Tilbage til Helsingør


Vielser foretaget i
Sankt Olai kirke, Helsingør
06. Januar 1846 - 21. December 1850


Nr.
Brudgommens navn
Brudens navn
Hvem forloverne ere
Vielses
dato
Hvor viet
1
Ungkarl Jørgen Madsen
drager, nu 35 år
Pigen Maren Svendsdatter
nu 24 år
justitsraad Lassen
og
trakteur Christensen
6. Jan.
I kirken
2
Ungkarl Mogens Olsen
fisker, nu 32 år
Pigen Ane Kirstine Ryberg
nu 33 år
bud Hertel og
fisker P. Larsen
16. Jan.
I kirken
3
Ungkarl Jens Christian Buck
færgemand, nu 42 år
Jomfru Petronelle Christensen,
nu 29 år
færgemand F. Buck
gartner Dencker
30. Jan.
Hjemme
Wielsesbrev dat. 7. Jan. 1846
4
Ungkarl møllerkudsk, Christian Jensen, nu 22 år
Pigen Karen Andersdatter,
nu 26 år
smedmester Lungreen
[Til tider Lundgreen]
drager L. Pedersen
26. jan.
I kirken
5
Ungkarl Jens Jensen,
under-qvarteermester, 
nu 30 år
Pigen  Birthe Nicoline Børgesen, nu 24 år
qvarteermester Bærentzen og
distriktscommisair Børgesen
3. Feb.
I kirken
6
Ungkarl, Mads Jensen,
fragtmand, 33 år
Pigen Maren Hansdatter
nu 28 år
smedmester Johnsen
wognmand Hornwain
6. Feb.
I kirken
7
Ungkarl Christian Frederik Nielsen tjenende, nu 27 år
Pigen Ane Margrethe Jørgensdatter, nu 28 år
wognmand Hornwain
hoboist Ewald
6. Febr.
I kirken
8
Ungkarl hr. 
Andreas Christian Engelsen, 
Kgl. fuldmægtig wed Øresunds Toldkammer, nu 28 år
Frøken Petræa Amalie Schultz, nu 18 år
oberstliautenant Schultz
lods Lars Engelsen af Kjøbenhavn
26. Febr
I kirken
9
Ungkarl Niels Christoffersen
tjenende, nu 26 år
Pigen Lovise Schow,
nu 22 år
skibstømrer E. Holm
jordbruger N. Jensen
27. Febr.
I kirken
10
Ungkarl Niels Christian Nielsen
tobaksspindersvend, 23 år
Pigen Benedicte Sophie Møller, nu 31 år 
drager Schou
muurmester Christensen
3. Apr.
I kirken
11
Ungkarl Hans Larsen
tjenende, nu 22 år
Pigen Gjertrud Møller,
nu 27 år
brygger Wilhelmsen
wærtshuusholder Schousøe
24. April
I kirken
12
Ungkarl Frederik Nielsen,
tømmersvend, nu 25½ år
Pigen Sidse Marie Frederiksdatter, 
nu 21 år
fragtmand Tvede og
forwalter Frederiksen
24. April
I kirken
13
Ungkarl Jørgen Clausen Jensen
nu 28 år
Pigen Trine Marie Svendsen
nu 28 år
høker Stephansen
skibstømmermand
N. Nielsen
24. April
I kirken
14
Ungkarl Søren Andersen
tjenende, nu 23 år
Pigen Bodil Nielsdatter
nu 27 år
glarmester Schrøder
blikkenslager Pullick
1. Mai
I kirken
15
Ungkarl Andreas Krüger, wæwermester i Asminderød,
nu 28 år
Pigen Ane Cathrine Holm,
nu 32 år
wæwermester Fründt
qvarteermester Jensen
1. Mai
I kirken
16
Ungkarl Bendt Christian Hansen,
arbeidsmand, nu 26 år
Pigen Bodil Kirstine Nielsdatter, nu 28 år
wognmændende:
N. Larsen og
Chr. Larsen
1. Mai
I kirken
17
Ungkarl Frederik Carl Julius Pedersen,
postconducteur, nu 27 år
Jomfru Ida Emilie Huldtman
nu 21 år
smedmester Huldtman
gartner Pedersen
15. Mai
I kirken
18
Ungkarl Johan Frederik Andresen nu tjenende, 40 år
Pigen Susanne Widerström
nu 41 år
bagermester Herold
muurmester Wallin
15. Mai
I kirken
19
Ungkarl Anders Pedersen,
karl paa Øresunds Hospital, 
nu 32 år
Pigen Julie Frederikke Marie Pedersen
nu 25 år
jordbrugerne:
Jens Jacobsen og
Peder Pedersen
22. Mai
I kirken
20
Ungkarl Frederik Christian Pedersen, smedesvend, nu 23 år
Pigen Dorthea Birgitte Berg, nu 41 år
skomagermester Sick
skrædermester Bille
20. Mai
I kirken
21
Ungkarl Frederik Carl Hartman, muursvend,
nu 23 år.  -  I Frederiksborg
Pigen Caroline Charlotte Johanne Pommerenk
nu 24 år
hjulmagermester Hartman
handskemager Høibye
29. Mai
I kirken
22
Ungkarl Hans Hendriksen, fragtmand, nu 26 år
Pigen Ane Marie Larsen,
nu 23 år
capit. Holm og
huseier H. Plum
brændewiinsbr.
H. C. Krag-Holm
17. Juni
I kirken
23
Ungkarl Peder Pedersen
tjenende, nu 29 år
Pigen Gundel Andersdatter tjenende, nu 29 år
bødker Bertelsen
sadelmager Wittesen
24. Juni
I kirken
24
Ungkarl hr. 
Frederik Ferdinand Reinsholm,
handelsbetjent, nu 36 år
Jomfru Augusta Christine Charlotte Riis, 31 år
kjøbmand Riis
tømmerhandler Schrøder
9. Juli
Hjemme.
wielsesbrew dat. ?? juli 1846
25
Ungkarl Peder Larsen, 
tjenende, nu 35 år
Pigen Ane Henriette Lovise Hendriksen,
nu 24 år
raadstuebetjent Bloustrød
kirkekarl Hendriksen
14. Juli
I kirken
26
Ungkarl Svend Wiboe
færgemand, nu 50 år
Jomfru Kirstine Franck
nu 36 år
færgemændende:
Christph. Gottliebsen
Niels Wiboe
28. Juli
Hjemme
wielsesbrew dat. 16. Juli 1846
27
Ungkarl Ramus Nielsen, skomagersvend, nu 26 år
[Måske en skrivefejl for Rasmus Nielsen]
Pigen Boel Marie Christiansen, nu 26 år
skomagermestrene:
J. Nielsen og
C. Lorentzen
22. Sep
I kirken
28
Ungkarl Lars Christiansen
tjenende, nu 30 år
Pigen Karen Larsdatter,
nu 24 år
møller Møller og
smedmester Andresen
30. Oct
I kirken
29
Ungkarl, muursvend
Hendrik Hansen, 
nu 27 år
Pigen Johanne Larsen,
nu 34 år
capit. v. Mehren
muurmester Mortensen
31. Oct.
I kirken
30
Ungkarl, sømand Jens Frederiksen, (Schrøder) nu 32 år
Pigen Nicoline Christiane Mogensen, nu 23 år
qvarteermestrene
Aanesen og Jensen
2. Nov.
I kirken
31
Ungkarl Christian Adam Trolle 
buntmagermester i Kjøbenhavn, 
nu 34 år
Jomfru Petronelle Dorthea Ramm, nu 19 år
major Gradmann
grønthandler Ramm
7. Nov
I kirken
32
Ungkarl Lars Hansen, 
tjenende, nu 25 år
Pigen Maren Gottfredsen
nu 21 år
møller Petersen
høker Thomsen
4. Nov.
I kirken
33
Ungkarl Andreas Ernst Würtz, skibstømmersvend, nu 23 år
Pigen Gustava Eleonore Würtz, nu 26 år
uhrmager Knudsen
skrædermester Brandt
6. Nov
I kirken
34
Ungkarl Jens Erlandsen Hansen
norsk skibscapitain fra Bergen, 
nu 28 år
Jomfru Ida Mathilde Jung 
(af st. Olai sogn)  nu 22 år
kjøbmand Alexander Guldstad og
lærer Doss
8. Nov.
I kirken
35
Ungkarl Carl Anthon Schindler, wæwersvend nu 25 år
Pigen Hedevig Hartmansdatter, nu 26 år
hjulmand Christoffersen
wæwermester C. Hansen
4. Dec.
I kirken
36
 Ungkarl hr. Johan Frederik Christian Stutzer, owerlæge ved Kongens Liwjægercorps, nu 36 år
Frøken Amalie Cathrine Elisabeth Lassen
nu 29 år 
 justitsraad Lassen
kammerjunker og major 
d' Auihamp ??
[Meget gnidret og utydeligt]
 15. Dec.
 I kirken
37
 Ungkarl, ekstralods Peder Christian Hansen, nu 25 år
Jomfru Marie Sørine Magdalene Caroline Eline Hasselberg nu 20 år
 lods N. Hansen
hoboist Jensen
12. Dec.
 I kirken
38
Ungkarl skomagersvend Jacob Jensen nu 29 år
Enken Christiane Johansdatter (før gift med skomagersvend C. Christensen)
nu 31 år
 skomagermestrene:
D. Hanneman og
M. Hanneman
14. Dec. 
 I kirken
39
Ungkarl Jacob Ferdinand Bruhn kjøbmand i Hillerød, nu 25 år
Jomfru Laura Else Dorthea Tvede, nu 27 år 
 skovfoged Bruhn og
brændeviinsbrænder Tvede
 18. Dec.
Hjemme
Kongebrev dat. 
26. Nov. 1846
40
 Ungkarl Jens Pedersen, tjenestekarl nu 41 år
 Pigen Petronelle Olsdatter, nu 23 år
 huuseier Niels Gudmansen og
regimentschirurg Ravn
17. Dec. 
 I kirken
41
Ungkarl Niels Børgesen, 
tjenende, nu 25 år
Pigen Ane Christine Jensdatter, nu 25 år
brændewiinsbrænder J. Jacobsen og
sadelmager Andersen
30. Dec.
I kirken

Anno 1847
[Uvist af hvilken grund kommer nogle postnumrene ikke i nummerisk orden]


Nr.
Brudgommens navn
Brudens navn
Hvem forloverne ere
Vielses
dag
Hvor
1
Ungkarl, Arnt Backe,
færgekarl, nu 36 år
Pigen Julie Cathrine Dahlqvist,
nu 31 år
færgemand Bagge
kjøbmand Hey
2. jan
I kirken
2
skomagersvend Fabrucius Brandt,
nu 39 år, 
(forhen gift med Karen Nieldatter, 
fraskilt fra hende wed 
Bewilling dat. 19. Nov. 1846
Pigen 
Inger Marie Larsdatter,
nu 36 år
nagelsmed Hans Nielsen
brobetjent P. B. Thomsen
2. Jan
I kirken
3
Ungkarl Jens Jensen,
færgekarl nu 26 år
Pigen Ane Kirstine Larsen,
nu 23 år
kjøbmand Bruun
skomagermester Magnussen
29. Jan
I kirken
4
Ungkarl Hendrik Philip Würtz
tjenende, nu 26 år
Pigen Benedicte Malm,
nu 29 år
høker Joh. Jensen
gaardeier J. Hansen
4. Febr
I kirken
5
Ungkarl Jacob Pedersen,
møllersvend, nu 27 år
Pigen Christiane Hansen,
nu 22 år
hjulmand Hartman
møller Pedersen
17. Marts
I kirken
6
Ungkarl skrædermester 
Carl Gottfried Børner, 
nu 29 år
Ane Margrethe Poulsdatter
(enke efter muursvend J. Ferlund) 
nu 43 år
capit Braunbehrens
færgemand J. Jørgensen
19. Marts
I kirken
7
Ungkarl Niels Sørensen,
tjenende, nu 32 år
Pigen Hanne Bendtsen,
nu 29 år
hr. Engelsen og
jordbruger Anders Petersen
26. Marts
I kirken
8
Ungkarl gaardeier 
Anders Holst i Tikjøb, 
nu 36 år
Jomfru Sophie Larsen,
nu 22 år
Owerauditør Uldahl
grønthandler Larsen
30. Marts
I kirken
9
Ungkarl,
Jens Christian Christensen,
tjenende, nu 29 år
Pigen Margrethe Larsdatter,
nu 25 år
gaardmand J. Christensen i Dagelykke og
skomagermester Rasmussen
23. April
I kirken
10
Ungkarl Jørgen Christensen
huusmand i Nyerup, nu 28 år
Pigen Inger Cathrine Olsdatter, nu 26 år
kjøbmand Høierup
spekhøker Juul
4. Mai
I kirken
11
Ungkarl Ludvig Wilhelm Giesmann, malersvend, nu 39 år
Pigen Ane Johanne Børgesen,
nu 39 år
kjøbmand Stiesen
lods Jens Hansen
7. Mai
I kirken
12
Ungkarl Ole Poulsen, 
tjenende, nu 27 år
Pigen Ane Sophie Christensen,
nu 32 år
lysestøber van Aller
glarmester Schrøder
7. Mai
I kirken
13
 Ungkarl Jens Peder Larsen, kleinsmedsvend, nu 22½ år
Pigen Sophie Corneliussen,
nu 20 år
 buntmager Hansen
kjøbmand Ellermann
 28. Mai
I kirken
14
Ungkarl Erik Gudmansen,
tjenende, nu 35 år
Pigen Bodil Kirstine Johansdatter, 
tjenende, nu 25 år 
 kjøbmændende:
Hilligsøe og Flindt
 29. Mai
I kirken 
15
 Ungkarl, William Diderich Klein, strandtoldkontrolleur paa 
Snedkersten, nu 30 år
 Jomfru Emma Marie Rosaline Wismer,
nu 33 år
 instrumentmager Wismer 
og
kbmd. Joelson
 25. Juni
Hjemme
Wielsesbrew dat. 28. Juni 1847
16
 Ungkarl, dr. med. Hermann Friederich George Carl C. Kochen, practiserende læge i Ahrensbøch i Holsteen, nu 28 år
 Jomfru Cathrine Marie Klentz,
af Helsingør, 
nu 23 år 
 brygger Wibroe
boghandler Klein fra Kjøbenhavn
27. Juni 
Hjemme
Wielsesbrev dat. 26. Juni 1847
17
Ungkarl Frederik Nielsen
skrædersvend, nu 31 år 
 Pigen Maren Christine Pedersen, nu 28 år
 skrædermester Kock og
høker Juul
 2. Juli
 I kirken 
18
Ungkarl tømmersvend 
Niels Peter Poulsen, 26 år 
 Pigen Karen Nielsen,
22 år
 spekhøker 
N. Stephansen,
jordbruger 
Søren Andersen
 10. Juli
I kirken 
19
Ungkarl Frederik Julius Joelsson, kjøbmand, 32 år
 Jomfru Frederikke Wilhelmine Claudine Marie Wismer, 20 år
 kjøbmand Pontoppidan
skolelærer Kock
11. Juli 
Hjemme
kongl. bewill. af 21. juni 1847
20
 Ungkarl Johan Ditlev Bjørnholt, fyrbøder paa Dampskibet OFELIA, 
25 år
 Jomfru Lovise Lindberg,
35 år
 smedmester Riisberg
wærtshusholder Anders Eriksen
24. Sept. 
I kirken
21
Ungkarl Jens Worm, 36 år 
Jomfru Andrea Birgitte Lind, 31 år 
 kjøbmand Holm
færgemand Fred. Hansen
 25. Sept.
I kirken 
27
Hans Hansen, ungkarl, fyrbøder paa dampskibet OFELIA, 29 år gammel 
 Pigen Ane Margrethe Jensen, 26 år, tjenende i St. Olai sogn
 slagtermester Stuckenberg 
wærtshusholder 
N. Børgesen
 12. Nov.
I kirken
Tillysning 10/10-47
23
 Ungkarl Johan Adolph Julius Topp,
31 år, contorist
Jomfru Bodil Kirstine Birgitte Petersen, 
28 år, af Helsingør 
 cantor Topp
kjøbmand O. Bruhn
26. Oct 
Hjemme
efter bewill. af 18. Oct. 1847
24
 Enkemand Jens Christian Christian Wohlgemuth, [Må være en skrivefejl]
49 år, skibstømmersvend i Helsingør
 Pigen Ane Kirstine Holm, 35 år af Helsingør
 jordbruger 
Niels Jensen og
hjulmand Bendt Jørgensen
29. Oct. 
I kirken
25
 Ungkarl Theodor Just Adrian Riis
28 år, kjøbmand i Helsingør
 Jomfru Nicoline Henrichsen
30 år i Helsingør
 garwer Lundwall
kjøbmand Marstrand
 30. Oct
Hjemme 
efter bevilling af 25. Oct. 1847. 
22
 Ungkarl Christian Julius Andresen, 25 år, skomagermester heri staden
 Jomfru Frederikke Frandsen, 29 år gl. af Odense
 spisevært Frandsen
marskandiser C. Christoffersen begge af Odense
16. Oct. 
 I kirken
attest fra stiftsprovst 
Sch. . .?? i Odense at tillysningder  har fundet sted og at intet er til hinder for dette ægteskab
26
 Ungkarl Jørgen Christensen
26 år gl. tjenende i Helsingør
 Pigen Maren Nielsdatter, 28½ år, tjenende i Helingør
 kjøbmand Helligsøe
kjøbmand Flint begge af Helsingør
5. Nov. 
I kirken
Attester foreviste
28
 Ungkarl Jens Henrik Børgesen, 36 år, færgemand i Helsingør
 Pigen Kirstine Elisabeth Holm, 27 år, tjenende i Helsingør
 færgemænd. Carl Bornholm og Peter Buck-Friis
 13. Nov.
 I kirken
Attester foreviste
29
Ungkarl Niels Ferdinand Madsen,
snedkersvend i Helsingør 25 år
 Jomfru Ane Petrea Petersen, 18 år, af Helsingør
 grønthandler Petersen og
quarantaineofficiant Madsen
 13. Nov.
I kirken
Attester foreviste
30
Ungkarl Jens Leschley, 28½ år 
destillateur i Helsingør
Jfr. Frederikke Dorthea Engel,
23 år, af Helsingør 
 kbmnd. Joelsson og Pontoppidan
17. Nov. 
 I kirken
Attester foreviste
31
Ungkarl, ekstralods, 
Lauritz Ferdinand Hansen
24 år, af Helsingør
Jomfru Oline Lovise Amalie Jensen,
21 år, af Helsingør
 lods Niels Hansen
hoboist Svend Jensen
4. Dec. 
I kirken
Attester foreviste
32
Ungkarl Peter Christian Hansen, 27 år, baadebygger i Helsingør
 Jomfru Inger Kirstine Nielsen, 27 år, af Helsingør
 boghandler Wagner
baadebygger Søren Jensen
24. Dec. 
I kirken
Attester foreviste

Anno 1848.


Nr.
Brudgommens navn
Brudens navn
Hvem forloverne ere
Vielses
dato
Hvor viet
1
Enkemand wægter Vilhelm Vilhelmsen
40 år gl. af Helsingør
Pigen Bendte Kirstine Bendtsdatter, 
30 år gl. tjenende i Helsingør
lods Laus Svendsen og
kbmd. Lindhart
14. Jan
1848
I kirken
Attester og 
stiftsbrev foreviste
2
Ungkarl Anders Nielsen
33 år gl. gartner i Helsingør
Pigen Bodil Sophie Svendsdatter, 
32 år, tjenende i Helsingør
Awlsbruger Hans Hansen og
gartner Schmidt
28. Jan.
I kirken
Attester foreviste
3
Ungkarl Lars Nielsen
26 år gl. tjenende i Helsingør
Pigen Inger Cathrine Pedersdatter
26 år, tjenende i Helsingør
høker Niels Stephansen
hattemager Peter Stephansen
11. Feb.
I kirken
Attester foreviste
4
Ungkarl Mads Madsen
26 ½ år gl. tjenestekarl i Helsingør
Pigen Johanne Kirstine Jacobsdatter 25 år tjenende i Helsingør
slagtermester Svendsen
bagermester Sparschun
?? [gnidret]
24. Marts
I kirken
Attester foreviste
5
Ungkarl Ernestus Carl Ludvig Petersen, skomagersvend, 
32 år gl. i Helsingør
Pigen Karen Boline Olsdatter
36 år, hu . . ?? i Helsingør
lods Christian Ravn
skomagermester Sick
24. Marts
I kirken
Attester foreviste
6
Ungkarl Hans Christian Rasmussen, 30 år gl. skibstømmerlærling i Helsingør
Pigen
Line Christiane Jensdatter, 
31 år gl. tjenende i Helsingør
spekhøker Thomsen
Awlsbruger J. Jacobsen
31. Marts
I kirken
Attester foreviste
7
 Ungkarl Rasmus Larsen 23 år, tjenestekarl i Helsingør
Pigen Maren Jørgensdatter, 31 år, tjenende i Helsingør 
 smedemester Olsen
fyrwærker Fricke
 14. Apr.
 I kirken
Attester foreviste
8
Ungkarl Rasmus Pedersen
30 år, arbeidskarl i Helsingør 
 Fraskilt kone: Maren Ahrendsdatter 42 år, wadskerkone i Helsingør
skorstensfeier Strube
jordbruger Jens Jacobsen
21. Apr. 
I kirken
Attester foreviste
9
 Ungkarl Anders Jensen, 43 år gl.
tjenestekarl på Helsingør mark
 Pigen Kirstine Pedersdatter
25 år gl. tjenestepige i Helsingør
 hjulmager Jens Christophersen og
sadelmager Andersen
 2. Mai
 I kirken
Attester foreviste
10
Ungkarl Lars Jensen, 31 år
tjenestekarl i Helsingør
Pigen Frederikke Hansdatter
37 år, tjenestepige i Helsingør
 grønthandlerne  Johan Ravn og Svend Petersen
 3. Mai
I kirken
Attester foreviste
11
Ungkarl Niels Nielsen
33 år, tjenestekarl i Helsingør
Pigen Ane Margrethe Jensdatter, 31 år, tjenende i Helsingør
brygger Olsen
lysestøber Plum
 16. Mai
I kirken
Attester foreviste
12
Ungkarl Hans Peter Jensen
40 år, tjenende i Helsingør
 Pigen Peternille Nielsdatter
32 år, tjenende i Helsingør
 høker Nielsen
høker Frøde
1. Juni 
I kirken
Attester foreviste
13
Ungkarl Johan Peter Edvard Petersen, 25 år gl. kjøbmand i Kjøbenhavn.
 Jomfru Juliane Sophie Kock, 23 år gl. i Helsingør
 skrædermester Kock
do. Brinkmeyer
 1. Juli
I kirken
Attester foreviste
14
Ungkarl Anders Jørgensen
34 år gl. skomagersvend i Helsingør
Pigen Birthe Pedersdatter
25 år gl, tjenestepige i Helsingør
skomagerm. D. Hannemann
hjulmager Christophersen
 16. 
Aug.
I kirken
Attester foreviste
15
Ungkarl Jørgen Frederiksen
35 ½ år, tjenestekarl i Helsingør
Pigen Botilla Jacobine Bomann, 25 år, 
tjenestepige i Helsingør 
 skomagermester Chr. Magnussen og
wærtshuusholder Senius Hansen
25. 
Aug. 
I kirken
Attester foreviste
16
 Ungkarl  . .?? [Småt og gnidret] Rudolph Salomon Horn, styrmand, 30 år, født i Sverige, opholder sig i Helsingør
 Pigen Maria Charlotte Brodersen, 20 år gl.
tjenende i Helsingør
 snedkermst. Møller
snedkersvend Møller
25. Aug. 
I kirken
Attester foreviste
17
Ungkarl Carl Waldemar Ramm, Skomagermester, 27 år, i Helsingør
 Pigen Nicoline Vilhelmine Struck,
21 år, Helsingør
kbmd. Lund
skomagem. Hansen
23. 
Sep. 
I kirken
Attester foreviste
18
Ungkarl Peder Hansen
41 år, tjenestekarl i Helsingør
 Pigen 
Kirsten Henriksdatter
31 år, tjenende i Helsingør
kbmd. Marstrand
awlsbruger Jørgen Mikkelsen
29. 
Sep. 
I kirken
Attester foreviste
19
Ungkarl Christian Mundt
38 år gl. - bagersvend i Helsingør
[Ft 1855 er han bager i Fredensborg]
 Pigen Christine Jern
25 år gl. tjenende i Helsingør
[Ft 1855 hedder hun Enger Christine]
 wærtshuusholder Gudmansen, kjøbmand Olsen og smedmst. A. Hansen
6. Oct. 
I kirken
Attester foreviste
20
Enkemand Hans Leganger Knudsen,
uhrmager i Helsingør, 48 år gl.
 Enken Inger Sophie Heller, født Hansen
40 år gl.
 kjøbmand Gallschiøtt
møller Kjerbo
7. Oct 
I kirken
Attester foreviste, ligeledes skiftebrew for begge, [+ noget ulæseligt]  A No. 7
21
 Ungkarl Vilhelm Frederiksen, 26 år gl. tjenestekarl.
Pigen Karen Larsdatter,
24 år, tjenestepige
 muurmester Waliin
kbmd. Bruun
20. 
Oct 
I kirken
Attester foreviste
22
 Ungkarl Hans Christian Danielsen, 29 år, afskediget soldat, tjenestekarl i Helsingør
Pigen Johanne Hansdatter 27 år, tjenestepige i Helsingør
 kbmd. W. Svendsen
bødkermst. C. Schultz
 3. 
Nov.
I kirken
Attester foreviste
23
Ungkarl Carl Johan Hallberg,
40 år gl. gartnersvend i Helsingør.
 Pigen 
Karen Rosenqvist
41 år gl. tjenestepige i Helsingør
 bødkermester Holmberg
[død inden Ft 1855]
huseier Johan Larsen
 4. Nov.
I kirken
Attester foreviste
24
Ungkarl Søren Peter Sørensen,
22 år gl. 
børstemagersvend i Hellebæk 
 Pigen Bodil Cathrine Hansdatter, tjenende i Helsingør, 26 år gl.
 snedkermst. Møller
skomagermst. Sørensen
10. Nov. 
I kirken
Attester foreviste
25
Ungkarl Jørgen Christensen
25 år gl. tjenestekarl i Helsingør
Pigen Ane Marie Olesdatter, 23 år, tjenende i Helsingør
wognmand Larsen
huusmd. Ole Nielsen
 10. Nov.
I kirken
Attester foreviste
26
Ungkarl Erik Larsen skrædersvend, 24 år gl. 
her af menigheden 
 Pigen Charlotte Amalia Bendixen, 23 år gl.
tjenende i St. olai sogn.
 skrædermester Kock
toldbetjent Funck.
 15. Nov.
I kirken
Attester foreviste
27
Ungkarl Jens Christiansen
22 år gl. færgekarl i Helsingør
Pigen Ingrid Burgqvist,
23 år gl. 
tjenende i St. Olai sogn 
 færgekarl A. Christiansen
fisker Jørgen Andersen
 24.
Nov
I kirken
Attester foreviste
28
Ungkarl Ernst Gustav Hallstrøm,
25 år, hotelbestyrer i Helsingør
 Jomfru Johanne Vilhelmine Hansen,
21 år gl. i Helsingør
 uhrmager Halstrøm
lods J. Hansen
 25. Nov.
I kirken
Attester foreviste
29
 Ungkarl Niels Jensen
32 år, drager i Helsingør
 Pigen Ane Marie Pedersdatter
41 år, tjenestepige
 drager Hans Jensen
og do. Jørgen Andersen
10. 
Dec. 
I kirken
Attester foreviste
30
Ungkarl Matthias Emil Lindhardt, 44 år, kjøbmand 
 Jomfru Thomine Dorthea Hansen
32 år, i Helsingør
 kjøbmand Hass
gdmd. Karsten Hansen af Tikjøb
12. 
Dec. 
I kirken
Attester foreviste
31
Ungkarl Bendt Pedersen, 30 år, brændemester paa teglværket 
ved Egebæksvang
 Pigen Wilhelmine Karsted, 32 år, 
tjenende i Helsingør
spekhøker Larsen
hjulmand Bendt Jørgensen
15. 
Dec 
I kirken
Attester foreviste
32
Ungkarl Christian Lauritzen
31 år, kbmd. i Horsens
 Jomfru Anne Kirstine Hansen, i Helsingør
 bogholder Ulstrup
lods D. Hansen
16. 
Dec. 
I kirken
Attester foreviste
33
Ungkarl Hans Olsen, 31 år gl.
tjenende i St. Olai sogn
Pigen Margrethe Jensdatter, 32 år, tjenende i Helsingør
tegl . . .?? Dithmar
[I ft 1855 er han teglværksejer]
jorbruger Fr. Willumsen
29. 
Dec. 
I kirken
Attester foreviste
34
Ungkarl Andreas Vilhelm Møller, 30 år, styrmand
 Jfr. Laurette Amalie Graumann
25 år i St. Olai sogn
 færgemand Møller
skomagermst. Nohr
30. Dec. 
I kirken
Attester foreviste

Anno 1849
st. O. = sankt Olai menighed.

Nr.
Brudgommen
Brudens navn
Hvem forloverne ere
Vielses
dato
Hvor viet
1
Ungkarl Niels Jørgen Nielsen
32 år gl. handskemagersvend 
i Helsingør
Pigen 
Pouline Marie Poulsen
22 år gl. tjenende i 
St. Olai sogn
skrædermester F. Petersen
skomagermester Lars Poulsen
5. jan
1849
I kirken
Attester foreviste
2
Ungkarl Ole Hansen
29 år gl. lods i Helsingør
[Død inden Ft 1855]
Jomfru Johanne Tetzlaf
29 år gl. af st. Olai menighed
lodserne:
Fr. Hansen og H. H. Hansen
16. Febr.
I kirken
Attester foreviste
3
 Ungkarl Anders Johansen
27½ år, tjenestekarl
 Pigen Marthe Jørgensdatter
34 år, tjenende i Helsingør
skorsteensfeier Strube
bagerm. C. Schrøder
 25. Feb.
 I kirken
4
 Ungkarl Peter Christian Ludvig Fog,
32 år, handelsfuldmægtig i Kjøbenhavn
 Jomfru Edvardine Marie Elisabeth Voit, 20 år gl.
i Helsingør st. Olai menighed
 cand. th.V. Fog og 
cand. th. O.H. Fog
18. Marts 
I kirken 
5
Enkemand Hans Jacob Larsen
44 år gl. jordbruger i Helsingør
Pigen Nille Andersdatter,
28 år gl. i Helsingør st.O.
 smedmester Johnsen
wognmand N. Larsen
11. April 
I kirken 
6
Ungkarl Christen Nielsen, 36 år, tjenestekarl i Helsingør 
Pigen Anne Kirstine Hansdatter, 33 år, 
tjenende i st. Olai m. 
 consul Pipersberg
færgemand Laus Friis
2. Mai 
I kirken 
7
Ungkarl Guldbrand Arnesen Goplen, 33 år, skrædermester i Helsingør 
Jomfru Dorothea Elvine Kock, 22 år, i Helsingør 
st. O. 
skrædermester Kock
brygger N. Hansen
5. Mai 
I kirken 
8
Ungkarl Martin Peter Høyrup
33 år, kjøbmand i Helsingør 
 Jomfru Henriette Emilie Hoffmann, 21 år, i Helsingør
 capitain Hoffmann
asessor Høyrup af Kjbh.
12. Marts 
I kirken
Kgl. bewilling
9
 Ungkarl Mads Hansen
38 år, tjenestekarl i Helsingør
 Tjenestepige Cathrine Elisabeth Jensdatter
23 år, i H. st. O.
 politibetjent Wemmenæs
brændewiinsbr. 
Joh. Jacobsen
 18. Mai
I kirken 
10
Ungkarl Søren Larsen 30 år, tjenestekarl i Helsingør 
Tjenestepige Anne Christine Stock i Helsingør st. O. 
 kbmd. Ellermann
Skmst. Abrahamsen
 25. Mai
I kirken 
11
Ungkarl Niels Peter Wivel, 31 år, contorist paa Amtscontoret i Hillerød 
 Jomfru Ingeborg Jørgine Frederikke 
Middelthun . . ??
26 år, her af menigheden
 købmand Lindhardt i Helsingør og
tracteur H. L. Jensen paa Skovlyst
1. Juli 
I kirken
12
Ungkarl Carl Pedersen
snedkersvend, 22 år, i Helsingør
Pigen Christiane Nielsine Johnsen, 30 år, tjenende i Helsingør st.O.
malermester Brummerstedt
snedkermester Petersen
 4. Sept
I kirken 
13
Ungkarl Carl Theodor Øhrstrøm, 
38 år, commisair i Malmø 
 Jomfru Anne Dorthea Vilhelmine Wetterstrøm
29 år, af Helsingør 
st.O. menighed
bogholder Wintcken 
skomagermst. Flyg. . ??
 29. Sept
I kirken 
14
Ungkarl Gerhard Sigvert Rehling, 34 år, sorenskriver paa Færøerne 
 Jomfru Regine Frederikke Lund, 31 år gl.
 brygger Lund
auditeur Reling
 11. Oct
I huset
med bewill. af 10. Oct
15
 Ungkarl Christian Peter Ottosen
34 år, tømmersvend
Tjenestepige: Anne Kirstine Pedersdatter, 27 år, 
i Helsingør 
hattemager P. Steffensen
wærtshusholder Steffensen
28. Oct. 
 I kirken 
16
Ungkarl Lars Pedersen,
29 år, sømand, att. 
Tjenestepige Marie Bagge,
30 år, i Helsingør 
lods Niels Hansen
spr. ?? Poul Andersen 
[Måske spekhøker eller styrmand]
 31. oct
I kirken 
17
Ungkarl Lars Jensen, 34 år, tjenestekarl i Helsingør 
 Tjenestepige Johanne Wahlgreen, 29 år, i Helsingør
 huuseier N. Gudmandsen
wærtshuusholder 
N. Stephansen
2. Nov 
I kirken 
18
Enkemand Claus Petersen
37 år, tjener i Helsingør
Pigen Anne Margrethe Ottosdatter Jensen 44 år, tjenestepige i Helsingør 
kh. . ?? Walterstorff
major Gradmann
2. Nov 
I kirken 
19
Ungkarl Børge Petersen, 27 år, tjenestekarl i Helsingør 
 Pigen Anne Kirstine Pedersdatter, tjenende i Helsingør, 28 år gl.
kbmd. Svendsen
blikkenslager Pullich
 9. Marts
I kirken 
20
Ungkarl hr. Oluf Johan Henrik v. Krabbe, 29 årpremierlieutenant og compagnicommandeur
Frøken Maria Franciska Wessel, 27 år, datter af hr. kammeraad Wessel i Helsingør 
 kammeraad Wessel
forpagter Krabbe paa Hellebek
17. Nov 
I kirken 
Bewilling af. . 
bevis for livrente. . . . . ?? er mig forevist. Johansen.
[Gnidret]
21
 Ungkarl Heinrich Gottfried Ide,
25 år, tjenestekarl i Helsingør
Pigen Lisbeth Larsen
29 år, tjenende oberstlietn. Schultz i Helsingør 
 kbmd. Gullberg
oberst Schultz
 25. Nov
 I kirken
22
 Ungkarl Peder Isaacsen,
48 år, wægter i Helsingør
 Pigen: Marie Jacobsdatter,
28 år, tjenende i Helsingør
 brændewiinsbr. Jacobsen
blikkenslagermst. Pullich
 30. Nov
I kirken 
23
Ungkarl Christen Petersen
27 år, tjenende i Helsingør 
 Pigen Cathrine Sophie Margrethe Nielsen
21 år, ibid
 kbmd. Flint
kbmd. Brodersen
5. Dec. 
I kirken 
24
Ungkarl Napoleon Johansen
32 år, bagermester
 Pigen Juliane Sophie Eikant ?? [Efternavn gnidret]
27 år, gl. tj. i Helsingør
 commissair M. Johansen af Kjøbenhavn og
slagtermst Petersen i Helsingør
5. Dec. 
I kirken 
25
Ungkarl Hans Jensen, 29 år, 
tjen. brændewiinsbr. Christiansen 
 Pigen: Trine Marie Andersdatter, 21 år, tj. contorist Kirscheiner
 brændewiinsbr. Johan Jacobsen og
kbmd. Holstebroe
9. Dec. 
I kirken 
26
Ungkarl Niels Andersen,
30 år tjenende i Helsingør 
Pigen: Elisabeth Marie Bjerring, 
33 år, tjenende i Helsingør 
 høker N. Stephansen
høker Thomsen
23. Dec. 
I kirken 
27
Ungkarl Carl William Nohr,
24½ år gl. skrædersvend 
 Pigen Ane Marie Charlotte Matthiesen 22½ år gl. af st. Olai menighed
 skræder H. Mathiesen
petersborglods Laus
28. Dec. 
I kirken 
28
Ungkarl Claus Peter Mortensen
26½ år gl. handskemagermester i Frederiksborg
Pigen Ane Marie Andersen, 23 ½ år gl. tjenende i Helsingør st. olai sogn. 
 haarskjærer Hansen
slagtermester August Breiting
30. Dec. 
I kirken 

Anno 1850
[ Enkelte poster er ikke i nummerisk rækkefølge ]

Nr.
Brudgommens navn
Brudens navn
Hvem forloverne ere
Vielses-
dato
Hvor viet
1
Ungkarl Peder Andersen, 23 år
fisker på Snekkersteen
Pigen Marie Andersdatter 26 år
tjener skibsclarerer Kjærboe i Helsingør
fisker Lars Mogensen
skomagermester
Ludvigsen Nielsen
25. Jan.
I kirken
2
 Ungkarl Jacob Hemmingsen
27 år, tjenestekarl i 
Rønnebæk pr. Næstved
Pigen Pouline Marie Poulsen
18 år, tjenende Jørgen Bendtsen paa Helsingørs Owerdrew
 farver Millike og
wærtshusholder Senius 
Hansen i Helsingør
 31. Jan.
 I kirken
3
Ungkarl Anders Frederiksen
28 år, tjenestekarl 
paa Krogerup
 Pigen Ellen Marie Jensdatter
tjenende kbmd. F. Unna i Helsingør
31 år gammel
drejermester Kjertinge
skomager Hannemann
8. Feb. 
I kirken 
4
Ungkarl Hans Jacob Jensen
43 år, brobetjent hos 
consul Ellah i Helsingør
 Jomfru Vilhelmine Kirstine Frederikke Stokmar 35 år tjenende i Helsingør
 brobetjent Møller
politibetj. Stockmar 
 15. Feb.
I kirken 
 5
 Ungkarl Herman Carl Peter Breiting, 29 år, slagtermester 
i Helsingør
 Jomfru Christiane Charlotte Steffens
27 år, pleiedatter af lods O. Bagge i Helsingør
 lods Ole Bagge
lods Ravn i Helsingør
21. Feb. 
 I kirken
 6
Ungkarl Thomas Nielsen,
32 år,
tømmersvend i Helsingør
Jomfru Anne Kirstine Christiansen
22 år, i Helsingør, st. O. m.
 toldbetjent Christiansen og tømmersvend G. Schmidt
23. Feb 
I kirken 
 7
Ungkarl Peter Bagge
37 år gl. skomagersvend i Helsingør 
 Pigen Kirstine Marie Seiffert
42 år, tj. ibid
 skomagerm. Sørensen
do. R. Møller i Helsingør
8. Marts 
I kirken 
 8
 Ungkarl Carl Leonard Lindgreen, 28 år, coffardicapitain af Gothenborg [Göteborg]
 Enkefru Catharine Johnson født Plath, 34 år, af Gothenborg
 svenske-norske wiceconsul Hafftrøm og uhrmager Hallstrøm i Helsingør
4. Apr.
I huset
kgl. bewill. af 3. april 1850
 9
Ungkarl Jens Christian  Lindeskov 27 år gl. skomagermester i Helsingør
Jomfru Lovise Arnoldine Meinertsen, 27 år, ibid 
 pakhusforvalter Christensen
drager Hans Jensen i Helsingør
15. Apr 
I kirken 
 10
Enkemand Frederik Vilhelm Schlosrich, 
43 år, 
toldbetjent i Callundborg 
 Jomfru Charlotte Køppen
31 år, her af menigheden
 skipper Poul Andersen
drager Niels Hansen
9. Apr. 
I kirken 
 11
Ungkarl Mauritz Tullgreen
27 år, malersvend i Helsingør 
 Pigen Bendte Kirstine Petersen 25 år, 
her af menigheden
 malermester Rusch
smedmester Lundsteen
10. Apr.
 I kirken
 12
 Ungkarl, Andrew Graham,
23 år, brobetjent
 Pigen Anne Margrethe Larsdatter, 27 år gl.
brobetjent Coulthard
do. Ferd. Møller
12. Apr. 
I kirken
 13
Ungkarl Lars Jørgensen, 29 år, 
tjenende her i menigheden
Enken Maren Larsdatter,
32 år gl, her af menigheden
kbmd. Mth. Jørgensen
wognmand N. Lassen
19. Apr 
I kirken
 14
Ungkarl Daniel Mathias Retzky, 37 år, 
skomagermester i Helsingør
 Enken: Lene Kirstine Hansen, født Gudmannsdatter, 39 år, 
her af menigheden
 blikkenslagermester Steen
skomagermst. L. Svendsen
20. Apr.
I kirken
 15
Ungkarl Carl Julius August Hansen, 27 år, lods i Helsingør
 Jomfru Marie Sophie Caroline Lundgreen, 32 år, i Helsingør
 cammerraad Kirck
smedmester Lundgreen
24. Apr. 
I kirken
 16
Ungkarl kjøbmand Andreas Weilby, 33 år, i Helsingør
 Jomfru Emma Frederica Moth, 29 år gl, ibid.
 grosserer Petersen i Kjøbenhavn
kbmd. Marstrand i Helsingør
27. Apr. 
I kirken
 17
 Ungkarl, Jøns Larson Norlen 25 år gl. 
skomagersvend i Helsingør
 Pigen Christiane Kratz
28 år, tjenende i Helsingør st.O. m.
 skomagermester N. larsen
gjæstgiver N. Hansen
3. Mai 
I kirken
 18
 Ungkarl Anders Petersen
32 år, færgekarl i Helsingør
 Pigen Petronelle Eriksine Petersen, 31 år, tj. i H. st. O. m.
 kbm. Christophersen
muurmester H. Petersen
i Helsingør
3. Mai 
I kirken 
 19
Ungkarl Johannes Larsen
32 år gl. 
tjenestekarl i Helsingør 
 Pigen Petronelle Hansdatter
28 år, tjenende i st. O.m.
cpt. v. Mehren
contorist R. Ulstrup
17. Mai 
I kirken 
 20
Ungkarl Johan Peter Rasmussen, 22 år, skrædersvend i Helsingør 
Jomfru Emma Emilie Angelica Petersen, 
18 år, i Helsingør 
 skrædermst. H. Nielsen
grønthandler Svend Petersen
11. Mai 
I kirken 
 21
Ungkarl Christen Mikkelsen
Svenning, 26 år 
smedesvend i Helsingør
 Pigen Cidsel Marie Jacobsdatter, 26 år, tjenende i Helsingør st. O. m.
Lieutenant Licht
c . . .sessor ?? Olsen
31. Mai 
I kirken 
 22
 Ungkarl Carl Nicolaisen
20 år gl. færgemandssøn i Helsingør
 Jomfru Sophie Frederikke Jensen, 24 år gl. af st. Olai menighed
 Lods Niels Hansen
færgemand Nicolaisen
18. Juni 
 I kirken
 23
Ungkarl Jens Henriksen, 34 år, fuldbefaren matros i Helsingør
Pigen Johanne Margrethe Olsdatter, 
25 år, - af st. Olai menighed 
 høker Thomsen
hjulmand Jens Christophersen
20. Juli 
I kirken 
 24
Ungkarl Niels Nielsen
26 år, tjenestekarl i Helsingør
 Pigen Johanne Cathrine Andreasdatter Johnsen,
22 år, tj. paa Owerdrevet
 jordbrugerne Søren Andersen og Jens Christophersen
31. Juli 
I kirken 
25
 Ungkarl Bengt Pålsson, 27 år, tjenestekarl
Pigen Johanne Margrethe Jensdatter
26 år, i Helsingør st. O. m. 
 wærtshuusholder N. Stephansen
fragtkjører Peder hansen
9. Aug. 
I kirken 
26
 Ungkarl Carl Nyborg,
35 år, rebslagermester i Helsingør
Enken Anne Cathrine Brassel f. Brunitzholtz i Helsingør
 rebslagermester Fr. Brassel
politibetjent M. O. Bloustrød
19. Oct. 
 I kirken
27
Ungkarl Johan Frederik Bornholm, 33 år, færgemandssøn i Helsingør. 
 Jomfru Andrea Henriette Kirstine Petersen, 28 år, tj. kbmd. Chr. Svendsen i Helsingør
 bagerm. Hildebrand
kbmd. Chr. Svendsen
25. Oct. 
I kirken
28
Enkemand, lods, Martin Børgesen, 34 år, i Helsingør 
 Enken: Johanne Christine Jørgensen f. Hansen, 35 år i Helsingør
 lods Fr. hansen
lods Lars Svendsen
28. Oct. 
I kirken
skiftebrew fremviste fra begge
30
Ungkarl Andreas Vilhelm Michelsen, 21 år, seilmagersvend i Helsingør 
 Pigen Anne Marie Nielsen
25 år, tjenende i Helsingør
 bagermester Wulff
huuseier Jens Hansen
1. Nov 
I kirken
31
Ungkarl Carl Vilhelm Hobel, 22 år, fisker ved Helsingør
Enken: Ane Hansdatter, 36 år, tjenende consul Fenvick
consul Fenvick
kbmd. Marstrand
8. Nov 
I kirken
forevist brew fra politimesteren, hvorefter enkens bo var erkjendt aldeles uformuende
32
 Ungkarl Anders Eskildsen
31 år, tj. wognmand N. Larsen i H.
 Pigen Trine Johanne Kirstine Olsen, 27 år, tj. kbmd. S. Unna 
 spekhøker Juul
avlsbestyrer Chr. Larsen
12. Nov 
I kirken 
29
Ungkarl Frederik Julius Larsen, 28 år, sømand i Helsingør 
Pigen Bendte Cathrine Corneliusdatter 25 år, 
tj. I Helsingør 
 C. Mortensen
contorist Krag
1. Nov. 
I kirken 
33
 Ungkarl Lars Søderstrøm, 29 år, smedesvend i H.
Pigen Emilie Mathilde Jørgensen, 19 år, 
tj. i Helsingør 
 smedmester Hultmann
wærtshuusholder P. Søborg
21. Dec. 
I kirken