Kirkebogen Sankt Maria Kirke, Helsingør -
Sankt Maria sogn.
( parish register, weddings celebrated year 1866 in Sct. Maria church, Elsinore)
Tilbage til Helsingør
Vielser, foretaget i
1866

Et henviser til en eventuel bemærkning i kirkebogen nederst på denne side.

(# indicate: "See notice from the book at the bottom of the page".)
Nr.
 Brudgommens navn, alder, 
håndtering og opholdssted
 Brudens navn, alder, håndtering og opholdssted.
Vielsesdagen.
Forlovere, og om 
vielsen er forrettet i kirken 
ell. hjemme, og i sidste tilfælde bevillingsdatum.
Lysning
1. gang
0
Lods, enkemand , Jacob Olsen 49 år
Jfr. Adolfine Tellesen
51 år
19. Jan.
I hjemmet
kjøbmand Gundestrup
J. J. Pontoppidan
1
For. . .?? Assistent 
Gottfried Oehrstrøm ungkarl
59 år
Jfr. Ida Cathrine Marie
Breiting - 52 år
2. Febr
I hjemmet
conditor Rodenals . .??
slagter A. Breiting
#
2
Ungkarl tjenestekarl 
Lars Jensen - 34 år.
 Pige 
Ane Marie Pedersdatter
Olsen - 24 år
16. Febr.
I kirken
lysestøber F. Nicolaisen
høker C. Christensen.
28.
Jan.
1866
3
 Ungkarl kjøbmand 
Ludvig August Ravn
25 år
Enke, Vilhelmine Christine
Svendsen - 34 år
10. Marts 
I hjemmet
lods C. Ravn
kammeraad Brodgaard
 #
4
 Ungkarl commandérsergeant 
George Ludvig Paulsen
25 år
Jfr. Anna Eleonore Packert
24 år 
17. Marts
I kirken.
commandeersergeant E. Aver
Muursvend C. Packert
 18.
Febr
5
 Ungkarl gartner
Ellef Iversen - 39 år
Jfr. Laura Hansine Frederikke Packert - 22 år 
 18. Marts
I kirken
Gartner Jensen og
Gartner Dencker
 18. Febr
6
 Ungkarl Lars Pedersen f. 11. Juni 1820 i Beenløse sogn tj. . .?? i Kbh. - afgaaet ved døden d. 19. marts, - 45 år
Pige Ellen Pedersdatter f. 18. marts 1824 i Jyllinge - 
42 år
 18. Marts
Frederiks Hospital #
urtekræmmer F. Holm
kammeråd Rist i Kbh.
7
 Ungkarl glarmestersvend Frederik Andreas Peter Schrøder - 34 år
 Pige Josephine Caroline Olsen - 25 år
 5 April
I kirken
glarmester Schrøder
lods J Olsen
11. 
Marts
9
#
 Ungkarl hattemagersvend
Mads Larsen - 28 år
Pige Christine Cecilie Jensen - 22 år
12. April
I kirken
bagermester Bengtson
skomager Freundt
4.
Marts
8
#
Enkemand wicebrandmajor og 
skibsbygmester 
Jacob Vilhelm Løve - 51 år
Jfr. Louise Emilie Svendsen
26 år
6. April
I hjemmet
slagtermester N. Svendsen
Købmand Reiffenstein
10
 Ungkarl tjenestekarl 
Hans Jensen - 28 år
Pigen Maren Kirstine Svensen - 30 år. 
 27. April 
I kirken
kbmd. Gundestrup
høker C. Christensen
1. Apr. 
11
 Enkemand huusmand 
Ole Christensen - 31 år #
Pigen Caroline Marie Andresen - 28 år
2. Maj 
I kirken
parcelist A. Christensen af Tikjøb
høker N. Christensen
8. Apr. 
12
 Enkemand commandeersergeant
af 1. bataillon 
Jørgen Christian Carl Nielsen - 47 år #
Pigen 
Inger Marie  Nielsen - 
34 år
6. Maj 
I kirken 
stabsho . . .ist ?? F. Petersen
commandeersergeant Eriksen af 1. bataillon
22. 
Apr.
13
Ungkarl postexpedient 
Peter Ferdinand Emil Bonnevie - 35 år
 Frøken Juliane Marie Jensen - 23 år
11. Maj 
I kirken 
proprietair E. Bonnevie
kammerassor Jensen
 15. 
April
14
Ungkarl tjenestekarl 
Ole Herløvsen - 30 år
Pigen Maren Kirstine Jensdatter - 25 år 
9. Maj
I kirken 
købmand Barfod
købmand A. Unna
 22.
April
15
Ungkarl arbejdsmand 
Lars Jensen - 31 år
Pigen Ellen Kirstine Andreasen - 24 år
21. Maj 
I kirken 
købmand Hoyrup
major Hansen
 6. Mai
16
 Ungkarl, tjenestekarl 
Jørgen Larsen - 32 år
 Pigen Karen Paulsdatter
25 år
1. Juni 
I kirken 
wærtshuusholder A. Paulsen
øltapper J. Rasmussen.
 13. 
Maj
 17
 Enkemand murer 
Christian Frederik Selmar Schachtschabel
33 år - #
 Jfr. Vilhelmine Caroline Nørgaard 21 år 
 28. Juni
I kirken 
glasfabrikant R. Ludvig
købmand Bech
10.
Juni
 18
 Ungkarl sagfører af Christiania
Carl Mansback Segeløke - 27 år
 Comtesse Antoinette Elise Vilhelmine Schmettau 27 år
2. August 
I kirken 
greve A. W. Schmettau
jægermester W. C. R. Schmettau
8. Juli
19
Ungkarl cantoi. . . set ?? cancelliraad Matthias Vilhelm Emil Petersen - 40 år.
 Jfr. Josephine Emeline  Köhne - 46 år
 18. August
I hjemmet
capt. Bonfils
fuldmægtig T. O. Lorenzen af Kbh.
 # 
20
 Ungkarl slagtersvend Valdemar Emil Lu . . ??
21 år
Pige Johanne Jensine Jensen - 24 år
 21. August
I kirken 
glarmester Bodui ??
huseier S. Jensen.
15
juni
21
 Ungkarl premierlieutnant i  Livgarden til fods
Wolfgang Ewald - 38 år
Frøken Caroline Louisa Sophia Ernestine Carstensen - 32 år
 15. Sept.
Kronborg Slotskirke
cand. phil. Ewald
gouvernør amtsforvalter E. J. A. Carstensen.
#
22
Ungkarl handelsbetjent 
Andreas Hans Albert Lange - 24 år
 Jfr. Viggoline Amalie Madsen - 20 år
25. Sept.
I St. Mariæ kirke
jernhandler Lange
kælderkarl L. Madsen
9.
sept.
23
 Ungkarl fuldmægtig 
Valentin Nicolai Mangor Lundberg - 30 år
Frøken Bornemina ?? Sophie Wiggoline Wright 28 år 
[ klatter i navnet
28 Sept. 
I kirken 
skibsclarerer Major Wright
generallieutnant Lundvig
9. Sept 
24
 Ungkarl handelsbetjent 
Niels Frederik Børgesen - 36 år
Jfr. Karen Eleonore Christensen - 28 år
 4. Oct. 
I kirken 
købmand Helligsøe
høker Thomsen.
16. 
Sept.
25
 Ungkarl skorsteensfeiersvend
William Christian Nahring - 30 år
Pige Ane Kirstine Nielsen
29 år
26. Oct. 
I kirken 
skomager Moberg
muurmester Th. Trap
16. 
Sept
26
Ungkarl tjener 
Hans Christian Olsen - 28 år
Pige Johanne M . . ??
[ måske Marie] Jensen 
22 år 
12. Oct.
I kirken 
wognmand Chr. Larsen
wærtshuusholder Paulsen
16. 
Sept 
27
Ungkarl proprietair 
Axel Hansen - 28 år
Frøken Anna Maria Dorothea Hochbrandt 
20 år 
 24  Oct.
I kirken 
mægler Hochbrandt
urtekræmmer O . Hansen 
af  København.
9. 
Sept.
28
Ungkarl farversvend 
Carl Maymann, 25 år 
Pige 
Betzy Dorothea Hein - 
27 år 
28. Octbr. 
I kirken 
farver Ziemann
konsul K. Gad.
7. Oct 
29
 Ungkarl bud
Christian Hansen Nielsen - 39 år
Pige Elisabeth Jensen
34 år.
4. Novb.
 I kirken 
lysestøber Nicolaisen
farverkarl H. Jensen
  7. 
Octb.
 30
Ungkarl tjenestekarl 
Niels Larsen - 34 år
Pige Sophie Catharine  Harm - 26 år
11. Nov.
 I kirken 
hestehandler Carøe
fuldmægtig C. Svendsen
 14.
Oct. 
31
Ungkarl slagtersvend 
Carl Peter Jørgensen - 27 år
Pige Sophie Kirstine Søet
20 år
13. Nov. 
I kirken 
Slagtermester C. Breiting
traktør Petersen
28. 
Oct.

Post 0: Tstm.af 21. Juni 1845, skiftepaategning 21. Febr. 1849, wielsesbrev af 9. Oct. 1865.
Post 1: Wielsesbrev af 26. Januar 1866.
Post 3: Wielsesbrev af 28. febr. 1866, Testamente af 29. Juli 1858.
Post 4: Bats. tilladelse af 26. 10. 1865.
Post 6: Frederiks Hospital i Kbh. uden forudgaaende lysning ifølge lægeattest af etatsraad Dahlerup - Indberetning til stiftsprovst Rothe af pastor L. Schmidt.
Posterne 8 og 9 er byttet om i kilden.
Post 8: Wielsesbrev af 9. Marts 1866, Skifteretsbevis af 19. Marts 66.
Post 11: Skiftebrev 29. October 1865.
Post 12: Skiftebrev af 21 April. Battaillonens tilladelse af 16. April.
Post 17: Skifteretsbevis fra København af 13. Juni 66.
Post 19: Kongebrev - pensionsbewiis af 18. Aug.
Post 21: Wielsesbrev af 8. Sept. pensionsbevis af 11. Sept.