Kirkebogen Helsingør Domsogn - Sankt Olai sogn.
Tilbage til Helsingør
Vielser foretaget i
1868

Et henviser til en eventuel bemærkning i kirkebogen nederst på denne side.


Nr.
Brudgommens navn, alder, håndtering og opholdssted.
Brudens navn, alder, håndtering og opholdssted.
Vielsesdagen.
Forlovere,
og om vielsen er forrettet i kirken ell. hjemme, og i sidste tilfælde bevillingsdatum.
1
Ungkarl, fabriksbestyrer
Christian Johannes Petersen
27 år, i Helsingør.
Frederikke Conradine Krag,
datter af contoirist 
Thomas Christopher Kragh,
31 år, i Helsingør.
Januar.
(dato ikke oplyst)
Kjøbenhavn.
Lieutenant C. F. Petersen
Contoirist Krag.
2
Ungkarl, arbeidsmand
Niels Jacob Jacobsen 25 år, 
Larsens Teglværk Helsingør.
Pigen Ane Margrethe Jensen
datter af huusmand i Høielt
Jens Olsen.
23 år, i Helsingør.
Ikke udfyldt, men
lyst 5. Januar
Hvor, ikke oplyst.
høker L. Christensen
dreier Kiertinge
3
Ungkarl contoirist
Christian Conrad Ibsen Frederiksen, 30 år
I Kjøbenhavn.
Caroline Amalie Nielsen
datter af afd. muurmester 
Lars Nielsen
30 år, i Helsingør.
14. Marts
I Kirken.
færgemand V. Worm.
brobetjent A. Bornholm.
4
Ungkarl, arbeidsmand
Frandz Gustafsen,
29 år, paa Kronborg
Pigen Emilie Theresia Anderson, datter af afd. 
huusmand af Hellebæk, 
25 år, i Helsingør.
13. Februar
I Kirken. #
smed Florin.
wærtshuusholder Niels Frederiksen
5
Ungkarl, tjenestekarl
Jens Pedersen, 26 år.
I Helsingør.
Pigen Laura Marie Olsen
datter af huusmand Ole Rasmussen i Lopholm.
31 år, i Helsingør.
1. Marts
I Kirken.
skibsclarerer Norrie
brandinspecteur Fr. Andersen
6
Ungkarl restaurateur
Ole Pedersen, 30 år, 
i Helsingør.
Camilla Hansen, datter af
afd. drager Niels Hansen
22 år i Helsingør.
3. April
I Kirken.
kjøbmand Beck
tobaksfabrikør Hansen.
7
Ungkarl, skomagersvend
Christen Andersen Becker
25 år, i Helsingør.
Pige Ane Margrethe Pedersen
tjenende i Helsingør, 30 år,
født i Espergjerde.
28. April
I Kirken.
skomager Møller
gdmd. Rasmus Pedersen i Espergjerde.
8
Ungkarl, skibscapitain Pieter
Jacobs Fyn, 33 år, født i Pekela i Holland. P.T. i Helsingør.
Mary Elisabeth Frederikke Hansen, datter af afd. fragtkjører P. Hansen, 23 år, 
i Helsingør.
27. marts
Hjemme. #
consul Ulstrup
kjøbmand J. Hansen
9
Ungkarl, skomagersvend
Pål Anderson, 28 år,
i Helsingør.
Pige Assarina Olsson
født i Vedby sogn i Sverige,
26 år, i Helsingør.
2. Maj.
I Kirken.
skomager Selman
skomager Bendsen
10
Tjenestekarl, ungkarl, 
Jørgen Nielsen, 32 år, 
i Helsingør.
Pige Boline Petersen, datter af jordbruger Ole Petersen. 
28 år, i Helsingør.
5. Maj.
I Kirken.
meelhandler L. Sørensen.
jordbruger Ole Petersen.
11
Ungkarl, tjenestekarl
Lars Hansen, 32 år, i Helsingør.
Pige Birthe Frederiksen,
datter af Frederik Larsen af Bonderup, Søborg pastorat
31 år, i Helsingør.
2. Maj
I Kirken.
brændewiinsbrænderkarl Niels Pedersen
spækhøker Hans Svendsen.
12
Enkemand commandeur-capitain
Henrik Gerner Sneedorff, 
commandeur af ?? #. og Dannebrogsmand 75 år ,
i Helsingør.(2. ægteskab)
Anne Marie Johnsen
datter af afg. kjøbmand
A. Johnsen, 44 år, i Helsingør
8. April.
Hjemme.#
etatsraad borgermester Olrik
kjøbmand Johnsen
13
 Ungkarl hotelwært i Hesleholm
i Sverig, Heinrich Friederik Ditlef Stuhr,  25 år.
Pige Dorothea Christina Jacobsen (født i Cimrishamn) 38 år, i Helsingør. 
28. April 
I Kirken.
tobaksfabrikør Hansen
restaurateur Pedersen.
14 
Ungkarl bødkersvend
Carl Henrik Eskildsen, 25 år, 
i Helsingør.
Frederikke Emilie Christensen
datter af skipper Peder Christensen, 
26 år, i Helsingør
18. Maj. 
I Kirken.
skipper Christensen
bødker Borroe.
15 
Ungkarl, skomagermester 
Friederich Johann Christoph Dietrich Knoch 32 år, i Helsingør.
/. født i Malchow :/
Charlotte Caroline Jensen
datter af afd. drager Hans Jensen, 31 år i Helsingør.
19. Juli. 
I Kirken.
færgemand Salomonsen
snedker Jensen (Lindeskov)
16 
Ungkarl, Johan Nicolai Jensenius Schrøder, malermester, 27 år, 
i Kjøbenhavn. 
Andrea Elisabeth Unmack, datter af tømmermester J. D. Unmack, 29 år, i Helsingør. 
19. August.
I Kirken.
malermester Lunde.
tømmermester Unmack.
17 
Ungkarl, capellan i Seierslev, Anders Jensen, 30 år, 
Julie Aline Ludovika Iversen
datter af afd. kjøbmand C. F. Iversen, 29 år i Helsingør
10. November 
I Kirken.
kjøbmand Bruhn
bogholder Fr. Iversen i Kjøbenhavn.
18 
Ungkarl isenkræmmer Vigo Rudolph Ferdinand Kempel, 
27 år, i Helsingør. 
Hulda Rosalia Matthieseen datter af afd. toldbetjent Martin Matthiessen i Skielskør,
24 år, i Helsingør.
20. September. 
I Kirken.
toldassistent Klüver i København
færgemand Kempel.

 
19 
Ungkarl, planteur Hans Peter Nielsen Boesen, 26 år, Estvadgaards plantage. 
Helga Christine Melchior
datter af malermester Melchior i Kallundborg, 22 år, i Helsingør.
30 September. 
I Kirken.
maler Melchior i Kallundborg.
skibsbygmester Capitaine Rohmann.

 
20 
Enkemand, lods,
Carl Volkmann Hansen, 30 år,
i Helsingør /: 2. ægteskab:/ 
Bertha Elise Juliane Jørgensen
datter af afd. læge J. F. Jørgensen, 32 år, i Helsingør.
6. Oktober. 
I Kirken. #
kjøbmand O. Jørgensen
lods D. Hansen.
21 
 Ungkarl, Lars Martin Johan
Frederick Hansen, 30 år
I Helsingør.
Emilie Marie Børgesen, datter af lods Martin Børgesen, 
25 år, i Helsingør
28. Oktober 
I Kirken.
lods Martin Børgesen
lods Povel Hansen
22 
Ungkarl, muurmester Hans Peter Hansen, 26 år, i Skanderborg.
Caroline Elisabeth Strube, 
datter af skorsteensfeier 
H. H. Strube, 25 år, i Helsingør
28. Oktober 
I Kirken.
skorsteensfeier H. H. Strube.
contoirist J. H. Strube.

 
23 
Ungkarl, wognmandscarl
Jørgen Petersen, 28 år, 
i Helsingør.
Nicoline Kirstine Hansen, datter af huusmand i Gurre 
H. P. Olsen 25 år, i Helsingør.
4. November. 
I Kirken.
wognmand Morten Matthiesen og wognmand Niels Pedersen
24 
Ungkarl wægter
Søren Olsen, 29 år, i Helsingør.
Johanne Petersen, ugift tjenestepige fra Sverig, 36 år,
i Helsingør.
6. November 
I Kirken.
kjøbmændende Hilligsøe 
og Høyrup.
25 
Ungkarl, tjenestekarl Hans Olsen
25 år, i Helsingør.
Anne Marie Jensen, datter af huusmand Jens Jensen af Høisager, 26 år, i Helsingør. 
9. November. 
I Kirken.
capitain Bornholm
høker Møller.
26 
Ungkarl, wærtshuusholder
Christian Petersen, 27 år,
i Helsingør.
Pigen Peternille Larsen,
datter af huusmand Lars Pedersen Rørtang af Nyerup, 38 år, i Helsingør.
20. November. 
I Kirken.
øltapper Carl Jensen.
wærtshuusholder Lars Nielsen.
27 
Ungkarl uhrmager Hans Peter Hansen, 26 år, i Kongsted.
Eleonore Louise Hansen
datter af skomager H. Chr. Hansen, 25 år, i Helsingør.
3. December 
I Kirken.
skomager H. C. Hansen
uhrmager Willamsen.
28 
Ungkarl, kurvemagersvend
Ludvig Theodor martinussen, 
25 år, i Kjøbenhavn.
Caroline Mortensen, datter af gartner Lars Mortensen, 
28 år, i Helsingør. 
23. December. 
kjøbmand H. P. Mikkelsen
kurvemager H. Michall i Kjøbenhavn.
30 
Tjenestekarl Jens Mathiassen
27 år, i Helsingør.
Pigen Bodil Marie Hansen, datter af skomager i Pleielt Hans Svendsen, 
27 år, i Helsingør.
15. December. 
I Kirken.
capitain Stricker
wærtshuusholder Christian Nielsen

 

Vielserne nummer 29 og 31 er udført i 1869, og vil være at finde der.
  1. 4: Lyst 2. Februar, wacc. att. fra Pastor Kaae i Tikjøb sogn.
  2. 8: Kongebrev 19. Marts - wacc.
  3. 12: Kongebrev 30. Marts, - bruden wacc. - skiftebrev 8. April. Vanskeligt at læse hvad Sneedorff er Commandeur af.
  4. 20: Lyst 13. September, Wacc. Amtstueattest 29. november, 1866.