Kirkebogen Sankt Maria Kirke, Helsingør -
Sankt Maria sogn.
( parish register, weddings celebrated year 1845 in Sct. Maria church, Elsinore)

Tilbage til Helsingør

Vielser, foretaget i
1845
Et henviser til en eventuel bemærkning i kirkebogen nederst på denne side.
(# indicate: see notice from the book at the bottom of the page.)
Nr. Brudgommens navn, alder, håndtering og opholdssted. Brudens navn, alder, håndtering og opholdssted. Vielsesdagen.
Forlovere,
og om vielsen er forrettet i kirken ell. hjemme, og i sidste tilfælde bevillingsdatum.
1
Brandbud ungkarl, 
Frederik Wilhelm Kegel, 20 år.
Tjenestepige, Johanne Marie Hansdatter, 19 år.
1845
3. Januar.
I kirken.
skomagermester,  # Paulsen 
skomagermester G.A. Dyvander #
2
Tjenestekarl ungkarl, Peder Rasmussen, 26 år.
Tjenestepige, Ane Cathrine Nielsdatter, 28 år.
31. Januar.
I kirken.
Kjøbmand, P. F. Holm,
hjulmagermester og huusejer Jens Christophersen.
3
Kjælderkarl, ungkarl, 
Christen Larsen, 30 år.
Tjenestepige, Caroline Christensen, 35 år.
7. Februar.
I kirken.
skibsclarerer, J. P. Lundwall,
og færgemand L. Gundersen.
4
Contoirist, Frederik Carl Christian Groth, 26 år.
Jomfru, Juliane Marie Frederikke Svendsen, 24 år.
1. Marts. 
I hjemmet #
Raadmand brygger B. Lund og
kjøbmand W. H. Buchholtz.
5
Styrmand på briggen " HIRAM",  Christian Jacob Hein, ungkarl, 32 år.
Enke efter søemand Anton Hermansen af Charleloye --?? # Nicoline Christine Schilder, 29 år.
23. April.
I hjemmet. #
secondlieutenant af søeetaten Frederik August Gandil.
captain paa briggen "HIRAM" og lo---ermester P. Barfod.
6
 Fisker og ungkarl, Johannes Hansen, 24 år.
Tjenestepige, 
Ane Svendsdatter, 27 år 
29. April. 
I kirken. 
kjøbmand Bruun og 
slagtermester Hemming.
7
Færgemand, Ole Andersen,
ungkarl, 38 år.
 Jomfru, Frederikke Dorothea Nicilaisen, 23 år.
3. Maj. 
I hjemmet. #
Rådmand, færgelaugsoldermand
Børge Reiersen Lund,
færgemand, Christen Nicolaisen.
8
 Tjenestekarl, Christopher Nielsen, ungkarl, 24 år.
Tjenestepige ,Ane Marie Christensen, 26 år. 
9. Maj. 
 I kirken. 
bødkermester Carl Holmberg og
snedkermester Christian Hultmann.
9
 Constabel, Anders Pedersen Strøe, 25 år, ungkarl.
Tjenestepige, Juliane Marie Falgaard, 32 år 
 16. Maj.
 I kirken. 
Kontrolleur ved Øresunds Toldkammer, Holm
Commandeersergeant af artilleriet, Hansen.
10
 Johan Frederik August Næhr, bryggerkarl og ungkarl, 29 år.
Tjenestepige, Ingeborg Pedersdatter, 23 år. 
20. Maj. 
I kirken. 
Contorchef i Øresunds Toldkammer, Myhre
Bud ved Øres. Toldkammer, Hannibal.
11
 Sergant og  --mester ?? # af 2. Jægercorps, ungkarl, 
Julius Graff.
Tjenestepige, Kirstine Frederiksen, 25 år. 
6. Juni. 
I kirken. 
----?? #
--??mand Christopher Hansen.
12
 Bomudswæwersvend, enkemand Svend Hansen, 46 år.
Tjenestepige, Christine Frandsen, 27 år. #
4. Juli. 
I kirken. 
wærtshuusholder Niels Hansen
hjulmagermester, Christophersen.
13
 Tjenestekarl og ungkarl Lars Nielsson, 25 år.
Kirstine Henrikke Henrigsdatter,
22 år. Tjenestepige. 
 8. August.
I kirken. 
smedemester, Christian Hultmann og 
wærtshuusholder Jens Nielsen.
14
Tjenestekarl, Peder Rasmussen, ungkarl, 27 år. 
Tjenestepige, Rosine Margrethe Jensen, 26 år. 
5. September. 
I kirken. 
wærtshuusholder, Niels Gudmansen
spækhøker, Niels Steffensen.
15
Tjenestekarl, Hans Henriksen,
34 år.
Tjenestepige, Ane Kirstine 
--??sdatter 24 år
10. October. 
I kirken. 
wærtshuusholder  --?? Nielsen #
brændeviinsbrænder Johan Jacobsen.
16
 Bagermester, Hans Søren Peter Langkilde, 32 år.
Jomfru, Sørine Christine Thomsen, 25 år. 
19. October. 
I kirken. 
bagermestrene Peter Mathiesen Jensen,
og Frederik Westphal.
17
Henrik Servius Fleront, bøssemagermester paa Hellebek, 
36 år. 
 Jomfru, 
Christine Marie Møller, 30 år.
25. October 
I kirken. 
bøssemagermester, Joseph Fleront af Hellebek,
Captain, garwermester Staulund.
18
 Bagermester Hans Peter Hillebrandt, ungkarl, 27 år.
Jomfru ,Andrea Louise Bornholm, 23 år.
29. October
I kirken. 
Captain,  kæmner Tegner.
færgemand, Henrik Bornholm.
19
 Skomagersvend og ungkarl, Henrik August Frederik Kellermann, 22 år.
 Tjenestepige, Ellen Margrethe Mogensen, 26 år. 
 31. October. 
 I kirken. 
skomagermester C.W. Ramm og
bagermester Daton.
20
Tjenestekarl Peder Hansen Rüsløv, ungkarl, 28 år. 
Tjenestepige, Ane Kirstine Andersdatter, 29 år. 
 12. eller 
13. November #
I kirken. 
jordbruger, Peder Hansen.
huusejer Anders Pedersen.
21
 Muursvend, Carl Christian Danielsen, 22 år.
Tjenestepige, Anne Sophie Holm, 26 år. 
12. November. 
I kirken. 
malermester Rusch.
muurmester Mortensen.
22
 Wognmandskarl, Peter Petersen, 
26 år, ungkarl.
Tjenestepige, Karen Marie Rasmussen, 25 år. 
27. November. 
I kirken. 
Captain kæmner Tegner.
Hjulmand huusejer Jørgensen.

1: Skomagermester Paulsens initialer er sammengnidret, næsten ulæselige, I Folketællingen 1845 er Gustav Adolph Dyvander ikke mester, men "skomager".
4: "Den kongelige bevilling til at vies i hjemmet af af 13. Februar 1845".
5: "Den kongelige bevilling til at vies i hjemmet var af 16. April 1845" .  Barfods anden bestilling som mester er meget gnidret, og næsten ulæselig.
7: Hjemme i ifølge kongelig bevilling af 26. april 1845.
11: Udstregninger ved vidnerne, gør teksten vanskelig at tyde. Det ene vidne er åbenbart blevet forhindret i at møde. Brudgommen er i følge Ft 1845 skrædermester, men ved vielsen er det meget vanskeligt at tyde.
12: "Bevist for Landsower- og Hof-og Statsretten for at -------------?? af 3. marts 1845".[meget utydeligt i kilden]
15: En del udstregninger i felterne gør teksten svært læseligt.
20: Datoen for vielsen er rettet, kan være forkert.