Kirkebogen Helsingør Domsogn - Sankt Olai sogn.
( married, year 1881- 1882 and 1883, Sct. Olai Churh, Elsinore)

Tilbage til Helsingør

Vielser foretaget i
1881, 1882 og 1883
 
 

Sine steder er denne del af kirkebogen skrevet med (mildt sagt) . . . Grrrr ;-) meget usikker hånd, hvorfor man selv bedes kontrollere i orignalen på arkiverne.
F. w. attest betyder måske "forevist attest"
1881

Nr
Brudgommens navn, alder, håndtering og opholdssted.
Brudens navn, alder, håndtering og opholdssted.
Vielses
dagen.
Forlovere,
og om vielsen er forrettet i kirken ell. hjemme, og i sidste tilfælde bevillingsdatum.
1
Ungkarl, arbeidsmand Peter Andersen
25 år, Helsingør Owerdrev
Ugift Johanne Marie Poulsen, datter af
indsidder Poul Olsen i Nyrup, paa 
Helsingør Owerdrev
28. Jan.
i kirken
Høker, Germundsen og husejer Andreas Carlsen
Lyst 9. Jan. 1880. F. W. attest fra Tikjøb 6. jan. 1881
2
Ungkarl, kjøbmand Julius Lorentz Petersen,
29 år i Kiøbenhavn
Ugift Anna Margrethe Marie Erentz
datter af afd. handelsbogholder,
Peter Gustav Erentz, 26 år, i Helsingør
26. Jan.
i kirken
Toldinspecteur Tvigstedt ??
Owerlæge ved . . ??
Lyst 9. Januar, skriftligt forlofte ??
3
Ungkarl, arbeider ved Klostermosegaard
Sven Bengtson, 27 år, født i 
Nørre Vram i Sverrig
Ugift Hilda Carlsson ved Klostermosegaard
23 år, født i Risberga i Sverige
11. Febr.
i kirken
Arbeidsmand huusmand, Niels Peter Jensen.
Hans Christian Olsen, smed,
begge ved Klostermosegaard. Lyst 9. Jan.
4
Ungkarl, lærer i Gjentofte, Niels Frederik Theodor Skjoldager, 29 år
Ugift Elisabeth Augusta Skjoldager, datter af klokker J. H. Skjoldager, 20 år i Helsingør
12. April
i kirken
Lærer C. G. Skjoldager og kirke . . ?? P. Olsen i Lyngby.
Lyst 20. Marts. Attest fra  . .?? 28. febr. 1881
2. 500 kr. 28 Aug. 1880.
[Kan være fejltydet]
5
Ungkarl, sergeant ved Artilleribattailon
Elo Victor Jensen i Kiøbenhavn, 28 år
Ugift Alma Katinka Sigfride Hansen, datter af lods Carl Hansen i Helsingør, 23 år
6. Maj
i kirken
Lods C. Hansen i Helsingør - bogbinder P. B. Olsen i Kiøbenhavn. (skriftligt f . .??)
Attest fra artilleribatailon. 3. marts 
ved ægteskabstilladelsen - Lyst 
6
Tjenestekarl, ungkarl, Carl Peter Søren Christiansen, 32 år, i Helsingør
Ugift Anne Katrine Rasmussen i Helsingør, 
20 år i Helsingør
17. Maj
i kirken
Wærtshuholder Hans Jensen. S . . .?? Otto Christiansen
F. W. attest 7. April 1881 Lyst 10. April
7
Ungkarl arbeidsmand John Hans Olsen, 23 år, i Helsingør
Ugift, Johanna Andersson, født i Sverige 20. marts 1847, 34 år, i Helsingør
24. April
i kirken
Arbeidsmand Christen Christensen, 
Arbeidsmand Anders Larsen. 
Fw attest fra Tikjøb 30. Marts 1881, lyst 10. April
8
Ungkarl, bagermester Carl Christen Langkilde, 26 år, i Helsingør
Ugift Josephine Frederikke Andersen, datter af afdøde skipper Poul Andersen, 23 år, i Helsingør
4. maj
i kirken
Forwalter Langkilde, Kjøbenhavn,
jernstøber Thor Kjerulff
lyst 10. April
9
Ungkarl tjenestekarl, Peder Pederen, 26 år,
i Helsingør
Ugift tjenestepige Kirsten Christensen, datter af husmand Christen Tønnesen i Lyngerup, 26 år,
i Helsingør
6. Maj
i kirken
Arbeidsmand Frederik Pedersen og
arbeidsmand Christian Pedersen
Lyst 10. april, fw att. fra Thorup S. R. 16. Apr.
10
Ungkarl, arbeidsmand Anders Henrichsen
31 år, Tikjøb sogn
Ane Grethe Larsdatter, 37 år, født i Blidstrup sogn, tjener i Helsingør
17. Maj
i kirken
Kjøbmand H. Svendsen, arbeidsmand Lars Jensen
i Tikjøb. Lyst 10. April fw. att. fra Armendrup 15 april.
11
 Ungkarl, postkarl Anders Christensen
27 år, i Helsingør
 Ugift, Sophie Frederikke Christiansen, datter af indsidder Christian Christiansen Skotterup, 21 år
i Helsingør 
 6. Maj
i kirken
 Høker P. Mortensen
arbeidsmand Jens Christiansen. Lyst 18. Apr.
fw. Att. fra Græsted 11. Apr.
12
Ungkarl, arbeidsmand Jens Peter Nielsen
24 år, i Helsingør
 Ugift, Anna Christiane Eliasdatter, f. i Sverige 31. år,
tienende i Helsingør
 6. Maj
 Bødkermester Nordstrøm, bødkersvend F. P. Hansen
Lyst 18. April. Fw. att. fra Karrebæk 12. April 1881
13
 Ungkarl, fyrbøder Jørgen Peter Jensen,
25 år, i Helsingør
 Ugift, Anna Frederikke Andersen, datter af tømrer P. S. Andersen i Gurre, 21 år, i Helsingør
 12. Maj
i kirken
 Høker Peter Mortensen og øltapper Johan Rasmussen
Lyst 24. April. Fw. att. Tikjøb 27. Apr. 81
14
 Ungkarl, skomagersvend Peter Søren Christian Pedersen, 26 år, i Helsingør
 Ugift, Johanne Henriette Pedersen, datter af arbeidsmand Søren Pedersen, 22 år, i Helsingør 
 31. Maj
i kirken
 Skomager Frederiksen O. Nielsen, 
lyst 1. maj, f.v. att. Roskilde 12. maj
15
 Ungkarl, detailhandler Jens Peter Hansen
26 år, i Helsingør
 Ugift, Kirsten Simonsen, 38 år, født i Kindertofte, 
tj. Prindsesse Augusta i Helsingør
 30. April
i kirken
 Manufakturhandler Lauritz Christensen, kjøbm. A. Brammer, Kongebrev 25. April
16
Ungkarl, skomagersvend Peter Christian Carlsen, 21 år, i Helsingør 
 Enke efter tjenestekarl Johannes Peter Nielsen, Caroline Albertine Hansen, 37 år, i Helsingør. - 2. ægteskab
 17 juni
i kirken
 Kjøbmand Søren Nielsen, wærtshuusholder Bent Hansen. - Lyst 22. Maj f.w. att fra Blistrup 13. maj 81
Skifteatt. 21. Maj
17
 Ungkarl, bryggeribestyrer, Carl Heise
23 år, i Helsingør
 Ugift Emma Caroline Wibroe,
Datter af agent Carl Wibroe
28 år i Helsingør
 2. Juni
i kirken
 Agent C. Wibroe og . . .?? [ulæselig]
Lyst 6. Juni
18
 Ungkarl, grosserer Niels Christian Rasmus Conrad Ramussen, 34 år, i Kjøbenhavn
Ugift Anny Helene Sørup, datter af contorist Johan Frederik Wilhelm Sørup, 35 år, i kirken 
 1. Juli
i Helsingør
 Grosserer J. F. Vilh. Sørup, hotelvært Briggs.
Lyst 6. Juni
19
 Ungkarl tømmersvend Martin Ludvig Frederiksen, 30 ½ år, i Helsingør
 Ugift, Caroline Christine Amalie Hansen, datter af indsidder Niels Hansen i Skovshoved, 37 år i Helsingør
 17. Juli
i Helsingør
 Tømmermester Sømod, kjøbmand Schiøt
Lyst 19. Juni, fw. att. 18. Juni
20
 Ungkarl, detailhandler i Kjøbenhavn, 
Adolph Bastholm Julius Holst, 29 år
 Ugift, Anne Thadea Margrethe Petra Holst, datter af afd. toldass. Anders Nielsen Holst, 36 år, i Helsingør
 4. Aug.
i Helsingør
 Fuldmægtig Johannes Holst i Kjøbenhavn, og Agent Christian Holst i Ringsted. Lyst 3. Juli
21
 Ungkarl, kleinsmedesvend Louis Lauritz Larsen, 24 år, fra Kiøbenhavn
 Ugift, Frederikke Katrine Petersen, datter af fisker Henrik Laurits Petersen, 21 år, i Helsingør
 23. Juni
i kirken
 Fisker Frederiksen, og . . [ulæseligt]
Kongebrev 25. Juli fw. 19. Juli
22
 Ungkarl, smedesvend Christian Jensen,
27 år, i Helsingør
 Ugift, Hanne Marie Vorbeck, datter af postbud H. C. Vorbeck, 20 år, i Helsingør
 2. Sept.
i kirken
 Smedemester P. A. Olsen, postbud H C. Vorbeck
Lyst 7. Aug. f.a. fra Tikiøb og Helsingør
23
 Ungkarl, detailhandler Christian Laurits Petersen, 26 år, i Kiøbenhavn
 Ugift, Anna Marie Petersen, datter af fisker Carl Frederik Petersen, 21 år, i Helsingør
 11. Oct.
i kirken
 Eqviperingshandler H. H. Petersen i Kjøbenhavn
fisker C. F. Petersen i Helsingør. -Lyst 11. Sept.
24
 Ungkarl, uhrmager Vilhelm Georg Brummerstedt, 27 år, i Kjøbenhavn
 Ugift, Margrethe Gyrithe Dagmar Hendriksen, datter af styrmand Jens Peter Hendriksen, 31 år, i Helsingør
 22. Oct.
i kirken
 Maler Brummerstedt og styrmand J. P. Hendriksen
Lyst 18. Sept.
25
 Enkemand, conducteur Thomas Sørensen
38 år, i Helsingør, 2. ægteskab
 Ugift Anna Margrethe Ol . .?? datter af Jordbruger Ole Hansen, 26 år, Helsingør Owerdrev
 11. Oct.
i kirken
 Jordbruger Ole Hansen og wærtshuusholder Anders Hansen, Lyst 25. sept. - skifte brew af 23. Sept. 81
26
 Ungkarl, muurmester Peter Christian Theodor Jørgensen, 38 år, i Kjøbenhavn
 Ugift Anne Jacobine Brummerstedt, datter af malermester Johan Ludvig Edvard Brummerstedt, 
34 år, i Helsingør
 29. Oct.
i kirken
 Malermester J. L. Brummerstedt og uhrmager 
Wilhelm George Brummerstedt, - Lyst 2. Oct.
27
 Ungkarl, pakhusforwalter August Ferdinand Alfonse Petersen, 28 år, i Kjøbenhavn
 Ugift, Hulda Olivia Caroline Sørensen, datter af skibsfører Jens Sørensen, 22 år i Helsingør
 22. Oct.
i kirken
 Bagermester C. Petersen i Kjøbenhavn, 
skibsfører Jens Sørensen, Lyst 2. Oct.
28
 Ungkarl, saddelmagermester Frederik Ferdinand Clausen, 27 år, i Helsingør
 Ugift, Petra Johanne Rasmine Schov
23 år, Helsingørs Owerdrew
21. Oct.
i kirken
 Landmand P. Schov, smedemester Florex ??
Lyst 2. Oct.
29
 Ungkarl, Johan Larsen,
fisker på Snekkersteen - 28 år,
 Ugift, Eleonore Marie Thrane, 25 år, datter af 
Jensine Thrane, pleiedatter af afd. fisker 
Wilhelm Hobel, Strandvejen.
 21. Oct.
i kirken
 Lyst 2. Oct. Fattig att. Tikiøb 1. Oct.
30
 Ungkarl, skibsbygger Louis August Bartram, 28 ½ år i Helsingør
 Enke efter wægter og pibeskjærer Niels Nielsen, - Maren Cathrine f. Petersen, 47 år, 
i Helsingør,  2. ægtskab
 4. Nov.
i kirken
 Kjøbmand N. Sørensen, spekhøker P. Mortensen
Lyst 16. Oct. fw. att. 12 Oct. Skifte 14. Oct.
31
 Ungkal snedkersvend Hans Peter Julius Hansen, 22 år, i Helsingør
 Ugift, Juliane Bendine Pedersen, datter af hegnsmand Niels Petersen ved Valdemarslund, 19 år, i Helsingør
 4. Nov.
i kirken
 Muursvend J. Frederik Lilleballe, staldkarl 
Jens Peder Christiansen. - Lyst 16. Oct.
32
 Ungkarl, arbeidsmand Jørgen Nielsen,
28 år, i Helsingør
 Ugift Bodil Marie Hansen, datter af gaardskarl Hans Jensen i Øerne, 27 år, i Helsingør
 11. Nov.
i kirken
 Arbeidsmand Anders Larsen 
ditto Christen Christiansen i Helsingør.
Lyst 23. Oct. fw. att. 21. Oct.
33
 Ungkarl, fisker Jens Larsen, 25 år, i Helsingør
 Ugift, Laura Katrine Holm, datter af skibs . .?? Emilius Olsen Holm, 24 3/4 år i Helsingør. [måske skibsklarer]
 19. Nov.
i kirken
 Fisker, Svend Larsen, høker Jens Larsen
Lyst 30. Oct.
34
 Ungkarl, Urtekræmmer Johan Georg Meyer,
25  år, i Kjøbenhavn
 Ugift, Nicoline Regine Wenniche hos E. .?? Caroline E. Meyer, 26 år, i Helsingør
29. Nov.
i kirken
 Kroforpagter på Hellebæk Ch. V. Hansen,
lods, Peder Pedersen. - Lyst 30. Oct.
35
 Enkemand, detailhandler Andreas Wilhelm Møller, 62 år 2. ægteskab, i Helsingør
 Ugift, Anna Johanne Hansen, født på fødselsstiftelsen
1849, 6. Marts 32 år, i Helsingør
 29. Nov.
i kirken
 Gymnastiklærer Charles Møller og rebslager Møller
Lyst 13. Nov. skifte. att. 12. Nov.
36
 Ungkarl, bogholder Frederik Ferdinand Christopher Nielsen, 33 år, i Helsingør
 Ugift, Caroline Theodore Christensen, datter af skipper Peter Christensen, 28 år, i Helsingør
 3. dec.
i kirken
 Kjøbmand Edvard Petersen, skipper P. Christensen
Lyst 19. Nov.
37
 Ungkarl, Sylvester Hansen, 32 år, i Tikiøb s. Mørdrup by.
 Ugift, Emma Vilhelmine Johansen datter af stidfader, Anders Martinussen, 24 år, i Helsingør
 2. Dec.
i kirken
 Mads Christensen, wognmand i Helsingør, 
Niels Hansen, gårdmandssøn fra Mørdrup
Lyst 20. Nov.
38
 Ungkarl, slagter Thorvald Ernst Petersen, 
29 år, i Helsingør
 Ugift, Nelli Johansdatter af  Sverige (Hishults forsamling) 22 år, i Helsingør
 23. Dec.
i kirken
 Politibetjent B. Winther, slagter Jacob Petersen.
Lyst 4. dec.

1882

Nr
Brudgommens navn, alder, håndtering og opholdssted.
Brudens navn, alder, håndtering og opholdssted.
Vielses
dagen.
Forlovere,
og om vielsen er forrettet i kirken ell. hjemme, og i sidste tilfælde bevillingsdatum.
39
Skomagersvend, ungkarl, Ludvig Andersen Fagerberg, 22 år, i Helsingør
Ugift, Emma Ulrikke Josephine Jensen, datter af arbeidsmand Niels Jensen, 20 år, i Helsingør
12. Marts 
1882i kirken
Skrædder S. J. B. Svendsen,
Skomager J. A. Petersen.
Lyst 11. Dec. f. Att. 5. Dec. fra Sverige 24. nov.
40
Ungkarl, arbeidsmand, Anders Jørgensen Christensen, 26 år, fra Biuf i Sverige
Ugift, Karoline Christina Malmgren, født i Barkåkra i Sverige, - I Helsingør
23. Jan.
i kirken
Skomagersvend, Johan Johansen,
Arbeidsmand Hans Gudmundsen
Lyst 11. dec. f. Att. (2) 22 Nov fra Bjuf 11. Nov.
41
Ungkarl, arbeidsmand, Søren Andreasen
40 år,  i Helsingør
Enken Hanne Marie Jensen, f. Larsen, efter afg. arbeidsmand Anders Jensen, 39 år, 2. ægteskab
5. Jan
i kirken
Arbeidsmænd. Christen Christensen og Anders Larsen.
Lyst 11. dec. , skiftebrev 3. Dec. f. att. fra Tikjøb 9. Dec.
42
Ungkarl, Christian Peder Jensen, 28 år, arbeidsmand i Helsingør
Ugift, Ane Andersen, født i Børsted, 27 år, tjent hersteds siden 15. Marts 1880 i Helsingør
5. jan.
i kirken
Lekenderiarbejder ?? Niels Olsen i Helsingør
huseier Andreas Julius Larsen i 
Esbønderup Skovhuse. 
Lyst 11. Dec. f.att. fra Nødebo 9. Dec.
43
Ungkarl, muurmester Carl Joseph Walin
26 år, i Helsingør
Ugift, Julie Marie Amanda Hansen, datter af lods Carl Hansen, 21 år, i Helsingør
14. Jan
i kirken
Lods, Carl Hansen, Svend Riisberg.
lyst 18. Dec.
1
Peter Frederik Rasmussen, smedesvend, ungkarl i Helsingør, 22 år
Ugift, tjenende, Anna Kristine Steffensen, datter af fisker Christian Steffensen i Karrebæksminde, 24½ år, i Helsingør
18. 
Marts
i kirken
Arbeidsmand, Jørgen Rasmussen
Tømmermester Rohde
Lyst 26. Febr.
2
Børge Hansen, 29 år, søn af parcellist Hans Hansen i Langerød, ungkarl
Ugift, Birthe Kirstine Jensen, datter af gaardmand, Jens Pedersen i Nybo, 25 år, i Helsingør
2. Maj
i kirken
Parcelist Hans Hansen, Langerød, 
gårdmand Jens Pedersen, Nybo
Lyst 26. Marts
3
Ungkarl, arbeidsmand Lars Nielsen
26 år, i Helsingør
Enke efter arbeidsmand Peter Andreasen Boline Christiansen, 33 år, i Helsingør
19. Mai
i kirken
Wognmand C. Larsen, skomagersvend P. Petersen
Lyst 16. April, att. for brudgommen fra Karlslunde 23. April, skifte att. 1882, 24 marts for enken.
4
Ungkarl, tjenestekarl, Gustaf Gustafson, 33 år, Sophienlyst ved Helsingør
Ugift, Boline Bærentsen, 23 år, tjenestepige på Sophienlund, født i Græsted sogn
6. Maj
i kirken
Arbeidsmand, Mathias Johnsen, Sophienlyst.
forpagter L. Johansen, Tjørnehøi.
Lyst 16. April
5
Ungkarl meelhandler, Niels Peder Olsen
30 år, i Kjøbenhavn
Ugift, Jensine Vilhelmine Susanne Christensen, datter af fragtmand Mads Christensen, 26 år, i Helsingør.
20. mai
i kirken
Fragtmand, Mads Christensen.
wærtshuusholder A . . .?? Petersen.
[Måske 'Anders'] Lyst 23. April
6
Ungkarl, murer Carl Peter Rasmussen,
30 år, i Helsingør
Ugift, Ingrid Jönsdatter f. i Allerum i Sverige
31 år, i Helsingør
19. Mai
i kirken
Arbeidsmændende Anders Rasmussen og
Mouritz Erik Rasmussen.Lyst 30. April
f.w.att. 1. Maj
7
Ungkarl, gartner Rasmus Pedersen
22½ år, i Helsingør
Ugift, Caroline Marie Mortensen, datter af wognmand Morten Mathiesen, 27 år, i Helsingør
25. Mai
i kirken
Wognmand M. Mathiesen og 
kirkebetjent Christen Nielsen
Lyst 7. Maj.
8
Ungkarl, matros på dampskibet 
"John Schwartz" 32 år, født i Sverige, 
Carl Ludvig Andersen
Ugift, Lovise Nielsen, opholdende sig hos handlende Carl Johan Eriksen, 24 år, i Helsingør, født i Sverige
1. Juni
i kirken
Handlende, Carl Johan Eriksen.
Sømand, Hermann Hansen, begge i Helsingør
Lyst 14. Maj
9
Enkemand, grosserer Jacob Wilhelm Jacobsen, 48 år, i Christiania, - 2. ægteskab.
Ugift, Julie Betty Theodore Sørensen, datter af woldmester Carl Sørensen, født i Kjøbenhavn, confirmeret i Helsingør,- fra Christiania, 32 år
20. maj
i huset
Grosserer Løken i Christiania.
Woldmester Sørensen
Kongebrev 13. Mai, skifteatt. af 9. Maj fra Christiania
10
Ungkarl, slagtermester Jens Lauritz Jørgensen, 27 år, i Helsingør
Sara Sofie Emilie Jensen, ugift datter af afd. tjenestekarl Hendrik Jensen, 26 år, i Helsingør
20. Juni
i kirken
Kjøbmand, Axel Holm, slagtermester Jacob Petersen, 
Lyst 2. Maj
11
Ungkarl, redacteur Enewold Frederik Adolf Sørensen, 32 år, i Colding
Ugift, Isca Charlotte Sophie Clausen, datter af kjøbmand Nicolai Peter Clausen, 32 år, i Helsingør
 27. Maj
i kirken
 Kjøbmand, Harald Jørgensen
boghandler Schnipp.
Kongebrev 20. Mai, att. fra Colding ligeledes 20. Mai
12
 Ungkarl, maskinist August Martin Würtz,
33 år, i Kjøbenhavn
 Ugift, Hansine Marie Mathilde Kjerulff, datter af maskinist Hans Carl Theodor Kjerulff, 26 år, i Helsingør
 23. Juni
i kirken
Skibstømrer Anders Würtz i Kjøbenhavn.
maskinist H. C. Th. Kjerulff
Lyst 4. Juni
13
Ungkarl, arbeidsmand, Johan Simonsen, 
31 år, i Helsingør
 Ugift, Karen Sophie Larsen, datter af husmand i Vikingerød, Lars Jørgensen, 25 år gl. i Helsingør
 21. Juli
i kirken
Arbeidsmændende Lars Nielsen og Niels Larsen
Lyst 4. Juni. - Att. fra Maarum 12. Juli
14
 Ungkarl, snedkermester Otto Theodor Petersen, 26 år, i Helsingør
 Emilie Robertine Engelsen, ugift datter af lods Christian Engelsen, 23 år, i Helsingør
 7. juli
i kirken
Snedker, Jørgen Petersen, kjøbmand, Edvard Petersen 
Lyst 18. Juni
15
 Enkemand, bestyrer af Nivaa Brødfabrik, Carl Christian Ludvig Bernhard Rasmussen, 
38 år, paa Nivaa, 2. ægteskab.
 Ugift Sophie Vilhelmine Kjærulff, datter af jernstøber Edward Ludvig Kjærulff, 26 år, i Helsingør
 9. Sept.
i kirken
Jernstøber Kjærulff, proprietair F. . .??  Kronborg Teglgaard 
[Meget hjælpeløs og barnlig skrift, kan være forkert]
Lyst 20. Aug. skiftebrev 22. Aug. 1882
16
 Ungkarl, kjøbmand Knud Harald Jørgensen,
44 år, i Helsingør
 Ugift, Marie Helfride Constance Bredstrup, datter af afd. saltraffinadeur Jens Carl Sandøe Bredstrup i Helsingør
 6. Okt.
i kirken
Handelsbetjent, Rudolph Ferdinand Jørgensen 
kjøbmand, Julius  Hansen
Lyst 10. Sept.
17
 Ungkarl, Hans Peter Davidsen
25 år, i Helsingør
 Ugift, Laura Dorothea Andersen, datter af afd. tjenestekarl Hans Andersen, 23 år, i Helsingør
 6. Oct.
i kirken
Wærtshusholder Jens Nielsen,
muurmester Peder Jensen
Lyst 10. Sept.
18
 Ungkarl, Anders Christian Petersen,
25 år i Helsingør
 Ugift, Elsine Vilhelmine Eleonore Olsen, datter af huusmand Peder Olsen i Horserød, 22 år, i Helsingør
 24. Oct.
i kirken
Wægter, Søren Larsen,
Arbeidsmand Hans Nielsen.
Lyst 17. Sept., forevist att. fra Tikøb 14. Sept.
faderens tilladelse
19
 Carl Johan Peter Petersen, ungkarl, færgemand, 25 år, i Helsingør
 Haraldine Julie Petersen, ugift datter af fisker Henrik Lavritz Petersen, 23 år, i Helsingør
 11. Okt
i kirken
Fiskerne Carl Frederik Petersen og 
Hendrik Lauritz  Petersen
Lyst 17 Sept.
20
 Ungkarl, tjenestekarl, Jens Olsen
33 år, i Helsingør
 Ugift, Laurine Charlotte Hansen, 26 år, datter af maler Edvard Carl Hansen i Svendborg, Helsingør owerdrew
 24. Okt.
i kirken
Jordbruger Jens Henrik Andersen
Wærtshuusholder Lars Nielsen
Lyst 1. Oct. f.att. 30 sept
 21
 Ungkarl, lods Lauritz Olsen, 28 år, i Helsingør
 Ugift, Juliane Augusta Eisenhardt, datter af afd. sømand Julius Eisenhardt, 24 år, i Helsingør
 4. Nov.
i kirken
Lods, J. N. Olsen
lods ? J. Eisenhardt. Lyst 8. Okt.
 22
 Gartner, ungkarl, Lauritz Peder Christian Pedersen 25 år, paa Meulenborg
 Ugift, Emilie Bengtsson, datter af skibstømrer P. Bengtsson i Landskrona, tjenende paa Meulenborg, 23 år
 10. Nov.
i kirken
Gartnerne P. Jensen og E. Sørensen,
Lyst 15. Oct. f.att. fra Odense 29. Sept.
 23
Ungkarl, tjenestekarl, Jørgen Peter Hansen
26 år, i Helsingør
 Ugift, tjenende, Ellen Kirstine Nielsine Larsen, datter af huusmand Lars Sørensen i Lille-Vexebo, 20 år, i Helsingør
 7. Nov.
i kirken
Wægter Søren Larsen
maltgjører, Niels Andersen
Lyst 15. Okt. Att. fra bruden.
 24
 Enkemand, fæstemand Lars Jacobsen, 45 år, i Helsingør, 2. ægteskab
Ugift, Ane Sophie Oline Hansen, datter af indsidder Hans Olsen i Tipperup, 27 år, i Helsingør
 24. Okt.
i kirken
Skomager C. E. Poulsen.
Lars Andersen  fra Saltværket.
Lyst 15. Oct. - skifte 14. Oct.
 25
 Ungkarl, tjenestekarl, Christian Rasmussen,
28 år, i Helsingør
 Ugift, Emma Marie Frederikke Hansen, tjenende, født i Kjøbenhavn, 18 år, i Helsingør
 24. Nov.
i kirken
Arbeidsmand Carl Jensen,
skrædder Holmberg
lyst 5. Nov.
 26
 Ungkarl wognmand, Niels Villumsen, 
32 år, i Helsingør
 Ugift, Emilie Chatrine Petersen, datter af
tjenestekarl Anders Petersen, 35 år.
 21. nov.
Hjemme
Gartner Lars Peter Nielsen,
Wærtshuusholder Anders Petersen.
Kongebrev 9. Nov. 1882
 27
 Ungkarl, garversvend, Charles Arnold Ferdinand Olsen, 25 år, i Helsingør
 Ugift, Johanne Cecilie Bornholm, 29 år, i Helsingør
 31. Dec.
i kirken
Færgemand Chr. Olsen
Færgemand S. K. Bornholm.
Lyst 10. Dec.

1883


Nr
Brudgommens navn, alder, håndtering og opholdssted.
Brudens navn, alder, håndtering og opholdssted.
Vielses
dagen.
Forlovere,
og om vielsen er forrettet i kirken ell. hjemme, og i sidste tilfælde bevillingsdatum.
1
Ungkarl,  møllersvend, August Frederik Andersen
23 år, i Brandelev
Ugift, Marie Christiansen, 25 år, Helsingør
Steengade 22
Ikke viede
- -
Lyst 14. Januar
2
Ungkarl, muursvend, Andreas Hans Carl Vilhelm Olsen, 22 år, i Helsingør
Ugift, Botilla Larsen, 26 år, i Helsingør,
født i Vedby i Sverrig
25. Febr.
i kirken
Murmester Johan Olsen,
kjøbmand George Bredstrup
Lyst 21. Jan
3
Ungkarl, sømand, Christoffer Frederik Sørensen,
23 år, i Helsingør
Ugift, Cicilia Marie Jensen,
22 år, i Helsingør
11. Marts
i kirken
Maskinmester Petersen,
skibsfører Sørensen
Lyst 28. jan.
4
Ungkarl, blikkenslagermester,
Carl Julius Jensen Dalsborg x)
27 år, i Helsingør
Ugift, Anna Helene Henriette Petersen
22 år, Helsingør
31. Marts
i kirken
Skomagermester Petersen, øltapper H. Jensen
Lyst 11. Marts, x) Ved øvrighedsbevis af 9. Sept. 1910 er der tillagt manden navnet Dalsborg, Erklæring fra Nyt Genealogisk Institut.
[Herefter noget ulæseligt + dateret 9/9 1910]
5
Ungkarl. barber, Christian Alfred Arnesen fra Christiania, 34 år
Ugift, Charlotte Hjertstedt ?? 
39 år, i Helsingør
13. Marts
i kirken
Bødkermester C. Schubel, tømrer L. Nielsen
Lyst 11. Marts
6
Ungkarl, mursvend, Harald Julius Jørgensen
29 år, i Helsingør
Ugift, Thyra Alexandra Bertelsen
20 år, i Helsingør
31. Marts
i kirken
Værtshusholder Anders Hansen og mursvend Niels Larsen
Lyst 11. Marts
7
Ungkarl, former, Hans Poulsen, 29 år
Ugift, Jensine Christine Rasmussen,
21 år, i Helsingør
10. april
i kirken
Arb.md. Jørgen Rasmusen
vognmand Niels Petersen, - lyst 26. Marts
8
Ungkarl, skibstømrer, Johannes Peter Hansen
i Helsingør
Ugift, Karen Iversen Thomsen,
26 år, i Helsingør
8. April
i kirken
Skibstømrer, Martin Peter Hansen, mester ved Laugværkstedet, Peter Petersen Ihlum. Lyst 26. Marts
9
Ungkarl, færgemand Hans Christian Adolph Andersen, 25 år, i Helsingør
Ugift, Emma Josephine Tullgren
27 år, i Helsingør
28. April
i kirken
Malermester Tullgren, quarantainebetjent C. F. Hansen.
Lyst 1. april
10
Enkemand, sadelmager, Søren Lars Christian Christiansen, 44 år, i Helsingør (3die ægteskab)
Ugift, Petra Emilie Vilhelmine Andersen, 28 år, i Helsingør
5. Maj
i kirken
Restaurateur P. Petersen, . . . ?? Jensen
Lyst 1. April
11
Ungkarl, forvalter Otto Theodor Lindhard,
28 år, i Kjøbenhavn
Ugift, Louise Unna
27 år, i Helsingør
5. Maj
i kirken
Grosserer Unna, bagermester Marstrand,
Lyst 8. April
12
Ungkarl, mursvend, Niels-Peter Jensen, 
24 år, i Helsingør
Ugift, Mathilde Frederikke Søderstrøm
31 år, i Helsingør
28. April
i kirken
Kjøbmand Lorentsen, murmester Nielsen
Lyst 8. April
13
Ungkarl, snedker Hartvig Christian Jørgensen
28 år, i Helsingør
Ugift, Jørgensine Gjertrudcine Petrea Christiansen, 24 år, i Helsingør
27. April
i kirken
Skolelærer og kirkesanger C. H. G. Jørgensen
husejer Christian Hansen, - lyst 8. April
14
Ungkarl, arbejder, Lars Christian Andersen
37 år, i Helsingør
Ugift, Frederikke Margrethe Hansen
30 år, i Helsingør
4. maj.
i kirken
Øltapper Andersen, 
fæstemand Jacobsen
Lyst 8. April
15
Fisker Otto Larsen,  24 år, i Helsingør
Ugift, Karen Sophie Hansen
23 år, i Helsingør
5. Maj
i kirken
Fisker, Svend Larsen, 
vognmand M. Mathiesen.
Lyst: 15. April
16
Heinrich Valdemar Emil Jørgensen, ungkarl, fabrikarbejder, 25 år, i Helsingør
Ane Krestine Albertine Jacobsen
ugift, 18 år, i Helsingør
8. Maj
i kirken
Grønthandler Jacobsen, 
vognmand Villumsen.
lyst 15. April
17
Ungkarl, arbejder på Skibsværftet,
Niels Hansen, 26 år
Birthe Marie Jensen, ugift, 28 år, tjener Strandgade, datter af 
vognmand Jens Hansen
9. Maj
i kirken
Grønthandler Lars Hansen, Helsingør, 
arbeidsmand Hans Jensen, Helsingør.
- Lyst 15. April
18
Ungkarl, skibstømrer Carl Christian Jensen,
28 år, i Helsingør
Ugift, Augusta Beata Andersdotter,
25 år, født i Sverige, tjener på Strandvejen
5. Maj
i kirken
Skibstømrer P. Christiansen, 
slagtermester Blomsterberg
Lyst 15. April
19
Ungkarl, bryggerkarl, Søren Christian Madsen,
31 år, i Helsingør
Ugift, Caroline Jensine Larsen,
26 år, hos moderen, arbeidsmand Niels-Peter Larsens enke, Helsingør
20. Maj
i kirken
Høker, A. Madsen
sadelmager Jensen.
Lyst 22. April
20
Ungkarl, maskinassistent, 
Hother Frederik Gjøe Waagensen, 31 år
Ugift, Hariet Kirstine Mathilde Tuxen
22 år
16. Juni
i kirken
Kjøbmand Aman, kaptain Tuxen, Lyst 14. Maj
21
Jens Sophus Møller, ungkarl, boghandler,
31 år gammel
 Hilda Margrethe Christine Gulbrandsen
27 år, datter af kjøbmand Gulbrandsen
1. Juli
i kirken
Kjøbmand Gulbrandsen, landinspecteur Møller i Varde.
Lyst 14. Maj
Intet nr.
 Ungkarl, kjøbmand (Sally) Wagner,
38 år, i Helsingør. 
 Ugift, Betty Kristine Emanuelle Ophermann, 25 år, i Helsingør
 13. maj
Holmens
I Holmens Kirke i Kjøbenhavn iflg. kgl bevilling af 10. Maj 1883
Agent E. Wagner, Ny Kongensgade 15. 
Tobakshandler E. F Hellmann, Vimmelskaftet 46  [København]
22
Ungkarl, tømmersvend Jacob Peter Rasmussen
27 år, i Helsingør
Ugift, Hedevig Christine Lind,
24 år, tj. Steengaden 26 hos oberstløjtnant Neergaard
 19. Juni
i kirken
Fisker Peter Jensen på Aalsgaard, Peter Cornelius Reuterdahl samme steds. Lyst 20. Maj
Intet
nr.
Ungkarl, murmester, Viggo Andreas Plum, 
31 år gl. i Helsingør
Ugift, Camilla Juliane Johanne Knoblauch, 22 år, i Helsingør
6. Juli
Kjøbmand Anthon Schmidt, fisker Julius Knoblauch.
Viet i Frederiksborg Kirke
23
 Ungkarl, snedker, Edvard Emil Rasmussen,
29 år, i Helsingør
 Ugift, Anna Lovise Nielsen
23 år, i Helsingør
 8. Aug.
i kirken
Snedkermester P. Moberg, bogbinder E. Poulsen.
Lyst 15. Juli
24
 Ungkarl, arbejdsmand, Anders Jørgensen,
28 år, i Helsingør
 Ugift, Bothilde Andersdatter,
22 år, i Helsingør
 4. Sept.
i kirken
Arbeidsmand Peter Svendsen, arbejdsmand Lars Peter Poulsen 
Lyst 22. Juli
25
 Ungkarl, brolægger Niels Christian Petersen
25 år, i Helsingør
 Ugift, Maria Mårtensdotter Rasmussen
25 år, i Helsingør
 13. Aug.
i kirken
Brolægger Voss, værtshusholder Petersen
Lyst 29. Juli
26
Ungkarl, snedker, Peter Carl Petersen
28 år, i Helsingør
 Ugift, Dorthea Christine Marie Hoendorff
23 år, i Helsingør
 23. Sept.
i kirken
Snedker Christian Hendriksen, snedker Jens Rasmussen. 
Lyst 2. Sept.
27
Ungkarl, smedesvend Jøns Jønsson Welinder
29 år, i Helsingør
 Ugift, Petronella Jønsson
23 år, i Helsingør
 6. Okt
i kirken
 Inspektør H. Thylander på Dybeck. 
J. Larsen, forpagter på Dybeck
Lyst 9. Sept.
[Dybeck: Herregård ved Ystad]
28
 Unkkarl, tømmermand Bengt Andersson
37 år, i Helsingør
 Enken, Mätte Nilsdotter
41 år, - i Helsingør
 6. Okt.
i kirken
Smed, Anders Petersen, skibstømrer August Johansen
Lyst 16. Sept.
29
Ungkarl smedesvend, Jens Peter Jensen
22 år, i Helsingør
 Ugift, Gunild Johanne Petersen
20 år, i Helsingør
 7. Okt.
i kirken
Arbejdsmand, Jens Petersen i Hammersholt, 
værtshusholder Hæglund. Lyst 16. Sept.
30
 Ungkarl, kjedelsmed Johan Alvar Granfeldt
28 år, i Helsingør
 Ugift, Hedda Petersson,
24 år, i Helsingør
 6. Okt.
i kirken
Gartner Hansen, smed Anders Petersen
Lyst16. Sept.
31
 Ungkarl blikkenslagermester, Ludvig Rudolph Dirach
29 år, i Kjøbenhavn
 Ugift, Emilie Elisabeth Larsen,
26 år, i Helsingør
 10. Nov.
i kirken
lods - Peter Larsen, factor Horn i Kjøbenhavn
Lyst 7. Okt.
32
 Enkemand, tjenestekarl Jens-Peter Christiansen,
33 år, i Helsingør
 Ugift, Juliane Agnete Jørgensen
36 år, i Helsingør
 1. Nov.
i kirken
Smed, Højby og tømmermester C. Larsen
Lyst 7. Okt
33
Ungkarl, karethmager Peter Nielsen,
22 år, i Kjøbenhavn
 Enken Christine Nielsen, født Henriksen, 43 år, i Helsingør
 2. Nov.
i kirken
Tømmersvend Laurits Nielsen
Grønthandler Søren Nielsen.
Lyst 7. Okt.
34
 Ungkarl, smed Jens Peter Dyrby, 
27 år, i Helsingør
 Enken, Juliane Marie Laursen,
f. Sørensen.
27 år, i Helsingør, 2. ægteskab.
14. Dec.
i kirken
 Mester for grovsmedene, Madsen.
Blokkedrejermester Zachau.
Lyst 14. Dec.
35
Enkemand, bogholder Robertus Peter Müller
50 år, - i Kjøbenhavn
 Ugift Julie Charlotte Svendsen
i Helsingør, 40 år
  20. Okt.
i kirken
Handelsfuldmægtig, Emmerich Müller i Kjøbenhavn 
Grosserer Peter Svendsen.
Kgl. bevill. 25/8-83
36
Ungkarl, maskinarbejder Christian Rasmussen
25 år, i Helsingør
 Ugift, Olga Laurine Larsen,
22 år, i Helsingør
 13. Nov.
i kirken
Arbejdsmand Jørgen Rasmussen
vognmand Niels Petersen.
Lyst 21. Okt. 
37
 Fraskilt, ungkarl [!] arbejdsmand Jean Peter Wedemann, 51 år, i Helsingør
 Enken Caroline Laudholm, født Billstrøm, 59 år, i Helsingør
 9. Nov.
i kirken
Høker, Jens Møller
Uhrmager Hørgreen
Lyst 21. Okt
38
Ungkarl, arbejdsmand, Niels Peter Frederiksen
28 år, i Helsingør
 Ugift Marie Dorthea Hennings,
20 år, i Helsingør
 17. Nov.
i kirken
Toldboddrager Peter Nielsen
Arbejdsmand, Lars Poulsen
Lyst 28. Okt.
39
Ungkarl, bagermester Theodor Christian Christopher Wang, 32 år, i Helsingør 
 Ugift, Christiane Vilhelmine Voss
(Randropp) 28 år, i Helsingør
 16. Nov.
i kirken
 Garvermester Randropp
Høker Davidsen
Lyst 28. Okt.
Uden
nr.
Ungkarl, sømand Frederik Pedersen Larsen
37 år gl., i Helsingør
Ugift, Ellen Kirstine Christiansen
31 år, i Helsingør
12.
Nov.
Borgerlig vielse den 12 Nov. 1883.
Begge henhørende til den Katholsk apostolske menighed. Annuleredes fra Helsingørs jurisdiction af 14. Nov. 1883
40
 Ungkarl, garversvend 
Palle Sophus Angelius Weyhe
24 år, i Helsingør
 Ugift Ida Vilhelmine Wennerstrøm,
22 år, i Helsingør
 15. Dec.
i kirken
Garvermester Lillieqvist
Naalemager Christensen
Lyst 25. Nov.
41
Ungkarl, tømmersvend, Louis Christian Gottfred Popp, 21 år, i Helsingør 
 Ugift Bodil Kristine Børresen,
19 år, i Helsingør
 22. dec.
i kirken
Tømrer Theodor Popp.
Ditto Børresen
Lyst 2. Dec.
42
Ungkarl, maskinarbejder Peter Vilhelm Hansen
27 år, i Helsingør
 Ugift, Louise Sophie Frederikke Svendsen 20 år, i Helsingør
 18. dec.
i kirken
Staldmester Ole Svendsen
Skibstømrer Christian Hansen
Lyst 2. Dec.
43
Ungkarl, smedesvend Oscar Johansen,
26 år, Helsingør
 Ugift Salma Nielsson
23 år, i Helsingør
 23. Dec.
i kirken
Møllebygger Steen
gartner Hansen
Lyst 2. Dec.