Kirkebogen Sankt Mariæ Kirke, Helsingør -
Sankt Maria sogn.
( parish register, weddings celebrated year 1826 -1830 in Sct. Maria church, Elsinore)

Tilbage til Helsingør

Vielser, foretaget i
1826


Løbe-
nr.
Brudgommens navn, alder, håndtering og opholdssted
Brudens navn, alder, håndtering og opholdssted
Vielses
dagen
Forlovere, og om 
vielsen er forrettet i kirken ell. hjemme, 
og i sidste tilfælde bevillingsdatum
1
Bombardeer, Friederich Andreas Brask
25 år
Jomfru, Sophie Marie Mejer
30 år
26. Jan
Spekhøker Møller
Fyrværker Schiøt
Hjemme, efter kongelig 
Bevilling af 3. Jan. 1826
2
Bødkersvend, Niels Jensen Bakke
24 år gl.
Tjenestepige, Birthe Kirstine Larsdatter
19 år
4. Mars
Bødkermester Nystrøm?? 
[Navnet gnidret, kan være forkert] og
smedmester Schneider
I kirken
3
Skrædersvend Christian Bosse,
29 år
Tjenestepige Christine Jørgensen
31 år
17. Mars
Skomagermester Frederik Hansen 
wærtshuusholder Breiting
I kirken
4
Owerjæger ved Kronens regiment, 
Mathias Johan Klinck, 28 år, af Helsingør
Tjenestepige, Bendte Født Truelsen,
22 år, ibid.
17. Mars
Skomagermester Flüger
færgemand Jens Krabbe
I kirken
5
Underconstabel, Anders Larsen
24 år gl. Ibid
Tjenestepige 
Ellen Kirstine Mathiasdatter
24 år gl. Ibid
17. April
Wærtshusholder Hans Gryderup
Malermester Schulz
I kirken
6
Tjenestekarl, Niels Rasmussen
28 år gl. - af Helsingør
Malene Hansdatter
tjenestepige, 30 år gl. ibid
14. April
Møller Nielsen og
muursvend og borger, Heidemann
I kirken
7
Hoboist ved Kronens regiment
Svend Jensen Asminderød
24 år gl. ibid
Tjenestepige,
Bente Kirstine Olsdatter
22 år gl. Ibid
17. April
Major C. F. Fries
Capitain Holk af kronens reg.
 I kirken
8
Commandeersergeant 
Anders Pedersen Aggeboe
25 år gl.
Tjenestepige
Ane Cathrine Lindam
20 år gl. ibid
19. Maj
Tømmersvend, Peder Lindam
skomagermester Broberg
I kirken
9
Skomagermester,
Lars Paulsen, 27 år gl. ibid
Tjenestepige
Dorothea Amalie Lange
27 år gl. ibid
2. Juni
Skomagermester Wenzel
Skomagermester Paul Larsen Aalborg
I kirken
10
Forhenværede Oberjæger
Jens Nielsen, 31 år gl. ibid
Jomfru Kirstine Marie Wilhelmsdatter
51 år gl. ibid
6. Juni
Færgemand Børge Pedersen
muurmester Peder Christensen
I kirken
11
 Huusmand, Jens Pedersen,
30 år gl., af Horserød
Ane Margrethe Paulsdatter
25 år gl. . . .?? Reg. Ch. Møller
 21. Juli
Regimentschirurg af Helsingør, Møller,
gaardmand Jens Peter Andersen 
af Horserød i Tikjøb sogn
I kirken
12
 Underofficer wed Kronens Regiment,4. comp.
Jens Frederiksen Holte, 30 år
 Pernille Pedersen
30 år gl.
 21. Juli
Wærtshusholder Hans Gryderup
og møller Christian Nielsen
I kirken
13
 Rebslagersvend, David Kirchner,
48 år gl.
 Jomfru Cathrine Marie Bigandt,
31 år gl.
 18. Aug
Kjøbmand, Truels Lund og 
rebslagermester Frederich Brassel
I kirken
14
 Hospitalsforstander, Andreas Friz Bjerg,
31 år gl.
 Frøken, 
Margrethe Frederikke Sophie Gedde,
19 år gl.
 29. Aug.
Major af Kronens regiment, v. Gedde
Lieutenant af Sjællandske land .  .?? regiment, 
v. Bjerg.
Hjemme i følge Kongelig Bewill. af  8. aug. 1826.
Anmærkning:
Den Kongelige Bewilling for at 
hospitalsforstander Bjergs . . .skaber ?? 
maa  . . . .?? som var hans . . .?? 
[Meget utydeligt og gnidret!]
15
 Muursvend, Ludvig Svendsen
23 år gl.
Tjenestepige
Sophie Larsdatter
23 år gl.
31. Aug 
 Fuldmægtig wed
Øresunds Toldkammer, Ulstrup
Bødkermester Jørgen Stonor
i kirken
16
 Færgekarl, Christian Frederik Bakke
20 år gl.
Jomfru Marie Theodora Petersen
21 år gl.
 4. Sept.
Lods Engelsen,
færgemand Jens Petersen Krabbe
I kirken
17
 Carl Bovien,
underofficer  af Kronens regiments 
Liwcompagnie, 25 år
 Tjenestepige,
Johanne Hansdatter
29 år gl.
22. Sept. 
 Capitain Holk
Greve, Lieutenant v. Ahlefeldt
I kirken
18
 Underofficer af Kronens regiments
5. compagnie,
Christen Michelsen Kjedebye
27 år
 Tjenestepige,
Nille Hansdatter
27 år
13 Oct. 
Underofficer Anders Holløse og do.
Niels Bensen af Kr. Reg. 5. comp.
I kirken
19
 Smedsvend,
Christian Heller, 27 år gl.
 Jomfru,
Johanne Marie Borup
44 år gl.
25. Oct. 
Cancelliraad og procurator Friis 
Smedmester Heller
Hjemme iflg. Kongl .bew. 30. Aug. 1826
20
 Tømmermester,
Johan David Unmack, 26 år gl.
 Jomfru,
Nicoline Kirstine Andersen
25 år gl.
4. Nov. 
Tømmermester Unmach
Fæstemand N. Andersen
I kirken
21
 Underofficer af Kronens Regiment,
Carl Christian Leberecht [Ell. Lebrecht]
27 år gl.
Tjenestepige,
Birthe Jensdatter
27 år gl.
 10. Nov.
 Muurmester P. Christiansen
Capitain Rudstad
I kirken
22
 Huusmand, Hans Jensen
af Sante, 27 år gl.
Tjenestepige
Sally Mathilde Stade,
26 år gl.
10. Nov. 
Brændevinsmand, Hans Jensen,
færgemand, Svend Stade af Helsingør
I kirken
23
 Færgekarl,
Bendt Olsen, 31 år gl.
Tjenestepige, Cathrine Severinsdatter
28 år gl.
 10. Nov.
Skomagermester Mohr,
skrædermester Dahlqvist
I kirken
24
 Tjenestekarl, Niels Wilhelmsen
33 år gl.
 Borgerpige,  Anna Kirstine Nielsen
26 år gl.
1. Dec. 
Budbringer?? [Mange rettelser, uklart]
Søren Nielsen og lods Niels Wellingsen.
I kirken
25
Permiteret soldat
Peter Petersen Hostrup
42 år gl.
Tjenestepige,
Nille Jernberg
30 år
24. Dec. 
 Spisevært Gryderup
Brændevinsmand Hansen
I kirken

1827

Løbe-
nr.
Brudgommens navn, alder, håndtering og opholdssted
Brudens navn, alder, håndtering og opholdssted
Vielses
dagen
Forlovere, og om 
vielsen er forrettet i kirken ell. hjemme, 
og i sidste tilfælde bevillingsdatum
1
Tjener og enkemand
Peder Conrad Pedersen Vogel
32 år
Tjenestepige,
Anna Christiansdatter,
31 år gl.
26. Jan
1827
Oberst v. Nægler
Kjøbmand Jutting
I kirken
2
Skomagersvend,
Johan Peter Nielsen,
21 år
Johanne Pedersen
26 år
tjenestepige
2. Febr.
Skomagermester Grader
Poul Aalborg
I kirken
3
Lods
Anders Larsen
Enkemand, 45 år
Tjenestepige 
Johanne Marie Christiansdatter
28 år
14. Febr. 
Fuldmægtig Grave
færgemand Bakke
I kirken
4
 Sognepræsten for St. Ols og Allinge 
menigheder,
hr. Frederik Laurentius Steenberg
25 år gl.
 Frøken 
Elisabeth Marie Francine Aller
24 år gl.
 31. Mars
 Apotheker Jens Voss Steenberg
Commandeur af Søetaten Jonas Rist
I kirken uden lysning fra prædikestolen
Anmærkning
Den Kongelige Bewilling af 26. Mars 1827
Ifølge bewiser fra Lande. . .?? dateret 4. Juli 1827 var Obligationen for Indskud .?? i g. . .?? Enkecasse dateret
26. Mars 1827 [Meget gnidret]
5
 Premierlieutenant og chefadjudant
wed det Kongelige Artillericorps
Anton Ulrik von Falbe
31 år
 Jomfru
Bolette Marie Lund
19 år gl
27. April 
Kammerherre, oberst, Wenzel v.Haffner
Chef for artilleriet og kjøbmand Truels Lund
I kirken med lysning fra prædiketolen.
Anmærkning:
Hans Majestæt Kongens tilladelse af 24. April
1827 war modtaget gjennem det Kongelige generalcommis-
Collegium wed S. ...?? af 25. april d.a. 
Den almindelige Enkekasse . . .?? Bewis for Indskud
af 20. april 1827 [Gnidret]
6
 Skrædersvend
Lars Jansson,
24 år, af Helsingør
 Jomfru,
Ellen Kirstine Christensen
20 år gl
5. Juni 
Kjøbmand P. Kirch
Kjøbmand Wachte
I kirken
7
 Pensioneret Capitain
Hans Henrich Dreyer
40 år gl.
Jomfrue,
Bollette Cathrine Reith
31 år gl.
 13. Juli
 Wært paa skydebanen, Jens Dahl A . .??
Reservelieutenant, v. Drejer af Kronens regiment
I kirken uden lysning fra prædikestolen.
Anmærkning:
Det foreløbige bewis fra 
Den Almindelige enkecasse af 24. maj 1827
8
 Jens Nielsen
35 år gl. Arbejdsmand.
 Laurine Birgitte Jørgensdatter
tjenestepige, 27 år
7. Sept. 
Oberstlieutnant og Ridder v. Luzau
Major og Ridder v. Qvade
i kirken
9
 Hr Carl Andreas Cowert
25 år gl. 
secretair hos den engelske consul
 Jomfru
Caroline Frederikke d' Andrade
30 år gl.
 18. Sept.
Hattemager Søderberg
Bødkermester Stranborg
I kirken
10
 Færgemand, 
Borre Ludvig Børresen
23 år
 Jomfru
Ellen Marie Hyll
19 år gl.
15. Sept. 
Færgemand, F. M. Hyll af Helsingør
Fisker, Jens Nielsen af Snekker Steenen
I kirken
11
Peder Larsen,
bryggerkarl 25 år gl 
 Karen Hansdatter
tjenestepige, 23 år gl.
 24. Sept.
Brygger Søren Jeppesen
kjøbmand Nielsen
I kirken
12
 Peder Henriksen, 31 år gl
Tjener hos kammerherre Krogh
Peternille Andersdatter
31 år, tjenestepige ibid
 2. Nov
Brygger Staulund
Kjøbmand Rønning
I kirken
13
 Premierlieutenant
Anton Gerhard von Dreyer
af Kronens regiment
 Frøken,
Johanne Cathrine Regine Fisker
17. Nov. 
 Major v. Gedde
Kammerjunker v. Linstou
I kirken
Anmærkning:
Den Kongelige Tilladelse til at 
reise war af 18. Aug. 1827
Bewiset for Indskud i Enkecassen
er af 12. Nov. 1827
14
 Tjener, 
Christian Frederik Hansen
27 år gl.
Tjenestepige,
Ane Sophie Larsdatter,
26 år gl.
25. Nov.
1827
 Capitain og bundtmager Werne
Doctor Alme
I kirken

1828


Løbe-
nr.
Brudgommens navn, alder, 
håndtering og opholdssted
Brudens navn, alder, håndtering 
og opholdssted
Vielses
dagen
Forlovere, og om 
vielsen er forrettet i kirken ell. hjemme, 
og i sidste tilfælde bevillingsdatum
1
Muursvend, Christen Sørensen
31 år gl.
Kristine Marie Strube,
tjenestepige, 24 år gl.
15. Febr.
1828
Bagermester Herold
Rebslagermester Brassel
I kirken
2
Ole Jørgensen Lillerød,
underofficer af Kronens regiment
30 år, separeret med Kongelig bewilling til at 
indgaae nyt ægteskab af  8. April 1825
Bodil Kirstine Nielsdatter
tjenestepige 29 år
27. Febr.
Commandersergeant Aggeboe
handskemagermester Bertelsen
I kirken
3
Færgekarl, Peter Petersen
30 år
Tjenestepige,
Ane Johanne Johnsen
22 år gl
29. Febr.
Justitsraad de Meza
færgemand Franz Jensen Worm
I kirken
4
Premierelieutenant af Kronens regiment,
Jobst Conrad Hirsch v. Lemmich,
31 år
Jomfru
Theresa Dorothea Drejer
21 år
6. Mars
Kjøbmand Drejer
klædefabrikør, Golzzat af Kiøbenhavn
I kirken.
Anmærkning:
Den Kongelige tilladelse til at 
indgaae ægteskab 8. sept. 1827.
Indskud i Den Alm. Enkecasse af
8. febr. 1828
5
Skomagersvend, Christian Olsen
39 år gl.
Separeret 
Emilie Louise Augusta
født Nützel, 34 år
28. Mars
Kammerjunker og capitain af Kronens regm. v. Linstov
færgemand Olsen
I kirken
Anmærkning:
Den Kongelige bewilling for bruden til 
ægteskabets aldeles ophævelse og til at indgaa nyt 
lowligt ægteskab er af 20. April 1824
6
Contorist, Peter Petersen,
28 år
Jomfru, Ane Marie Kragh
29 år
1. April
Kjøbmand Thomas Gløerfelt 
kjøbmand N. Kragh
Hjemme i flg. 24 mars 1828 Kongelig bewill.
7
Contorist Jacob Mathias Topp
25 år gl.
Jomfru, Pauline Christine Suhr
22 år gl.
26. April
Cantor og Skolelærer, Topp
Contoirist F. Suhr
Hjemme i flg. 
Kgl. Bewill. 21. April 1828
8
 Smedmester, Martin Olsen
31 år, ung karl
Tjenestepige,
Inger Kirstine Larsen,
21 år
31. maj 
Justitsraad Top, postmester i Helsingør
Kjøbmand Andreas Olsen
I kirken
9
 Snedkersvend, Peder Nielsen
27 år gl.
Jomfru,
Birgitte Feldt
23 år gl.
 9. Maj
Snedkermester Edberg
Færgemand Anders Sivertsen
I kirken
10
 Hoboist, Peder Hansen Gudom
30 år gl.
 Enke Cecilie Jung, fød Larsen
28 år gl.
 30. Maj
Capitain von Holk
Færgemand Frederik Buch
I kirken
11
 Kjøbmand, Johan Peter Kornerup
24 år gl.
Frøken Mariane Lagertha Friis
21 år gl.
 9. Juni
Major C. H. Friis af Kronens Regiment
Kjøbmand Johan Kornerup
I kirken uden lysning fra Prædikestolen ifl.
Kongelig bewilling af 7. Juni 1828
Anmærkning:
Myndighedens Bewilling for 
brudgommen er af 28. Jan. 1828
12
 Johan Martin Biørnsen
underofficer af Kronens regiment,
ungkarl, 25 år.
 Tjenestepige,
Lene Rundqvist, 28 år gl.
 27. Juni
Skrædermester Dahlgreen
Commandeerserg. Jens Nielsen Ullebølle
I kirken
13
 Skomagersvend, Svend Paulsen
28 år gl.
 Tjenestepige,
Ane Sophie Hansen, 31 år.
4. Juli 
Bødkermester brodersen
Magnus Hansen, fastlods
I kirken
14
 Gjørtler og enkemand
Johan Duhan, 61 år gl.
 Tjenestepige
Maren Trapp
54 år gl.
 3. Oct.
Spekhøker Martin Møller
Raadstuebetjent Fruerlund
I kirken
15
 Bargermester, Carl Jochum Henrik Wulsten
40 år gl.
Enke, 
Dorothea Magrethe Schmidt,
født Lundsteen, 26 år
 8. Oct.
Bagermester Hanck
Bagermester Daniel Schmidt
I kirken
16
 Færgemand,
Niels Magnussen
31 år gl.
Tjenestepige 
Caroline Møller
30 år gl.
 8. Nov.
Færgemand, Andreas Magnussen
Bogbinder Guldberg
I kirken
17
 Slagtersvend, 
Magnus Wilhelm Kieldberg
23 år gl.
 Jomfru, 
Sophie Elisabeth Zimberlund
19 år gl.
 11. Nov.
Slagtermester Ernst Hartmann
do. Ludvig Petersen
I kirken
18
 Compagniechirurg,  Frederik Anton Frey
45 år gl. +
 Jomfru 
Wilhelmine Magdalene Jacobsen
23 år gl.
 14. Nov.
Wognmand Hornwein
Wærtshuusholder Aschengreen
I kirken
Anmærkning:
+ Dette formenes  at skulle wære Johan Frederik Frey
Vide pag. 351 no 15
19
 Commandersergeant,
Moriz Phillip Gottlieb Brunnemann
33 år gl.
 Tjenestepige,
Ellen Svendsen,
30 år gl.
 9. Dec.
1828
 Skrædermester Dahlgreen
Barbeer T. Lund
I kirken

1829 
 
 
 
 
Løbe-
nr.
Brudgommens navn, alder, 
håndtering og opholdssted
Brudens navn, alder, håndtering 
og opholdssted
Vielses
dagen
Forlovere, og om 
vielsen er forrettet i kirken ell. hjemme, 
og i sidste tilfælde bevillingsdatum
1
Bødkermester, 
Ole Peter Svendsen
27 år
Jomfru
Ane Kirstine Hansen
27 år
4. Febr.
1829
Skomagermester, Rasmussen
Bødkermester, Brodersen
I kirken
2
 Slagtersvend, 
Niels Ove Hartmann
32 år
 Borgerdatter,
Ane Marie Zimberlund
20 år
19. Febr 
 Slagtermester, Ernst Hartmann
Kjøbmand, Daniel Eenerod
I kirken
3
 Andreas Gerhard Fr. .??
af Kronens Reg. 4. Comp, 26 år
 Tjenestepige,
Christine Hansen, 24 år
 6. Marts
Wærtshuusholder, Peter Nielsen 
Commandersergeant, Germann
I kirken
4
 Rasmus Rasmussen,
skomager af Asminderød,
emnkemand, 54 år gl.
Tjenestepige hos engelsk consul Fenwick
Anna Marie Willumsen, 46 år
 18. April
 Bødkermester, Enevoldsen
malermester, Allerup
I kirken
5
 Skrædersvend, 
Hans Henrik Otto Schæffmann
22 år gl.
[I Ft. 1840 er han tilsyneladende Hattemager]
 Jomfru,
Ane Cathrine Søderberg
16 år gl.
[Alder gnidret og rettet, kan være forkert]
 15. April
 Uhrmager, Halstrøm
Hattemager, Søderberg
Hjemme ifølge Kongelig bevilling 2. Dec. 1829
6
 Smedsvend, Morten Andersen
25 år gammel
Tjenestepige,
Ane Christensdatter
28 år gammel
4. Maj 
Slagtermester, Christian Petersen
Sadelmagermester, Gether
I kirken
7
 Wognmandskarl,
Svend Michelsen,
35 år
 Tjenestepige,
Ane Cathrine Hansdatter
29 år gl.
 8. Maj
Wognmand, Hornwain
Consul, Lindberg
I kirken
8
 Forhen underofficer og frimester, 
Anders Rasmussen Illebølle
41 år
 Tjenestepige
Marie Elisabeth Petersen
39 år
 12 Maj
Bombardeer, Brasch
Fyroppasser, Mandrup 
I kirken
9
 Tjener, Christian Søbye Holm
29 år gl.
 Tjenestepige, 
Caroline Christiane Holst
28 år.
[ell. Christine]
 16. Maj
Bogholder, Harder
wærtshuusholder, H. Gryderup
I kirken
10
 Smedesvend, 
Carl Christian Wilhelm Knoblauch
21 år gl.
 Tjenestepige,
Maren Larsen
23 år gl.
29. Maj 
Spekhøke,r Eenerod
Wægter, L. F. Knoblauch
I kirken
11
 Richard Gant,
Lysestøbersvend, 41 år
[ I den indtastede FT 1840: 'Guant' 
- muligvis en læsefejl] 
 Tjenestepige,
Louise Charlotte Okkerblom,
21 år
 29. Juli
Lysestøber, Bryan
Slagtermester, Hubner
I kirken
12
 Jens Olsen
Tjenestekarl, 28 år
Tjenestepige,
Maren Hansdatter,
23 år gl.
 16 Oct.
Wærtshusholder, Hans Gryderup 
Wærtshusholder, Feldt
I kirken
13
 Tømmersvend,
Anders Andersen.
29 år
 Tjenestepige,
Johanne Rebekka Hansen
29 år
 26. Oct.
Muurmester, N. B. Hansen
Skomager, Schmuck
I kirken
14
Skrædermester,
Lorenz Kasthoft
28 år gl.
Jomfru 
Lene Kirstine Goldschmidt
28 år
 31. Oct.
Møller Casse
feldbereder Goldschmidt
I kirken
15
 Fyroppasser, 
Peter Mandrup
37 år
 Marie Kirstine Lüdersen
separeret fra skrædermester Schæfer
37 år
 3. Nov.
Bødkermester, Peter Svendsen
Wævermester, Rasmussen
I kirken
Anmærkning:
Den kongelige bewilling for bruden til aldeles 
ophævelse af hendes forrige ægteskab
og til at indgaa andet lovligt 
ægteskab af  9. Nov. 1824.
16
 Malersvend,
Carl Suhr
27 år gl
Jomfru
Johanne Justine Urban
27 år gl.
5. Nov.
Malermester, Schultz
Wærtshuusholder, Eenerod
17
Dyrelæge Ole Nielsen
af Kjøge, 26 år gl.
Tjenestepige,
Sidse Marie Larsdatter
25 år gl.
  4. Nov.
 Sadelmagermester, Cronwall
Skolelærer, Lundwall
I kirken
18
  Jens Christian Christensen,
23 år, snedkersvend
  Jomfru,
Ane Marie Rolfstad
26 år.
 7. Nov.
 Sadelmager Rolfstad
Hjemme ifølge bewilling 2. Nov. 1829
19
 Seilmager
Paul Johannes Rosengreen,
39 år
Borgerdatter
Ane Kirstine Jørgensen,
21 år
9. Dec. 
Skomagermester, Abel og
lods, Lars Svendsen
I kirken
20
 Underofficer,
Christian Kirschner,
af krinens Regiment, 49 år
Tjenestepige,
Ellen Jensdatter
43 år
 11. Dec
Drager, Lars Græsted og
bødermester, Daniel Bertelsen
I kirken

1830


Løbe-
nr.
Brudgommens navn, alder, 
håndtering og opholdssted
Brudens navn, alder, håndtering 
og opholdssted
Vielses
dagen
Forlovere, og om 
vielsen er forrettet i kirken ell. hjemme, 
og i sidste tilfælde bevillingsdatum
1
Smedsvend,
Nicolai Lindberg
26 år
Separeret
Axeline Cathrine født Erlandsen
22 år
2. Jan.
1830
Smedmester Hilleren
Snedkermester Møller
I kirken
2
Skolelærer og kirkesanger i Knardrup
Jens Christian Christensen
33 år gl.
Jomfru 
Mette Marie Møller
28 år
6. Jan
[kan også 
læses d. 7.]
Cantor og skolelærer, Carl Nielsen
Spekhøker, Martin Møller
I kirken
3
Tjenestekarl, 
Søren Hansen
af Horserød, 30 år gl.
Borgerdatter
Caroline Magrethe Andersen
36 år
22. Jan.
Wognmand, Ditlev Andersen
Spekhøker Eenerod
I kirken
4
 Garversvend 
Aage Aanesen, 23 år gl.
 Ellen Susanne Simonsdatter
Tjenestepige, 31 år gl.
 20. Marts
 Snedkermester Wedin
garwermester Rode
I kirken
5
 Capitain ved Kronens Regiment
Mathias Christian von Arnholtz
42 år gammel, enkemand
 Frøken Marie Tønder
26 år gl.
 30. Marts
 Oberst von Nægler
capitain og toldinspekteur Sneddoff ??
[ Set Sneedorff]
I kirken
Anmærkning:
Bewiset for indskud i den alm.
Enkecassewar af 22. Marts 1830.
Bewiset for skiftets Slutning 
war af 24. Febr. 1830
Gen.com. Skrivelse . . . [klatter] . .
tilladelse war af 20. Febr. 1830.
6
 Hoboist ved Kronens regiment
Johan heinrich Evald,
Enkemand, 30 år
 Jomfru,
Juliane Birgitte Holst
39 år
5. April 
Wognmand Hornwain
Skrædermester Kock
7
 Lods, Hans Kragh
24 år gammel.
 Jomfru Bodil Kirstine Hyll
24 år
 15. April
Færgemand Hans Petersen
Færgemand Frederik Hyll
I kirken
8
 Sergeant af Artilleriet,
Peder Hansen
34 år
 Tjenestepige,
Dorothea Nielsdatter
25 år
30. April 
Kjøbmand Ølze
commandeersergeant Buch
I kirken
9
 Owerconstabel,
Johannes Pedersen
31 år
Tjenestepige
Karen Pedersdatter
23 år
30. April 
Karetmagermester Bent Jørgensen
lods Magnus Hansen
I kirken
10
 Underofficeer,
Ole Godtfredsen Pleielt
30 år gammel
 Tjenestepige
Johanne Cathrine Lund
22 år gl.
8. Maj 
 Wærtshuusholder Fabricius og
Brændewiinsmand Casper Andersen
I Kirken
11
 Tjener,
Lars Henriksen
28 år
Tjenestepige,
Karen Nielsdatter
23 år
21. Maj 
Kjøbmand Galschiøt
Kjøbmand Wright
I kirken
12
 Arbeidsmand,
Mads Paulsen
33 år
Tjenestepige,
Maren Andersdatter
31 år
30. Juli 
Bødkermester Bertelsen
Bogbinder Carlenius
I kirken
13
Tjenestekarl hos consul Fenwick
Peder Nielsen
29 år gl.
Tjenestepige
Maren Jensdatter
29 år gl
22. Oct 
Brændewiinsbrænder Rasmus Pedersen 
Malermester Allerup
I kirken
14
 Enkemand og daglejer
Lars Olsen
47 år gammel
 Tjenestepige,
Ane Marie Jørgensdatter
30 år
29. Oct. 
Major Friess
husejer Ole Pedersen Burup
I kirken
15
Sergeant wed Kronens Regiment
Frederich Wilhelm Schlossrich
23 år gammel
 Renaldine Køppen
tjenestepige, 20 år gammel
29. Oct. 
Procurator Møller
Brændewiinsbrænder og kirkeværge [!]
Børge Lund
I kirken
16
Underofficeer 
Mads Mathiesen Frelsvig
27 år gl.
 Tjenestepige
Ane Cathrine Pedersdatter
27 år gl.
5. Nov. 
Commandeerserg. Baumbeck 
Sergeant Tullebølle
I kirken