Kirkebogen Helsingør Domsogn - Sankt Olai sogn.

Tilbage til Helsingør

Vielser foretaget i
1862

Et henviser til en eventuel bemærkning i kirkebogen nederst på denne side.

Bemærk: Vielse nummer 30 blev udført 1861!

Nr Brudgommens navn alder håndtering og opholdssted Brudens navn alder håndtering og opholdssted Vielsesdagen
Forlovere,
og om vielsen er forrettet i kirken ell. hjemme, og i sidste tilfælde bevillingsdatum.
29
Ungkarl, tjenestekarl
Peder Jensen, 27 år,
på Klostermosegaard
Pigen Birthe Kirstine Nielsen
af Harritskov, 24 år, i Hjørnelundshuset ved Klostermosegdr
24. jan
1862
I kirken.
brændevinsbrænder J. Larsen
arbejdsmand Niels Jørgensen
31
Ungkarl, skibsfører Mertsnus Franciscus Melby, 
27 år, i Nyborg.
Frederikke Dorthea Kirstine Christensen, datter af afd.
skrædder J. P. Christensen, 27 år i Helsingør
8. Jan.
1862
I kirken.
grønthandler N. Svendsen
skomager J. Nielsen
1
Ungkarl, snedkersvend Christian Herman Wilken Hansen, 
33 år, i Helsingør.
Pigen Maria Anderson 
født i Helsingborg, 
25 år, i Helsingør.
5. Febr.
I kirken.
Bager Wolf
kunstdrejer Bence #
2
 Ungkarl bagersvend 
Carl Johansen, 22 år, i Helsingør
 Pigen Nielsine Andersen,
26 år datter af slagter Anders Andersen af Viby. 
I Helsingør 
21. Febr. 
I Kirken
lieutnant Ostenfeldt (Utydeligt)
skrædder Bille
3
Ungkarl, handelsbetjent Peter Müller, 27 år. I Helsingør 
Vilhelmine Caroline Adelheid Brieghel, datter af afd. toldbetjent C. F. Brieghel, 
24 år, i Helsingør 
1. Marts 
I Kirken.
gartner Müller.
grosserer Lundwall.
4
 Ungkarl, barbersvend 
Ludvig Daniel Siegfried Stiepel, 
28 år, i København
Caroline Vilhelmine Andersen,
stifdatter af skomager Moberg
22 år, i Helsingør.
11. April 
I Kirken. 
garver V. Petersen
skomager Moberg
5
Ungkarl, lærer ved realskolen cand. theol Jacob Aagaard, 
31 år, i Helsingør.
Magna Johanne Elisabeth Lindhard, datter af skolelærerJohannes Lindhard
23 år, i Helsingør
5. April. 
 I Kirken.
gross. Lundwall.
skibsbygger Rohmann
Ungkarl, møllersvend Ole Olsen
22 år, i Helsingør.
Pernille Olsdatter, datter af afd. huusmand Ole Jensen
22 år, i Helsingør.
30. Maj 
I Kirken.
snedker Schow
høker Jens Nielsen
Ungkarl, tjenestekarl Hans Gudmundsen30 år, 
Helsingørs Owerdrew
Petronelle Nielsdatter 
(fra W. Karup i Sverrig) 33 år, Kronborg Ladegaard. 
9. Maj. 
I Kirken.
jordbrugerne P. Hansen og
Ole Jensen
Ungkarl, tjenestekarl Jens Olsen, 30 år, i Helsingør 
Sophie Nicolaisen (født på Horserød Owerdrew) 
29 år, i Helsingør. 
25. April. 
I Kirken.
kjøbmand Joelsson
lysstøber Nicolaisen
 Ungkarl, glarmester Johan Christian Julius Ohland
25 år, i Helsingør
Christine Vilhelmine Petersen,
datter af slagter Jens Peter Petersen, 24 år, i Helsingør.
29. April. 
I Kirken.
skrædder Wennerlin
slagter J. P. Petersen
10 
Ungkarl tømrer Lars Andersson
30 år, i Helsingør
Maren Jensen (født i Karlebo sogn) 23 år, i Helsingør 
9. Maj 
I Kirken.
tømrermester Steen
?? (ulæseligt) - Bisserup
11 
Ungkarl, tjenestekarl 
Nils Persson, 25 år, Klostermosegaard 
Pigen Johanne Olsen, 
tjenende capitain Tegner, 
34 år, i Helsingør
2. Maj 
I Kirken.
bødker Scheller
wærtshuusholder Trapp
12 
Ungkarl, rebslagersvend 
Hendrik Bernhard Majmann, 
24 år, i Helsingør. 
Sophie Marie Petersen,
datter af skibstømrer 
Jens Christian Petersen, 
19 år, i Helsingør.
2. Maj 
I Kirken. 
rebslager Hansen
skibstømrer J. Chr. Petersen
13 
Ungkarl, photographist 
Peder Anton Eriksen,
26 år, i Helsingør.
Anna Bothilde Martine Lund, datter af kjøbmand Peder Christian Lund, 
23 år, i Helsingør 
31. Maj 
I Kirken.
høker Lars Christensen
kjøbmand P. C. Lund
14 
Ungkarl, tjenestekarl
Lars Nielsen
29 år, I Helsingør.
Pigen Margrethe Pedersdatter
født i Maarum, 
27 år, i Helsingør.
17. Maj 
I Kirken.
wognmand Niels Larsen
wærtshuusholder Mads Eriksen
15 
Ungkarl, slagter 
Carl Vilhelm Rasmussen, 
29 år, i Helsingør
Pigen Caroline Amalie Nielsen, datter af skomagersvend
Nielsen, 24 år i Helsingør.
ikke udfyldt,
men lyst d. 4. Maj
ikke udfyldt.
slagter P. Rasmussen.
wærtshuusholder N. Larsen.
16 
 Ungkarl, maler 
Niels Peter Harald Andresen, 
30 år, i Helsingør.
Ingeborg Dorthea Jacobsen
datter af skolelærer J. Jacobsen
i Herringløse, 41 år, i Helsingør
14. Juni 
I Kirken.
skolelærer J. Jacobsen.
Lieutnant Ditzel.
17 
Ungkarl, kjøbmand Joachim Carsten Brammer, 24 år, i Helsingør 
Hanne Juliane Kirstine Petersen,
datter af møller Rasmus Petersen, 22 år, i Helsingør.
1. Juli 
I Kirken.
skolelærer Brammer
møller R. Petersen.
18 
Ungkarl, jernstøbersvend
August Ferdinand Kierulff
31 år, i Helsingør.
Juliane Larsen, datter af fisker
på Aalsgaard Lars Pedersen,
29 år, i Helsingør.
14. Juli 
I Kirken.
jernstøber J. Kierulff
lods P. Larsen
19 
Ungkarl, bryggerkarl 
Jens Rasmussen, 
28 år, i Helsingør 
Jensine Corneliussen, datter af
fisker Cornelius Mogensen
på Hornbæk, 
25  år, i Helsingør.
18. Juli 
I Kirken.
fisker Fr. Larsen
kjældermand Christen Pedersen.
20 
Enkemand, arbeidsmand Sven Svensson, 32 år, i Helsingør.
/:2. ægteskab:/
Pigen Petronelle Knudsdatter
datter af skrædder Knud Petersen, i Harrishøi,
35 år, i Helsingør.
1. August 
I Kirken.
huuseier Svend Jensen
huuseier Wemmenæs.  #
 21
Ungkarl, slagtersvend Frederik Vilhelm Busk, 29 år, i Helsingør 
Margrethe Kirstine Nielsen, datter af smed Jens Ditlefson, 20 år, i Helsingør 
25. Juli. 
I Kirken.
Slagter C. Breiting.
skomager Nielsen
 22
Ungkarl, skomagersvend 
August Berg, 36 år, i Helsingør. 
Pigen Caroline Persdatter, 
29 år, hos skomagersvend Nielson i Helsingør 
5. Sept. 
 I Kirken.
wærtshuusholderne 
Andersen og B ..??
23 
Ungkarl,
Rudolph Vilhelm Klüver
45 år, toldassistent i Kjøbenhavn
Aurelia Sophie Emilie Kempel, datter af færgemand Kempel, 
24 år, i Helsingør
6. Sept. 
I Kirken.
kjøbmand P. Rasmussen
toldassistent P. F. Ungersen #
24 
 Ungkarl, skomager 
Joseph Anthonius Freundt, 
20 år, i Helsingør
Enke efter arbeidsmand
Hans Jensen, Trine Marie Andersdatter, 34 år, i Helsingør
5. Sept. 
I Kirken.
kirkebud Jensen
bager Jensen #
 25
 Ungkarl, skomager Friederich Heinrich Christian Trepper Graff, 29 år, i Helsingør
Enke Ane Helene Frederiksen,
født Pedersdatter, 
55 år, i Helsingør. (2.ægteskab)
10. Oktober 
I Kirken.
skomager Lorentzen
skomager Lindeskov #
 26
Tjenestekarl, ungkarl 
Ditløv Rasmus Pedersen, 
20 år, i Helsingør. 
Pigen Birthe Kirstine Nielsdatter, datter af huusmand Niels Hansen af Rødkilde, 29 år, i Helsingør 
29. Sept. 
I Kirken.
kjælderkarl Jens Hansen
lærer Ewald #
 27
Muurmester, ungkarl Johan Henrik Olsen, 31 år, i Helsingør
Anna Katrine Andersen, datter af færgemand William Andersen, 
25 år, i Helsingør. 
18. Nov. 
I Kirken.
færgemand Wilhelmsen.
færgemand W. Andersen.
28 
Ungkarl, kjøbmand i Christiania Einar Abraham Basse Simers, 
31 år
Thora Camilla Møller, datter af justitsraad toldinspecteur Møller, 31 år, i Helsingør.
28. Okt. 
I Kirken.
justitsraad Møller
kjøbmand Karl Emil Møller i Kjøbenhavn
29 
 Ungkarl, tjenestekarl 
Jens Larsen, 27 år, i Helsingør.
Pigen Christine Marie Jensen, datter af smed Jens Pedersen i Horserød, 28 år, i Helsingør 
14. Nov. 
I Kirken.
kjøbmændende G. Norrie og
F. Unna.
 30
Ungkarl, barber Victor Karl Niehchke, 35 år, i Helsingør
Johanne Chatrine Rasmussen, datter af hotelvagt Rasmussen, 
32 år i Helsingør
4. Nov. 
I Kirken.
uhrmager F. Petersen
brudens fader H. Rasmussen.
 31
Ungkarl, cigarmager 
Henrik Hansen, 
31 år, i Helsingør. 
Pigen Elisabeth Jönsson, født i Sverig, 36 år i Helsingør.
21. Nov. 
I Kirken.
musiklærer Wilhelmi
tømmersvend Winther.
 32
Ungkarl, extralods 
Anton Larsen, 
25 år, i Helsingør 
Eline Johanne Petersen, datter af
wæver C. A. Petersen, i Kjøbenhavn, 24 år, i Helsingør.
11. Nov. 
I Kirken.
musikdirecteur Müller og 
lods Carl Larsen.
 34
Ungkarl arbeidsmand Peder Børgesen, 33 år, i Helsingør.
Pigen Ellen Kirstine Pedersen
datter af huusmd. af Humlebæk Peder Nielsen, 24 år, i Helsingør
Ikke oplyst
Ikke oplyst
høkerne Christen Nielsen og 
Jens Nielsen.
35 
Ungkarl, tjenestekarl
Harald Waldemar Rosenfeldt, 
25 år, i Helsingør. 
Frederikke Pedersen, datter af kjøbmand Peder Gotfredsen i Pleielt, 23 år, i Helsingør. 
30. Dec.
I Kirken.
kjøbmand W. Brammer
muurmester Walin
36 
Ungkarl, tjenestekarl Rasmus Rasmussen, 30 år, i Helsingør 
Laurine Jørgensen, datter af huusmd. i Ørby Jørgen Christiansen, 20 år, i Helsingør. 
12. Dec. 
I Kirken.
kjøbmand Brammer
wærtshuusholder Mads Petersen.
37 
Ungkarl, styrmand fra Endelave, Lars Olsen Østergaard, 24 år
Engeline Sophie Jacobsen, datter af R..??karl Jacob Jacobsen, 
26 år, i Helsingør.
16. Dec. 
I Kirken.
wærtshuusholder Frants Madsen og
uhrmager Pedersen.

 
Vielserne Nr. 33, 38 og 39 er foretaget i 1863 og vil være at finde der.
  1. 1: Kunstdrejer Bence er set stavet: Bentze, Benze, og Bense.
  2. 20: Lyst 22. Januar, - Skiftebrev 17. April 1860, - Att. fra fattigvæsenet i Tikjøb 3. juni, - bruden vacc. brudgommen ligeledes.
  3. 23: Lyst 17. Aug. Vacc. - B ..?? (svært læseligt) Att. 4. Septbr. 1862.
  4. 24: Lyst 17. Maj. Vacc. Sept. og August 1862. - Attest fra Tikjøb 11 Aug. - Faderens mundtlige  tilladelse.
  5. 24: Kgl. Bevilling 21. Juli. - Vacc. - Lyst 17. August.
  6. 26: Lyst 14. Sept. - Vacc. - Attest fra Tikjøb 11. Sept. - Faderens tilladelse 11. Sept.