Kirkebogen Helsingør Domsogn - Sankt Olai sogn.
( married, year 1878, for Sct. Olai Churh, Elsinore)

Tilbage til Helsingør

Vielser foretaget i
1878

Et henviser til en eventuel bemærkning i kirkebogen nederst på denne side.
(# indicate: see notice from the book at the bottom of the page. )


Nr. Brudgommens navn, alder, håndtering og opholdssted. Brudens navn, alder, håndtering og opholdssted. Vielsesdagen.
Forlovere,
og om vielsen er forrettet i kirken ell. hjemme, og i sidste tilfælde bevillingsdatum.
1
Enkemand Niels Lassen, arbeidsmand, 30 år,
H.. ?? bakke Helsingør
/:2. ægteskab:/
Ugift Juliane Frederikke Olsen, datter af brøndgraver Peter Olsen, 34 år, i Helsingør.
5. Februar. 
I Kirken. #
Wilhelm Olsen i Horserød,
Christian Andersen arbeidsmand.
2
Ungkarl arbeidsmand 
Rasmus Jørgen Hansen, 
26 år, i Helsingør.
Ugift, Anne Olsdatter født i Karaby i Malmø lehn, 23 år i Helsingør.
16. Februar. 
I Kirken. #
fæstemand Jacobsen,
arbeidsmand Peter Nielsen.
3
Ungkarl, fyrbøder på dampskibet Drogden, Vilhelm Harald Svendsen, 
23 år, i Helsingør.
Ugift Anna Margrethe Madsen, datter af afd. indsidder Mads Nielsen, 22 år, i Helsingør.
11. Februar.
I Kirken. #
kjøbmand Vilhelm Hoyrup
s ..?? Johannes Nielsen
4
 Enkemand, wærtshuusholder
Anthon Peder Jensen, 
43 år, i Helsingør.
 Ugift Johanne Henriette Christine Pedersen, datter af jordbruger Anders Pedersen, 
30 år, Helsingør 
26. Februar. 
I Kirken. #
jordbruger E. Jørgensen,
jordbruger Anders Pedersen.
5
 Ungkarl, bryggerkarl 
Jacob Kristiansen, 
25 år, i Helsingør.
Ugift Christiane Simonsen
datter af gaardmand 
Simon Poulsen i Væth, 
37 år, i Helsingør.
20. Marts. 
I Kirken. #
spækhøker Christiansen,
arbeidsmand Niels Pedersen.
6
 Ungkarl handelsformand
Lauritz Anton Nielsen, 
25 år, i Kjøbenhavn.
Ugift, Anna Camilla Lovise Madsen, 22 år, datter af detailhandler Hans Madsen i Helsingør. # 
11. April. 
I Kirken.
fabrikant Johan Røssel i Nakskov,
detailhandler H. Madsen.
7
     Ungkarl, John Sough, 38 år, født i Chester i England. Ingenieur i Randers.
Ugift, Hedevig Seemann, 32 år, datter af toldforwalter Corfitz Seemann, i Helsingør.
16. April. 
I Kirken.
capitain Tuxen,
Ingenieur Seemann.
8
 Ungkarl, bagersvend
Lars Andersen, 23 år, 
i Helsingør.
Ugift, Alvilde Agathe Jensen,
datter af toldkammerkarl Peter Jensen, 21 år i Helsingør.
3. Maj. 
 I Kirken.
toldkammerkarl Peter Jensen,
bager Bendsen.
9
 Ungkarl, tjenestekarl 
Christian Pedersen, 
22 år, i Helsingør.
Ugift, Johanne Marie Hansen,
datter af ugift Birthe Hansen af Pleielt, 21 år, i Helsingør.
29. April. 
I Kirken. #
skomager Rohde,
arbeidsmand Niels Poulsen.
10
 Ungkarl, tjenestekarl 
Villiam Julius Niels Jørgensen,
22 år, i Helsingør.
Ugift, Hansine Jensen,
datter af afdøde huusmand i Græsted Jens Jørgensen, 
26 år, i Helsingør.
8. Maj. 
I Kirken. #
kudsk Christian Petersen,
spækhøker Christen Christensen.
11
 Ungkarl, fisker Ludvig Hansen, 30 år, i Helsingør.
Ugift Alvine Ottorine Rasmine
Burmeister, datter af gjæstgiver Heinrick Fritz Burmeister, 
16 ½ år, i Helsingør.
2. Maj. 
I Kirken.
kjøbmand Brestrup,
gjæstgiver Anton Jensen.
12
 Ungkarl, Johannes Ludvig Theodor Kjærulff, 31 år jernstøber i  Helsingør.
 Ugift, Laura Vilhelmine Emilie Andersen, 25 år, datter af afd. skipper Poul Andersen i Helsingør.
24. Maj. 
I Kirken.
jernstøber Kjærulff,
kjøbmand Fr. Nielsen.
13
 Ungkarl, bryggerkarl, 
Ole Johansen 
24 ½ år, i Helsingør.
Ugift, Maren Kirstine Andersen, datter af afd. skræder Jensen i Ølsted 30 ½ år i Helsingør.
22. Maj. 
I Kirken.
kjøbmand Søren Nielsen,
bryggerkarl Niels Larsen.
14
Enkemand skibsbyggermester 
Jacob Olrik Löwe 30 ½ år.
/. 2.ægteskab:/ i Helsingør.
Ugift Laura Mary Jane Møller, datter af procurator 
Carl August Møller 
21 3/4 år, i Helsingør. 
16. Maj. 
Hjemme - I Kirken. #
procurator Møller,
fuldmægtig Berg.
15
 Ungkarl, Magnus Nielsson 24½ år, mejeriforstander i Bjufstorp i Sverig.
Ugift, Maren Christiansen, 21 år, hjemmehørende i Bjufs anexforsamling i Sverig 
28. Maj. 
I Kirken. #
C. J. Christiansen,
Oluf Nielsen landsraad i Bjuf i Sverig
16
 Ungkarl, matros Frederik Vilhelm Oluf Olsen, 26 3/4 år.
f.t. i Helsingør.
Ugift, Maren Sophie Kirstine Olsen, 24½ år, hos skipper H. Petersen i Helsingør. 
 28. Juni.
I Kirken. #
øltapper Hans Jensen,
marskandiser Jens Nielsen.
17
 Ungkarl, arbeider Peter Larsen
21½ år, i Helsingør.
Ugift Caroline Larsen,
tj. commandeur Sneedorff, 27 år, i Helsingør.
10. Juli. 
I Kirken. 
forlovere: Niels Sørensen, huusmand,
Lars Nielsen, opsynsmand på Lappesten.
18
Ungkarl, skolelærer i Buddinge,
Lars Jacobsen, 27 år.
Ugift, Anne Christine Manuelita
Stilling, datter af afd. kjøbmand Stilling, i Helsingør, 24 år.
1. August. 
I Kirken.  #
Peter Holm i Gladsaxe,
kjøbmand Gulbrandsen.
19
 Ungkarl, fragtfører Niels Clausen, 31 år, i Helsingør.
Ugift, Lorentze Nicoline Hornwain, datter af afd. wognmand Lorentz Hornwain, 21 år, i Helsingør. 
2. August. 
I Kirken. 
skibstømrer P. Clausen,
malersvend Frederik Hornwain.
20
Ungkarl, tjenestekarl, 
Rasmus Ole Petersen #
34 år, i Helsingør.
Ugift Anna Christence Svendsen, datter af wærtshuusholder 
Ole Svendsen
19½ år i Helsingør.
6. September. 
I Kirken. 
garver Lillieqvist,
snedkersvend Anders Olsen.
21
 Ungkarl, handelsfuldmægtig Axel Ludvig Gotfred Svendsen
30 år, i Kjøbenhavn.
Ugift Lovise Marie Jensen, datter af afd. wognmandskarl Jens Christian Jensen, 
27 år, i Helsingør.
29. Oktober. 
I Garnisons kirke i Kjøbenhavn. #
kjøbmand Bri.. ??
owersergeant Matthisen.
22
 Ungkarl, skrædermester  Ludvig Emil Henningsen,
26 år, i Helsingør.
Ugift, Johanne Margrethe Sørensen, datter af afd. fyrbøder Carl Vilhelm Sørensen, 24 år, i Helsingør.
26. Oktober. 
I Kirken.
gartner Sørensen,
kjøbmand Axel Holk.
23
Ungkarl, tømmersvend 
Harald Ferdinand Petersen, 
25 år, i Helsingør. 
Ugift, Caroline Sophie Frederikke  Larsen, datter af fisker Mogens Larsen i Helsingør, 20 år, i Helsingør.
12. November. 
 I Kirken.
tømmersvend Christian Svendsen,
fisker Mogens Larsen.
24
 Ungkarl, sømand Carl Anders Sværd, 23½ år, i Hellebæk.
Ugift, Ane Nielsine Nielsen, datter af  afd. indsidder Niels Jensen af Ømosen, 23½ år, i Helsingør.
13. November. 
I Kirken.
maskinmester L. Larsen,
saddelmager L. Jensen.
25
Ungkarl, skrædersvend 
Niels Jønsson, 
25 år, i Helsingør.
Ugift, Sophie Mariane Jensen 
datter af afd. porteur Peter Jensen, 23 år, i Helsingør.
29. November. 
I Kirken.
skrædersvend Ole Lindgren,
skipper Jens Peter Jensen.
26
Ungkarl, fisker Alfred Theodor Hansen, 24 år i Helsingør.
Ugift, Petronelle Larsen, datter af fisker Svend Larsen, f. 3. Dec. 1854 i Helsingør. 
9. November. 
I Kirken.
fisker Svend Larsen og
skibstømmer Peter Hansen.
27
Ungkarl, skrædersvend
Svante Svensson, 45 år, i Helsingør.
Ugift, Johanne Jensdatter, 
født i Förslöf i Sverig
23 år, i Helsingør.
15. November. 
I Kirken.
skrædermester Petersen,
skomager Poulsen.
28
Ungkarl, skrædersvend 
Johan Magnus Jensen, 
20 år, i Helsingør. 
Ugift, Ida Trine Elisabeth Jeppesen, datter af afd. ladefoged Johan Peter Jeppesen af Charlottendal, 19 år, i Helsingør.
22. November.
I Kirken.
arbeidsmand Niels Jensen og
kudsk Jens Peter Andersen.
29
Ungkarl,  typograf 
Frederik Ferdinand Berg, 
28 år, i Helsingør.
Ugift Johanne Marie Nielsen,
datter af afd. arbeidsmand Lars Nielsen, 25 år, i Helsingør.
14. December.. 
I Kirken.
grønthandler Mikkelsen,
høker Lind.
30
 Ungkarl Jørgen Olsen, arbeidsmand 24 år, i Helsingør.
 Ugift, Severine Petrea Jensen,
datter af indsidder Jens Pedersen, Græsted Owerdrew, 
25 år, i Helsingør.
 6. December
 I Kirken.
høker Lars Christensen,
tømrer Frederik Jørgensen.
Vielserne 31 og 32 er foretaget i 1879 og skal findes der.
 1. 1: Lyst 20. Januar, Skifteatt. 31 Januar.
 2. 2: Lyst 27. Januar, f.w.att. brudens lev: 8. Februar.
 3. 4: Lyst 3. Februar, Skifte-att. 9. Oktober 1874.
 4. 5: Lyst 3. Marts, F.w.att fra R. Balslev 2. Januar.
 5. 6: Lyst 24. Marts. [Efter "datter af " står 3 - 4 ulæselige bogstaver i parantes. Måske står der "Træ".]
 6. 9: Lyst 14. April, Faders att. og f.w. att. 18. April.
 7. 10: Lyst 14. April, f.w.att. 18. April.
 8. 14: I kirkebogen er både "Hjemme" og "I Kirken" angivet som vielsessted. Kongebrev 24. April Skifteatt. 10. Maj 1878.
 9. 15: Att. 17. Maj fra pastor Asker i Sverige, lysning der. [Bjuf kan være det der i dag hedder Bjuv.]
 10. 16: Lyst 10. Juni. Att, fra Kjøbenhavns f.w. 22. Juni.
 11. 18: Lyst d. 30. Juni. Att. for enkekasse indskud.
 12. 20: Efternavnet "Petersen" er meget gnidret skrevet, kan være forkert!
 13. 21: Lyst 13. Oktober. Efter wielsesattesten fra pastor Blædel af 30. Okt. [Vidnets efternavn meget gnidret skrevet].