Kirkebogen Sankt Maria Kirke, Helsingør -
Sankt Maria sogn.
( parish register, married year 1836, for Sct. Maria church, Elsinore)

Tilbage til Helsingør

Vielser, foretaget i
1836
Et henviser til en eventuel bemærkning i kirkebogen nederst på denne side.
(# indicate: see notice from the book at the bottom of the page. )
Nr.
Brudgommens navn, alder, håndtering og opholdssted.
Brudens navn, alder, håndtering og opholdssted.
Vielsesdagen.
Forlovere,
og om vielsen er forrettet i kirken ell. hjemme, og i sidste tilfælde bevillingsdatum.
1
Grundejer Henrik Plindt Møller af Høsterkjøb, 32 år.
Jomfru Juliane Sophie Jeppesen af Helsingør, 
19 år.
1836
9. Januar 
Hjemme, #
Brygger Christian Jeppesen og
skibsclarerer C. G. Tausen.
2
Tjener Nicolaus Hinrich Jochim Bruhns, 33 år.
Tjenestepige Inger Magnusdatter, 25 år.
1836
12. Januar
I Kirken.
tracteur Lars Christensen og
drager Christian Schou.
3
Hjulmand Niels Anderson #
af Græsted sogn, 32 år.
Enke Ane Nielsen,35 år.
1836
15. Januar
I Kirken.
kammager Hertel.
sergeant Brasch
4
Hattemagermester Johan Frederik Meermann, 34 år.
Jomfru Elisabeth Catrine Lindgreen, 36 år.
1836
5. Februar
I Kirken.
hattemagermester Søderberg,
bogbinder Carlenius.
5
Smedsvend Frederik Rasmussen
27 år.
 Tjenestepige Stine Hansdatter  Halgreen 23 år.
 1836
4. Marts
 I Kirken.
hjulmagermester Bendt Jørgensen,
smedmester Frederik Johnsen.
6
Handelsbetjent Rasmus Jørgen Gad, 36 år. 
Jomfru Christine Beyer,
29 år .
1836
18. Marts
Hjemme. #
skibsclarerer Knud Gad,
toldassistent Schmidt.
7
 Tobaksfabrikør Johannes Cordia Bech, 29 år.
Jomfru Johanne Jordening
28 år.
1836
18. Marts.
Hjemme. #
Kjøbmand H. C. Jordening,
skibsclarerer G. Petersen.
8
 Forhenværende gjæstgiver og enkemand Jens Christian Hansen, 65 år.
Jomfru Ane Cecilie Wennerlin, 41 år. 
1836
7. April.
I Kirken.
captain Hans Nicolaj Hansen,
skrædermester Wennerlin.
9
Arbeidsmand og enkemand Christian Nielsen, 41 år. 
Tjenestepige Kirsten Jensdatter, 52 år. 
1836
13. April.
I Kirken.
agent B. Svendsen,
brygger Hans Larsen.
10
Muursvend Johannes Wodstrup,
21 år.
Tjenestepige Ida Emilie Petersen, 26 år. 
1836
13. April
I Kirken.
bagermester Rode,
muurmester Olsen.
11
Secondlieutenant i søetaten Mathæus Bartholomæus Bøcher, 25 år. 
Jomfru Emilie Sophie Frederikke Kornerup, 26 år.
1836
15. April.
I Kirken. #
kjøbmand Kornerup senior,
major af kronens regiment Friis.
12
Ungkarl og fisker Anders Olsen af Snekkersten, 
Tikjøb sogn, 27 år.
Tjenestepige Christine Mazél, 25 år.
1836
27. April
I Kirken.
wærtshuusholder Lars Feldt og
snedkermester Christian Feldt.
13
Ungkarl, og bryggerkarl Hans Svendsen, 31 år.
Tjenestepige Inger Madsdatter, 23 år. 
1836
3 Maj.
I Kirken.
brygger Larsen,
snedkermester J. Heller.
14
Færgekarl Anders Andersen,
29 år
Tjenestepige Ane Cecilie Lundgren, 28 år. 
1836
4. Maj.
I Kirken.
fuldmægtig i Øresunds toldkammer, Lars Kirk og slagtermester Andreas Hansen.
15
Snedkersvend og ungkarl
Hans Peter Møller, 28 år. 
Tjenestepige Frederikke Kirstine Bensen, 19 år.
1836
20. Maj.
I Kirken.
tracteur Lars Christensen  og
kleinsmedmester Belling
16
Færgekarl Lars Børgesen,
23 år.
Tjenestepige Ane Margrethe Hansen, 24 år. 
1836
10. Juni.
I Kirken.
oberstlieutenant v. Gedde,
færgemand Niels Magnussen.
17
Boghandler Adolph Lauritz Gulstad, 28 år.
Jomfru Jacobine Bejer, 27 år
1836
17. Juni
Hjemme  #
toldassistent Schmidt,
skibsclarerer Alexander Gulstad.
18
 Sergeant og gymnastiklærer
Søren Larsen Andersen, 23 år.
Tjenestepige Jacobine Charlotte Petersen, 22 år. 
Af Odense.
1836
22. Juli.
I Kirken.
skrædermester Kasthoft,
slagtermester Christian Nielsen
(i Stiernegaden)
19
Underofficer af Kronens Regiment Hans Jørgen Møller, 32 år. 
Tjenestepige Justine Andersen, 24 år. 
1836
22. Juli
I Kirken.
slagtermester Christian Nielsen og
slagtermester Ludvig Petersen.
20
 Sergeant Paul Scmidth af artilleriet, 26 år.
Jomfru Nicoline Sophie Nielsen, 22 år. 
1836
29. Juli
I Kirken.
skomagermester Christian Petersen,
sergeant Frederik Brasch.
21
 Secondlieutenant af Kronens Regiment, Hans Henrich von Rømling, 26 år.
Enkefrue 
Bolette Chatrine v. Drejer, 
født Reith. 41 år.
1836
30. Juli.
I Kirken. #
capitain von Dreier
capitain von Bülow af Kronens Regiment.
22
 Bryggerkarl Niels Pedersen,
33 år.
Tjenestepige Else Kirstine Hansdatter, 27 år. 
1836
19. August.
I Kirken.
wærtshuusholder Johan Jensen,
bødkermester Carl Boroe.
23
 Arbeidskarl Andreas Christian Maagensen, 35 år.
Tjenestepige Kirstine Jørgensen, 37 år. 
1836
24. August.
 I Kirken.
gartner Morten Christensen og
muurmester Olsen
24
 Enkemand og huusmand Anders Jensen, 33 år.
Tjenestepige Kirstine Olsdatter, 33 år.
1836
2. September
I Kirken.
 wærtshuusholder Lars Christensen,
bagermester Andersen
25
Færgemandssøn, Cornelius Hyll, 32 år. 
Jomfru Sidse Cathrine  Nielsen, 31 år.
1836
7. September.
I Kirken.
færgemand Borre Lind Borresen og
færgemand Frederik Nielsen Hyll.
26
 Borger og skipper, Ludvig Wilhelm Nielsen, 59 år .
 Jomfru Sophie Frederikke Trap, 23 år.
1836
18. September
Hjemme. # 
bagermester Maens,
grøndthandler Ramm.
27
 Skibscapitajn Tage Brewer, 33 år, af Boston i Nordamerika.
Miss Eliza Asqvith af Memel
25 år.
1836
30. September
Hjemme. #
Justitsraad Dr. medicus de Meza,
hr. contoirist J. M. Topp.
28
Sergeant af artilleriet Peter Poulsen, 36 år.
Enke Ane Kirstine Moberg født Holk, 33 år.
1836
17. Oktober.
Hjemme. #
kommandersergeant Wilhelm Julius Schoubye og
sergeant Frederik Andreas Brasch.
29
Bødkersvend Ole Petersen, 
24 år.
Tjenestepige Margrethe Nielsdatter, 28 år.
1836
21. Oktober.
I Kirken.
skipper og brobetient N. C. Jensen og
bødkermester Christian Schultz.
30
Tjenestekarl Anders Larsen, 
27 år.
Tjenestepige Johanne Kirstine Jensdatter, 22 år.
1836
28. Oktober.
I Kirken.
bagermester Bresløw,
margetenter J. Hansen.
31
Færgekarl Hans Anton, 29 år.
Tjenestepige Henriette Andrea Mathilde Luther, 22 år.
1836
11. November.
I Kirken.
kammeraad og kontrolleur Johansen,
skrædersvend Hans Mathiesen.
32
Skrædersvend  Jens Pedersen, 26 år.
Tjenestepige Johanne Jönsson, 32 år.
1836
25. November
I Kirken.
gartner Morten Christensen,
drager Rasmus Petersen.
33
Slagtersvend Anders Albrecht Bomann, 32 år.
Tjenestepige Karen Poulsdatter, 44 år.
1836
25. November.
I Kirken.
kjøbmand Jordening,
slagtermester Jacob Peter Nielsen 
34
Forpagter Jens Christensen, 
28 år.
Tjenestepige Karen Svendsdatter, 30 år.
1836
9. December.
I Kirken.
kjøbman Holstebroe af Helsingør,
?? [ulæseligt] -mester på Kronborg gevæhrfabrik,
J. Chr. Kurtzhals.
35
Arbeidsmand Johan Andreas Lanterborn, # 44 år.
Tjenestepige Ane Kirstine Jensdatter, 35 år.
1836
16. December.
I Kirken.
gartner Morten Christensen,
brændevinsmand Hansen.
 1. 1: i følge bevilling af 30. Dec. 1835.
 2. 3: Mange udstregninger i efternavnet, gør det næsten ulæseligt. Anderson kan være forkert!
 3. 6: I følge kongelig bevilling af 3. Marts 1836.
 4. 7: Ifølge kongelig bevilling 11. marts 1836
 5. 11: Viet af pastor Boye i St. Olai kirke.
 6. 17: i følge bevilling af 11. juni 1836.
 7. 21: Enkecasse . . . s [ordet kan ikke læses færdigt grundet utydelig skrift] beviis er af 27. Juli 1836.
 8. 26: I følge bevilling af 17. Sept. 1836.
 9. 27: I følge bevilling af 28. September 1836.
 10. 28: Hjemme som følge af at wielsen er forlagt til brudgommens sygeleje.
 11. 35: [ Lanterborn kunne også læses Lauterborn ]