St. Mariæ sogn, Helsingør:

Tilbage til Helsingør
Døde qwindekjøn fra  1. Januar 1840 til 1845

Listen kan indeholde taste- og tydefejl, så kontrollér venligst i kilden på arkivet.

Mine kommentarer er i skarpe paranteser. [ ]


Løbe-
nr.
Døds
dagen
Begravelses
dagen
Afdødes navn
Stand, håndtering 
og opholdssted
Alder
Anmærkn.
1
1. Jan
7. Jan
Christine Petersen
Enke
45 år
-
2
23. Jan.
29. Jan
Magrethe Beck
Enke
87
-
3
27. Jan.
1. Febr
Ane Magrethe Andersen
Lejetjener Mads Paulsen 's hustru
42
-
4
31. Jan.
6. Febr.
Cathrine Schæfer, 
født Bering
Skrædermester Schæfer 's hustru
59
-
5
3. Feb.
8. Febr
Emilie Augustine Beck
Hoboist Beck 's datter
-
6
6. Feb.
12. Febr
Birthe Louise Holløse
Politibetjent Holløse 's hustru
52 
-
7
16. Feb.
22. Feb.
Inger Thomsen
Fattighuslem
61 
-
8
28. Feb.
5. Mars
Bodil Thorsdatter
Fattighuslem
67
-
9
1. Mars
5. Mars
Helene Nyhlin
Fattighuslem
62
-
10
7. Mars
13. Mars
Ellen Mathiesen
Fattighuslem
83
-
11
8. Mars
13. Mars
Cathrine Bærensen
Fattig
77
-
12
21. Mars
26. Mars
Wilhelmine Marie Hansen
Husmand Jørgen Larsens barn
1
-
13
21. Mars
26. Mars
Birgitte Gustava
Fattighuslem
51
-
14
4. April
8. Apr.
-
Høker, Juul 's udøbte datter
24 mnd.
Døde pludselig
15
6. Apr.
11. Apr.
Emma Mathilde Jensen
En datter af afd. 
tømmersvend P. Jensen
-
16
 8. Apr.
11. Apr.
Johanne Maria Usinger 
Enke og fattighuslem 
63 
17
10. Apr.
 15. Apr.
 Juliane Hjort
Fattighuslem 
62 
18
 12. Apr.
17. Apr 
Ane Cathrine Maurizen 
Bente Kirstine Lind 's barn 
14 dage 
19
29. Apr. 
3. Maj. 
Maren Pedersen 
Fattighuslem 
51 
20
7. Maj 
13. Maj 
Oline Sophie Moberg 
Enke efter afdøde 
wognmand P. L. Moberg 
47 år 
21
8. Maj 
13. Maj 
Inger Marie Svendsen 
Arbeidsmand, Bent Svendsen 's hustru 
 47
22
20. Maj 
27. Maj 
Ellen Petersen 
Fattighuslem 
50 
23
7. Juni 
12. Juni 
Dorothea Knudsen 
Forhen litzenbroder Knudsen 's hustru 
54 
24
16. Juni 
19. Juni 
Sophie Natalile Caroline 
Blomsterberg 
 Slagtermester Blomsterberg 's barn
1- 1/4Aar 
 -
25
22. Juni 
25. Juni 
Laurine Rinaldine 
Jacobine Christensen 
En datter af fyrwærker Christensen 
7 mnd. 
 -
26
28. Juni 
2. Juli 
Margrethe Knudsen 
Arbeidsmand 
Johannes Nielsen 's hustru 
 46
27
2. Juli 
6. Juli 
Dorothea Frederikke 
Caroline Boysen 
Blikkenslager Boysen 's barn 
1½ år 
28
2. Juli 
6. Juli 
Caroline Stein 
Fattighuslem 
54 år 
29
5. Juli 
8. Juli 
 Marie Pauline Svendsen 
født Petersen
 Sergeant Svendsen 's hustru
20 år 
30
1. Aug. 
6. Aug. 
Juliane Thorstrøm 
Hospitalslem, handskemager 
Thorstrøms enke 
 68
31
9. Aug. 
13. Aug.
Marie Esberg 
Enke 
62
32
22. Aug. 
27. Aug. 
Juliane Thibe 
Fattighuslem 
66 
 -
33
1. Sep. 
5. Sep. 
Johanne Elisabeth Jæger
født Bentzen
Hospitalslem, enke efter 
cantor Jæger wed St. Mariæ Krk 
 84
34
29. Okt. 
2. Nov. 
Fanny Emilie Andersen 
Wognmand Andersen 's barn 
½ år 
35
6. Nov. 
11. Nov. 
Andrea Dorothea Gamst
født Bentzen
Enke efter procurator Gamst,
hospitalslem
73 år 
36
16. Dec. 
21. Dec. 
Bodil Kirstine Kock
født Møller
Enke efter materielskriver
Kock
54 
37
18. Dec. 
24. Dec. 
Maren Andersdatter 
Wægter Wulf 's enke 
86 
38
23. Dec. 
 28. Dec.
Ane Marie Eleonore Bentzen
født Eckardt
Lieutenant Bentzen 's frue 
19

1840


Løbe-
nr.
Døds
dagen
Begravelses
dagen
 Afdødes navn
 Stand, håndtering 
og opholdssted
 Alder
 Anmærkn.
1
22. Jan
25. Jan
Karen Ravn
Hospitalslem
84
-
2
30. Jan
4. Febr.
Maren Hansdatter
Tjenestepige
23
-
3
3. Feb.
8. Febr.
Hansine Christine 
Henriette Hansen
En datter af sergeant Hansen
1
-
4
14. Febr.
19. Febr
Andresine Louise Michelsen
Tjenestepige Ane Lovise Johansen 's barn
10 mnd.
-
5
12. Febr.
18. Febr.
Cathrine Kethner
Fattighuslem
72
-
6
15. Febr.
20. Febr.
Inger Larsen
Tjenestepige
32
-
7
23. Febr.
27. Febr.
Henriette Georgine Wichmann
Fattigwæsens pleiebarn
17
-
8
28. Febr.
5. Mars
Cathrine Sophie Casse
Slagtersvend, Peter Casses barn
10 dage
-
9
8. Mars
13. Mars
Sire Jespersen
[Tvivl om fornavn, måske Sise]
Smedmesterenke og hospitalslem
90
-
10
1. Apr.
6. Apr.
Ane Cathrine Petersen
-
11 år
-
11
8. Apr.
14. Apr.
Sidse Thue Thorstensen enke
Fattighuslem
86
-
12
10. Apr.
14. Apr.
Pernille Pedersdatter
Fattighuslem
61
-
13
17. Apr.
23. Apr.
Ane Louise Kjerteminde
født Holst
Skolehusforvalter Kjerteminde 's 
hustru
43
-
14
26. Apr.
1. Maj
Gunild Kirstine Hansdatter
Fattighuslem
74
-
15
27. Apr.
1. Maj
Johanne Svendsen
Fattighuslem
26
-
16
7. Maj
12. maj
Ulrikke Kirstine Wadsted
Hospitalslem
84
-
17
10. Juni
13. Juni
Laura Alexandrine Schmidt
En datter af kammerraad 
Told- og Ser . .?? Schmidt
6
-
18
18. Juni
20. Juni
Johanne Margrethe Rohl
En datter af bagermester Rohl
-
Døde st. . . ??  fødslen
19
30. Juni
4. Juli
Ellen Maria Colding
Wægter Coldings hustru
35
-
20
13. Juli
17. Juli
Maren Petersen
Drager Petersen 's hustru
38
-
21
19. Juli
24. Juli
Ane Magrethe Schwirz
Raadstuebetjent Schwirtz 's kone
45
-
22
25. juli
29. Juli
Bodil Kirstine Lillerød
Underofficer Lillerøds kone
-
-
23
22. Juli
1. Aug.
Ane Elisabeth Demelau
Fort. .husholder ?? og . .?? wed Øresunds 
Syge hospital, en pleie datter af Marianne Hars
60 
Begravet paa St. Hans Hospital wed 
Roskilde, men liget siden ført til 
nedsættelse i herværende kirkegaard
24
7. Aug
11. Aug
Antonette Charlotte Hansen
Toldkammerbud P. Hansen
3/4 år
-
25
11. Sep.
16. Sep
Johanne Kirstine Truelsen
født Hellebroe
Commandersergeant Truelsen 's hustru
41 
-
26
17. Sep.
23. Sep.
Augusta Wilhelmine Lund
En datter af barbeer Lund 
Under. . .??
15
-
27
4. Okt.
10. Okt.
Ane Kirstine Meinertz
født Hansen
Enke efter færgemand Meinertsen
70
-
28
3. Okt.
8. Okt.
Mary Ellah
Kjøbmand Thomas Ellah 's hustru
69
-
29
2. Okt.
7. Okt.
Lisbeth Erichsen
Fattighuslem
88
-
30
2. Okt.
7. Okt.
Jutta Alvilda Bull
Fuldmægtig wed Øresunds Toldkammer
P. Bull 's barn
3 mnd.
Død i Fredensborg
31
11. Okt.
15. Okt.
Marie Hildebrandt
født Man. . .??
Enke og husholderske
54
-
32
8. Nov.
11. Nov,
Louise Wilhelmine Julie Antonette Schjerbeck født v. Eyben
Contorist Schjerbeck 's hustru
19 år
-
33
11. Nov.
17. Nov.
Maren Hansdatter
Tjenestepige
25
Afliwet sig selw, begrawet uden jordpaakastelse
34
11. Nov
17. Nov
Dorothea Elsine Caroline Johnsdatter
Tjenestepige
20
Aflivet sig selw, begravet uden jordpaakastelse
35
4. Dec.
10. Dec.
Catharine Petersen
Høker Niels Petersen 's kone
Hospitalslem
90 år
-
36
31. Dec.
7. Jan. 
1841
Sophie Marie Riisberg
Smedmester Riisberg 's datter
-

 1841


Løbe-
nr.
Døds
dagen
Begravelses
dagen
Afdødes navn
Stand, håndtering 
og opholdssted
Alder
Anmærkn.
1
20. Jan.
20. Jan.
-  -
Matros Hans Henrik Fosberg 
hos hustru fruentímmeret
Cathrine Fosberg 's udøbte barn
Nogle timer
Død uden daab
2
20. Jan.
27. Jan.
Juliane Hauberts
Fattighuslem
56
-
3
25. Jan.
29. Jan.
Christiane Maria Gurtler
Afgaaet Toldbetjent Gürtlers hustru
69
-
4
28. Jan.
2. Febr.
Sidse Cathrine Ell
født Hahn
Afdøde skipper Ell 's enke
61
-
5
7. Febr.
12. Febr.
Anna Maria Hansen
Drager, Mads Hansen 's datter
16½ år
-
6
18. Febr
23. Febr.
Thora Magdalene Elisabeth 
Wright født Bøcher
Skibsclarerer, George F. Wright 's hustru
24
[Skal være født i 
København d. 24 aug. 1816.]
7
5. Mars
13. Mars
Adolphine Wilhelmine 
Johanne Riisberg
Smedmester Johannes Riisberg 's barn
 4 år
-
8
13. Mars
18. Mars
Ane Margrethe Salomonsen
født Jensen
Enke efter færgemand 
Otto Salomonsen
76
-
9
18. Mars
24. Mars
Johanne Emilie Nielsen
Slagtermester Jacob Nielsen 's datter
24½ år
-
10
13. April
17. April
Louise Florentine Søborg
Owerconstabel, Søborg 's barn
1 år
-
11
17. April
23. April
Eline Birgithe Carlsdatter
Fattighuslem
31 år
-
12
27. April
1. Maj
Louise Frank
En datter af Brobetjent Frank
9 uger
-
13
3. Maj
8. Maj
Sigrid Pauline Maria Olsen
Tjenestepige hos enkefrue van Aller
25 
Afliwet sig selw, Ifølge Amtets 
Resolution af 6. Maj begrawet
med jordpaakastelse af præsten
14
12. Maj
19. Maj
Line Marie Hillern
født Petersen
Smedmester Hillern 's hustru
62 år
-
15
5. Juni
9. Juni
Kirstine Nielsen
født Andersen
Arbeidsmand, Hans Nielsen 
Gryderup 's kone
74
-
16
6. Juni
11. Juni
Severine Ahmann
Enke og hospitalslem
63
-
17
5. Juli
9. Juli
Maren Kirstine Nielsdatter
Fattighuslem
76
-
18
1. Juli
14. Juli
Inger Magdalene Schulz
Enke efter malermester Schulz
og hospitalslem
74
-
19
13. Juli
19. Juli
Magdalene Hansen
Tjenestepige
37
-
20
19. Juli
23. Juli
Ane Marie Madsen
Enke
39
-
21
9. Aug.
13. Aug.
Johanne Cathrine Wulff
født Munthe
Bagermester Wulff 's kone
30
-
22
18. Aug.
23. Aug.
Inger Marie Algreen
født Helsted
Kjelderkarl Algreen 's hustru
58
-
23
23. Aug.
27. Aug.
Ane Margrethe Flies
Enke og hospitalslem
-
-
24
25. Aug.
30. Aug.
Frederikke Jensine Clausen
Arbeidsmand Clausen 's datter
9 år
-
25
27. Aug.
31. Aug.
Emma Sophie Jensen
Fruentimmeret C. Langer 's datter
1 1/4 år
-
26
17. Sept.
25. Sept.
Bente Engstrøm
Fattighuslem
86
-
27
20. Sept.
25. Sept
-
Enke Johanne Nielsen Andersens 
dødfødte barn
-
-
28
11. Oct.
15. Oct.
Inger Hansine Larsen
Wærtshusholder Larsens datter
1 ½ år
-
29
17. Oct.
21. Oct.
Emma Charlotte Grønfeldt
En datter af skrædermester
Grønfeldt
5 år
-
30
22. Nov.
26. Nov.
Marie Frederikke Blomsterberg
Slagtermester Blomsterberg 's barn
½ time
-
31
24. Nov.
29. Nov.
Marie Jeanette Wittesen
Sadelmagermester Wittesens barn
3 mnd
Begravet til Olai sogn og ud . . ??
[Småt gnidret]
32
10. Dec.
15. Dec.
Ane Dorothea Kaas
Enke efter bogholder Kaas
73
-

1842


Løbe-
nr.
Døds
dagen
Begravelses
dagen
Afdødes navn
Stand, håndtering 
og opholdssted
Alder
Anmærkn.
1
9. Jan.
14. Jan
Ellen Christine Bakke
født Weile
Enke efter færgemand 
Johannes Bakke
60
-
2
21. Febr.
25. Febr.
Johanne Bodin
født Enstrøm
Skrædermester Bodin 's hustru
63 år
-
3
4. Mars
11. Mars
Sophie West
Hospitalslem, enke efter 
kjøbmand og captain West
86 år
-
4
8. Mars
11. Mars
Eline Wilhelmine 
Albertine Svendsen
En datter af fruentimmeret 
Hanne Svendsen
6 Mnd.
-
5
9. Mars
16. Mars
Ane Marie Rasmussen
En datter af arbeidsmand 
Anders Rasmussen
6 år
-
6
21. Mars
26. Mars
Caroline Charlotte 
Mariane Gudmundsen
Kjelderkarl Niels Gudmundsen 's barn
6 Uger
-
7
26. Mars
31. mars
Ane, - Peter Mortensens hustru
Fattighuslem
74
-
8
2. Juni
6. Juni
Caroline Andrea Jessen
Almisselem
17
-
9
5. Juni
10. Juni
Cecilie Cathrine Backe
Enke og hospitalslem
87
-
10
7. Juni
13. Juni
Ane Marie Schmuck
Skomager og hospitalslem 
Schmuck 's hustru, hospitalslem
68
-
11
7. Juli
12. Juli
Ane Margrethe Petersen
født Johansen
Slagtermester Christian 
Petersen 's hustru
60
-
12
12. Juli
16. Juli
Christiane Schultz
Fattighuslem
68
-
13
31. Juli
6. Aug.
Sophie Nielsen
Fattighuslem
63
Afliwet sig selv,
begravet uden jordpåkastelse
14
13. Aug.
17. Aug.
Pernille, Niels Larsens enke
Fattighuslem
85
-
15
30. Aug.
3. Sept.
Amalia Alexander
Fattighuslem
69
-
16
4. Sept.
9. Sept.
Ane Margrethe Jensdatter
Fattighuslem
72
-
17
10. Januar
12. Januar
-  -
 H. . .?? Juel 's dødfødte datter
-
-
18
21. Sept.
24. Sept.
Johanne Frederikke 
Louise Gallschøt
En datter af praktiserende læge 
Galschøt
6 Uger
-
19
21. Sept.
24. Sept.
Francisca Hariette Sack
Typograph Sack 's datter
2 Mnd.
-
20
1. Oct.
7. Oct.
Kirstine Børgesen
Fattighuslem
25
-
21
24. Sept.
29. Sept
Nelly Hostrup
Enke efter Justitssergeant  Hostrup
49
-
22
7. Oct.
12. Oct.
Adolphine Ernestine Wilhelmine Røhl
Bagermester Røhl 's datter
1 år
-
23
17. Oct.
21. Oct.
Emilie Sophie Eriksen
Skomagersvend, Eriksen 's barn
3/4 år
-
24
19. Oct.
24. Oct
Louise Jensen
Fattighuslem
55
-
25
24. Oct.
31. Oct
Sophie Adelgunde
Helene Amalia Rohden
Fuldmægtig Rohden 's datter
5 Mnd.
-
25
29. Oct.
2. Nov.
Franzine Wilhelmine Grønfeldt
Skrædermester Grønfeldt 's barn
4 år
-
27
3. Nov.
7. Nov.
Anna Sophie Olrik
En datter af translateur wed 
Øresunds Toldkammer og Ridder, H. Olrik
5 år
-
28
2. Nov.
8. Nov.
Ida Emilie Petersen
Skrædermester Petersen 's datter
10 Mnd.
-
29
10. Nov.
16. Nov.
Alexandrine 
født Smith Hansen
Skibsclarerer og capitain 
Hans Nicolai Hansens frue
56
-
30
15. Nov.
21. Nov.
Ane Cathrine Petersen
Hospitalslem
78
-
31
19. Nov.
23. Nov.
Laurine Hansen
født Rasmussen
Høker, Jørgen Hansen 's hustru
42
-
32
24. Nov.
30. Nov.
Helene Sørensen
Snedkersvend Sørensen 's enke
61 år
-
33
30. Nov.
5. Dec.
Ane Birgitte Rollin
født Justesen
Perst.?? sergeant Rollin 's hustru
51
-
34
8. Dec.
10. Dec.
Oline Elleonore Nielsen
Fruentimmeret C. M. Nielsens barn
3/4 år
-

Plus: I margenen 2 poster der tilsyneladende var glemt.

35
28. Sept
30. Sept
- - - -
Kjøbmand Holstebroe 's 
dødfødte barn
-
36
12. Nov.
15 Nov.
- - - -
Murersvend Simonsens dødfødte barn
-

1843


Løbe-
nr.
Døds
dagen
Begravelses
dagen
Afdødes navn
Stand, håndtering 
og opholdssted
Alder
Anmærkn.
1
7. Jan.
13. Jan
Anna Magdalene Holm
Enke og hospitalslem
79
-
2
22. Jan.
27. Jan
Albertine Frederikke Wurz
Underoficer Wurz 's datter
12
-
3
31. Jan.
2. febr
-  -  - 
Fruentimmeret I. Magteleur 's dødfødte barn
-
-
4
10. Febr.
15. Febr.
Maria Henriksen
født Nielsen
Marqueur Henriksen 's hustru
41
-
5
14. Febr
18. Febr.
Anna Cathrine Wagner
født Zieg
Enke efter hoboist Wagner
af garden
67
-
6
21. Febr.
25. Febr.
Christiane Marie Bendsen
født Notzel
Færgemand Ole Bendsen 's hustru
54
-
7
23. Febr.
1. Mars
Benedicte Christine Ketner
født Hultmann
Uhrmager Ketner 's hustru
21
Begravet tilligemed hendes 
dødfødte pigebarn
8
27. Febr.
4. Mars
Kirstine Lundberg
født Frederiksen
Muurmester Lundberg 's enke
81
-
9
9. Mars
17. Mars
Ane Dorothea Hartmann
Hospitalslem, enke
76
-
10
10. Mars
17. Mars
Kirstine Olsen
Hospitalslem, dragerenke
78
-
11
12. Mars
17. Mars
Cathrine Nyestrøm
Bødkermester Nyestrøm 's enke
68
-
12
29. Mars
3. April
Inger Elisabeth Ebbesen
Fattighuslem, Niels Ebbesen 's kone
62
-
13
1. April
6. April
Johanne Regine Cathrine Drejer
født Fisker
Major Drejers frue
45
-
14
 1. April
6. April 
Dorothea Anne 
Margrethe Appelrod 
 Færgemand Appelrod 's enke
61
15
11. April 
15. April 
Benedicte Svendsen 
Fattighuslem, snedker Svendsen 's hustru
65 
16
12. April 
18. April 
Andrea Sophie Blok 
Fruentimmeret, 
Johanne Frederikke Blok 's datter 
 2½
år
 -
17
 2. Maj
5. Maj 
Maria Hansen 
Enke efter toldbetjent Hansen, Hosspitalslem
 63
18
6. Maj 
10. Maj 
Frederikke Wilhelmine Hansen 
En datter af klubwært Chr. Hansen
5 3/4
år
19
22. Maj 
27. Maj 
Bendte Cathrine Borgqvist 
En datter af skrædermester Borgqvist 
6
år
20
26. Maj 
1. Juni 
Karen Jensdatter 
Fattighuslem 
54 
21
5. Juni 
10. Juni 
Amanda Eleonora Johansen
En datter af toldbetjent Johansen 
3
år
22
9. Juni 
13. Juni 
Christine Wilhelmine
Marie Børgesen
Færgemand B. L. Børgesen 's datter

år
23
 9. Juni
15. Juni 
Cathrine Carlsen 
Enke og hospitalslem
75
24
12. Juni 
20. Juni 
Gunild Nielsen 
Enke efter Anders Nielsen, Fattighuslem 
 79
25
 22. Juli
27. Juli 
Bodil Jørgensen 
Skipper Rasmus Jørgensen 's enke 
67 
26
26. Juli 
31. Juli 
Ida Marie Christiane Ravn 
Regimentschirurg Ravn 's datter 
7
år
27
 15. Aug.
19. Aug 
Anne Petronelle Holm
Hospitalslem, ugift 
81 
28
17. Aug. 
21. Aug. 
Ane Cathrine Carstensen 
En datter af Justitssergeant Carstensen 

år
29
 28. Aug.
31. Aug. 
Nicoline Nielsen 
En datter af tjenestecarl Jens Nielsen 
14
dage
30
6. Oct. 
12. Oct. 
Bertholine Petronelle 
Sophie Larsen
 Arbeidsmand Johan Larsens barn
6
år
31
26. Oct. 
 30. Oct.
Bendte Cathrine Borgqvist 
 Skrædermester Borgqvist 's barn
32
25. Nov. 
1. dec. 
Gunild Garmann 
Afskediget underofficer Garmann 's kone
42
33
8. Dec. 
14. Dec.
Caroline Emilie Petersen 
En datter af fruentimmeret
Bodil Kirstine P etersen
2
mnd.
34
25. Dec.
30. Dec
Hedevig Kristine Ramløse
Arbeidsmand Søren
Ramløse 's kone
65
-

1844
Med dette år påbegyndes indførsel af dødsårsag.


Løbe-
nr.
Døds
dagen
Begravelses
dagen
Afdødes navn
Stand, håndtering 
og opholdssted
Alder
Anmærkn.
1
29. Dec.
1843
3. jan.
1844
Emilie Marie Bech
Hoboist Bech 's barn

år
-
2
1. Jan.
1844
6. Jan
Ingeborg Larsen Fuglebjerg
Enke og hospitalslem
66
-
3
8. Jan.
13. Jan
Sophie Dorothea Johansen
født Krüger
Kammerraad toldcontrolleur
Johansen 's hustru
68
Blew begravet samme dag som 
hendes af 6. jan. afdøde mand
4
 13. Jan.
19. Jan. 
Cathrine Frederikke Nielsen
Skomagermester Nielsen 's datter

år
 
5
 21. Jan.
26. Jan. 
Mette Kirstine Møller
født Andresen
Snedkermester C. Møller 's hustru 
49 
Død af kræft i livmoderen
6
 13. Feb.
20. Feb. 
Kirstine Møller
født Olsen
Hospitalslem, enke
efter toldbetjent Møller 
 72
Død af alderdom 
7
 7. Mars
12. Mars 
Bente Christine Christensen
født Brodersen
Enke efter wærtshusholder 
Henrik Christensen
 82
Død af apoplexie
8
 17. Mars
22. Mars 
Ellen Sophhie Haugh 
Fattighuslem 
 45
Død af apoplexie 
9
 19. Mars
26. Mars 
Mathilde Goldschmidt
født Lund
 Enke efter 
feldbereder Goldschmidt
 76
Død af brystinflammation
10
 1. April
6. April 
Ane Marie Karsted 
Enke efter brændewinsbr. Karsted 
 66
Død af . . .[Intet nævnt]
11
 3. April
10. April
Marie Kirstine Borstrøm
 Hospitalslem, enke efter 
wærtshusholder Borstrøm
74
 Død af lungebetændelse
12
 9. April
 13. April 
 Emma Caroline 
Frederikke Nielsen 
 Tømmersvend Nielsen 's barn
 8 
uger
 Død af tæring
13
 15. April
18. April 
Georgine Johanne Marie
Levinsohn
Slagtermester Levinsohn 's datter
3
mnd.
Død af krampeslag 
14
 12. April
18. April 
Larsine Caroline Rosted 
Muursvend Rosted 's datter
10
mnd.
Død af brystbetændelse 
15
 19. April
25. April 
Caroline Christine Saabye 
Enke, hospitalslem 
76 
Død af alderdom
16
 29. April
4. Maj 
Ane Magrethe Reich 
Tjenestepige 
20 
Død af typhus
17
 21. Maj
25. Maj 
Ane Kirstine Grader 
Skomager Grader 's kone 
72 
Af alderdomssvaghed
18
 6. Juni
12. Juni 
Juliane Marie Clausen 
Skrædermester Clausen 's enke 
 69
Død af tæring 
19
 13. Juni
17. Juni 
Carl Gottlieb Christensen [!?]
 Skomagersvend
 26
Vide fol. 13 [ En fejl indført her]
20
 26. Juni
1. Juli 
Maren Nielsdatter 
 Ugift fattighuslem
 76
Død af wattersot 
21
 27. Juni
6. Juli
 -  -  -
 Fruentimmeret Nille Jensdatter 's 
datter
 nogle 
timer
 Afliwet af moderen
22
  12. Aug.
16. Aug. 
Thora Amalie Paulsen 
Sergeant Paulsen 's datter 
½ år 
Død af brystsyge 
23
 1. Sept.
5. Sept. 
Siri Olsen Skoraase 
Huusjomfru hos consul van Aller 
70 
Død af apoplexie
24
 16. Sept.
20. Sept. 
Caroline Bohman 
Slagtersvend Bohman 's hustru 
52 
Død af brystsygdom
25
 7. Oct.
12. Oct. 
Birthe Rasmussen 
Pigen Ane Magrethe Petersen 's barn

dage 
 Død af fortidlig fødsel
26
 14. Oct.
17. Oct. 
Helena Sophie Wanstrøm 
 Tjenestepige hos brygger Wibroe
 30
Død af underlivsbetændelse
27
 29. Nov.
4. Dec. 
Sophie Johanne Selenius 
Hattemager Selenius 's hustru 
59 
Død af nervebetændelse 
28
 20. Dec.
23. Dec.
Louise Johansen 
Enke og fattighuslem 
 69
Død af tæring 

1845


Løbe-
nr.
Døds
dagen
Begravelses
dagen
Afdødes navn
Stand, håndtering 
og opholdssted
Alder
Anmærkn.
1
4. Jan.
10. Jan.
Ane Kirstine Unmach
født Thorse
Enke efter tømmermester Unmach
79
Død af alderdom
2
29. Jan.
5. Febr.
Frederikke Antonette Wright,
født von Holten
Skibsclarerer George Wright 's hustru
39
Død af nerwelidelse og krampe
3
9. Febr.
14. Febr.
Therese Pauline Paulsen
Tjenestepige
24
Død af wattersot
4
16. Febr.
21. Febr.
Amalia Petræa Hansen
Hornblæser And. Peter Hansen 's barn
6 år
Død af lungesvindsot
5
1. Mars
7. Mars
Christiane Kofoed
Almisselem
40
Død af brystsyge
6
8. Mars
13. Mars
 Ane Regine Petersen
Enke efter bøssemager Petersen 
Hospitalslem
74 
Død af brystbetændelse
7
 7. Mars
14. Mars 
 Mary Ann Howden
Kjøbmand Howden 's enke 
79 
Død af alderdomssvaghed
8
 14. Mars
19. Mars 
Augusta Magrethe 
Sophie Olsen 
 Lods, Johan Nicolai Olsen 's hustru
35 
Død af lungeinflammation
9
 29. Mars
3. April 
Hedevig Cathrine Palm
Waskerpige 
48 
Død af apoplexie 
10
 8 April
12. April 
Marie Pedersdatter 
Fattighuslem, enke efter R . ..?? C. Nielsen
[Stilling gnidret, måske Rygter]
 70
 Død af gigt
11
 9. April
15. April 
 Marie Louise Helmuth
 Ugift hospitalslem
 65
Død af lungesvindsot 
12
 12. April
17. April 
Ane Christine Pauline Holst 
En datter af sergeant Holst 
2 år 
Død af brystsyge 
13
 24. April
28. April 
Ane Marie Sørensen 
En datter af arbeidsmand A. Sørensen 
1½ år 
Død af 'øreslag' [?? uklar skrift ] 
14
 31. Mai
4. Juni 
Johanne Emilie Nielsen 
En datter af slagtermester Nielsen 
3 mnd 
Død af tæring 
15
 5. Juni
13. Juni 
Ane Elisabeth Zimberlund 
Hospitalslem, enke 
71
Død af gigt 
16
 12. Juli
17. Juli 
Mathilde Wurz
født Guldberg
Owerconstabel Wurz 'es kone
48 
Død af nerveus feber
17
 26. Juli
30. Juli 
Jacobine Frederikke . . erke ??
født Møller
Enke og hospitalslem 
86 
Død af koldbrand i benet
18
 8. Aug.
13. Aug. 
Helene Nielsen 
Enke og attighuslem 
 78
 Død af alderdomssvækkelse
19
20. Aug. 
25. Aug 
Ane Margrethe Brunnich 
Hospitalslem, ugift 
76 
Død af kræft i brystet 
20
 12. Sept.
17. Sept. 
Agnes Julie Prosch 
En datter af  justitsraad Prosch
11½ år 
Død af hastig hjernebetændelse 
paa det ortopædiske hospital i Kiøbenhavn
21
 25. Sept.
29. Sept. 
Frederikke Bonnesen 
Enke, fattighuslem 
77 
Død af apoplexie 
22
 28. Sept.
3. Okt. 
Petronelle Mikkelsen
født Bendsen
Trakteur Mikkelsen 's hustru 
 53
Død af betændelse i maven 
23
 1. Okt.
6. Okt. 
Margrethe, - 
Morten Svendsens enke 
 Fattighuslem
83 
Død af alderdom 
24
 1. Oct.
8. Oct. 
Inger Kirstine Cecilie 
Niels Christensen 's enke
Hospitalslem 
88 
Død af alderdom
25
 10. Oct.
16. Oct. 
 Henriette Berg
Fattighuslem 
70 
Død af wattersot 
26
 12. Oct.
17. Oct. 
 Marie Christine Angeliqa Schubel
En datter af bødkermester Schubel 
18 
Død af lungesvindsot 
27
 17. Nov.
25. Nov. 
 Maren Marie Dølling
Enke efter betjent Dølling 
85 
Død af alderdomssvækkelse 
28
 22. Nov.
29. Nov. 
Marie Wilhelmine Fleront 
Bøssemager Fleront 's kone 
39 
Død af typhusfeber 
29
 11. dec.
17. Dec. 
Sarah Dobell 
En søster til den engelske  consul Dobell, 
født i Engelland
78 
Død af nerweapoplexie
skal være født i New Foundland
30
22. Dec.
27. Dec.
Hanna Margrethe van Aller
Enke efter consul van Aller
74
Død af d.. ?? og alderdomssvækkelse
[Meget gnidret]