Kirkebogen Sankt Maria Kirke, Helsingør -
Sankt Maria sogn.
( parish register, weddings celebrated year 1844 in Sct. Maria church, Elsinore)

Tilbage til Helsingør

Vielser, foretaget i
1844
Et henviser til en eventuel bemærkning i kirkebogen nederst på denne side.
(# indicate: see notice from the book at the bottom of the page.)
Nr.
Brudgommens navn, alder, håndtering og opholdssted.
Brudens navn, alder, håndtering og opholdssted.
Vielsesdagen.
Forlovere,
og om vielsen er forrettet i kirken ell. hjemme, og i sidste tilfælde bevillingsdatum.
1
Arbeidsmand, Anders Olsen
34 år, ungkarl.
Tjenestetyende, Karen Kirstine Nielsdatter, 23 år.
1844
12. Januar
I kirken.
Muursvend Johan Kryger
smedmester F. Johnsen
2
Skibsclarerer, 
Henry Charles Carey, 28 år.
Frøken, Hilda Marie Ella,
21 år.
19. januar
Hjemme #
Consul for Algeir, Ulrik Christian Marcussen
Procurator Otto Jespersen.
3
Carl Frederik, grewe af Ahlefeldt, capitain på warlpenge, 46 år.
Jomfru, Magdalene Christiane Amalia Svendsen, 40 år.
7. Februar.
Hjemme #
Grewe af Trampe, auditeur og regnskabsfører ved 2det jægercorps, oberstleutenant von Rusbad. 
4
 Snedkersvend, Jørgen Jensen 
25 år, af Præstøe
 Tjenestepige, Ane Kirstine Jensen, 22 år.
23. Februar. 
I kirken.
Kjøbmand Jordening
Høker, Juel.
5
Gartner og ung karl Philip Berner Thomsen, 40 år. 
Tjenestepige, Inger Kirstine Jens Datter  28 år.
6. Marts 
I kirken.
wognmand M. Larsen.
bagermester Westphal.
6
Arbeidskarl og ungkarl Johan Jensen, 29 år. 
Tjenestepige, Johanne Sunesdatter, 22 år. 
14. Marts 
I kirken.
husejer, Johan Larsen. 
smedmester Johnsen.
7
 Pensioneret underofficer
Ole Jørgensen, 
49 år - Enkemand
 Tjenestepige, Ane Magrethe Nielsen 45 år.
1. Maj 
I kirken.
opsynsmand i Fattighuset, commandérsergant Truelsen og opsynsmand ved kjøbmand, consul Ellah P...mand # Hans Hansen.
8
 Skrædersvend Niels Jørgensen, 
27 år.
Tjenestepige, Sophie Wilhelmine Larsen, 33 år. 
4. Maj 
I kirken.
wærtshuusholder Peter Larsen og 
kjøbmand Guldberg.
9
Tjenestekarl Frederik Christian Larsen, 36 år, Ungkarl 
 Tjenestepige, Sidse Chatrine Nielsdatter 24 år.
8. Maj 
I kirken.
Kjøbmand Brandt.
Snedkermester Johnsen.
10
Marqwetenter paa Cronborg,
Lars Olsen 30 år, ungarl.
Tjenestepige,  Else Johanne Korsholm, 27 år.
10. Maj 
I Kronborg Slotskirke.
generalmajor commandant m.m. von Rothe.
Justitsraad og byfoged i Frederica --?? Hertz. #
11
 Skibstømmermand, Hans Henrik Dons, 30 år, ungkarl.
Tjenestepige, Frederikke Marie Kratz, 28 år. 
10. Maj 
I kirken.
Kjøbmand, Søren Peter Holstebroe og
Politibetjent og husejer Wemmenæs.
12
Qwarteerster  wed Øresunds Toldkammer, Frederik Jensen,
26 år, ungkarl.
Maren Andersdatter
tjenestepige, 27 år.
7. Juni. 
I kirken.
Qwarteermester wed Øresunds Toldkammer Bærentzen og 
tracteur Christensen.
13
Skrædersvend Hans Elert Heyerdahl, 29 år. 
Tjenestepige, Adolphine Gustava Frederica  Wacht,
31 år.
 14. Juni.
I kirken.
Lods, Niels Hansen.
Skrædermester, Lars Davidsen.
14
Skomagersvend, Carl Gottlieb Christensen, 26 år. 
Tjenestepige, Christine Johansdatter # 
 11. Juni.
Paa Øresundshospitalet #
Muurmester Christensen.
og drejermester A. Kjertinge.
15
 Skomagermester 
John Johnsen Dyva,
Ungkarl, 26 år.
Tjenestepige, Frederikke Marie Schultz, 26 år. 
 28. Juni
I kirken.
Færgemand, Lars Gundersen,
Skoemagermester Carl Wilhelm Dahl.
16
 Sergeant af 2. jægercorps, 
3. compagnie, 
Christian Morten Graff, 22 år. #
Pige, Cathrine Elisabeth Johansen, 20 år. 
30. August 
I kirken.
Politibetjent Anders Johansen Hollofs. #
Commandeersergeant Wagner.
17
Tømmersvend, Carl Frederik Ferdinand Nielsen, 24 år. 
Tjenestepige, 
Hedevig Reuterdahl, 29 år.
17. Sept. 
I kirken.
høker Peter Larsen Juul og
skomagermester Ole Nielsen.
18
Tjener Matthias Hansen, 21 år. 
Enke, Abelone Lilieqvist, 
43 år. 
4. Oktober.
I kirken. #
malermester Schrøder,
skrædermester Bille.
19
Bødkermester Peter Frederik Bernstrøm, 31 år, af Helsingborg. 
Jomfru, Hanna Andersen, 
36 år af Helsingør. 
26. Oktober. 
I kirken.
garvermester J. D. Rolfsted og
brændewiinsbrænder Rasmus Hansen
20
Hornblæser, Carl Ludvig Andreassen, 27 år, 
af 2. Jægercorps. 
Tjenestepige, Ane Cathrine Kisling, 28 år. 
29. Oktober 
 I kirken.
Tømmermand og husejer Jørgen Hansen.
21
 Lods, ungkarl Jacob Olsen, 28 år.
Jomrfru, Ane Kirstine Ellingsen, 22 år. 
29. Oktober. 
I kirken.
baadebyggermester Søren Jensen,
Gartner Schmidt.
22
Tjenestekarl, Jens Jørgen Jensen
26 år.
Tjenestepige, Ane Marie Jørgensdatter 20 år. 
6. November. 
I kirken.
bagermester Wulf.
jordbruger, Jørgen Larsen.
23
Tømmersvend, ungkarl, 
Jens Hansen, 27 år.
Tjenestepige, Ellen Kirstine Knudsen, 25 år. 
15. November. 
I kirken.
Kjøbmand E. Fæster.
Kunstdrejer Benze.
24
Bryggerkarl og ungkarl Peder Danielsen, 27 år. 
Tjenestepige, Sophie Pedersdatter, 22 år. 
18. November. 
I kirken.
Captain og kjøbmand Holm og
Jordbruger Jørgen Larsen.

Post 2: Hjemme ifølge Kongelig bevilling af 5. Januar 1844.
Post 3: Hjemme ifølge Kongelig bevilling af 1. Februar 1844.
Post 7: Hans Hansens hele tekst er ligeledes svært læseligt. Måske er han "Pakhuusmand"
Post 10: Byfoged Hertz fornavn er ulæseligt, måske Svend.
Post 14: Pigens alder ikke oplyst. "Paa grund af Brudgommens sygdom w---?? n--e?? lysning i følge forannævnte 30. April 1824.    §16." - - En del af teksten er ulæselig, men måske det henviser til at pigen er 21 år.- - Øresunds Hospital lå i Helsingør.
Post 16: Brudgommen er døbt Christian Martin Morten Graff. - Forlover Anders Johansen Hollofs kan være identisk med Anders Holløse i Ft 1845. Alt i flg. oplysning fra en slægtning.
Post 18: "Samfrænde skiftebrew af 3. Juni 1844".