Kirkebogen Helsingør Domsogn - Sankt Olai sogn.
Tilbage til Helsingør


Vielser foretaget i
1860

Et henviser til en eventuel bemærkning i kirkebogen nederst på denne side.


Nr.
Brudgommens navn alder håndtering og opholdssted
Brudens navn alder håndtering og opholdssted
Vielsesdagen
Forlovere,
og om vielsen er forrettet i kirken ell. hjemme, og i sidste tilfælde bevillingsdatum.
53
Ungkarl møller Frederik WilhelmTheodor Møller (26 år) 
i Helsingør
Jomfru Sophie Charlotte Hass (20 år) datter af kjøbmand N. Hass
2. januar 
1860
I kirken.
bager G. Henritzen Christianshavn
kjøbmand N. Hass
54
Ungkarl slagtersvend Carl Frederik Andersen, 26 år, 
i Helsingør
Jomfru Laurine Andrea Eiberg hos slagter Breiting, 26 år, i Helsingør
16. januar
1860
I kirken.
slagter A. Breiting
herreskræder P. H..?? (Ulæseligt)
1
Ungkarl, skibstømmersvend Carl Christian Larsen, 27 år, 
i Helsingør
Jomfru Charlotte Amalie Svendsen, datter af afd. hørsvinger Lars Svendsen, 31 år, i Helsingør
26. Januar
I kirken.
brændevinsbrænder Kragholm
wærtshuusholder Frantz Madsen
2
Ungkarl stolemagersvend Johann Carl Friederich Vellejus, 29 år,
i Helsingør
Pigen Karen Kirstine Pedersdatter, 29 år, af Ømosen i Helsingør
30 marts
I kirken.
sk ..?? Møller
skrædder Nielsen #
3
Enkemand tjenestekarl Aage Olsen, 42 år, i Helsingør 
/:2. ægteskab:/
Pigen Hanne Laurine Larsdatter, datter af afd. huusm. i Willingerød Lars Sørensen, 23 år, i Helsingør.
23. marts
I kirken.
kjøbmand Bruhn
smed Lundgreen
4
Ungkarl, telegraphist George Eugene Waldemar Renonard, 
26 år, i Helsingør
Jomfru Caroline Loriane Josephine Hornwain, datter af wognmand 
C. H.  Hornwain, 23 år, i Helsingør
27. april
I kirken.
høker Steenberg
kjøbmand W. Svendsen
5
Ungkarl fisker Martin Olsen, 
23 år, på Snekkersteen.
Pigen Mathilde Juliane Dauv, datter af kobbersmedesvend Dauv i Kjøbenhavn, 27 år, i Helsingør
27. april
I kirken.
politibetjent Rolen ?? #
uhrmager Hallstrøm
6
Ungkarl wærtshuusholder Hans Nielsen, 50 år, i Helsingør
Enke efter wærtshuusholder Christian Clausen, Karen Christine Nielsen, 
45 år, i Helsingør.
/:2.ægteskab:/
23. maj
I kirken.
høker Wemmenæs
wærtshuusholder Jens Niels Nielsen
7
Ungkarl,  Ole Petersen, tjenendende hos brændevinsbrænder Kjærboe, 
28 år, i Helsingør
Pigen Anne Dorthe Hansdatter, datter af huusm. Hans Pedersen af Hestehaven, 25 år, i Helsingør
4. maj
I kirken.
brændevinsbrænder Kjærboe
controlleur Jensen
 8
 Ungkarl, tjenestekarl Hans Peter Henningsen, 
24 år, i Helsingør
Pigen Inger Marie Wilhelmsen, datter af huusmand Vilhelm Nielsen i Rørtang,
25 år, i Helsingør 
 11. maj
I kirken.
organist Liebe
maler Ulstrup
Ungkarl  Jens Sørensen, 26 år, tjener på Kronborg.
Pigen Birthe Kirstine Pedersen, datter af gaardmand Peder Christensen i Borsholm, 
24 år, i Helsingør
4. maj 
I kirken.
færgemand N. P. Bache
kjøbmand O. Jørgensen
10 
Ungkarl reservelods, Carl Christian Ravn, 
26 år, i Helsingør 
Jomfru Augusta Cathrine Maria Nissen (Sommersted), 24 år,
i Helsingør.
15. maj 
I kirken.
lods Chr. Ravn
uhrmager Petersen
11 
Ungkarl, tjenestekarl Frederik Hansen, 25 år, i Helsingør 
Pigen Maren Kirstine Henriksen, datter af huusm. H. P. Henningsen # i Dønnevælde, 26 år i Helsingør
11.maj 
 I kirken.
forpagter Jørgen Bentsen
høker Lars Crristensen
12 
Ungkarl, tjenestekarl Poul Nielsen, 29 år, i Helsingør 
Pigen Inger Marie Larsen, datter af huusmand Lars Rasmussen af Nakkehoved, 32 år, i Helsingør
11. maj 
I kirken.
høker Danielsen
tracteur L. Olsen
13 
Ungkarl, Proprietair Willem van Aller til Johannesdal, 27 år .
Frøken Isca Christine Dorothea Lundwall, datter af grosserer J. P. Lundwall, 28 år, i Helsingør 
5.maj 
I kirken.
grosserer Lundwall
consul P.van Aller
14 
Ungkarl Lars Nielsen 
30 år, i Helsingør #
 Pigen Caroline Matthiasdatter, datter af huusm. Matthias Jørgensen i Tikjøb, 34 år,
i Helsingør.
16. maj 
I kirken.
kjøbmand Marstrand
lieutenant Norrie
15 
Ungkarl, kammerassessor Ernst Peter Sophus Nielsen,
35 år, i København. 
Frøken Birgitte Maria Mazar de la Garde, datter af postmester Mazar de la Garde, 26 år, i Helsingør 
5. juni 
I kirken.
justitsraad Mazar de la Garde
commandør Sneedorff
16 
 Unkarl, arbeidsmand Jens Andersen, 29 år i Helsingør
Pigen Sophie  Lovise Jensen, datter af fisker Jens Jacobsen af Sletten, 24 år, i Helsingør
27. juli 
I kirken.
?? Petersen #
huusmand Jens Jensen af Sletten
 17
Ungkarl cand. medicinæ Frederik Christian Drejer Kittel, 28 år, 
fra Arendal i Norge.
Frøken Cecilie Kirck, datter af skibsclarerer Niels Peter Kirck, 
26 år, i Helsingør
9. juni 
I kirken.
skibsclarerer N. P.Kirck
fuldmægtig Fr. Kirck  #
18 
 Enkemand muursvend Søren Jensen, 42 år i Helsingør. (2.ægteskab)
Pigen Anne Chatrine Lindkloster, tj. justitsraad Crone 45 år, 
i Helsingør 
6. juli 
I kirken.
skomager Magnussen
kjøbmand R. ?? #
 19
Ungkarl, cand. magisterie Peder Andreas Christian Heeberg, 
23 år, i Helsingør
Lovise Sophie Holm, ugift datter af capitain Peter Louis Holm, raadmand, 
19 år i Helsingør #
12. juni 
I kirken.
capitain, raadmand P. L. Holm
consul Thalbitzer
20 
 Ungkarl, wognmandskarl Peder Nielsen, 24 år,
i Helsingør
Pigen Christine Hansdatter, datter af huusmand Hans Andersen i Bøtterup, 20 år, i Helsingør
21. sept. 
I kirken.
drager Niels Jensen
wærtshuusholder Peder Pedersen
21 
Ungkarl, cancellist i finantsministeriet, Leopold Christian Otto Carl Kleist i København, 32 år
Ugift Ida Louise Kock datter af skrædermester Hans Frederik Kock, 
29 år, i Helsingør
27. okt 
I kirken.
skrædermester Kock
kjøbmand Jørgensen #
 22
Ungkarl, skomagersvend Lars Larsen, 22 år, i Helsingør 
Pigen Julie Caroline Rudolphine Petersen, datter af afd. grønthandler Svend Petersen, 
24 år, i Helsingør 
19.okt 
I kirken.
snedker Jørgensen
snedker F. Madsen
23 
Ungkarl, fisker Christian Hansen, 25 år, i Helsingør
Pigen Emilie Dorothea Hansen, datter af arbeidsmand Peter Hansen i Kjøbenhavn, 24 år,
i Helsingør.
19.okt 
I kirken.
kjøbmand Brammer
fisker Jac. Knoblauch
24 
Enkemand, arbeidsmd. Niels Pedersen, 42 år i Helsingør.
/:2.ægteskab:/
Pigen Jensine Frederikke Vilhelmine Bode, datter af Tambour J. W. Bode i København, 33 år i Helsingør. 
2. nov. 
I kirken.
wærtshuusholder Mads Petersen
høker Hans Andersen.
25
Ungkarl sognepræst til Thostrup og Roum Frederik Ludvig Jensenius, 46 år 
Emma Christine Unmack, datter af tømmermester Johan David Unmack, 29 år, i Helsingør 
3. nov.
I kirken.
tømmermester Unmack
forvalter B. Jensenius #
26 
 Ungkarl, tømmersvend Jens Børgesen, 30 år, 
/:født i Sverrig,:/  i Helsingør
Bodil Kirstine Larsen, datter af drager Jørgen Larsen, 22 år, 
i Helsingør
6. dec. 
I kirken.
tømmermester Walin
brudens fader
 27
Ungkarl, bagersvend huuseier i Gurre, Hans Gundersen, 30 år, 
I Helsingør 
Regine Larsdatter, født i Alume, 31 år, i Helsingør /:ugift:/ 
2. nov. 
I kirken.
møller R Pedersen
lysstøber Ulstrup
28 
Ungkarl, assistent Sophus Gradmann, 28 år, i Kjøbenhavn
 Marie Lovise Lundwall, datter af grosserer I. P. Lundwall, 
25 år, i Helsingør
27. okt 
I kirken.
oberstlieutenant Gradmann
grosserer I. P. Lundwall
29 
Ungkarl, fuldmægtig Carl Frederik Gutfeld Boye, 35 år,
i Kjøbenhavn
 Hanne Birgitte Unna, datter af afd. kjøbmand Simon Unna, 29 år,
i Helsingør
30. okt. 
I kirken.
Consul A. Unna 
Lieutenant Groth #
 30
Ungkarl, skomagersvend Anders Johansen,
26 år, i Helsingør
Jensine Kristine Nielsen, datter af fisker Børre Nielsen, 23 år,
i Helsingør 
16. nov. 
I kirken.
skomager Linde..??
skomager Chr. Nielsen
31 
Ungkarl, skomager i Nyrup Christian Hansen, 25 år.
Ellen Hansdatter datter af huusmand Hans Jørgensen i Endrup, 28 år, 
i Helsingør 
5. Nov. 
I kirken.
høker Hans Christensen
læderhandler Olsen
32 
Ungkarl, cand. theol. Johannes Møller, 28 år, lærer ved  Efterslægtselskabets Realskole i Kjøbenhavn.
Georgia Elisabeth Heiberg, 26 år, datter af provst, sognepræst A. C. L. Heiberg, i Helsingør
9. okt. 
I kirken.
provst Heiberg
sognepræst W. Holm
33 
Ungkarl, tjenestekarl William Frederik Ferdinand Christensen, 30 år, i Helsingør 
Johanne Andersen, datter af afd. huusmand i Anderød, Anders Poulsen, 28 år, i Helsingør
30. nov. 
I kirken.
kjøbmand Flint
kjøbmand Otto Jørgensen
34 
Ungkarl, arbeidsmand Christen Christensen, 36 år, 
i Helsingør
Dorthea Johansdatter, datter af parcellist J. C. Knudsen i Mørdrup, 
22 år, i Helsingør
11. dec.
I kirken.
fragtmand Peter Hansen
wærtshuusholder Niels Steffensen
 1. 2: Lyst 29 Januar. Brudg. naturlige kopper. Bruden ?? utydelig gnidret skrift præste -- ??  fra Grimma i Sachsen 20. Jan. 1860.
 2. 5: Lyst 1. April - Politibetjentens navn er uklart skrevet. Kan meget vel være forkert.
 3. 11: Lyst 15. April. Eet af disse navne, Henriksen eller Henningsen kan være en skrivefejl.
 4. 14: Lyst 29. April. Mange udstregninger i kirkebogsindføringen gør brugommens profession ulæselig. Han er måske noget på Toldkammeret.
 5. 15: Lyst 20. Maj. Noget ulæseligt er attesteret 22. Maj 1860.
 6. 16: Lyst 28. Maj. Forlover Petersens profession er utydelig og gnidret skrevet.
 7. 17: Kongebrev 5. Juni. - Vacc. -  Att. 30. Maj at brudgommen er ugift.
 8. 18: Lyst 10. Juni. Skiftebrev: 6. Juni. - Forloveren, kjøbmandens navn, er meget gnidret skrevet og vanskeligt at tyde.
 9. 19: Kongebrev 7. Juni. - Vacc.
 10. 21: Lyst 16. Sept. - Wacc. attest 17. Sept. - fra finants minist. indskud i Enkekasse ikke befo.. ?? (meget gnidret og vanskeligt at tyde) Om "Enkekasse".
 11. 25: Lyst 7. Okt. Wacc. Att. for ?? 24. okt.  Meget gnidret skrift.
 12. 29: Lyst 7. Okt. Wacc. Attest fra ?? ulæseligt 24. Okt.

 13.