Kirkebogen Sankt Maria Kirke, Helsingør -
Sankt Maria sogn.
( parish register, weddings celebrated year 1852 in Sct. Maria church, Elsinore)

Tilbage til Helsingør

Vielser, foretaget i
1852
Et henviser til en eventuel bemærkning i kirkebogen nederst på denne side.
(# indicate: see notice from the book at the bottom of the page.)



 
 

Nr.
Brudgommens navn, alder, håndtering og opholdssted.
Brudens navn, alder, håndtering og opholdssted.
Vielsesdagen.
Forlovere,
og om vielsen er forrettet i kirken ell. hjemme, og i sidste tilfælde bevillingsdatum.
1
Færgelaugsbestyrer Lars Svendsen
ungkarl, 36 år
Tjenestepige Ane Kirstine Larsen, 25 år
1852
15. Januar
I kirken
C. Wibroe og
færgemand Cornelius Hyll
2
Kniplingshandler ungkarl, Søren Hansen Petersen Bejer, 28 år
Jomfrue Johanne Frederikke Erfurth, 30 år
1852
16. Januar
I kirken
Kniplingshandler Niels Jensen og
skomagermester Klinkenberg
3
Billeteur ved Dampskibet, 
Hans Christian Hansen, 39 år #
Tjenestepige Ane Larsdatter
36 år
1852
13. Februar
I kirken
Skomagermester M. Larsen
murersvend F. Packert
4
Skibsclarerer og lieutnant wed Helsingør borgerlige artillericorps, William Gordon Norrie, 24 år #
Frøken Fanny Thea Marie Wright, 19 år
1852
18. Februar
Hjemme.
Skibsclarerer Major Wright
Gordon Norrie
5
Skibstømmermand ungkarl, Svend Peter Mogensen, 35 år
Jomfru Jacobine Marie Jacobsen, 26 år.
1852
17. Februar
I kirken
Tømmermester og lieutnant af Helsingør brandcorps Ochsner og
wærtshusholder Jacob Jacobsen
6
Tjenestekarl Rasmus Petersen, 26 år
Tjenestepige Margrethe Johansen, 23 år
1852
20. Februar
I kirken
Spekhøker Wilhelmsen
spekhøker H. Christensen
7
Fører af 2. Jægercorps' 2. Compagnie, ungkarl Ferdinand Rudolph Busch, 25 år
Jomfrue Juliane Christophersen, 21 år
1852
26. Marts
I kirken
Marqetender Olsen
uhrmager Ketner
8
 Skrædersvend Peter Henningsen, 
35 år, ungkarl
Jomfrue Kirstine Larsen
30 år
1852
2. April
I kirken
Snedkermester Schneider
tracteur Andersen
9
 Staldmester i Hotel du Nord
Mads Pedersen, 28 år
Ane Cathrine Oledatter, 
28 år 
1852
20. April
I kirken
Spekhøker Hans Christiansen og
wognmand Hornwain
10
Tjenestekarl 
Anders Nielsen, 
36 år 
Tjenestepige Lovise Eriksdatter Andersen, 31 år 
1852
30 april
I kirken
Major, raadmand G. Gradmann
Skibsclarerer Borries
11
Slagtermester Peter 
Christian Nielsen
ungkarl, 25 år
Jomfrue Birthe Cathrine Olsen, 22 år
1852
8. Maj
I kirken
Slagtermester Jacob Peter Nielsen og
brændevinsbrænder Kjærboe
12
Slagtermester Andreas Hansen, 
enkemand, 45 år #
Jomfrue Ane Sophie Larsen
30 år
1852
12. Maj
I kirken
Høker Christian Nielsen og
wærtshusholder Peder Larsen 
wognmand P. Hansen
13
 Skomagersvend og ungkarl Carl Ferdinand Magnussen, 21 år
Tjenestepige Julie Knudsdatter, 30 år
1852
21. Maj
I kirken
Skrædermester Bille
Skomagermester Gustav Hansen
14
Rector wed Helsingør's 
videnskabelige Realskole 
Emil Conrad Waldemar Lassen, 36 år, ungkarl. #
Frøken Julie Wilhelmine Margrethe Schmidt, 21 år 
1852
28. Mj
I kirken
Justitsraad og tolder Chr. Schmidt
fuldmægtig ved Øresunds Toldkammer 
L. Lassen
15
 Styrmand og ungkarl Niels Johan Petersen, 21 år
 Tjenestepige Ellen Johanne Olsen, 21 år
1852
8. Juni
I kirken
Hattemagermester J. Moberg
jordbruger Lars Rasmussen
16
Conduktør Christian Siegfried Wildt, ungkarl, 36 år af Aalborg 
Jomfru Jacobine Caroline Steenberg, 30 år, 
af Helsingør
1852
23. Juli
I kirken
geheimeraad Bluhme
uhrmager Ketner
17
Tjenestekarl Niels Hansen, 
ungkarl, 25 år
 Tjenestepige Karen Henriksdatter, 25 år
1852
6. August
I kirken
Høker Christen Nielsen
skomagermester Petersen
18
Arbejdsmand og ungkarl 
Niels Hansen, 35 år 
Tjenestepige Ane Hansen
32 år
1852
17. September
I kirken
Uhrmager Knudsen
Gartner Johan Larsen
19
Snedkersvend 
Friederich Heinrich Peter Müller, 
27 år
Jomfrue Caroline Amalie Henriette Mans, 21 år
1852
24. September
I kirken
Instrumentmager Boesen
Smedemester Hultmann junior
20
Sadelmagermester, ungkarl, 
Karl Jens Borup Hømm, 31 år
Jomfrue Ane Julie Jacobsen,
20 år
1852
15. October
I kirken
Færgemand C. Buck og
kjøbmand Wilhelm Svendsen
21
Kjelderkarl enkemand
Jens Hansen, 52 år #
Tjenestepige Ane Marie Svendsdatter, 47 år
1852
29. October
I kirken
major skibsclarerer G. Gradmann
snedkermester Reinhard
22
Muurswend og ungkarl Jørgen Andersen, 35 år
Tjenestepige Pernille Olsdatter, 23 år
1852
2. November
I kirken
Hattemagermester Stephensen
strømpewæwer Sørenesen
23
Muursvend Anders Aagesen 
ungkarl, 24 år
Tjenestepige 
Sophie Svendsen 28 år
1852
5. November
I kirken
Spekhøker Christen Nielsen
farwer Lemme
24
Wægter og ungkarl 
Hans Petersen, 39 år
Tjenestepige Karen Jensdatter, 30 år
1852
5. November
I kirken
Brygger C. Wibroe
høker Stephensen
25
Tjenestekarl Ole Danielsen, 
ungkarl, 30 år
Tjenestepige Karen Christensdatter, 30 år
1852
5. November
I kirken
Tømmermester P. Valin
høker Stephensen
26
Muurpolerer ungkarl Peter Christensen
26 år
Jomfru Hanne Pauline Olsen, 48 år
1852
3. December
I kirken
Tracteur Føns og
færgemand C. Olsen
27
Snedkermester Lauritz Christian Jørgensen, ungkarl, 27 år
Tjenestepige Magdalene Elisabeth Bosse, 25 år
1852
10. December
I kirken
Skrædermester Hobel
Bagermester H. Martens
28
Skibsclarerer George Knox, 
35 år
Frøken Betzy Christine Magdalene Drejer, 24 år
1852
24. December
Hjemme #
Consul Drejer og
viceconsul Henrik van Aller
29
Tjenestekarl Lars Jørgensen
28 år, ungkarl
Tjenestepige Birthe Jensdatter, 22 år
1852
27. December
I kirken
Slagtermester Jacob Peter Nielsen
sadelmagermester Ogelvie

Post 3: Den kongelige Bewilling til at ophøre ægteskabet for brudgommen med sin fore gaaende og til at indgaa nyt ægteskab af 28. februar 1851.
Post 4: Den kongelige Bewilling til at wære hjemme war af 5. februar 1852.
Post 12: Skifteattest  Bewiser af 8. April 1852.
Post 14: [Skolelærer Lassen og hans kone omtales rosende i Galschiøt's erindringer: "Helsingør omkring midten af forrige århundrede".]
Post 21: Bewiset fra Skifteretten at enkemandens Boe war sluttet med af 26. October 1852.
Post 28: Den Kongelige Bewilling af 23. December 1852.