Kirkebogen Sankt Maria Kirke, Helsingør -
Sankt Maria sogn.
( parish register, weddings celebrated year 1838 in Sct. Maria church, Elsinore)

Tilbage til Helsingør

Vielser, foretaget i
1838
Et henviser til en eventuel bemærkning i kirkebogen nederst på denne side.
(# indicate: see notice from the book at the bottom of the page.)


Nr.
Brudgommens navn, alder, håndtering og opholdssted.
Brudens navn, alder, håndtering og opholdssted.
Vielsesdagen.
Forlovere,
og om vielsen er forrettet i kirken ell. hjemme, og i sidste tilfælde bevillingsdatum.
1
Sergeant Frederik Christian Svendsen, 26 år.
Jomfru Pavline Marie Petersen, 19 år.
1838
24. Januar
I Kirken.
brygger Nielsen,
brændevinsbrænder R. Hansen.
2
Sergeant Johan Stegvilon, 31 år.
Jomfru Oline Haln, # 32 år
24.Januar.
I Kirken.
høker C. Petersen,
bagrmester Huusmann.
3
Kammager Carl Jonathan Hertel, 55 år, enkemand.
Enke, Kirstine Magrethe Andersen, født Momme.
23. Februar.
I Kirken.
høker C. Petersen,
bagermester Hank.
4
Brevjæger Anders Hansen, 31 år.
Tjenestepige Gunild Marie Larsen, 26 år.
9. Marts.
Vielsesstedet ikke oplyst!
skrædermester Mandrup,
spekhøker C. Poulsen
5
Skomagermester
Jens Nielsen, 31 år.
Enke Elisabeth Olsen,
født Jensen, 38 år.
4. April.
Vielsesstedet ikke oplyst!  #
skomagermester Neujahr og
skomagermester Mathias Hanneman.
6
Slagtermester 
Isaac Levinsohn, 28 år.
Jomfru Albertine Lovise Nielsen 23 år.
6. April.
Hjemme. #
slagtermester Jacob Peter Nielsen, og færgemand Henrik Larsen Bornholm.
 7
Slagtersvend, Jens Peter Petersen, 23 år. 
 Jomfru Johanne Kirstine Blomsted, 22 år.
26. April. 
I Kirken. 
slagtermester P. Rasmussen,
slagtermester Christian Petersen.
Tjenestekarl, 
Jens Pedersen, 33 år. 
Tjenestepige
Sigrid Svendsen, 34 år. 
4. Maj. 
I Kirken. 
toldbetjent Kieldsen,
bagermester Christian Herold.
Skomagersvend 
Hans Rasmussen, 45 år. 
Karen Matthiasdatter Corneliussen, tjenestepige, 
40 år.
4. Maj. 
I Kirken. 
skomagermester Øberg og
bagermester Husmann.
10 
Sadelmagermester Lars Andreas Moberg, 34 år. 
Jomfru Ane Sophie Cecilie Faith, 36 år.
5. Maj. 
I Kirken. 
bødkermester Ole Larsen Moberg og
skomagermester Niels Larsen.
11 
Færgekarl, Ole Larsen Bakke, 
32 år. 
Tjenestepige Ane Margrethe Frederikke Siewert, 22 år.
12. Maj. 
I Kirken. 
Wærtshuusholder Peder Larsen,
lods Niels Hansen
12 
Enkemand arbeidsmand,
Joachim Valentin Hansen,
33 år.
Tjenestepige Johanne Cathrine Bass 36 år.
18. Maj
I Kirken. 
wognmand Smidth
slagtermester Grønberg.
13 
Premierlieutenant af den kongelige norske marine, Carl Sigvard Lond Ridder af æreslegionen, 31 år.
Frøken Louise Ernestine Frederikke Therese von Ohlrogge 20 år 
14. Juni.
I Kirken. #
capitain af søe etaten og færgelaugsinspecteur Schmidt og
kammerraad og - [resten ulæseligt]
14 
Parcelist af af Tikjøb sogn, og ungkarl Christian Petersen, 34 år. 
Tjenestepige Johanne Jensdatter, 27 år.
25. Juni. 
I Kirken. 
skibsclarerer G. Petersen og
capitain og  raadmand G. Gradmann.
 15
Fyrbøder ved dampskibet, Andreas Andersen, 25 år.
Tjenestepige Ane Cathrine Petersen, 22 år.
13. Juli. 
I Kirken. 
kjøbmand Olsen,
bagermester Huusmann.
16 
 Tjenestekarl, 
Marcus Nielsen, 29 år.
Tjenestepige 
Pernille Jensdatter 25 år.
19. Juli. 
I Kirken. 
jordbruger Niels Eriksen
skræder R. Christensen.
17 
Tjenestekarl, 
Lars Pedersen, 29 år.
Tjenestepige,
Karen Larsdatter, 26 år. 
1838
27. Juli.
I Kirken. 
kjøbmand Lindhart,
skomager Magnussen
 18
Bryggerkarl, 
Christen Clausen, 45 år. 
Separeret, Inger Mette Kirstine Pedersdatter, 37 år.
12. September. 
I Kirken.  #
major v. Friess og 
brændevinsmand R. Hansen.
 19
Underofficer 
Ferdinand Bodin, 25 år. 
Tjenestepige Margrethe Hansdatter, 26 år.
1. Oktober. 
I Kirken. 
Garvermester P. Staulund,
skrædermester N. Weisback.
20 
Underofficer Jens Hansen, 28 år. 
Tjenestepige -- [ulæseligt] Sophie Bl--sted[ulæseligt] 
25 år. 
1. Oktober. 
I Kirken. 
bødkermester C. Boroe
slagtermester C. Petersen.
21 
Overconstabel Johannes Petersen Søeborg, 39 år.
Tjenestepige Karen Nielsdatter, 26 år. 
5. Oktober. 
I Kirken. 
kommandersergeant P. Hansen,
hjulmand Bendt Jørgensen.
22 
Hans Peter Andresen, candidatur theologie, 31 år. 
Jomfru Hansens Aneline Nielsine Lund, 28 år. 
29. November. 
I Kirken. 
major og rebslagermester Andresen 
og skibsclarerer K. Gad.
23 
Arbeidsmand og ungkarl 
Søren Larsen, 33 år.
Tjenestepige Ane Kirstine Emilie Larsdatter, 28 år. 
21. December. 
I Kirken. 
smedemester Andreassen,
smedemester F ?? [ulæseligt].
24
Premierlieutenant af det kongelige artillerie Friz Hermann von Møller, 29 år.
Jomfru
Emilie Breslöw 23 år. 
22. December 
1838
I Kirken.  #
candidatur theologie Andresen,
bagermester C. Breslöw.
  1. 2: Tvivl om brudens efternavn der er uklart skrevet. Kan være forkert! Måske Halk eller Hadeln.
  2. 5: Testamentet fra bruden af 8. Marts 1838.
  3. 6: Hjemme i følge kongelig bevilling af 26. Marts 1838.- Den Kongelige bevilling med hensyn til brudgommens mosaiske religionsbekjendelse var af 2. Marts 1838. - Undertegnede Isaac Levinsohn, slagtermester som er af det mosaiske troessamfund, forpligter mig hermed til at lade mine børn som avles med jomfru Louise Albertine Nielsen opdrages i den kristelige religion, overensstemmende med den evangeliske Lutherske kirkes grundsætninger. - Helsingør af 3. April 1838. [signeret] J. Levinsohn. Som overværende: I. P. Nielsen - H. L. Bornholm.
  4. 13: Forevist tilladelse for brudgommen fra den kongelige norske regjering.
  5. 18: Bevillingen til at indgaae ægteskab er af  - [dato ulæselig] Juni 1837.
  6. 24: Tilladelse for brudgommen er af 13. November 1838. Bevis for indskud i enkecassen er af 7. December 1838.