Tilbage til Helsingør


Vielser foretaget i
Sankt Olai kirke, Helsingør
04. Januar 1851 - 29. December 1852


Nr.
Brudgommen
Brudens navn
Hvem forloverne ere
Vielses-
dato
Hvor viet
1
Ungkarl
Johan Henrik Emil von Hadeln,
32 år, proprietair paa Quistgaarden
Jomfru 
Henriette Frederikke Kjølner
29 år, her af menigheden
cancelliraad Hadeln
havnefoged Kjølner
4. Jan
I kirken
2
Enkemand Rasmus Neve Hansen
50 år, Petersborg-lods 
her i byen
Jomfru Caroline Jensen
20 år, hos Op. . ?? P. Larsen
her i menigheden
slagtermester C. Petersen
wærtshuusholder 
P. Larsen
16. Jan.
I kirken
Skiftebrew 
forevist
3
Ungkarl Conrad Sophus Sønderup
25 år, møllersvend i Helsingør
Jomfru Emma Emilie Petersen
23 år, steddatter af 
garwer J. Ulstrup i Helsingør
garwer J. Ulstrup
malermester Ulstrup
15. Feb
I huset 
efter bewill. 
af  8. Febr. 51
4
Ungkarl Niels Olsen
27 år, tjenestekarl i Helsingør
Pigen Maren Kirstine Pedersdatter, 29½ år, tjenende i 'Hotel Øresund'.
staldmester P. Johansen
postbud E. Gudmandsen
19. febr
I kirken
5
 Ungkarl Ole Peter Møinichen, 48 år, 
guldsmed i Helsingør
 Jomfru Christine Louise Rasmussen
42 år, tj. i Helsingør
 garwermester Rohde
møller Chr. Kjærboe
5. Martz 
Huset
efter bevill. af 1. martz 1857
6
Ungkarl Niels Eliasen Hermann 34 år,
smedesvend i Helsingør
 Pigen Hedevig Sopie Steenberg
31 år, tjenestepige i Helsingør
 smedmester Riisberg
smedmester Olsen
11. Apr. 
 I kirken
7
Ungkarl Frederik Carl 
G . . feldt?? Schow 32 år controlleur ved Øresunds Toldkammer
 Jomfru Juliane Louise Amalie Petersen, 28 år gl. i Helsingør, st. Olai menighed
 adjunkt H. Schow
skolelærer Kock
12. Apr. 
I huset 
efter bevill. af 17. martz 1857
fremlagt beviser af 15. martz 1851 for en fat. . .?? liwrente af  ??
[Gnidret!!]
10
 Enkemand Jørgen Larsen 
45 år, spekhøker i Helsingør
 Pigen Ane Cathrine Nielsen, 21 år, 
tjenende i Helsingør
 tracteur Rasmussen
skomager Klintenberg
 23. Apr.
I kirken 
9
Ungkarl Anders Hansen
29 år,tj. i Helsingør 
 Pigen Sidse Jensdatter,
26 år, tjenende i Helsingør
 spekhøker 
H. Christiansen
kjøbmand Bruhn
28. Apr.
[Gnidret]
I kirken 
11
Ungkarl Heinrich August Martens, 34 år, 
bagersvend i Helsingør 
Pigen Henriette Marie Jensen, 35 år, 
tj. i Helsingør 
 wærtshuusholder Eriksen
slagtermester Breiting
 25. Apr.
I kirken 
8
 Ungkarl Frederik Hansen
27 år, tjenestekarl i Helsingør
 Pigen Ellen Margrethe Larsdatter, 
27 år, tj. i Helsingør
 jordbrugerne:
Hans Svendsen og
Anders Nielsen 
i Helsingør
 15. Apr.
I kirken 
12
Ungkarl Emmanuel Netterstrøm,
24 år, skomagersvend i Helsingør
 Pigen Ingrid Sonesdatter
27 år, tjenende i Helsingør
[måske 'Sonnesdatter??]
 skomagermestrene 
D. Hannemann og
M. Hannemann
25. Apr. 
I kirken 
13
Ungkarl Carl Sørensen Ranch, 30 år, uhrmager i Kjøbenhavn 
Jomfru Johanne Vilhelmine Kragh, 19 år, her af staden 
 høker H. P. Riis
. . . -handler ?? Ranch af Kjøbenhavn
 26. Apr
I kirken 
14
Ungkarl Hans Alexander Knudson , 25 år, bagermester paa Hammermøllen
 Jomfru Marie Elisabeth Coulthard, 31 år, 
i Helsingør
brobetjent Coulthard
bødkermester Schultz
6. Mai 
I kirken 
15
 Ungkarl Carl Ludvig Thimroth
31 år, fuldmægtig i Kjøbenhavn
 Jomfru Emilie Eleonore Kjærboe, 18 år, i Helsingør
 møller Kjærboe
regjeringsraad Thimroth
 24. Mai
 I kirken 
16
Ungkarl Valentin Michael Brummer, 26 år, skrædersvend i Helsingør 
 Pigen Juliane Pouline Albertine Petersen, 
20 år, i Helsingør
 høker H. Christensen
wærtshuusholder N. Stephensen
31. Mai 
I kirken 
17
Ungkarl, Frank Bernhard Nielsson 26 år, 
tjener i Helsingør 
Pigen Petronelle Svendsdatter, 32 år, ibid 
sadelmager Hartmann
skrædermst. Würtz
31. Mai 
I kirken 
18
 Ungkarl Jens Nielsen, 
29 år, wognmandskarl
 Pigen Bodil Sophie Bendtsdatter,
31 år, i Helsingør
 høker H. Christensen
wognmand Hornwain
13. Juni 
 I kirken
19
Ungkarl, Jens Peter Simonsen
40 år gl. færgemand i Helsingør
 Jomfru Mariane Caroline Gottliebsen
22 år gl., i Helsingør
færgemændende 
Chr. Gottliebsen og
Chr. Simonsen
8. Juli 
I huset
med bewill. af 24. maj
20
 Ungkarl Hans Nielsen
31 år, bryggerkarl i Hesingør
Pigen Karen Pedersdatter
34 år, tjener [hos] Mazar i Helsingør
 høker H. Christensen
. . . ?? Mazar de la Garde
 11. Juli
I kirken 
21
 Ungkarl Peder Larsen
41 år, arbeidsmand i Helsingør
Fraskilt kone:
Ane Larsdatter,
43 år, i Helsingør
 muurmester Chr. Walin
gartner Joh. Larsen
11. Juli
I kirken 
skilsmissebewill. 
af 19. Nov. 1851
22
Ungkarl Niels Peter Adolph Claussen,
skibscapitain af Riga 
[Alder ikke oplyst]
Jomfru Caroline Larsen
37 år gl. af Helsingør
 skibsclarerer A. Gulstad
kjøbmand N. Hass
23. Juli 
I huset
efter bewill. af 
16. Juli 1851
23
 Ungkarl Christian Jensen, 24 år, skomagersvend i Helsingør
 Enken Karen Dorthea Henriksen, 31 år i Helsingør
 skomagermester Møller
skibsbygger S. P. Løve
8. Aug 
I kirken 
24
Ungkarl Christen Sørensen
36 år, gartner i Helsingør,
Dannebrogsmand
 Enken: Anne Sophie Pedersdatter
i Helsingør st. O. m.
[Alder ikke oplyst]
 pastor Grüner
hospitalslæge Waad
 1. Aug.
I kirken 
25
Ungkarl Adrian Balthazar Cornelis Chabot, 29 år, kjøbmand i Rotterdam 
Frøken Elisabeth Knox
21 år, af Helsingør, st. Olai menighed
 consul Løbel
cand. juris Knox
 12. Aug
I kirken 
26
Ungkarl
Jacob Andreas Andersen
25 år, snedkersvend i Helsingør 
 Jomfru Caroline Jacobine Hedevig Nielsen
23 år, i Helsingør
 skomager C. Andresen
skibstømrer Nielsen
3. Sep 
I kirken 
27
Ungkarl Frederik Christian Charles Kirck, 26 år, assistent wed Øresunds Toldkammer 
 Jomfru Marie Cecilie Frederikke Olsen
20 år gl.
 kammeraad Kirck
skibstømrer Nielsen
 20. Sep
I huset
bewill. af 12. sep. 1851
28
 Ungkarl Poul Johan Seiersen, 20 år, 
handelsbetjent i Helsingør
 Jomfru Flora Petra Caroline Møller
18 år, ibidem
 kjøbm. Marstrand
færgemand Meinertsen
16. Sep 
I kirken 
29
Ungkarl Hans Jensen, 29 år, huusmd. i Mørdrup 
Pigen Ellen Kirstine Pedersdatter
30 år, i Helsingør 
 kbmd. Fæster
kbmd. V. Svendsen
 17. Oct.
I kirken 
30
Ungkarl Hans Peter Petersen
26 år, tjenestekarl i Mørdrup
 Pigen Johanne Tærgine Tærgesen,26 år,
i Helsingør
 contorist P. Svendsen
tømmersvend 
P. C. Ottesen
 26. Oct
I kirken 
31
Ungkarl Peter Nielsen,
33 år, tjenestekarl i Helsingør 
 Pigen Inger Nielsdatter
21 år, ibid
 wævermester Hansen
wærtshuusholder 
P. Larsen
 9. Nov
I kirken 
32
 Ungkarl Christen Hansen
33 år, skrædermester
i Helsingør
 Jomfru Marie Sophie Frederikke Bendsen
22 år ibid
 politibetjent Bloustrød
skomager I. Nielsen
21. Nov. 
I kirken 
33
Ungkarl Hans Svendsen,
25 år, tjenestekarl i Helsingør 
 Enken Inger Kirstine Nielsdatter, 42 år, paa Helsingørs Owerdrew
 garwer Staulund
jordbruger Svendsen
21. Nov 
I kirken 
34
Jordbruger Ole Nielsen,
28 år, paa Helsingørs Owerdrew 
Pigen Maren Olsdatter
25 år, tjenende i Helsingør
 oberstlieutenant Schultz
fuldmægtig Engelsen
28. Nov. 
I kirken 
35
Ungkarl Peter Detlef Plambeck, 33 år, 
skibscaptain af Riga 
 Jomfru Margretha Dorothea Røher, 33 år, pt. i Helsingør
 skibsclarerer E. Permiin
contorist J. F. Rasmussen
 30. Nov
I kirken 
36
Ungkarl Peder Pedersen 30 år, tjenestekarl i Helsingør
 Pigen Britha Christine Malmgreen, 26 år, tj. i Helsingør st. O.
 bagermester Jensen
høker Wemmenæs
 12. Dec.
1851
 I kirken

Anno 1852


Nr.
Brudgommen
Brudens navn
Hvem forloverne ere
Vielses-
dato
Hvor viet
og anm.
1
Enkemand Rasmus Nielsen Aaderup
30 år gl. permiteret sergeant 
og dannebrogsmand
Pigen Rise Christensdatter
32 år, tj. i Helsingør st. O.
dreiermester Bense
skomagermester Nielsen
4. Jan.
I kirken
2
Ungkarl Lauritz Andersen Strøe
22 år, fisker i Helsingør
Pigen Petronelle Lundberg
26 år, tj. i Helsingør, st.O.
skræderm. Dahlquist
fisker Jørgen Andersen
11. Jan.
I kirken
3
Enkemand Peter Christian Lund
38 år, kbmd. i Helsingør
 Jomfru Frederikke Vilhelmine Düne
25 år, tj. i Helsingør
[set stavet 'Dyne']
 wognmand N. Larsen
jernstøber C. Møller
 23. Jan.
 I kirken
Ungkarl Peter Sørensen
26 år, skibstømrersvend i Helsingør 
 Jomfru Marie Petronelle Jensen
25 år, i H. st. O.
 lods Chr. Ravn
controlleur Bjerg
27. Jan 
I huset
bewill. 19/1-52
Ungkarl Johannes Jørgensen,
26 år gl. af Asminderød bye
 Pigen Anne Kirstine Andersdatter 31 år, 
st.Olai sogn
kjøbmand Th. Riis
høker H. Christensen
14. Febr. 
I kirken 
Ungkarl Adam Dideriksen,
32 år, kobbersmedmester 
i Helsingør 
 Enken: Anne Petronelle Jensen født Olsen i Helsingør st. O.
 kobbersmed Dideriksen
brbr. Rasmus Hansen
 21. Febr
 I kirken
Ungkarl Bengt Svenson, 31 år kleinsmedsvend i Helsingør 
 Pigen Anne Sophie Schow
24 år, i Helsingør st. O.
 jordbruger Niels Jensen og
arbeidsmand
N. Christoffersen
25. Febr 
I kirken 
Ungkarl Carl Emil Ferdinand Møller, 36 år, slagtermester i Helsingør st. O. 
 Jomfru Sophie Charlotte Petersen, 27 år, ibid.
 slagtermester Blomsterberg og garwer W. Petersen
 21. Apr.
I kirken 
 Ungkarl Christopher Meyer
28 år, tj. i Helsingør
Pigen Margrethe Jensdatter
28 år, tj. i Helsingør
 kbmd. Mtt. Jørgensen
rebslager Brassel
23. Apr. 
I kirken 
10 
Ungkarl Nicolai Worm 43 år, færgemandssøn i Helsingør 
st. O. S.
 Jomfru Anne Birgitte Kirstine Hansen, 36 år, ibid 
 lods Erik Hansen
skpr. Poul Andersen
 23. Apr.
 I kirken
 11
 Ungarl Guldbrand Arntz Ole Olsen
36 år, møller i Helsingør
 Jomfru Christiane Sophie Steen, 23 år, i Helsingør st. O.
tømrermester Steen
skolelærer Olsen af Smidstrup
 27. Apr.
I kirken 
12 
Ungkarl Hans Hansen, skomager i Horserød, 37 år. 
Pigen Karen Jacobsdatter
28 år, tj. i st. Olai menighed
 kbmd. Pontoppidan
høker N. Stephensen
30. Apr. 
I kirken 
13 
Ungkarl Mads Nielsen, 30 år, tjenende i Helsingør 
Pigen Ane Johansen
21 år, tj. i Helsingør
 kbmd. Brodersen
postbud Gudmandsen
5. Mai 
I kirken 
14 
Ungkarl Hans Olsen,
31 år, tjenende i Helsingør 
 Pigen Ane Marie Jensdatter
27 år, tjenende ibid
 bud Ole Rasmussen
fragtmand Niels Hansen Sønderbro
[eller 'Søndenbro']
 6. Mai
I kirken 
15 
Ungkarl Jens Pedersen,
25 år, tømmersvend i Helsingør st.O.
Pigen Christine Pedersen
21 år, tjenende ibid
kbmd. Reinsholm
tømmermester Ochsner
12. Mai 
I kirken 
16 
Ungkarl Christian Christiansen
29 år, tjenende i Tikjøb sogn
Pigen Ane Margrethe Jensdatter
25 år, tj. i st. Olai sogn
 huusmændende
Jens Larsen og
Jacob Olsen
14. Mai 
I kirken 
17 
Ungkarl Jens Hansen, 30 år, tj. møller Kjærboe i Helsingør 
Pigen Ane Margrethe Jørgensdatter
25 år, i Helsingør 
 møller Kjærboe
skomagermester Hansen
14. Mai 
I kirken 
18 
 Ungkarl Hermannius Borries,
22 år, grosserer i Kjøbenhavn
 Jfr. Caroline Josephine Hastrup af Borupgaard, 21 år.
 grosserer Chr. Borries
propr. Resenhof, Borupgaard
18. maj 
I kirken
Bewill. af 21. Apr. 1852
19 
 Ungkarl Ola Svensson, 27 år, skrædersvend i Helsingør, st.O.
Pigen Maria Vilhelmine Winberg, 25 år, tj. i Helsingør 
 skrædermester Goplen
slagtermester Jac. Nielsen
18. Mai 
I kirken
20 
Kammerjunker 
Simon Jørgen Bie
43 år, rd. af Wasaordenen, fuldmægtig i Øresunds Toldkammer 
 Fr. Frederikke Birgitte Møller
i Helsingør st.O. 26 år
 kammeraad Møller
20. Mai 
I kirken
Wiede i Hellebæk kirke
21 
Ungkarl Christian Ludvig Rothe fuldmægtig i Øresund Toldkammer, 37 år 
Frøken: Frances Knox
28 år gl. i Helsingør, st.O.
hr. Th. Rothe, sognepræst til Trinitatis krk. i Kjøbenhavn
cand jur. Knox i Helsingør
 22. Mai
I kirken 
 22
Ungkarl Adolph Frederik Stricker, 33 år, kjøbmand 
og lieutenant 
 Jomfru 
Johanne Christine Herold
i Helsingør, 23 år
 capitain Stricker
bagermester Herold
26. Mai 
I kirken 
23 
Ungkarl Hans Vilhelm Tverschow [eller Tvaschow gnidret!]
31 år, typograf i H.
Jomfru Frederikke Olivia Dorschenus ??
[Efternavn gnidret, i Ft 1845 er hun datter af Hector Frederik Dorscheus.
21 år, i Helsingør
 Økonom J. W. Holm
sergeant Lindgreen ??

[Lindgrens initialer gnidret]

 27. Mai
 I kirken 
24 
Ungkarl Jens Larsen
26 år, tj. i Helsingør st.O. m.
 Pigen Ane Kirstine Jensdatter
26 år, tj. i Helsingør st.O.
 maler Bertelsen
slagter N. Svendsen
1. Juni 
I kirken 
25 
Ungkarl Hans Knudsen,
32 år, tjenestekarl.
 Pigen Anne Helene Johansine Bendixen
19 år, tj. i st. O. menighed
 opsynsmand H. Bendixen af Esbønderup
raadhustjener Bloustrød
13. Juni 
I kirken 
26 
Ungkarl Niels Pedersen, 27 år, tjenestekarl i Helsingør 
 Pigen Laurine Madsdatter,
tjener paa Øresunds Hospital,
37 år.
 skomagersvend 
Jørgensen
huuseier Jens Jacobsen
 23. Juni
I kirken 
27 
Ungkarl Christian Jensen
28 år,
tjenestekarl i Helsingør
Pigen Ane Kirstine Hansen
22 år, tj. i st. Olai m.
arbeidsmand Hans Olsen
wognmand Jens Christensen
25. Juni 
I kirken 
28 
Ungkarl Johan Ludvig Niemann 40 år, bagermester i Stenlille i Stenmagle sogn. 
Jomfru Erline Kirstine Lindmann 50 år, tj. buntmg. Røpper i st. Olai menighed 
 buntmager Røpper
bagermester Engholm
27. Juni 
I huset
efter bewill. af 25. juni 1852
29 
Ungkarl Albrecht Henrik Mogensen, 
34 år, tjener i Helsingør
 Pigen Ane Margrethe Andersdatter 30 år, tj. Kbmd. Marstrand i St.O.M.
skomager Lorentzen
muursvend S. N. Jørgensen
 2. Juli
 I kirken
30 
Ungkarl Johannes Bentzen
31 år,
Carethmagermester i Kjøbenhavn 
 Jomfru Marie Elisabeth Bornholm, 28 år, af st. O.M.
 færgemand H. Bornholm
brobetjent A. bornholm
 6. Juli
I kirken 
 31
 Ungkarl Rasmus Pedersen
26 år, tjenestekarl i Helsingør
 Pigen Christiane Matthiasdatter
27 år, tj. i st. O.M.
 wærtshusholder 
A. Søborg
jordbruger A. Nielsen
 8. Juli
I kirken 
 32
Enkemand Niels Christiansen
44 år, arbeidsm. i Helsingør.
 Pigen Mette Marie Hansen
45 år, tj. owerlærer Schou 
i st. Olai menighed
 høker Hans Christensen
lods Ole Bagge
16. Juli 
I kirken 
33 
Ungkarl Peter Pedersen,
36 år, styrmand
Pigen Karen Pedersdatter
27 år, tj. kbmd. Sanitter
i st. Olai menighed
[Set stavet 'Saniter']
 wærtshuusholderne
Peter Jensen og
A. Søborg
20. Juli 
I kirken 
34 
 Ungkarl William Ferdinand Rønning, 26 år, skibstømmersvend i Helsingør
 Pigen Inger Kirstine Holmberg, 30 år, tj. pst. Johansen 
i st. O.M.
 Underfoged Randropp
høker Nielsen
 6. Aug.
I kirken 
35 
Enkemand Carl Gustaf Adolph Hasselgreen 27 år, skomagermst. i Helsingør 
Pigen Emilie Emma Schou,
23 år, tj. i st. O.M. 
 snedker Reinhard
bagermst. Johansen
25. Aug 
I kirken 
36 
Ungkarl Johan Sørensen,
23 år, tj. i Helsingør 
Pigen Elise Amalie Fründt,
20 år, tj. i Helsingør 
 jordbruger J. Nielsen
wævermester Fründt
24.Sept. 
I kirken 
37 
Ungkarl Niels Hansen,
29 år, bed . . .eier??
i Frederiksborg
 Jomfru Sophie Frederikke Petersen, 22 år, 
i st. O. menighed
 bagermester Bruun
færgemand Wiboe
28. Sept. 
I kirken 
 38
Ungkarl Peter August Breunning, 22 år, 
handelsbetjent i Kjøbenhavn 
 Jomfru Emma Emilie Jensen
28 år, af st. Olai menighed
 færgemand Nicolaisen
lods Niels Hansen
2. Oct. 
I kirken 
39 
Ungkarl Christopher Christian Fischer, 23 år,
muursvend i Helsingør 
 Pigen Marie Pedersen 23 år, tjenende i st. Olai menighed
 kjøbmændene
Chr. Svendsen og
W. Svendsen
 8. Oct.
I kirken 
40 
Ungkarl Hans Christophersen, 28 år, tjener af Helsingør 
 Jomfru Kirsten Hansdatter
25 år, her af menigheden
 høker C. Petersen
instrumentmager Boesen
 29. Oct.
I kirken 
41 
Ungkarl Hans Hansen, 28 år, tjenestekarl i Helsingør 
 Pigen Anne Nielsdatter, 30 år, tjenestepige i st.O.M.
møller Grubb
jordbruger H. Svendsen
29. Oct 
I kirken 
 42
Ungkarl Niels Carlsen
27 år, sømand i Helsingør
Pigen Marie Lovise Larsen,
25 år, tj. i Helsingør
kbmd. Bruhn
fisker P. Larsen
29. Okt. 
 I kirken
43 
Ungkarl Hans Nicolaisen
35 år, tjenestekarl i Helsingør
 Pigen Lovise Løfstedt,
36 år, tj. i st. Olai menighed
garwermst. P. Rohde
wærtshuusholder 
N. Stephensen
29. Oct 
I kirken 
44 
Ungkarl Martin Andersen
27 år, muursvend i H. 
Pigen Colete Clara Jørgensen, tj. i Helsingør 
buntmager Hansen
muurmester Packert
 29. Oct
I kirken 
45 
Ungkarl Niels Larsen
25 år, tjener pastor Grüner i Helsingør
Pigen Margrethe Jensdatter,
32 år, tj. i st. Olai menighed
muurmst. Walin
pastor Grüner
5. Nov 
I kirken 
46 
Ungkarl Jørgen Johansen
28 år, tjenestekarl i Helsingør 
 Pigen Pernille Olsdatter
28 år, tjenende 
consul Arland i Helsingør
 kjøbmand F. Unna
kjøbmand Brodersen
5. Nov 
I kirken 
47 
Ungkarl Mads Nielsen
30 år, sømand i Helsingør 
 Pigen Margrethe Pouline Jørgensen, 35 år, tjenende comandeur Sneedorff i st. O. M.
 qwarteermester Fr. Jensen
do. - Rasmus Petersen
6. Nov 
I kirken 
48 
Ungkarl  Lars Olsen,
27 år, af Frederiksborg
Pigen Karen Margrethe Petersdatter,
25 år, tj. i st. Olai menighed 
 wærtshuusholderne
Jens Jacobsen og
P. Danielsen
8. Nov. 
I kirken 
49 
Ungkarl Christian Peter Christensen, 39 år,
tjener i Helsingør 
 Pigen Frederikke Lovise Mogensen, 30 år, 
tjenende i st. Olai menighed
 tracteur N. Andersen
tjener H. Mogensen
3. Dec. 
I kirken 
50 
Enkemand  Jens Peter Jensen
44 år, postcontrolleur i Helsingør
Jomfru Caroline Juliane Joelsson, 35 år, i Helsingør,
st. Olai menighed 
 kjøbmand Joelsson
klokker Kock
18. Dec 
I huset
kgl. bewill. af 14. Dec. 1852
51 
Ungkarl Charles Frederik Olsen, 27 år, 
extralods i Helsingør 
 Jomfru Hansine Caroline Hansen, 25 år, ibid.
uhrmager Kettner
lods Jacob Olsen
29. Dec 
I kirken 
52 
Ungkarl Jacob Peter Petersen
24 år, skibstømmermand, ibid
Pigen Inger Kirstine Svendsdatter ??
[efternavn gnidret]
27 år, ibid
 kjøbmand Matth. Jørgensen
smedmester P. Lundgreen
29. Dec. 
I kirken