Kirkebogen Helsingør Domsogn - Sankt Olai sogn.
Tilbage til Helsingør
Vielser foretaget i
1871

Et henviser til en eventuel bemærkning i kirkebogen nederst på denne side.


Nr.
Brudgommens navn, alder, håndtering og opholdssted.
Brudens navn, alder, håndtering og opholdssted.
Vielsesdagen.
Forlovere,
og om vielsen er forrettet i kirken ell. hjemme, og i sidste tilfælde bevillingsdatum.
24
Ungkarl skomagersvend
Gustaf Johannisson, 30 år, i Helsingør.
Pige, Johanne Håkonsdatter, født i Færingstofta i Sverige,
23 år, i Helsingør
15. Januar
1871
I Kirken.
wærtshusholder L. Nielsen
blikkenslager Pflenzig
26
 Enkemand, slagtersvend
Frederik Vilhelm Hansen,
39 år, i Helsingør.
Enke efter skibstømrer Jørgen Christensen, Ane Lisbeth født Hemmingsen, 48 år, i Helsingør 
14 April.
1871
I Kirken.#
høker Lange
tømmermester Steen senior
1
 Ungkarl wognmand,
Andreas Jensen
29 år, i Helsingør.
Ugift Juliane Jensine Nielsen,
tj. garver Rohde, 23 år, 
i Helsingør.
16. Februar. 
I Kirken.#
meelhandler A. Jensen.
detailhandler N. Jensen
2
 Ungkarl, extralods 
Hendrik Hansen, 27 år, i Helsingør.
Agathe Josephine Olsen, datter af færgemand Matthias Olsen, 21 år, i Helsingør. 
26. April. 
I Trinitatis Kirke i Kjøbenhavn.#
lods Carl Hansen
færgemand Matthias Olsen.
 3
Ungkarl, Johan Salomon Ekstrøm, 26 år, tjener, 
i Kjøbenhavn.
Ugift, Jensine Svendsen, 
tj. commandeur Sneedorff,
37 år, i Helsingør.
15. April. 
I Kirken.
høker Danielsen.
skomager Freundt.
4
 Ungkarl fabrikateur
Johan Lorentz Binder, 
35 år, i Kjøbenhavn
Jomfru Caroline Christine Møller
datter af Anders Møller, arbeidsmand i Maribo, tjener kæmmererer farver # Bretton
 30. April.
I Kirken.
manufakturhandler Carl Chr. Møller i Kjøbenhavn.
Anders Møller i Maribo
 5
Ungkarl, typograf 
Carl Peter Lauritz Madsen, 
27 år i Kjøbenhavn.
Ugift Agnes Vilhelmine Kempel, 27 år, datter af færgemand
Gerdtsen Kempel i Helsingør.
30. April. 
I Kirken.
færgemand William Kempel.
kjøbmand Kempel
 6
 Ungkarl, malermester
August Herman Bertelsen,
29 år, i Nyborg.
 Ugift Emma Syritha Petronelle Kempel, 23 år, datter af færgemand G. Kempel,
i Helsingør.
29. Mai.
I Kirken.
færgemand W. Kempel.
maler Berthelsen.
 7
Ungkarl, bager 
Carl Johan Petersen, 
29 år, i Helsingør.
 Ugift  Hansine Vilhelmine Larsen, datter af wognmand Christen Larsen, 25 år,
i Helsingør
22. April. 
 I Kirken.
høker C. Petersen.
karethmager L. Larsen.
 8
Ungkarl, muursvend Carl Ferdinand Emil Hansen, 
29 år, i Helsingør.
Ugift Else Marie Jørgensen,
datter af huusmand. 
Jørgen Nielsen i Mørdrup,
36 år, i Helsingør.
 4. Mai.
I Kirken.
kjøbmand Beck
meelhandler Olsen.
 9
Ungkarl, dampskibsfører
Emil Frijs, 35 år, af Landskrona
Ugift, Harriet Cecilie Tegner
datter af capitain k.?? 
Ludvig Ferdinand Tegner, 
24 år, i Helsingør.
19. Mai. 
I Kirken.
capitain Tegner.
færgemand ?? [ulæseligt]
10 
Ungkarl, fisker
Cornelius Reuterdahl 
32 år, af Aalsgaard.
Enke efter fisker 
Thomas August Hansen,
Ane Kirstine f. Hendriksen
(29 år)
 26. Mai.
I Kirken. #
bager Ole Jørgensen
wærtshusholder Anders Poulsen.
11 
Ungkarl, smedemester 
Hans Christian Hansen,
27 år, i Kjøbenhavn
Ugift Anna Marie Sophie Christensen, 23 år, i Helsingør, datter af høker Christensen.
23. Juli. 
I Kirken.
høker Christensen
smedemester  C. Hansen i kjøbenhavn.
12 
Ungkarl, kjøbmand 
Andreas Ludvig Berg, 
24 år, i Helsingør
Frederikke Thomasine Bornholm, datter af færgemand
C. L. Bornhlm, 
24 år, i Helsingør.
15. August. 
I Kirken.
færgemand Bornholm
uhrmager Willumsen
13 
Ungkarl, fabrikant 
Johan Ludvig Steffen Gudmann
25 år,   Brede.
Christine Augusta Elisabeth
Aspach-Dall, datter af 
proprieteuer C. E. Aspach-Dall,
18 år, Montebello.
5. August. 
I Kirken.
Carl Emil Aspach-Dall
Frederik Carl Magnus Gudmann
14 
Ungkarl tømrer Peter Hansen,
30 år, i Hellerup.
Ugift, Andrea Olsen 
datter af hjulmand Ole Andersen i Horserød, 23 år, i Helsingør.
1. September 
I Kirken.
August Brinckmeyer
brændevinsbrænder Niels Petersen.
 15
 Ungkarl, færgemand 
Frederik Carl Christian Hansen
28 år, i Kjøbenhavn.
Ugift, Anna Johanne Dorthea Wichmann, datter af wåbenmester?? Wichmann, 
21 år, i Helsingør.
 20. August.
I Kirken. 
kjøbmand P. Andersen
brobetjent Bornholm
 16
 Ungkarl, skibsfører
Johannes Andreas Strømberg
29 år, fra Arendal i Norge.
 Ugift Josephine Christiane  Simonsen, 21 år, fra Arendal i Norge.
27. Juli. 
I Kirken. #
kjøbmand Rasmussen.
Capitain, smed Riisberg.
 17
 Ungkarl, styrmand
Jens Smed Andersen
33 år, af skibet J. P. Lundwall 
p.t. Helsingør.
Ugift Maren Bertholine Margrethe Jensen, datter af 
Jens Andersen af Harritzhøj, 
34 år, i Helsingør.
22. August. 
Hjemme. #
wærtshuusholder Eisenhardt
skibsfører Chr. Møller
 18
 Ungkarl, fører af skibet (ulæseligt) af Ærøskjøbing
Carl Frederik Brandt
32 år.
Ugift Mathilde Annine Schaarup
datter af skipper i Ærøskjøbing
Hans Nielsen Schaarup.
32 år.
22. August. 
Hjemme. #
kjøbmand Hansen
skipper Jensen ?? 
(vanskeligt at læse)
 19
 Ungkarl, bundtmager
Carl Gradman, 28 år
(p.t. Helsingør) Kjøbenhavn.
Ugift Katrine Marie Jensen,
datter af 
jordbruger Anders Jensen, 
26 år, Helsingør Overdrev
27. September. 
I Kirken.
Anders Jensen
og
oberstlieutenant Gradman.
 20
Ungkarl, skibstømrer
Fritz Ferdinand Vecht,
29 år, i Helsingør.
Ugift, Anne Johanne Kirstine Nielsen, syjomfru, 
34 år, I Helsingør.
21. Oktober. 
I Kirken.
wognmand Andreas Jensen
og
skomager Kirch. ?? (utydeligt)
 21
Ungkarl Julius Leopold Bosse
saddelmagersvend, 34 år,
i Helsingør
Ugift Eleonore Christine Margrethe Rasmussen, 
32 år, i Helsingør.
 27. Oktober.
I Kirken. 
farver Maimann.
tracteur Olsen.
 22
Ungkarl, blikkenslager
Jens William Kaarsberg
32 år, i Kjøbenhavn.
Ugift Wilhelmine Charlotte Katrine Nielsen, datter af opsynsmand Ole Nielsen
26 år, i Helsingør.
31. Oktober. 
I Kirken.
smedmester S. J. Kaarsberg i Kjøbenhavn
og
hotelwært Brix ?? (navn utydeligt)
 23
Ungkarl staldmester
Christopher Jensen,
30 år, i Helsingør.
Ugift, Marie Larsen, datter af parcellist Lars Pedersen i
Ramløse, 34 år, i Helsingør.
3. November 
I Kirken.
høker Christensen
wærtshuusholder Hans Rasmussen.
24 
Ungkarl, musiker 
Julius Peter Walter, 
25 år, i Kjøbenhavn.
Ugift Johanne Christine Jensen
datter af jordbruger 
Anders Jensen 
24 år, i Helsingør.
28. Oktober. 
I Kirken. #
toldbetjent Walter
jordbruger Anders Jensen.
25 
Ungkarl, blikkenslagermester
Villiam Harald Adolph Olsen
27 år, i Helsingør.
Ugift Diderikke Lauritzen, datter af kjøbmand Christen Lauritzen
22 år, i Helsingør.
7. Oktober. 
I Kirken.
høker C. Lauritzen
maler C. Stade.
27 
Ungkarl Lars Jensen
26 år, i Nøddebo.
Else Marie Bendtsen (Hansen)
datter af parcellist Bendt Hansen
22 år i Helsingør.
21. November. 
I Kirken.
huusmand Peder Svendsen i Nøddebo
Bendt Hansen.
 28
Ungkarl, wærtshuusholder
Søren Knudsen,
27 år, i Helsingør.
Ugift, Emma Lovisa Bergit,
20 år, fra Onslunda i Sverige.
Tj. i Helsingør.
8. December 
I Kirken. #
wægter P. Kryger
wærtshuusholder Egeberg fra Kjøbenhavn.
29 
 Ungkarl, slagter Jacob Peter Nielsen Pedersen,
30 år i Helsingør
Ugift Elvine Hansine Hansen,
opholder sig hos slagter Jacob Petersen. 29 år, i Helsingør.
30. November. 
 I Kirken.
slagter J. Pedersen
slagter Ludvig Pedersen paa Aalsgaard
30 
Ungkarl, tjenestekarl
Niels Olsen, 26 år, i Helsingør.
Ugift Ellen Sophie Rasmussen, datter af  afd. arbejdsmand Hans Jørgen Rasmussen. 22 år, 
i Helsingør.
8. December. 
I Kirken. #
wognmand Niels Pedersen
høker Fritz Børgesen.
 31
Ungkarl, møllersvend Niels Christian Rasmussen, 29 år,
i Kjøbenhavn.
Ugift Anne Hansen Saugsted
21 år, datter af waadmand??
Søren Hansen Saugsted
i Helsingør.
28. December 
I Kirken.
høker Christian Nielsen
S. H. Saugsted
32 
Ungkarl, færge .. ?? (ulæseligt)
Jens Clausen Hansen fra Asbyholm i Sverrig (21 år)
Ugift Birthe Marie Bay, datter af bager C. H. Bay i Marstal.
(21 år)
28. December 
I Kirken. #
skriftligt forløfte Cl.Christiansen og
Ph. H. Christiansen.

 
Vielse nummer 33 er foretaget i 1872, og kan findes der.
 1. 26: Lyst 18. December, - Wacc. - Skiftebreve forelagte.
 2. 1: Lysning blev ikke foretaget førend 29. Januar 1871.- Wacc.
 3. 2: Lyst 26. Marts, - Wacc. - Att. fra pastor J. Nielsen, 26. April.
 4. 4: Brettons proffession er vanskelig at tyde i kirkebogen, men måske er der tale om surnumerær kammerer ved toldkammeret, baron Bretton.
 5. 10: Lyst 7. Maj, - Wacc. - Att. skifte 6. Maj Att. pastor Kaae i Tikjøb 5. Maj.
 6. 16: Kongebrev 26. Juli. - Wacc.
 7. 17: Wacc. - Kongebrev 21. August.
 8. 18: Kongebrev 22. August, - wacc.
 9. 24: Lyst 8. Oktober, - Wacc. - B . .?? (Ulæseligt) tilladelse 5. Oktober.
 10. 28. Lyst 5. November, - wacc. - Att. fra F.W.?? (Ulæselige initialer) den 12. April. - Att. fra brødre den 20. November.
 11. 30: Lyst 12 November, - Wacc. Att. F.W. 9. November.
 12. 32: Kongebrev 28. November, - Wacc. Att. fra forældrene.