Kirkebogen Sankt Maria Kirke, Helsingør -
Sankt Maria sogn.
( parish register, weddings celebrated year 1814 -1819 in Sct. Maria church, Elsinore)

Tilbage til Helsingør

Vielser, foretaget i
1814


Løbe
nr.
Brudgommens navn, alder, håndtering og opholdssted
Brudens navn, alder, håndtering og opholdssted
Vielses
dagen
Forlovere, og om 
vielsen er forrettet i kirken ell. hjemme, 
og i sidste tilfælde bevillingsdatum
1
Frantz Baltzersen Thaastrup
Corporal 1ste Jydske Inf. reg.
31, aar af Helsingør
Christine Magrethe Liepke, fød. Bødker 
enke efter corporal Liepke 33 år i Helsingør
1814
9. jan.
Major Goh. .?? og kommandeersergeant Daniel
begge af 1. Jydske Inf. regm.
I kirken.
2
Joachim Nicolay Møller
kapt. lieutnant i søetaten Ridder af D.
38 år, i Kiøbenhavn
Frøken Lovise Charlotte Tuxen
20 år, i Helsingør
1814
16. Jan.
Brudgommens: 
Kammeråd Topp, ridder af d. og postmester 
Brudens: 
Fader, kapt. og admiralitetscommisair Tuxen
Hjemme: 1813 - 29. Okt.
3
Poul Andersen, færgekarl, 28 år
i Helsingør
Christiane Hermanine Dreyer
tjenestepige, 25 år i Helsingår
1814
2. Marts
Brudgommens:
Wærtshusholder Andersen
Brudens: Justitsraad og translateur Sprunk
I kirken.
4
Christian Hans Christiansen
matros, 25 år, i 
Helsingør
Magrethe Gundersdatter
tjenestepige 24 år, i Helsingør
1814
25. Marts
Brudgommens:
Søeløjtnant og Ridder, Lorik;
Brudens: Justitsraad og translateur Sprunk
I kirken.
5
Søren Pedersen Ramløse
Konstabel 21. artill komp. 30 år 
i Helsingør
Hedvig Larsdatter tjenestepige, 31 år
i Helsingør
1814
25. Marts
Brudg: Lieutnant Gilly, 21. artill. komp.
Brudens: Kudsken, gjæstgiver Hansen 
Hans Pedersen
I kirken.
6
Christian Engelbrecht Frederiksen
cand. theologiæ og skolelærer
35 år, i Helsingør
Jomfr. Elisabeth Petersen  . . .gerinde??
22 år, i Helsingør
1814
8. April
Brudg: Kjøbmand Lund
Brudens: Brygger Svensen
Hjemme: 1814  30. Marts
7
Christen Jeppesen,
Wærtshusholder 31 år, i Helsingør
Juliane Bendtsen
Tjenestepige, 31 år, i Helsingør
1814
11. Maj
Brudg.: Færgemand S. Lund
Brudens: Færgemand Børge Petersen Boll
8
Frederik Ludolph Hofsfeldt
Koffardicapitain 33 år, af Lübeck
Jomfru Cathrina Elisabeth Danckward
37 år, af Lübeck
1814
6. Maj
Brudg: Agent E. Holm
Brudens: Kapt. og kjøbmand Skiærbæk
Hjemme: 1814  29. April
9
Johan Holmqvist,
skrædersvend 27 år
Morme bye, Kronborg amt
Enken Sophie Kirstine Hansen
tjenestepige, 36 år, i Helsingør
1814
8. Maj
Brudg: Skrædermester S. Petersen
Brudens: Kjøbmand Wright
I kirken.
10
Rasmus Sørensen Boeslunde
Musqeteer, 1. Jydske Inf. regm. 
23 år, i Helsingør
Tjenestepige Kirstine Schrøder
25 år, i Helsingør
1814
3. Juni
Brudg.: Kapt. v. Severin
Brudens: Fuldmægtig Diederiksen
11
Kjøbmand Lars Lindberg
26 år, i Helsingør
Jomfru Caroline Mathilde Good
27 år, i Helsingør
1814
14. Juni
Brudg.: Kjøbmand John Good 's søn
Brudens: Kjøbmand John Good, fader
Hjemme: 1814  10. Juni
12
Poul Christensen Bassedal
Jæger af 1. jyske Inf. Regm. 
28 år, i Helsingør
Cecilie Poulsdatter,
tjenestepige, 20 år, i Helsingør
1814
24. Juni
Brudg.: Kapt. Storm
Brudens: Brygger B. R. Lund
I kirken.
13
Peder Madsen Herberg
Musqeteer af Kronens regm. 
31½ år, i Helsingør
Karen Ibsdatter, tjenestepige
34 år, i Helsingør
1814
5. Aug.
Brudg.: Kapt. Hummel
Brudens. Brygger J. A. Phlock
I kirken.
14
Jens Sørensen Skibsted
Overjæger ved det Sjællandske Jægerkorps, 38 år, i Helsingør
Jomfru Dorthea Maria Bruun
25 år, i Helsingør
1814
12. Aug.
Brudg: Kaptain Thalbitzer
Brudens: Marqvart, kommandeersergeant 
ved Sjællandske Jægerkorps
I kirken.
15
 Rasmus Christiansen Nyebølle
Musqeteer af Kronens regiment
28 år, i Helsingør
Tjenestepige Karen Sophie Nielsdatter,
23 år, i Helsingør
1814
4. Sep.
Brudg.: Kapt. v. Holm af Kronens Regim.
Brudens: Postbud Niels Andersen
I kirken.
16
Jacob Pauli Petersen underofficeer v. Kronens Regiment, 24 år, i Helsingør
Tjenestepige Helene Rundberg
27 år, i Helsingør
1814
16. Sep.
Brudg.: major v. Jørgensen ved Kronens reg.
Brudens: Kommandeerkaptain Leverentz
I kirken.
17
Jacob Hansen Simmerbølle underofficer
ved Kronens reg. 29 år, i Helsingør
Tjenestepige Petronelle Bendtsdatter
28 år, i Helsingør
1814
16. Sep.
Brudgommens: Major v. Jørgensen ved Kronens regiment. Brudens: Sadelmager Cronvald
I kirken.
18
Nicolai v. Gottlieb, Kaptain og kompagnichef ved 1. jydske Inf. reg.
43 år, i Aarhuus
Mad. Christiane Fredeikke v. Mehren enke efter kjøbmand v. Mehren,
26 år, i Helsingør
1814
18. Okt
Brudg.: Etatsraad og bagermester i Kiøbenhavn, Beck, Ridder af Dannebrog
Brudens: Justitsraad og translateur Sprunk i Helsingør
I kirken.
19
Hans Nielsen, Artillerist 21. Comp.
32 år, i Helsingør
Bodil Larsdatter, tjenestepige
27 3/4 år, i Morme, Græsted sogn
1814
21. Oct
Brudg.: Brændevinsbrænder S. Randrup
Brudens: Hjulmand ?? i Helsingør
I kirken.
20
Carl Gottlieb Radberg,
kattunfabricør i Odense, 29 år
Sophie Charlotte Rusch
Tjenestepige i Helsingør, 22 år
1814
29. Oct.
Brudg. Proprietair Jean Claesen i Nyerup
Brudens: Snedkermester Dohs i Helsingør
I kirken.
21
Carl Wilhelm Kahn, 
Waldhornist ved Sjællandske Jægercorps i Helsingør, 41 år
Caroline Sophie Christensen
tjenestepige, i Helsingør, 25 år
1814
4. sep
Brudgom.: 
Løjtn. P. . .?? af Sjællandske Jægerkorps
Brudens. Prokurator Møller, i Helsingør
I kirken.
22
Mathias Christian v. Arnholtz
Premierløjtnant og adjudant ved Kronens Regiment, 27 år, i Helsingør
Katrine Larsine Grüner
min, slots- og sognepræst Grüners datter,
20 år, i Helsingør
1814
17 Dec
Brudg.: Generalmajor v. . . .??
Bruden: Justitsraad Høst, i Helsingør.
I kirken.

1815

Løbe-
nr.
Brudgommens navn, alder, 
håndtering og opholdssted
Brudens navn, alder, 
håndtering og opholdssted
Vielses
dagen
Forlovere, og om 
vielsen er forrettet i kirken ell. hjemme, 
og i sidste tilfælde bevillingsdatum
1
Mads Frantzen Ullerslev
underofficer ved Kronens Regiment, 
24 år, i Helsingør
Anna Cathrine Abrahamsdatter
Enke efter afg. wævermester 
Martin Jørgensen
43 år, i Helsingør
1815
13. Jan.
Brudgommens.: Major Jørgensen af kronens reg.
Brudens: Major Hansen af det Borgerlige Artilleri
I Helsingør - I kirken.
 2
 Jens Olsen Daglykke
undercorporal af 9. Artill. compagni, 
27 år, i Helsingør
 Ellen Olsdatter
tjenestepige 26 år, i Helsingør
1815
20. Jan.
Gommens: Kapt. Lützen af artill.
Brudens: kjøbmand Malling 
i Helsingør - I kirken.
 3
 Henry Tell
kontorist, 26 år, i Helsingør
Jomfru Anne Cathrine Lindberg
i kmd. Goods hus, 27år, i Helsingør
 1815
31. Jan.
Gommens: Kjøbmand William Clark
Budens: Kmd. Lindberg 
i Helsingør - I kirken.
 4
 Peder Hansen Lynge
Artillerist, 34 år, i Helsingør
 Ellen Andersdatter,
Tjenestepige, 30 år, i Helsingør
1815
3. Feb.
Gommens: Wærtshusholder Niels Sørensen
Brudens: Høker O. Eneroth - i Helsingør
I kirken
 5
 Andreas Carlsen,
Tjener hos svensk Generalconsul Gløerfeldt
30 år, i Helsingør
 Jomfru Catrine Charlotte Riichter
Opdragerinde, 34 år, i Helsingør
 1815
15. Feb.
Gommen: Svensk generalconsul Gloerfeldt
Brudens: Brygger og b. ..?? Søevang
i Helsingør - i kirken
 6
 Has Jespersen Tullebølle
underofficer ved Kronens reg., 25 år, i Helsingør
 Ellen Eliasdatter
Tjenestepige, 26 år, i Helsingør
 1815
24. Feb.
Gommens: Captain Tønder
Commandeersergant Niels Bentsen
i Helsingør - i kirken
 7
Niels Bentsen
Commandeersegeant ved Kronens 
Regiments Jægercorps, 38 år - i Helsingør 
 Inger Birgitte, enke eft. hoboist 
Zertsved [??] 34 år i Helsingør
 1815
3. Marts
Gommens: Capt. Tønder
Brudens. Wærtshusholder Ahskengreen
i Helsingør - i kirken
 8
Peter Sørensen Schaltz
musketeer af Kronens regiment, 
29 år, i Helsingør 
 Johanne Magrethe Borres
tjenestepige, 29 år, i Helsingør
 1815
26. Marts
Gommen: Major Jørgensen af Kronens reg.
Brudens: Meelhandler Lundwald 
i Helsingør, i kirken
 9
Rasmus Pedersen, 
Musketeer af Kronens reg. 
29 år, i Helsingør
 Anna Jørgensdatter
tjenestepige 30 år, i Helsingør
 1815
31. Marts
Gommens: capt. Struker af Kronens reg.
Brudens: Grosserer Unna 
i Helsingør, i kirken
 10
 Hans Frederik Holst,
Kammerassessor, 20 år, i Helsingør
Frøken Lovise Marie Høst
23 år, i Helsingør
 1815
13. Apr.
Gommen: Agent Erik Holm
Brudens: Faderen, justitaraad Høst
i Helsingør, i kirken
 11
Niels Christian Jensen Steensberg
Artillerist ved Kr. Reg. 31 år, i Helsingør
Kirstine Lundgreen
tjenestepige, 30 år, i Helsingør
 1815
19. Maj
Gommens: Bødker Strubel
Brudens: Toldbetjent Flies
i Helsingør, i kirken
 12
 Johan Henrik Dehn,
skibskaptajn fra Føhr, 32 år
Jomfru Karin June E. . .??
fra Føhr [Meget utydeligt]
 1815
21. Maj
Gommens: Meelhandler Lundwald
Brudens: sadelmagermester Cronwall
i Helsingør  - Hjemme.
Wiet af Prowst Jørgensen til 
Dansk menighed i min fraværelse.
 13
 Poul Olsen, overconstabel af 9. komp. . .?? 
Artillerie, 33 år, i Helsingø
 Marte Marie . .-datter ??
Gjordemoder, 38 år, i Helsingør
 1815
20. Maj
Gommens: Kommandeersergeant Møller
Brudens: Skomager Jonas Berg
i Helsingør, - i kirken
 14
 Jørgen Christian Brosbøll,
kjøbmand, 30 år, af Frederits.
Jomfru Ursula Magrethe Bakke
hos sin plejefader, kammerær Hostrup
30 år, i Helsingør
1815
25. Maj
Gommens: Brygger, Niels Svensen
Brudens: Kammerær Hostrup
i Helsingør, - i kirken 
 15
 Peter Nielsen,
underofficer af Kronens regiment, 
65 år, i Helsingør
 Tjenestepige Anna Christensdatter
40 år, i Helsingør
1815
2. Juni
Gommens: Major Jørgensen af Kronens reg.
Brudens: Ole ?? [Meget utydeligt!
i kirken
 16
 Anders Sørensen Roeskilde
afsked. artillerist af Kronens reg. 
34 år. I Helsingør
 Tjenestepige 
Anna Dorothea Jensdatter
40 år, i Helsingør
 1815
2. Juni
 Gommens: Kommandeerserg. Møller
Brudens: [Ulæseligt, meget utydeligt]
 17
  Anton Kirscheiner,
. . .ant?? ved 9. comp. af artilleriet K. ..??
24 år, i Helsingør
 Tjenestepige 
Anne Kirstine Block, 
31. år, i Helsingør
 1815
9. Juni
Gommens: S. . .?? Henrichsen 
Brudens: Torwefoged Anders Valerius
I Helsingør, - i kirken
 18
 Lars Pedersen Ramløse
underconstabel ved 9. artill. komp. 
25 år, i Helsingør
 Karen Kirstine Wilhelm Bentsdatter
tjenestepige, 26 år, i Helsingør
 1815
15. Sep.
Gommens: Hendrichsen, sk . .?? 9. artill. komp.
Brudens: Skomager Schmuck
  i Helsingør, - i kirken
 19
Christian Frederik Voight
sergeant wed 9. artill. kmp. 
26 år, i Helsingør
  Tjenestepige
Cecilie Charlotte Hallenborg
24 år, i Helsingør
1815
6. Okt.
Gommen: Fürer Hendrichsen af 9. artill.komp.
Valerius, torwefoged,
i Helsingør, i kirken 
 20
Johan Diedrik Carl Hauer,
hoboist ved Kronens regiment 
21 år, i Helsingør
 Tjenestepige
Anna Elisabeth Sorterup
22 år, i Helsingør
1815
13. Okt.
Gommen: Hoboist Lotter ved Kronens regiment.
Bruden: Valerius, torwefoged i Helsingør
I kirken
 21
Peder Hendrichsen
fürer ved det 9. artill. komp. 
27 år, i Helsingør
 Tjenestepige
Pernille Gundersdatter
27 år, i Helsingør
1815
27. Okt
Gommens: Serg. Kirscheiner v. 9. artill.komp.
Brudens: Kjøbmand T. Lund i Helsingør
I kirken 
 22
 Christian Kierk,
Uhrmager, 21 år, i Helsingør
Jomfru 
Nicoline Frederikke 
Andreassen, Rebslager Andreassens 
datter19 år, i Helsingør
 1815
10. Nov
Gommens: Høker C. Møller
Brudens: Rebslager Andreassen i Helsingør
i kirken
Hjemme 1815 31. Okt
 23
 Johan Carl Guldbrandt,
Hoboist ved Kronens Reg., 
35 år, i Helsingør
 Tjenestepige
Anna Marie Egbom
35 år, i Helsingør
1815
17. Nov
Gommens: Skrædermester Bodin
Brudens: Handskemager Schultz
i Helsingør i kirken

1816.


Løbe-
nr.
Brudgommens navn, alder, 
håndtering og opholdssted
Brudens navn, alder, 
håndtering og opholdssted
Vielses
dagen
Forlovere, og om 
vielsen er forrettet i kirken ell. hjemme, 
og i sidste tilfælde bevillingsdatum
1
Anders Hansen Passebæk
artillerist, 30 år, i Helsingør
Tjenestepige
Bodil Pedersdatter, 
24 år, i Helsingør
1816
12. Jan.
Gommens: Skomagerm. Lund og 
Brudens: Wærtshuusholder, forhen Kommand . . .?? [Ulæseligt]
Jørgen   --løn ?? [Ulæseligt]
I kirken
2
Jacob Larsen
Kommandeersergeant wed
Sjællandske Jægerkorps
39 år, - i Helsingør
Fraskildt kone 
Lene Hemine født Møller
31 år, i Helsingør
1816
23. Feb.
Gommens: Marquart, 
kommandeersergeant ved Sjællandske Jægerkorps
Brudens: Stouriig, fürer ved samme corps.
I Helsingør - i kirken.
 Konen fraskildt sin mand Morten Pedersen P. . .?? 
i følge 5. marts 1812 Kgl, resol. af 28. Juli 1815 at 
maatte igjen indlade sig i nyt ægteskab.
3
 Hans Hasselqvist
gartner, 43 år, i Gurrehus
Pigen Else Catrine Lund
24 år, i Helsingør
1816
11. Marts
Gommen: Kjøbmand Lindberg
Brudens: Muurmester Jens Lund i helsingør
I kirken
4
Mathias Hansen Matzen
kjøbmand, 29 år, i Helsingør
Tjenestepige
Anne Cathrine Volrath
27 år, i Helsingør
1816
8. August
Gommens: Brændewiinsbrænder Randrup
Brudens: Høker Dems i Helsingør, i kirken
Hjemme 7. Juli 1816
5
Christen Christensen
kjøbmand, 27 år, Holbæk
Jomfru 
Johanne Magdalene Gædiken
20 år, i Helsingør
1816
14. Aug
Gommens: Brygger Niels Morik
brudens: Færgemand fr. Wilhelmsen i Helsingør
Hjemme 31. Juli 1816
6
Hans Tollgreen Lindberg
guldsmedmester, 25 år, i Helsingør
Jomfru Sara Johanne Agnete Jeger
22 år, i Helsingør
1816
21. Aug.
Gommens: Kjøbmand N. Ulrik
Brudens: Toldloterikollektør J. Jacobsen
I Helsingør, i kirken
7
Peter Heinrich Hardnack
hoboist wed Kronens regiment.
23 år, i Helsingør
Pigen Magdalene Jørgensen
19 år, i Helsingør
1816
27. Sep.
Gommens: Hoboist Lotter
Brudens: Hendes stedfader underofficer M. T. Ulslev 
begge af kronens reg. i Helsingør - i Kirken
8
Adolph Fridrich Schander
engelsk konsulatssekretair
35 år, i Helsingør
Jomfru Hester Christiana Fenwik
26 år, i Helsingør
1816
28. Sept
Gommens: Kapt. Berner ??
Brudens: Engelsk generalkonsul Fenwick i Helsingør.
Hjemme: 1816 - 24. sept.
9
Peder Jensen.
Artillerist af 9. Komp. - 27 år
i Helsingør
Tjenestepigen
Anne Magrethe Mathiasdatter
25 år, i Helsingør
1816
18. Okt.
Brudens: Kjøbmand Permin i Helsingør
I kirken
10
Theodor Herman Jütting
Grosserer, 30 år, i Helsingør
Frøken Juliane Sophie Emilie Nægler
20 år, i Helsingør
1816
30. Okt.
Gommens: Grosserer Borries
Brudens: Oberstløjtnant v. Nægler i Helsingør
Hjemme: 1816 - 9. Okt.
11
John Johnsen Dyvad
sergeant wed 9. artillerikomp.
30 år, i Helsingør
Tjenestepigen
Gunnild Sørensdatter
30 år, i Helsingør
1816
11.Nov.
Gommens: Kommandeersergeant ved 9. artillerikomp. Møller
Brudens: Kjøbmand Tegner i Helsingør.
I kirken
12
Jens Christian Bue
færgemand, 52 år, i Helsingør
Mariane Lange, 
tjenestepige, 40 år, i Helsingør
1816
13. Nov.
Gommens: Wærtshuusholder Peter Petersen
Brudens: Generalitetskommisair L. Tuxen i Helsingør
I kirken
13
Christen Hansen Henninge
undervandmand, 31 år, i Helsingør
Enken, Kirstine Andersdatter
27 år, i Helsingør
1816
22. Dec.
Gommens: Skomager Reuterdal
Brudens: skrædder Wennerlin i Helsingør
I kirken

 1817.


Løbe-
nr.
Brudgommens navn, alder, 
håndtering og opholdssted
Brudens navn, alder, 
håndtering og opholdssted
Vielses
dagen
Forlovere, og om 
vielsen er forrettet i kirken ell. hjemme, 
og i sidste tilfælde bevillingsdatum
1
Jens Frederiksen
tjenestekarl, 23 år,
fra Lyngbye wed Kiøbenhavn
Susanne Marie Magdalene Frank
tjenestepige, 24 år, i Helsingør
1817
31. Jan.
Gommens: Forpagter Søeborg i Lyngbye ved Kbh.
Brudens: Høker i Helsingør Åckerman
I kirken
Bemærkning:
Aflyst for dem i Danske Kirke [St. Olai] af past. Plesner.
2
Rasmus Jensen Longelsøe,
underofficeer wed Kronens Regiment
24 år, i Helsingør
Inger Kirstine Hansdatter
tjenestepige, 30 år, i Helsingør
3. Feb.
Gommens: Aflagt ed
Brudens: Høker Ole Jensen i Helsingør
I kirken
3
Peder Hendriksen Sodinge
Musketeer af Kronens reg. 
27 år, i Helsingør
Anne Kirstine Nielsen
tjenestepige, 37 år, i Helsingør
1817
14. Marts
Gommens: Aflagt ed til auditøren 
Brudens: Admiralitetskommisair Tuxen i Helsingør
I kirken
Bemærkning:
. . . ?? for binding til et uægte barns underhold
4
Peder Jeppesen Trendrup [Ell. Frendrup ?]
Permitteret soldat af Kronens reg. 
34 år, i Helsingør
Karen Sørensdatter
tjenestepige, 32 år, i Helsingør
1817
18. Apr.
Gommens: Høker Ole Jensen
Brudens: Høker Alberg i Helsingør
I kirken
5
Ole Larsen Linge
Sergant wed 9. artill. komp. 
30 år, i Helsingør
Johanne Sophie Wessel
tjenestepige, 25 år, i Helsingør
1817
25. April
Gommen: Serg. Hendrichsen v. 9. Artill. komp.
Bruden: Kontorist Theiland i Helsingør
I kirken
6
Niels Jensen Brudager
underofficer wed Kronens reg.
27 år, i Helsingør
Anne Marie Jensdatter
tjenestepige, 32 år, i Helsingør
1817
16. Maj
Gommens: Wærtshuusholder Anders H. Sollinge i Helsingør
Brudens: Anders Bakkebjerg, huusmand i Asminderød
I kirken
7
Abraham Johnsen
Kjøbmand, 26 år, i Helsingør
Diane Margrethe Schmidt
datter af vognmand J. Schmidt
21 år, i Helsingør
1817
17. maj
Gommens: Bagermester D. Schmidt
Brudens: Faderen J. Schmidt i Helsingør
Hjemme 1817  15. April
8
Marius Tullius Cicerus Urberg 
i Helsingør, Soldat ved Kronens reg.
28 år
Tjenestepige Anne Krestine Holck
i Helsingør 24 år
1817
12. Sep.
Gommens: Underofficer af Kron. rgm. Jacob P. Petersen
Brudens. Serg. Lehmann ved Kr. regm. i Helsingør
I kirken
9
Jens Jensen fra Tikjøb,
artillerist wed 9. Komp. 26 år, i Helsingør
Karen Larsdatter
tjenestepige, 28 år, i Helsingør
1817
15. Okt
Gommens: Svensk konsul J. Gløerfeldt
Brudens: Høker Eneroth i Helsingør
I kirken
10
William Webster,
skrædermester i Helsingør, 53 år
Frøken 
Frederike Marie Ingversen,
hos sin moder i Helsingør
1817
19. Dec.
Gommens: Krigsraad Beyer
Brudens: Kammerraad Johansen i Helsingør
Hjemme. 28. Nov. 1817

1818


Løbe-
nr.
Brudgommens navn, alder, 
håndtering og opholdssted
Brudens navn, alder, 
håndtering og opholdssted
Vielses
dagen
Forlovere, og om 
vielsen er forrettet i kirken ell. hjemme, 
og i sidste tilfælde bevillingsdatum
1
Johan George Ringlieb,
underofficer ved Kronens Regiment
49 år, i Helsingør
Tjenestepige Lovise Olsen
38 år, i Helsingør
1818
2. Jan
Gommen: Aflagt ed.
Bruden: Kommanderserg. Baagøe v. Kronens reg.
 i Helsingør - I kirken
2
Frederik Kristian Høyelsen
Handelsgartner i Nyekøbing F.
30 år
Jomfru Sidsel Marie Samsøe Eichen
hos sin plejemoder mad. Eichen, 
afdøde slotsforvalter Eichens 
enke på Marienlyst, - 14½ år
1818
8. Jan.
Gommen: Slotsforvalter Rasmussen på Marienlyst, 
Bruden: Prokurator Møller
I Helsingør -Hjemme. 3. januar.
3
Underofficer 
Johan Rappert
ved Kronens reg. - i Helsingør
Matros Lars Andersen Friises fraskilte kone 
Anne Marie Frederichsen 
- i Helsingør, 45 år
1818
9. Jan.
Gommen: Aflagt ed
Bruden: Snedkermester B. wedin
  i Helsingør - I kirken
Bemærkning:
Manden katolsk, underskrevet forpligtelse 
eft. . . . ?? Saa hans fri . .?? og kongl. tilladelse  til hendes G. . .?? i arkivet
4
Soldat ved Kronens reg.
Paul Jørgensen Teglhuus
 - i Helsingør 26 år
Tjenestepige Anne Jensdatter
 - i Helsingør 24 år
1818
22. Maj
Gommen: Aflagt ed
Bruden: kjøbmand J. Unger
 - i Helsingør - i kirken
5
Hoboist ved Kronens Reg.
Machael Christopher Fischer
23 år,  - i Helsingør
Tjenestepige 
Ellen Kristine Pedersdatter
 - i Helsingør 25 år
1818
24. Juli
Gommen: Aflagt ed
Bruden: Færgemand H. Petersen 
- i Helsingør - i kirken
6
Underofficer ved Kronens reg.
Johannes Jespersen Bøgebjerg
31 år - i Helsingør
Tjenestepige
Else Marie Larsdatter
 - i Helsingør 34 år
1818
5. okt.
Gommen: Aflagt ed.
Bruden: Kapt. og høker Skiærbæk 
- i Helsingør - i kirken
7
Bager, 
Johan Daniel Gottfried Lorentz
23 år  - i Helsingør
Jfr. Charlotte Kristine Scherfin
22 år - i Helsingør
1818
14. Sept.
Gommen: Bagermester Theets
Bruden: Faderen, bagermester Scherfin 
- i Helsingør - i kirken

1819


Løbe-
nr.
Brudgommens navn, alder, 
håndtering og opholdssted
Brudens navn, alder, 
håndtering og opholdssted
Vielses
dagen
Forlovere, og om 
vielsen er forrettet i kirken ell. hjemme, 
og i sidste tilfælde bevillingsdatum
1
Mogens Hansen Sønderup
25 år, soldat af Kronens reg., 3. komp. 
- i Helsingør
Margrethe Pedersdatter
29 år, tjenestepige - i Helsingør
1819
28. Feb.
Gommen: Thomas Lindberg, guldsmedmester i Helsingør
Bruden: Ole Halvorsen, sadelmager i Helsingør
I kirken
2
Arhvid Wetterberg (20 år)
skomagersvend hos skomagermester Hannemann
- i Helsingør
Jfr. Daniele Wilhelmine Hannemann
datter af skomagermester Hannemann 
- i Helsingør
1819
9. April
Gommen: Skomagermester Daniel Hannemann
Bruden: Spekhøker Carl Ockermann- i Helsingør
Hjemme [Ingen dato for tilladelse oplyst]
3
 Holme Hansen, 29 år
Kommandersergeant ved Kronens reg.
i Helsingør
 Jfr. Marie Dorthea Petersen
20 år, tjenende hos K..?? Lind..??
i Helsingør
 1819
3. Mai
Gommen: Wærtshuusholder Ole Mathiasen
Bruden: . . .?? skrædermester i Helsingør
I kirken
4
 Rasmus Hansen, 20 år.
møller i Helsingør
Jfr. Susanne Kristine Stæhling
Hos sin fader, wognmand J. G. Stæhling
24 år - i Helsingør
 1819
8. maj
 Gommen: Wærtshuusholder Henriksen
Bruden: Faderen Stæhling
Hjemme - 3. maj 1819
5
 Jørgen Jørgensen
44 år, skomagermester i Espergjerde, 
Tikjøb sogn
 Enken, Trine Møller f. Nielsdatter.
efter kommandersergeant Møller. 
35 år, i Helsingør
1819
9. Maj
Gommen: J. Møller, smedmester i Helsingør.
Bruden: Politibetjent Fossum i Helsingør
I kirken
6
  Christian Hansen, 28 år
Færgemand i Helsingør
 Johanne Elisabeth Clasen,
Tjenestepige hos den 
hollandske consul van Allen 
i Helsingør - 30 år
 1819
20. Juni
Gommen: Magnus Hansen, lods.
Bruden: L. Clasen, skrædermester i Helsingør.
I kirken
7
 Henrich Thomsen Møller
Koffardikaptain af Fredericia - 26 år
 Jomfru Marie Magdalene Bakke
hos frue Holstrup i Helsingør, 22 år
 1819
3. Juli
Gommen: Brygger Svendsen i Helsingør
Bruden: Koffardikapt. T. Møller af Fredericia
Hjemme med bevilling 3. Juli 1819
8
 Niels Andreas Petersen
Tambour af Kronens reg., 42 år
Stine Beck, tjenestepige i Helsingør, 26 år 
 1819
1. Aug.
Kommandersergant ved kronens reg. Holmer Hansen,
Oberst Bumholtz - I kirken
9
 Johan Frederik Jessen
Malermester i Helsingør, 34 år
Pigen, Cathrine Mette Marie Sommer
tjenestepige i Helsingør, 29 år
1819
24. Aug
Gommen: Købmand B. . .?
Bruden: Capitain, ridder, Pryz
I kirken
10
 Permiteret soldat af Kronens reg.
Lars Nielsen, 
ungkarl, 25 år, af  Helsingør
 Tjenestepigen Christiane Meinike
24 år, i Helsingør
1819
19. Nov
Gommen: Wognmand Stæhling
Bruden Smedmester Søberg
i kirken
1
Emanuel Blom
Capitainlieutnant i søetaten, 
ridder af Dannebrog, af Kiøbenhavn, 31 år
Jomfru 
Christophine Joachimine Grüner
afHelsingør, 24 år
1819
5. Dec.
For bruden: Justitsraad Høst, kasserer ved
Øresunds Toldkammer.
Gommens: Premeierliautn. v. Blom af 
Kronens reg. - I Kiøbenhavn
[Viet] hjemme ifølge bevilling af 19. Nov 1819.
Admiralitetets tilladelse af 5. juli 1819, enkekassens beviis af 20. Nov. 1819
2
Anders Bensen
Muursvend, 22 år, af Helsingør
 Tjenestepige Marie Jensdatter
30 år,  af Helsingør
 1819
12. Dec
Gommens: Brændewiinsbrænder Børre Lund
Brudens: Brygger Niels Svendsen af Helsingør
I kirken