Tilbage til Helsingør


Vielser foretaget i
Sankt Olai kirke, Helsingør
Januar 1817 til Dec. 1818


Lb.-
nr.
Brudgommens navn alder, 
håndtering og opholdssted
Brudens navn, alder håndtering og opholdssted
Forloverne
Vielsesdagen
Vielsessted og anmærkninger
46
 Hr. Peter Hansen Eyby, 
tobaksspindersvend her i byen,
24 år, 
har været 2 gange vaccineret af Møller, men . . .?? hvorfor han . . .?? har haft naturlige kopper.
[ Meget gnidret]
 Jfr. Birthe Christensen, 27 år har haft naturlige kopper
 Hr. Barritdahl tobakspinder
Carl Okkermand, høker
 8. Jan.
1817
 I huset, bevilliget
den 27. Dec. 1817
[Mon ikke der menes 1816?]
47
 Engel Christiansen, lots her i byen, 49½ år
har haft naturlige kopper
 Pigen Christine Andersdatter
45 år, har haft naturlige kopper
 Christian Hansen, lots
Niels Christian, skomagermester
[Christian er i dette tilfælde et efternavn]
Ikke udfyldt !
Ikke udfyldt!
Jævnf.reg. 345
 FT 1834 er han enkemand
48
 Christian Heidemand, muursvend her i byen, 25 år, har haft naturlige kopper
 Pigen Inger Maria Busch her i byen, har haft naturlige kopper
 Hr. Saabye spisevært.
Frederik Heidemand, muursvend
14. Febr.
1817
I kirken 
49
 Christen Nielsen, tjenestekarl 
her i byen,
37 år, har haft naturlige kopper
 Pigen Karen Pedersdatter 
her i byen, 27 år 
har haft naturlige kopper
 Peter Petersen drager,
Niels Sørensen
wærtshusholder
19. Febr.
1817
I kirken 
50
Andreas Jensen, 26 år.
Tjenestekarl her i byen, 
har haft naturlige kopper
Pigen, Anne Elisabeth Frederiksdatter her i byen, 23 år
 haft naturlige kopper
 Hr. T. N. Møller, kiøbmand.
Hr. Randrup, brygger
 14. Marts
1817
I kirken 
51
Jens Olsen, tjenestekarl her i byen,
36 år, haft naturlige kopper
Pigen Inger Bertelsdatter her i byen, 38 år, haft naturlige kopper
Kiøbmand Hansen
brygger Høybye
Ikke udfyldt 
Ikke udfyldt
Jævnf.reg. 381
52
 Hr. Balthasar Christian Grønbeck, 
kiøbmand her i byen, 24 år
 Jfr. Anna Riis Lyngbye, 24 år gl.
haft naturlige kopper, her i byen
Den gamle Grønbeck
faderen
Den unge Grønbeck
broderen
 6. April
1817
I huset
bevillingsdato 
1. apr. 1817
53
 Niels Hansen, arbeidsmand
her i byen, 
24 år,  haft naturlige kopper
 Pigen, Margrethe Jørgensen, 23 år
haft naturlige kopper, her i byen
Hr. Ernst Hartman og
hr. Carl Henning,
begge slagtermestre
 Ikke udfyldt
Ikke udfyldt
Jævnf. reg.
400
54
Christopher - - -?? [Gnidret] farver i Gothenborg,  [Göteborg] 48 år, haft naturlige kopper
Enken, Ellen Cathrine Løvgren, født Borgren, 42 år, haft naturlige kopper
Peter Hultmann, smedmester
Peter Møberg, wærtshusholder
13. Juni
1817
I kirken 
55
Peter Holst, skræder frimester her i byen,
45 år, haft naturlige kopper
Margrethe Hansdatter, st . kusk ?? Ole Nielsens fraseparerede hustru,
52 år, haft naturlige kopper
 Jonas Berg, skomagermester og
. . . [Ulæseligt]
 11. Juli
1817
I kirken 
Med kongelig allernådigst bevilling dateret Kiøbenhavn 
2. August 1816
56
 Hr. Carl Christian Frederik Michaelsen
kjøbmand i Frederiksund, 29 år,
haft naturlige kopper
Jomfru Elisabeth Hald, 25 år,
haft naturlige kopper, her i byen
Hr. H. Smidt, brændewiinsbrænder
J. Hald, porcelainshandler
20. Mai
1817
I huset, bevilling af
16. Mai 1817
57
Anders Larsen, tjenestekarl her i byen
23 år,  haft naturlige kopper
Pigen, Maren Hansdatter 32 år, haft naturlige kopper, her i byen
Hr. B. L. Lund og
hr. F. Carlsen, handskemager
13. Juni
1817
I kirken 
58
 Hr. Christian Frederik Ekart, kiøbmand her i byen, 45 år, haft naturlige kopper
 Jomfru Lene Valentine Sejer, 28 år, haft naturlige kopper, attesteret af hr. Reg. feldskjær, Møller af 
13. April 18??, her i byen.
 Hr. kiøbmand Danielsen
bogholder P. Sejer
 31. Mai 
1817
 I huset. Bevilling dat. 
23 april 1817
59
 Svend Svendsen, tjenestekarl her i  byen, 34 år, født i Sverige, 
haft naturlige kopper
 Pigen, Inger Marie Nielsdatter, 33 år
født på Hammermøllen, haft naturlige kopper, her i byen
Niels Svendsen boende i 
T .. derup?? og  Morten Svendsen, drager wed broen
 11. Juli
1817
I kirken 
60
 Hr. Peter Nørgaard, kiøbmand i Aarhuus 37 år, haft naturlige kopper,
i Aarhuus
 Jomfru Frederike Bigandt, 23 år, haft naturlige kopper, her i byen
Hr. kjøbmand Simmelkjær,
kiøbmand Ellermann
17. Juni
1817
I huset, bewilget
18. April 1817
61
 Gotfred Hofmeister, skomagermester fra Halberstad, har faaet de naturlige kopper, 43 år
 Enke, Anne Cathrine Jensen,
43 år, fra Helsingborg,
haft naturlige kopper, her af byen
Skomagermestrene
Smuck og  Magdeleur
 11. Juli 
1817
 I kirken
62
Hr. Johannes Strandborg, bødkermester her i byen, 36 år
har naturlige kopper
 Enken, Rakel Holgersen, 34 år, 
har naturlige kopper, her af byen
Hr. kiøbmand Mejer og
bogbinder Guldberg
25. Juli
1817
I huset, bewill. dato
20. Juni 1817
63
Niels Larsen, tjenestekarl her i byen,
37 år, har naturlige kopper, att. af chirurg Møller
 Enke, Petronelle Andersdatter, 45 år, har faaet de naturlige kopper, 
her af byen.
 Hr. bryggere Kierboe 
og B. Lund
 25. Juli 
1817
 I kirken
64
  Christian Frederik Meyer, skomagersvend her i byen,
wacc. efter forevist attest
 Jfr. Anna Maria Kir . .rup?? 
[Måske Kirkerup] 20 år
har faaet de naturlige kopper, 
her af byen. 
 Momme, skomagermester
Peter Lundberg, muurmester
 5. sep.
1817
I kirken 
65
Hendrick Jensen, tjenestekarl her i byen, har haft de naturlige kopper
 Pigen Birthe Larsdatter, 28 år,
har haft de naturlige kopper,
her i byen
 Aage Ibsen br. .mester??
Wederqvist, gartner
 Ikke udfyldt
Ikke udfyldt
jævnf.reg. nr. 479
66
 Erik Jensen, bagersvend her i byen, 
33 år, ungkarl, naturlige kopper
 Pigen, Anna Cathrine Dybiger fra Roeskilde, 24 år, har hawt kopper.
 Hr. . . .?? Andreas Holst og
høker Borgstrøm
 29. Okt.
1817
 I kirken 
67
 Anders Hansen, tjenestekarl her i byen, 29 år, har haft de naturlige kopper.
 Pigen Catharine Nielsdatter, 25 år, har haft de naturlige kopper
Hr. jun. Consul Fenwick
major Schertiger
16. Jan 
1818 
 I kirken
68
 Lars Madsen, betjent ved Cronborg fyr, 47 år, har haft de naturlige kopper.
 Enke, Magdalene Eleonore Holm, 42 år, har haft de naturlige kopper
 kiøbmand Thausen
skrædder Schæffer
23. Jan.
1818
I kirken 
69
Jens Peter Ottosen, tjenestekarl her i byen, har haft de naturlige kopper
 Anne Maria Sørensdatter, 26 år, wacc. af de Meza
Brygger Erlandsen 
Peter Petersen, wærtshusholder
 23 Jan.
1818
I kirken 
70
 Niels Benjamin Hansen, muursvend her i byen, har haft de naturlige kopper, 20 år.
 Mette Kærstin Enevoldsen, 29 år,
 har haft de naturlige kopper
 Muurmester Trap,
major Schultz
8. May 
1818
 I kirken
71
Bendt Nielsen, bryggerkarl, 41 år,
har haft de naturlige kopper
 Pigen Bendt Svendsdatter, 38 år
 har haft de naturlige kopper.
[Måske der menes Bendte
 Otto Kierboe,
Hans Larsen, begge
bryggere
20. Febr. 
1818 
 I kiken
72
Hans Envoldsen bødkersvend, 30 år
wacc. af Møller
Anna Catharina Wessel, 28 år, snedkersvend Rasmus Jørgensens fraskilte  hustru.
 Niels Andersen 
værtshusholder og fæstemand, 
Ole Moberg, bødkersvend
8. April
1818
I kirken 
Med allernådigst bewilling dateret Kiøbenhavn 6. Jan. 1818
73
Frederik Hybner, 
slagtersvend, 25 år,
 har haft de naturlige kopper
 Frederica Struck, 20 år
[Se yderligere nederst]
 kiøbmand Dreyer
procurator Møller
24. April
1818
Hjemme, bewillingsdato
27. April 1818
74
 Christopher Hansen, 
høker her i  byen
28 år, har haft de naturlige kopper
Anna Petersen, 21 år, 
wacc. her i byen 
 Gjæstgiver Hansen
bager Grosmand
11. Maj 
1818
I huset
Bevilling dato:
23 april 1818
75
 Johan Frederik Dehn, bager, 37 år,
har haft de naturlige kopper
Jfr. Anne Catharina Elisabeth Nyholm,
36 år, har haft de naturlige kopper
 Fuldmægtig Petersen
brygger Grubb
3. Maj 
1818 
I kirken
bevilling den
26. April 1818
76
 Peter Nielsen, bryggerkarl, 35 år, 
har haft de naturlige kopper
Pigen Johanne Dombernovschye
21 år, har haft de naturlige kopper
 Skomagermestrene Schmuck og A. Dombernovschye
 26. Juni 
1818
 I kirken
77
Peter Mortensen, tjeneste her, 35 år,
har haft de naturlige kopper
 Anna Andersdatter, enke efter arb.md. Elias Halberg. 48 år, 
har haft de naturlige kopper
 Otto Kierboe, brygger.
Johan Nielsen, wærtshusholder
12. Juni
1818
I kirken 
78
Johan Frederik Wentzel, skomagersvend, 28 år, har haft de naturlige kopper, her i byen
 Pigen Birthe Kierstine Momme, 23 år
har haft de naturlige kopper,
her i byen
 P. ..?? Larsen Aalborg
Hans H. Momme.
begge skomagermestre
12. Juni
1818
i Kirken 
79
Jens Rasmussen, tjenestekarl her i byen, 27 år, har haft de naturlige kopper
Pigen Ellen Fredericke . . .sdatter??
25 år, har haft de naturlige kopper.
Her i byen
Hr. B. . . ??
Hultman, smedmester
24. Juli 
1818
i Kirken 
80
 Lars Fischer,
betjent ved p. .baaden?? har haft de naturlige kopper
 Pigen Kierstine Knudsen, 23 år, Vacc. af dr. Strætt i byen
 Christian Jansen, lods.
Breiting, wærtshusholder
 12. Sept.
1819
 I kirken
81
 Jens Pedersen, tjenestekarl, 36 år,
har haft de naturlige kopper
Pigen Elisabeth Nielsdatter, 28 år
har haft de naturlige kopper. 
Her i byen
 hr. B. R. Lund, brygger
Frederich Carlsen,
handskemager
 Vide Nr. 3 i Nr.3
82
 Andreas Østergreen, dreiermester
41 år, har haft de naturlige kopper
Susanne Catharine Mønnicke
41 år, her i byen, 
har haft de naturlige kopper
 Hr. Slott, rodemester
Hr. Spiies, kobbersmed.
Ikke udfyldt 
Ikke udfyldt
Jævnf. reg. nr. 740.
83
 Hr. Jens Ramussen, kystpolitibejent
her i byen, 22 år, 
har haft de naturlige kopper
 Jfr. Anna Catharine Hertlind, 28 år,
her i byen,
har haft de naturlige kopper
 Otto Salomonsen, færgemand
Niels Andersen, wærtshusholder og fæstemand
12. Oct. 1818 
I huset. Bevillingsdato:
5. Oct. 1818
84
 Børge Larsen Knudsen, lods her i byen, 28 år, 
har haft de naturlige kopper
 Maren Christophersdatter, 25 år,
wacc. af Almes her i byen
brygger Erlandsen,
maler Moberg
Ikke udfyldt 
Ikke udfyldt
Nr. 751 i Jævnf. reg.
85
 Hr. Peter Lund, Underchirurg her i byen, 27 år, har haft de naturlige kopper
 Jfr. Birgitte Møller, 22 år, her i byen, har haft de naturlige kopper
Niels Peter Lund, barbeer
og høker Martin Møller
 23. Oct.
1818
I huset, bewilling:
15. Oct. 1818
86
 Niels Svenningsen, lods her i byen, 47 år, har haft naturlige kopper
 Pigen Maren Andersdatter, 44 år, her i byen, har haft naturlige kopper
 Wærtshusholder Peter Petersen, og færgemand Anders Si . . .??
 11. Nov.
1818
I kirken 
87
Hr. Johannes Holm, skomagermester her i byen, 27 år, har haft naturlige kopper
 Jfr. Sophie Louise Smidt, 22 år, her i byen, har haft naturlige kopper
 Hr. bagermester Smidt
wognmand Smidt
 20. Nov. 
1818
 I kirken
88
Anders Mortensen, tjenestekarl her i byen, 27 år, har haft naturlige kopper
Enken, Christine Sørensen ?? [gnidret] 40 år, har haft naturlige kopper,
her i byen
 Peter Petersen wærtshusholder
Ole Hansen, slagtermester
Ikke udfyldt 
Ikke udfyldt
Jævnf.reg. 768
89
 Friederich Madsen, færgemand her i byen, 25 år, har haft naturlige kopper
Christine Olsdatter, 24 år, har haft naturlige kopper, her i byen
Børge Petersen, . . .??
og hr. kiøbmand Malling
 13. Dcbr.
1818
 I kirken
Post 73: Frederica Struck f. 11. marts 1798, på Cronborg Gewærfabrique, døbt 18. marts 1798 i Hellebæk kirke.
Døbt 18. Marts 1798 i Hellebæk kirke, datter af Wilhelm Henrich Struck 1760-1845, bøssemagersvend og hustru Else Frederika Nyekirke, født ca. 1764, død 1. April 1831 i Hellebæk.
Venligst meddelt af slægten.