Kirkebogen Helsingør Domsogn - Sankt Olai sogn.
Tilbage til Helsingør
Vielser foretaget i
1875

Et henviser til en eventuel bemærkning i kirkebogen nederst på denne side.

Nr.
Brudgommens navn, alder, håndtering og opholdssted.
Brudens navn, alder, håndtering og opholdssted.
Vielsesdagen.
Forlovere,
og om vielsen er forrettet i kirken ell. hjemme, og i sidste tilfælde bevillingsdatum.
39
(1874)
Ungkarl, brændevinsbrænder
Peter Gustav Friis (24 år)
i Helsingør.
Georgine Theodore Grässon, datter af fuldmægtig J.Ch. G. Grässon, 30 år i Helsingør.
21. Januar 
1875
I Kirken.
færgemand Friis,
fuldmægtig Grässon.
1
Ungkarl, stationskarl 
Peder Carlsen, 34 år, 
i Helsingør.
Ugift Pedernille Juliane Marie Johannesen, 20 år, i Helsingør.
16. Februar.
I Kirken.
gartner Chr. Sørensen,
parcellist H. V. Rosenfeldt fra Pleielt
2
Ungkarl, sømand 
Johan Nilsson, ?? ved barkskibet George fra Drammen.
Ugift Josephine Eleonore Hansen, datter af enke Margrethe Christine Rasmussen, 27 år, i Helsingør.
17. Marts
I Kirken.
skibsfører C. Jacobsen,
wærtshuusholder Niels Jensen.
3
Ungkarl, arbeidsmand
Sven Nilsson, 33 år, 
i Helsingør
Ugift Anne Marie Magnusdatter, 35 år, i Helsingør.
31 Marts
I Kirken.
arbeidsmændende:
Jens Peter Andersen 
og Niels Jensen.
4
Ungkarl, skibsfører
Frederik Julius Hansen,
33 år, i Helsingør.
Marie Frederikke Henriette Joelsson, datter af kjøbmand F.J. Joelsson, 21 år, i Helsingør.
14. Maj.
I Kirken.
lods H. With Hansen,
kjøbmand F. J. Joelsson
5
Ungkarl, fragtkjører
Jørgen Larsen, 25 år,
i Helsingør.
Emma Fanny Vilhelmine Nielsen
datter af skibstømrer Frederik Nielsen, 21 år, i Helsingør
4. Maj.
I Kirken.
skibstømrer Nicolai Andersen,
skibstømrer Emilius Olsen.
6
Ungkarl, tjenestekarl
Christian Peter Hansen, 29 år,
i Helsingør.
Pigen Karen Nielsen, datter af parcelist Niels Olsen i Banneberg
31 år, i Helsingør.
3. Maj.
I Kirken.
hattemager Alberg,
maler Christensen.
7
Ungkarl, Carl Frederik Vilhelm
Petersen, kjøbmand i Hamborg, 33 år.
Elise Jensine Chatrine Jensen,
datter af brolægger Rasmus Jensen, 31 år, i Helsingør.
17. Maj.
I Kirken.
brolægger Rasmus Jensen,
maler George Petersen i Nyborg.
8
Ungkarl, arbeidskarl
Lars Jensen, 38 år, i Helsingør.
Pigen Jacobine Caroline Jørgensen, datter af afd. jordbruger Jørgen Olsen, 
32 år, i Helsingør.
7. Maj
I Kirken.
jordbruger Ole Nielsen,
Jordbruger Peter Jørgensen.
9
 Ungkarl, skipper 
Jens Peder Eriksen
26 år, født i Dybvaag Præstegjeld i Norge.
Pige Olalia Abrahamsdatter Grina, datter af gaardmand Abraham Nielsen, 28 år fra  Eidanger præstegjeld i Norge.
19. April. 
I Kirken. #
skibsfører Aamundsen af Norge,
smedemester Riisberg.
10 
Enkemand skibstømrer Carl Emilius Olsen, 28 år, i Helsingør. /:2. ægteskab:/ 
Pige Thora Alvilde Nicoline 
Nielsen, datter af 
tømrersvend Frederik Nielsen, 
26 år, i Helsingør.
11 Juni.
I Kirken. #
fragtmand Jørgen Larsen,
skibstømrer Nicolai Andersen.
11 
 Ungkarl, tjenestekarl Mads Sørensen, 27 år, i Helsingør.
Ugift Catharine Adelaide Baar, datter af murer Jürgen Baar af Dornbuchermoor i Hannover, 
30 år, i Helsingør. 
25. Juni. 
I Kirken.
øltapper Johan Rasmussen,
tobaksspinder Graae.
U/ nr. 
Ungkarl, styrmand
Charlot Johan Eiss (24 år.)
Ugift Ane Kirstine Nielsine 
Davidsen (33 år)
15. Maj. 
I Sankt Maria Kirken # 
 12
Ungkarl, smedesvend
Anders Gustaf Zetterstrand, 
33 år, fra Godthaab. 
Enke Ane Olsen, født Jensen, efter bødkersvend Jens Olsen, 
50 år, i Helsingør. 
6. August. 
I Kirken. #
glasværksejer Robert Ludvig,
kobbersmed Jensen.
 13
Ungkarl, arbeidsmand Emil Christian Bache, 
32 år, i Helsingør. 
Ugift, Hilda Thomsine Frederikke Ferentz, 26 år, i Helsingør. 
24. Juli. 
I Kirken.
skipper Christian Hansen Clausen,
wærtshuusholder I. Larsen.
14 
Ungkarl Christian Frederik Davidson, 30 år, wærtshuusholder i Helsingør. 
Ugift Petronille Nielsine Poulsen
22 år, i Helsingør.
19. Juli. 
 I Kirken. #
brygger Niels Larsen,
maltgjører Ole Larsen.
 15
Ungkarl 
George Frederik Hansen,
møller, 35 år, i Helsingør. 
Ugift Hanne Kirstine Nielsen, datter af huusmand Niels Jensen af Øverste Torp, 
22 år, i Helsingør. 
10. August. 
I Kirken.
møller Niels Hansen i Karlebo,
parcelist Niels Jensen i Torpen.
16 
Ungkarl Lars Jensen 
assistent i B--?? shandel i Kjøbenhavn 
[ulæseligt, måske brændevins]
Ugift Caroline Mathilde Klintenberg, datter af skomagermester Peter Klintenberg 27 år, i Helsingør. 
21. August. 
I Kirken.
detailhandler Niels Andersen i Kjøbenhavn,
skomager P. Klintenberg.
17 
Handlende, (urtekramhandel) 
Bror Lars Evald Winberg i Carlshamn, 26 år.
Ugift Urania Constantia Frederiksen, datter af arbeidsmand Jørgen Frederiksen, 22 år, i Helsingør. 
19. August. 
I Kirken.
Jørgen Frederiksen.
[ulæseligt] Niels Olsen.
18 
 Ugift, glasarbeider Carl Frederik August Heinrich Brauer, 25 år, i Helsingør.
Ugift Ida Adele  Auguste Ebert, datter af glasmager Carl Ebert
i Lyngby, 27 år i Helsingør.
 7. September.
I Kirken. 
possementmager Chr. Ebert,
glasmager Vilhelm Ebert.
 19
Ungkarl, tjenestekarl 
Lars Christophersen, 
25 år, i Helsingør. 
Pige  Ane Marie Rasmussen, datter af afd. huusmand Rasmus Larsen, Maarum sogn, 
22 år, i Helsingør.
3.September. 
 I Kirken
H.  W. Rosenfeldt
Ole Larsen
20 
Ungkarl, practicerende læge i Asaa, Hans Peter Lillelund Meyn, 31 år. 
Louise Johanne von Mehren, ugift datter af consul 
Julius Ferdinand v. Mehren 
26 år, i Helsingør. 
14. September. 
I Kirken
consul J. F. v. Mehren
cand jur. W. Meyn
21 
 Ungkarl, tjenestekarl 
Carl Vilhelm Christiansen, 
21 år, i Helsingør. 
Pigen Johanne Nicoline Hansen, datter af h-?? # Hans Larsen i Danstrup, 19 år, i Helsingør. 
15. Oktober. 
I Kirken
indsidder Christian Petersen i Gurre,
arbeidsmd. Lars Sørensen i Helsingør.
22 
Ungkarl, jernbanebetjent 
Julius Jensen, 
27 år, i Kallundborg.
Ugift Juliane Marie Jørgensen,
datter af huusmand i Græsted
Jørgen Pedersen,
25 år, i Helsingør.
13. November. 
I Kirken.
smedemester Hofmann,
Anton Peder Jensen.
23
 Ungkarl, møllersvend,
Hans Peter Johansen,
29 år, i Helsingør.
Ugift, Petronille Hansen,
født og døbt i Mårum, 
30 år, i Helsingør.
28. Oktober. 
I Kirken
tømrermester Schmidt,
kjøbmand Schmidt.
24 
Ungkarl, slagtermester
Christian Gottlieb Hansen,
34 år, i Helsingør.
Ugift Rosalie Evine Petrea Steenberg, datter af afd. skibssmed J. P. Steenberg, 
25 år, i Helsingør.
19. Oktober. 
I Kirken
kjøbmand Herman Petersen,
slagtermester Anton Hansen.
25 
 Ungkarl, muursvend 
Søren Peter Petersen,
24 år, i Kjøbenhavn.
Ugift, Andrea Olivia Christence
Kjær, datter af fisker Jens Peter Kjær, 22 år, i Helsingør.
29. Oktober. 
I Kirken. 
fisker J.P.Kjær,
architect Dreyer.
26 
Ungkarl, cigarmager 
Frederik Larsen, 
26 år, i Helsingør.
Ugift Emma Marie Hansen, datter af afd. jordbruger Niels Hansen, 25 år, i Helingør.
13. November. 
I Kirken. 
kjøbmændene Schmidt
og Høyrup
27 
Ungkarl, malersvend
Emil Vilhelm Petersen, 
22 år, i Helsingør. 
Ugift Emilie Frederikke Karoline
Hartnack, 20 år, datter af seilmagersvend Carl Frederik Hartnack, i Helsingør.
6. November. 
I Kirken. 
malermester Bertelsen,
restaurateur Boysen.
28
Ungkarl, tjenestekarl,
Peter Jensen,
25 år, i Helsingør.
Ugift, Kirsten Pedersdatter,
32 år, i Helsingør.
3. November.
I Kirken. #
gjæstgiver Petersen,
bager Sparschøl.
29
Ungkarl, premierlieutenant 
Søren Anton v.[ulæseligt] 
Aa Kuhle,
26 år, i Kjøbenhavn.
Johanne Emilie Wiibroe, datter af brygger ?? [ulæseligt] Wiibroe
24 år, i Helsingør.
4. December.
Hjemme.
brygger Wiibroe,
Oberst v. Aa?? [ulæseligt] Kuhle.
30
Ungkarl, møllebestyrer 
Christian Andersen Jensen
28 år, i Helsingør.
Emilie Vilhelmine Hansen, datter af tømrersvend Jørgen Hansen,
29 år, i Helsingør.
18. December.
I Kirken. 
tømmersvend Jørgen Hansen,
wærtshuusholder Jens Sørensen.
31
Ungkarl, inpecteur Jørgen Christen Tvede, 
25 år, i Kjøbenhavn.
Otillia Caroline Emilie Tvede,
datter af maskinbygger 
Andreas Peter Tvede, 
21 år, i Helsingør.
17. December.
I Kirken. 
maskinbygger A. P. Tvede,
capitain Tvede.
32
Ungkarl, awlskarl 
Jens Peder Christiansen,
24½ år, i Helsingør.
Enke efter hegnsmand i Gurrevang, Niels Pedersen, 
Caroline Hansen, 41 år, i Helsingør. /:2.ægteskab:/
22. December.
I Kirken. #
staldmester Ole Svendsen
arbeidsmand Peter Petersen.

 
Vielse nummer 33 er foretaget i 1876, hvorfor den skal søges der!
  1. 3: Lyst 28. Februar, Wacc. - Att. fra F.M.C. Helsingør, Tikjøb Esbønderup.
  2. 9: Lysningen foretaget i Eidanger i Norge [Telemarken] efter attest fra sognepræst Mülerten af 13. april 1875.
  3. 10: Lyst 17. Maj. Wacc. Skifteatt. 7. Juni.
  4. U/Nr. : Attest fra St. Maria Sogn.
  5. 12: Testamente. Lyst 27. Juni. - G . .  ?? [ulæseligt] fra F.W. fra brudgommen.
  6. 14: Lyst 4. Juli. - Att. fra Lyngby F.W. 25. Juni.
  7. 21: Ved Hans Larsen står der muligvis "hegnsmand".
  8. 28: Lyst 17. Oktober. Att. fra Tikjøb sogn, S. R.
  9. 29: Lyst 7. November. ?? Fra Minist. 25/11 - 75 Enkekasse Bevis. Ministeriets tilladelse af 6. November.
  10. 32: Lyst 28. November. Att fra F. W. 19. November. Skifteatt. af 26. November 1875.