Tilbage til Helsingør


Vielser foretaget i
Sankt Olai kirke, Helsingør
28. januar 1853 - 18. Januar 1856


Nr
Brudgommen
Brudens navn
Hvem forloverne ere
Vielses-
dato
Hvor viet -
bemærkninger
1
Ungkarl  Ole Jensen
39 år, jordbruger på 
Helsingørs Owerdrew
Pigen 
Johanne Hansdatter
26 år, født i Sverige, nu boende på 
Helsingørs Owerdrew
wærtshuusholder R. Hansen
. . . .?? Lars Jensen Borsholm
[Stiling gnidret]
28. 
Jan.
I kirken
2
Ungkarl Martin Rasmussen
32 år, contorist i Helsingør
Jomfru Lovise Elisabeth Gaunt,
23 år, ibid.
kbmd. J. Holstebroe
lægen Bischoff
29. 
Jan.
I kirken
3
Enkemand John Jacob Kuhn, 27 år, fører af det amerikanske barkskib "Lyman" af Boston
Jomfru 
Ernestine Emilie 
Elisabeth Møller,
22 år, af Helsingør
havne . . .st ?? Kjølner
[Kjølner var havnefoged]
færgemand Meinertsen
29. 
Jan
I huset
efter bewill. af 
24. jan. 1853
Attester forelagte
Rev. A. nr 19
4
Ungkarl Ole Nielsen
26 år, bryggerkarl i Helsingør
Pigen Christine Jørgensdatter,
24 år, ibid 
høker J. Larsen
kbmd. G. . .son??
[gnidret]
 1. 
Febr
I kirken 
5
 Ungkarl Anders Rasmussen,
30 år, tj. capt. L. Holm i Helsingør
 Pigen Engeline Petersen
syerske, 28 år, ibid
 muurmester H. Petersen
billeteur Bossen
5. 
Febr 
I kirken 
6
Ungkarl Niels Nielsen
23 år, tjenende i Helsingør
Pigen 
Sidse Svendsdatter
23 år, hjemme hos forældrene på Helsingør Owerdrew
indsidder Svend Jensen
wærtshuusholder 
N. Steffensen
11. 
Febr 
I kirken 
7
Ungkarl Hans Pedersen
30 år, sømand i Helsingør
Pigen Hansine Wilhelmine Petersen, 24 år, tj. i st. Olai Menighed 
 wærtshuusholder Søeborg
jordbruger P. Pedersen
11. 
Febr 
I kirken 
8
Fraskilt mand Jens Pedersen,
36 år, arbeidsmand i Helsingør
 Pigen Anne Nielsdatter
32 år, tjenende i 
st. Olai menighed
 raadstuebetjent Bloustrød
tjeneste . .?? P. Johansen
[ Måske tjenestekarl]
 9. 
Marts
I kirken
Kgl. bewill. af 
. . december 1852
9
 Ungkarl Vilhelm Jochim Hartvig Phinzig 38 år, blikkenslagersvend i Helsingør. [[Navnet gnidret, se år 1855 post 21!]
 Jomfru Birthe Sophie Andersen, 41 år ibid
 kbmd. Hilligsøe
blikkenslagermest. Pullich
11. Marts 
I kirken 
10
Ungkarl Hans Peter Nielsen, 30 år, skrædermst. i Helsingør 
Jomfru Hermine Georgine Larsen
23 år, ibid 
 dreiermester Kjertinge
høker Jørgen Larsen
26. Marts 
I kirken 
11
Ungkarl Frederik Petersen, 
24 år, tjenestekarl i Helsingør 
 Pigen Karen Marie Bendtsdatter, 26 år,
tj. i st. Olai menighed
 huuseier Jens Jacobsen
skorsteensfeier Struve
 1. 
Mai
I kirken 
12
Ungkarl Carl Ferdinand Petersen
22 år, skomagersvend i Helsingør
Pigen Ane Johanne Andersen, 33 år, tj. i st. Olai menighed 
 skomagermst. L. Møller
handskemager Zoylner
1. 
Mai
I kirken 
13
Ungkarl Julius Knoblauch,
21 år, fisker ved Helsingør
Pigen Sidse Marie Pedersdatter, 26 år, 
i Bergmannsdal 
 skomagerm. Magnussen
skrædermester Petersen
6. 
Mai 
I kirken 
14
Ungkarl Lars Christensen,
31 år
tjenestekarl i Helsingør
Pigen Ane Sophie Jensdatter 29 år, tjenestepige i st. O. menighed 
 gross. Lundvall
kbmd. Joelsson
8. 
Mai 
I kirken 
15
 Ungkarl Ole Nielsen, 38 år, tjenestekarl i Helsingør
 Pigen Ane Jensdatter
32 år, tjenende i
st. Olai m.
Jordbruger Hans Hansen og 
garvermester Ulstrup
13. 
Mai 
 I kirken 
16
Ungkarl 
Michael Grossmann
31 år,
buntmagermester i Helsingør
 Jomfru Jacobine Augustina Brassel
30 år, ibid
 fuldmægtig Holm
rebslagerm. Brassel
 14. 
Mai
I kirken 
17
Ungk. Ludvig Edvard Kjerulff
26 år, jernstøber i Helsingør 
 Jfr. Anne Mettine Emilie Thomsen
26 år, ibid
 jernstøber Kjerulff
tømmersvend
J. Thomsen
 14. 
Mai
I kirken 
18
Enkemand Matthias Emil Lindhart, 49 år, 
kjøbm. i Helsingør 
 Jomfru Marie Gross
35 år, af Aarhuus
 kjøbm. Pontoppidan
klokker Kock
 17. 
Mai
I kirken 
med kgl. bewilling 
af 14. Mai 1853.
19
 Ungkarl Christian Valdemar Nicolai Ulstrup
37 år, bogholder i Helsingør
 Jfr. Lovise Charlotte Steen
26 år, i Helsingør, st. O.m.
 contorist Ulstrup
blikkenslagerm. Steen
 21. 
Mai
I huset.
kgl. bewill. af 
29. April 1853
20
 Ungkarl Heinrich Philip Borries
42 år, skibsclarerer i Helsingør.
Frøken 
Hansine Marie Frederikke Neergaard
22 år, af st. Olai menighed 
 grosserer
Borries
og
proprietair 
Neergaard
 31. 
Mai
I kirken 
21
 Ungkarl Charles Vilhelm Christopher Holst
35 år, færgemand i Kbhvn.
 Jomfru Johanne Marie Hansen 33 år,
i Helsingør st. olai menighed.
 wærtshuusholder 
R. Hansen
møller P. Hansen
 4. 
Jun.
I huset 
efter bewilling 
af 25. mai 1853
22
 Enkemand Carl Gustav Tauson
40 år, skibsclarerer i Helsingør
 Frøken Ida Julie Holm,
35 år gl. af st. O. menighed
 contrelleur Jensen
practis. læge Holm
 10. 
Juni
 I kirken 
23
 Ungkarl Theodor Dines Gottlob Dreyer, 26 år gl. assistent ved Øresunds Toldkammer
 Jomfru Emma Emilie Nielsen, 24 år, af st. O. menighed i Helsingør
consul Dreyer
slagterm. Nielsen
11. 
Juni 
I huset
efter bew. 
af 7. Juni 1853
24
 Ungkarl Niels Lorentz Halse
25 år gl. 
smedsvend i Helsingør
Pigen Birthe Cathrine   Jørgensdatter, 30 år, tj. owerauditeur Crone 
i st. Olai m.
 smedmester Riisberg
drager N. Jensen
17. 
Juni 
I kirken 
25
Enkemand Lars 
Christen Steen,
57 år, blikkenslagermester i Helsingør
 Jomfru Christiane Eichelbaum, 49 år,
af st. Olai Menighed
 jernstøber Kjerulff
bogholder Ulstrup
24. 
Juni
I huset
efter bewill. 
af 18. Juni 1853
Skiftebrew forevist
U/ nr.
Ungkarl Anders Sandøe Ørsted Pedersen, 32 år, cand. theol. lærer ved den videnskabelige Realskole
i Helsingør
Jomfru Petrine Eliane Petersen, 25 år, af Kjøbenhavn
P. C. Petersen, awlsforwalter på Førslevgaard
J. P. Engholm, kjøbmand
24. 
Juli
I kirken
af pastor Gløerfeldt
efter meddelt tilladelse af den constituerede sognepræst ved Den Herre Zebaoths Menighed. J. c. Holck
26
Ungkarl Rasmus Olsen
25 år, tømmersvend i H.
Jfr. Adolphine Charlotte Amalie Petersen,
21 år gl. 
 tømmermst. Walin
seilmager Meinertsen
9. 
Juli 
I kirken 
27
 Ungkarl Niels Poulsen,
25 år, tømmersvend i Helsingør
 Pigen Karen Marie Christiansen, 24 år
i st. Olai m.
færgemand C. Backe
wærtshuush. 
N. Stephensen
 15. 
Juli
 I kirken
28
Ungkarl Julius Ryberg Burd
31 år, adjunkt i Colding
[Se døbte drenge Olai 1822]
 Jomfru Caroline Lovise Frederikke Bloch, 
27 år, heraf menigheden
 bogholder Ulstrup
skibsclarerer Groth
 5. 
Aug.
 I huset
Kgl. bewill. af 16. Juli 1853
29
 Enkemand Carl Ferdinand Winther, 31 år, 
muursvend i Helsingør 
[Tidligere gift m. Marie Amalie Møller]
Enken Maren Kirstine Loua, født Andersen, 34 år gl. 
 L. Blomsterberg
P. Larsen
7. 
Aug. 
I kirken 
Begge har forevist 
skiftebrew. 
Attest fra Fattigv.
30
 Ungkarl Johan Christian George Howitz, 32 år, polyteknisk candidat
 Jomfru Ida Sophie Pullich, 30 år, 
af st. Olai menighed
 blikkenslagermester Pullich
kbmd. Chr. Svendsen
16. 
Aug. 
I huset
Kgl. bewill. af 13. Aug. 53
31
 Ungkarl Frederik Christian Larsen 48 år, wærtshuusholder i Helsingør
 Pigen Peternille Marie Martinsdatter, af st. Olai menighed
 huuseier Martin Mikkelsen af Tikjøb
lods C. H. Larsen
18. 
Aug. 
I kirken 
32
Ungkarl Niels Christian Bohr
29 år, garversvend i Helsingør
 Jomfru Marie Sørensen,
24 år, hos moderen i 
st. Olai menighed
 garvermester J. Ulstrup
skrædermester Brinkmeyer
 24. 
Sept
I kirken 
33
Ungkarl Frederik August Ludvig Mundt, 31 år, bagersvend i Helsingør 
 Pigen 
Andrea Frederikke Gronemann, 29 år, tj. i st. O.m. - N. Søborg
 wærtshuusholderne
N. Søborg og
S. Hansen
10. 
Oct. 
I kirken 
34
 Ungkarl Jens Ludvigsen
28 år, fyrbøder på dampskibet UFFO, ibid
 Pigen Christine Magnussen, 28 år, tj. skomager Hannemann ibid
 kbmd. Holstebroe
skom. Hannemann
 7. 
Oct
I kirken 
35
Ungkarl Christen Andersen
27 år, tj. skibsclarerer Groth 
i Helsingør
 Pigen 
Pernille Jonasdatter,
29 år, tjenende i Helsingør
 huuseier 
Johannes B. . ??
Hans Iversen
20. 
Oct 
I kirken
Tilladelse af Fattigwæsenet
Rev. D. No. 16 - 1853/12
36
 Premierløjtnant og generalstabsaspirant Poul Klingsey, 26 år
Frøken Laura Catharine Jensine Hjort, 26 år, af st. O. menighed. 
 owerkrigscommissair Hjort og
capitain v. Klingsey
20. 
Oct 
I kirken
Bewis for . . ?? liwrente 
af 8. Oct.
Rev. D. Nr.16 1853/13
37
 Ungkarl Lars Pedersen
33 år, tj. wognmand 
Christen Larsen i Helsingør
Pigen Oline Hansdatter
24 år, tj. fuldmægtig Holm i Helsingør
 wognmændende
Chr. Larsen og
N. Børresen
 21. 
Oct
I kirken
Rev. D. Nr. 16 
1853/14
38
 Ungkarl Jens Frederiksen
23 år, dreiersvend i Helsingør
Pigen Christiane Andersdatter
28 år, tj. H. Mogensen
i st. Olai m.
 dreiermst. Chemnitz
kurvemager Ullner
23. 
Oct 
I kirken 
39
Ungkarl 
Otto Albert Jørgensen
kjøbmand i Helsingør, 24 år
 Jomfru Vilhelmine Marie Kock,
24 år ibid
 skrædermestrene
Kock
og
Brinckmeyer
24. 
Oct 
I kirken 
40
Ungkarl Frantz Julius Stilling
33 år, kjøbmand i Helsingør
 Jomfru Aurelia Christiane Backe
31 år, ibid.
 petersborglods
P. N. Backe
urtekræmmer E. V. Jensen af Kjøbenhavn
29. 
Oct. 
I huset
Efter bewilling 
af 26. Oct. 1853
Rev. D. No. 16 1853/15
41
Enkemand Johan Frederik Trapp, 36 år, muursvend i Helsingør 
 Jomfru Bothilde Rebekka Kobb, 
45 år, af st. Olai menighed
 muurmester Trapp
hattemagermester Moberg
6.
Nov 
I kirken 
42
Bog- og papirhandler August Peter Ludvig Schnipp
31 år, ungkarl 
 Jomfru Ida Lovise Hansen, 27 år, af st. Olai menighed
 lods N. Hansen, Espergærde
uhrmagermester Kettner
 17. 
Nov.
I kirken 
43
Ungkarl Poul Christian v. Stemann eier af "Store Refstrup" i Jylland, 30 år gl.
[Hofjægermester]
 frøken Cathrine Elisabeth Olrik, 19 år, her af menigheden
[f. 31.1.1835]
 etatsraad Olrik, Rd. borgermester i Helsingør
kammerraad Neergaard
19. 
Nov 
I kirken 
44
 Ungkarl Jens Peter Nicolaisen, 34 år, færgelaugsbestyrer i Helsingør
Jomfru Lovise Augustine Høst, f. Magnussen, 28 år ibid 
 skomagermst. Magnussen og
færgemand Chr. Nicolaisen
26. 
Nov 
I kirken 
45
Ungkarl Søren Sørensen Balslev, 25 år, 
sømand i Helsingør 
 Pigen Anne Marie Pedersdatter, 24 år, ibidm
 garwer P. Rohde
skrædermst. F. Petersen
2. 
Dec. 
I kirken 
46
Ungkarl Niels Pedersen,
28 år, tjenestekarl i Helsingør 
 Pigen Anne Marie Jørgensdatter
25 år, ibidm
 jordbruger A. Nielsen
huuseier H. Olsen
9. 
Dec. 
I kirken 
47
Ungkarl 
Nies Hartmann Ziebell
23 år, slagtermester i Helsingør 
 Jfr. Juliane Augusta Hansen
23 år ibid
 lods Diderik Hansen
slagtermester Ziebell
17.
Dec. 
I kirken 
48
Ungkarl Jens Frederiksen Jensen, 35 år, færgelaugsbestyrer i Helsingør 
Jomfru Hansine Johanne Sophie Jensen, 
32 år, ibm
 lods Lars Svendsen
kbmd. C. Svendsen
17. 
Dec. 
I kirken 
49
Ungkarl Achtonius Boldvig Christian Adolphsen
27 år, handelsbogholder ibm.
 Jfr. Sophie Marie Vilhelmsen, 
27 år, ibidm
 færgemand P. Vilhelmsen
og do. Fr. Hansen
 20. 
Dec.
I huset
Efter kgl. bewill. 
af dec. 1853
50
 Ungkarl Carl Frederik Wentzel, 31 år, slagtersvend i Helsingør
Pigen Sarah Emilie Slott, 31 år, ibidm. 
 wærtshuush. A. E.  Søborg
slagterm. C. Breiting
21.
Dec 
I kirken 
51
Enkemand Andreas Hansen
37 år, slagtermester ibid
 Jfr. Emilie Johanne Henriksen, 25 år ibm.
 kbmd. Hass
slagtermester Ziebell
27. 
Dec. 
I kirken 

Anno 1854

Hirsholm = Hørsholm.
Fra 1200-tallet hed det 'Hørningsholm' der blev forvansket til 'Hørsholm' i 1500-tallet, for så under Chr.VI at blive fortysket til 'Hirschholm'. Endelig i 1861 vedtog man at gå tilbage til Hørsholm.
 
Nr.
Brudgommen
Brudens navn
Hvem forloverne ere
Dato
Hvor viet og 
bemærkninger
1
Enkemand 
Christian Ferdinand Poulsen
36 år, nagelsmedsvend i Helsingør
[i Ft 1855 ' Smedvend' og 'Paulsen']
Pigen Ellna Rønn
39 år gl. ibid
[I Ft. 1855: 'Røn']
nagelsmed Hansen
og slagtermester 
J. P. Nielsen
15. 
Jan.
I kirken
skilsmisseatt. 
forevist
Rev. D. No.16 1854/??
[Gnidret og 
udvisket]
2
Ungkarl Theodor Emilius Larsen
27 år, fisker i Helsingør
Pigen Anne Christine Frederiksdatter
26 år, ibid
færgemand Fr. Hansen
wævermst. Hansen
18.
Feb.
I kirken
3
Ungkarl Poul Christian Arboe
kobbersmedfrimester
30 år, af Hirscholm
Pigen Marie Susanne Sillian
36 år, af Helsingør 
st. Olai menighed
smedmester Hultmann
og forhen gjæstgiver 
Cramer
4.
martz
I kirken
4
Enkemand Hans Søren Peter
Langkilde, 41 år
bagermester i Helsingør
Jomfru Julie Magdalene Eleonore Schwartz, 23 år, af st. Olai Menighed
i Helsingør
bagermester Westphal
assistent Matthiesen
9.
Martz
I kirken
Skiftebrew 
forevist
5
Ungkarl Carl Johan Joachim Friederich Rohloff, 28 år, 
bagermester ibid
Jomfru Anne Elise Andersen
21 år, af st. Olai menighed
bagermester Martens
spekhøker Trapp
16.
Martz
I kirken
6
Ungkarl Lars Pedersen
29 år, tj. brændewinsbrænder Kjærboe i Helsingør
Pigen Nille Marie Hansdatter
36 år, tj. kbmd. Chr. Svendsen i st. Olai m.
brændevinsbr. Kjærboe og
kbmd. 
Chr. Svendsen
24.
Martz
I kirken
7
Ungkarl Peter Julius Jensen
26 år, uhrmagermester i Helsingør
Jomfru Aurelia Cecilie Jensen
23 år gl. af st. Olai menighed 
hoboist Jensen
færgemand 
C. Nicolaisen
25.
Martz
I kirken
8
Ungkarl Ole Jensen
30 år gl. tj. i Helsingør
Pigen Margrethe  . .dt??
[Efternavn gnidret]
tj. wævermester Hansen 
i st. Olai menighed
wognmand Hornvain
kbmd. Reinsholm
13.
Apr.
I kirken
9
Ungkarl Hans Peter Hansen
26 år, gl. tømmersvend i Helsingør
Jfr. Andrea Justine Rolin
22 år, af st. Olai menighed
kjelderkarl 
Hans Hansen
politibetjent Rolin
15.
Apr.
I kirken
10
Ungkarl Hans Jensen
37 år, tjenestekarl i Helsingør
Pigen Frederikke Petersdatter
28 år, ibid.
kbmd. Hey
grønthandler Schwangk
26.
Apr.
I kirken
11
Enkemand Ole Jensen Pii
44 år gl. skipper i Hornbæk
Jomfru Emilie Caroline Andersen
41 år, af st. Olai menighed
kbmd. Ellermann
færgemand 
C. L. Bornholm
28.
Apr
I kirken
12
Ungkarl Niels Jensen
36 år gl. arbeidsmd. i Helsingør
Pigen Anne Marie Nielsdatter
22 år, tj. ibid
kbmd. Flint
høker Trapp
30. Apr.
I kirken
13
Ungkarl Jørgen Pedersen
32 år, tjenestekarl i Helsingør
Pigen Anne Marie Pedersdatter
24 år, tj. ibid
skomagermst. Nielsen og
slagtermst. Friis
1.
Maj
I kirken
14
Ungkarl Jens Nielsen
28 år, tjenestekarl i Helsingør
Pigen Karen Marie Malm
20 år, tj. i Helsingør
kbmd. Hey
garwermst Rohde
1
Maj
I kirken
15
Ungkarl Thor Nielsen
33 år, tjenestekarl i Helsingør
Pigen Christiane Clausen,
24 år, tjenende ibid
møller Grubb
. . .mester ?? Sørensen
[måske 'Staldmester']
3.
Maj
I kirken
16
 Ungkarl Lars Sørensen
27 år, møllersvend i H.
 Pigen Pernille Olesdatter
28 år, tjenende i Helsingør
 jordbruger 
O. Petersen
møller Grubb
 3. 
Maj
 I kirken
17
 Ungkarl Rasmus Nielsen, 22 år
tømmerlærling i Helsingør
Pigen Andrea Henriksdatter
23 år, tj. ibidem
 høker Chr. Jensen
skm. Lars Jørgensen
5. 
Maj 
I kirken 
18
Ungkarl Frederik Vilhelm Bosse, 33 år gl. 
Pigen Anne Kirstine Hansen
27 år, ibid
 høker Thomsen og
høkeribestyrer 
N. Petersen
 7. 
Maj
I kirken 
19
 Ungkarl Andreas Grubb
23 år, garversvend i Frederiksund
 Jomfru Emma Caroline Madsen
24 år, af st. Olai menighed
garwer Ulstrup
Quarantainebetjent 
Madsen
10. Maj 
I kirken 
20
Enkemand, høkeribestyrer 
Niels Petersen
29 år, i Helsingør [Se nr. 18]
 Pigen Inger Johannesdatter
33 år, ibid
møller Petersen og
færgemd. Chr. Buck
13.
Maj
I kirken 
21
Ungkarl Christian Bendtsen
21½ år, sømand ibid
Pigen Christiane Marie Nicoline Arnoldi
21 år, tj. H. Svendsen 
i st. Olai menighed 
 Hans Iversen
qvarteermst. Jensen
24. Maj 
I kirken 
22
Ungkarl Hans Peter Rasmussen,
contorist, 38 år, i Helsingør 
 Jfr. Anne Sophie Magdalene Hansen, 20 år, i Helsingør
haarskjærer Hansen
slagterm. A. Breiting
1. 
Juni 
I huset
efter bewill.
af 27/5.54
23
Ungkarl James Duncan
49 år, handelsbogholder, ibid
 Jomfru Henriette Frederikke Nissen,
27 år, ibid
capt. C. L. Petersen
consul F. F. Petersen
8.
juni
 I huset
efter 
bewill. af 4/6-54
24
 Ungkarl Jørgen Peter Hansen
21 år, skomagersvend ibid
Pigen Bodil Kirstine Nielsen
31 år, ibid
 contorist P. Svendsen
toldbetjent Petersen
9.
Juni
I kirken 
25
Ungkarl Carl Olinds Metzlaff,
34 år, muurmester
 Jfr. Hanne Vilhelmine Madsen,
23 år, ibid
 skomager Madsen
barbeer Bødtcher
17.
Juni
I kirken 
26
Ungkarl Johan Frederik Kock
28 år, handskemagersvend
 Jfr. Hansine Caroline Henriette Bertelsen, 
ibid, 27 år.
 handskemager Hoiby
barbeer Hjort
23. Juni 
I kirken 
27
Enkemand Frederik Theodor Glahnson, 32 år, ibid 
Jfr. Bentine Cecilie Bockelund, 32 år, ibid 
 naalemager Boeckelund
malermester Bruun
24.
Juni
I kirken 
28
Ungkarl  Hans Christian 
Hansen, 27år gl. 
lods i Helsingør 
Jomfru Hanne Marie Gottliebsen
24 år gl., ibid
 lods L. Hansen
færgemand 
Chr. Gottliebsen
 25.
Juli
I kirken 
29
Ungkarl Poul Christian Paysen
28 år gl. i Helsingør
 Jfr. Ane Marie Elisabeth Jensen, 20 år gl. ibid
 klubvært Bentzen
bagermester Bruun
28.
Juli
I kirken 
30
Enkemand Christopher 
Andersen Ditzel 31 år, 
styrmand i Helsingør
 Jfr. Mathilde Catharina Elisa Griebel 19 år, ibid.
hr. klokker Kock
mursvend Griebel
4.
Aug 
 I kirken
31
Ungkarl Julius Larsen,
29 år, styrmand i Helsingør
 Jomfru 
Sophie Christine Wiboe
26 år gl. ibid
capt. P. Mogensen
lods Peter Hansen
4.
Aug.
I huset
efter bewill.
30/7-54
32
 Ungkarl Jens Peter Petersen
28 år, bødkersvend ibid
Pigen Anni Kirstine Madsen
26 år gl. ibid
bødkermst. Borroe
garwermst. Ulstrup
 25. Aug.
I kirken 
33
Enkemand 
Carl Vilhelm Sørensen, 34 år, fyrbøder i Helsingør 
 Jomfru Petronelle Sophie Larsen, 26 år, ibid
Quarantainebetjent Madsen og
skrædermester
F. Petersen
 27.
Aug
I kirken 
34
Ungkarl Jens Pedersen,
28 år, tjenestekarl ibid
Pigen Karen Sophie Mortensen, 22 år ibid 
. . ?? C. F. Frederiksen
wærtshuusholder 
L. P. Nielsen
 15.
Sep
I kirken 
35
Ungkarl Hans Egede Schack
34 år, cand. juris. Kbh.
[født 1820 i Sengeløse, stud. fra Borgerdydskolen, deltog i krigen 1848, medlem af rigsforsamlingen, død 1859 i Frankfurt. Kilde: 'Arkiv for Dansk Litteratur"
(- Foto på sitet) ]
 Frøken Fanny Wendela Armida Hebbe
af Stockholm
21 år - - -
 pastor Johansen
pastor W. Nielsen
23.
sept
I kirken 
36
 Ungkarl Henrik Pontecorvo Johansen, 29 år, 
bagermester i Helsingør
 Jomfru 
Rosalie Amalie Kjerulff
29 år, ibid
 bagermester Johansen og
jernstøber
J. L. Kjerulff
 11.
Okt
I kirken 
37
Ungkarl Edvard Christian Friis Permin, 43 år, 
skibsclarerer i Helsingør 
 Jfr. Mathilde Caroline Catharine Lintrup,
20 år, ibid
 regimentschirurg 
K. Ravn
kunstdreier Bense
14.
Okt
I huset
efter bewilling
29/12-54
38
Ungkarl Niels Johansen
25 år, urtekræmmer 
i Kjøbenhavn
 Jomfru Christiane Ursine Bernhard, 25 år i Helsingør
 Quarantainebetjent Bernhard og
skibsbygger Løve
 21. Okt
 I kirken 
39
Ungkarl 
Frederik Christian Jensen
28 år, brobetjent
 Frøken Ellna Cathrine Lillieqvist, 27 år ibid
færgemand Børge Helle
skpr. Jens Wiboe
21. Okt. 
I kirken 
40
 Ungkarl Frederik Hansen,
26 år, lods i Helsingør
 Jomfru Jensine Marie Nielsen, 24 år, ibid
hoforganist Liebe
lods Jacob Hansen
21.
Okt.
I kirken 
41
Ungkarl Lauritz Christian Steen,
29 år, blikkenslagermester ibid
Jomfru 
Georgine Nielsine Møller
22 år, ibid
 major Hansen og
blikkenslagermester Steen
21. 
Okt.
I kirken 
42
 Ungkarl Johan Frederik 
Ferdinand Lillieqvist, 
garvermester i Kjøbenhavn, 24 år
Jomfru Andrea Vilhelmine Møller, 27 år, af st. Olai menighed i Helsingør 
færgemd. Chr. Olsen
færgemd. J. Møller
28. Okt. 
I kirken 
43
Ungkarl Gottlieb Joachim Lillieqvist, 26 år gl. kjøbmand og skibsclarerer i Helsingør
 Jomfru Florentine Wilhelmine Skotte
20 år gl. ibid
 færgemd. Børge Hellebroe og
do. Christian Olsen
2. Nov. 
 I huset
Bewilling af 
1. Nobr. 1854
44
 Ungkarl Andreas Madsen
34 år, opsynsmand ved 
gasværket i Helsingør
 Karen Oline Jensdatter
23 år, tjener
pastor Grüner ibid
 pastor Grüner
major Hansen
3.
Nov
I kirken 
45
Ungkarl Niels Pedersen
28 år, fragtmand i Helsingør
 Pigen Maren Jensdatter
25 år,
tjener grossist Lundwall
 wognmand Chr. Larsen
fragtmand A. Eskeldsen
3. Nov. 
I kirken 
46
Ungkarl Mads Mortensen
29 år, sømand i Helsingør
 Pigen Anne Margrethe Andersdatter, 23 år, ibid
 huusmand 
A. Nicolaisen af Nyerup
do. Chr. Frederiksen
3
Nov.
I kirken 
47
Ungkarl Hans Christian 
Lauritz Lykke, 38 år, 
handelsbetjent i Helsingør 
 Jfr. Kirstine Mathine Mikkelsen,
27 år, ibid
 kbmd. Flint
do. Hilligsøe
3. Nov. 
I kirken 
48
Ungkarl Wilhelm 
Ludvig Brink
31 år, slagtermester i Helsingør
 Jfr. Emma Constance Nyhlin, 33 år,
tjener kbmd. Kirck ibid
 kbmd. N. V. Kirck
slagtermst. Jacob P. Nielsen
 4. Nov.
I kirken 
49
Ungkarl Julius Theodor Jensen
29 år, skibstømrer i Helsingør.
Jfr. Fanny Johansine Gürtler 21 år, ibid 
kbmd. Bruhn
skp. N. C. jensen
4. 
Nov
I kirken 
50
Ungkarl Hans Christian Hansen
dreier i Hirscholm, 24 år.
Pigen Dorothea Jensdatter, 28 år, tj. i st.Olai menighed 
skibstømmermand Holm 
og øltapper Christen Pedersen
 7. Nov.
I kirken 
51
Ungkarl Lars Peter Arfvidson,
31 år, tjenestekarl i Helsingør
Pigen Kirsten Pedersdatter
37 år, tj. i st.Olai menighed
consul  Stiesen
slagtermester Breiting
 10.
Nov.
I kirken 
52
Ungkarl Ole Nielsen, 25 år
tjenestekarl i Helsingør
Pigen Johanne  Cecilie Wiberg, 35 år, 
tj. i st. Olai Menighed
 br.brænder R. Hansen
høker N. Stephensen
14.
Nov.
I kirken 
53
Ungkarl Niels Olsen
40 år, drager i Helsingør
Pigen Dorthea Maria Lindeskov tjener fru Knox ibid, 33 år 
skomag.mst. Lindeskov
drager Hans Jensen.
18
Nov.
I kirken 
54
 Ungkarl Gustav Adolph Åhmann,
34 år, skibsclarerer i Helsingør
Jomfru Birgithe Gjøe, 32 år
ibid st. Olai
 kbmd. N. Krag
do. van Mehren
17.
Nov.
I huset
kgl. bewilling af 14 Nobr. 1854 
55
 Enkemand Sophus Carl Viggo Hansen, 37 år, 
residerende kapellan i Tikjøb 
 Frøken Anna Nicoline Johanne Holm
21 år
 pastor Kaae
translateur Holm
8. 
Dec.
1854
I kirken 

Anno 1855 til 18. Januar 1856.


Nr.
Brudgommen
Brudens navn
Hvem forloverne ere
Dato
Hvor viet, og
bemærkninger
1
Ungkarl Jørgen Nielsen
23 år, skomagersvend i Helsingør
Pigen Johanne Kirstine Johansdt.
29 år, tj. skibsclarerer Permin
skomagerm. 
D. Hannemann
do. L. Møller
19. 
Jan
I kirken 
2
 Ungkarl
Ferdinand Ludvig Schrøder, malermester i H. 35 år
Jomfru Emma Sophie Walin, 23 år ibid
muurmester Walin
tømmermester P. Walin
23. 
Jan 
 I kirken
3
 Ungkarl Niels Jensen
38 år,
tj. kjøbmand Flint i Helsingør
 Pigen Karen Albrechtsdatter
31 år, tj. buntmagermester Røpper i H.
politibetjent Vemmenæs
huuseier Jens Olsen
28.
Jan
I kirken 
4
Ungkarl Carl Frederik Adolph Nielsen, 25 år, muurlærling i H.
Pigen Karen Sophie Krabe
41 år, tj. ibid
 muurmester Walin
muurmester Olsen
18.
Feb.
I kirken 
5
Ungkarl Svend Petersen,
30 år -  fisker
 Pigen Karen Dophie Henriksen, 25 år
petersborglods F. Lind
jordbruger Ole Nielsen
23.
Mar
I kirken 
6
Ungkarl Jørgen Sørensen,
30 3/4 år, skomagersvend
Pigen Anne Elisabeth Hagen
28 år gl.
skomagermester 
Fred. Brandt og
fragtmand Peter Johansen
9. 
Apr
I kirken
7
 Tjenestekarl 
Jørgen Petersen
26 år, ungkarl
 Pigen Caroline Andersdatter
tj. i st. Olai menighed, 32 år
 bagemester Bruun
smedmester Stærk
20.
Apr
 I kirken
8
Huusmand 
Jens Christiansen
ungkarl, 30 år
 Pigen 
Ellen Trine Nielsen
30 år, tj. ibid
 wognmand Chr. Larsen
møller Petersen paa hollandsk mølle
27. Apr 
I kirken 
9
Ungkarl proprietair Carl Frederik Lønberg, 24 år 
 Pigen jomfru Jacobine Ulrikke Vendel, 23 år, tj. hos lieutn. Ostenfeldt, ibid
 kjøbmand Hass
lieutn. Ostenfeldt
21. 
Apr
I kirken 
10
Ungkarl, huustømrer, Niels Madsen, 30 3/4 år 
 Pigen Inger Sophie Jacobsdatter
28 år gl.
 wærtshusholder N. Stephensen
tømmersvend Jørgen Hansen
29. Apr. 
I kirken 
11
Ungkarl Søren Petersen
25½ år, tjenestekarl
 Pigen Dorthea Sidse Laurine Jensdatter,
31 år, tj. i st. Olai sogn
 controlleur Jensen
høker N. Stephensen
2.
Maj
I kirken
Fremlagt attest fra Esbønderup og Nøddebo sogneforstanderskab med tilladelse til ægteskab. U . .?? ikke . . . . .?? fattigunderstøttelse. 
[Meget småt og gnidret]
12
 Enkemand færgekarl
Anders Petersen, 37 år
 Jomfru Emilie Ebbesen
35 år
 kjøbmand Christoffersen
brændewiinsbr. Kjærboe
4. 
Mai 
 I kirken
Attest fra skifteretten fremlagt
13
 Ungkarl, øltapper
Bengt Pedersen
30½ år gl.
 Pigen Dorthe Marie Christensen
23 år, tj. i Helsingør
 høkerne 
Lars Christensen
 Jørgen Larsen
 5. 
Mai
 I kirken
14
Ungkarl kjøbmand 
Hans Henrik Ludvig Guldbrandsen, 30 år 
 Jfr. Camilla Henriette Backe, 25 år
 lærer Guldbrandsen
petersborglods 
P. N. Backe
 5. 
Mai
I kirken 
15
 Enkemand skibstømrer
Jørgen Christensen
64 år
 Ane Elisabeth Hemmingsen
33 år, tj. i st. Olai Menighed
 malermester Schou
snedkermester Schov
11. mai 
I kirken
Attest fra skifteretten fremlagt
16
 Ungkarl tømrersvend 
Peter Jensen, 22 år
 Jomfru Emilie Theodora Vogel, 22½ år, af Helsingør
 tømrersvend Lars Olsen og
watfabrikør Peter Vogel
13. Maj 
I kirken 
17
 Ungkarl tjenestekarl
Just Nicolai Jørgensen
22 år
 Pigen Christine Jensen
24 år, tj. i st. Olai menighed
 huusmand Hans Larsen
muursvend Ole Petersen
 20. Mai
 I kirken 
18
 Ungkarl skomagersvend
Anders Petersen
af Hellebæk, 50 år
 Inger Johansdatter 
af Helsingør 38 år gl.
 skomagermester Abel og
afskediget sergeant 
Tullebøl
Juni
[Ingen dato oplyst]
 I kirken 
19
Ungkarl tømmersvend
Jens Olsen 35 år
Pigen Marie Cecilie Berg, 44 år 
 capitain og kæmmererer Tegner og
skomagermester Magnussen
29. 
Juni 
I kirken 
20
Ungkarl arbeidsmand 
Hans Hansen
33 år
 Pigen 
Kirstine Christensdatter
38 år
 wærtshuush. Niels Stephensen og
høker L. Andresen - A. Nielsen
19.
Juli
I kirken 
Wacc. attester 16. juli fra Tikjøb
Per. d. 15. Juli 
[Gnidret og næsten ulæseligt]
21
Enkemand blikkenslagersvend Vilhelm Joachim Hartvig Phenzig 40 år 
 Pigen Ida Stady datter af afd. færgemand Svend Stady, 38 år, i Helsingør
 [Ingen forlovere nævnt]
3.
Aug.
I kirken 
Wacc. att 2. Febr. 1853
1818 15. Juli
skiftebrew 10. Juli 1855
22
 Skomagerfrimester, enkemand, Gustav Adolph Dyvander, 49 år
 Enke efter bødkersvend Christian Schou, Cecilie Schou, født Karsted,
54 år
 snedker Reinhardt
skomager Madsen
10.
Aug.
I kirken 
skifteatt. for begge
23
 Ungkarl consul og kjøbmand Johan Arnold Unna, 35 år
 Jomfru Hanne Charlotte Franciska Rohde, datter af owerlæge Rohde, 21 år
 skibsclararer Edvard Thune og
owerlæge P. F. Rohde
25. Aug. 
 I kirken 
Waccinat. att.
Lyst 1ste gang 5. aug
24
 Ungkarl skibstømmermand
Carl Peter Widmann, 
30 år
[I ft 1855: 'Peter Videmand']
 Pigen Andrea Christine Termanne Nielsen, hos skrædermester C. Grønfeldt, 24 år,
 skibsbygmester 
C. Løve
skræder C. Crønfeldt
28. Sep. 
 I kirken 
Wacc:
Lyst 1. gang 12. Aug.
25
 Ungkarl snedkersvend Niels Peter Nielsen
27 år, i Helsingør
 Pigen Birthe Larsen
22 år, datter af huusmd. Lars Nielsen i Bregnerød,
i Helsingør
 snedkermestrene Jørgensen og
Pedersen
 26. Oct.
I kirken 
Lyst 1. gang 16. sept.
Wacc.
26
 Ungkarl dreiermester August Østergreen
37 år, i Helsingør
 Pigen 
Nicoline Marie Nielsen
datter af arb.md. Jacob Nielsen, 32 år, i Helsingør
 wæwer C. Hansen
dreier P. Østergreen
13.
Oct.
I kirken 
Lyst 1. gang 16.sept.
Wacc.
27
 Ungkarl uhrmager
Hans Villumsen,
26 år, i Helsingør
 Pigen Vilhelmine Marie Petersen
afd. kjælderkarl Anders Petersens datter, 
24 år, i Helsingør
 skræder Larsen
handskemager Zøilner
20. Oct. 
 I kirken 
Lyst 1. gang 23. Sept.
Wacc.
28
 Ungkarl, skomagersvend Hans Rasmussen Olsen
25 år, i Helsingør
Pigen Christiane Vilhelmine Christiansen, tj. skibsclarerer Permin,
31 år, i Helsingør 
 skibsclarerer Permin
dreier Kjerting
05. Nov. 
 I kirken 
Lyst 1. gang 30. Sept.
Wacc.
29
 Ungkarl, drager Hans Jensen, 27 år, i Helsingør
 Pigen Mariane Mathilde Larsen, datter af huusmand Lars Pedersen i Asminderød, 22 år, i Helsingør
 postbud Gudmansen
huusmand Lars Pedersen
02. Nov. 
I kirken 
Lyst 1. gang 30. sept.
Wacc.
30
 Ungkarl tjenestekarl
Hendrik Jensen, 
32 år, i Helsingør
 Pigen Anne Kirstine Hansen, datter af arbeidsmand i Holbæk Søren Hansen, 32 år, i Helsingør.
pastor Grüner
controlleur Winther
2. Nov 
I kirken 
Lyst 1. gang 7. Oct.
Wacc.
31
Ungkarl Hans Andersen
tømmermand fra Mørdrup, Tikjøb sogn, 27 år
 Pigen Maren Kirstine Christiansen, af Saunte, 
tj: kjøbmand Lauritzen i Helsingør, 25 år.
kjøbmand Glahnson
wærtshuusholder Søren Larsen.
31. Oct. 
 I kirken 
Lyst 1. gang 14. Oct
Wacc.
32
 Ungkarl Rasmus Larsen, tj: i Hotel Øresund, 31 år
Pigen Sofie Jørgensen, g?lmd ?? Jørgen Larsens datter af Græsted, 21 år, i Helsingør.
[Alder meget usikker, kun '2' er tydelig]
 politibetjentene 
C. og A. Fricke
9.
Nov.
 I kirken 
Lyst 1. gang 14. Oct.
Wacc.
33
Ungkarl Jens Kristoffersen, 23 år, tj. brændewiinsbrænder Kjærboe i Helsingør
Pigen Elisabeth Rasmussen, datter af huusmd. Rasmus Hansen i Hagerup, 24 år i Helsingør
brændewinsbrænder
Kjærbo og
Wærtshuusholder
P. Pedersen
 5.
Nov.
 I kirken 
Lyst 1. gang 14. Oct.
Wacc.
34
Ungkarl møllersvend Matthias Jensen,
26 år, i Helsingør
 Pigen Sidse Kirsine Jørgensen, 29 år, datter af afdøde parcellist Jørgen Jørgensen i Eilstrup i Helsingør [Nu 'Ejlstrup']
 møller Pedersen og
parcellist Jens Andersen fra Horneby
 21. Nov.
  I kirken 
Lyst 1. gang 21. Oct
Wacc.
35
Ungkarl, malermester Johan Christian Borroe
35 år, i Helsingør 
 Jomfru Christiane Birgitte Petersen, datter af afdøde baadebygger Christian Petersen, 
31 år, i Helsingør
 bødker Borroe
snedker Jørgensen
23.
Nov.
 I kirken 
Lyst 1. gang 28. Oct
Wacc.
36
 Ungkarl tjener
Lars Andersen
27 år, i Helsingør
 Pigen Karen Nielsen
parcellist i Smidstrup Niels Andersens datter, tj. i Helsingør, 22 år.
snedker Møller
staldmester Johansen
21.
Nov
I kirken 
Lyst 1. gang 28. Oct.
Wacc.
37
 Ungkarl kobbersmed Johan Henrik William Spies, 27 år. I Helsingør.
 Jomfru Jeanette Margrethe Ogelvie, datter af landmand Ogelvie i Helsingør, 29 år.
 kobbersmed
J. H. Spies og
sadelmager Ogelvie.
[Set stavet 'Ogilvie']
 17.
Nov.
I kirken 
Lyst 1. gang 28. Oct.
Wacc.
38
a
Ungkarl tjenestekarl 
Anders Pedersen,
38 år, i Helsingør
[Se nederst! 38 b]
 Pigen Birthe Nielsen, datter af afd. gaardmand Niels Rasmussen af Tikjøb, 43 år, i Helsingør
gartner Dencker
muurmester Mortensen
21. Nov. 
I kirken 
Lyst 1. gang 4. Nov. 
Brudgommen wacc.
bruden naturlige kopper
39
Ungkarl rebslagersvend 
Lars Peter Brandt
38 år, i Helsingør
 Pigen Caroline Marie Pedersen, datter af afd. gaardmd. i Saunte, Peder Larsen, 30 år, i Helsingør
 bogbinder Brandt
drager Niels Olsen
12. Dec. 
I kirken 
Lyst 1. gang 11. Nov.
Wacc.
40
Enkemand practiserende læge, Otto Christian Dreyer, 36 år, i Helsingør.
(2. ægteskab)
 Jomfru Jessie Knox, datter af afd. kjøbmand George Knox, 28 år, i Helsingør
 skibsclarerer Knox
consul Dreyer
 20. Nov.
I huset.
Kongebrew 15. Nov.
skiftebrew 1852, 20. Aug.
Wacc.
41
Ungkarl adjunkt ved latinskolen i Flensborg, Christian Andersen Kragelund 31 år.
 Jomfru Louise Marie Kirchheiner, datter af bogholder C. Kirchheiner, 21 år, i Helsingør.
[Set stavet 'Kirschheiner' i Ft.]
 raadmand Gad
bogholder Kirchheiner
28. Oct. 
I kirken 
Lyst 1. gang 25. Nov.
Wacc.
Indsk . . .?? i Sem . . .??
42
 Ungkarl hattemager Hans Peter Edward Lillieqvist, 31 år, i Helsingør
Pigen Birgitte Katrine Petersen, 31 år, i Helsingør, datter af enken Christine Petersen i Aalborg
Ingen nævnt
04. Jan. 
1856
I kirken 
Lyst 1. gang 16. Dec. 
Wacc.
38 b
Ungkarl tjenestekarl
Anders Pedersen, 38 år, i Helsingør
Pigen Caroline Marie Pedersen, datter af afd. gaardmd. i Saunte, Peder Larsen, 30 år, i Helsingør
gartner Dencker
muurmester Mortensen
- -
Lyst 1. gang 4. Nov
Brudgom wacc.
Bruden naturlige kopper
[Tidligere indskrevet som nr 38 a]
43
 Enkemand, gaardmand i Toelt, Asminderød sogn
Anders Larsen.
(3. ægteskab) 38 år
 Pigen Inger Marie Jørgensen, datter af afd. gaardmand Jørgen Larsen af Tipperup, 45 år, i Helsingør.
 gaardmændene
Hans Pedersen i Toelt
Ole Jørgensen i Tipperup
18. Januar 1856 
I kirken
Lyst 1. gang 16. Dec..
Skiftebrew 15. Juli.
Waccinerede