Kirkebogen Helsingør Domsogn - Sankt Olai sogn.
Tilbage til Helsingør
Vielser foretaget i
1872

Et henviser til en eventuel bemærkning i kirkebogen nederst på denne side. 
 
Nr.
Brudgommens navn, alder, håndtering og opholdssted.
Brudens navn, alder, håndtering og opholdssted.
Vielsesdagen.
Forlovere,
og om vielsen er forrettet i kirken ell. hjemme, og i sidste tilfælde bevillingsdatum.
33
Hattemagersvend, ungkarl 
Johan Herman Fagerstrøm, 
26 år, p.t. i Helsingborg.
Ugift Anna Marie Nielsen,
datter af skomager 
Christian Diderik Nielsen,
18 år, i Helsingør.
2. Januar 
1872
Vielse i kirken.
skomager P D. Nielsen
høker P. Christiansen.
1
Ungkarl, sømand Andreas Ferdinand Pichardt, 25 år,
på  ??-skibet Helsingør.
Ugift Trine Pedersen,
datter af fisker Peder Andersen 
af Espergjærde, 
22 år, i Helsingør. 
23. Februar 
I Kirken.
skomager A. Johansen
wognmand N. Petersen.
2
Ungkarl, urtekræmmer i Kjøbenhavn, 
Sophus Marius Peter Vilhelm Kierulff, 24 år. 
Ugift, Johanne Nielsson,
født i Trane i Sverige, 21 år, i Helsingør.
20. Marts
I Kirken.
jernstøber Kierulff
notarius Wendt fra Lund.
3
Ungkarl skibstømrer 
Carl Christian Petersen,
25 år, i Helsingør.
Ugift Emma Theresia Mathilde Jørgensen,
datter af skrædermester Børge Jørgensen,
29 år, i Helsingør.
20. Marts.
I Kirken.
skibstømrer Bentsen.
pantelaaner Wennerlin.
4
Ungkarl, malersvend
Carl Peter Christian Nielsen 
(24 år) i Kjøbenhavn.
Ugift 
Caroline Dorthea Poulsen,
datter af huusmand i Tikjøb S. Poul Hansen, 
31 år, i Helsingør
3. April.
I Kirken.
lods Fr. Engelsen.
skrædersvend Fr. Nielsen.
5
Ungkarl, maskinmester 
Frederik Wilhelm Møller, 
27 år, af Helsingør.
Ugift Bertha Line Christine 
Vilhelmsen, datter af brygger Christian Vilhelmsen,
28 år, i Helsingør.
1. April.
I Kirken.
gjørtler Møller.
brygger Vilhelmsen
6
Skipper, ungkarl Christian Hansen (Clausen,) 
30 år, i Helsingør
Enke efter kjøbmand 
E. C. Frandsen,
Henriette Vilhelmine Wæver, 25 år, i Helsingør.
3. Marts
I Kirken. #
kjøbmand Berg.
høker Lange.
7
 Ungkarl, sømand 
Albert Julius Wiboe, 
21 år, i Helsingør.
Ugift, Ane Vilhelmine Hobel, datter af  Carl Vilhelm Hobel,
21 år, i Helsingør.
24. April 
 I Kirken.
færgemand Viboe
høker Mathias Jensen.
Ungkarl, skowfoged 
Søren Frederik Nielsen, 
27 år, Marienborg, Møen.
Ugift Lovise Auguste Andersen, datter af afd. skipper 
Poul Andersen.
i Helsingør, 24 år.
20. Juni. 
I Kirken.
skowfoged Johan Peder Nielsen
Peder Larsen.
Ungkarl, sømand 
Jørgen Pedersen,
27 år, i Helsingør.
Ugift Jensine Caroline Jensen,
datter af wærtshuusholder 
Niels Jensen, 
24 år, i Helsingør.
1. Maj 
I Kirken.
slagter Julius Hansen
skibsfører H. Pedersen
10 
Ungkarl, blikkenskager 
Victor Thomas Knudsen,
34 år, i Helsingør.
Ugift 
Caroline Petronelle Svendsen,
datter af tjenestekarl 
Hans Svendsen, 
33 år, i Helsingør 
10. Maj 
I Kirken.
kjøbmand H. Jørgensen
musiklærer Larsen
11 
Tjenestekarl Niels Peter Jensen
28 år, Klostermosegaard.
Ugift, Mariane Nielsen, 
datter af  arbeidsmand Hans Christian Nielsen, 23 år, i Helsingør.
17. Maj. 
I Kirken. 
maskinmester Frank
huusmand Anders Pedersen

 
12 
 Ungkarl, fisker Anton Jensen,
25 år, Helsingør.
Ugift Henriette Henriksen,
datter af pakmester Christian Henriksen, 25 år i Helsingør.
31. Maj. 
I Kirken.
pakmester Henriksen
detailhandler Bentzon.
13 
Ungkarl smedesvend 
Adolph Leopold Novack, 
23 år, i Kjøbenhavn.
Ugift Anne Marie Eriksen
datter af afd. skomagersvend Niels Eriksen, 
28 år i Helsingør.
18. Juni. 
I Kirken. #
Niels Larsen
tømrersvend Christian Svendsen.
 14
Ungkarl, styrmand Johan Edvard Werge, 23 år, fra ladestedet Stathalle i Norge.
Ugift Laura Martine Gjertsen, datter af skipper
Lars Gjertsen i Brevig, fra Stathalle i Norge 20 ½ år.
18. Juni 
I Kirken.
kjøbmand Winecken
skibscaptain Beker fra Brevig
 15
 Ungkarl, architekt 
Christian Lauritz Thuren,
26 år, i kjøbenhavn.
Ugift Emma Marie Magdalene Madsen, 
datter af wærtshuusholder Frantz Madsen,
25 år, i Helsingør.
9. August. 
I Kirken.
høker P. Nielsen i Kjøbenhavn
wærtshuusholder Fr. Madsen.

 
16 
Ungkarl, malermester 
Julius Undén, 29 år, i Helsingør.
Ugift Emilie Jensine Carstensen, datter af afd. politibetjent J. Z. Carstensen, 21 år, i Helsingør. 
17. August. 
I Kirken.
Uhrmager Undén,
skibsbygger H. Carstensen.
17 
Ungkarl, smedesvend 
Hans Larsen Christensen
25 år, i Helsingør.
Ugift Dorthea Hansen
datter af huusmand Hans Nielsen af Aarby, 24 år, i Helsingør.
30. August. 
I Kirken.
arbeidsmand Christen Larsen i Tikøb,
arbeidsmand Lars Jacobsen i Helsingør.
18 
 Ungkarl, Jens Madsen,
31 år, i Helsingør.
Ugift Peternille Hansen, datter af smed Hans Pedersen af Hornbæk, 26 år, i Helsingør.
5. September. 
I Kirken.
staldmester Søren Nielsen
smed Hans Pedersen
19 
Ungkarl, skolelærer i Veileby Peter August Rudolph Larsen, 
27 år. 
Ugift, Meta Christine Doss, datter af klokker Doss 
28 år, i Helsingør.
20. September. 
I Kirken.
prowst Jungersen,
klokker Doss.
20 
Ungkarl, assistent ved det farende dampskibsselskab, Agnar Edmund Alfred Henry Rainali, 
26 år, i Kjøbenhavn 
Ugift Ane Kirstine Sørensen,
datter af fisker Jørgen Sørensen
27 år, i Helsingør.
26. Oktober. 
I Kirken.
wærtshuusholder N. jensen
høker Svendsen.
21 
Enkemand chirurg
Theodor Christian Lund, 
50 år, i Helsingør./.2. ægteskab:/
Ugift Alfriede Laura Auguste Nyhuus, datter af sergent Jens Andersen Nyhuus, 
30 år, i Helsingør. 
1. November 
I Kirken.  #
skomager E. hansen
slagter W. Bring
22 
Ungkarl Ole Larsen, maltgjører hos Tvede, 33 år, i Helsingør. 
Ugift Sophie Amalie Sørensen, f. i Idestrup på Falster, 29 år, i Helsingør.
12. November. 
I Kirken.
lods Engelsen
wognmand M. Matthiesen.
23 
Ungkarl, typograf 
Peter Christian August Petersen, 28 år, i Helsingør.
Ugift Ane Marie Frandsen, 
datter af afd. indsidder 
Frans Christian Nielsen i Lystrup, 32, år i Helsingør. 
11. November.
I Kirken.
sadelmager F. Petersen
blikkenslager F. Boysen
24 
Ungkarl, wærtshuusholder 
Anton Peder Jensen, 
28 år, i Helsingør.
Ugift Ane Kirstine Hansen,
datter af smed Hans Pedersen af Hornbæk, 27 år i Helsingør.
4. December 
I Kirken.
jordbruger Engelbredt Jørgensen
smed Hans Pedersen.
25 
Ungkarl, smedesvend 
Sven Jønsson Ljungberg, 
26 år, i Helsingør.
Ugift, Caroline Frederikke Nielsen, datter af afd. arbeidsmand Bent Nielsen, 
33 år, i Helsingør. 
30. November. 
I Kirken.
wærtshuusholder Hagelund
kobbersmed Diderichsen
26 
Ungkarl, dugmager Lars Jensen,
24 år, i Helsingør.
Ugift Angelique Petrea Nielsen, datter af muurmester 
Ole Nielsen, 22 år i Helsingør.
17. December. 
I Kirken.
muurmester O. Nielsen
tømmermester Lars Nielsen
27 
Ungkarl, dugmager 
Oscar Valdemar Olsen
27 år, i Helsingør.
Ugift Caroline Olsen, 
syjomfru i Helsingør,
/:født i Borsholm:/ 36 år 
16. November 
Hjemme.  #
lieutnant Svedstrup
kjøbmand Engholm

 
 29
Ungkarl, kjøbmand Christian Wineken, 34 år, i Helsingør.
Ugift Ane Nielsine Frederikke Johanne Petersen (Hansen)
datter af kjøbmand og skipper Jens Petersen Hansen, 
24 år, i Helsingør.
ikke udfyldt. 
Ikke udfyldt 
kjøbmand Wineken.
og
skipper J. P. Hansen

 

Vielse nummer 28 er foretaget i 1873, og kan findes der.
  1. 6: Lyst 7. April, - Wacc. - skiftebrev 1870, 11 juni.
  2. 13: Lyst 21. Maj,- Wacc. - F. Att. fra Asminderød Grønholt 17. Maj.
  3. 21: Lyst 13. Oktober, - Skiftebrev 26. oktober 72 wacc. wacc.
  4. 27: Kongebrev 15. November, - wacc.