Kirkebogen Sankt Maria Kirke, Helsingør -
Sankt Maria sogn.
( parish register, weddings celebrated year 1862 in Sct. Maria church, Elsinore)
Tilbage til Helsingør
Vielser, foretaget i
1862

Et henviser til en eventuel bemærkning i kirkebogen nederst på denne side.

(# indicate: see notice from the book at the bottom of the page.)

 
Nr.
Brudgommens navn, alder, 
håndtering og opholdssted.
Brudens navn, alder, håndtering og opholdssted.
Vielsesdagen.
Forlovere, og om 
vielsen er forrettet i kirken 
ell. hjemme, og i sidste tilfælde bevillingsdatum.
1
Daniel Frederik Martin Schmidt, forvalter  ved kryolitfabr. paa Grønland, 
27 år ungkarl
Jfr. Nicoline Ernestine Brokenhuusen af Flensborg, 
24 år
14. Febr.
I kirken
gartner Daniel Schmidt
wærtshuusholder Carl Jensen.
2
Bernt Scheel Thomsen
muurmester og ungkarl, 
født i Randers 1836 - 7. Oct. 
døbt 8. Januar 1837 
wacc. 7. febr. 1862 
confirm. 4. maj 1851.
Jfr. Emma Olivia Svendsen
født hersteds 1840 d. 27. Oct.
døbt 20. Dec. s.aa.
vacc.23. juni 1842
conf. 1855
22. Febr
I kirken 
i flg. kgl. bevilling af 21. febr. 1862
grønthandler N. Svendsen
skomagermester N. larsen.
3
Christian Jørgensen,
tjenestekarl og ungkarl 35 år, 
confirmeret 1842.
Tjenestepige Nielsine Nielsdatter
33 år conf. 1842.
3. April
I kirken.
kjøbmand Jordening
høker Christen Nielsen.
4
Joseph Epraim Bernadotte Ohlson, 
26 år af Kjøge.Vacc. 1837 d. 8. sept.
Conf. 24. Apr. 1851
kjøbmand og ungkarl
Jfr. Caroline Hansen
27 år 
Vacc. 1835 d. 16. Dec.
Conf. 1849.
5. April
I kirken.
pelshuusbestyrer  H. Hansen 
contorist C. Hansen
5
Fuldmægtig og ungkarl 
August Frederik Ferdinand Würtz
Dbmd, 31 år.
Jfr. Andrea Jensine Caroline Larsen
28 år.
 3. Juni
I kirken
handelsbetjent Petersen hos kbmd. Unna 
og musicus Larsen
6
 Owerspillemand af 15. Inf.Bat. 
ungkarl Christian Joachim Ludolph Nath
26 år.
Jfr. Wilhelmine Sophie Svendsen, 19 år. 
6. Juni 
I kirken.
tømmersvend Christen Svendsen
corporal Dibbern
7
Styrmand og ungkarl Nicolai Michailoff Koschin - 38 år
Jfr. Johanne Christiane Abrahamsen, 21 år 
 29. Juni
I kirken.
kjøbmand Jørgen Hansen og
skomagermester P. L. Abrahamsen.
8
Underlæge i armeen, ungkarl
Jørgen Peter Jørgensen,
født d. 12. marts 1833 i Aalborg 
 Jfr. Frederikke Wilhelmine Emilie Holm født d. 30. Nov. 1842 i Helsingør
4. Juli 
I Kronborg Slotskirke. #
bye- og herredsfoged Nyborg og
capitain og raadmand O. L. Holm.
9
 Muursvend og enkemand 
Anders Aagesen, 34 år
Tjenestepige Susanne Frederikke  Kirstine Christensdatter, 27 år.
6. Juli 
I kirken. # 
skrædermester Henningsen
skomagermester Møller.
10
 Fyrbøder, ungkarl Søren Larsen, 29 år.
Pigen Andrea Wilhelmine Linde 
af Kjøbenhavn, 36 år.
19. Aug.
I kirken. 
Smedmester Lindberg
skibstømmermand E. Holm.
11
Glaspuster og ungkarl 
Georg Theodor Ziegler, 29 år
Pigen Clausine Wilhelmine Fleront
26 år
29. Aug.
I kirken.
glasfabrikant R Ludvig.
glarmager A. Ludvig.
12
 S. . . .?stmester ungkarl 
Christian Friederich Kaiser.
F. d. 18. Nov. 1831.
 Pigen Marie Larsdatter
f. 20. Mai 1828.
 31. Aug.
 I kirken.
wærtshuusholder Pabst og
hjulmager N. O. Nielsen.
13
 Ungkarl, reservecorporal af 15. Infant. bataillion 
Hans  Nicolaus Ehlers
f. d. 16. Nov. 1834 i S. . . .?? i Ditmarsken.
 Pigen Ane Cathrine Nielsdatter
født d. 26. Marts 1841 i Gurre, 
Thikjøb sogn.
 23. Sept.
I kirken
commandeersergeant C. V. F. Ohlsen og corporal K. N. jensen begge af 15 Inf, batl. samme steds.
14
 Ungkarl smedesvend 
Peter Christian Olsen
f. 1836 d. 17. Mai.
Pige Charlotte Louise Petersen 
Født 1836 d. 29. Maj.
24. Oct.
I kirken.
skomagermester C. Hansen
skrædermester Wulff.
15
Ungkarl skipper 
Hans Peter Rasmussen 
f. 1835 d. 22. Februar
Jfr. Frederikke Nielsen, 
født 1837 d. 5. Nov. 
[bor] hos  sin moster enke Sara Nielsen f. Svendsdatter
29. Oct. 
I kirken.
hoforganist Liebe
lods H. J. Hansen.
16
Ungkarl lods Edvard Olsen - 35 år 
Jfr. Julie Jensine  Hyll - 26 år
(hos forældrene)
21. Nov. 
I kirken
lods C. Olsen
færgemand C. Hyll
17
Ungkarl kjøbmand Claudius George Jessen, 26 år
Enke, Henriette Wilhelmine Petersine Nielsen f. Taggatz, 24 år
 25. Nov.
I kirken. #
bagermester Westphael
pottemagermester Taggatz
18
Ungkarl skomagersvend Julius Jørgen Wilhelm Hagel - 29 år
Pigen Semandora Isabelle Hansdatter, 36 år. 
12. Dec.
I kirken.
skomagermester Dyva
slagtermester Breiting.


Post 8: Batailllonens tilladelse af 17. April . . . ?? Skr. fra finantsmin. af 28. April  . . . .?? tilskikket enkepension.
Post 9: Skifterets . . .?? af 1. Juli . . .?? og Helsingør fattigvæsen . . . ?? af 5. Juni 1862.
Post 17: Skiftebrev 23. juli 1859.