Kirkebogen Helsingør Domsogn - Sankt Olai sogn.
Tilbage til Helsingør
Vielser foretaget i
1874

Et henviser til en eventuel bemærkning i kirkebogen nederst på denne side.


Nr.
Brudgommens navn, alder, håndtering og opholdssted.
Brudens navn, alder, håndtering og opholdssted.
Vielsesdagen.
Forlovere,
og om vielsen er forrettet i kirken ell. hjemme, og i sidste tilfælde bevillingsdatum.
32
(1873)
Enkemand, saddelmagermester Søren Lars Christiansen, 
35 år, i Helsingør. 
/:2 ægteskab:/
Anna Andrea Frederikke Hansen, datter af litzenbroder Rasmus Hansen, 39 år, i Helsingør. 
 7. Januar
1874
 I Kirken.
Rasmus Hansen og
malermester Hansen.
 35
(1873)
 Ungkarl, gartner Axel Lauritz Christian Frederik Zeiner Lassen, 27 år, i Helsingør.
Julie Chatrine Holm, datter af fuldmægtig Morten Holm, 
27 år, i Helsingør. 
3. Januar 
1874. 
I Kirken.
rector Lassen.
kammerjunker Rosen.
 1
Ungkarl, Johan Jørgen Jørgensen, 27 år, i Kjøbenhavn. 
Ida Jacobine Hansen, datter af forhenv. fyrmester på Anholt, Jacob Frederik Hansen, i Helsingør, 23 år. 
20. Januar. 
I Kirken.
jordbruger Peter Jørgensen
ungkarl, Lars Jensen.
Ungkarl, styrmand Lauritz Gommesen, 25 år, i Helsingør. 
Ugift, modehandlerinde Charlotte Mathilde Nielsen, 33 år, i Helsingør. 
26. Januar. 
I Kirken.
sergant Poulsen.
seilmagermester i Kjøbenhavn George Nielsen, og
pottemager P. Nielsen
Ungkarl, kjøbmand RobertThor Johan Lund, 25 år, i Helsingør. 
Irma Rasmussen, datter af kjøbmand Peter Rasmussen, 
21 år, i Helsingør 
18. Januar. 
Hjemme.# 
Justitsraad Rehling
kjøbmand Razga
 4
Ungkarl, maler George Emil Grässon, 24 år, i Helsingør. 
Charlotte Magdalene Friis, datter af afdøde brændeviinsbrænder Christian Friis, 17 år, i Helsingør. 
21. Januar. 
Hjemme. # fuldmægtig Grässon,
færgemand L. Friis.
 5
Ungkarl Johannes Bengtsson, 23 år, i Helsingør. 
Ugift Johanne Beate  Persdatter
26 år, i Helsingør.
18. Marts 
 I kirken.
maler Crillesca
høker Germandsen
Ungkarl, urtekræmmer 
Vilhelm Martin Smith, 
36 år, i Kjøbenhavn. 
Ida Sophie Frederikke Lundgreen, datter af afd. smedemester 
Niels Peter Lundgreen, 
29 år, i Helsingør.
14. April. 
I Kirken.
kjøbmand Lundgreen.
lods Julius Hansen.
Ungkarl, lieutenant Alfred Valdemar Constantin Friederichsen, 
23 år, i Kjøbenhavn. 
Sophie Magdalene Schiern, datter af proprietaier Niels Carl Schiern, Kronborg Teglgaard, 17 år. 
6. Marts. 
Hjemme. #
proprietaier Schiern,
Christoffersen, grosserer i Kjøbenhavn.
Skriftligt forløfte.
 Ungkarl, seilmagersvend
August Frederik Olsen, 
27 år, i Kjøbenhavn.
Rosa..?? Amalie Marie Schmidt,
datter af bager Johan George Schmidt, 26 år, i Helsingør.
27. April. 
I Kirken.
bager J. G. Schmidt
kjøbmand Andreas Lange.
Ungkarl lods, Christian Gottfred Hansen, 
24 år, i Helsingør. 
Anna Olivia Christine Olsen,
datter af lods Niels Olsen,
25 år, i Helsingør.
25. April. 
I Kirken.
lods Niels Olsen.
lods Poul Hansen.
10 
 Enkemand skibsfører Julius Gerhard Mathiesen, 43 år,
i Helsingør. :/2.ægteskab:/
 Ugift Ane Kirstine Rasmussen,
datter af gjærhandler 
Rasmus Jensen i Slagelse, 
44 år, i Helsingør.
28. Marts. 
Hjemme. #
kjøbmand Rasmussen i Slagelse
tømmermester Steen jun. i Helsingør.
 11
Ungkarl arbeidsmand Fritz Jensen, 32 år, i Kjøbenhavn. 
Ugift Karen Hansen Saugsted, datter af wandmester 
Søren Hansen Saugsted, 
28 år, i Helsingør.
8. Maj. 
I Kirken
Søren Hansen Saugsted.
høker F. Lund.
12 
Ungkarl Peder Pedersen,
26 år, tjenende i Helsingør.
Ugift Nicoline Nielsen, datter af afd. huusmand af Horserød, Niels Hansen, 32 år, tjener i Helsingør.
2. Maj. 
I Kirken.
huusmand Lars Nielsen, Horserød.
huusmand Peder Mathiesen, Borsholm.
 13
Ungkarl, skibstømrer 
Carl Christian Danielsen, 
27 år, i Helsingør.
Ugift Anna Petrea Jensen, datter af  afdøde fisker Jens Jensen, 
23 år, i Helsingør.
2. Maj. 
I Kirken.
snedker Jens Jensen.
skibsfører Ole Bagge.
14 
 Ungkarl, amtsfuldmægtig, Karl Sophus Sundt Levinsen, 
32 år, i Sorø.
Ugift Julie Augusta Vilhelmine Fæster, 26 år, datter af afd. kjøbmand Søren Elkjær Fæster,
i Helsingør. 
15. Maj. 
I Kirken.
C. Levinsen i Horsens.
N. Høyer i Gurre.
15 
Ungkarl, boghandler Mads Peder Madsen
31 år, i Kjøbenhavn. 
Ugift, Hanne Thoratine Petersen,
datter af afd. møller Rasmus Petersen, 25 år, i Helsingør.
20. Maj. 
I Kirken.
møller R. Petersen
kjøbmand Joachim Brammer.
16 
Ungkarl, arbeidskarl Harald Waldemar, 31 år, paa Klostermosegaard. 
Ugift Emma Mathilde Nielsen 
datter af afd. skipper Johannes Nielsen, 27 år, i Helsingør.
7. Maj. 
I Kirken.
maskinmester Franck.
arbeidsmand Niels Peder Nielsen.
17 
Ungkarl, tjenestekarl Jørgen Larsen, 30 år, i Helsingør. 
Ugift, Christiane Sørensen, datter af parcelist Søren Jørgensen i Harritzhøj, 25 år, i Helsingør.
5. Maj. 
 I Kirken.
høker Lars Christensen.
stationskarl Peder Larsen.
18 
Ungkarl, tømmersvend 
Eduard Reinholdt Nielsen, 
27 år, i Helsingør. 
 Ugift, Anne Kirstine Nielsen,
datter af huusmand Niels Pedersen i Skotterup, 32 år, i Helsingør.
 13. Maj.
I Kirken.
kjøbmand P. Nielsen.
wognmand  Mathiesen. 
19 
 Ubgkarl, teglværksarbejder
Magnus Persson, 35 år, 
Klostermosegaard.
Ugift Johanne Charlotte  Runstrøm
født i Landskrone, 21 år, i Helsingør, Klostermosegaard.
13. Juni. 
I Kirken. #
wærtshuusholder Lars Nielsen,
Maskinmester Claus Franck.
 20
Ungkarl, bagermester 
August Ludvig Frederik Schmidt, 28 år, i Helsingør.
Ugift Ane Charlotte Lindsted, datter af afd. smedesvend af Hellebæk F. L. Lindsted, 
32 år, i Helsingør.
12. maj. 
I Kirken.
bagermester J. G. Schmidt,
kjøbmand A. Lange.
21 
Enkemand, sadelmagermester 
Julius Eduard Nielsen, 37 år, i Helsingør. (2 det ægteskab)
 Ugift Ane Marie Bloch, datter af afd.garver Lars Bloch i Bogense
29 år, i Helsngør.
15. Maj 
I Kirken. #
garver Lillieqvist,
høker A. Møller.
 22
Ungkarl, cand. medicinæe
Eduard Christen Vilhelm Schæffer, 30 år, fra Odder i Jylland, praktiserende læge.
Ugift Marie Christine Møller, datter af  proprietaier C. A. Møller, 27 år, i Helsingør.
29. Maj. 
I Kirken.
propriteair C. A. Møller,
distriktslæge Schæffer.
23
Ungkarl, telegrafist i Emden
Niels Dyrlund Jensen, 27 år.
Ugift Olga Effranzine Bahrendorff
datter af afd. petersborglods Adam Christophersen Bahrendorff, 25 år, i Helsingør.
18. Juni. 
I Kirken.
kjøbmand Højrup,
weipiqueur Jens Chr. Jensen,
skriftligt forløfte.
 24
 Enkemand, tømrer Andreas Nielsen, 36 år, i Helsingør.
:/2.det ægteskab:/
Ugift Mariane Larsson, datter af gaardkarl i Vallerød, nu arbeidsmand i Helsingør, Lars Olsen, 24 år.
10. Juli.
I Kirken. #
gaardmand Lars Pedersen i Villingerød.
wærtshuusholder Niels Sørensen.
 25
Enkemand, smedemester 
Hans Christian Hansen, 
31 år, i Kjøbenhavn.
/:2 det ægteskab:/
 Ugift, Josephine Mariane Christensen, 
datter af høker Christensen, 
23 år, i Helsingør.
26. August. 
I Kirken. #
smedemester Chr. Hansen fra Christianshavn
høker Christensen.
 26
  Ungkarl, fuldmægtig
Peter Hansen West, 
30 år, i Esrom.
Eleonore Christine Friis, datter af afd. brændevinsbrænder Christian Jensen Friis, 27 år, i Helsingør. 
4. September. 
I Kirken.
P. Andersen,
færgemand Lars Friis.
27
Ungkarl Niels Pedersen, 
25 år, I Helsingør
 Ugift Chatrine Josephine Hansen, datter af færgelaugsbestyrer Johannes August Hansen, 
19 år, i Helsingør.
2. Oktober. 
I Kirken.
færgemand Gotliebsen
spækhøker Børgesen.
28 Ungkarl, fisker Anton Julius Hendriksen, 29 år, i Helsingør. Ugift, Rasmine Marie Larsen, datter af arbeidsmand Rasmus Larsen, 24 år, i Helsingør. 10. November. I Kirken.
bager Jørgensen,
høker Jens Larsen.
29
Ungkarl, kjøbmand
Johan August Brinckmeyer, 
33 år, i Helsingør.
Ugift, Marie Jensine Dorthea Eriksen, datter af jordbruger
Jens Eriksen, 27 år, i Helsingør.
4. November.
I Kirken.
jordbruger  Jens Eriksen,
particulair Wilhelm Brinckmeyer.
30
Ungkarl, Hans Jensen, 
tj. wognmand Morten Mathiesen, 30 år i Helsingør.
Ugift, Else Christensen, datter af parcellist Christen Hansen i Roland, 26 år, i Helsingør.
13. November.
I Kirken.
wognmand Morten Mathiesen,
spækhøker Chr. Christensen.
31
Ungkarl, fotograf 
Jens August Schultz, 
33 år, i Kjøbenhavn.
Ugift, Hanna Caroline Wilhelmine Joelsson, datter af kjøbmand Fr. Julius Joelsson, 19 år, i Helsingør.
24. November.
I Kirken.
kjøbmand Fr. Joelsson,
?? Christian Schultz  #
32
Ungkarl, bryggerkarl Jens Sørensen, 28 år, i Helsingør.
Ugift, Rosa Amalie Dorothea Bövig, steddatter af arbeidsmand Niels Vilhelmsen 
i Fredensborg, 33 år.
20. November.
I Kirken.
arbeidsmand Niels Vilhelmsen,
wærtshuusholder Bent Hansen.
33
Ungkarl, fisker Edvard William Hansen, 27 år, i Helsingør.
Ugift, Juliane Kirstine Petersen,
datter af afd. huusmand
Peter Olsen i Harritzhøj, 
24 år, i Helsingør.
20. November.
I Kirken.
skibstømrer Peter Hansen,
høker Jens Larsen.
34
Ungkarl, banevægter Søren Larsen, 32 år, i Kjøbenhavn.
Ugift Emilie Bengtsdatter, født i Falkenberg i Sverrig, 
24 år, i Helsingør.
18. November.
I Kirken.
pahuuskarl Niels Thomsen, 
arbeidsmand Jørgen Rasmussen.
35
Ungkarl, teglværksarbeider
Carl Joachim Andersen, 
20 år, i Helsingør.
Ugift Ane Marie Rasmussen,
datter af afd. husmand Rasmus Nielsen, Egebjerg sogn, 27 år, i Helsingør.
27. November.
I Kirken.
skomager Anders Hansen,
wærtshuusholder Lars Jensen.
36
Carl Ludvig Valdemar Lützhøft, ungkarl, mekanikus, 24 år, i Roeskilde.
Ugift Elvira Alexandrowna Ehlla, 19 år, af Helsingør.
 18. December
I Kirken.
kjøbmand P. F. S. Lutzhøft i Roeskilde
skipper P. Petersen i Fredensborg.
37
Ungkarl blikkenslagersvend
Ferdinand William Martin Rasmussen, 22 år, i Helsingør.
Ugift Ane Marie Jensen, 22 år, datter af indsidder Jens Jørgensen,
i Helsingør.
22. Deember. 
I Kirken.
Jens Jørgensen
skræder Johan Peter Rasmussen.
38 
Ungkarl, Lars Olsen,
tj. brændevinsbrænder Tvede, 
27 år, i Helsingør. 
Ugift Johanne Marie Nielsen, datter af huusmand Niels Hansen, Tikjøb sogn, 39 år, i Helsingør. 
10. December. 
I Kirken.
høker Jens Larsen
gjæstgiver Christopher Jensen.
40
Frederik Oldenburg, godseier, enkemand, (3.ægteskab) 
46½ år - i Helsingør.
Ugift Marie Caroline Frederikke Bjørnsen, 26 ½ år i Helsingør. 
27. Oktober.
Frederiksberg præstegård #
skibsbygmester Christian Rohmann
læge J.M. Hansen.

 
Vielse nr. 39 er foretaget i 1875, hvorfor den skal søges der!
 1. 32: (1873) Lyst 19. November. Wacc. Skiftebrev 10. November 1873.
 2. 3: Kongebrev 14. Januar. Wacc.
 3. 4: Kongebrev 3. Januar. Wacc.
 4. 7: Kongebrev 27. Februar. Wacc.
 5. 10: Kongebrev 27. Marts. Skiftebrev 25. Marts. Wacc.
 6. 19: "Maskinmester" - Delvis gættet, skrevet med ubehjælpsom skrift, kan være forkert. Lyst 19. April Wacc. Att. fra brudens broder.
 7. 21: Lyst 20. April, - Wacc. - Skiftebrev.
 8. 24: Lyst 21 Juni, - Wacc. - Skifteseddel 4. Juli.
 9. 25: Lyst 26. Juli, - Wacc. - Skifteseddel 1874, 26. Juni.
 10. 31: Schultz 's stilling ulæselig.
 11. 40: "Frederiksberg" kan også læses som Frederiksborg. Kongebrev 22. oktober, att. 22. Maj 1875.