Kirkebogen Helsingør Domsogn - Sankt Olai sogn.
Tilbage til Helsingør
Vielser foretaget i
1865

Et henviser til en eventuel bemærkning i kirkebogen nederst på denne side. 
Nr.
Brudgommens navn, alder, håndtering og opholdssted.
Brudens navn, alder, håndtering og opholdssted.
Vielsesdagen.
Forlovere,
og om vielsen er forrettet i kirken ell. hjemme, og i sidste tilfælde bevillingsdatum.
1
Ungkarl, afskediget fra tjeneste ved 15. regiment Hans Dibbern, 
34 år, i Helsingør.
Jfr. Frantzine Olivia Wilhelmsen, 
26 år, i Helsingør
Ikke oplyst,
men lyst 8. januar
1865
Ikke oplyst.
overcommandeursergeant Carøe
musicus Nath.
 2
 Enkemand kjøbmand Carl Ludvig Jensen, 40 år, i Slagelse.
/:2.ægteskab:/
Jfr. Thora Vilhelmine Grønborg, datter af slagter Grønborg, 
27 år, i Helsingør.
21. Februar 
I Kirken.
færgemand Olsen
slagter Grønborg. #
Ungkarl, slagtersvend
Carl Frederik Ferdinand Lange,
29 år, i Helsingør.
Jfr. Frederikke Hanne Sophie Isidore Struch, datter af afd. farver Struch i Nestved, 
27 år, i Helsingør.
10. Februar 
I Kirken.
slagter Breiting
t.. ?? (ulæseligt) A. Hansen

 
4
 Ungkarl, gartner Carl Peter Julius Schwanck, 
24 år, i Helsingør. 
Jfr. Johanne Marie Larsen,
datter af skibsfører J. M. Larsen, 20 år, i Helsingør.
10. Februar 
I Kirken.
barbeer Bruhn
grønthandler Schwanck
 Ungkarl, stationskarl 
Peter Larsen, 35 år, i Helsingør

 
Pigen Karen Larsen, datter af 
huusmand i Willingerød,
Lars Jørgensen, 
30 år, i Helsingør.
7. April. 
I Kirken.
kjøbmand W. Brammer.
høker Niels Petersen
Enkemand, skovfoged i Tisvilde, Christian Ferdinand Ernst, 48 år.
Jfr. Annine Ferdinandine Brodersen, datter af overkrigscommisair Brodersen i Helsingør
11. April 
I Kirken.
kjøbmand J. F. Brodersen
handelsbetjent W. Brodersen. #

 
 Ungkarl møllersvend
Carl Johan Rydholm, 32 år, 
i Helsingør.
Pigen Ane Marie Larsen 
datter af afd. huusmand i Willingerød Lars Sørensen, 
34 år, i Helsingør.
4. April 
I Kirken.
møller R. Petersen
haarskjærer Petersen
Ungkarl, smed i Kjøbenhavn
Niels Nielsen, 29 år.
Jfr. Henriette Jacobine Grønfeldt,
datter af skrædder Christen Grønfeldt i Helsingør, 29 år.
11. April 
I Kirken.
smed Rasmussen
skrædder C. Grønfeldt.
Ungkarl, skomagermester
Eduard Julius Lorentzen,
28 år, i Helsingør.
Jfr. Hansine Christine Theresia Ørbeck, datter af forhv. landmand L. H. Ørbeck,
26 år, i Helsingør.
18. April 
I Kirken.
skrædder F. Petersen
landmand L. H. Ørbeck.
10 
Ungkarl, fisker 
Lars Gudmansen, 
40 år, i Helsingør.
Enke efter fisker Jens Peter Lind, Ellen Sophie Bendtsdatter, 43 år, i Helsingør. 
5. Maj 
I Kirken.
wærtshuusholderne
N. Jensen og Jens Sørensen #
11 
Ungkarl, tjenestekarl
Anders Johansen
30 år, i Helsingør.
Pigen Lene Marie Svendsen
af Paarup, græsted sogn,
29 år, i Helsingør.
5. Maj 
I Kirken.
kjøbmand Rossini
skredermester Ole Svendsen
12 
Ungkarl, steenhugger
Gundel Johan Hansen af Ømosen, 25 år.
Pigen Johanne Kirstine Marturinsen, datter af arbeidsmand Christian Marturinsen, 28 år, i Helsingør.
3. Maj
I Kirken.
proprietair Carøe
huusmd. Hans Hansen i Ømosen.

 
13 
Ungkarl, tjenestekarl
Peter Martin Jørgensen, 
22 år, i Helsingør
Pigen Frederikke Caroline Nielsen, datter af tømrersvend Frederik Nielsen, 19 år, i Helsingør.
3. Maj 
I Kirken.
kobbersmed Jensen
skibstømrer Nicolai Andersen
14 
Ungkarl saddelmagersvend
Christian Ludvig Petersen
25 år, i Helsingør
Pigen Almine Marie Hansen
datter af skomager P. Hansen i Sæby, 19 år, i helsingør
3. Maj 
I Kirken.
slagter J. Petersen
reebslager Hansen.
15 
Ungkarl, bogholder
Poul Julius Razga, 27 år,
i Helsingør
Asta Margrethe Angelica Lundwall, 25 år, datter af grosserer Lundwall i Helsingør. 
10. Maj 
I Kirken.
kjøbmand Marstrand
grosserer Lundwall.
16 
Ungkarl, sømand Joachim Heinrich Friederich Westphaling, 
28 år, i Helsingør 
Enke efter fisker Niels Carlsen
Bernhardine Emilie Alberg, 36 år
i Helsingør. (2. ægteskab)
21. Juli 
I Kirken.
glarmester Schrøder
bødker Nordstrøm. #
17 
Ungkarl, tømmersvend 
August Ludvig Otto, 
35 år i Helsingør.
Pigen Jacobine Gunild Kristine Hansen, 32 år, i Helsingør 
27. Maj 
I Kirken.
møllebygger C. Steen
Gross. Ulstrup.
18 
Ungkarl, snedkermester
Christian Møller Schou, 49 år,
i Helsingør.
Pigen Frederikke Marie Hansen,
datter af afd. arbeidsmand
Niels Hansen, 54 år, i Helsingør.
10. Juni 
I Kirken.
skibsclarerer Norrie
wognmand Peder Hansen
 
19 
Ungkarl, skomagersvend
Lars Olsen, 32 år, 
i Helsingør
Enken efter  arbeidsmand 
Anders Pedersen
Henriette Johanne Pedersen, 36 år
i Helsingør.
31. Maj
I Kirken.
skomager D. Hannemann
wærtshuusholder Wurtz

 
20
Ungkarl, tobaksfabrikant 
Jørgen Hansen, 24 år,
i Helsingør
Vilhelmine Rosalie Fricke,
datter af politibetjent C.F.F. Fricke, 24 år, i Helsingør
27. Maj
I Kirken.
gdmd. Lars Hansen, Skovlyst
politibetjent Fricke.

 
21
Ungkarl, Niels Hansen,
opholder sig på Skovlyst,
29 år.
Pigen Marie Jørgensen, 23 år
datter af Jørgen Christensen
Dronninglund S,
opholder sig på Skovlyst
2. Juni
I Kirken.
Lars Hansen, Skovlyst
Jørgen Olsen, Hestens Bakke.

 
22
Ungkarl, smed Berend Heinrich Wilhelm Husig
35 år
Enke efter smed Andreas Hansen,
Johanne Hansine Reinholdine Hansen, 46 år,
(2. ægteskab)
16. Juni
I Kirken.
jernhandler Johnsen
opsynsmand  Ole Nielsen. #
23
Ungkarl, tjenestekarl
Anders Pedersen, 33 år
Kronborg Ladegaard.
Pigen Hanne Marie Jensen (af Mørdrup), 32 år, i Ladegaardshusene
16. Juni
I Kirken.
kjøbmand Bruun
høker Christensen
24
Ungkarl, bøssemager Peter Olsen, 34 år, i Helsingør
Pigen Petronelle Antoinette Seifert
20 år, datter af fisker Peter P. A. Seifert, i Helsingør
28. Juni
I Kirken.
Skrædder Olsen
kjøbmand Christensen
25
Ungkarl, kudsk Christian Olsen, 31 år, i Helsingør.
Pigen Caroline Bendine Christine Sønnesen, datter af arbeidsmand Anders Sønnesen, 23 år, 
i Helsingør
Ikke oplyst
Lyst 5. Juni
Ikke oplyst.
commandeur ?? (ulæseligt) P. Hansen
høker Anders Nielsen.
26
Ungkarl, Johan August Olsson 30 år, Helsingør mark.
Pigen Inger Marie Hansdatter,
datter af huusmand i Høielt Hans Pedersen, 21 år, Helsingør Mark
21. Juli
I Kirken.
bager Bruun
høker N. P. Permandsen
27
(42)
Ungkarl, capitaine ved 18. infanterie - bataillon Heinrich August Michael Ahlmann, 40 år, fra Kjøbenhavn. (R. af dbr)
Ernesta Chatrine Krag, datter af afd. skibscaptain Poul Alberth Krag, 25 år, fra Kjøbenhavn.
10. Juni
I Kirken.
skriftligt forløfte læge G. Lorentzen
premierlieutenant Schultz. #
28
Enkemand, tømrersvend
Lars Nielsen, 40 år, i Helsingør.
Pigen Anne Marie Andersdatter 
af Kjeldby sogn, 41 år,
i Helsingør.
4. Juli
I Kirken.
spækhøker Jens Møller
wognmand Peder Hansen. #
29
Ungkarl, jordbruger
Søren Larsen, 40 år
Helsingør Mark
Enken efter steenhugger Niels Nielsen, Gunild Larsdatter,
42 år, i Helsingør.
(2. Ægteskab)
15. August.
I Kirken.
drager Niels Olsen.
?? Svend Larsen. #
30
Ungkarl Anders 
Svendsen Carlsen, 31 år.
I Helsingør
Pigen Ellen Kirstine Gotfredsen
(af Pleielt) 30 år, 
i Helsingør.
5. Sept.
I Kirken.
skomager J. Nielsen
bundtmager Kellermann
31
Ungkarl, bogbinder Emil Carl Poulsen, 26 år, i Helsingør.
Jfr. Helene Christine Frederikke Nielsen, datter af slagter Jacob Nielsen, 20 år i Helsingør
15. September
I Kirken.
bogbinder Poulsen
capitain Tegner
32
Ungkarl, wærtshuusholder Peder Pedersen, 37 år, i Helsingør
Enken efter wærtshuusholder
Henrik Ziebel, Mette Katrine Ørtrup, 42 år.
15. September
I Kirken.
kjøbmand Lauritzen
møller Olsen. #
33
Ungkarl muursvend 
Andreas Lauritz Olsen, 31 år
i Helsingør.
Jfr.Caroline Cathrine Rasmussen, datter af skomager
Ole Rasmussen, 31 år, 
i Helsingør
14. Oktober
I Kirken.
skomager D. Hannemann
muurmester J. Christensen.
34
Ungkarl, lods 
Carl Volkmann Hansen, 
27 år. I Helsingør
Frøken Caroline Sophie Andrea Bille, datter af toldcontrolleur H. A. Bille. 25 år, i Helsingør.
17. Oktober
 I Frue Kirke i Kjøbenhavn.
toldcontrolleur Bille
lods D. Hansen.
35
Ungkarl, uhrmager Rasmus Ingvar Fog, 28 år,
i Viborg.
Frøken Ida Marie Adolphine Dorthea Bille, søster til forannævnte, 21 år, i Helsingør.
17. Oktober
I Frue Kirke I Kjøbenhavn.
uhrmager Fog
fuldmægtig A. Reimer i Viborg, skriftligt forløfte.
36
Ungkarl, skomagersvend Jørgen Christensen.
20 år, i Helsingør.
Pigen Kirstine Hansen, datter af hmd. Hans Pedersen af Høielt,
27 år, i Helsingør
10. November
I Kirken.
kjøbmand Nielsen
gol...?? (ulæseligt) Lars Hansen, Helsingørs Owerdrew.
37
Ungkarl, slagtersvend Ernst Hartmann Hansen, 28 år
i Helsingør
Pigen Petrea Emilie Gjerløv, datter af afdøde skibsbygger P.C. Gjerløv.
22 år, i Helsingør.
17. November.
I Kirken.
skræder Hamberg
høker Jens Møller
38
Ungkarl, tjenestekarl
Hans Andersen 27 år
i Helsingør
Pigen Nielsine Heinrich,
datter af murer A. Heinrich af Danstrup, 21 år. i Helsingør.
20. Oktober
I Kirken.
snedker Madsen
wærtshuusholder Mads Petersen.
39
Ungkarl huusmand
Hans Nielsen 31 år
i Langstrup
Pigen Inger Marie Rasmussen
datter af afd. huusmd.i Øverste Torp, Rasmus Jensen, 
37 år - i Helsingør
3. November
I Kirken.
huusmd. Hans Pedersen i Toelt.
huusmd. Peter Jensen i Torpe.
40
Ungkarl sømand Hans Peter Seifert, 25 år, i Helsingør.
Pigen Laurine Hendriksen, datter af fisker Johannes Hendriksen, 20 år, i Helsingør
2. November
I Kirken.
kjøbmand A. L. Ravn
skræder O. F. Olsen
41
Ungkarl, muursvend Christian Wilhelm Packert 24 år.
i Helsingør.
Pigen Charlotte Amalie Josephine Steffens, datter af tambour Joseph Wilhelm Steffens, 27 år, i Helsingør
3. November
I Kirken.
smed Lindberg 
kjøbmd. Glahnsen

 
42
Ungkarl kleinsmedsvend
Bengt Olsson, 28 år, i Helsingør.
Pigen Frederikke Nielsen
datter af fisker Niels Larsen af Gilleleie, 23 år, i Helsingør.
7. November.
I Kirken.
postbud R. Hansen og 
høker L. Christensen.

 
43
Ungkarl, kleinsmedesvend
Christian Carl Schönbye, 33 år,
i Helsingør
Pigen Marja Halfvortsdatter, født i Sverig, 34 år, i Helsingør
10. November
I Kirken.
muurmester F. Trapp
wærtshuusholder J. Jensen. #
44
Enkemand, jordarbeids - entrepreneur Anders Hansen,
41 år i Helsingør.
/:2 ægteskab:/
Jfr. Oline Christine Madsen
datter af quarentainebetjent Madsen, 46 år, i Helsingør.
10. November.
I Kirken.
quarentainebetjent Madsen
maler Th. Andersen.#
45
Ungkarl, tjenestekarl
Peder Larsen, 31 år
i Helsingør
Pigen Karen Marie Larsen
født i Græsted, 27 år, i Helsingør.
7. November.
I Kirken.
huuseier Poul Nielsen
arbeidsmand Peder Larsen.
46
Ungkarl tømmersvend #
Rasmus Jørgensen, 
32 år, i Helsingør
Pigen Birthe Marie Nielsen, 
35 år, født i Neiede. 
I Helsingør.
1. December.
I Kirken.
garver Rohde
major møller R. Hansen.
47
Ungkarl, tjenestekarl
Andreas Jensen, 31 år,
I Helsingør
Pigen Karen  Larsen, datter af 
parcellist Lars Hansen i Holløse,
32 år, i Helsingør.
24. November
møller R. Pedersen
kjøbmand Glahnson.
48
Ungkarl, farversvend
Niels Wilhelmsson Lindell
23 år, i Helsingør.
Pigen Johanne Jönsdatter , 36 år
født i Sverrig. I Helsingør
1. Dec.
I Kirken. 
consul Prytz.
bager Wulff
 

Vielserne nummer 49 og 50 er foretaget i 1866, de vil være at finde der.
 1. 2: Lyst 8. Januar. Wacc. - Skiftebrev 16. Februar
 2. 6: Lyst 26. Februar. Wacc. - Skiftebrev for brudgommen.
 3. 10: Lyst 9. April. Wacc. - Skiftebrev 29. Marts.
 4. 16: Lyst 30. April. Wacc. - Skifteattest.
 5. 19: Lyst 30. April. Wacc. - Skifteattest.
 6. 22: Lyst 21. Maj. Bruden wacc. Brudgommen wacc. Skifteattest 1859, 22. Jan.
 7. 27: Kongebrev 8. Juni. kgl. bevilling 9. Juni. F... ?? om ....?? (ulæseligt) Wacc. Attest fra G....?? i Kjøbenhavn 9. Juni.
 8. 28: Lyst 18. Juni. Wacc. - Skiftebr. 10. Juni.
 9. Lyst 9. Juli. wacc. - Svend Larsens proffession vanskelig at tyde.
 10. 32:   Lyst 27. August.  Brud og brudgom wacc. Skifte 12. September. Afdøde værtshusholder Henrik Ziebels efternavn er uklart skrevet, kan være forkert!
 11. 43: Lyst 15. Okt. Wacc.
 12. 44: Lyst 15. Oktober. Wacc. - Skiftebrev 10. Oktober.
 13. 46: Lyst 22. Oktober Wacc. - Brudgommens beskæftigelse er svær at tyde, "tømmersvend" kan være forkert!