Kirkebogen Helsingør Domsogn - Sankt Olai sogn.
( parish register)

Tilbage til Helsingør

Vielser foretaget i
1876

Et henviser til en eventuel bemærkning i kirkebogen nederst på denne side.


Nr. Brudgommens navn, alder, håndtering og opholdssted. Brudens navn, alder, håndtering og opholdssted. Vielsesdagen.
Forlovere,
og om vielsen er forrettet i kirken ell. hjemme, og i sidste tilfælde bevillingsdatum.
33
(1875)
Ungkarl, rebslagersvend
Frederik Carl Christian Stangerup,
23 år, i Kjøbenhavn.
Emilie Christine Marie Hansen, datter af rebslager Jens Rasmussen Hansen, 
23 år, i Helsingør.
8. Januar
1876.
I Kirken.
stolemager Hans Peter Stangerup,
rebslager J. Rasmussen Hansen.
1
Ungkarl, handelsbetjent
Carl Heinrich Ziebele Pedersen
20½ år, i Helsingør.
Anna Petronelle Børgesen,
datter af lods
Martin Just Børgesen
19 3/4 år, i Helsingør.
19. Februar.
I Kirken.
lods M. J. Børgesen,
kjøbmand P. Pedersen.
2
Ungkarl, tjenestekarl 
Hans Larsen, 25 år, i Hellebæk.
Ugift Albertine Jensine Albrechtsen, tj. musikus Nielsen, 23 år, i Helsingør.
18. Februar.
I Kirken. #
arbeidsmand Peder Larsen, Rørtang
teglværksarbeider Magnus Pehrsen
3
Ungkarl, styrmand Niels Christian Nielsen, 
26 år, i Helsingør.
Ugift, Emilie Martine Hein, datter af skibstømmersvend Mathias Nicolai Hein, 30 år, i Helsingør.
3. Marts.
I Kirken.
skibstømrerne:
M. N. Hain og
Jacob Nielsen.
4
Ungkarl, skibstømrer Peter Ludvig Juel, 24 år, i Helsingør.
Ugift Sophie Rebekka Würtz, datter af skræder Hans Philipsen
Würtz, 25 år, i Helsingør.
10. Marts.
I Kirken.
skræder Würtz
høker Niels Petersen.
5
 Ungkarl, tjenestekarl
Peder Hansen, 27 år,
i Helsingør.
Ugift tjenestepige Nicoline Larsen, datter af huusmand
Lars Nielsen i Borsholm, 
20 år, i Helsingør.
7. April. 
I Kirken.
huusmand Lars Nielsen i Borsholm,
wærtshuusholder Anders Hansen.
 Ungkarl, skomagersvend
Carl Johan Baptist Jönsson,
24 1/4 år, i Helsingør.
Ugift, tjenestepige 
Johanne Sophia Engstrøm,
27 år, i Helsingør.
10. Maj. 
I Kirken. #
uhrmager Hansen,
skomager E. Lorenzen.
 Enkemand, assistent ved jernbanen,
Carl Adolph Hanson,
31 år, i Aarhuus /:2.ægteskab:/
Ugift Charlotte Dorothea Chatrine Gudmandsen, datter af postbud Erik Gudmandsen, 29 år, i Helsingør. 
2. Maj 
I Kirken.  #
postbud E. Gudmandsen,
?? [ulæseligt] Hans Nielsen.
 8
 Ungkarl, bagersvend
Carl Vilhelm Christiansen, 
29 år, i Helsingør.
 Ugift Bine Frederikke Jensen
datter af arbeidsmand 
Jørgen Jensen
25 år, i Helsingør.
19. Maj. 
I Kirken. #
bager Bendsen,
Jørgen Jensen.
 9
 Ungkarl, contoirist
Lauritz Nielsen, 
32 år, i Kjøbenhavn.
Ugift Clara Marie Elise Brummerstedt, datter af malermester L. E. Brummerstedt,
23 år, i Helsingør.
20. Maj. 
I Kirken.
brændevinsbrænder N. Petersen,
malermester J. L. E. Brummerstedt
10 
Ungkarl, bogholder 
Oscar Johannes G-?? # Harboe Christensen, 28 år, i Helsingør
Ugift Julie Mariane # Joelsson,
datter af kjøbmand Fr. J. Joelsson, 26 år i Helsingør.
24. Maj 
I Kirken.
bogholder Christensen,
kjøbmand Joelsson.
 11
 Ungkarl, skomagersvend
Johan Andreas Pedersen,
27 år, i Helsingør.
Ugift Ingerid Christina Görensdatter, født i Sverrig, 
29 år, i Helsingør. 
6. Juni. 
I Kirken.
skrædermester Lindahl,
skomager Ernst Brah?? [ulæseligt]
12 
 Ungkarl Carl Thestrup Simonsen,
30 år, Apotheker i Lemvig.
Ugift Ernesta Felicita Borthig, 
24 år, datter af fuldmægtig i finansministeriet Borthig 
16. Maj. 
I Kirken.
captain lodsbogholder Tuxen,
organist Simonsen
 13
Ungkarl, slagtermester
Hendrik Ludvig Rasmussen
32 år, i Helsingør.
Ugift Thora Vilhelmine Christine 
Poulsen, datter af bogbinder C. F. Poulsen, 24 år, i Helsingør.
7. Juni. 
I Kirken.
slagter J. P. Rasmussen,
bogbinder C. F. Poulsen
 14
Enkemand  /:entrepreneur:/ formand Hans Andersen Sørensen, (48 år) 
/:2. ægteskab:/ i Helsingør.
 Ugift Johanne Kirstine Dorothea Christiansen, datter af husmand Christian Pedersen i Asminderød (27 år) i Helsingør.
19. Maj. 
I Kirken. #
kjøbmand C. Soldan.
wærtshuusholder N. Eriksen.
 15
Ungkarl, færgelaugsbestyrer
Peter Frederik Vilhelm Borup,
34 år, i Helsingør.
Ugift, Caroline Amalie Petrea Alstrup, 21 år, i Helsingør. 
Lyst 21. maj
Ikke viede.
 16
Ungkarl Ludvig Olsen,
møllersvend, 
33 år, i Helsingør.
 Ugift Anna Dorthea Olsen,
33 år, i Helsingør.
16. Juni. 
I Kirken.
wærtshuusholderne J. Sørensen og
Anders Larsen.
17 
Ungkarl, styrmand
Anton Julius Christian Sørensen, 24 år, i Helsingør.
Ugift, Emma Elisabeth Henriette Lauritzen, datter af høker Christen Lauritzen i Helsingør, 
22 år.
28. Juni. 
I Kirken.
captain Sørensen
kjøbmand Lauritzen.
18 
Ungkarl, tjenestekarl 
Jens Peter Jensen, 
24 år, i Tipperup.
Ugift Bodil Marie Jørgensen,
datter af skomager Jørgen Petersen i Borsholm, 27 år, i Helsingør.
2. August. 
I Kirken.
consul Schierbeck,
slagter Fr. Larsen.
19
Enkemand, teglværksarbeider
Andreas Carlsen, 31 år, 
Klostermosegaard,
/: 2. ægteskab :/
Ugift Karen Sophie Jørgensen, datter af arbeidsmand Christen Jørgensen på Helsingørs Owerdrew, 20 år.
28. Juli. 
I Kirken.
høker P. Mortensen,
wærtshuusholder Hegelund.
20 
Ungkarl, skrædersvend
Morten Jønsson Lundgren,
25 år, i Helsingør.
Ugift, Johanne Katrine Jensen, 
datter af kudsk Peder Jensen,
29 år, i Helsingør.
2. August. 
I Kirken.
skræder Lindahl,
kudsk P. Jensen.
21 
Ungkarl, tjenestekarl
Niels Hansen, 29 år, i Tikjøb.
Ugift Oline Marie Frederikke Andersen, datter af afd. huusmand Anders Nielsen af Tikjøb, i Helsingør, (18 år).
14. August. 
I Kirken.
fyrbøder Niels Hendrik Jensen,
..?? [ulæseligt] Jens Peter Andersen.
 22
Ungkarl, sergeant ved artilleriets officeerskole i Kjøbenhavn, Carl Theodor August Bense, 29 år. 
Ugift Dorthea Amalie Bense, datter af kunstdreier Christian Daniel Bense, 25 år, i Helsingør.
25. August. 
I Kirken. #
kunstdreier Bense,
malermester Chr. Bense, Kjøbenhavn.
23 
Ungkarl i Brederød, 
Rasmus Olsen, 25 år.
Ugift Anna Caroline Sophie  Jensen,
datter af afd. kjøbmand Anders Jensen, 24 år, i Helsingør.
29. August. 
I Kirken. #
kjøbmand Høyrup og 
inspecteur Madsen.
24 
 Ungkarl, muursvend Sarvaes Frederik Louis Fleron
32 år, i Helsingør.
 Ugift Thora Vilhelmine Franciska Canzler, 39 år, i Helsingør.
22. August. 
I Kirken.
muurmester O. Nielsen,
kjøbmand Ravn.
25 
Ungkarl skorstensfeier
Peter Lauritz Olsen,
27 år, I Helsingør.
Ugift Anna Therese Strube,
datter af afdøde skorstensfeier
Hans Henrik Strube, 
30 år, i Helsingør.
29. September.
I Kirken.
høker Lindahl,
handelsbetjent Johan Strube.
26 
Enkemand muurmester 
Rasmus Frederik Christian Jørgensen, 
31 år, i Kjøbenhavn.
(2. ægteskab)
Ottilie Chatrine Amalie Brummerstedt, ugift datter af malermester J. L. E. Brummerstedt, 20 år, i Helsingør.
21. Oktober. 
I Kirken.
malermester Brummerstedt,
muursvend Emil Jørgensen.
27 
Ungkarl, postexpedient Johan Holger Johansen, 30 år, i Nyborg. 
Ugift Bolette Marie Bang, datter af toldbetjent Niels Bang, 26 år, i Helsingør. 
11. Oktober. 
I Kirken.
skriftligt forløfte af handskemager Hansen og owersergent Sandberg. resp. i Nyborg og Kjøbenhavn.
28 
Ungkarl, proprietaier Waldemar Hansen, 32 år, Veirhøjgaard ved Hobro.
Ugift Jutta Seemann datter af afd. justitsråd toldinspecteur Corfitz Seemann, 38 år, i Helsingør.
24. Oktober. 
I Kirken.
ingenieur Fr. Victor Seemann
capitain Staggemeier.
29
Ungkarl, grosserer Carl Christian Seemann,
28 år, i Kjøbenhavn.
Ugift, Elisabeth Crothers, datter af Hugh Crothers i Belfast, 
22 år, i Helsingør.
27. Oktober.
I Kirken.
ingenieur Seemann
capitain E. E. Tuxen.
30
Enkemand, tjenestekarl Rasmus Christian Pedersen, 31 år, i Helsingør,  /:2.ægteskab:/
Ugift, tjenestepige Ane Larsine Jensen, datter af huusmand i Græsted Jens Jørgensen, 
27 år, i Helsingør. 
27. Oktober.
I Kirken.
huusmand Jens Jørgensen i Græsted,
huusmand Rasmus Pedersen i Esbønderup.
(skriftlige forløfter)
31
Ungkarl, kjøbmand Axel Charles Adolph Holm, 
26 år, i Helsingør.
Ugift Emilie Lovise Schrøder, datter af bagermester Christopher Schrøder, 24 år, i Helsingør.
14. Oktober.
I Kirken. #
kjøbmand August Helligsøe,
captain Holm.
32
Ungkarl, fyrbøder paa dampskibet  ?? [ulæseligt] Jørgen Hansen, 23½ år i Helsingør.
Ugift, Karen Jørgensen,
datter af indsidder i Gundsømagle
Jørgen Jeppesen, 
24 år, i Helsingør.
16. Oktober.
I Kirken. #
spekhøker Peter Mortensen,
og fyrbøder Chr. Hansen.
33
Ungkarl smedesvend 
Johan Conrad Mundus, 
25 år, i Sundbyvester.
Ugift Amalia Constance Francisca Taggatz datter af pottemager August Vilhelm Taggatz, 
17 år, i Helsingør.
18. November.
I Kirken.
pottemager Taggatz,
pottemager Strudel i Skotterup.
34
Ungkarl, styrmand William Hartvig, 40 år, i Helsingør.
Ugift, Christine Severine Petersen datter af slagter Jacob Petersen, 32 år, i Helsingør.
9. November.
I Kirken. 
færgemand O. Hartvig,
slagter Jacob Petersen.
35
Enkemand, wærtshuusholder
Christian Jensen, 39 år, i Kjøbenhavn. (2.ægteskab)
Ugift Agnes Arabella Martine
Schoubye, 39 år, tjenende som huusbestyrerinde i Helsingør.
10. November.
I Kirken. #
fjederhandler Nielsen og
wildthandler ?? [intet navn]
Begge i Kjøbenhavn.
36
Ungkarl, Peter Harald Linddahl, 24 år, i Skotterup.
Ugift Fanny Frederiksen, datter af afd.dreiersvend Jens Frederiksen
20 år, i Helsingør.
9. November.
I Kirken.
aftægtsmand Carl Frederik Linddahl i Skotterup,
høker Linddahl i Helsingør.
37
Ungkarl, fisker Ole Andersen,
26 år, Snekkersteen.
Ugift Lovise Marie Tulgreen, datter af maler M. Tulgreen,
28 år, i Helsingør.
25. November.
I Kirken.
maler Tulgreen,
fisker Anders Olsen.
38
Ungkarl, slagtersvend
Ole August Breiteng,
26 år, i Helsingør.
Ugift, Anne Christine Petrea Holm
datter af fisker 
Jens Julius Holm 
19 år, i Helsingør.
28. November.
I Kirken.
slagter Breiteng,
fisker J. J. Holm.
39
Ungkarl, Sømand 
Anders Peter Persson, 
26 år, født i Sverig, i Helsingør.
Ugift Kjerstin Persdatter, 23 år,
født i Sverig, i Helsingør.
16. December.
I Kirken. #
restaurateur N. Petersen,
wærtshuusholder Andreas
[ell. Anders] Jensen Andersen i Kjøbenhavn.
40
Ungkarl, lærer ved Frederiks Skole i Haderslev, Laurids Chrestensen, 33 år.
Ugift Hanna Beate Winecken, datter af kjøbmand P. C. Winecken, 26 år, i Helsingør.
31. December.
I Kirken.
kjøbmand Winecken,
færgemand Johannes Buch.
41
Enkemand, Lorentz Peter Sommerstedt, 41 år, i Helsingør.  /:2 det ægteskab:/
 Enke efter Hans Pedersen Ramløse, Caroline Frederikke f. Nielsen, 50 år, i Helsingør.
/:2 det ægteskab:/
29. December.
I Kirken. #
banemester Hofmann
snedker L. P. Nielsen.
Vielserne nummer 42 og 43 er foretaget i 1877 og findes der.
 1. 2: Lyst 30. januar. Fattige attest fra brudgommen 7. Februar 1876.
 2. 6: Meget utydeligt og gnidret, men måske er teksten: "Brudgommens forældre ere døde".
 3. 7: Lyst 17. April, Skifte Att. 11. April.
 4. 8: Lyst 17. April, F.M. Attest 14. April fra Tikjøb sogn.
 5. 10: Brudgommens navn "G_ _ dens" er ulæseligt, og brudens navn, "Mariane" er uklart og kan være forkert.  -- Lyst 30. April.
 6. 14: Kongebrev 9. Maj. Skiftebrev 8. Maj.
 7. 22: Tilladelse fra brudgommen fra Oberst Lundbye 13. Juli 1876.
 8. 23: Lyst 6. August. - Brevet fra provstiet ang. : Enkeforsørgelse  forevist  28. August.
 9. 31: Lyst i S.M.S. [Sankt Maria sogn] Att. fra Pastor Friederich 9. Oktober.
 10. 32: Lyst i Slotskirken efter Att. 19. Oktober.
 11. 35: Lyst 22. Oktober, Skifteatt. fattigw. att.
 12. 39: Lyst 26. November, Att. fra bruden 6. Oktober 1876.
 13. 41: Lyst 10. December, Skiftebreve foreviste.