Kirkebogen Sankt Maria Kirke, Helsingør -
Sankt Maria sogn.
( parish register, weddings celebrated year 1853 in Sct. Maria church, Elsinore)

Tilbage til Helsingør

Vielser, foretaget i
1853
Et henviser til en eventuel bemærkning i kirkebogen nederst på denne side.
(# indicate: see notice from the book at the bottom of the page.)


Nr.
Brudgommens navn, alder, håndtering og opholdssted.
Brudens navn, alder, håndtering og opholdssted.
Vielsesdagen.
Forlovere,
og om vielsen er forrettet i kirken ell. hjemme, og i sidste tilfælde bevillingsdatum.
1
Pensioneret sergeant, enkemand, Anders Hansen, 45 år #
Tjenestepige Juliane Amalie Møller, 35 år
1853
3. Januar
I kirken
Raadstuebetjent og huuseier 
H. O. Bloustrød
høker og huuseier Hans Christensen
2
Sergeant paa Cronborg, enkemand Anders Mikkelsen Kjedebye, 37 år
Jomfrue Inger Marie Nicoline Hansen, 19 år
1853
28. Januar
I kirken
Commandeersergeant og huseier 
Peder Hansen
Huusmand i Annisse i Maarum So...?? "
3
Baadebygger Jens Eriksen Hansen
27 år, ungkarl
Jomfrue Ida Andrea Dorothea Lund, 27 år
1853
5. Februar
I kirken
Fastlods Erik Hansen
og gaardeier A. Brask 
4
 Matros ved Øresunds inspektionsfartøj, Bjørn Andersen, 26 år, ungkarl
Tjenestepige Marie Kirstine Christensen, 29 år
1853
11. Marts
I kirken
Kjøbmand Holstebroe
spekhøker og huuseier C. Trap.
5
Jernstøber Carl Wilhelm Møller, 
34 år, ungkarl
Jomfrue Mette Cathrine Ølstrup, 30 år
1853
18. Marts
Hjemme #
Jernstøber og borger Lauritz Kjerulf og
bagermester Napoleon Hansen
6
 Glaspuster Johan Carl Ludvig Lippert, ungkarl, 27 år
Jomfrue Albertine Justine Stricker, 28 år
1853
1. April
I kirken
Ejer glaswærket "Godthaab" Granjean og
L----?? wed samme, captain Bonfils
7
 Muursvend Peter Jørgensen, ungkarl af Hirscholm, 32 år
Tjenestepige Boel Kirstine Larsen, 27 år 
1853
6. Maj
I kirken
Kjøbmand Holm
Kjøbmand Holstebroe
8
 Arbeidsmand Hans Jensen,
ungkarl, 26 år
Tjenestepige Elisabeth Marie Nielsen, 32 år
1853
26. Maj
I kirken
Hattemagermester Moberg
spekhøker Thomsen
9
 Kjøbmand og ungkarl, Niels Christian Reifenstein, 33 år
Jomfrue Louise Cordelia Møller, 27 år 
 1853
28. Maj
I kirken
Skibsclarerer og premierlieutenant wed det borgelige artillerie A. v. Andersen og 
captain og skibsbygmester Løve
10
Bøssemagersvend og ungkarl Alexander Dernies Fleront, 28 år
Jomfrue Louise Cathrine Elisabeth Kramer, 27 år 
1853
9. Juni
I kirken
Spekhøker C. Nielsen
snedkermester Reinhard
11
Gaardskarl Hans Rasmussen, 
27 år, ungkarl 
Ane Cathrine Nielsen, 
27 år, tjenestepige
 1853
18. October
I kirken
Tømmermester Steen
Bagermester Johansen
12
 Hanseatisk Viceconsul, 
LudvigWilhelm Drejer, 32 år
Frøken, Emilie van Aller,
21 år
1853
19. October
 Hjemme #
Nederlandsk consul P. van Aller, ridder af Løveordenen.
Hanseatisk Consul J. D. Drejer
13
 Smedesvend Niels Rasmussen, 
24 år
 Tjenestepige, Caroline Sophie Elisabeth Frederiksdatter, 28 år
1853
4. November
I kirken
Kjøbmand Wilhelm Svendsen og
wærtshusholder Niels Børresen
14
Toldasistent i Corsøer Johan Peter Paaske 55 år, ungkarl
Jomfrue Ane Marie Schneider
26 år
1853
26. November
I kirken
Toldassistent A. Sommer og
snedkermester Schneider
15
Brændewiinskarl og ungkarl
Niels Olsen, 32 år
Tjenestepige Caroline 
Juliane Wilhelmine Andersen
40 år
 1853
2. December
1854 
1. Marts
I kirken # !
Møller B. H. Grubb
lods Johan Olsen.
16
 Candidatus juris fuldmægtig i Øresunds Toldkammer's casserer contoir Carl Christian Wilhelm Platou, 37 år
Frøken 
Betzy van Aller, 19 år 
 1853
6. December
 Hjemme #
Justitsraad C. v. Platou og 
nederlandsk consul P. C. van Aller
17
 Fastlods  Anders Hansen, 
ungkarl, 33 år
Jomfrue Frederikke Wilhelmine Olsen, 24 år 
 1853
20. December
 I kirken
Lods Frederik Olsen
lods Christians.
18
Owerspillemand af 15. Linie Bataillon Johann Heinrich Ludvig Bertram - 
28 år ungkarl
Jomfrue Nelly Nielsen
26 år
1853
23. December
I kirken
Skomagermester J. G. Madsen
pottemagermester Sægtz ??
[ Navnet vanskeligt at tyde!]
19
Hans Peter Jensen, arbeidsmand og ungkarl, 32 år
Tjenestepige Inger Marie 
Nielsen, 27 år
1853
23. December
I kirken
Politibetjent Wemmenæs
arbeidsmand huuseier Peder Rasmussen
20
Gaardmand og ungkarl 
Hans Mortensen, 34 år
Tjenestepige Kirstine Svendsdatter, 33 år
1853
30. December
I kirken
Kjøbmand Holstebroe
wognmand C. Larsen

Post 1: Skifterettens attest for at enkemanden  . . . .?? war af 14. december 1852. [ En del gnidret skrift er ikke tydet.]
Post 2: [Vidnets navn ikke fuldført] Bewiset fra skifteretten er af 22. Januar 1853.
Post 5: Viet hjemme: Ifølge Kongelig bevilling af 15. Marts 1853.
Post 12: Viet i hjemmet ifølge Kongelig bewilling af 16. October 1853.
Post 15: Ikke copuleret i året 1853. Ægteskabet er tilladt wed fattigvæsenets ---?? samling i al Februar 1854. [ En del gnidret skrift ikke tydet]
Post 16: Finansministeriet bewis for Br...?? Enkecassen af 26. November 1853. [ En del gnidret skrift er ikke tydet.]
Post 19: Fattigcommisionens tilladelse meddelt med compension er af den 27. December 1853. [Efter vielsen!]