St. Mariæ sogn, Helsingør:

Tilbage til Helsingør
Døde qwindekjøn fra  18. januar 1825 til  6. nov. 1827

Listen kan indeholde taste- og tydefejl, så kontrollér venligst i kilden på arkivet.

Første dato er dødsdagen, næste dato er begravelsesdagen, herefter navne.
Hernæst "stand" - som oftest hvem ægtemanden var /er. Til sidst alder.
Mine kommentarer er i skarpe paranteser.


Kun få kvinder tog sig af dage. Disse blev begravet uden jordpåkastelse hvad der også er bemærket.  I nogle tilfælde ser man dog gennem fingre med dette, man bliver "med amtets tilladelse begravet på normal måde".

Man kan ikke undgå at lægge mærke til den store sociale forskel fra dengang og til idag, - og også på den tids mænd og kvinder. Et utal af enlige kvinder dør som fattiglemmer og fattighuslemmer.

Denne liste er forhåbentlig et bidrag til  at lukke det store hul mellem folketællingerne 1801 og 1830.
Knæk og bræk med at finde dine aner

1825

----------
 
Død 1825, 18. jan. Begravet 22. jan. Maren Olsdatter, enke hospitalslem, 60 år,
--
Død 1825, 21. Jan. / 25. Jan. - Ane Henriette født Lund, justitsraad de Meza's separerede frue, 57 år.
--
Død 1825, 1. Febr. / 5. Febr.-  Karen Petersen, færgemandskone, 76 år
--
Død 1825, 3. Febr. / 7. Febr. - Sidsel Margrethe, Lods Søren Rasmussens datter, 9 år
--
Død 1825, 10. Febr. / 15. Febr. - Maria Louise, Brolægger Niels Hvidt's datter, 9 år
--
Død 1825, 9. Febr. / 14. Febr. - Mariane Cathrine Hansen, hospitalslem, 59 år
--
Død 1825, 16. Febr. / 22. Febr. - Marie Ritter, fattighuslem, 70 år
--
Død 1825, 29. Mars / 2. April - Emilie Pleyelt, Uægte barn af Ane Kirstine Pedersdatter, ½ år
--
Død 1825, 9. April / 12. April - Ida Marie Juliane, En datter af bager Hank, 12 dage
--
Død 1825, 9. April / 15. April - Ane Cathrine, Skomager Heidemanns enke, 86 år
--
Død 1825, 14. April / 19. April - Charlotte Emilie, Wognmand Peter Larsen Moberg 's barn, 1 år
--
Død 1825, 30. April / 5. Maj - Caroline ??rogaard [ Måske Brogaard ell., Strøgaard] hospitalslem, 74 år
--
Død 1825, 23. Maj / 28. Maj - Marie Frederikke, en datter af skrædersvend Nielsen, 7 år
--
Død 1825, 15. Juni / 20. Juni - Ane Margrethe, drager Jens Nielsens datter, 22 år
--
Død 1825, 20. Juni / 24. Juni - Ane Cathrine Hofmeister, fattighuslem, 52 år
--
Død 1825, 22. Juni/ 24. Juni - Sidse Albrecht Thorsen, fattighuslem, 69 år
--
Død 1825, 28. Juni/3. Juli - Fanny, en datter af tjener Peter Gundersen, 6 uger
--
Død 1825, 3. Juli/ 7. Juli - Cathrine Odemar, babeer Odemar 's hustru, 45 år
--
Død 1825, 11. Juli / 14. Juli - Ane Cathrine Holmberg, skomager Holmbergs hustru, 50 år
--
Død 1825, 2. Aug./ 6. Aug. - Marie Bostrøm, hospitalslem, 67 år
--
Død 1825, 3. Aug./6. Aug. - Sophie Lundstrøm, fattighuslem, 32 år
--
Død 1825, 2. Aug./ 15. Aug. - Christiane Ibsen, fattighuslem, 49 år
--
Død 1825, 1. Sept. / 5. Sept. - Helene Sophie Bech, fattighuslem, 74 år
--
Død 1825, 1. Sept. / 5. Sept. - Karen Lyders, fattighuslem, 64 år
--
Død 1825, 17. Sept. / 21. Sept. - Karen Marie Wilhelmine Georgine, skrædersvend Mathiesen 's barn ½ år
--
Død 1825, 18. Sept. / 23. Sept. - Ane Marie Brassel, enke efter skræder Brassel, 66 år
--
Død 1825, 26. Sept. / 29. Sept. - Frederikke Marie Webster, født Ingversen, afdøde skrædermester Websters enke, 55 år
--
Død 1825, 4. Okt. / 8. Okt. - Inger Breckval, en datter af afg. etatsraad og kæmmerer Breckvall, hospitalslem, 63 år
--
Død 1825, 11. Okt. /14. Okt. - Severine, en datter af tømmermand G. Terkelsen, 4 mnd.
--
Død 1825, 24. Okt. / 28. Okt. - Caroline, en datter af bødker Gottfred Schubel, 5 mnd.
--
Død 1825, 24. Okt. / 28. Okt. - Eleonore Kristine Olsen, klokker Olsens barn, 5 mnd.
--
Død 1825, 26. Okt. / 31. Okt. - Diderikke Sophie Ugerup, fattighuslem, 45 år
--
Død 1825, 6. Nov. / 9. Nov. - Johanne Petrine Marie Garmann, commandeersergeant Garmann 's datter, 3 uger
--
Død 1825, 7. Nov. / 12. Nov. - Ingeborg Johanne, qwinde Mette Marie 's uægte barn, ½ år
--
Død 1825, 20. Nov. /24. Nov. -  [Navn ulæseligt] Benedicte Thans barn, 1 år
--
Død 1825, 22. Nov. /25. Nov. - Birthe Ellen Kirstine, Jens Petersens, 6 mnd.
--
Død 1825, 26. Nov. /1. Dec. - Johanne, Qwinde, Anna Cathrine Holst 's uægte barn, 7 mnd.
--
Død 1825, 9. Dec. /14. Dec. - Marie Elisabeth Lund, Skomager Lund 's enke, 47 år
--
Død 1825, 20. Dec. / 24.Dec. - Nicoline, færgereservelods Christian Hansens datter,1 år

1826
Død 1826, 1. Jan. / 5. Jan. - Hedevig, huuseier Jens Jensens kone, 35 år
--
Død 1826, 10.Jan / 14. Jan. - Inge Kirstine Sørensen, fattighuslem, 55 år
--
Død 1826, 19. Jan / 23. Jan. - Hanne Kirstine, en datter af underofficer Ørbek, 4 mnd.
--
Død 1826, 26. Jan / 30.Jan. - Maria Tofte, hospitalslem, 78 år
--
Død 1826, 19. Febr. / 22. Febr. - Kirstine Golz, enke og fattiglem, 62 år
--
Død 1826, 25. Febr. / 29. Febr. - Christiane Mathine, drager Rasmus Petersens barn, 10 mnd
--
Død 1826, 8. Mars / 11. Mars - Caroline Christine, bagermester Bord. . .?? datter, [Utydelig skrift] 5½ år
--
Død 1826, 1. Mars / 6. Mars - Lovise Emilie Hanne, Juliane Tivers uægte barn, 1 år
--
Død 1826, 14. Febr /18. Febr. - Marie Thuesen, fattighuslem, 72 år
--
Død 1826, 2. Apr. / 6. Apr. - Kirstine Ellerød, hospitalslem, enke, 69 år
--
Død 1826, 3. Apr. / 6. Apr. - Karen Lund, Hospitalslem, enke, 75 år
--
Død 1826, 23. Apr. / 28. Apr. - Frue Melior Nægler, fød Brown, Artilleri Premierlieutnant v. Nægler 's frue, 24 år
--
Død 1826, 1. Maj / 6. Maj - Mette Marie fød Michelsen, wognmand Ditlev Petersens kone, 71 år
--
Død 1826, 9. Maj /12.Maj - Kirstine Holm, fattiglem, 77 år
--
Død 1826, 20. Maj / 24. Maj - Lars Mikkelsens udøbte barn, 13 uger
--
Død 1826, 21. Maj /25. Maj - Johanne Cathrine, lods Anders Larsens hustru, 34 år
--
Død 1826, 15. Juni / 19. Juni - Ane Justine - Sasses enke, hospitalslem, 66 år
--
Død 1826, 21. Juni / 24. Juni - Caroline, gaardskarl Jens Pedersens barn, 1 år
--
Død 1826, 24. Juni / 27. Juni - Kristine Tornberg, underofficer Kirschners hustru, 53 år
--
Død 1826, 28. Juni / 1. Juli - Ane Kirstine, overconstabel Peter Svendsens barn, 13 uger
--
Død 1826, 9. Juli /12. Juli - Sophie Christine Kræmer, en uægte datter af Dorothea Jensdatter Kam, 7 år
--
Død 1826, 9. Juli / 12. Juli - Kirstine Dorothea, en datter af snedkersvend Suhr, 1 1/4 år
--
Død 1826, 13. Juli / 17. Juli - Frederikke Andersen, Fruentimmeret Charlotte Andersen, 9 mnd. Anmærkning: Johanne Eberhardine Frederik. . .?? fruentimmeret Charlotte Andersens barn, død 14. Juli 1826, begravet 17. Juli - 8 maander gammel.
--
Død 1826, 29. Juli / 2. Aug. - Anne Guldbrandt, fattiglem, 40 år
--
Død 1826, 17. Aug. /19. Aug. - Ane Marie Emilie, en datter af underofficer Lars Hansen Ørbæk, 2 ½ år
--
Død 1826, 20. Aug / 25. Aug. - Anne Christine, afgangne skibscapitain Holm 's enke, 90 år, Under Anmærkning: Frederikke M. . .?? hospitalslem, 71 år, død 23. August begravet 26. August 1826.
--
Død 1826, 4. Sept. / 7. Sept. - Anne Marie Jensen, hospitalslem, 75 år
--
Død 1826, 8. Sept./ 11. Sept. - Laura, cantor Nielsens datter, 1 år
--
Død 1826, 9. Sept. / 13. Sept. - Melida Natalie, Oberkrigs Commissair og toldbetjent Brodersens datter, 14 dage
--
Død 1826, 13. Sept / 18. Sept. - Johanne Carlsen, fattiglem, 31 år
--
Død 1826, 15. Sept / 18. Sept. - Wilhelmine Frederikke, fruentimmeret Feneke 's uægte barn, 5 mnd.
--
Død 1826, 13. Sept. / 18. Sept. - Caroline Marie, capitain af søetaten Blom 's datter, 1 år
--
Død 1826, 21. Sept. / 25. Sept. - Marie Kirstine, bødkermester Schubel 's datter, 16 år
--
Død 1826, 15. Okt. / 19. Okt. - Cecilie Nyhlin, fattighuslem, 90 år
--
Død 1826, 15. Okt / 20. Okt. - Ane Jens Andersens, arbidsmand Jens Andersens kone, 45 år
--
Død 1826, 19. Okt. / 23. Okt. - Magdalene Evalds født Jørgensen, hoboist Evalds kone, 29 år
--
Død 1826, 23. Okt. / 27. Okt. - Ane Kristine, [Ell. Kirstine] lods C. Engelsen 's barn
--
Død 1826, 22. Okt / 27. Okt. - Sophie Hansen, fattiglem, 56 år
--
Død 1826, 10. Nov. / 16. Nov. - Margrethe Ru. . .?? fattiglem, 78 år
--
Død 1826, 11. Nov. / 15. Nov. - Ane Gudmansen, fattiglem, 77 år
--
Død 1826, 10. Nov. / 15. Nov. - Kirstine Ackermann, fattiglem, 83 år
--
Død 1826, 13. Dec. / 18. Dec. - Johanne Magdalene Gabriel, - gangkarl i hospitalet Gabriel 's kone, 64 år
--
1827
--
Død 1827, 1. Jan. begravet 8. Jan. - Jeanette Theresia Colding, en datter af student Colding, 29 år
--
Død 1827, 16. Jan. / 20. Jan. - Johanne Andersdatter, fattighuslem, 69 år
--
Død 1827, 22. Jan / 27. Jan. - Marthe Brigge, enke efter afgangne skibscapitain Brigge, 75 år
--
Død 1827, 31. Jan. / 4. Febr.- Ellen Cathrine Breiting, wærtshusholder Breitings ?? 39 år
--
Død 1827, 4. Febr. / 9. Febr. - Lovise Frederikke Møller, Marqveur H Møllers hustru, 34 år
--
Død 1827, 7. febr. / 12. Febr. - Maren Lange, gartner langes kone, 84 år
--
Død 1827, 14. febr. / 17. febr. - Johanne Poulsen [Ell. Paulsen] fattighuslem, 77 år
--
Død 1827, ikke nævnt / 13. Febr. - Theresia Juel, tjenestepige hos cantor Nielsen, 42 år  [I denne post er der en del roderi og fejlindførsler]
--
Død 1827, 19. Febr. / 23 Febr.1825 [Må være en skrivefejl ]-  Lucie Feldt, wærtshusholder feldt 's kone, 62 år
--
Død 1827, 26. Febr./ 2. Mars,  Arbeidsmand, Ove Andersens dødfødte barn -
--
Død 1827, 4. Mars / 9. Mars - Charlotte Emilie, En datter af wognmand Moberg, 1 år
--
Død 1827, 29. Mars / 2. Apr. - Maria Neumann, fattighuslem, 45 år
--
Død 1827, 3. April / 7. April - Dorothea Sivertsen, fattighuslem, 40 år
--
Død 1827, 5. April / 7. April - Ane Cathrine Lund, fattighuslem, 73 år
--
Død 1827, 4. April / 10. April, - Elisabeth Wilson, født Fenwich, enkemand Wilsons hustru af Tikjøb sogn, 63 år, Anmærkning: Begravet til St. Mariæ Kirke i Helsingør med pastor Fangels tilladelse
--
Død 1827, 9. Maj / 14. Maj - Elisabeth Olsen, fattighuslem, 68 år,
--
Død 1827, 15. Maj / 18. Maj - Karen Haagensdatter, underofficer Tullebølles forlovede, 50 år
--
Død 1827, 21. Maj / 25. Maj - Maren Thorsen, fattighuslem, 63 år
--
Død 1827, 9. Juni / 12. Juni - Trine Unrauch, fattighuslem, 35 år
--
Død 1827, 14. Juni / 18. Juni - Karen Mattin, fattighuslem, 73 år
--
Død 1827, 8. Juli / 11. Juli - Henriette Cornelius, Underofficer Langes hustru, 60 år
--
Død 1827, 9. Juli / 11. Juli - Ida Marie Sophie, bagermester Hank 's barn, 2 dage
--
Død 1827, 21. Juli / 26. Juli - Marie Sophie, cansellisekretair Tronel 's datter, 14 år [Usikker på faderens navn, skrevet med en 'skrækkelig klo']
--
Død 1827, 18. Aug. / 22. Aug. - Anne Marie, bogbinder Carlenius barn, 13 år.
--
Død 1827, 2. Sept / 6. Sept. - Anne Marie Schein, fattighuslem, 56 år
--
Død 1827, 8. Sept. / 14. Sept - Anne Marie Brasch, fattighuslem, 59 år, begraves.
--
Død 1827, 12. Sept. / 17. Sept. - Frederikke Svendsdatter Bekker, født . . .Hei . . .?? [Ulæseligt] enke af hr. Toldbetjent Hejeren, - Heiesen ?? [ Temmelig dårlig skrift, kan være fejltydet.
--
Død 1827, 18. Sept. / 22. Sept. - Christiane Ottine Harder, født Lawæz, contorist Harders hustru.27 år
--
Død 1827, 5. Okt. - 9. Okt. - Bolette Pedersdatter, arbeidsmand Peder Borresen 's hustru, 24 år
--
Død 1827, 6. Sept./ 11. Sept. - Juliane Marie Richter, husjomfru hos . . . .??, 54 år [ Ulæselig skrift]
--
Død 1827, 28. Okt. / 31. Okt. - Hanne Kirstine Emilie, corporal Ørbæk 's datter, 8½ måned.
--
Død 1827, 27. Okt. / 30. Okt. - Ane Catharine, skomagersvend Joh. S. Nielsen, ½ år. [Må være en datter]
--
Død 1827, 23. Okt. / 1. Nov. - Marie, Thorsten Svendsen 's enke, 73 år
--
Død 1827, 4. Nov. / 7. Nov. - Sophie Marie, Artillerie underofficer F. A. Braske . . ?? [ Utydelig og gnidret skrift]
--
Død 1827, 2. Nov. / 6. Nov. - Anne Margrethe, en datter af Anneke .?? Bensen, 1½ år.vide paa 325.


Her stopper listen over døde kvinder brat. Uvist hvorfor, sagen undersøges.