St. Mariæ sogn, Helsingør:
Tilbage til Helsingør
Døde kvinder fra 1856  til og med 1860

Listen kan indeholde taste- og tydefejl, så kontrollér venligst i kilden på arkivet.

Mine kommentarer er i skarpe paranteser. [ ]


Løbe-
nr.
Døds-
dagen
Begravelses-
dagen
Den afdødes navn
Stand haandtering
og opholdssted
Alder
Anmærkninger.
1
2. Jan
5. Jan.
Christine Hansen Skovsøe
Arbeidsmand Hans Hansen Skovsøe
53
Død af mawekræft
2
21. Jan.
26. Jan
Wilhelmine Cathrine Petersen
Tjenestepige hos grøndthandler Svendsen
21
Død af bristning af mawen
3
19. Febr.
25. Febr.
Cecilie Larsen
født Lund Svendsen
[Ell. Lind]
Enke efter færgemand Hans Larsen Hyre
64
Død af alderdomssvaghed
4
18. Febr.
22. febr.
Udøbt
Snedkersvend, H. Petersen 's barn
10
dage
. . . død ??
[Måske menes der 'Pludselig' ]
5
8. Mai
14. Mai
Ane Marie Henrichsen
født Jensen
Bryggerkarl, H. Henriksen 's hustru
32 år
Død af swindsot
6
 10. Mai
15. Mai 
Emilie Abelone Thygesen 
En datter af handelsbetjent Thygesen 
7
mnd.
Død af  tæring
7
1. Juni 
5. Juni 
Emma Caroline Emilie 
Jenny Berg 
En datter af fruentimmeret 
E. C. Berg
1 år 
Død af  brystbetændelse 
8
14. Juni 
17. Juni 
Caroline Marie Hansen
født Hagedorn
Enke efter lods Johan Frederik Hansen
 52
Død af  apoplexie 
9
23. Juni 
25. Juni 
Karen Berg 
Hospitalslem, skomager Berg 's enke
 86
Død af  et 
apoplektisk tilfælde 
10
 24. Juni
27. Juni 
Udøbt 
Skibstømmermand Julius Jensen 's barn 
3 uger 
Død af  kampeslag 
11
1. Juli 
4. Juli 
Johanne Marie Norberg 
Ugift fattighuslem 
6 . .??
 Død af  tæringsfeber
[Alder ulæselig, men i tresserne]
12
 6. Juli
10. Juli 
Louise Cordelia Reiffenstein
født Møller
Kjøbmand Reiffenstein 's kone 
30 
Død i barselsseng 
13
10. Juli 
15. Juli 
Johanne Breta Wedin
født Balk
Enke efter snedkermester Wedin 
75 
Død af  lungesvindsot svækkelse 
14
3. Aug. 
8. Aug. 
Ulrikke Gundersen
født Sundberg [Ell.  Sandberg, Sindberg?]
 Enke efter tjener Gundersen
75 
Død af  følgerne af apoplexie 
15
 8. Aug.
12. Aug. 
Anna Petræa Skou 
Snedkermester Skou 's barn 
Død af  hidsig feber
16
29. Aug. 
5. Sept. 
Hulda Maria Chemnitz 
Dreiermester Chemnitz 's barn 
3. 3/4 år 
 Død af  ??
17
2. Sept. 
5. Sept. 
Louise Kegel 
Arbeidsmand Kegel 's barn 
3 mnd. 
Død af  underliwstæring 
18
7. Sept. 
11. Sept. 
 Mille, Hans Nielsens enke
Fattighuslem 
78 
Død af alderdom og bryst . .?? 
19
30. Sept. 
3. Oct. 
Maria Cathrine Andersen 
Marskandiser Andersens fraskilte 
hustru, hospitalslem
 73
Død af  underliwsbetændelse 
20
12. Oct.
16. Oct. 
Frederikke Junge, f. Heidemann
Enke efter sergeant Junge 
70 
Død af  tæring 
21
 12. Oct
17. Oct. 
Inger Cathrine Brassel
 Rebslagermester F. Brassel 's hustru
Hospitalslem
73 
Død af  ?? 
22
13. Oct. 
20. Oct. 
Anna Maria Frederikke de Brayn 
 owerjæger de Brayn 's hustru
 86
 Død af  alderdomssvækkelse
23
 26. Oct.
31. Oct. 
 Sidse Albrechtsdatter
Tjenestepige 
25 
Død af  hjerne- og halsbetændelse 
24
3. Nov. 
7. Nov. 
Mathilde Seraphine Gottschalck 
Afdøde kjøbmand Gottschalck 's datter 
29 
Død af  tæring 
25
3. Nov. 
7. Nov. 
Inger Svendsdatter 
Fattighuslem, arb. A. Nielsen 's enke 
74 
Død af  tæring 
26
7. Nov. 
11. Nov. 
Juliane Maria Elisabeth Svendsen 
Kjøbmand Christian Svendsen 's datter 
4½ mnd. 
Død af  kighoste 
27
28. Nov. 
1. Dec. 
Ane Nielsen 
Arbeidsmand P. Nielsen 's enke 
55
Død af  brysttæring 
28
1. Dec. 
3. Dec. 
Elisabeth Dorothea Petersen 
Arbeidsmand Petersen 's enke 
70 
Død af  alderdomssvækkelse følge af apoplexie 
29
9. Dec. 
12. Dec. 
Jensine Petersen 
Skomagersvend, C. Petersen 's barn 
3 mnd. 
Død af  kighoste 

1857


Løbe-
nr.
Døds-
dagen
Begravelses-
dagen
Den afdødes navn
Stand haandtering
og opholdssted
Alder
Anmærkninger.
1
23. Jan.
30. Jan.
Sophie Henriette Øberg
Hospitalslem, enke
68
Død af brystbetændelse
2
5. Febr.
10. Febr.
Juliane Aurelia Møller
En datter af fisker P. C. Møller
6 dage
Død af krampe
3
7. Febr.
12. Febr.
Johanne Wilhelmine Reuter
Tjenestepige
27 år
Død af mawekræft
4
18. Febr.
24. Febr.
Johanne Caroline Paulsen
 . . . ?? Paulsens enke
hospitalslem
80
Død af alderdomssvækkelse
5
26. Febr.
5. Mars
Fru Hylleborg Friess 
født Welding
Major C. F. v. Friess 's kone
76
Død af alderdomssvækkelse
6
2. Mars
7. Mars
Karen Christine Svendsdatter Wurtz
Enke efter grønthandler Wurtz,
hospitalslem
80
Død af lungebetændelse
7
4. Mars
9. Mars
Berthe Johanne Cathrine Goplen
Skrædermester Goplen 's datter
1½ år
Død af kighoste
8
14. Mars
19. Mars
Mariane Steffens
Enke, fattighuslem
78
Død af alderdomssvækkelse
9
17. Mars
23. Mars
Marie Margrethe Kjerboe
Enke, hospitalslem
80
Død af alderdomssvækkelse
10
19. Mars
25. Mars
Sophie Magdalene Rohde
Enke, hospitalslem
87
Død af alderdomssvækkelse
11
22. Mars
27. Mars
Fanny Wilhelmine Prætorius
En datter af fuldmægtig Prætorius
[Alder usikker, kan også læses 1 og 4]
9 mnd.
Død af influenza og krampe
12
27. Mars
3. April
Camilla Sophie Frederikke Zick
Skomager Zick 's datter
18 år
Død af svindsot
13
4. April
8. April
Ludovica Malvina Emilie Holst
Told og . . .?? Holst 'es datter
6 år
Død af hjernebetændelse
14
13. April
17. April
Maria Oline Olsen
En datter af fruentimmeret 
Ane Cathrine Hansdatter
4 år
Død af brystsyge
15
6. April
21. April
Inger Kirstine Cathrine 
Elisabeth Lassen
En datter af rektor ved 
Helsingør Realskole C. C. Lassen
2 mnd.
Død af kighoste
16
20. April
24. April
Johanne Christine Svenninge
Fruentimmeret,
Johanne Christine Svinninge
7 uger
Død af underliwstæring
17
3. Mai
7. Mai
Udøbt
Gartner Johan Larsen 's barn
1 dag
Død af krampeslag
18
14. Mai
19. Mai
Cathrine Madsen
Fattighuslem Peter Christiansens ?? hustru
[Herefter noget uforståeligt, meget gnidret]
76 år
Død af alderdom
19
18. Mai
23. Mai
Anna Marie Wilhelmine Madsen
Gjørtlersvend Lars Peter Madsen 's barn
4 mnd.
Død af  . . .sk ??
underliwssygdom
20
22. Mai
27. Mai
Grethe Christine Eskildsen
Fruentimmer
Bente Eskildsens datter
½ år
Død af krampe
21
 25. Mai
29. Mai 
Helene Lindam 
Enke og fattighuslem 
79 
Død af alderdom
22
2. Juni 
6. Juni 
Inger Marie Grethe Sørensen 
Enke og hospitalslem 
78 
Død af  hidsig feber 
23
30. Juni 
4. Juli 
Anna Margrethe Sophie Sunckenberg 
Justitsraad og læge
Sunckenberg 's frue 
 65
Død af  cachexie 
24
2. Juli 
6. Juli 
Laurette Bovien 
Underofficeer Bovien 's datter 
23 
Død af  hidsig feber 
25
5. Juli 
10. Juli 
Ellen Kirstine Petersen 
Hospitalslem, enke efter 
drager Peter Petersen 
 90
Død af  alderdom 
26
26. Juli 
30. Juli 
 Petera Dorothea Eschricht
 Owerlæge Eschricht 's frue
35 
Død af  barselsfeber 
27
4. Aug. 
7. Aug. 
Theodora Alvilda Schou 
Snedkermester Schou 's barn 
2½ år 
Død af  hjernebetændelse 
28
7. Aug. 
11. Aug. 
Jørgine Amalie  Brandt 
Bogbindermester Brandt 's datter 
7 år 
Død af  svindsot 
29
14. Aug. 
17. Aug. 
Clara Caroline Schopzindsky ??
[Meget gnidret, kan være forkert]
 Ugift fruentimmer 
L. . .?? Hartmann 's barn
 1/4 år
Død af  krampeslag 
30
18. Aug. 
21. Aug. 
Alvilda Andersen 
Tracteur Andersen 's datter 
3/4 år 
Død af  cholerasporedi . .?? 
31
3. Sept. 
 7. Sept.
Frue Christine Cecilie Maren Holm
født Nielsen
hr. capitain v. Holm 's hustrue 
57 
Død af  Enterilaehronica . .?? 
32
 5. Sept.
8. Sept. 
Fanny Thomasine 
 Skibstømmer Jensen
9 uger 
Død af  krampe 
33
6. Sept. 
 9. Sept.
Maria Henriette Martens
født Jensen
Bagermester H. A. Martens 
41 år 
Død af  barselsfeber 
34
5. Sept. 
10. Sept 
Cathrine Møller 
Enke, hospitalslem 
87 
Død af  nervefeber 
35
6. Sept. 
10. Sept. 
Johanne Elisabeth Sørensen 
Fisker Sørensen 's hustrue 
75 
Død af  underlivskræft 
36
8. Sept. 
 12. Sept.
Cathrine Bendine Svendsen 
Grønthandler Svendsen 's hustrue 
38 
Død af  brystsygdom 
37
19. Sept. 
 21. Sept.
Maria Alstrup 
Enke 
52 
Diaré - NB
38
 23. Sept.
26. Sept. 
Frederikke Louise Nielsen 
Slagtermester P. C. Nielsen 's barn 
3 år 
Død af  strubehoste 
39
1. Oct. 
5. Oct. 
Udøbt 
Bagermester Martin 's barn 
4 uger 
Død af krampe 
40
 8. Oct.
12. Oct. 
Johanne Henriette van Aller
født Drejer
Gift med vicekonsul Henrik van Aller 
48 
Død af  lungesvindsot 
41
8. Oct. 
4. Oct. 
Julie Wilhelmine Dyring 
Husjomfru hos bagermester Wulff 
19 
Død af  hjertesygdom
født i Horsens
42
12. Oct. 
17. Oct. 
Alvine Christine Svendsen
født Pullich
Kjøbmand C. J. Svendsens hustrue 
44 
Død af  lungesvindsot 
43
16. Oct. 
21. Oct. 
Bente Christine Mortensen
født Rasmussen
Muurmester Mortensen 's
hustrue
56 
Død af  hjertesygdom 
44
30. Oct. 
3. Nov. 
Louise Cordelia Reiffenstein 
Kjøbmand Reiffenstein 's datter
1 år
4 mnd
Død af  kighoste og
lungeslimhindebetændelse
45
10. Nov. 
16. Nov. 
Andrea Christine Lindbom
født Agerup
Kjøbmand Lindbom 's enke 
 74
Død af  apoplexie 
46
14. Nov. 
19. Nov. 
Ane Cecilie Ochsner
født Ho . . .??
Tømmermester og kirkeværge
Ochsner 's enke
86 
Død af  diaré 
og alderdomssvækkelse 
47
 6. Dec.
11. Dec. 
Ane Haarsløv 
Arbeidsmand 
Anders Nielsen Haarsløv's
enke, fattighuslem
 55
Død af  leversygdom 
48
18. Dec. 
23. Dec. 
Mette Kirstine Mellentin
født Hansdatter
Toldassistent Mellentin 's hustrue
44 
Afliwet sig selv, begravet med 
. . .?? følge amtets resolution
af 21 dec. 1857
49
 31. Dec.
4. Jan
1858
Ane Margrethe Olsdatter 
Fattighuslem, ugift 
39 
Død af  apoplexie 

1858


Løbe-
nr.
Døds-
dagen
Begravelses-
dagen
Den afdødes navn
Stand haandtering
og opholdssted
Alder
Anmærkninger.
1
16. Jan.
20. Jan.
Agnes Clementine Kettner
Skomager Kettner 's datter
2
Død af krampeslag og gastrisk feber
2
23. Jan.
27. Jan.
Josephine Henriette 
Mathilde Elisabeth Bertram
Owerhornblæser Bertram 's datter
½ år
Død af betændelse i hjertet
3
5. Febr.
11. Febr.
Johanne Larsen
Arbeidsmand 
Anders Larsen 's hustru og enke
43
L. . .??
4
20. Mars
25. Mars
Kirstine Marie Nielsen
Owerjæger Nielsens enke,
hospitalslem
86 ??
[Utydeligt]
Død af alderdom
5
15. Apr.
19. Apr.
Olivia Dorothea Nicoline
Margrethe Olsen
Corporal Ditlev Olsens barn
8
dage
Død af krampeslag
6
31. Mai
4. Juni
Elna, født Pedersen
Lods, Ole Nielsen 's enke
95
[Gnidret]
Død af alderdom i Vedbæk
Attest fra Kiøbenhavn amt 
nordre birk's skiftekontor
af 1. juni 1853
7
9. Juni
12. Juni
Ane Margrethe Petersdatter
Fattighuslem
ugift
62
Død af hjernesvindsot
8
14. Juni
18. Juni
Laura Christine Rasmussen
Tømrersvend Niels Rasmussens barn
4½ år
Død af hjernesvindsot
9
 14. Juni
17. Juni 
Ulrikke Fossum 
Enke efter politiebetjent Fossum,
fattighuslem
 89
Død af alderdom,
født i Norge
10
10. Juli 
14. Juli 
Anna Maria Fransiska Sass 
Corporal Sass 's datter 
7 mnd. 
Død af lungetæring 
11
17. Juli 
21. Juli 
Emilie Christine Lund,
f. Bøttcher 
 Enke efter barbeer Bøttcher
35 
Død af lungesvindsot 
12
30. Juli 
3. Aug. 
Anna Olsen 
Lods, Jacob Olsen 's barn 
10 mnd. 
Død af krampe for tænder 
13
2. Aug. 
7. Aug. 
Emma Methine Ammundsen 
Lods, Ammundsen 's datter 
 22 år
Død af lungesvindsot 
14
24. Aug. 
28. Aug. 
Hansine Eskildsen 
Fruentimmeret
Bendte Eskildsens barn 
 14 dage
Død af krampeslag 
15
30. Aug. 
3. Sept. 
Hanne Marie Tham 
Arbeidsmand
Tham 'ses enke
43 
Død af wattersot 
16
4. Sept. 
 8. Sept.
Johanne Marie Nielsen 
Fruentimmeret 
Gunild Jensine Petersen 's uægte barn 
 3 mnd.
Død af ondartet diaré 
17
8. Sept.
13. Sept.
Caroline Henriette 
Sophie Sørensen
 En datter af maskinmester Sørensen af 
dampskibet Ossian
[Måske det dampskib der endnu i 1863 sejlede på Bornholm]
 4½ år
Død af skarlagensfeber 
18
11. Sept. 
16. Sept. 
 Ane Cathrine Paulsens 
udøbte datter
Datter af den anførte tjenestepige 
19 dage 
Død af diaré 
19
30. Sept. 
5. Oct. 
Caroline Ernestine Jensen 
Brolægger Rasmus Jensen 
21 år 
Død af blodbrækning 
20
11. Oct. 
14. Oct. 
Elisabeth Svedstrup 
En datter af Lieutn. Svedstrup 
4 uger 
Død af underlivssygdom 
21
13. Oct. 
18. Oct. 
Ane Andersen 
En datter af arb.mand Niels Andersen 
 18 år
Død af krampe 
22
7. Nov. 
12. Nov. 
Ane Marie Jørgensen 
En datter af tømmersvend Niels Jørgensen 
24 år 
Død af typhus feber 
23
9. Nov. 
15. Nov. 
Kirstine Jensen 
Wandkigger Hans Jensen 's enke
[Vandkigger havde opsyn med drikkevandets kvalitet i byens vandanlæg, brønde etc.]
 58
Døde pludselig 
24
11. Dec. 
17. Dec. 
Flora Cathinka Schæffmann
Hattemager Johan Schæffmann 's datter 
20 år 
Død af kronisk hjertesygdom 
25
23. Dec. 
27. Dec. 
Ane Jacobine Pedersen 
Datter af arb.mand Ole Pedersen 
9 år 
Død af underlivsbetændelse 
26
26. Dec. 
30. Dec. 
Laura Helene Maria 
Søn af slagtermester Blomsterberg 
[En 'bøf' af penneføreren]
5 år 
Død af skarlagensfeber 
27
25. Dec. 
 30. Dec.
Ane Dorothea Sørensen
Fattighuslem, enke 
82 
Død af apoplexie 

1859


Løbe-
nr.
Døds-
dagen
Begravelses-
dagen
Den afdødes navn
Stand haandtering
og opholdssted
Alder
Anmærkninger.
1
18. Jan.
22. Jan.
Ida Cathrine Breiting
En datter af skomagermester
Hermann Carl Peter Breiting
2 mnd.
Død af krampe
2
 3. Febr.
9. Febr. 
Susanne Louise Wilhelmine 
Johanne Villaume
En datter af gartner Villaume 
9½ år 
Død af hjernebetændelse 
3
8. Mars 
14.Mars 
Sophie Augusta Magdalene
Henrine Weihe 
 En datter afcorporal Carl Weihe
 1 år
Død af krampe 
4
28. Mars 
31. Mars 
Ane Kirstine Petersen 
Arbeidsmand 
Anders Petersen 's hustru 
 39 år
Død af ansigtsrosen 
5
1. April 
6. April 
Susanne Caroline Friis 
Slagtermester Fris 's datter 
3 mnd. 
Død af fø. . .feber?? 
6
9. April 
14. April 
Marie Sopie Aspery 
 Ugift hospitalslem
80 
Død af alderdom 
7
19. Mai 
23. Mai 
 Marie Mathilde Serre de Hebe
[Født i Norge]
 Datter af forhenværende 
fransk consul Hebe Serre
 21
Død af typhusfeber 
8
 19. Mai
24. Mai 
Sophie Wilhelmine Hansen 
Skibstømrermand Hansen 's datter 
17 
Død af organisk hjertesygdom 
9
2. Juli 
6. Juli 
Ane Cathrine Larsdatter 
Gangkone, ugift 
50 
Død af  typhus . .?? 
[Klatter og overstreget]
10
 22. Juli
25. Juli 
Louise Lisette Clausen 
En datter af 
blikkenslagersvend Clausen 
 9 år
Tæring efter 
skarlagensfeber
11
3. Aug. 
6. Aug. 
Christiane Madsen
født Olsen
Qvarantaine Officiant, Madsens hustru 
64 
Død af lungesvindsot 
12
6. Aug. 
10. Aug. 
Caroline Wilhelmine Ingeborg 
Theilgaard født Højer 
 Muursvend Christian Edward 
Theilgaard 's hustru
 40
Død af lungetæring 
13
22. Aug.
26. Aug.
Hanne Petræa Oder [ell. Øder]
f. Møller
Enke efter conditor 
Jean Baptiste Oder [Øder?]
84½
Død af  alderdomssvaghed
14
 25. Aug.
30. Aug 
Elisa Schwarz 
f. Falk
Forhen kongelig  skuespillerinde,
enke efter capitain Schwarz
73 
Død af underlivsbetændelse
15
29. Aug. 
3. Sept. 
Ellen Jensine Nielsen 
Tjenestepige 
Karen Sophie Adolphine Nielsen
paa Krogerup
 4 mnd.
Dødsaarsagen er anført paa
lægens attest
16
14. Sept. 
17. Sept. 
Johanne Gustave Amanda Wulff 
Bagermester Wulff 's datter 
5½ år 
Død af skarlagensfeber 
17
 15. Sept.
19. Sept.
Ane Marie Sophie Runkel 
En datter af restaurateur Runkel
8½ mnd. 
Død af  diarré og k . . .??
18
19. Sept. 
26. Sept. 
Anna Cathrine Nielsen
f. Gyndersen
Enke efter høker Jens Nielsen 
77 
Død af  lungesvindsot
19
 24. Sept. 
 28. Sept. 
 Juliane Sophie Cathrine 
Frederikke Tveede 
 En datter af sergeant Tveede
5 år 
 Død af  svindsot
20
 24. Sept.
28. Sept. 
Anne Margrethe Prytz
f. Simonsen
Consul Prytz 's frue 
 58
Død af  typhus Re . . .?? 
21
 25. Sept.
27. Sept. 
Johanne Jørgensen 
Fattighuslem 
59 
Død af  tæring 
22
27. Sept 
28. Sept 
Laurine Magnussen 
Arbeidsmand Jens Magnussen 
52 
Død af  diarré 
23
1. Oct. 
7. Oct. 
Juliane Marie Bern 
Dampskibsfører Bern 's hustru 
47 
Død af  underlivssygdom 
24
3. Oct.
6. Oct. 
Dorothea Anna Sophie Rund
f. Melbye
 Artillerisergeant Rund 'es hustru
26 
Død af  wattersot 
25
5. Oct. 
7. Oct. 
Marie Svendsen 
Fattighuslem 
49 
Død af  cholera 
26
6. Oct. 
10. Oct. 
Alida Hysing 
Datter af pastor Hysing 
wed Korskirke i Bergen 
 85
 Død af  alderdom 
og brystbetændelse
27
 6. Oct
10. Oct. 
 Juliane Marie Schmidt
 Hospitalslem, enke efter 
wognmand Schmidt
 78
Død af  alderdom 
28
7. Nov. 
10. Nov. 
Cathrine Margrethe Fleischer 
Enke, fattighuslem 
67 
Død af  tæring 
29
11. Nov. 
15. Nov. 
Helene Augusta Luise Wulff 
Bagermeter Wulff 's datter 
9 år 
Død af  tæring
efter skarlagendfeber 
30
 16. Nov.
21. Nov. 
Johanne Marie Madsen 
Fattighuslem, arbeidsmand
Peter Madsen 's kone
53 
 Død af  delirium tremens
31
6. Dec. 
10. Dec. 
Ellen Kirschner
f. Jensen
Enke efter sergeant
Kirschner
74 
 Død af  alderdom
32
 8. Dec.
15. Dec. 
Johanne Margrethe Wilhelmi 
Hoboist Wilhelmi 's enke 
67 
Død af  wattersot 
33
20. Dec. 
23. Dec. 
Ellen Marie Nielsdatter 
Fattighuslem, ugift 
60 
Død af  brystbetændelse 

1860


Løbe-
nr.
Døds-
dagen
Begravelses-
dagen
Den afdødes navn
Stand haandtering
og opholdssted
Alder
Anmærkninger.
1
9. Jan.
12. Jan.
Udøbt pigebarn
Tjenestepige Stine 
Ane L. . .?? 's barn
5 dage
Død af krampe
2
21. Jan.
24. Jan.
Elna Svendsdatter
Tjenestepige
37 år
Død af 
underlivstæring
3
12. Febr.
16. Febr.
Thora Charlotte Nicoline Ludvig
Datter af ejer af
Godthaab glasfabrik, Ludvig
14 dg.
Død af krampe
4
23. Febr.
28. Febr.
Thora Olivia Petronelle Jensen
En datter af arbeidsmand 
Jens Jensen
4 3/4
år
Død af Strubehoste
5
25. Febr.
1. Mars
Dorthe Kirstine Kam.
Ugift fattighuslem
67
Død af alderdom
6
3. Mars
9. Mars
Nielsine Henriette Winther
Datter af tømmermester 
Winther
2½ år
Død af kighoste
7
8. Mars
12. Mars
Sophie Elisabeth Susanne 
Johanne Børner
En datter af slagtermester
Børner
1 år
5 mnd
Død af kighoste
8
9. Mars
13. Mars
Marie Elisabeth Schulz
Enke efter brobetjent Schulz
72
Død af alderdom
9
14. Mars
 19. Mars
Madame Dorothea Elisabeth
Jacobsen, født Nielsen
Møller Nielsens kone.
separeret i en række aar
52 
Død af  Ph. . .?? 
brystsyge
10
 26. Mars
30. Mars 
Marie Jensen 
Fattighuslem, ugift 
33 
Død af  lungesvindsot 
11
2. April 
7. April 
Pauline Jensine Aagesen 
Muursvend Aagensens datter 
6 mnd 
Død af  kighoste 
og krampe 
12
 3. April
7. April 
Ane Sophie Møller 
 Trainkudsk C. Møller
Awlet med fruentimmer 
Johanne Jensdatter [Meget gnidret]
 6 mnd
Død af Cachexie 
[Stærk afmagring, anæmi]
13
 20. April
24. April 
Laurine Alvilde Petersen
 Sergeant af artilleriet Petersens barn
 9 år
Død af 
skarlagensfeber
14
 1. Mai
5. Mai 
Ane Christine Hansen 
Pakhusopsynsmand Hansens hustru 
62 
Død af  diarré 
15
 10. Maj
14. Mai 
Christine Caroline Holm 
Datter af looper Holm.
[Herefter noget for skribenten ulæseligt]
 58
Død af  kræft 
16
 19. Mai
23. Mai 
Sophie Margrethe Holm 
Datter af skibstømrermand Holm 
1 år 
Død af 
lungebetændelse 
17
 2. Juni
7. Juni 
Christiane Malmløff
[ell. Malmloff]
 Ugift husholderske
51 
 Død af kræft
i underlivet
18
 26. Juni
29. Juni 
Maren Jørgensen 
Hjulmand Jørgensen 's enke 
73 
Død af resenfeber
[Hvad er det?]
19
 1. Juli
4. Juli 
Johanne Schlosrich 
Fattighuslem 
58 
Død af ubekjendt sygdom 
20
9. Juli 
12. Juli 
Johanne Elisabeth Olsen 
Arbeidsmand Niels Olsen 's barn 
 1 3/4
år
Død af mæslinger 
21
13. Juli 
16. Juli 
Udøbt 
Datter af færgemand Buch 
1
dag
Død af krampe 
22
12. Juli 
16. Juli 
Ane Kirstine Larsen 
Fattighuslem, enke efter
fisker Hans larsen 
 70
Død af leversygdom 
23
 13. Juli
- - 
Mariane Emilie Hummel 
født Hummel
Profos, C. P. Hummel 's frue
af Kiøbenhavn, død paa Godthaab
 -
 Død paa en rejse i st. Mariæ sogn. 
Ført til Kiøbenhavn for 
der at begraves.
24
 16. Aug.
20. Aug. 
Marie Elisabeth Dreyer
f. Fich
Enke efter Major Dreyer 
67 
Physiconica ab . . .??
25
 23. Aug.
27. Aug. 
Birthe Marie Jensen 
Fattighuslem, ugift 
68 
Død af underliwsbetændelse 
26
 25. Aug.
29. Aug. 
Josephine Emilie Olsen 
Datter af arbeidsmand 
Ole Pedersen 
 3½ år
 Død af brystsyge
og kighoste
27
27. Aug. 
31. Aug. 
Frederikke Petersen 
Enke, hospitalslem 
72 
Død af alderdom 
28
14. Sept. 
18. Sept. 
Karen Kirstine Madsen 
En datter af arb.mand F. Kegel 's
separerede hustru Johanne Marie f. Madsen,
født uden for ægteskab
 3 uger
Død af krampe 
29
 15. Sept.
20. Sept. 
Helene Cathrine Christine 
Fries, født Munthe
 Enke efter consulatsekretair
Chr. Fries
39 
Død af lungesvindsot 
og tæring 
30
 20. Sept.
24. Sept 
Anine Christine Elisabeth Madsen
 Arbeidsmand Hans Madsen 's barn
9 dage 
Død af mund klemme
[Krampe i munden]
31
 28. Mai
1. Juni 
Johanne Danielsen
f. Hansen
Høker Danielsen 's hustru 
38 
Død af apoplexie
begravet til St. Olai sogn
32
11. Oct. 
27. Oct. 
Regina Alvida Paulsen 
 Skomagermester Paulsen 's barn
 9 mnd.
Død af strubehoste 
33
12. Nov. 
19. Nov. 
Magdalene Randrup 
Brændewiinsbrænder Randrup 's enke, hospitalslem 
89 
Død af alderdom 
34
2. Dec. 
6. Dec. 
Charlotte Amalie Dreyer
En datter ugift af 
afdøde consul Dreyer
 37
Død af lungesvindsot 
35
16. Dec. 
20. Dec. 
Christiane Frederikke Schmidt
f. Clausen
Gartner Daniel Schmidt 's kone 
 57
Død af kræft 
36
26. Dec. 
31. Dec. 
Ellen Larsdatter 
Arbeidsmand Peder Pedersen 's enke 
59 
Død af mawesygdom.