Kirkebogen Sankt Maria Kirke, Helsingør -
Sankt Maria sogn.
( parish register, weddings celebrated year 1840 in Sct. Maria church, Elsinore)

Tilbage til Helsingør

Vielser, foretaget i
1840
Et henviser til en eventuel bemærkning i kirkebogen nederst på denne side.
(# indicate: see notice from the book at the bottom of the page.)


Nr. Brudgommens navn, alder, håndtering og opholdssted. Brudens navn, alder, håndtering og opholdssted. Vielsesdagen.
Forlovere,
og om vielsen er forrettet i kirken ell. hjemme, og i sidste tilfælde bevillingsdatum.
1
Skomagermester Jens Peter Andreassen, 25 år.
Tjenestepige Augustine Caroline Holmsted, 25 år.
1840
8. Januar.
I Kirken.
capitain v. Nægler
skrædermester Jørgensen.
2
Handelsfuldmægtig, Peter Christian Schjerbeck, 33 år.
Frøken Louise Wilhelmine Julie Antonette von Eyben, 
18 år, af Søelyst, 
Tikjøb sogn.
25. Januar.
 Hjemme.  #
capitain P. Scherbeck af Helsingør og
capitain C. von Eyben på Søelyst i Nyerup sogn.
3
Ungkarl og bryggerkarl 
Peder Aagesen, 32 år.
Tjenestepige Ane Marie Hansdatter, 28 år.
27. April.
?? #
spekhøker Christian Petersen og
fuldmægtig ved Øresunds Toldkammer Bull.
4
Ungkarl og gaardskarl Mads Christensen, 30 år.
Tjenestepige Ane Kirstine Christensen, 26 år.
1. Maj.
I Kirken.
 contoirist Jacob Topp og
muurmester Christian Valin.
5
Slagtermester Magnus Wilhelm Kjeldberg, 34 år.
Enke, Karen Cathrine Nielsen, 36 år.
2. Maj.
I Kirken.
slagtermester Jacob Nielsen,
slagtermester Jacob Peter Nielsen.
6
Ungkarl, Søren Jensen, 29 år.
Tjenestepige Johanne Pedersdatter, 32 år.
5. Maj
I Kirken.
smedemester M. Johnsen,
capitain v. Nægler.
7
Wognmand, Christopher Jensen, 
30 år.
Tjenestepige, Ane Magrethe
Olsdatter 28 år.
13. Maj.
I Kirken.
agent Jacobsen og
spekhøker Hornvain.
8
Havekarl, Christen Frederiksen
30 år.
Tjenestepige Sophie Frederikke Svendsen, 36 år.
22. Maj.
I Kirken.
skomagermester Svendsen,
wævermester Jørgensen.
9
 Muursvend Frederik Lars Trapp, 23 år.
Tjenestepige Frederikke Tofte, 16 år. 
18. Juni. 
I Kirken.
muurmester Johan Frederik Trapp,
skomagermester Magnussen.
10
 Muursvend og enkemand Johan Adolph Petersen, 36 år.
Tjenestepige Leontine Constantia Færlund, 32 år.
19. Juni. 
I Kirken. #
muurmester Johan Frederik Trap,
tømrermester Halberg.
11
 Skomagerfrimester Gulstad Adolph Dyvander, 34 år.
Enke Ane Sophie Midersen 49 år # 
10. Juli 
I Kirken.
spekhøker Petersen,
brændevinsbrænder J. Hansen.
12
 Arbejdsmand og ungkarl,
Peder Olsen, 25 år.
 Tjenestepige Ane Dorothea Johnsen, 22 år.
17. Juli
I Kirken.
skrædermester Lundbek,
skomagermester P. Moberg.
13
Ungkarl, borger, lys- og sæbefabrikant, Joost Jacob van Aller, 31 år.
Frøken Ida Loise Caroline Drejer, 27 år. 
26. August. 
#
hanseatisk consul og borger J. C. Drejer
hollandsk viceconsul, Hendrik van Aller.
14
 Typograph Hans Peter Bjørn Falk, 22 år.
Caroline Frederikke Gulstad Weis, syepige, 26 år. 
1840
3. September.
I Kirken
kammager Hertel,
muurmester Christian Mortensen.
15
 Tjenestekarl 
Niels Petersen, 32 år.
Tjenestepige Margrethe Elisabeth Cathrine Stein,
[eller Steen]33 år. 
6. Oktober. 
I Kirken.
huuseier Philip Bek Thomsen,
jordbruger Peter Hansen Havreholm.
16
Bødkersvend Fritz Wilhelm Møller, 22 år. 
Tjenestepige Bente Christine Jensen, 27 år. 
9. Oktober. 
I Kirken.
bødkermester Schultz,
sadelmagermester Cronwal.
17
 Awlskarl, Hans Bendtsen, 
34 år, af Skuldelev sogn.
Tjenestepige Bodil Olsdatter
23 år.
7. November. 
I Kirken.
regiments --[ulæseligt] H. B. Thomsen
kjøbmand C. Svendsen.
18
Bryggerkarl, Niels Hansen, 
24 år. 
Tjenestepige Johanne Christensen, 25 år. 
5. November. 
I Kirken.
Brygger Wibroe,
wærtshuusholder Anders Søeborg..
19
Snedkersvend Frederik Wilhelm Koch, 30 år. 
Pige, Johanne Marie Nielsen
33 år.
7. November. 
I Kirken
muurmester Holger Petersen,
snedkermester Schneider.. 
20
Smedesvend Hans Jacob Peter Blanksted, 27 år. 
Jomfrue Johanne Dorothea Olsen, 33 år. 
5. November. 
I Kirken. 
skrædermester Jørgensen,
slagtermester C. Petersen.
21
Snedkersvend Niels Hermann Schou, 23 år. 
Tjenestepige Nicoline Petersen, 23 år. 
6. November 
 I Kirken.
drager Christian Schou og
garvermester Rohde.
22
Pensioneret underofficer Frederik Diderik Sekmann Fleischer. 
Tjenestepige Cathrine Margrethe F??ker, 43 år. 
13 November. 
I Kirken.
skomagermester Flyger
slagtermester Carl Henning. ?? #
23
 Kammerlaqaj Hans Sørensen, i hans kongelige højhed kronprindsens tjeneste 32 år, Opholdssted: Odense.
Jomfru Oline Sættre, 
23 år. 
27. November. 
I Kirken.
bøssemager ved 3. livregiment Niels Olesen Sættre,
malermester Johan Gothard Schrøder.
24
Skomagersvend,  Hans Christian Hansen, 23 år.
Tjenestepige  Henriette Cathrine Olsen, 25 år.
4. December. 
I Kirken.
skomagermester Niels Larsen og
sadelmagermester L. Moberg.
25
Underofficer af 3. livregiment, Anders Rasmussen Paarup, 29 år. 
Enke Kristine From, født Hansen, 35 år. 
11. December. 
 I Kirken.
sadelmagermester Petersen og
tracteur L. Christensen.
  1. 2: ["Hjemme" er overstreget i kirkebogen.] I følge kongelig bevilling af 20. Januar 1840 foretoges vielsen i St. Mariæ kirke skjønt hørende til Tikjøb sogn.
  2. 3: [ Måske ved en forglemmelse er vielsesstedet ikke noteret i kirkebogen, men det er sandsynligt at det er sket i kirken.]
  3. 10: Attest fra Hillerød skifteret af 13. Juni 1840.
  4. 11: [I folketællingen 1845 er bruden født Kruse. Det er muligvis hendes enkemands navn der står i kirkebogen.]
  5. 13: [Vielsesstedet ikke oplyst] Den kongelige bevilling af 22. August 1840.
  6. 22: [Slagtermesterens efternavn er ulart skrevet, kan være forkert!]

  7.