Kirkebogen Sankt Maria Kirke, Helsingør -
Sankt Maria sogn.
( parish register, married year 1837, for Sct. Maria church, Elsinore)

Tilbage til Helsingør

Vielser, foretaget i
1837
Et henviser til en eventuel bemærkning i kirkebogen nederst på denne side.
(# indicate: see notice from the book at the bottom of the page. )
Nr.
Brudgommens navn, alder, håndtering og opholdssted.
Brudens navn, alder, håndtering og opholdssted.
Vielsesdagen.
Forlovere,
og om vielsen er forrettet i kirken ell. hjemme, og i sidste tilfælde bevillingsdatum.
1
Hattemager Wilhelm Christian Ferdinand Nielsen, 30 år.
Jomfru Johanne Birgitte Wadscou, 22 år.
1837
8. Februar
I Kirken.
fuldmægtig P. Grave og
practis. læge Galschjøtt.
2
 Niels Jensen, 
bryggerkarl, 29 år.
Ane Christine Larsdatter
22 år, tjenestepige.
1837
21. Februar.
I Kirken.
brygger Lars Møller
og Sp--[ulæseligt] Lars Græsted
3
 Lods, Jan Jensen, 31 år.
Jomfru Christiane Elisabeth Fricke, 22 år.
1837
17. Marts
I Kirken.
lods Christian Engelsen.
lods Lars Engelsen.
4
 captain og batteriechef af artillericorpset hr. Jeremias Frands Christian von Nægler. 
 Frøken Ernestine Frederikke Massoneau.
1837
5. April.
Hjemme #
storhertugelig mechlenburgsk
generalconsul Charles Massoneau.
5
 Tjenestekarl på Krogerup Peder Nielsen, 29 år.
Tjenestepige Ane Marie Nielsdatter, 26 år. 
1837
7. April.
  I Kirken.
garvermester Ulstrup
skomagermester Neujahr.
6
 Gartner og ungkarl Johan Frederik Wederqvist, 22 år.
Jomfru Frederikke Augusta Moberg, 18 år. 
1837
17. April.
I Kirken.
bøssemagermester Fleront
og bødkermester O. R. Moberg.
7
 Skomager Frederik Hansen,
40  år, enkemand.
Tjenestepige Christiane Jensdatter, 37 år. 
1837
28. April.
I Kirken.
Tracteur Carlsen,
Instrumentmager Wismer.
8
Landmand Søren Andersen, ungkarl, 26 år. 
Tjenestepige Inger Kirstine Nielsdatter, 28 år. 
1837
3. Maj.
I Kirken.
hattemagermester Lillieqvist,
wognmand Niels Larsen.
9
 Tjener og ungkarl, Samuel Lorenz August, 38 år.
Tjenestepige Ane Magrethe Christiansdatter, 40 år. 
1837
5. Maj ?? #
I Kirken.
consul J. M. Ellah,
og captain G. Gradmann.
10
 Hattemagermester Johannes Moberg, 32 år.
Tjenestepige Maren Birgitte Nielsen, 32 år. 
1837
5. Maj
I Kirken.
bødkermester O. R. Moberg,
sadelmagermester L. A. Moberg.
11
Bryggerkarl Lars Olsen, 32 år. 
Tjenestepige Inger Pedersdatter, 25 år. 
1837
14. Maj.
I Kirken. #
malermester Schrøder,
fragtmand Jørgen Michelsen.
12
 Enkemand og skomagermester
Lars Poulsen Aalborg, 38 år.
Tjenestepige Botilla Christine Lange, 32 år. 
1837
23. Juni.
I Kirken.
brygger Randrup og
muurmester Mortensen.
13
Hoboist af Kronens regiment 
Carl Frederik Ferdinand Fricke
 Tjenestepige Ellen Larsen,
23 år.
1837
29. Juni.
I Kirken.
commandersergeant Fricke,
lods Lars Engelsen.
14
 Bryggerkarl Johannes Eliassen Søderberg, 36 år.
Enke Maria Magdalene Foss født Færlund, 49 år. 
1837.
13. Juli.
I Kirken.
brændevinsbrænder Hansen og
brygger R. C. Møller.
15
Arbeidsmand og enkemand 
Ole Hansen, 31 år.
Tjenestepige Ane Marie Johansen, 34 år. 
1837.
4. August.
I Kirken.
brygger R. C Møller
margetenter J. Hansen
16
Sergeant Christen Michelsen Kjedebye, 38 år.
Tjenestepige Bodel Kirstine Sørensdatter, 30 år. 
1837
14. August.
I Kirken. #
premierlieutenant von Lemmick og
skibsclarer Lundwall.
17
 Tjener og enkemand Mads Poulsen, 40 år.
Enke Ane Margrethe Grønne,
40 år.
1837
18. August.
 I Kirken.
cancelliraad, raadmand Rogert og 
kammager Hertel.
18
Tjenestekarl Jens Nielsen,
27 år
Tjenestepige Birthe 
Jørgensdatter, 33 år.
1837
15. September.
I Kirken.
smedemester Andreas Andreassen
owerconstabel og huusejer Andreas Simonsen Kjertinge
19
Skomagersvend 
Carl Julius Florian, 25 år. 
Tjenestepige Christiane Severine Sørensen, 31 år. 
1837
15. September.
I Kirken.
wærtshuusholder Lars Andersen Kollerød
og wærtshuusholder Christian Nielsen
20
 Slagtersvend Ernst Emilius Busch, 28 år.
Fraskilt Ane Kirstine Casted eller Carstensen, 34 år # 
 1837
15. September.
I Kirken. #
slagtermester Christian Hansen,
og muursvend og huuseier N. Heidemann
20 
b
 Brevjæger Christian Peter Bauer, 27 år.
Tjenestepige Anna Marie Frederikke Møller, 22 år. 
1837
22. September.
I Kirken.
færgemand Borre Ludvig Borresen,
og uhrmager Hans Leganger Christian Knudsen.
21
Marqeur Peter Larsen, 35 år. 
Tjenestepige Ane Marie Petersen, 28 år. 
1837
29. September.
I Kirken.
færgemand Ole Andersen,
lods Magnus Hansen.
22
Skomagersvend Ferdinand Petersen, 26 år. 
Tjenestepige Karen Marie Hansen, 26 år. 
1837
20. Oktober.
I Kirken.
spekhøker C. Petersen,
og kjøbmand Olsen.
23
Arbeidsmand Frederik Bisted, 
42 år. 
Ugift Maren Marie Ulriksen,
24 år.
1837
27. Oktober.
I Kirken. #
spekhøker C. Petersen,
brændevinsbrænder Grubb.
24
 Tømmermester Anders Halberg, 35 år.
Tjenestepige Frederikke Hansen, 34 år. 
1837
31. Oktober.
I Kirken.
capitain Møller Hansen
brygger Jeppesen.
25
Skibsclarerer Carl Gustav Tausen, 24 år. 
Jomfru Ane Marie Jeppesen, 22 år. 
1837
8. November ?? #
I Kirken. #
brygger Jeppesen, kjøbmand Wright,
fuldmægtig i Rentekammeret Johan Imanuel Conrad Eberlin.
26
 Arbeidsmand  Jens Jensen Danstrup, 34 år.
Separeret Ellen Eliasdatter,
46 år. 
 1837
17. November.
I Kirken. #
spekhøker L. Juul,
bagermester P. M. Jensen.

 
  1. 4: Hjemme, ifølge bevilling af 4. marts 1837. Artillericorpsets tilladelse er af 17. Januar 1837. Bevis for indskud i enkecassen er af 10. marts 1837.
  2. 9: [Datoen kan også læses som 3. Maj!]
  3. 11: N.B.   . . . . [Ulæseligt] .. inden vielsen kunne fortages.
  4. 16: Tilladelsen og den kongelige bevilling for manden til at indgaa nyt ægteskab er af 28. marts 1837.
  5. 19: [Penneføreren har åbenbart været i tvivl?] - Bevillingens datum af 17. Maj 1837.
  6. 20: Bevillingens datum er af 17. Maj 1837.
  7. 23: med Kongelig bevilling til at indgaa ægteskab af 25. August 1837.
  8. 25: [Dato 8. kan også læses 18.!] Brudgommens m-- ??  bevilling er af 9. Juli 1835.
  9. 26: Den Kongelige bevilling for bruden til at indgaa nyt lovligt ægteskab er af 29. November 1836.