St. Mariæ sogn, Helsingør:

Tilbage til Helsingør
Døde qwindekjøn fra 1851til og med 1855

Listen kan indeholde taste- og tydefejl, så kontrollér venligst i kilden på arkivet.

Mine kommentarer er i skarpe paranteser. [ ]
"Nervefeber" eller Fb. Nervosa  nævnes ofte som dødsårsag her.
I opslagsbog fra 1864 forklares der:
"En med feber forbunden tilstand af lidelse i forskjellige af nervesystemets functioner, hvilken nu er erkjendt at kunne forekomme under forskjellige sygdomme, navnlig typhus, udslagsfebre o.s.v. og som altså ikke anses for det rette udtryk for een enkelt sygdomsform."


Løbe-
nr.
Døds-
dagen
Begravelses-
dagen
Den afdødes navn
Stand haandtering
og opholdssted
Alder
Anmærkninger.
1
13. Jan.
18. Jan.
Emma Emilie 
Frederikke Dreyer
En datter af hanseatisk 
consul J. C. Dreyer
33
Død af lungesvindsot
2
19. Jan.
22. Jan.
Johanne Magrethe Kettner
En datter af uhrmagermester
Kettner
8 dage
Død af bronchitis
3
24. Jan.
30. Jan.
Hanne Emilie Frøde
En datter af høker G.Z. Frøde
8 år
Død af s. . . ??
4
26. Febr.
4. Mars
Helene Georgine Simesen
født Rønne
Rector Simesen 's hustru
31
Død af lungesvindsot
5
2. Mars
8. Mars
Johanne Møller,
født Andersen
Færgemand 
Bent Møller 's enke
73
Død af hjertesygdom
6
7. Mars
13. Mars
Ingrid Christiane Vedberg
Ugift datter af
bogholder Vedberg
42
Død af svindsot
7
7. Mars
13. Mars
Ane Margrethe Petersen
Fattighuslem
72
Død af 
alderdomssvaghed
8
12. Mars
18. Mars
Magda Hedevig 
Caroline Linde
En datter af contorist wed 
Øresunds Toldkammer de Linde
5 år
Død af 
gastrisk hjertefeber
9
16. Mars
20. Mars
Cathrine Mette Marie Jessen
født Sommer
Malermester Jessen 's enke,
fattighuslem
61
Død af lungesvindsot
10
16. Mars
20. Mars
Ane Christine Nielsen
Arbeidsmand Jens Nielsen
Torsen 's enke, fattighuslem
59
Død af lungesvindsot
11
29. Mars
5. April
Cecilie Cathrine Marie
Steenberg, født Sprunk
Enke efter apotheker Steenberg
83
Død 
af alderdomssvaghed
12
5. April
10. April
Anna Johanne Elisabeth 
Rasmussen
Afsk. sergeant Peter Rasmussens datter
12
timer
Død af for tidlig
fødsel
13
23. April
29. April
Johanne Petersen
Enke, fattighuslem
76
Død af 
alderdomssvaghed
14
4. Mai
9. Mai
Else Maria Sørup
Wærtshusholder Sørup 's kone
65
Død af kræft i underlivet
15
18. Juni
23. Juni
Marie Kirstine Petersen
Ugift fattighuslem
47
Død af rokelse??
[gnidret]
16
18. Juni
24. Juni
Ellen Olsdatter
Tømmermand Henrik Hansen 's kone
50
Død af lungebetændelse
17
10. Juli
14. Juli
Eva Eleonore Horn
Datter af petersborg-lods
Rudolph Salomon Horn
11
uger
Død af krampe
18
17. Juli
22. Juli
Alice Ingeborg . . .lesen ??
Datter af . . . .mager ?? . . . llesen ??
[Meget tyndt blæk]
17
Lunge . . .??
19
27. Juli
1. Aug.
Ane Sophie Düvander
født Kruse
Skomagermester Düvander 's hustru
60
Koldbrand
20
4. Aug.
8. Aug.
Juliane Broberg
Hattemagersvend Lundberg 's enke
fattighuslem
71
Død af wattersot
21
10. Aug.
13. Aug
Dorothea Kirstine Hasselgreen
Skomager Hasselgreen 's kone
24
Død af lungesvindsot
22
28. Sept.
1. Oct.
Susanne Christine 
Cecilie Købke
En datter af premierlieutenant af
marinen, Købke
2 år
Død af dysenteri
23
10. Okt.
6. Okt.
Caroline Wilhelmine Odensee
Fattighuslem
31
Død af krampeslag
24
14. Oct.
18. Oct.
Maren Willumsen
Forhenværende tjenestepige
71
Død af 
alderdomssvækkelse
25
20. Oct.
25. Oct.
Magdalene Hartvig
Fattighuslem
67
Ligeledes
[Alderdomssvækkelse]
26
30. Oct.
5. Nov.
Christiane Louise Jensen
født Jeppesen
Postcontrolleur Jensen 's hustru
33
Død af c . . .??
27
8. Nov.
12. Nov.
Ane Cathrine Kisling ?? 
Andreassen
Owerhornblæser Andreassen 's kone
34½
Død af barselsfeber
28
26. Nov.
1. Dec.
Ane Margrethe Jacobsen
Fattighuslem, wægter Peter Jacobsen 's enke
64
Død af tæring
29
4. Dec.
9. Dec.
Bodil Christensdatter
Eskildsen
Hospitalslem, lods Anders Eskildsen 's enke
84
Død af lunge . . .?
30
8. Dec.
13. Dec.
Anna Ellingsen
født Kiksch ??
[Efternavn gnidret]
Enke efter toldbetjent Ellingsen
62
Død af 
alderdomssvagelighed
31
 15. Dec.
20. Dec.
Anna Wilhelmine Øchsner
[ell. Ochsner]
En datter af tømmermester Ochsner
7
mnd.
Død af lunge . .??
32
21. Dec.
29. Dec.
Rachel Strandborg
født Rolling ??
[Fødenavn uklart]
Bødkermester Strandborg 's hustru
68
Død af kræft
33
19. Dec.
24. Dec.
Caroline Marie Jensen
Tjenestepige
18
Død af 
lungebetændelse
34
28. Dec.
2. Jan.
1852
Laura Wilhelmine 
Alexandrewna Ellah
født Schønbeck
Skibsclarerer 
Harald Thomas Ellah 's hustru
22
Død af chronisk diarré
og . . .sk ?? feber
35
27. Dec.
2. Jan.
1852
Else Magrethe With
Hospitalslem, toldbetjent 
With 's fraskilte hustru
75
Død af chronisk . . .??

 1852
"Krampeslag", Salmonsen:
Comitialis morbus kaldtes Epilepsi (Ligfald) hos Romerne, fordi Comitierne blev afbrudte, naar der indtraadte et tilfælde af 'Krampeslag'.


Løbe-
nr.
Døds-
dagen
Begravelses-
dagen
Den afdødes navn
Stand haandtering
og opholdssted
Alder
Anmærkninger.
1
7. Jan.
12. Jan.
Christine Undeen
født Puuk ??
[Efternavn gnidret, kan være forkert]
Enke efter Erich Undeen
77
Død af wattersot
2
17. Jan.
21. Jan.
Anne Sophie Nielsen
Tjenestepige
22
Død af sc . . ?? med brystbetændelse
3
19. Jan.
22. Jan.
Birgitte Sophie Emilie Hansen
Contorist Hans Jørgen Hansen 's barn
1
mnd.
Død af krampeslag
4
30. Jan.
4. Febr.
Gundil Marie Hansen
Forhenværende sergeant
Hansen 's kone
39
Død af las . . .??
5
9. Febr.
12. Febr.
Couhtanie ?? Alexandrine Guldberg
Kjøbmand Guldberg 's datter
3½ år
Ondartet halssyge
6
17. Febr.
21. Febr.
Clara Augusta Christiane Schmidt
En datter af justitsraad og toldinspecteur
Schmidt
½ år
Død af indw . .?? krampe
7
28. Febr.
5. Mars
Claudine Amalie v. Mehren
født Liebmann
Kjøbmand og lieutnant 
Johan van Mehren 's hustru
60
Død af falsk nerwefeber
8
12. Mars
16. Mars
Ugift, Maria Davidsen
Fattighuslem
73
Død af 
alderdomssvækkelse
9
22. Mars
27. Mars
Emilie Hedevig Sørensen
født Hassel . .??
Woldmester Sørensen 's hustru
37
Død af betændelsesfeber
10
25. Mars
1. April
Andrea Hansen
Fattighuslem, ugift
48
Død af tæring
11
27. Mars
1. April
Josephine Victoria Clausen
Arbeidsmand 
Jørgen Clausen Leibølle 's datter

mnd
Død af hjernebetændelse
12
30. Mars
6. April
Dorothea Jensen
Drager, Niels Jensen 's enke
86
Død af afkræftelse
13
4. April
10. April
Martha Maria Carlenius
Enke efter bogbindermester Carlenius
58
Død af gigt og krampe
14
 3. April
10. April
Jomfrue Birgitte Kirtine Schiødt
Hospitalslem paa Hallm . .?? plads
83
Død af hidsig feber
15
20. April
24. April
Anna Jacobine Christiane Drejer
født Gad
Pr . . .?? læge C. Drejer 's hustru
27
Død af barselfeber
16
23. April
30. April
Sara Kirstine Engstrøm
Fattighuslem, ugift
57
Død af lungesvindsot
17
28. Mai
1. Juni
Udøbt
Slagtermester Christian Hansen 's datter
5 dage
Død pludseligt, krampslag
18
31. Mai
5. Juni
Mathilde Francisca Schrøder
En datter af malermester Schrøder
27
Død af lungesvindsot
19
6. Juni
10. Juni
Ane Elisabeth Hauer
Enke og fattighuslem
59
Død af krampeslag
20
19. Juni
24. Juni
Ane Marie Søeborg
født Hansen
Enke efter smedmester Søeborg, hospitalslem
64
Død af wattersot
21
29. Juni
3. Juli
Anne Cathrine Cronwall
født Enegaard ??
[Fødenavn uklart kan være forkert]
Sadelmager Cronwall 's hustru
81
Død af alderdomssvaghed
22
13. Juli
17. Juli
Ane Birgitte Hansen
Skibsclarerer hansen 's ugifte datter
26
Død af mavekræft
23
16. Juli
18. Juli
Anna Emilie Møller
En datter af 
commandeersergeant Møller
8 dage
Død af krampeslag
24
17. Aug.
20. Aug.
Petronnelle Sønnesen
Arbejdsmand Sonnesen 's datter
6 dage
Død af krampe
25
18. Aug.
21. Aug
Ane Louise Kjedebye
født Johansen
Sergeant Kjedebye 's kone
32
Død af tæring
26
21. Aug.
25. Aug.
Inger Birgitte Løvqvist
Underofficer Niels Bentzen 's enke
72
Død af lamhed
27
21. Aug.
25. Aug
Johanne Christine Petersen
Fattighuslem, arbejdsmand 
Niels Petersen 's enke
49
Død af lungesvindsot
28
27. Aug.
30. Aug.
Marie Christine Grasson
Fuldmægtig Grasson 's datter
3
mnd.
Død af diarré
29
30. Aug.
3. Sept.
Henriette Sophie 
Hylleborg Larsen
En datter af giet. . .?? Larsen
3
mnd.
Død af diarré
30
2. Sept.
6. Sept.
Alma Helene Maria Iversen
Contorist Iversen 's datter
2, 1/4
år
Død af organisk fejl i hjertet
31
7. Sept.
9. Sept.
Maren Christensen
født Nielsen
Færgekarl, C. Christensen 's kone
82
Død af diarré
32
17. Sept.
23. Sept.
Laura Petræa Christine Stoud
Capitain Stoud 's barn
4
mnd.
Død af diarré
33 A
16. Sept.
21. Sept.
Ole Hansen Willingerød
[Forkert indført :-)]
Arbeidsmand
46
Død af lungesvindsot
33 B
25. Sept.
29. Sept.
Charlotte Marie Stricker
født Petersen
Capitain 
Adolph Frederik Stricker's frue
52
Død af svindsot
34
1. Oct.
6. Oct.
Ane Sophie 
født Fecht Moberg
Sadelmagermester Moberg 's hustru
52 
Død af typhus
35
1. Oct.
4. Oct.
Caroline Henriette Martens
Bagermester Martens 's datter
4 uger
Død af afkræftelse
36
29. Sept.
5. Oct.
Elisabeth Louise Wittesen
En datter af sadelmagermester Wittesen
20
Død af lungesvindsot
37
29. Sept.
5. Oct.
Caroline Dorothea Jager
født Rugaard
Bagermester Jager 's enke
85
Død af 
alderdomssvækkelse
38
1. Oct.
6. Oct.
Sara Hallander
Fattighuslem
70
Død af diarré
39
11. Oct.
15. Oct
Clara Ida Clausen
Blikkenslagersvend Clausen 's datter
1, 3/4 
år
Død af krampe
40
17. Oct.
21. Oct.
Martha Haagensen
Kornmåler, Haagensen 's datter
78
Død af typhus
41
23. Oct.
29. Oct.
Jomfru Frederikke W. Jantzen
Hospitalslem, ugift
77
Død af alderdom
42
26. Oct.
1. Nov.
Marie Elisabeth Momme
Hospitalslem, skomager Momme 's enke
95
Død af apoplexie
43
7. Nov.
11. Nov.
Amma Olivia Marie Stout
Capitain paa dampskibet, Staudt 's barn
6 år
Død af  l . . . sesfeber ??
44
15. Nov.
20. Nov.
Caroline Henriette Lilleballe
Muursvend Lilleballe 's datter
4 uger
Død af kighoste
45
17. Nov.
22. Nov.
Karen Hansen
Tjenestepige
23
Død af typhusfeber
46
22. Nov.
25. Nov.
 Ane Benedicte Lundberg
Arbeidsmand Lundberg 's datter 
14 
Død af typhusfeber
47
6. Dec. 
10. Dec. 
Emilie Dorothea Hansen 
Fruentimmeret, Jacobine Hansen 's datter 
7 år 
Død af wattersot
48
8. Dec. 
14. Dec. 
Petronelle Borup 
Bagermester Borup 's enke
Hospitalslem
74 
Død af . . .refeber??
[Måske Nerwefeber]
49
16. Dec.
20. Dec.
Inger Elisabeth Hansen
Enke
70
Død af  . .??

1853
Gangræn = en form for koldbrand
Løbe-
nr.
Døds-
dagen
Begravelses-
dagen
Den afdødes navn
Stand, haandtering
og opholdssted
Alder
Anmærkninger.
1
 5. Jan.
10. Jan. 
Laura Wilhelmine Hansine ??
[Mange rettelser, ulæseligt, 
formodentlig Henrichsen]
 Hans Henrichsen 's datter
½ år 
Død af  krampe
2
 7. Jan.
11. Jan. 
Christine Petersen 
Høker, C. Petersen 's datter 
Død af  brystbetændelse 
3
 14. Jan.
19. Jan. 
Jomfru Wilhelmine Caroline Reus 
Hospitalslem 
79 
Død af  alderdom 
4
15. Jan. 
 21. Jan
Elisabeth Frederikke Wilhelmine Wulff 
Bagermester Wulff 's datter 
Død af  gangrænos halssygdom 
5
 17. Jan.
21. Jan. 
Trine Læsøe
født Hansen
Fattighuslem 
43 
 Død af lungesvindsot
6
24. jan. 
28. Jan. 
Ane Sophie Marie Hansen 
Fruentimmeret, Sidse Marie Hansen 

uger
Død af krampeslag 
7
 29. Jan.
3. Febr 
Christiane Westphal 
 Fattighuslem, ugift
80 
Død af alderdomssvaghed 
8
 31. Jan.
5. Febr. 
Philipine Justine Hedevig Gløerfeldt
født Wisher
Enke efter krigsassessor Gløerfeldt 
64 
Død af wattersot 
9
1. Febr. 
8. Febr. 
Karen Louise Alberg 
Enke, fattighuslem 
53 
Død af lewersygdom 
10
 26. Febr.
4. Mars 
Bertheline Petræa Sophie Larsen 
Gartner Larsen 's datter 
 8
Død af krampe 
11
28. Febr. 
4. Mars 
Ellen Kirstine Henriksen 
Bryggerkarl, Henriksen 's datter 
8½ år 
Død af lungesvindsot 
12
 14. Mars
19. Mars 
Johanne Bilegrade
Tjenestepige hos consul P. van Aller
18 
Død af underlivsbetændelse 
13
15. Mars 
19. Mars 
 Wilhelmine Brieghel 
 Høker Brighel 's datter 
 4 
uger
Død af mavetæring 
14
21. Mars 
26. Mars 
 Louise Augusta Hansen
født Ulrich
Bundtmager Hansen 's kone 
32 
Død af lungesvindsot 
15
9. April 
14. April 
Ellen Boyesen 
Hospitalslem, enke efter 
skolelærer Boyesen
 79
Død af brystsygdom
og alderdom
16
 12. April
16. April 
Anna Pauline Jacobine Petersen 
Muursvend Jacob Petersen 's datter 
7
mnd.
Død af krampe 
17
14. April 
20. April 
Elisabeth Jørgensen 
Enke efter hospitalslem Knud Jørgensen
Hospitalslem
84 
Død af asthma 
18
27. April 
2. Mai 
Babara Andersen 
Fattighuslem, ugift 
69 
Død af alderdom 
19
30. April 
4. Mai 
Antoinette Hansen 
En datter af bogholder Hansen 
4 år 
Død af hjernebetændelse 
20
9. Mai 
13. mai 
Birgitte Marie Johanne Topp
En datter af contorist Topp 
1, 1/4 år 
Død af hjertesvaghed 
21
19. Maj 
 23. Mai
Sidse Marie Bendtsdatter Pedersen 
Toldassistent Hans Pedersen 's hustru 
59 
Død af brystsyge 
22
23. Mai 
26. Mai 
Sidse Hansen
født Stade
Enke efter brændewiinsbrænder 
Jørgen Hansen 
 65
Død af wattersot 
23
24. Mai 
28. Mai 
Ane Christine Møller
født Grubb
Høker C. J. Møller 's enke 
57 
Død af sliimfeber 
24
15. Juni 
20. Juni 
Charlotte Amalie Gynther 
Ugift hospitalslem 
81 
Død af alderdom 
25
 27. Juni
30. Juni
Georgine Theodora Sophie Kjellerup 
En datter af afdøde 
smedesvend H. T. Kjellerup 
 1 år
Død af hjernewattersot
26
 5. Juli
9. Juli 
frue Frederikke Wilhelmine Birch
født ?? [Gnidret]
 Premierlieutenant v. Birch 's hustru
56 
Død af lungesvindsot 
27
30. Juni 
4. juli 
Dorothea Kirstine Neilinge 
Arbeidsmand og fattighuslem 
Lars Neilinge 's hustru 
 56
Død af lewersygdom 
28
 17. Juli
21. Juli 
Birthe Marie Lund 
Enke efter teglbrænder Lund 
Hospitalslem
77 
Død af alderdom 
29
21. Juli 
25. Juli 
Olivia Annine Gronemann
født Søeborg
Stokhusforvalter 
W. Gronemann 's hustru 
 38
Død af underlivsbetændelse
(Pentondis)
[Dette latinske ord er vanskeligt 
at tyde, måske menes der 'salpingitis']
30
 23. Juli
26. Juli 
Maren Hansdatter 
Wognmandskarl 
Mads Jensen 's hustru 
 37
Død af  wattersot
31
 4. Aug.
8. Aug. 
Inger Henriksen
født Schou
Fattighuslem, Anders Henriksen 's kone
 71
Død af følgerne af apoplexie 
32
6. Aug. 
10. Aug. 
 Ugift, Marie Wilhelmine Holstein
Hospitalslem 
72 
 Død af alderdomssvækkelse
33
 10. Aug.
15. Aug. 
Linda Helene ?? Hertha Matz [Måske Seleni]
En datter af glaspuster Matz 
1 år 
Død af brystbetændelse 
34
  15. Aug.
16. Aug. 
 Ane Kirstine Nielsdatter
Skræder Lauterborn 's kone 
 53
Død af diarré - NB
35
 24. Aug.
27. Aug. 
Engel Sophie Steenberg
Jomfru, hospitalslem 
87
Død af alderdomssvækkelse
36
23. Aug 
27. Aug. 
Frederikke Augustine Jensen
født Lindbom
Jordbruger, Søren Jensen 's hustru
43
 Død af organisk hjertesygdom 
37
27 Aug. 
29. Aug. 
 Karen Marie Sønnesen
 En datter af arbejdsmand Anders Sønnesen 
 5 år
 Død af  'syg . . sliden' ??
38
 25. Aug.
29. Aug. 
Juliane Hansen 
Skomagersvend, Lars Hansen 's kone 
 49
Død af . . .isk ?? brækning 
39
4. Sept. 
8. Sept. 
Johanne Margrethe Lindberg 
Smedmester Lindberg 's datter 
18 
Død af lungesvindsot 
40
4. Sept. 
8.Sept. 
Marie Augusta Hansen 
Arbeidsmand, Christen Hansen 
Kragholm 's datter 
3/4 år 
 Død af underliwstæring
41
14. Sept. 
17. Sept. 
Andrea Nicoline Bendsen 
Afdød færgemand 
A. Bendsen 's datter
24 
 Død af lungesvindsot
42
15. Sept. 
19. Sept. 
Bodil Andersen 
Arbeidsmand
Jens Andersen 's hustru
43 
Død af tyktarm feber 
43
12. Oct. 
19. Oct. 
Dorothea Christine Andreassen
født Hansen 
 Skipper, Andreassen 's hustru
50
Død af krampe 
44
16. Nov. 
21. Nov. 
Ellen Birgitte Larsen 
Opsynsmand, Peter Larsen 's kone 
34
 Død af lungesvindsot
45
23. Nov. 
28. Nov. 
Julie Anne Elisa Kellermann
Bundtmagersvend, Kellermann 's hustru 
 2 år
Død af krampeslag 
46
4. Dec. 
9. Dec. 
Johanne Marie Petersen 
Arbeidsmand Rasmus Petersen 's datter 
1 år 
Død af hjernebetændelse 
47
7. Dec. 
13. Dec. 
Diderikke Fernanda Anna 
Cynisca Stiesen
Generalconsul Stiesen 's datter 
15 
Død af typhusfeber
48
 12. Dec.
 16. Dec.
Ane Hansine Bendsen 
 Fruentimmeret, Ane Kirstine 
Bendsen 's uægte barn
8 dage 
Død af krampeslag
49
30. Dec. 
3. Jan. 
Birthe Svendsdatter 
Arbeidsmand Niels Olsen Hengeberg ??
's kone. [Tilnavnet rettet og gnidret
ulæseligt, delvis gættet]
 56
Død af forblødning
50
 31. dec.
5. Jan.
1854
Ane Johansen 
Bryggerkarl, Jens Johansen 's enke 
54 
Død af hjerneliden

1854


Løbe-
nr.
Døds-
dagen
Begravelses-
dagen
Den afdødes navn
Stand, haandtering
og opholdssted
Alder
Anmærkninger.
1
9. Jan.
13. Jan.
Patty Briggs
Jomfru
64 år
Død af apoplexie
2
15. Jan.
18. Jan.
Dorothea Jensine Beckmann
Byssemager Beckmann 's datter
1 dag
Død af krampeslag
3
18. Jan.
23. Jan.
Kirstine Nielsen
Enke efter lods Nielsen
76
Død af asthma
4
18. Febr.
22. Febr.
Dorothea Ørbye
Fattighuslem, Claus Petersen Ørbye 's kone
74
Død af asthma
5
7. Mars
11. Mars
Johanne With
Brolægger With 's enke
72
Død af lungebetændelse
6
25. Mars
31. Mars
Ane Kirstine Rasmussen
Hospitalslem, skomager Rasmussen 's enke
70
Død af 
alderdomssvækkelse
7
28. Mars
3. April
Johanne Egebjerg
Fattighuslem, Anders Madsen 
Egebjerg 's enke
51
Død af tæring
8
3. April
7. April
-  -  -
. . . ?? Carl Liepp. . .?? udøbte datter
[Meget gnidret, måske er der tale 
om skibsfører Carl Liep]
5. uger
Død af hjerteapoplexie
9
6. April
10. April
Ane Cathrine Eenevoldsen
født Wessel
Bødker, Hans Eenevoldsen 's enke
66
Død af chronisk brystko . .??
10
5. April
10. April
Bodil Kirstine Ockermann
Wærtshusholder Ockermann 's enke
65
Død af underlivsbetændelse
11
20. April
25. April
Christine Susanne Holmbom
født Halberg
Rebslager P. W. Holmbom 's hustru
58
Død af chronisk brækning
12
9. Mai
13. Mai
Ane Nielsdatter Gurre
Fattighuslem
60
Død af pludselig død
13
25. Mai
31. Mai
Elisabeth Marie Jørgensen
Bødkermester Jørgensen 's kone
85
Død af alderdomssvækkelse
14
30. Mai
3. Juni
Ane Kirstine Vecht
Hospitalslem, Høker Vecht 's enke
80
Død af lungeblodstyrtning
15
1. Juni
7. Juni
Cathrine Margrethe Paulsen
født Nødskow
Høker Poulsen 's hustru
56
Død af underlivsbetændelse
16
31. Mai
- -
Karen Pedersdatter
- - -
19 år
Har hængt sig selv ogblew ført til 
Søeborg for at begrawes der
17
2. Juni
6. Juni
Ellen Kirstine Nielsen
Wærtshuusholder, Nielsen's enke
83
Død af koldfeber
[En form for malaria]
18
3. Juni
6. Juni
Marie Henriette Denise de Trovelin
Vicomtes de Botmclieu
Fransk concul, Viconte de Botmilieus 's frue.
[ Man aner penneføreren har haft sit besvær med 
at stave dette . . ., kan være fejltydet]
19 år
Død af barselsfeber som . .??
[Herefter en masse uforståeligt, man aner dog 
" fra Kiøbenhavn" ]
19
7. Juni
12. Juni
Udøbt
Fisker Ole Hansen 's barn
10 uger
Død af krampeslag
20
19. Juli
22. Juli
Ane Kirstine Andersdatter
Ugift almisselem af Tikøb sogn
67
Død af wattersot
21
29. Juli
1. Aug.
Caroline Maria Larsen
En datter af tømmermand 
Peter Larsen
3 mnd.
Død af kr . . .??
22
3. Aug.
5. Aug.
Christine Pedersen
Arbeidsmand C. Pedersen 's barn
½ år
Død af underliwstæring
23
11. Aug.
16. Aug.
Ingeborg Moberg
Bødkermester Bendt Moberg 's 
hustru, hospitalslem
78
Død af alderdomssvækkelse
24
25. Aug.
29. Aug
Christiane Holmbom
Hattemagersvend Johan Peter 
Holmbom 's hustru
45
Død af slagtilfælde
25
28. Aug.
31. Aug.
Alice Harriet Boldt
Consulatsecretair, 
translateur Boldt 's datter
1 år
Død af tandsygdom
26
11. Sept.
14. Sept.
Camilla Victorine Sønnesen
Arbeidsmand Sønnesen 's datter
3 uger
Død af krampeslag
27
21. Sept.
23. Sept.
Albertine Caroline Pauline 
Maria Wichmann
En datter af sergeant Wad . . ??
Wichmann Westermann
1 år
Død af krampetilfælde
28
22. Oct.
25. Oct.
Louise Petronelle Johansen
Bagermester Johansen's datter
2 mnd.
Død af krampe
29
25. Nov.
30. Nov.
Beathe Christine Nielsen
Enke after bryggerkarl, J. Johansen
79
Død af alderdomssvaghed
30
1. Dec.
6. Dec.
Hulda Christine 
Frederikke Holm
En tjenestepige Holm
1½ år
Død af lungebetændelse
31
29. Nov.
5. Dec.
Stine Henriette Nielsen
født Henriksen
Arbeidsmand Lars Nielsen 's kone
33
Død af lungebetændelse
32
8. Dec.
14. Dec.
Kirstine Wilhelmine Hansen
Gartner Jens Hansen 's barn
1 år
Død af krampe
33
23. Dec.
29. Dec.
Karen Sophie Pauline Winther
En datter af tømmersvend, Winther
3 år
Død af brysttæring
34
31. Dec.
3. Jan
1855
Emma Nielsen
Skomagersvend, J. Nielsen
3 mnd.
Brystsyge efter meslinger

1855


Løbe-
nr.
Døds-
dagen
Begravelses-
dagen
Den afdødes navn
Stand, haandtering
og opholdssted
Alder
Anmærkninger.
1
24. Jan.
30. Jan.
Christine Ackermann
Skrædersvend Ackermann 's
enke
72
Død af  alderdomssvækkelse
2
27. Jan.
1. Febr.
Frederikke Amalia Wurtz
født Permiin
Toldbetjent Wurtz 's enke
62
Død af lungesvindsot
3
4. Febr.
8. febr.
Maria Slott,
født Dons
Enke efter kjøbmand og eligeret borger
Ludvig Wilhelm Slott i Kolding
88
Død af nerveus feber
4
5. Febr.
8. Febr.
Cathrine Elisabeth Nielsen
Gartner, Lars Nielsens barn
9 mnd.
Død af lungebetændelse
5
12. Febr.
16. Febr.
Ane Margrethe Hansdatter
Fattighuslem
55
Død af apoplexie
6
16. Febr.
21. Febr.
Cathrine Back
Enke, hospitalslem
84
Død af alderdomssvækkelse
7
10. Mars
17. Mars
Ane Cathrine Rasmussen
født Herdelin
Politibetjent Rasmussen 's enke
64
Død af lagrippe
[Influenza]
8
19. Mars
21. Mars
Anna Magrethe Olsen
Arbeidsmand Niels Olsen 's datter
4 uger
Død af krampe
9
24. Mars
31. Mars
Emilie Margrethe 
Benedicte Walther
Toldass. Walther 's datter
21 år
Død af lungesvindsot
10
26. Mars
31. Mars
Wilhelmine Maria Madsen
Quarantainebetjent Madsen's datter
27
Død af lungesvindsot
11
28. Mars
3. April
Karen Trojel
født Bøgvad
Enke efter prowst og sognepræst ved
St. Olai menighed Hans Bertram Trojel
84
Død af alderdomssvaghed
12
25. Mars
2. April
Oline Jensen
Tjenestepige
28
Død af en med blodbrækning 
. . .?? i mawen
13
 1. April
7. April 
Johanne Cathrine Lindqvist 
 Enke efter Svend Petersen
Fattighuslem
57 
Død af  brystsygdom
14
7. April 
12. April 
Marie Brandt 
Fattighuslem, 
Niels Bentsen Brandt 's enke
 80
Død af Influenza 
15
9. April 
13. April 
Caroline Christensen 
Høker Christensen 's hustru, 
er født i Holland,
hospitalslem
 80
Død af alderdomssvækkelse
16
11. April 
16. April 
Christiane Broberg
 Fattighuslem
69 
Død af tæring
17
29. April 
2. Mai 
Ane Christine Jensen 
En datter af arbejdsmand, Lars Jensen 
1 år 
Død af hjernebetændelse
18
28. Mai 
2. Juni 
Amalia Wahlstrøm 
Pottemager Wahlstrøm 's enke 
79 
Død af wattersot
19
5. Juni 
9. Juni 
Cathrine Abrahamsdatter 
Høker Ullesløvs separerede hustru
Hospitalslem
84 
Død af brystsygdom
20
9. juni
14. Juni 
Margrethe Kirstine Larsen 
Ugift, hospitalslem 
86 
Død af lungesygdom
21
9. Juni 
14. Juni 
Johanne, Hans Johansens enke
 Gangkone i hospitalet
64 
Død af blodbrækning
22
19. Juni 
22. Juni 
Kirstine Lorenze Walther 
Ugift hospitalslem
70 
Død af lamhed 
efter apoplexie 
23
 17. Juni
22. Juni 
Amalie Faig 
Fattighuslem, ugift 
45 
Død af tæring
24
28. Juni 
3. Juli 
Johanne Christine Gotschalck 
En datter af kjøbmand Gottschalck 
26 
Død af lungesvindsot
25
5. Juli 
10. Juli 
Bodil Kirstine Olsdatter 
Underofficeer Søren Petersen Aggeto 's enke
fattighuslem
63 
Lungesvindsot 
26
14. Juli 
 19. Juli
Petronelle Stockmar 
Politibetjent Stockmar 's enke,
Hospitalslem
73 
 Død af tærende feber
27
17. Juli 
21. Juli 
Christine Løvstrøm 
Afdød tømmersvend 
Johan Erlandsen Løvstrøm 's enke
 92
Død af alderdomssvaghed
28
27. Juli 
31. Juli 
Louise Augusta Baumann
Arbeidsmand Baumann 's datter
9 år 
Død af hjernebetændelse
29
7. Aug. 
10. Aug 
Betzy Emilie Holm 
Politibetient Holm 's datter 
 28
Død af svindsot
30
27. Aug. 
31. Aug. 
Agnes Alma Frederikke Andersen 
En datter af spekhøker A. Andersen 
4, 1/4 år 
 Død af kj?rthe? i hjernen
31
 3. Sept.
7. Sept. 
 Sophie Frederikke Larsen
Færgehuusbetjent Lars Svendsen Larsen 
1½ år 
Død af hjernebetændelse
32
15. Sept.
19. Sept. 
 Sidse Kirstine Ramløse Petersen
Tjenestepige 
36½ 
Død af lungebetændelse
33
30. Sept. 
4. Oct. 
 Julie Sophie Jensen
En datter af owerhornblæser Jensen 
11 
Hjernebetændelse 
34
9. Oct. 
13. Oct 
Hanna Christiane Auguste Ohmann 
En datter af skibsclarerer Ohmann 
16 dage
Død af lungesygdom
35
16. Oct. 
22. Oct. 
 Juliane Marie Olsen
En datter af lods Frederik Olsen 
24 år 
Død af lungesvindsot
36
31. Oct. 
6. Oct.!! 
Laura Christine Hendriksen 
En datter af bryggerkarl, Henriksen 
 3/4 år
Død af hjernebetændelse
[Mon ikke hun er begravet i November ??]
37
 27. Nov.
30. Nov. 
 Ellen Cathrine Kindler
født Borggreen
Enke efter farwer Kindler
Hospitalslem
81 
Død af alderdomssvækkelse