Kirkebogen Helsingør Domsogn - Sankt Olai sogn.
Tilbage til Helsingør
Vielser foretaget i
1870

Et henviser til en eventuel bemærkning i kirkebogen nederst på denne side.


Nr. Brudgommens navn, alder, håndtering og opholdssted. Brudens navn, alder, håndtering og opholdssted. Vielsesdagen.
Forlovere,
og om vielsen er forrettet i kirken ell. hjemme, og i sidste tilfælde bevillingsdatum.
28
Ungkarl, skrædersvend
Lars Larsson Setterholm
41 år, i Helsingør.
Pige Ane Marie Larsen,
46 år, i Helsingør.
21. Januar
1870
I Kirken.
høker H. Svendsen
værtshuusholder V. Brunner.
1
Ungkarl, Ole Hansen, 
25 år, af Thorup sogn.
Pige Christina Blomberg, 
27 år, født i Barkåkra i Skaane i Sverige.
24. Januar
I Kirken.
maler Tulgreen
skræder Hamberg
2
 Ungkarl, ølhandler 
Ole Vilhelm Hansen,
28 år, i Kjøbenhavn.
Pigen Pouline Hansen, 26 år,
datter af fisker Peter Hansen. 
i Helsingør.
11. Februar. 
 I Kirken.
wærtshuusholder A. Jensen.
C. Laurentius, høker 
begge i Kjøbenhavn.
3
 Enkemand høker 
Hans Christian Danielsen, 50 år, i Helsingør. /:3. ægteskab:/
Enke efter skrædersvend Erik Larsen, Charlotte Amalia Bendixen, 45 år, i Helsingør. 
/:2. ægteskab:/
23. Februar. 
I Kirken.#
kjøbmand P. L. Nielsen
og
kjøbmand Høyrup
4
 Ungkarl, brobetjent
Frederik Emil Clausen,
39 år i Helsingør.
Enke efter snedkersvend Harald Svendsen, Emilie Rebekka Henriette Bardram, 35 år, i Helsingør. 
11. Marts 
Hjemme #
skomager C. Hansen.
bødker Stonor.
5
 Ungkarl, bagersvend 
Anders Elias Anderson, 
27 år, i Helsingør.
Pige Sidse Kirstine Larsen, datter af afd. A??-bygger Lars Andersen i Lystrup 27 år, i Helsingør. 
7. April
I Kirken.
bager Bendtsen
huusmand Jens Peter Larsen fra ??-nderup
6
Ungkarl, leietjener
Hans Nielsen 34 år,
Kjøbenhavn.
Thora Olivia Johanne Nielsen,
datter af fyrbøder Ole Christian Nielsen, 23 år, i Helsingør.
6. Maj 
I Kirken.
restaurateur P. Christensen i Kjøbenhavn
Ole Nielsen.
7
Enkemand, kornhandler i Kjøbenhavn, Anders Christensen, 43 år, /.2.ægteskab:/ 
Ida Vilhelmine Florentine Holm, datter af Skibstømrer Emilius Holm, 26 år, i Helsingør. 
9. April 
I Kirken. #
kornhandler O. Christensen i Kjøbenhavn
brudens fader E. Holm.
8
 Ungkarl, commandeursergeant
Thorvald Frederik Vilhelm Bugge,
25 år, i Kjøbenhavn.
Christiane Lovise Andersen
datter af enken Dorthea Øberg,
24 år, i Helsingør.
29. April. 
I Kirken. #
skomager Kjær
wærtshuusholder N. Jensen.
9
 Ungkarl, arbejdsmand 
Magnus Petersen, 
30 år, paa Klostermosegaard.
Pige, Caroline Sophie Frederikke Jensen, datter af afd. huusmand i Mørdrup, Hans Christian Knudsen, 22 år, i Helsingør.
6. Maj
I Kirken.
kjøbmand Ellermann
og
høker Anders Rasmussen.
10
Ungkarl, sliber og klinker Johan Matthiassen Nielsen, (Lynbeck), 30 år. 
Pigen Birgitte Larsine Larsen, datter af afd. S??-bygger
Claus Larsen af Græsted, 
19 år, i Helsingør.
16. August. 
I Kirken.
spækhøker Germandsen
wærtshuusholder Chr. Petersen.
11
 Ungkarl, kudsk Niels Peter Nielsen, 32 år, i Helsingør.
Pigen Henriette Christiane Amalie Annesen, 31 år, i Helsingør. 
24. Maj 
I Kirken.
møllerne Grubb
og
Møller.
12
 Ungkarl, architekt
Theodor Ditlev Adolph Ahrens, 29 år, i Kjøbenhavn.
Emma Camilla Doss, 30 år, datter af klokker Doss, Helsingør. 
3. Juni. 
I Kirken.
muurmester Ahrens.
klokker Doss.
13
 Ungkarl, bagermester 
Hans Odin Møller, 
35 år, i Helsingør.
Judithe Eline Thornide, datter af saddelmager J. Fr. Thornide i Veile, 22 år i Helsingør.
27. Maj 
 I Kirken.
guldsmed L. A. Th. Møller
snedker H. Poulsen, begge i Veile.
14
Ungkarl , kjøbmand 
Carl Vilhelm Engholm,
27 år. I Helsingør.
Thora Henriette Frederikke Harder, datter af farver Harder, 
21 år, i Helsingør. 
24. Juni.
I Kirken.
farver Harder
bager Engholm.
15
Enkemand fragtkjører 
Anders Eskildsen, 48 år,
i Helsingør. /:2.ægteskab:/
Pige Bodil Chatrine Olsen,
datter af afd. parcellist Hansen af Tisvilde, 38 år, i Helsingør.
24. Juni 
I Kirken. #
smed Lundgreen
høker Nicolaisen.
16
 Ungkarl, handelsbetjent
Harald Gustav Lorentzen,
33 år, i Helsingør.
Dorthea Helligsøe, datter af afd. kjøbmand Engelbreth Brinck Helligsøe, 27 år, I Helsingør.
5. Juli. 
I Kirken.
kjøbmand A. Helligsøe
gartner A. Lorentzen.
17
Ungkarl, blikkenslagermester
Heinrich Christian Ferdinand  Boysen, 43 år, i Helsingør.
Marie Olivia Conradine Siercke
datter af maskinmester Johan Frederik Vilhelm Siercke. 
23 år i Helsingør.
16. Juli 
I Kirken.
kjøbmand Soldan
maskinmester Siercke
18
 Ungkarl, skibscapitain
Thorvald Arveskaug, 29 år,
førende skibet George af Christiania, (født i Porsgrund)
Caroline Frederikke Augusta Holler, datter af dispacheur Olaf Vilhelm Holler i Porsgrund, 20 år. 
2. Juli 
I Kirken.#
dispacheur Holler
kjøbmand Winecken..
19
Ungkarl, skrædersvend 
Magnus Petersen Thorin,
28 år, i Helsingør.
Pige, Gusthava Nilsson, født i Gråmanstorp i Sverige,
22 år, i Helsingør.
28. Oktober.

 
I Kirken.
skrædermester Hamberg
høker Jens Jensen.
(20)
 Ungkarl, tjenestekarl
Niels Petersen, 30 år
I Helsingør.
Pige, Ane Marie Petersen, 
datter af afd. arbeidsmand
Chr. Petersen , 24 år, i Helsingør
#
huusmand Peter Christensen i Heslerød.
??-emester Peter Christiansen
20
 Ungkarl, skomagersvend 
Svend Hansen, 30 år,
i Helsingør.
Pige, Betzy Kirstine Andersen,
27 år, datter af bøssemagersvend
Søren Andersen af Hellebæk i Helsingør.
2. November. 
I Kirken.
skomager E. Hansen
barbermester Bruun.
21
Tjenestekarl, Johannes  Peter Nielsen, 27 år i Helsingør. 
Pige, Caroline Albertine Hansen, datter af smed Hans Jensen Schou af Lønholt, 26 år, i Helsingør.
9. November. 
I Kirken.
wærtshusholderne Anders Hansen 
og
Bent Hansen.
22
 Skrædersvend, ungkarl, Barthold Otto Andersson Ljunggren, 23 år, i Helsingør.
Pige, Sissa Larsdatter født i Allerum sogn i Sverige, 30 år, 
i Helsingør. 
2. November. 
I Kirken. 
skræder Hamberg
wærtshuusholder C. Frederiksen.
23
Ungkarl, muursvend 
Sinius Rudolph Lilleballe, 
26 år, i Helsingør
Pige, Christiane Nielsen, 
datter af fisker Niels Larsen af Gilleleie, 25 år, i Helsingør.
1. November.
I Kirken.
muurmester Walin
postbud R. Hansen
25
Ungkarl, grosserer 
Christian Vilhelm Hellesen
35 år, i Kjøbenhavn.
Ugift, Mary Laura Eliza Lund
datter af kjøbmand Julius Theodor Lund, 19 år, i Helsingør.
8. December.
I Kirken.
kjøbmand J. Th. Lund.
maler Adolph B. Hellesen i Kjøbenhavn

 
Vielserne nummer 24 og 26 er foretaget i 1871, hvorfor de kan findes der!
  1. 3: Lyst 6. Februar, - Wacc. - Skiftebreve foreviste af 5. Februar.
  2. 4: Kongebrev 25. Februar, - wacc. - Skiftebrev 10. Marts 1870.
  3. 7: Lyst 20. Marts, - Wacc. - Skiftebrev 17. Maj 1866.
  4. 8: Lyst 27. Marts - wacc. - Ægteskabs Till. [adelse] 24. marts.
  5. 15: Lyst 5. Juni, - Wacc. - Skiftebrev 26. Mai 70.
  6. 18: Kongebrev 29. Juni - Wacc.
  7. (20): Waccinerede, - Lysningen blev ikke iværksat.