter bevill. 
23. Julii 1822
 39
Unkr. Christian Olsen, 24 år, lods 
Johanne Sophie Berentz, 24 år pige. 
 lods Henrik Hansen
hr. And. Berentzen
 1822
14. Aug.
I kirken 
 40
Unkr. - -?? fuldmægtig Hans Sørensen
fra Roskilde, 28 år
 Jomfru 
Henriette Backe
23 år, fra byen.
 amtsforwalter Liebenberg i Roskilde, og bogholder Seyer her i byen
Wielsesbrev
17 Sept. 1822
[En del meget gnidret og næsten ulæselig tekst der sikkert vil fortælle at vielsen ikke er foretaget i kirken
 41
 Ungkr. bøssemagersvend 
Søren Jensen, 29 år
 Pigen 
Gunild Nielsdatter
24 år
. . .?? Søren Nielsen
 muurmester Lund
1822
27- Sept
 I kirken
 42
Ungkr. gartner 
Henrik Madsen, 32 år 
 Enke Sophie Wederqvist 
født Pough 36 år
 kjøbmand Schrøder
major og muurmester Pough
1822
4. Oct
I kirken 
 43
Unk. Lars Jensen, færgekarl, 22 år
 Pige Ellen Sophie Lund, 22 år
 brbr. Rasmus Petersen
kraagmager Dreizig
 1822
9. Oct.
I kirken 
 44
Ungkr.
Andreas Peter Berg, kjøbmand, 32 år 
 Enke Anne Catharine Ulrik - 23 år-
 brygger Høybye
hjulmand Undeen
1822
9. Oct
Hjemme, efter bevilling 6. Sept. 1822 
 45
 Ungkarl Lars Hellesen
Færgekarl, 28 år
 Pigen 
Bodil Jacobsen
27 år
 færgemand Krabe
skibstømmermand 
C. Petersen
 1822
27. Oct
I kirken 
 46
Ungkarl
Svend Petersen
kjøbmand, 29 år
 Pigen Johanne Birte Lindqvist
25 år, - af byen
 - -?? Hansen
etatsraad Estrup
1822
2. Nov.
Hjemme efter bevilling af 1. Nov. 1822 
 47
Ungkarl Christian Ravn
fisker, 26 år
 Pige Hedevig Christine Olsen
22 år
 lodserne Ferd. Hansen og
Hans Hansen
1822
6. Nov.
I kirken 
 48
Ungkarl Christian Casper Gottliebsen
færgekarl, 23 år
 Pige Kirstine Amalie Larsen
23 år
 færgemand Svend Stade
lods Hans Larsen
1822
11. Nov.
I kirken 
 49
Ungkarl Jens Nielsen arbeidsmand, 28 år 
 Pigen Stine Andersdatter, 26 år
 Arbeidsmand H. A. Gryderup
kjøbmand Thor Lund
1822
15. Nov.
I kirken 
 50
Ungkarl Lars Johansen Røsløs?? [Tilnavnet gnidret, delvis gættet] Skrædersvend, 32 år
Pige Lovise Giilberg
29 år
 wærtshusholder Hasselbak
wognmand Ditl. Petersen
1822
15. Nov
I kirken 
 51
Ungkarl 
Johan Rosinie Hansen, brbr. 26 år 
 Jomfru 
Marie Magdalene Hornwain, 21 år 
 conditor Apporta
hyrekudsk Hornwain
 1822
27. Nov.
Hjemme m. bewilling 18. nov. 1822 
 52
 Ungkarl Ove Elling Galschiøt,
kjøbmand, 24 år
 Jomfru Anne Christine Stæhling, 26 år
 pastor Galschiøt fra Dalbye i Sjælland
vognmand Stæhling
1822
27. Nov
Hjemme m bevilling 21. Nov. 1822 
Vielsen forrettet af pastor Galschiøt
 53
 Ungkarl Niels Hansen
23 år, reservelods
Pige Magrete Kirstine Eskildsen, 24 år 
 lods Fred. Hansen og
Niels Eskildsen
1822
18. Dec
I kirken 
 54
 Ungkarl 
Jørgen Rasmussen,
28 år, tjenestekarl
 Pige
Bodil Kirstine Andersdatter,
36 år
 kjøbmand Drejer
bogholder Oeding
[Se lb.nr. 58]
 1822
22. Dec.
I kirken 
 55
 Ungkarl Ole Petersen, 39 år, kudsk
 Pige Bodil Andersen
42 år
garwer Curland
Fruerlund
1822
22. Dec.
I kirken 
 56
Ungkarl 
Frederik Jensen Schotte
38 år, færgemand
Pige 
Bente Kirstine Broe, 22 år
færgemand C. Meinert
færgemand 
Helle P. Broe
1823
7. Jan.
Hjemme, efter bevilling 3. Januar 1823
 57
Ungkarl Hans Magnussen, 24 år, færgekarl 
pige Bente Kirstine Jørgensen
24 år
 færgemændende Nicolai Magnusen og Hans Peder Krag 
1823
22. Jan.
I kirken 
 58
Enkemand Peter Lorentz Oeding 
59 år
Bogholder
  Jomfru 
Dorothea Elisabeth Linden . .??
34 år [Gnidret]
 lods Svendsen
brygger Svendsen
1823
5. Febr 
 Hjemme efter bewill. 1823 25. Jan. 
 59
 Ungkarl 
Hans Andersen
33, år, arbeidsmand
 Pige
Kirstine Lindqvist
20 år
 spekhøker Ole Tegner
grønthandler H.  . . itzen??
 1823
7. Febr.
 I kirken
 60
Ungkarl 
Lars Jørgensen
23 år - arbeidskarl
Pige Anne Petersen
22 år
 skrædermester Lundbek
slagtermester M. Petersen
1823
24. Jan
I kirken 
61 
Ungkarl 
Gjøde Gjødesen premierlieutenant i den kongelige søe - etat, 
29 år 
Jomfrue Henriette Christiane  Schierbeck, 18 år 
 . . .?? Wissing i Kjøbenhavn ?? [Meget gnidret] og
capitain Schierbeck
1823
15. Marts
Hjemme, i flg bevill. 28. Febr. 1823 
 62
 Ungkarl 
Gabriel Terkelsen, snedkersvend, 30 år
 Pige 
Sophie Marie Svendsen, 24 år
 snedkermester  F . .?? [Gnedet ud]
kjøbmand Fred. Schreiber
1823
21. marts
I kirken 
63 
Niels Erdmann Bohr
26 år, snedkermester
 Anne Magrete Holm
20 år, pige
 snedker Edberg
. . .?? Giesemann
1823
11. April
I kirken 
64 
Jens Larsen 32 år
tjenestekarl
Kirstine Larsdatter
23 år, tjenestepige
 justitraad Top og
spisewært Gryderup
1823
2. Maj
I kirken 
65 
Enkemand Søren Diisel
60 år, bødkermester
 Anne Brita Brandt
57 år - pige
bødker Holmberg
gjæstgiver Allemang
1823
16. Maj
I kirken 
66 
Christian Jensen
28 år, færgekarl
Bolette Dorthea Møller, 34 år, enke efter fisker Peter Berggreen 
 færgemand J. Appelrod
brygger R. Hansen
1823
16. Maj
I kirken 
67 
Johan Peter Zander
26 år, skrædersvend
 Sophie Marie Petersen
20 år, pige
 kraagemager Dreizig
[Krogmager]
skrædermester Petersen
1823
21. maj
I kirken 
68 
Johan Adolph Petersen
24 år, sadelmagermester
 Anne Marie Bernbaun
26 år, pige
 sadelmager Cronval
muurmester Christensen
1823
24. Maj
I kirken 
69 
Ole Nielsen, tjenestekarl, 23 år, 
fra Tikøb sogn 
 Anna Olsdatter
26 år, pige
Cornelius Steffensen
hmd. i Sande og
Peter Larsen gmd. i Sande
1823
20. Junii
I kirken 
70 
Ungkarl Joraan ?? Andersen, 30 år , tjener 
Johanne Marie Petersen
32 år, Pige
 etatsraad Steenfeldt
kammeraad Kierulf
1823
11. juli
I kirken 
71 
Christian Ludvig Kjerboe, 23 år, møller
 Berte Catharine Stahling, 22 år,
Jomfru
bryggerne Kjerboe
og Stahling
1823
19. Aug
Hjemmer efter bevill. 4. Aug. 1823 
72 
 Frederik Adolph Brachhoff, 29 år, portraitmaler
 Anne Kirstine Lind
37 år, jomfru
 færgemand
H. Frederiksen
lods L. Svendsen
1823
22. Aug.
I kirken 
 73
 Poul Eduart Moritz Løbel, 23 år, contorist
 Frances Barklay Mullens 22 år
jomfru. 
 gjestgiver (Heinrich Carl) Hennenberg fra Kbh.   
kjøbmand Knox
1823
24. Sept
Hjemme eft. bevill. 
1. Sept. 1823 
74 
Hans Jørgen Arentsen,
ungk. 38 år, kjøbmand
Juliane Cathrine Duche, 25 år, jomfru 
 færgemand Th. Anthoni
tracteur Saabye
1823
14. Nov.
Hjemme eft. bevill. 
23. Okt. 1823 
 75
Rasmus Petersen, ungkarl, 36 år, matros
 Johanne Jensen,
24 år, pige
 høker Ennerød
. . gmand P. Larsen??
 1823
14. Nov.
I kirken 
76 
Søren Jensen, 27 år,
baadebygger
Lovise Ravn
25 år - pige
 baadebygger C. Petersen
kjøbmand Krag
1823
19. Nov.
I kirken 
77 
Christian Wilhelm Schmidt, ungkarl, 27 år, toldcasserer 
 Isechia Henriette Christiane Gulstad
20 år, jomfru
 kammeraad Kjerulf
krigsraad Rejen
1823
22. Nov.
Hjemme bevill. 
18. Nov. 1823 
78 
Niels Lorenzen, ungkarl, 
27 år, smedesvend
Cicilie Jacobsen
29 år, pige 
 fisker Hans Larsen
tømmermester Rollin
1823
16. Dec.
I kirken 
79 
Ole Jensen, ungkarl
32 år, tjenestekarl
Birgitte Dombernovschye
26 år, pige 
skomager Smuk og 
do Dombernovsky fra Hirscholm
 1823
27. Dec.
I kirken 
80 
Hans Jørgen Kryger
brandmand, ungkarl,
34 år, farwer i Frederiksborg
Grete Cathrine Høybye,
19 år, jomfru
bryggerne Erlandsen 
og
Høybye
1824 
28. Januar
 I kirken
 81
Christian Jørgen Dalgreen, ungkarl, 
27 år, glarmester
 Bodil Christine With
29 år, pige
 hattemagermestrene
Dalgreen og Petersen
1824
6. Febr.
I Kirken 
 82
Anders Sørensen,
24 år, ungkarl og arbejdsmand 
 Johanne Olsen
29 år, pige
 gartner Madsen og
kjøbmand Ellermand
1824
5. Marts
I Kirken 
83 
Andreas Kregler
26 år
skrædermester, ungkarl
 ..?? Sophie Mørck
30 år, enke eft. brygger Mørck
 glarmester Schrøder
bogholder Seyer
1824
26. Marts
I Kirken 
84 
Jens Petersen Næsbye
32 år, ungk. og bryggerkarl
Anne Sophie Johansdatter,
31 år, tjenestepige
 brygger Randrop
lysestøber Bryant
1824
9. April
I Kirken 
85 
Christian Schubel
65 år, enkemand, og bødkermester
 Ellen Andersdatter
29 år, tjenestepige
 handskemager Carlsen
slagter L. Petersen
1824
15. April
Hjemme, eft. bevilling
2. Marts 1824
86 
Henning Gether
30 år ungkarl og
sadelmagersvend
 Karen Nielsen
24 år, tjenestepige
 sadelmager Staulund
controlleur Wessel
1824
19. April
I Kirken 
87 
Niels Olsen, 25 år
ungkarl og lysestøbersvend
Caroline Marie Halberg
28 år, tjenestepige
 dreiermester Østergreen
lysestøber Brei . .??
1824
30. April
I Kirken 
88 
Jens Jensen, 32 år
ungkarl og bryggersvend
 Bente Kirstine Nielsdatter
26 år, tjenestepige
hyrekudsk Hornwain
brygger Lassen
1824
2. May
I Kirken 
89 
Louis Tuxen
76 år, enkemand, admiralitetscommissair og indspecteur ved 
Øresunds Told
Gustava Boie født Klingfeldt, enkefru efter . . . .major Boie, ??
67 år
 justitsraad Top og
ingenieur capit. Qvade
1824
13. May
Hjemme eft. bevill. 13. May 1824 
90 
Lars Christen Steen
29 år, ungkarl og
blikkenslagermester
Anne Christine Wittesen
23 år, pige
 skrædermester Olesen
sadelmager Staulund
1824
21. May
I Kirken 
91 
Ole Persen, 25 år
ungkarl og tjenestekarl 
fra Tikjøb
 Magrete Pedersdatter
25 år, tjenestepige
 spekhøker Ole Tegner
færgemand Niels Hansen
1824
4. Juni
I Kirken 
92 
Bent Larsen, 32 år
ungkarl, færgekarl
Ellen Catharine Møller
32 år, pige
 færgemændende
Antoni og 
J. L. Bornholm
1824
30. Juli
I Kirken 
93 
Rasmus Larsen, 20 år
ungkarl, tjenestekarl
 Mette Kirstine Berentzen, pige 23 år
 hjuler Aalfeldt
skræder P. Holst
1824
30. Juli
I Kirken 
94 
Anders Jacob Sørensen
28 år, ungkarl og snedkersvend
 Ingrid Helene Qviding
pige 43 år
 brygger B. R. Lund
høker Chr. Dems
1824
13. Aug
I Kirken 
95 
Johannes Ferlund 22 år, ungkarl og muursvend
 Anne Margrethe Povelsdatter,  20 år, tjenestepige
 major Pough
capit. Obberlin
1824
27. Aug.
I Kirken 
96 
Jørgen Hansen
25 år, ungkarl, færgekarl
 Anne Catharine Rüs [eller Riis]
færgemandsenke
 færgemændende 
P. H. Goie og
J. Christopher Jen . . ??
[Formentlig Jensen]
 1824
31. Aug
I Kirken 
97 
Niels Frederik Hansen
Holm, 36 år, politibetjent
 Karen Eskildsen
24 år, tjenestepige
 fuldmægtig Grave
spekhøker Ennerth
1824
2. Nov.
I Kirken 
98 
Bagermester Jacob Christian Lorentzen
35 år, ungkarl
 Enke Marie Svendilledore Bosine Hemme . .?? [meget gnidret] 40 år
brygger Rüs og
hjulmand Bolin Undeen
1824
3. Nov.
I Kirken 
99 
Peter Nielsen, 30 år
ungkarl og brygger
 Bolette Caroline Schmidt, 25 år, jomfru
 br.br. Grubb
glarmester Schrøder
1824
5. Nov.
I Kirken 
100 
Christen Christensen
Hadsund, 34 år, enkemand og tømmersvend
Maren Petersen. 
25 år, - tjenestepige
 handskemager Høybye
tobaksspinder Barckvall
1824
19. Nov.
I Kirken 
101
[1]
Lars Gotthard Nielsen
32 år, ungkarl og tjenestekarl
Anna Marie Cicilie Wahlström,
26 år - pige
smedmester Hultmann
wærtshusholder Hansen
1824
10. dec.
I Kirken 
102
[2]
Ole Rasmussen
28 år, ungkarl og tjenestekarl
Sidse Margrethe  Johansdatter
21 år, pige
bryggerne 
Grubb og B. Lund
1824
15. dec.
I Kirken