Kirkebogen Sankt Maria Kirke, Helsingør -
Sankt Maria sogn.
( parish register, weddings celebrated year 1849 in Sct. Maria church, Elsinore)

Tilbage til Helsingør

Vielser, foretaget i
1849
Et henviser til en eventuel bemærkning i kirkebogen nederst på denne side.
(# indicate: see notice from the book at the bottom of the page.)
Nr. Brudgommens navn, alder, håndtering og opholdssted. Brudens navn, alder, håndtering og opholdssted. Vielsesdagen
Forlovere,
og om vielsen er forrettet i kirken ell. hjemme, og i sidste tilfælde bevillingsdatum.
1
Tjenestekarl Niels Petersen, 
29 år ungkarl
Tjenestepige Johanne Margrethe Andersdatter, 26 år
1849
1. Januar
I kirken
Wærtshusholder Gudmunsen og
Wærtshusholder Niels Steffensen
2
Musicus, ungkarl Anders Hansen, 40 år
Johanne Marie Riismüller
22 år tjenestepige
1849
5. Januar
I kirken
Husejer Christen Nielsen
Mursvend husejer Packert
3
 Fisker og ungkarl Carl Henrik Thomassen, 31 år af  Snekkersteen
Tjenestepige Ane Magrethe Jørgensdatter, 26 år 
1849
16. Marts
I Kirken
Fisker og husejer Anders Andersen paa Snekkersteen og Jørgen Larsen fisker paa Skotterup
4
 Skomagermester Andreas Andersen 41 år
Jomfru Caroline Kirstine Kragh,
21 år
1849
21. April
I kirken
Captain, raadmand von Mehren 
Skomager Niels Larsen
5
Kjøbmand i Necastle, Carl Heinrich Theodor Borries 28 år. 
Frøken Francis Mary Ellah,
28 år 
1849
16. Juli
I kirken
Oldenburg consul James Marschal Ellah og 
regimentschirurg O. Møller
6
Steenhuggersvend Henrik Rudolph Obitz, 26 år ungkarl 
Jomfru Nicoline Christiane Christensen, 22 år 
1849
26. Maj
I kirken
Snedkermester Schneider
Lods Espegreen
7
Kleinsmedesvend Frantz Møller 
ungkarl 27 år
Tjenestepige Ane Marie Pedersen, 31 år 
1849
20. Juni
I kirken
Jernstøber og borger Møller og Kjerulf
8
 Skomagersvend ungkarl Christian Diderich Nielsen, 23 år
Jomfru Christine Bokelund, 
32 år 
1849
23. Juni
I kirken
Hjulmand Christophersen
skomagermester Carl Ramm
9
Skibsfører og ungkarl Carl Foss Kjølner, 30 år 
Jomfru Wilhelmine Marie Mikkelsen, 27 år 
1849
14. Juli
I kirken
Havnefoged C. Kjølner
og tracteur Mikkelsen
10
Forwalter Niels Carl Skjern, 39 år, fra Østergaard af Aarhuus stift Vellev sogn, (Viborg amt) 
Jomfru Ane Sophie Tolstrup, 18 år af Helsingør hid kommen fra Østergaarden Vellev (Viborg amt) 
1849
29. Juli
I kirken
Brygger Carl Wibroe af Helsingør og fuldmægtig ved havnevæsenet Ferdinand G. Hansen, Kiøbenhavn.
11
 Assistent ved Øresunds Toldkammer Hjalmar Wilhelm Mathiesen, ungkarl, 27 år
Jomfru Christine Dyva, 27 år 
1849
22. August
Skomagermester J. J. Dyva og
slagtermester Breiting. #
12
 Skibscaptain Johan Hinrich Holst, 
35 år, af Lubeck
 Jomfru Susanne Caroline Hildebrandt, 29 år, af Lubeck
 1849
31. October
I kirken
Christian Schjerbeck og
consul og kiøbmand Drejer
13
Tjenestekarl Lars Larsen Haagendrup ungkarl 34 år 
Tjenestepige Anna Larsen, 30 år 
1849
19. October
I kirken
Wærtshusholder Peter Larsen
Wærtshusholder Niels Andersen
14
Kjøbmand og ungkarl Frederik Theodor Glahnson, 28 år 
Jomfru Charlotte Louise Schultz, 
29 år 
1849
27. October
I kirken
Brobetjent Carl C. G. Schultz
bagermester Westphal
15
Sergeant Christian Nielsen Ullebølle
ungkarl, 22 år
Jomfru Juditte Frederikke Hey, 
28 år 
1849
29. October
I kirken
Skomagermester Nielsen og
mølleforpagter Jens Jacobsen ?? #
16
 Secondt Leiutenant af artilleriet --??
ved 1. artilleriregiment Andreas Peter Andersen 26 år, ungkarl
Jomfru Sophie Frederikke Møller
26 år
1849
3. November
I kirken
Kiøbmand M. C. Reifenstein og
skibsclarerer Carl Groth #
17
 Sergeant af 2. Jægercorps 2. compagnie Johan George Tollesen, ungkarl, 30 år
Jomfru Caroline Lachenmejer 
34 år
1849
2. November
 I kirken
Bødkermester Bertelsen og 
snedkermester Hansen
18
 Skomagersvend Eskild Pedersen Helvig, Ungkarl 34 år
Tjenestepige Ingrid Rosengreen, 
51 år 
 1849
16. November
I kirken
Skomagermester Mathias Hannemann og
skræddermester [ navn ikke noteret]
19
 Muursvend Søren Peter Sørensen
ungkarl 35 år af Kiøbenhavn
Jomfru Christiane Petersen,
26 år
1849
28. November
I kirken
Slagtermester Christian Petersen
slagterne ---sen?? og Petersen
Wærtshusholder Peder Knudsen
20
 Muursvend Andreas Wilhelm Olsen
ungkarl 28 år
Tjenestepige Else Marie Andersen
32 år
1849
29. November
I kirken
Sadelmagermester C. Goldschmidt og
spekhøker Dems
21
 Carl Frederik Clausen,
ungkarl, Ower- - -?? af 2. Jægercorps
22 år
Tjenestepige Caroline Marie Birgitte Johansen, 21 år 
1849
4. December
I kirken
Brygger Wibroe og
brændeviins brænder Nielsen
22
Captain af det 2. Jægercorps Carl von Wolle, Ridder af Dannebrog,
36 år 
Frøken Martine Julie Norrie, 23 år. 
 1849
12. December
Hjemme
Oberst af Artilleriet M. von Glahn
kiøbmand Gordon Norrie.
23
 Contoirist Christian Frederik Holstein Rathlou Friess, 34 år ungkarl
Jomfru Helene Christine Katrine Munthe, 28 år 
1849
[dato ulæselig] December
 I kirken
Major C. V. v. Friess og
bagermester Wulff

Post 11: Beviset for Liwrente og forsørgelsesanstalten er af 1. August 1849. [Det er ikke anført hvor vielsen har fundet sted]
Post 15: Jens Jacobsen er noget mere end mølleforpagter, men det er vanskeligt at tyde.
Post 16: Attester fra Captain v. Lundahl - - -?? 1. artilleriregiment for brudgommen til - - - [meget gnidret] at indgaa ægteskab er af 27. October 1849.
Post 22: Hjemmevielse .Attest fra ---- [ meget gnidret] af 5. dec. 1849 kongelig tilladelse ----?? [næsten ulæseligt] af 24. November 1849.
Post 23: Uden lysning. I følge Kongelig bevilling af 15. October 1849.