Kirkebogen Sankt Maria Kirke, Helsingør -
Sankt Maria sogn.
( parish register, weddings celebrated year 1846 in Sct. Maria church, Elsinore)

Tilbage til Helsingør

Vielser, foretaget i
1846
Et henviser til en eventuel bemærkning i kirkebogen nederst på denne side.
(# indicate: see notice from the book at the bottom of the page.)


Nr.
Brudgommens navn, alder, håndtering og opholdssted.
Brudens navn, alder, håndtering og opholdssted.
Vielsesdagen.
Forlovere,
og om vielsen er forrettet i kirken ell. hjemme, og i sidste tilfælde bevillingsdatum.
1
Snedkermester, Johan Christian Møller, 51 år, ungkarl.
Jomfru, Else Cathrine Nicoline Nielsen, 39 år. #
1846
28. Januar.
I kirken.
snedkermester Schneider og
muurmester Christian Valin.
2
Fragtmand, ungkarl, Niels Christensen, 34 år.
 Tjenestepige, Maren Larsdatter, 26 år.
5. Februar. 
 I kirken.
Captain, sadelmagermester Staulund. og
tracteur Hans Rasmussen.
3
Skomagersvend, Søren Nielsen, ungkarl, 25 år. 
Tjenestepige, Hanne Jacobine Nielsdatter, 24 år.
7. April. 
I kirken.
skomagersvend G. Petersen.
J.J. Dyvad.
4
Tjenestekarl, ungkarl, Andreas Ferdinand Karsted, 25 år. 
Tjenestepige, Martine Petronelle Fossum, 28 år.
15. Maj. 
I kirken.
kjøbmand Holstebroe.
kjøbmand Hass.
5
Skomagersvend, Mogens Larsen, ungkarl, 28 år. 
 Tjenestepige, Ane Margrethe Nielsdatter, 43 år.
27. April. 
skomagermestrene, M. Larsen 
og F. Torstensen.
6
Owerconstabel wed artilleriet, Johan Henrik Würtz, 
enkemand, 39 år. #
Tjenestepige, Johanne Brøndum Smidt, 32 år. 
1. Maj.
muurmester Olsen
commandeersergeant P. Hansen.
7
 Tjenestekarl, ungkarl, Lars Pedersen, 27 år.
Tjenestepige, Ane Marie Jensdatter, 29 år. 
1. Maj. 
 I kirken.
politibetjent, huusejer  Wemmenæs, og 
sergeant, huusejer Rollin.
8
Styrmand ungkarl, Anders Christensen, 32 år, af Gilleleje.
Tjenestepige, Ane Elisabeth Andersdatter, 29 år.
2. Maj. 
I kirken.
skipper, Anders Meelsen og
lods, David Bensen, begge af Gilleleje.
9
 Spekhøker, Hans Christensen, 
ungkarl, 32 år.
 Tjenestepige 
Peternille Lind, 33 år. 
 9. maj
 I kirken.
tømmermester Halberg og
bødkermester Jørgensen.
10
 Kongelig inspecteur paa Grønland, Christian Søren Marius Olrik, 
ungkarl, 32 år.
 Frøken Sophie Agnes Müller, 25 år.
1846 
af 11. Maj. #
 I kirken.
regimentschirurg J. O. Müller R. af  D. og
cancelliraad byefoged J. B. Olrik R. af  D.
11
 Skomagersvend, Lars Christensen Jørgensen, 25 år ungkarl.
Tjenestepige, 
Maren Larsen,  28 år.
18. Maj. 
I kirken.
skomagermester Svendsen,
huusejer Johan Larsen.
12
 Glarmester og enkemand #
Christian Jørgen Dahlgreen, 50 år.
Jomfru Charlotte Sophie Lebrecht, 47 år.
25. Maj 
I kirken.
kjøbmand [ulæseligt]
sadelmagermester Petersen.
13
 Lods, enkemand Johan Nicolai Olsen, 37 år. #
Tjenestepige, Josephine Madsen, 20 år.
28. Maj. 
I kirken.
kunstdreier Bense.
lods Guldbrandt Ammondsen.
14
 Sergeant af 2. jægercorps, Jens Svendsen Berg, 32 år, ungkarl.
Tjenestepige, Inger Kirstine Rasmussen, 29 år.
29. Maj. 
I kirken.
Capitain v. Westergaard og
slagtermester Rasmussen.
15
Hattemagersvend, ungkarl Peder Stephansen, 31 år. 
Tjenestepige Johanne Elisabeth Lindhart, 25 år. 
29. Maj. 
I kirken.
hattemagermester Søderberg
skrædermester Huselsider.
16
Kjøbmand, Wilhelm Ellermann, 
30 år, ungkarl. 
Jomfru, Caroline Wilhelmine Hoffmann, 36 år. 
19. Juni. 
I kirken.
kjøbmand P. Ch. Lund.
hattemagrmester N. P. Lillieqvist.
17
Captain af det kongelige artillerie, Christopher Budde von Lund, 39 år. 
Frøken, Johanne Charlotte Gradmann 22 år. 
4. Juli. 
I Cronborg Slotskirke. #
major af borgerlige artilleri og borgerlig standmand i Helsingør, Gerhard Gradmann.
kammerassessor Odin Gregers Lund.
18
 Sergeant Johan Joachim Müller, 
28 år.
 Tjenestepige, Ernestine Marie Jørgensen, 21 år.
18. September. 
I kirken.
commandeersergeanterne, 
Goldschmidt og Nielsen.
19
Færgemand, ungkarl Peter Buk Friis, 
32 år. 
Jomfru, Wilhelmine Maltheasine Blanksted, 26 år. 
17. October. 
I kirken.
slagtermester Jens Petersen og
smedmester August Schmid.
20
Malermester Carl Christopher Fischer, 28 år. 
Jomfru, Ane Christine Appelrod, 33 år. 
 7. November.
I kirken.
muurmester Mortensen.
færgemand Appelrod.
21
Tøj- og bomulds wæwermester, ungkarl, 
Carl Wilhelm Hansen, 29 år.
 Jomfru, Elise Ester Østergreen, 23 år.
14. November. 
I kirken.
kjøbmand Hass og
kobbersmedmester Dideriksen.
22
Dreiersvend, ungkarl Niels Andersen, 37 år. 
Tjenestepige, Ane Sophie Petersen, 29 år.
20. November. 
I kirken.
dreiermester Chemnitz og
malermester Brun.
23
Pastor Johan George Ochsner, # ordineret calchetet og forsk.?? lærer ved borgerskolen i Bogense, 32 år.
Jomfru, Jacobine Conradine Marie Willinger, 30 år.
19. November.
I kirken.
kjøbmand Knud Gad.
tømmermester captain Oechsner.

1: "Samfrændeskiftet er holdt og sluttet af 6. December 1845."  [ Se evt. forklaring på dette i ordbogen under "Samfrænder".]
6: "Beviset fra skifteretten for at ---?? af manden war udstedt af 6. April 1846". [ Meget gnidret skrift]
10: "Wielsen blev opsat - - - ?? 13. Maj [Et ord utydeligt] "Bewilling til at wies uden forudgaaende lysning war af 9. Maj 1846" - Beviset for at enken stiller 400 Rbd. aarlig st-----??  leweret wed at livrente--?? foged ---?? anstalt ---?? indskud ----?? 25. April 1846." [Mange ord småt og uforståeligt skrevet]
12: "Kongelig con---lisk på brudgommens med -----?? af 5. April 1844". [Mange gnidrede ulæselige ord]
13: " Beviis fra skifteretten for brudgommen er af 27. Maj 1846".
17: "Beviset fra bo----?? for pensionssagerne var af 27. Juni 1846. - den kongelige tilladelse for brudgommen er af 14. April 1846."
23: "Beviset fra contoret fra pensionssagene war af 3. September 1846".