Kirkebogen Sankt Maria Kirke, Helsingør -
Sankt Maria sogn.
( parish register, weddings celebrated year 1847 in Sct. Maria church, Elsinore)

Tilbage til Helsingør

Vielser, foretaget i
1847
Et henviser til en eventuel bemærkning i kirkebogen nederst på denne side.
(# indicate: see notice from the book at the bottom of the page.)


Nr.
Brudgommens navn, alder, håndtering og opholdssted.
Brudens navn, alder, håndtering og opholdssted.
Vielsesdagen.
Forlovere,
og om vielsen er forrettet i kirken ell. hjemme, og i sidste tilfælde bevillingsdatum.
1
Owerhornblæser Peter Emil Kolbe, 
25 år
Tjenestepige Marie Sophie Frederikke Johansen 23 år
1847
17. Februar
I kirken.
Kommandersergeant Wagner, 
færgemand Appelrod
2
Corpsskriver og sergeant ved 2. jægercorps  John Wilhelm Holm 
22 år
Jomfru Johanne Kirstine Petersen 22 år
1847
26. Marts
I kirken.
Tracteur Rollin og Politibetjent Wandborg
3 Sergeant 2. jægercorps Hans Larsen 29 år Jomfru Severine Wandborg 
34 år
1847
27. Marts
I kirken
Murermester Olsen 
Commandersergeant Gold-- ?? #
4
Tømmermand Lars Pedersen
26 år ungkarl
Tjenestepige Johanne Nielsdatter 34 år
 1847
27. Marts
I kirken
Tømmermester Halberg
tømmermester Unmack
5
 Particulier Christian Arnold Peter Fischer af Aarhus 30 år
Jomfru Julie Louise Mathilde Bahnsen af Viborg 19 år
 1847
17. Maj
I Cronborg Slotskirke
Procurator Otto Jespersen 
slotspræst Peter Ephreim Fischer #
6
 Arbejdsmand ungkarl Henrik Jørgensen 27 år
 Tjenestepige 
Ul--?? Ulriksen ??
37 år #
1847
21. Maj
I kirken
Wærtshusholder Anders Eriksen og 
høker Christian Nielsen
7
 Bryggerkarl Niels Sørensen ungkarl 26 år
 Tjenestepige Bendte Cathrine Rasmusdatter 27 år
 1847
13. Juli
 I kirken
Snekermester Olsen og murmester Halberg 
8
Handelsbetjent Anders Jensen Ungkarl 26 år
Jomfru Therese Sophie Brandt
18 år
1847
17. Juli
Hjemme #
Kjøbmand P. C. Lund 
Kjøbmand Schrøder
9
Lods og ungkarl Niels Strøe 
25 år
Jomfru Kirstine Ebbesen 27 år
1847
17. Juli
I kirken
Smedemester Riisberg 
baadebygger Søren Jensen
10
Sømand og ungkarl Carl Edvard Gjedsted 21 ½ år
Jomfru Anne Charlotte Andersen 24 år
1847
22 Juli
I kirken
Kjøbmand P. Lundwall
nålemagermester Carl Boekelund
11
Commandérsergeant Andreas Joachim Nielsen enkemand 37 år #
Jomfru Juliane Marie Rodder 
26 år
1847
23. Juli
I kirken 
Commandérsergeant Wagner
sergeant Lindgreen af 2. Jægercorps
12
Sømand ungkarl Niels Jensen
24 år
Tjenestepige Anne Marie Nielsdatter 31 år
1847
13. August
I kirken
Skomagermester Johannes Nielsen
Kjøbmand Guldberg
13
Tjenestekarl Simon Christensen 
30 år ungkarl
Tjenestepige Maren Andersdatter 30 år
1847
29. October
I kirken
Sadelmagermester Andersen
smedemester Johnsen
14
 Tjener Claus Petersen 
ungkarl 35 år
Tjenestepige Karen Pedersdatter Clausen
32 år
 1847 
1. November
I kirken
Major Raadmand G. Gradmann
bogholder de Linde
15
Bødkermester Christian Schubel
28 år ungkarl
Tjenestepige  Henrikine Svendsdatter30 år
1847
12. November
I kirken
Bødkermester Andreas Gottfred Schubel
murmester Halberg
16
Snedkersvend Wilhelm Ferdinand Gottsche 31 år ungkarl
Pige Marie Dorothea Christensen 32 år 
1847
31. December
I kirken
Kammerråd kirck og
kjøbmand Raunsholm

Post 3: Vidnets efternavn meget gnidret.
Post 5: Den kongelige bevilling til vielse af 14. maj 1847
Post 6: Brudens hele navn meget gnidret og vanskeligt at tyde, måske Ulrikke Ulriksen.
Post 8: Hjemme ifølge kongelig bewilling af 15. Juni 1847.
Post 11: Bevisattest Skifteretten af 26. Juni 1847.