Kirkebogen Helsingør Domsogn - Sankt Olai sogn.
Tilbage til Helsingør
Vielser foretaget i
1867

Et henviser til en eventuel bemærkning i kirkebogen nederst på denne side.


Nr.
Brudgommens navn, alder, håndtering og opholdssted.
Brudens navn, alder, håndtering og opholdssted.
Vielsesdagen.
Forlovere,
og om vielsen er forrettet i kirken ell. hjemme, og i sidste tilfælde bevillingsdatum.
41
Ungkarl, styrmand 
Jens Peter Groth Lindhart, 
29 år, i Helsingør.
Mogensine Lindhard, datter af afd. sognepræst M. Lindhard, 28 år, i Helsingør.
3. Januar. 
1867
I Kirken.
kjøbmand Pontoppidan
cand. theol Aagaard.
42
Ungkarl, snedkersvend 
Emil August Vilhelm Frundt, #
27 år, i Helsingør
Mette Marie Jensen, datter af huusmand Jens Povelsen i Aunslev, 30  år
I Helsingør
4. Januar.
1867
I Kirken.
snedker F. Jensen
grønthandler A. Hansen
1
Ungkarl Søren Olsen
37 år, i Helsingør.
Pige Ane Marie Olsen, 
datter af forpagter
Ole Pedersen, Helsingør Owerdrew, 36 år.
4. Februar.
I Kirken.
Ole Pedersen
Anders Larsen
Jordbrugere.
2
Ungkarl hjul- og karethmager 
Hans Lauritz Fries, 
33 år, i Helsingør
Jfr. Emma Juliane Alvilde Hansen, datter af bundtmager
C. Hansen, 21 år, i Helsingør.
25. Januar.
I Kirken.
smed Nielsen i Frederiksborg
bundtmager C. Hansen.
3
Ungkarl farversvend
Hans Peter Andreas Nielsen
25 år, i Kjøbenhavn
Pigen Marie Sophie Hansen
kludehandler Hans Pedersens datter, 23 år, i Helsingør.
1. Februar.
I Kirken.
skomager Mohr i Kjøbenhavn, 
Smedegade nr. 2.
Hans Petersen i Helsingør.
4
Ungkarl, bødkersvend 
Peder Nielsen 28 år
i Helsingør
Pigen Marie Kirstine Andersen
datter af arbeidsmand Niels Andersen, 22 år - i Helsingør
1. Februar.
I Kirken.
bødker Borroe
høker Nielsen
5
Ungkarl, wægter
Jørgen Svendsen, 35 år,
i Helsingør.
Pigen Caroline Jørgensen
datter af indsidder 
Jørgen Jørgensen af Rørtang, 31 år, i Helsingør.
22. Februar.
I Kirken.
høker P. .?? mundsen. (uklar skrift)
høker J. Møller
6
Ungkarl, typograf 
Thorvald Alfred Andersen
24 år, i Helsingør
Pige Anna Sophie Vecht
datter af afd. muursvend
Ernst Sandru Vecht, 
18 år, i Helingør
26. Februar.
I Kirken.
Pastor Grüner
saddelmager Andersen
7
Ungkarl, bryggerkarl
Frantz Magnus Rhedin
29 år, i Helsingør.
Pigen Ane Margrethe Hansen
datter af huusmand i Valdby Hans Henriksen, 
24 år, i Helsingør.
7. Maj.
I Kirken.
brygger Kjærboe
captain Tvede.
8
Ungkarl, handelsfuldmægtig
Olof Rasmus Hansen i Kjøbenhavn, 26 år.
Jomfru Amalie Clara Ida Gallong, datter af regerings- secretair Julius Gallong i Gumbinnen,
25 år,  Helsingør.
24. Maj.
I Kirken.
færgemand V. Holst
og forwalter Peder Hansen.#
9
 Ungkarl, teglværksarbejder
Heinrick Friedrick Kleinsorge,
30 år, Larsens Teglværk ved Helsingør
Pigen Oline Wilhelmine Olsen
af Mørdrup, opholdende sig ved teglværket ved Helsingør, 30 år.
26. Juli 
I Kirken. 
jordbruger Thomas Pedersen
huusmand Hans Sørensen
10 
Ungkarl, kjøbmand i Ørslev
Jacob Frederik Ferdinand Larsen, 27 år.
Medea Hansen, datter af kjøbmand Hans Jørgen Hansen
30 år, i Helsingør.
14. August. 
I Kirken. 
kjøbmand Larsen i Ringsted
kjøbmand H. J. Hansen.
11 
Ungkarl, trykkeribestyrer Elias Lauritz Christian Grüner
(41 år) i Helsingør. 
Caroline Sophie Gradmann, datter af oberstlieutenant, kjøbmand C. F. Gradmann 
(29 år)  I Helsingør
18. August 
I Kirken. 
pastor P. V. Grüner.
oberstl. P. F. Gradmann.
12 
Ungkarl, grosserer lieutenant 
R.af dbr. Søren Peter Jensen Beck i Kjøbenhavn, 31 år.
Chatrine Thomsen, datter af høker Th. Bekker Thomsen, 
23 år i Helsingør
14. August. 
Hjemme.  # 
høker Thomsen 
kjøbmand Beck
13 
 Ungkarl, handelsfuldmægtig
Johan From Jørgensen
27 år i Helsingør.
Emma Charlotte Hansen
datter af lods Diderik Hansen
31 år, i Helsingør.
 8. Oktober
I Kirken. 
Diderik Hansen, lods
kjøbmand O. Jørgensen
14 
Ungkarl, typograf, factor paa
Thieles bogtrykkeri i Kjøbenhavn,
Jens Jørgensen 41 år.
Marie Kirstine Hendriksen
datter af afd. høkerkarl
Peter Hendriksen 
25 år i Helsingør.
27. Oktober 
I Kirken. 
malermester Peter Jørgensen i Kjøbenhavn
krydstoldassistent Berg.
15 
Ungkarl, tjenestekarl 
Valentin Hansen 33 år, 
i Mørdrup
Karen Jensine Andersen
datter af arbeidsmand Søren Andersen paa Klostermosegaard
22 år, tjener i Helsingør.
8. November. 
I Kirken. 
Anders Hansen fra Nyrup
Peder Skov, Helsingør Owerdrew.
(16)
Ungkarl, wognmandskarl
Otto Emil Christiansen
27 år i Helsingør.
-- 
-- 
Lysning blev ikke iværksat 
17 
Enkemand fisker 
Christian Hansen 32 år, 
i Helsingør. (2. ægteskab)
Pigen Karen Kristine Larsen, datter af parcellist Lars Jensen i Saunte, 29 år i Helsingør.
8. November. 
I Kirken. #
skipper J. P. Hansen
fisker J. Knoblauch.
18 
 Ungkarl, fisker Nicolai Andersen, 21 år, Snekkersten
Pigen Erasmine Severine Nicoline Lassen, 21 år, 
(født i Kjøbenhavn)  tjener i Helsingør.
5. December. 
I Kirken. 
wærtshuusholder Brunner
glarmester Bodin.
16
Ungkarl, fabriksbestyrer
Harald Peter Christian Schouw
26 år, i Helsingborg.
[Navnet skal oprindeligt have været Schauw, men er gennem tiden ændret]
Pigen Wendela Carolina Svärt 
(født i Landskrona forældrene døde) 20 år, i Helsingør
7. December 
I Kirken. 
snedker N. H. Schouw
kjøbmand Chr. Svendsen
19 
Ungkarl, tjenestekarl 
Niels Christian Petersen 26 år
i Helsingør
Pigen Inger Margrethe Jensine
Christiansen, datter af inds. Christian Madsen i Esbønderup
21 år, i Helsingør.
4. December. 
I Kirken. 
tobaksfabr. Graae
gartner Jensen
20 
Ungkarl, matros 
Anders Fritz Nyborg 24 år
i Helsingør
Pigen Wilhelmine Therecia
Nicoline Larsen, datter af 
fisker Bendt Larsen 
34 år. I Helsingør
26. December 
I Kirken. 
spækhøker Lars Andersen
fisker Frederik Henriksen.
21 
Unkarl dugmager 
Niels Hendrik Jensen, 26 år
paa Skodsborg.
Pigen Ane Petrea Petersen
datter af arbeidsmd. 
Hans Jensen i Tikjøb 
26 år, i Helsingør.
8. December. 
I Kirken. 
skomager Freundt.
kirkekarl Jensen.
22
Fisker, ungkarl Peder Nielsen
25 år, i Helsingør.
Pigen Thora Christine Larsen
datter af fisker Svend Larsen
20 år, i Helsingør.
20. December.
I Kirken. 
høkerne Jens Matthiasen 
og  Jens Olsen
23
Ungkarl, maler
Johan Christian Nicolai Holst, 27 år, i Helsingør.
Jomfru Caroline Lindahl
39 år, i Helsingør.
18. August.
I Hellebæk kirke af pastor Kaae. #
bøssemagersvend A. Ipsen i Hellebæk
høker L. Lindahl i Helsingør.

  1. 42: Måske en stave/skrivefejl i navnet. Det rigtige er måske 'Freundt'.
  2. 8: Gumbinnen ligger i det tidligere Preussen. Kongebrev 14. Maj. Att. fra brudens formynder 4. Maj. Brudgommen wacc.
  3. 12: Kongebrev 6. August. Wacc.
  4. 17: Lyst 19. Oktober, - wacc. - Testamente.
  5. 23: Kongebrev 12. August 1867.