Kirkebogen Helsingør Domsogn - Sankt Olai sogn.
( married, year 1880, Sct. Olai Churh, Elsinore)

Tilbage til Helsingør

Vielser foretaget i
1880

Et henviser til en eventuel bemærkning i kirkebogen nederst på denne side.
(# indicate: see notice from the book at the bottom of the page. )

Sine steder er denne del af kirkebogen skrevet med usikker hånd, hvorfor man bedes kontrollere i orignalen på arkiverne.

Nr.
Brudgommens navn, alder, håndtering og opholdssted.
Brudens navn, alder, håndtering og opholdssted.
Vielsesdagen.
Forlovere,
og om vielsen er forrettet i kirken ell. hjemme, og i sidste tilfælde bevillingsdatum.
35
Ungkarl arbeidsmand Moritz Erik Rasmussen, 26 3/4 år 
i Helsingør.
Ugift Ellen Kirstine Emilie Andersen, datter af natfyrmand på jernbanen Jens Andersen
16 3/4 år i Helsingør. #
9 Januar 1880
I Kirken. #
arbeidsmand Anders Rasmussen,
natfyrmand Jens Andersen.
1
Ungkarl, grosserer i Kjøbenhavn Henrik Nicolai Schousboe,
31 år.
Ugift, Christiane Lovise Marie v.d. Recke, datter af afd. capitain E.L.Recke, 24 år, i Helsingør.
30. Januar.
I Kirken.
pastor emerit. Dr. philos. Schousboe,
lagerforvalter Schnipp.
2
Ungkarl, tjenestekarl Ole Mortensen Johansen,
25 år, i Helsingør.
Ugift Juliane Jensen, datter af 
fyrbøder Jens Jørgensen i Bøtterup, 26 år, i Helsingør.
27. Januar.
I Kirken. #
arbeidsmand Rasmus Jensen,
arbeidsmand Albrecht Jensen.
3
Ungkarl, kystpolitibetjent Carl Frederik B..?? [ Ulæseligt]
40 år, i Helsingør.
Ugift Mathilde Frederikke Lauritzen, datter af fhv. kjøbmand Christian Lauritzen
22 år, i Helsingør.
10. Februar.
I Kirken.
winhandler P. Petersen.
Chr. Lauritzen.
4
Ungkarl, bødkermester Emil William Charles Matthias Stonor, 22 ½ år i Helsingør.
Ugift Laura Henriette Vilhelmine Christine Larsen, datter af lods Martin Christian Larsen, 
22 år, i Helsingør.
2. April.
I Kirken.
fisker Frederik Larsen,
skomager Julius Hannemann.
5
Ungkarl, bager Johannes Persson Lindgren, 28 år, født i Sverige, Helsingør.
Ugift Agnes Henriette Emilie Schoubye, 26 år, datter af brobetjent H.V. Scoubye.
I Helsingør.
24. April.
I Kirken. #
kjøbmand A. Lange,
brobetjent H.V. Schoubye.
6
Ungkarl ølkudsk Peter Christian Jensen, 29 år, i Helsingør.
Ugift Christine Marie Nielsen, datter af huusmand på Borsholms Owerdrew 
Lars Nielsen, 22 år, i Helsingør.
30. April.
I Kirken. #
huusmand Lars Nielsen i Borsholm,
kjøbmand A. Lange.
7
Ungkarl, tjenestekarl Niels Rasmussen, 26 ½ år, tj. teglværksejer Dithmann på Klostermosegaard.
Ugift Kristine Nielsson, tjent hos hofjægermester Løvenskjold, 
39 ½ år.
30. April.
I Kirken. #
kjøbmand H. Aagesen,
snedker Hagelund.
8
Ungkarl, fisker Vilhelm Jensen, 22 ½ år, i Helsingør.
Ugift, Sophie Christiane Pedersen, datter af indsidder Peder Larsen i Gurre, 
22 år. I Helsingør.
30. April.
I Kirken. #
wognmand Jens Christiansen,
skipper Jens Hansen Petersen.
9
Enkemand, bagersvend 
Anders Elias Andersen, 37 år.
/:2. ægteskab:/
Ugift Ingar Hansson, 24 år, født i Løfvestad i Sverig, tjenende i Helsingør.
4. Maj.
I Kirken. #
bager Bengtson,
skræder Lundgren.
10
Ungkarl, bødkermester Louis Niels Simeon Schubell, 29 år.
I Helsingør.
Ugift, Charlotte Caroline Andersen, datter af færgemand Ole Andersen, 
29 år, i Helsingør.
5. Maj.
I Kirken.
bødker Schubell,
færgemand Ole Andersen.
11
 Ungkarl, kleinsmedesvend Frederik Christian Ipsen, 
25 år, i Helsingør.
Ugift Nicoline Andrea Svendstrup, datter af muurmester H. A. Svendstrup
i Viborg, 22 år, i Helsingør.
17. Maj. 
I Kirken. #
bøssemager Lauritz Ipsen,
meelhandler Peder Pedersen i Kiøbenhavn.
 12
 Ungkarl, muursvend Peder Andreas Pedersen Strande 25 år.
I Helsingør.
Ugift Hilda Emilie Olsen.
datter af skomager C. J. Olsen,
23 år, i Helsingør.
12 Maj. 
I Kirken. #
skorstensfeier P. L. Olsen,
skomager C. J. Olsen.
 13
 Ungkarl, tjenestekarl, Hans Hansen, 30 år, i Helsingør.
Ugift Ingeborg Kirstine Jensen,
datter af h....mand ?? i Nyerup
Lars Jensen, 21 år, i Helsingør.
25. Juni. 
I Kirken. #
kjøbmændene Lorentzen 
og Brinckmeyer.
 14
Ungkarl tjenestekarl 
Jens Søren Jacobsen, 
Helsingørs Owerdrew. 
Ugift Nille Marie Kirstine Olsen, datter af jordbruger
Ole Nielsen, 
19 år, Helsingørs Owerdrew. 
28. Juni. 
I Kirken.  #
parcellist Jacob Jensen,
(brudgommens fader)
jordbruger Ole Nielsen, (brudens fader).
 15
 Ungkarl, skibstømrer 
Peder Theodor Adolph Hakman, 24 år, i Skotterup.
Ugift Hedevig Kirstine  Jensen,
datter af jordbruger Ole Jensen på Owerdrewet 24 år.
6. Juli. 
 I Kirken. #
jordbruger Ole Jensen.
tømrer Svend Peder Hakman.
16 
 Ungkarl, fisker 
Peter Jensen Lind,
22 år, i Helsingør. 
Ugift Dorthea Kirstine Nielsen, født i Draaby sogn, Mols herred, 31 år, i Helsingør.
2. Juli. 
I Kirken. #
kjøbmand O. Nielsen,
wærtshuusholder Chr. Olsen.
 17
Ungkarl Ole Pedersen, 30 år, af Horserød Owerdrew hos Lars Andersens Enke. 
Ugift Anne Marie Lovise Larsen, datter af jordbruger Hans Larsen, Helsingørs Owerdrew, 28 år.
9. Juli. 
I Kirken. #
gjæstgiver Anders Pedersen,
kjøbmand Christian Eriksen.
 18
Enkemand, snedkermester 
Hans Nielsen, 32 år, i Helsingør.
( 2. ægteskab )
Ugift Karen Marie Nielsen,
datter af afd. snedker Niels Jeppesen og hustru Karen Kirstine Pedersen af Andebølle, 19 1/3 år i Helsingør.
9. Juli
I Kirken. 
skomagermestrene
Frederiksen og Petersen
19 
Ungkarl, bødker Frederik Hansen, 27 år,  i Frederiksund.. 
Ugift Johanne Marie Hansen, født i Havreholm, tjener justitsraad Holm i Helsingør, 
24 år. 
9. Juli. 
I Kirken. #
arbeidsmand Ole Larsen,
wognmandskarl Frederik Hansen.
 20
 Ungkarl, arbeidsmand Peder Christian Nielsen, 24 1/6 år, 
i Helsingør.
Ugift, Johanne Marie Nielsen, datter af huuseier Jens Nielsen i Græsted, 22 år, i Helsingør. 
27. August. 
I Kirken. #
høker Christensen,
huuseier Jens Nielsen.
 21
 Ungarl, styrmand Alfred Christian Bistrup, 30 år, f.t. i Helsingør.
Ugift Marie Cecilie Jensen, datter af toldassistent Jens Peter Jensen, 22 år, i Helsingør. 
23. Juli. 
I Kirken. # 
wærtshuusholder I. Hansen,
og toldassistent J. P. Jensen.
 22
 Ungkarl, skibsfører Jørgen Christian Munch, 37 år, f.t. i Helsingør.
Ugift Caroline Marie Hansen, datter af huustømrer Jørgen Hansen, 40 år, i Helsingør.
19. September. 
I Kirken.
huustømrer Jørgen Hansen,
møller Christian Jensen.
 23
Ungkarl, premierlieutenant Esben Brendstrup, 38 år, i Helsingør. 
Ugift Agnes Theodora Jørgensen, datter af afd. cantor Joachim Berner Jørgensen, 23 år, i Helsingør. 
3. September. 
I Kirken. #
particulius Brendstrup i København,
grosserer Gursing, ibid.
 24
 Ungkarl, møllersvend 
Rasmus Larsen, 30 år, 
paa Dronningmøllen, Esbønderup sogn.
Ugift Thora Sørensen, datter af afd. arbeidsmand Lars Sørensen, 26 år, i Helsingør. 
8. Oktober. 
I Kirken. #
huusmand Lars Pedersen af Kastrup,
politibetjent Peder Christiansen i Kjøbenhavn.
 25
 Ungkarl, tjenestekarl 
Anders Morten Nielsen, 
26 år, i Helsingør.
Ugift, tjenestepige Juliane Christiansen, født i Asminderød,
29 år, i Helsingør.
5. November. 
I Kirken.
procurator Jensen og
wognmand Morten Matthiesen,
kjøbmand Stricker.
 26
 Ugngkarl, handlende 
Carl Herman Rohdén 41 år, 
i Helsingborg i Sverig.
Ugift Johanne Christina Serman, 38 år, fra Helsingborg, men flyttet til Helsingør, ??-bevis 6. September. [Ulæseligt]
30. September. 
Hjemme. #
hestehandler Carøe og
slagter Jacob Petersen.
 27
 Ungkarl, skibstømrer Carl Oskar William Kryger, 
29 år, i Helsingør.
Ugift Johanne Katrine Jensen
datter af afd. skibstømrer Niels Jensen, 17 år, i Helsingør.
22. Oktober. 
 I Kirken.
skibstømrer Johan Krüger
Peter Julius Hansen.
 28
 Ungkarl, Niels Martin Jensen, fra Nyrup Owerdrew 27 år.
Ugift Marie Larsen, datter af afd. parcellist i Eilstrup, Maarum s. Lars Rasmussen, 
29 år, i Helsingør.
3. November. 
I Kirken.
hjulmand Peter Jensen af Nyrup Owerdrew,
seilmager William Hansen.
29
Ungkarl, cigarmagersvend Peter Rasmus Jensen,
35 år, i Helsingør.
Ugift, Karen Kirstine Frederiksen, født i Skuldeløv, tjenende i Helsingør, 39 år.
23. Oktober.
I Kirken.
muurmester P. A. Jensen,
propskærer H. Rasmussen.
30
Ungkarl skibskok ?? Andreas Martin Larsen, 24 år, i Helsingør.
Ugift Elise Vilhelmine Rasmussen,
datter af arbeidsmand Peter Rasmussen i Gurre, 
21 år, i Helsingør.
29. Oktober.
I Kirken. #
arbeidsmand Peter Rasmussen i Gurre,
kjøbmand L. A Ravn.
31
Ungkarl, kudsk Rasmus Hans Christiansen, 24½ år, f.t.i Helsingør.
Ugift Ane Kirstine Jensen, datter af parcellist Jens Jørgensen i Bøtterup, f.t. i Helsingør.
17. December.
I Kirken. #
arbeidsmand Ole Johansen,
tømrer Rasmus Jørgensen.
32
Ungkarl, maskinsmed 
Jørgen Adolph Jacobsen, 20 år,
i Helsingborg.
Ugift Carolina Karstenssen, 28 år, datter af 
Carsten Mänsson i  Höör Sverig, opholdende sig i Helsingør.
20. November.
I Kirken.
wognmand Morten Matthiessen
tømrersvend Frederik Jørgensen.
33
 Ungkarl, toldassistent 
Frederik Christoph Otto Bøger, 53 år, i Helsingør.
Enken Benthe Cathrine f. Jeppesen, 48 år. Enke efter restaurateur Niels Peter Jensen, i Helsingør. (2.ægteskab.) 
 10. November.
I Trinitatis kirke i Kjøbenhavn. #
34
 Ungkarl, handelsbestyrer George Anders Sandøe Bredstrup, 30 år, i Helsingør.
Ugift Augusta Louise Vilhelmine Phenzig, 24 år, i Helsingør.
22. Oktober. 
St. Stefans Kirke i Kjøbenhavn #
blikkenslager V. H. A. Olsen i Helsingør.
ingenieur J. G. Maardt i Kjøbenhavn.
35
 Ungkarl, lieutenant lærer Peter Lauridsen, 34 år, i Kjøbenhavn.
(Privatlærer)
 Ugift Katinka Augusta Bang, 
25 år, i Helsingør.
3. November. 
I Kirken. #
lærer H. C. Lind.
handskemager Hansen i Nyborg.
 1. 35: Lyst 21 December. F.w.att. fra Kjøbenhavn 2/12. 79. [ Brudens faders beskæftigelse "natfyrmand" gnidret skrevet, kan være forkert. -  Brudens alder kan også læses 26 3/4 år! ]
 2. 2: Lyst 11. Januar. F.w. att. 9. Januar.
 3. 5: Lyst 29. Marts. - 2 attester fra F.w.
 4. 6: Lyst 4. April. Fattigw. att.
 5. 7: Lyst 4. April. Att. fra brudens fader 21. Marts 80. F.w. Att. 13. April fra Tikjøb.
 6. 8: Lyst 4. April. F.w. att. 1. April fra Asminderød.
 7. 9: Lyst 18. April. Skiftebrev 14. April.
 8. 11: Lyst 18. April. F.w. att. fra Kjøbenhavn 14/8-80.
 9. 12: Lyst 18. April. F.W att. 6. April fra Helsingør.
 10. 13: Lyst 9. Maj. F.W.att.
 11. 14: F.w. att. fra Horserød 28. Maj. Lyst 23. Maj.
 12. 15: Lyst 6. Juni. F.a. fra Tikjøb.
 13. 16: Lyst 6. Juni. F.w. att. fra Helsingør.
 14. 17: Lyst 13. Juni. f_ _ _ ??  i Tikjøb. [utydeligt]
 15. 19: Lyst 20. Juni. F.w.att. fra Frederiksund 18. Juni 1880.
 16. 20: Lyst 27. Juni. F.w. attester fra Mygind sogn 14. Juni.
 17. 21: Kongebrev af 20. Juli.
 18. 23: Lyst 15. August. F....?? [ulæseligt] att. 10. Juni. Enkepension. Till. fra lieutenant Brendstrup at indgaa ægteskab 8. Juli.
 19. 24: Lyst 5. September. F.w.Att. 23. August.
 20. 26: Kongebrev af 20. September 1880.
 21. 30: [ "Skibskok" uklart, kan være forkert ] Lyst 10. Oktober, F.w.att. 8/10-80.
 22. 31: Lyst 10. Oktober. F.w.att. 12. September.
 23. 33: Kongebrev 6. Oktober. Ægteviede af pastor Schepelern if. att. 10. November 1880.
 24. 34: Kongebrev att. fra Pastor Volf 25. Oktober.
 25. 35: Lyst 17. Oktober. Att. fra skoledirekteur Holbech 22. Oktober.