Kirkebogen Sankt Maria Kirke, Helsingør -
Sankt Maria sogn.
( parish register, weddings celebrated year 1855 in Sct. Maria church, Elsinore)

Tilbage til Helsingør

Vielser, foretaget i
1855
Et henviser til en eventuel bemærkning i kirkebogen nederst på denne side.
(# indicate: see notice from the book at the bottom of the page.)


Nr. Brudgommens navn, alder, håndtering og opholdssted. Brudens navn, alder, håndtering og opholdssted. Vielsesdagen.
Forlovere,
og om vielsen er forrettet i kirken ell. hjemme, og i sidste tilfælde bevillingsdatum.
1
Sømand og ungkarl 
Hans Pedersen, 31 år #
Tjenestepige 
Ellen Cathrine Hansdatter, 
30 år
1855
3. Januar
I kirken
høkeribestyrer og huseier Niels Pedersen
færgemand Henrik Bense
2
Hattemagermester og ungkarl Christian Adolph Svedstrup, 32 år
Jomfrue Ane Dorothea Moberg, 34 år
1855
12. Januar
I kirken
sadelmagermester Lars Moberg af Helsingør
smedmester Niels Ferdinand Svedstrup
3
Stabsforeblæser ?? ungkarl, 
Christian Edvard Müller 28 år
Jomfrue 
Sophie Frederikke Larsen, 
27 år
1855
21. Februar
I kirken
trakteur Hartvig og
handskemager Manstedt
4
Daguerreotypist ungkarl 
Peter Bentsen, 21 år
Jomfru Hansine Caroline Amalie Nielsen, 19 år
1855
27. April
I kirken
klubwært Svend Bentsen
barbeer Bøtcher
5
Tømmermand Poul Jensen, 
31 år, ungkarl
Tjenestepige 
Elise Christiane Pedersen, 
27 år
1855
2. Mai
I kirken
jordbruger paa Helsingørs Owerdrew 
Peder Sørensen og
jordbruger samme sted Anders Nielsen
6
Bødkerswend 
Frederik Ernst Eikstein, 28 år ungkarl
Tjenestepige Petronelle Andersen, 43 år
1855
5. Maj
I kirken
bødkermester Johannes Eenevoldsen og
tømmersvend Peter Hansen
7
Opsynsmand wed Marienlyst 
Peder Larsen, enkemand, 45 år #
Jomfru 
Petrea Birgitte Madsen
38 år
1855
5. maj
I kirken
qvarantaineofficiant F. Madsen og
kjøbmand W. Ellermann
8
Tjenestekarl Hans Wilhelmsen, 
25 år, af Græsted.
Tjenestepige 
Marthe Andersdatter, 
25 år
1855
16. Maj
I kirken
slagtermester Blomsterberg
spekhøker Hans Christensen
9
Buntmagermester
Johan Ernst Larsen, 31 år, ungkarl. 
Af Thisted
Jomfrue Johanne Grønne, 
30 år
1855
17. Maj
I kirken
sadelmagermester Moberg og
bud ved "Øresunds Forening" 
Mads Paulsen
10
 Muursvend 
Fritz Christian Christensen, 
ungkarl, 28 år
Tjenestepige Marie Nielsen
37 år
1855
8. Juni
I kirken
bødkermester Krüger
fisker og huseier paa avlsgaarden, Holm
11
 Kjøbmand 
Sinius Ferdinand Jespersen, 
28 år ungkarl
Jomfrue Flora Holm, 33 år 
1855
12. Juni
 I kirken
kjøbmand P. F. Holm
kjøbmand J. V. Schrøder
12
Sergeant wed det Kongelige Artillerie, George Emil Petzonick 
28 år
Jomfrue 
Christiansine Nicoline Møller, 21 år 
1855
26. Juli
I Cronborg Slotskirke
snedkermester Johan Christian Møller
Wilhelm Schneider
13
 Skibstømmersvend Carl Frederik Lind, ungkarl, 23 år
Jomfrue Ane Frederikke Jacqved, 
23 år 
1855
27. Juli
I kirken
captain, kjøbmand A. C. van Mehren
høker H. Christensen
14
Murermester 
Johan Carl Schwartzenberger, 
ungkarl, 28 år 
Jomfrue Mathine Charlotte Olsen, 22 år 
1855
11. August
I kirken
muurmester Lars Olsen
kjøbmand Olsen
15
 Snedkersvend og ungkarl, 
Hans Pedersen, 23 år
 Jomfrue 
Ane Kirstine Dorothea Seidler, 25 år
1855
30. August
I kirken
snedkermester Goldschmidt
sadelmagermester C. Goldschmidt
16
Afsk. undercorporal af 15. Linie Infanterie Bataillon Carl Edvard Monieu ?? 25 år, ungkarl og malersvend ?? #
 Tjenestepige 
Kirsten Nielsdatter
29 år
1855
28. September
I kirken 
captain von Klocker [eller Kløcker] og
underlæge Petersen
17
 Fuldmægtig 
Henrik Nicolai Madsen, 24 år
#
Jomfrue 
Charlotte Wilhelmine Brandt, 22 år 
1855
27. September
I kirken 
Kjøbmand F. T. Reinsholm og
secretair for sogneforstanderen i Tikjøb
M. C. Madsen
18
 Ungkarl Wilhelm Andersen, 31 år
Tjenestepige Dorothea Elisabeth Kirstine Hansen, 22 år 
1855
19. October
I kirken 
Wærtshusholder  Peter Petersen
og Wandmand [ I Ft 1855 Wandkigger]
Jens  Johannes Maimann, begge huseiere
19
 Tjenestekarl 
Mads Christensen, ungkarl 30 år
Tjenestepige 
Amalie Larsen
29 år
1855
2. November
I kirken 
wognmand Christian Larsen  og
spekhøker Lars Christensen
20
Gaardmandssøn 
Hans Anders Andersen Paarup, 
27 år 
Tjenestepige 
Karen Marie Nielsdatter
21 år
1855
2. November
I kirken 
 kjøbmand C. Svendsen
jordbruger Hans Larsen
21
 Pottemagermester og ungkarl
Niels Peter Nielsen, 27 år
Jomfrue Charlotte Amalie Taggatz, 20 år 
1855
7. December
I kirken
malermester  Ulstrup
pottemagermester W. Taggatz

Post 1: Af herværende Attest angaaende fattigvæsenet i -----?? fordringer [ Tekst næsten forsvundet af slidtage fra flittig bladring i bogen]

Post 7: Skiftebrewet for Enkemanden war 7. November 1853.

Post 16: En del klattet skrift, kan være fejltydet!

Post 17: Myndigheds Bewilling  for brudgommen war af 24. marts 1854.