Kirkebogen Sankt Maria Kirke, Helsingør -
Sankt Maria sogn.
( parish register, weddings celebrated year 1860 in Sct. Maria church, Elsinore)

Tilbage til Helsingør

Vielser, foretaget i
1860

Et henviser til en eventuel bemærkning i kirkebogen nederst på denne side.
(# indicate: see notice from the book at the bottom of the page.)

Nr.
Brudgommens navn, alder, håndtering og opholdssted.
Brudens navn, alder, håndtering og opholdssted.
Vielsesdagen.
Forlovere,og om 
vielsen er forrettet i kirken ell. hjemme, og i sidste tilfælde bevillingsdatum.
1
Captain af 15. Linie Infanterie Bataillon Frederik Wilhelm von Holm,
54 år enkemand
Jomfrue Petronelle Laurine Catharine Sørensen
29 år
1860
14. Januar
18. Januar #
I kirken #
captain --?? von Magens og
kiøbmand Lorenz Sørensen
2
Skibstømmermand og ungkarl
Niels Jensen, 26 år
Tjenestepige Clara Natalie  Josephine Klingenberg, 28 år
1860
13. Januar
I kirken
kiøbmand Guldberg og
musiklærer Wilhelmi
3
Bagerswend og ungkarl 
Carl Christian Baumbach 
29 år
Jomfru Mathine Josephine Alberg, 28 år
1860
4. Februar
I kirken
hattemager Stephensen og 
malermester Schrøder
4
Enkemand Anders Pedersen
40 år  #
Tjenestepige Johanne Birthe
Maria Pedersdatter, 39 år
1860
10. April
I kirken
høker Frederik Hansen
høker Lars Christensen
5 A
Capitain af 15. Infanterie Bataillon 
Frederik Sophus von Wildenrath, 
37 år, Ridder af Dannebroge
Frøken Ochtonia Elisabeth Maria Bugge, 28 år
1860
15. Maj
I kirken
etatsraad von Bugge af Helsingør
oberstlieutenant von Bracht af Kiøbenhavn
5 B
Skibstømmermand . . . .
Jomfru
Carøe . . . 
1860
3. Maj
I kirken 
#
6
Secondlieutenant Ingvar Philip Adolph von Boysen, 34 år
Frøken Sophie Louise Augusta Dreyer, 35 år
1860
11. Maj
I kirken
hanseatisk consul Carl Dreyer
hannoveransk wiceconsul Regner Ulstrup
7
Skibstømmermand 
Carl Martin Lauritz Dahl, 26 år 
Jomfru Erikke Cathrine Carøe 
22 år
1860
3. Maj
I kirken
fragtkjører Frederich Carøe og
malermester Lindbom
8
Tjenestekarl Niels Larsen
28 år
Tjenestepige 
Ane Magrethe Nielsen, 27 år 
 1860
11. Maj
I kirken
wærtshusholder Anders Iversen og
spekhøker Anders Nielsen
9
Arbejdsmand Peter Jensen 
24 år, ungkarl
Tjenestepige
Mariane Svendsdatter #
25 år 
 1860
22. Juni
I kirken
jordbruger Hans Larsen Jensen og
forpagter paa "Taarnhøj" Jens Petersen #
10
 Pottefabriqwant 
Christian Carl Heinrich Tewes, 
28 år
Jomfru Rosephine Engeline Eleonore Taggatz, 20 år # 
 1860
3. Juli
I kirken
pottemagermester H. W. Taggatz
brændevinsbrænder Niels Nielsen
11
 Slagtermester og ungkarl 
Frederik Martin Sleinlein 
af Ringsted, 33 år
Jomfru Marie Wilhelmine Juel
19 år
1860
30. Juli
Hjemme #
raadstuebetjent Johansen
slagtermester Blomsterberg
12
 Ola Gudmansson Hultmann
30 år ungkarl, bagersvend
 Tjenestepige 
Maren Larsdatter, 32 år
1860
24. August
 I kirken
conditor Zimmermann
smedemester Niels Bernt Hultmann
13
Arbejdsmand og ungkarl,
Martin Larsen, 25 år
Tjenestepige
Ane Bodil Kirstine Jørgensen Larsdatter, 31 år
1860
7. September
I kirken
spekhøker Christen Nielsen
wævermester Jørgensen
14
Staldmester i Humlebæks Kroe
Peter Larsen ungkarl, 28 år
Tjenestepige
Ane Margrethe Andreassen, 
23 år 
 1860
28. September
I kirken
kjøbmand Joelson og
wærtshusholder Mads Eriksen
15
Malermester i Helsingborg 
Ferdinand Johannes Andersen
ungkarl, 24 år
Jomfru
Sophie Antonie Susanne 
von Halem, 25 år 
1860
15. October
 I kirken
musiklærer Franz Wilhelmi og
boghandler Schipp
16
 Tjenestekarl 
Johan Peter Petersen
ungkarl, 35 år
Tjenestepige 
Ane Kirstine Jeppesdatter, 
28 år 
1860
22. October
I kirken
kjøbmand Otto Jørgensen og
kjøbmand Wilhelm Svendsen
17
 Contoirist og ungkarl 
Carl Hansen, 27 år
Jomfrue Juliane Olsen
22 år
1860
24. October
I kirken
pakhuusbestyrer Hans Hansen
færgemand Mathias Olsen
18
 Handelsbogholder 
Carl Johan Gottlob Gradmann, 
38 år
Jomfrue 
Edel Constancia Daton, 32 år
 1860
26. October
I kirken
oberstlieutenant og raadmand --?? Gradmann
oberstlieutenant og kiøbmand Carl Gradmann
19
 Wæver, ungkarl 
Christen Andersen
25 år
 Tjenestepige Inger Birgitte Johansen, 25 år
1860
2. November
I kirken
Kjøbmand Kragh og 
huuseier --?? Hans Jensen
20
 Tjenestekarl Mathias Johansen
ungkarl 38 år
Tjenestepige
Ane Marie Christensdatter
32 år
1860
2. November
I kirken
gaardejer Hans Hansen
jordeier Anders Nielsen
21
 Artilerisergeant Frederik Christian Jacob Runde, 
enkemand, 28 år
Jomfrue Cathrine Sophie Berg
24 år
1860
2. November
I kirken #
kjøbmand Greissenberg og
fyrwærker Reisoner
22
 Jernstøber og ungkarl Johan Ditlev Buller, 25 år af Rensborg
Tjenestepige Bentine Caroline Larsen, 20 år 
1860
7. November
I kirken
snedkermester Goldschmidt og
sadelmagermester Goldschmidt
23
Jens Christian Thøgersen, 23 år
smedesvend og enkemand
Magrethe Kirstine Johansdatter, 25 år 
Tjenestepige
1860
16. November
I kirken #
høker Lars Christensen og
høker Christian Jensen
24
 Andreas Frederik Julius Thorstensen, skomagersvend, ungkarl, 27 år
Jomfrue Louise Frederikke Hummer, 31 år 
1860
21. December
I kirken
kiøbmand Agerbek
Tracteur Olsen
25
 Lods i Kiøbenhavn,
Rasmus Diderik Hartvig, 26 år
 Jomfrue Petræa Margrethe Hansine Andersen, 26 år
1860
22. December
I kirken
færgemand Otto Hartvig og
musiklærer Wilhelmi

Post 1: [Der er nævnt to forskellige dage. Hvilken der er gældene er forfatteren uvidende om. von Magens fornavn er ulæseligt] Den kongelige tilladelse at indgaa Ægteskab er af 13. december 1859. Finansministeriets Skriwelse af 11 Januar 1860 --?? bewiset at Captain Holm - - - - [Her fortsætter teksten, men den er ulæselig for forfatteren]. Sluttelig: Skiftet efter Brudgommens afd. hustru er iværksat ifølge attest af 16. januar 1860.

Post 4: Skiftebrewet fra Brudgommen er af 16. April 1859.

Post 5 A: Finansministeriets Attest for Pension til bruden af Liwrente Anstalten war af 2. April 1860. Den kongelige tilladelse for Brudgommen af 17. April - - - Teksten der fortsættet er meget gnidret men slutter med:  af 24 April.

Post 5 B: Denne post må være en bøf fra penneførerens hånd . . .? men se post 7! ;-)

Post 6: Den kongelige tilladelse for brudgommen var af 13. Januar 1860. Finansministeriets attest for enkepension var af 13. April.

Post 9: [Gårdens navn og brudens fornavn utydelig og delvis gættet. Hun er tilsyneladene ikke i FT 1855 Helsingør.]

Post 10: [ Rosephine kan ikke læses 'Josephine'. I FT 1855 er navnet 'Josephine Engetine'. I FT. 1845 er navnet 'Rosaphine'. Kirkebogen er sandsynligvis rigtig.

Post 11: Hjemme ifølge Kongelig Bewilling af 24. Juli 1860.

Post 21: Tilladelsen fra --?? [næsten ulæseligt] war af August ?? -1860 - Skifteattest war af 1. Nov. 18- - ??
[Fra en slægtning til parret har jeg fået at vide at der muligvis skal stå: "Tilladelsen fra Artillerikorpset var af 13. August 1860. Gifteattesten var af 1 november 1860". Gifteattesten læser jeg dog som "Skifteattesten."]

Post 23: Skiftebrewet for brudgommen - - [ Ulæseligt] September 1860.