Tilbage til Helsingør


Vielser foretaget i
Sankt Olai kirke, Helsingør
Januar 1819 til 1. Dec. 1820


Lb.-
nr.
Brudgommens navn alder, 
håndtering og opholdssted
Brudens navn, alder håndtering og opholdssted
Hvem forloverne ere
Vielsesdagen
Vielsessted og anmærkninger
90
 Ole Jørgensen, færgekarl her i byen,
28 år. Naturlige kopper
 Enken, Gunnel Marie Jensdatter,
38 år, her i byen. Naturlige kopper
 Færgemand 
Otto Salomonsen og høker Hendrick Christensen
29. Jan. 1819 
Kirken 
91
Jens Peter Olsen, brygger, 
24 år. Naturlige kopper 
 Jfr. Anna Siøvang [Gnidret]
23 år.
Naturlige kopper--Kiøbenhavn
 Ole Petersen, brygger
J.M. Siøvang, brygger
 9. Jan.
1819
 I kirken
92
 Christian Nicolaisen, skipper,
27 år, naturlige kopper,
her i byen
 Jomfru Pernille Bentzen, 27 år,
naturlige kopper, her i byen
Nicolai Magnussen
Anders Magnussen
begge færgemænd
19. Jan.
1819
I huset, bevillingsdato
9. Dec. 1818
93
Hr. Fritz Ulrik, bagermester
her i byen, 29 år, 
naturlige kopper
 Anna Catharina Linmann, 20 år,
wacc. af Møller
bager Harck 
hjulmand Undeen
29. Jan. 
1819 
 I huset, Bevillingsdato: 
25. Jan. 1819
94
 Peter Nielsen, bryggerkarl her i byen, 42 år, naturlige kopper
Pigen Johanne Fridericha Svendsen, 23 år, her i byen 
 Carl . . .?? wærtshusholder
J. Søderberg, hattemager
 -  -
Ikke wiet
[FT 1840 er han gift m. 
Bolette Smidt]
95
 Andreas Christian Krop, matros af 1' Division, 1' Comp. nr. 94, 29 år, 
naturlige kopper, - Kiøbenhavn
 Enken, Marthe Nielsdatter
naturlige kopper
 Færgemand And. Siverts
bager Hammec . . .??
 21. febr.
1819
 I kirken
96
 Lars Poulsen, bryggersvend her i byen, 28 år, naturlige kopper
Enken Anne Kierstine Backe, 
30 år, her i byen,
naturlige kopper
Færgemændende 
Niels Backe og 
Johannes Backe 
 17. Marts
1819
I kirken 
97
Hr. Christian Frederick Ekart, [Eckkart / Eckart] kjøbmand her i byen, 47 år, naturlige kopper 
 Jomfru 
Marie Wilhelmine Jensen??
her i byen, naturlige kopper
[Efternavn meget gnidret]
Hr justitsraad Estrup
hr. Danielsen, hjulmand
10. April
1819
I huset, bevillingsdato
4. April
98
 Rasmus Petersen Skollegaard ?? 
[Meget gnidret, kan være forkert]
Her i byen, 33 år, naturlige kopper
 Pigen, Rasmusdatter, 27 år
 Hr. v. Bergen og
møller Nissen
 13. Juni
1819
 I kirken
99
Daniel Seiffert, rebslagermester her i byen, 59 år, naturlige kopper 
 Enke, Benthe Dagberg, 56 år,
her i byen, naturlige kopper
Tømmermester Rollin, og
wærtshusholder Borgqvist
-  - 
Ikke wiet 
100 
 Hr. Johan Frederik Braunbehrens, borger og kiøbmand her i byen, 62 år, naturlige kopper
 Enken mad. Anna Cathrine Stephani født Hansen, 50 år, her i byen, naturlige kopper
 Handskemager Schultz
Niels Randrup, brygger
4. maj
1819
 I huset, bevillingsdato:
27. April 1819
101
 Jørgen Jensen, 
arbeidsmand her i byen,
30 år, naturlige kopper
Enken Mette Marie Schjøt,
36 år 
 hr. capit. Benner og
consul Fenvig
 -  -
Bruden døde
før vielsen 
102
 Peter Nielsen Goy, borger og færgemand her i byen, 36 år,
naturlige kopper 
Pigen Marie Bendtsen, 36 år, her i byen, naturlige kopper 
Færgemand F. Antoni
wærtshusholder Jeppesen
8. M.
1819
I huset, bew. .??
6. Mai 1819
103
 Anders Bentzen,
færgemand her i byen,
32 år, naturlige kopper
 jomfr. Anna Marie Magnussen, 26 år, her i byen, naturlige kopper
Bent Møller og
Nicolai Magnussen, begge færgemænd
 20. Aug.
1819
I kirken 
104
hr. Johan Andreas Bodin ?? [Efternavn gnidret, måske forkert] borger og bagermester her i byen, 26 år, naturlige kopper
Jmf. Kierstine Marie Andersdatter
20 år, wacc. af reg.chir. Andersen her i byen
 Kiøbmand Fryde
Ole Larsen Malberg, bødkermst.
11. Juli 
1819 
 I huset, bevill. datum
8. Juli 1819
105
 Hr. J. F. van Mehren, kjøbmand her i byen,
30 år, inor. . .?? med naturlige kopper
 Frøken Claudine Amalie Lübman, 28 år, naturlige kopper, her i byen
 Hr. Lübman og
hr v. Mehren, 
begge kiøbmænd
 16. Juli
1819
I huset, 
bevillings datum:
8. juli 1819
106
 Niels Danielsen,
møllersvend her i byen, 
35 år, naturlige kopper
 Pigen Caroline Andersen, 23 år, her i byen,  naturlige kopper
 Andreas Madsen, glarmester og C. Schultz, handskemager
30. Aug.
1819
I kirken 
107
Hr. muurmester H. Lorentzen 
her i byen, 
29 år,  naturlige kopper 
 Jomfru Karen Sophie Staal, 
20 år,
wacc. af Møller, her i byen
Sadelmager Staulund og
gartner A.F. Lange 
18. Aug. 
1819 
 I huset, bevillings datum
4. Aug. 1819
108
 Udgår
 Anført under nr. 117
 -  -  -
-  - 
-  -
109
Enkemand kleinsmedmester Johan Christopher Møller, 44 år 
Tjenestepige Marie Mortensen
26 år
Kjøbmand Norrie
bødkermester C. Schubell
29. Okt.
1819
I kirken 
110
Heinrich Jacob Theodor Riisbeck,
con . . .?? capitain og borger i Kiøbh.25 år
 Catharine Marie Lundwall,
20 år,
jomfru hos sin moder
Kiøbmand Truels Lund og
sadelmagermst. Claus Cronwall
31. Oct.
1819
 I huset, bevill.
30 Oct. 1819
111
 Povel Johansen Rosengreen, ungkarl og seilmagersvend. 28 år.
Anne Cecilie Jørgensen, tjenestepige, 24 år 
 . . .?? Grave og
wævermester M. F. Ulsløv
1. Nov.
1819
I kirken 
112
 Ditlev Larsen, tjenestekarl, 
50 år ungkarl.
 Anna Sophie Rasmusdatter
tjenestepige, 53 år
Engelsk præst hr. Tim ?? [gnidret ]og
skomagermester H. Momme
5. Nov. 
1819 
 I kirken 
113
 Christian Burru ?? [Gnidret] tømmersvend og ungkarl, 23 år. [Måske der menes Borro, se Ft 1834]
Catharine Madsen, tjenestepige,
23 år 
Tømmermester Ochsner
høker C. Burru
 11. Nov. 
1819
I kirken 
114
Johan Anton Rossini, detail- og galanterihandler her i byen, 30 år 
 Ida Mariana Knust, moderens datter, 22 år
Kiøbmand Malling
brændewiinsbr. J. A. Høybye
 14. Nov.
1819
 I hjemmet, bevilling:
10. Nov 1819.
Bemærkning:
Brudgommen som er  catholsk har . . ? for at børnene som de måtte awle skal bliwe opdraget i den lutherske troe, saavel drenge som piger.
115
 Peter Nielsen, enkemand og bryggersvend, 43 år
Kirsten Povelsdatter, tjenestepige, 28 år 
Handskemager Schultz ,
spekhøker Chrestopher Hansen
26. Nov. 
1819
I kirken 
116
 Ungkarl, Martin Peter Tegner, 23 år,
Kjøbmand
 Johanne Catharine Cicilie Chrestophersen, 17 år, Jomfru
Kiøbmændende Agent Tegner og Phalentin Fryde 
 13. Dec.
1819
I hjemmet, Bewillingsdatum: 
2. Nov. 1819
117
 Ungkarl, Christian Lassen, 
29 år, Dreier
 Pige, Ellen Kudsk
43 år
Kammerraad Top,
færgemand Fred. Nissen Hyl [Meget gnidret]
 20. Jan.
1820
I kirken 
118
Tjenestekarl, Svend Petersen,
ungkarl, 36 år
Pigen Ellen Mortensdatter
27 år
 Brændewiinsmand
 Lars Jensen og
wærtshusholder 
Johan Nielsen
 18. Febr.
1820
I kirken 
119
 Schak August Steenberg
28 år, Provisor [f. 29.2.1792]
 Charlotte Elisabeth Lavetz,
21 år, frøken
Apotheker Steenberg
Justitsraad Lavetz
29. Febr.
1820
Hjemme efter bevill.
22. Febr. 1820
120
 Johan August Rode,
31 år, bager
Sophie Magdalene Lund
fød Borggreen, 47 år, enke
 Bogbinder Cornelius
bødker Schubel
5. Marts
1820
I kirken 
121
 Peter Allerup, malersvend,
25 år
Anne Marie Olsen
29 år, tjenestepige
Kjøbmændende
Kornerup og Duncan
 2. May
1820
I kirken 
122
Johan Christian Nicolai Borries,
grosserer. 37 år
Augusta Georgine Benjamine Steenberg, jomfru, 26 år
Apotheker Steenberg
Provisor Steenberg
28. May
1820
Hjemme efter bevill.
26. May 1820
123
 Guldbrand Amundsen, reservelods
29 år
Ingeborg Halvorsen,
tjenestepige, 25 år
lodserne
Engel Christiansen og 
Lars Engelsen 
 14. Aug.
1820
I kirken 
124
David Brown, kjøbmand, 27 år
fra Bordeaux
Julie Matilde Brown, 21 år,
jomfru her i byen
Kjøbmændende 
Chapman og Brown 
 23. aug.
1820
I kirken efter
bevilling 14. Aug. 1820 
125
 Peter August Carlstrøm,
skomagersvend, 32 år
Anne Sophie Petersen,
forældrenes datter, 21 år
Maler Lundberg
skomager Hartelius
11. Sept.
1820
I kirken.
Brudgommen af . . . ?? religion . .??
børnene . . lutherske . . ??
[Gnidret, og der følger en del beviser som det ikke har været muligt for mig at tyde]
126
 Gustav Adolph Frederik Borgqvist,
21 år, Alvsmand.
[Skal måske være Avlsmand]
 Marie Christine Lindfos
26 år, tjenestepige
Skomager Hartelius
wærtshusholder Borgqvist
 20. Sept.
1820
I kirken 
127
 møller, Daniel Staael, 27 år
 Jomfru Dorothea Kirstine Werlig
Muurmester Lorentzen
brændewiinsbr. Riis
22. Oct. 
1820 
 I kirken
128
Peter Hansen, handskemagersvend,
37 år.
Pigen  . .ise ?? Ottesen 
[Måske Elise]
26 år.
Handskemager Schultz
glarmester Madsen
3. Nov. 
1820 
 I kirken
129
 Skorsteensfeiersvend 
Jens Wisti, 31 år
 Pige Birthe Jensdatter
42 år
Skorsteensfeiermester 
Str . .?? og brygger Mørck
10. Nov. 
1820 
 I kirken
130
Postkarl Peter Larsen, 31 år 
Pige Inger Danielsen
28 år
Hødker Christopher Hansen
wærtshush. Brandt K . .?
[meget gnidret kan være forkert]
 11. Nov. 
1820
 I kirken
131
Ungkarl, Rasmus Petersen, 39 år
Pige Sophie Loriane Hornvain, 18 år
Consul Fenvick og
hyrekudsk Hornvain
1. dec. 
1820
I kirken