St. Mariæ sogn, Helsingør:

Tilbage til Helsingør
Døde qwindekjøn fra  4. januar 1814 til 26. December 1824.

Listen kan indeholde taste- og tydefejl, så kontrollér venligst i kilden på arkivet.

Første dato er dødsdagen, næste dato er begravelsesdagen, herefter navne.
Hernæst "stand" - som oftest hvem ægtemanden var /er. Til sidst alder.
Mine kommentarer er i skarpe paranteser.


Kun få kvinder tog sig af dage. Disse blev begravet uden jordpåkastelse hvad der også er bemærket.  I nogle tilfælde ser man dog gennem fingre med dette, man bliver "med amtets tilladelse begravet på normal måde".

Man kan ikke undgå at lægge mærke til den store sociale forskel fra dengang og til idag, - og også på den tids mænd og kvinder. Et utal af enlige kvinder dør som fattiglemmer og fattighuslemmer.

Denne liste er forhåbentlig et bidrag til  at lukke det store hul mellem folketællingerne 1801 og 1830.
Knæk og bræk med at finde dine aner blandt de 239 personer.

Korsør den 19. Maj 2003.
Flemming Svendsen.
----------


4. Jan. 1814 - 8. Jan. 1814 - Lovise Bugge født Henriques - Enke efter Løjtnant Bugge - 32 år - 11. Feb. 1814 - 16. Feb. 1814 - Marie Magdalene Brochmaus - Brochmaus enke, fattighuuslem i Helsingør - 68 år -  [Efternavnet gnidret og delvis gættet.]

16. Marts 1814 - 19. Marts 1814 - Maren Hansen Hyre - Tjenestepige hos prøjsisk consul Thalbitzer i Helsingør - 47 år - 

3. April 1814 - 6. April 1814 - Henriette Albertine Cecilie Dems - Datter af friborger Dems i Helsingør - 1½ år - 

21. April 1814 - 26. April 1814 - Anne Pridstrup - Pige, fattighuuslem i Helsingør - 20 år - 

29. Maj 1814 - 2. Juni 1814 - Margrethe Hubert !! - Afg. T . . .zes ?? enke fattighuuslem i Helsingør - 58 år -
[I Ft. 1801 ser det ud til at hun hedder Ane Margrethe ]

22. Juni 1814 - 29. Juni 1814 - Stine, afg. soldat Hans Carlsens enke - Fattighuuslem i Helsingør - 54 år - 

13. Jui 1814 - 16. Juli 1814 - Jenny Leopoldine Løwegreen - Datter af handelsmand Løwegreen fra Gothenborg - 10 år og 8 måneder - 

31. Juli 1814 - 3. August 1814 - Birgitte Sophie Frederikke - Uægte barn af tjenestepige Elisabeth Christine Michelsdatter, faderen ikke opgivet. - I Helsingør - 2½ måned - Uægte 

17. Okt. 1814 - 20. Oct. 1814 - Else Hansdatter - Afsked. Jæger Hans Larsens hustru, i Helsingør - 52 år

18. Oct. 1814 - 21. Oct. 1814 - Anne Marie Jacobsdatter - Underofficeer ved Kronens Regiment Jacob Petersen Kiøbenhavners barn, i Helsingør - ½ år -

15. Sept. 1814 - 19. Sept. 1814 - Birthe Katrine Hansdatter - Borgerlig artillerist og arbejdsmand Thomas Andersen Boelsgaard 's hustru, i Helsingør - 31 år 

16. Marts 1815 - 20. Marts 1815 Bodil Cathrine Nielsen fød Jacobsdatter - Underofficeer Nielsens hustru, af Kronens Regiment. I Helsingør 59 år 
8. April 1815 - 12. pril 1815 - Inger Marie Rodes - Fattighuslem, i Helsingør 61 år

6. Maj 1815 - 11. Maj 1815 - Johanne Sumpe - Fattighuslem i Helsingør 69 år

10. Maj 1815 - 16. Maj 1815 - Bodil Kirstine Nielsdatter - Tjenestepige i Helsingør - 41 år -
21. Maj 1815 - 24. Maj 1815 - Sophie Kirstine Caroline Magius - Løjtnant ved Sjællandske Jægercorps v. Magius barn i Helsingør - 12 dage - Hjemmedøbt af mig, Grüner, den 9. Maj 1815 - 

2. Juli 1815 - 5. Juli 1815 - Charlotte Friederica Helene Meyer født Neumann - Skibscapt. Johan Gottfried Meyer 's hustru fra Swinemünde - 24½ År - Doktor Mezas og . . ætte ?? Attest om virkelig død af Blodflod og Nærve . . .??

17. Aug. 1815 - 21. Aug. 1815 - Anna Dorothea Sørensen - Arbeidsmand, forhen militær Søren Sørensens hustru, i Helsingør - 79 år -
22. Sept. 1815 - 25. Sept. 1815 - Susanne Frederikke Grüner - Min, Slotspræst E. L. Grüners yngste kjære, saa inderlig kjære Datter, i Helsingør - 9 år 4 måneder. 

24. Dec. 1815 - 29. Dec. 1815 - Engelke Margrethe Charlotte Gløerfelt født Falbe. Svensk Consul, Isaac Glørfelt 's hustru, i Helsingør 30 år 

10. januar 1816 - 13. Januar 1816 - Christiane Nicoline Claudine Ulstrup - Elev ved Øresunds Toldkammer,
Chr. M. Ulstrup 's lille datter, i Helsingør - 1 3/4 år - 

15. Febr. 1816 - 20. Febr. 1816 - Engefred, Elversen 's enke - Fattighuuslem i Helsingør - 86 år -

26. febr. 1816 - 11. Marts 1816 - Anne Marie Amalie Hansen - Hoboist Hauer 's ved Kronens regiment lille datter i Helsingør - 13 uger - 

6. April 1816 - 10. April 1816 - Marie Sophie Seifert født Noth - Rebslager Daniel Seifert 's hustru i Helsingør - 57 år

13. April 1816 - 16. april 1816 - Hester Anna Lovisa Fenwick - Engelsk generalkonsul Charles Fenwick 's lille datter i Helsingør - 10 måneder

21. April 1816 - 23. April 1816 - Jenny Løwegreen - Datter af Kjøbmand Johan Løwegreen i Helsingør - 7 måneder - Hjemmedøbt af mig, Grüner d. 22 Oct. 1815. 

16. Juni 1816  - 18. Juni 1816 - Cecilie Cathrine Zubert, født Liebmann - Oberst v. Zuberts hustru i Helsingør - 32 år Doctor Meza 's attest om virkelig død.

21. Juni 1816 - 24. Juni 1816 - Kirstine, Laurvig 's enke - Fattighuuslem i Helsingør - 80 år -

12. Juli 1816 - 16. Juli 1816 - Marie Elisabeth Gudmann - Tjenestepige Anne Dorthea Gudmann 's spæde barn i Helsingør - 3 dage - Uægte barn og tvilling Udlagt barnefader skrædersvend P. Løwgreen i G . .?? Hjemmeøbt af gjordemoder Urban. Se døde af mandkjøn no. 22   - 

21. Juli 1816 - 24. Juli 1816 - Anne Charlotte Olinde Saurbrey - Fuldmægtig Saurbrey 's datter. [død]  i Kjøbenhavn. - 10 år 

19. Aug. 1816 - 22. Aug. 1816 - Christiane Robbertson, født Valentin - Blikkenslager Robertson 's hustru i Helsingør - 58 år 

2. Sept. 1816 - 8. Sept. 1816 - Sophie Jubt - Kjøbmandskone fra Petersborg i Rusland - 34 år - Død paa rejsen fra Petersborg til Hull ombord paa skibet ALEXANDER.

14. Sept. 1816 - 20. Sept. 1816 - Jacobine Segelin, født Ferslev. - Wiintappersvend Segelin 's hustru i Helsingør - 66 år 

25. Sept. 1916 - 30. Sept. 1816 - Harriet Belfour - En logerende Belfours datter på Fredensborg - 15 år - Med amtsprovst Øllgaards samtykke begravet her i familiegravstedet. 

2. Oct. 1816 - 4. Oct. 1816 - Dorothea Taylor, født Keld - Engelsk skipper John Taylor 's hustru fra   . . iarborrough ?? i England - 32 år - Død paa Reden. Justitsraad Meza 's attest for virkelig død. [Hjemstedet vanskeligt at tyde. Jeg modtager gerne en meddelelse om det korrekte]

22. Oct. 1816 - 26. Oct. 1816 - Juliane Marie Wennerlin - Skræder Wennerlin 's barn i Helsingør. 1½ år 

31. Oct. 1816 - 4. Nov. 1816 - Jacobine Ørbek - Underofficeer Lars Hansen Ørbek 's uægte barn i Helsingør. 11 uger 

1. Nov. 1816 - 4. Nov. 1816 - Kirstine Pedersdatter - Artillerist af 9. comp. Peder Larsen 's datter i Helsingør - 1 år -

1. Nov. 1816 - 8. Nov. 1816 - Wilhelmine Adriane Lassen - Datter af afdøde styrmand Wilhelm Lassen i Helsingør - 7 år -

6. Nov. 1816 - 9. Nov. 1816 - Bernedine Constantia Mathilde Henkel - Distillateur Svend Henkel 's barn fra Gothenborg. 1 måned. Paa rejse til Rh . . ??

8. Nov. 1816 - 11. Nov. 1816 - Ida Marie Dierach - Toldbetjent Dierach 's datter i Helsingør - 11 uger

30. Nov. 1816 - 3. Dec. 1816 - Mariane Borries - Grosserer Borries 's datter i Helsingør - 1 år og 2 måneder - Født 22. Sept. Hjemmedøbt af mig d. 27. Oct. 1816 -

4. Jan. 1817 - 8. Jan. 1817 - Cathrine Lovise Webster, født Rudolph - Skrædermester Webster 's hustru i Helsingør - 55 år -

5. Jan. 1817 - 10. Jan. 1817 - Anne Marie Lund - Steenhugger Lund 's barn paa Helsingørs Owerdrev - 10 måneder

15. Jan. 1817 - 18. Jan. 1817 - Sophie Frederikke Schlosherich - Afdøde underofficeer ved Kronens Regiment,
Schloserich 's datter. I Helsingør - 7 år.

7. Febr. 1817 - 11. Febr. 1817 - Marie Tønnesen, født Jørgensdatter - Owerkonstabel Ole Tønnesen 's hustru i Helsingør af 9. artill. comp. - 29 år

19. Apr. 1817 - 26. Apr. 1817 - Susanne Elisabeth Badin, født Sandal - Spansk wiceconsul Badin 's hustru, i Helsingør - 23 år 

27. Maj 1817 - 30. Maj 1817 - Dødfødt -   Prøjsisk wicekonsul Hans Peter Holm 's og hustru frue Ulrike Mariane Holm 's , født Brønlund, 26 år, dødfødte pigebarn i 7. måned fuldbaaren, efter lægens mening dødt i moders liv i 30 timer, frembragt ved wending af justitsraad Meza d. 27. Maj klokken 3 eftermiddag efter at gjordemoder Holm og . . . . ?? var blevet kaldt klokken 7 samme dags morgen uden . . .?? efter gjordemoderens mundtlige forstilling. De anvendte midler at faa det i live uden nytte, da det . . .??  wæret for længe dødt. Aarsagen hertil 24 timers brækning før fødslen og blods fortabelse. Moderens 5. barn hvoraf de 2 første og dette for tidligt og dødfødte. Begravet d. 30. Maj 1817.

9. Juni 1817 - 12. Juni 1817 - Anne Kathrine Krestensdatter - Underwandmand Chresten Hansen Henninges datter i Helsingør - 5 måneder -

8. Juni 1817 - 12. Juni 1817 - Anne Marie Hyppinger - Underofficeer ved Kronens reg. Joseph Hyppinger 's uægte barn med tjenestekarl Anders Larsen 's selv fraskildte kone Bodil Svendsdatter i Helsingør. Mældt politimester Mariboe det. - 14 dage - Uægte barn, født d. 25. Maj 1817, hjemmedøbt af gjordemoder From d. 8. Juni -

10. Juni 1817 - 13. Juni 1817 - Anne Pedersdatter Unnerød - K. . . bagersvend ?? Unnerød 's hustru i Helsingør. 45 år Død i fattighuset -

1. Aug. 1817 - 5. Aug. 1817 - Marie Wilhelmine Svedstrup, Kommandant ved Kronens Regiment Svedstrup 's datter i Helsingør 2½ år

22. Aug. 1817 - 26. Aug. 1817 - Ane Kresttine Berg, født Moltz - Etatsraad og kammeraad ved Øresunds Toldkammer, Berg 's hustru i Helsingør - 63 år

24. Aug. 1817 - 29. Aug. 1817 - Mariane Borries født Classen - Grosserer Borries 's hustru i Helsingør - 26 år -

31. Aug. 1817 - 5. Sept. 1817 - Margrethe Willumsen - Snedker Willumsen 's enke i Helsingør - 60 år -

19. Oct. 1817 - 22. Oct. 1817 - Dødfødt -   Artillerist Peder Larsen 's og hustru, Cecilie Andersdatter 's dødfødte pigebarn 8 måneder gammelt i moders liv fødtes den 19. Oct. kl. 12 middag. Det kom naturligt uden wending af . . .?? . Moderen været syg en maaned. De anvendte midler til at bringe det i liwe igjen war forgjæwes. Moderen er 36 aar gammel har forhen født 9 børn meget godt og intet dødfødt barn førend dette. Efter gjordemoder Froms beretning.

20. Oct. 1817 - 24. Oct. 1817 - Maria Magdalena Lehmann - Sergeant ved Kronens Regiment Lehmann 's hustru i Helsingør. 60 år

24. Nov. 1817 - 27. Nov. 1817 - Bente Kristine Søderstrøm - Uægte barn af tjenestepige Sophie Søderstrøm og snedkersvend P. Kjær i Helsingør. - 3 uger -

17. Febr. 1818 - 21. febr. 1818 - Helene Sophie Foyelstrøm - Skomagersvend Lars Magnus Foyelstrøm 's datter, i Helsingør - 4½ år

2. Marts 1818 - 6. Marts 1818 - Christiane Tofte - Fattighuuslem i Helsingør - 72 år

5. April 1818 - 8. April 1818 - Mette Kirstine Woodstrup - Datter af arbejdsmand Woodstrup i Helsingør - 7 år

7. Maj 1818 - 13. Maj 1818 - Frederike Dorthea Claesen - Afd. borgerlig artillerist J. Claesen 's enke, i Helsingør - 56 år - Mældt direktionen hos Pangsions . . .?? d. 15. Maj.

29. maj 1818 - 3. Juni1818 - Elisabeth Wilhelmine Svendsen - Underofficeer ved kronens Regiment Svendsens Datter i Helsingør - 1 1/4 år

11. Juni 1818 - 15. Juni 1818 - Anne Marie Truelsdatter - Tjenestepige Sophie Charlotte Bjergs Barn, i Helsingør - 7 måneder

2. Aug. 1818 - 7. Aug. 1818 - Cecilie Petronille Holmberg - Skomagermester Holmberg 's datter, i Helsingør - 7 år

6. Sept. 1818 - 10. Sept. 1818 - Marie Henriette Haagensen Sadelmagersvend Gunder Haagensen 's datter af Kjøbenhavn - 7½ år

20. Sept. 1818 - 24. Sept. 1818 - Marie Henrine - Datter af tjenestepige Anne Sophie Hansdatter og tjener Hendrich B . . .?? I Helsingør - ½ år  [Faderens efternavn svært læseligt, måske 'Brown']

17. Dec. 1818 - 22. dec. 1818 - Birthe Kirstine Pedersen  - Bryggersvend Jens Pedersens enke, Helsingørs Owerdrev -
67 år -

5. jan. 1819 - 8. jan. 1819 - Ellen Caroline - Underofficeer ved Kronens Regiment, Jens Greises hustru, i Helsingør - 50 ½ år

4. jan. 1819 - 9. jan. 1819 - Cathrine Sidse Seiffert - Hos faderen, reebslager Seiffert. I Helsingør - 18 år   [ Ses til tider stavet 'Seifert']

28. Jan. 1819 - 2. Febr. 1819 - Marthe Julie Henningsen - Barn hos moderen enken Kristine Henningsen i Helsingør - 6½ år

12. Febr. 1819 - 17. Febr. 1819 - Johanne Lucie Mygind - [død] Hos sin broder organist Mygind ved St. Mariæ Kirke i Helsingør - 37 år.
*****
[Hermann Willer Mygind døbt i Thisted 11/1 1765. Student fra Ålborg 1784. Fik sin lille arv efter faderen udbetalt 1792 i København. Fra 1/1 1803 til 1824 var han organist ved Sct. Mariæ kirke i Helsingør og var derefter fra 14/2 1824 organist ved Sct. Olai kirke s. st. Han døde ugift i Helsingør 17/3 1834. (Venligst meddelt af H. J. Mygind)  fra Cai Myginds bog
"Mygindslægter fra Mygindgård  ved Assens"]
[Endvidere: Johanne Lucie Mygind er født 1777 og døbt 26 juni 1777 i Ræhr, Hjørring. Ligeledes meddelt af H. J. Mygind]


24. febr. 1819 - 1. Marts 1819 - Margrethe Roholdt - Enke hos hr. kjøbmand Braunbehrens i Helsingør. 74 ½ år

11. Marts 1819 - 15. Marts 1819 - Dødfødt -   Kjøbmand Johannes von Bergen og hustru Sophie von Bergen 's dødfødte pigebarn i 9. måned. Født den 11. Marts 1819 begravet den 15. Marts.

9. Marts 1819 - 15. Marts 1819 - Bodil Stine Jacobsdatter - Arbeidsmand Jacob Christiansens barn i Helsingør - 2 år

19. Maj 1819 - 23. Maj 1819 - Cecilie Margrethe Wetterberg - SkomagerWetterberg 's barn i Helsingør - 1 måned - Hjemmedøbt af gjordemoder Urban den 17. Mai formedelst sygdom. -

19. Juny 1819 - 27. Juny 1819 - Gundil Marie Nielsdatter - Enke hos underoff. Bøgebierg i Helsingør - 74 år

26. Juli 1819 - 29. Juli 1819 - Ane Cathrine Møller født Vildt - Smeden Møllers hustru - 53 år - Selvmorderinde. Begravet uden jordpaakastelse ifølge amtets . . .?? [ Det sidste : Amtets . . . ?? kan jeg ikke tyde, men sandsynligvis skal der står 'tilladelse'..]

30. Juli 1819 - 2. Aug. 1819 - Vilhelmine Bekker - Marskandiser Becker 's hustru - 40 år Selvmorderinde. Begravet uden jordpaakastelse ifølge amtets . . .?? [ Det sidste : Amtets . . . ?? kan jeg ikke tyde, men sandsynligvis skal der står 'tilladelse'].

31. Juli 1819 - 3. Aug. 1819 - Sophie Unger - Fattiglem i Helsingør - 46 år.

17. Aug. 1819 - 21. Aug. 1819 - Charlotte Elisabeth Tuxen født Klinfeldt !! - Admiralitetscommosair Louis Tuxen 's hustru af Helsingør. 64 år  [I Ft. 1801 er afdødes navn 'Klingfeldt' og mandens navn 'Toren'- Tuxen er sikkert det korrekte]

15. Sept. 1819 - 18. Sept. 1819 - Nicoline Vilhelmine Algreen En datter af tjenestekarl Peter Algreen af Helsingør - 12 år

24. Sept. 1819 - 28. Sept. 1819 - Else Vodstrup - Arbeidsmand Vodstrup 's barn af Helsingør - 10 år

9. Oct. 1819 - 13. Oct. 1819 - Caroline Vilhelmine Marie Herholdt - Bagermester Herholdt 's barn 3/4 år

22. Oct. 1819 - 26. Oct. 1819 - Johanne Olsen - Fattighuuslem - 40 år

3. Nov. 1819 - 6. Nov. 1819 - Ane Grethe Würtz - Arbeidsmand Henrik Würtz 's barn - 17 dage

13. Nov. 1819  - 17. Nov. 1819  - Ane Cathrine - Matros Cornelius Rasmussens barn - 18 dage

16. Nov. 1819 - 19. Nov. 1819 - Ingeborg Marie Svendsen - Fattiglem i Helsingør - 82 år

24. Nov. 1819 - 26. Nov. 1819 - Ane Kirstine - Uægte barn af underofficeer Gilz af Kronens Reg. - 3 uger - Født og død hos underofficeer Schrøder af K. R. -

27. Nov. 1819 - 2. Dec. 1819 - Kirsten Andersdatter - Fattighuuslem i Helsingør - 76 år -

26. Nov. 1819 - 3. Dec. 1819  - Ane Marie, - Smith's enke - Hospitalslem i Helsingør - 80 år

27. Dec. 1819 - 27. Dec. 1819  - Mette Marie Halvorsen - Fattighuuslem 60 år [ Denne post er skrevet i margenen, og således åbenbart glemt.]

23. Januar 1820 - 29. Jan. 1820 - Anna Margrethe v. Friis, født Wederkink ] Capitain Fries 'es frue - 42 år -
[Døbt i Ringsted 30. Apr. 1778 Anna Margrethe Cathrine Wederkinch, forældre: Thoer Hansen Wederkinch og Marie Magdalene Saxesen, venligst meddelt af H. J. Mygind]


5. Febr. 1820 - 10. Febr. 1820 - Madame Bolette Cathrine sal. Nielsens Enke i Helsingør - 58 år

11. febr. 1820 - 16. Febr. 1820 - Karen Olsdatter - Fattighuuslem Ibid. - 56 år

24. Febr. 1820 - 28. Febr. 1820 - Ingeborg Jensdatter - Fattighuuslem, Ibid. 42 år -

10. Marts 1820 - 15. Marts 1820 - Johanne Amdrup født Søderstrøm. Enke efter kjøbmand Amdrup, ibid. - 56 år -

10. April 1820 - 15. April 1820 - Mathilde - En datter af bager Hank ibid - 1½ år

17. April 1820 - 21. April 1820 - Margrethe Marie Petz født Schiersin - Bager Peetz 'es hustrue ibid - 42 år -

18. April 1820 - 22. April 1820 - Helene Cecilie - Bødker Hørling 's kone ibid. - 52 år - Selvmorderske, hængte sig selv i Marienlyst have.

18. April 1820 - 21. April 1820 - Ane Elisabeth - En datter af Niels Jensen, Marqwetender paa Cronborg. - 11 uger -

21. April 1820 - 24. April 1820 - Ane Kirstine Nielsdatter - Fattighuslem i Helsingør. - 84 år

23. April 1820 - 27. April 1820 - Ingeborg Svendsdatter - Enke opholdende sig hos linnedvæver Askeløv i Helsingør - 84 år 

26. April 1820 - 2. Maj 1820 - Ane Frey - Enke og fattiglem - 47 år -

30. April 1820 - 3. Maj 1820 - Lisbeth Jensen - Fattiglem - 74 år -

30. April 1820 - 5. Maj 1820 - Barbara Buchter - Enke og hospitalslem - 63 år - Født i Muhlhausen - [ Når det præciseres at hun er født i udlandet, skyldes det at fremmede frit kunne vælge kirke uanset hvor i Helsingør de boede]

6. Juni 1820 - 12. Juni 1820 - Ane Sophie Menz - Enke efter bager Menz, hospitalslem. 70 år -

13. Juni 1820 - 17. Juni 1820 - Bodil Kirstine Schov - Enke, fattighuuslem - 70 år -

21. Juni 1820 - 26. Juni 1820 - Magdalene Elisabeth født Wederkink  -  Afskediget oberjæger Johan Heinrick Richter 's hustrue - af Helsingør - 45 år -

30. Juni 1820 - 4. Juli 1820 - Karen Pedersdatter - Færgemand Michel Andersen 's enke af Helsingør. 42 år - Har hængt sig selv af . . . .?? Begravet med jordpaakastelse efter Amtets bevilling af 2. Juli 1820. - [ Måske der står: 'Har hængt sig selv af elendighed']

24. Juni 1820 - 3. Juli 1820 - Dorothea Sophie Wilhelmine - Pigen Ane Kirstine Nielsen 's uægte barn - ½ år

16. Juli 1820 - 19. Juli 1820 - Louise Amalia - En datter af corporal Jens Svendsen, ibid - 10 år -

23 Aug. 1820 - 26. Aug. 1820 - Ane Marie Larsdatter - Uægte barn som forsørgedes af fattigvæsenet. - 5 uger -  Nr. 149 i det alm. jævnf. reg.

7. Sept. 1820 - 11. Sept. 1820 - Birgitte Trolle - Enke efter organist Trolle ved St. Olai Kirke, ibid. - 78 år

8. Sept. 1820 - 12. Sept. 1820 - Ellen Braade - Fattiglem, ibid - 86 år -

16. Sept. 1820 - 21. Sept. 1820 - Ane Margrethe - En datter af skolelærer Richter - 7½ år

1. Oct. 1820 - 6. Oct. 1820 - Inger Kirstine Jansen - Toldbetjent Jansen 's enke - 72 år -

10. oct. 1820 - 14. Oct. 1820 - Louise Ringlieb født Olsen - Underofficeer Ringlieb 's enke. - Alder ikke oplyst. -  Nr. 184 i jævnføringsregisteret.

15. Oct. 1820 - 20. Oct. 1820 - Ane Margrethe Elisabeth Larsdatter - Arbeidsmand D. Kirchner 's hustru - 48 år -

24. Nov. 1820 - 1. Dec. 1820 - Ane Kirstine, Schov 's enke - Hospitalslem, ibid - 76 år -

25. Nov. 1820 - 27. Nov. 1820 - Dødfødt - Muursvend Johan Krüger 

6. Dec. 1820 - 11. Dec. 1820 - Johanne - Tjenestepige hos kjøbmand Salling. - 51 år

12. Dec. 1820 - 15. Dec. 1820 - Caroline Frederikke - Sophie Duhton 's uægte barn ?? 1 år  [Sophies efternavn meget gnidret, delvis gættet, og kan være forkert.]

11. Jan. 1821 - 16. Jan. 1821 - Caroline Stein født Becker - Enke og fattiglem, ibid - 70 år -

30. Dec. 1820 - 5. Jan. 1821 - Ane Margrethe Thorstrøm - Handskemager Thorstrøm 's datter, ibid - 18 år ??  [Alderen meget småt skrevet, kan være forkert]

4. Jan. 1821 - 29. Jan. 1821 - Ane Sophie Carlstrøm - Skomager Carlstrøm 's hustru, ibid - 22 år

28. Jan. 1821 - 2. Febr. 1821 - Cathrine Thuesen - Fattiglem ibid - 80 år -

29. Jan. 1821 - 2. Febr. 1821 - Johanne Marie Wunz - Kjelderkarl Henrich Wunz 's barn ibid. 24 timer -

6. Febr. 1821 - 13. Febr. 1821 - Birgitte Schmidt født Lemmeke Enke efter kjøbmand Schmidt, ibid. !! - 74 år -  [I Ft. 1801 er han bagermester]

11. Febr. 1821 - 15. febr. 1821 - Ida Lovise - Sophie Lindberg's uægte barn, ibid. 5 år -

16. Febr. 1821 - 19. Febr. 1821  - Sisse Pedersdatter - Arbedsmand Lars Christensen kone, ibid. - 63 år -

15. Marts 1821 - 19. Febr. 1821  - Ane Dorthe Pedersdatter - Forhen tjenestepige, ibid - 32 år -

17. Marts 1821- 24. Marts 1821 - Jomfru Eleonora Spat !! - Hospitalslem, ibid - 78 år.  [Spat set stavet 'Spæth']

17. Marts 1821- 24. Marts 1821 - Kirstine Wichmann - Fattiglem, ibid  55 år

17. April 1821 - 21. April 1821 - Christiane - En datter af bryggerkarl Svend Møller, ibid - 6 år

14. Maj 1821 - 19. Maj 1821 - Christiane Lund - Gangkone i Helsingør Hospital - 51 år

1. Juni 1821 - 4. Jui 1821 - Christiane - Fisker Peter Ebbeseb 's datter - 7 år

9. August 1821 - 13. Aug. 1821 - Dødfødt - Bagermester Telze 's dødfødte datter ?? -  Fødslen var naturlig. De sædvanlige midler for at bringe liv i barnet blewe forgjeves. Moderens alder og fødselen langvarig formentlig aarsagen til . . . . ?? [ Gnidret og udtværet.- Usikkerhed om navnet 'Telze'. Meget uklart skrevet]

17. Aug. 1821 - 21. Aug. 1821 - Margrethe Møller, født Bager Høker Martin Møllers hustru - 64 år

24. Aug. 1821 - 27. Aug. 1821 - Justine Emilie - Reebslager Ole Rønnings barn - 17 uger

27. Aug. 1821 - 30. Aug. 1821 - Udøbt pige - Snedker Vedin 's udøbte barn - 2 dage

30. Sept. 1821 - 5. Oct. 1821 - Ane Larsen - Fattiglem - 60 år

20. Oct. 1821 - 26. Oct. 1821  - Trine Marie - Sømand Peter Jensens barn - 10 dage

10. Nov. 1821 - 13. Nov. 1821 - Uline [ell. Oline] - Slagter Peder Hansen 's barn. 1 år

22. Nov. 1821 - 26. Nov. 1821 - Martha Maria - Fattighuslem - 50 år

18. Dec. 1821 - 22. Dec. 1821 - Ane Kirstine født Bakke - Meelhandler Lars Poulsens hustru - 33 år

20. Dec. 1821 - 24. Dec. 1821 - Pernille Sasser - Fattighuslem - 70 år

19. Jan. 1822 - 23. Jan. 1822 - Dorthe Bendtsdatter - Fattighuslem - 60 år

2. Jan. 1822 - 28. Jan. 1822 - Birthe Marie Reinhart - Hospitalslem - 80 år

19. Jan. 1822 - 25. Jan. 1822 - Gustava Marie - Fattighuslem  - 1 år

31. Jan. 1822 - 4. Febr. 1822 - Susanne Marie  - Grønthandler Würz 's barn - 3½ år

19. Febr. 1822 - 22. Febr. 1822 - Ellen Marie Hasund ?? - Tømmersvend Christen Has . . . ?? kone [ Meget sammengnidret umuligt at afgøre med sikkerhed hvad navnet er, måske Haslund] 40 år

25. Febr. 1822 - 1. Marts 1822 - Jacobine Sabine - En datter af reebslager Brassel  - 8 måneder

2. Marts 1822 - 8. Marts 1822 - Anne Marie Møller - Fattighuuslem - 66 år

23. Marts 1822 - 27. Marts 1822 - Ulrikke Søderberg - Fattighuuslem - 70 år

8. April 1822 - 14. April 1822 - Marie Dorothea Bakke født Høj ?? Artilleriløjtnant Bakke 's frue - 37 år  [Fødenavnet meget gnidret, kan være fejllæst.]

14. April 1822 - 18. April 1822 - Elisabeth Pedersdatter - Wægter Niels Børgesen Dageløkkes hustru - 40 år

22. April 1822 - 24. April 1822 - Johan Frederik Unmach Fattighuuslem - 70 år  [Dette må være en fejlindførelse, burde retteligt høre under mænd!]

5. Juni 1822 - 8. Juni 1822 - Emilie Christine - En datter af tjener Peter Gunnersen. - 4 måneder

19. Juni 1822 - 22. Juni 1822 - Dødfødt - Wærtshuusholder Gryderup 's dødfødte barn -  Gjordemoderen Madame Christensen.

19. Juni 1822 - 24. Juni 1822 - Mette Nordstrøm - Fattiglem - 60 år

30. Juni 1822 - 3. Juli 1822 - Mette, Kolbes enke - Fattiglem - 62 år

6. Juli 1822 - 9. Juli 1822 - Johnne Møller - Enke efter woldmester Møller - 60 år

26. Juli 1822 - 3. August 1822 - Johanne Cathrine Lange - Fattiglem i Helsingør - 87 år

5. Aug. 1822 - 9. Aug. 1822 - Ane Marie Brudager - Corporal Brudager 's kone - 37 år

20. August 1822 - 23. Aug. 1822 - Johnne Severine Schloserick - Fattiglem  - 60 år

26. Aug. 1822 - 31. Aug. 1822 - Marie Anesine Bremer - Toldbetjent Winther 's stifdatter - 23 år

20. Sept. 1822 - 24. Sept. 1822 - Bodil Hansdatter - Tjenestekarl Hans Larsens hustru - 46 år

27. Sept. 1822 - 2. Oct. 1822 - Ane Sophie Margrethe født Holm - Enrolleret matros Jacob Jacobsens hustru - 30 år

30. Sept. 1822 - 4. Oct. 1822 - Jacobine Pauline - Underofficeer Tystofte 's barn - ½ år

26. Oct. 1822 - 1. Nov. 1822 - Karen Svendsen - Hospitalslem - 56 år.

27. Nov. 1822 - 30. Nov. 1822 - Snedker Vedin 's dødfødte barn -

9. Dec. 1822 - 13. dec. 1822 - Sophie Dutok ?? - Fattighuuslem - 44 år  [ Efternavnet meget gnidret, delvis gættet]

12. Dec. 1822 - 16. Dec. 1822 - Helene Lorenzen - Matros Lorenz Christensens kone - 34 år

17. Dec. 1822 - 21. Dec. 1822 - Ellen Magnussen - Fattighuuslem - 50 år

Dødsdag ej oplyst - 10. Jan. 1823 - Dorothea Pedersdatter Arbejdsmand Værløse 's hustru. Alder ej oplyst -  [Denne post er åbenbart blevet glemt, idet den er tilføjet i margenen.]

Dødsdag ej oplyst - 11. Jan.  1823 - Willumsens enke af Hospitalet.  Alder ej oplyst -  [Denne post er åbenbart blevet glemt, idet den er tilføjet i margenen.]

4. Jan. 1823 8. jan. 1823 - Frederikke Susanne Wostrup - En datter af politibetjent Wostrup - 1 år -

5. Jan. 1823 - 10. Jan. 1823 - Karen - Johan Jesper Bøgebirk 's barn - 4 timer

17. Jan. 1823 - 22. Jan. 1823 - Frederikke - Slagtersvend Peder Hansen 's datter - 8 år

30. Jan. 1823 - 4. Febr. 1823 - Kirstine Møller - Fattighuuslem - 86 år

11. Marts 1823 - 14. Marts 1823 - Johanne Frederikke - En datter af tømmersvend Peter Enevoldsen - 3 uger

29. Marts 1823 - 2. April 1823 - Sophie Frederikke - Muursvend Svendsen 's barn - 4 år

1. April 1823 - 4. April 1823 - Petræa Oline Espeling - Underofficeer Lange 's pleiebarn - ½ år

26. Marts 1823 - 3. April 1823 - Marie Elisabeth Ingversen født K . . ?? Enke efter Major Ingversen - 78 år  [Fødenavnet meget kort men gnidret]

13. April 1823 - 17. April 1823-  Ane Kirstine Meyle - Depotsergeant Meyle 's kone - 71 år

24. April 1823 - 30. April 1823 - Mette Marie Agerup - MalermesterAgerup 's enke - 76 år

Dødsdag ej oplyst - 23. April 1823 - Sophie Holmqvist - Fattiglem - Alder ej oplyst -  [ Posten åbenbart glemt da den er skrevet i margenen. -]

Dødsdag ej oplyst - 16. Maj 1823 - Marie Roebstorff - Fattiglem - Alder ej oplyst -  [ Posten åbenbart glemt da den er skrevet i margenen. -]

6. Maj 1823 - 10. Maj 1823 - Udøbt - Fruentimmeret Ane Kristine Brandt 's udøbte barn 12 dage -

31. Maj 1823 - 4. Juni 1823 - Ellen Dragsted - Fattiglem - 30 år  -

23. Maj 1823 - 27. Maj 1823 - Johanne Bos - Hattemagersvend Sandberg 's hustru - 36 år

15. Maj 1823 - 20. Maj 1823 - Helene Christine Johnsen - Fattighuslem  - 35 år

8. Juni 1823 - 12. Juni 1823 - Karen Paulsdatter - Hospitalslem - 76 år

13. Juni 1823 - 16. Juni 1823 - Birthe Kirstine - Hospitalslem - 84 år

15. Juni 1823 - 16. Juni 1823 - Marie Ebbesen ?? Fattighuuslem - 60 år  [Efternavnet meget gnidret, kan også læses Esbersen]

30. Juni 1823 - 4. Juli 1823 - Lasine Jensdatter - Arbejdsmand Jens Ulrik 's datter - 3 år

4. Juli 1823 - 9. Juli 1823 - Anne C. Schulz - Hospitalslem, handskemager Schulz 's enke - 70 år

15. Juli 1823 - 18. Juli 1823   - Maria Kirstine Bent Mogensen  - Fattighuuslem - 60 år

3. August 1823      - 6. August 1823 - Petronelle Salomonsen - En datter af færgemand Otto Salomonsen - 27 år

16. Aug. 1823 - 21. Aug. 1823 - Sophie Wolter - Hospitalslem, Blikkenslager Wolters enke - 70 år

20. Aug. 1823  - 23. Aug. 1823  - Sophie Marie Theresia - Grønthandler Ole Rønning 's datter - 1 år

5. Sept. 1823 - 9. Sept. 1823 - Birthe Marie Ellerød - Hospitalslem - 69 år

12. Sept. 1823 - 16. Sept. 1823 - Johanne Louise Kindt - Fattighuslem - 49 år

21. Sept. 1823 - 26. Sept. 1823 - Dødfødt - Muursvend Bendt Johansen 's dødfødte barn -

14. Nov. 1823 - 18. Nov. 1823 - Helene Rumberg - Sergeant Jacob Paul Petersen Kiøbenhavn 's hustru - 36 år

23. Nov. 1823 - 29. Nov. 1823 - Karen Madsdatter - Smedmester Jens Hillern 's enke - 85 år

5. Dec. 1823 - 10. Dec. 1823 - Marie Dorothea - N. . .?? Wolfenberg 's datter - 13 dage  [Wolfenbergs fornavn meget vanskeligt at få mening med: 'Nhrrven' ??]

8. jan. 1824 - 12. Jan 1824 - Johanne Maria Løwe - Underofficeer Løwe 's hustru - 52 år

29. Jan. 1824 - 3Febr. 1824 Ane Kirstine Hansen - Hospitalslem - 65 år

9. Febr. 1824 - 13. Febr. 1824 - Nille - Wægter Ole Petersens datter - 18 dage

9. Febr. 1824 14. Febr. 1824 - Kirstine Lindberg - Hospitalslem - 63 år

16. Febr. 1824 20. Febr. 1824 - Elisabeth - Qwinde Trine Bigand 's datter - 16 dage

21. Febr. 1824 - 23. Febr. 1824 - Dødfødt - Qwinde Johanne Slorfrich 's dødfødte barn ??   [Johannes efternavn meget uklart skrevet, delvis gættet]

7. Marts 1824 - 11. Marts 1824 - Sara Lovise Reuterdahl - En datter af afdøde skomager Reuterdahl - 14 år

4. Marts 1824 - 9. Marts 1824 - Ane Petersen - Enke - 46 år

5. Marts 1824 - 9. Marts 1824 - Sophie Landager - Hospitalslem - 78 år

11. Marts 1824 - 16. Marts 1824 - Marie Richter - Enke - 77 år

18. April 1824 - 23. April 1824 - Wilhelmine Marie - En datter af færgemand Bakke - 2 år

28. April 1824 - 3. Maj 1824 - Kirstine Nielsdatter - Bødkerenke - 81 år

8. Marts 1824 - 10. Marts 1824 - Betzy Christiane - Qwinde Johanne Theilgaard - 11 dage

14. Maj 1824 - 19. Maj 1824 - Ane Cathrine Terkelsen - Fattighuuslem - 87 år

18. Maj 1824 - 21. Maj 1824 - Barbara Heinsmann - Fattig enke - 87 år  [ I Ft. 1801 Vaskerkone]

30. Maj 1824 - 2. Juni 1824 - Birthe Marie Olsen - Fattighuuslem - 84 år

29. Maj 1824 - 3. Juni 1824 - Ane Elling - Hospitalslem - 75 år

1. Juni 1824 - 4. Juni 1824 - Maria Mørk - Fattighuuslem - 54 år

23. Juni 1824 - 26. Juni 1824 - Birthe Jensdatter - Fattighuuslem - 57 år

18. Aug. 1824 - 24. Aug. 1824 - Frue Amalia Christiane Caroline Jørgensen, født Løwe - Pensioneret Oberlieutenant Jørgensen 's hustru - 65 år

30. Aug. 1824 - 4. Sept. 1824 - Juliane Marie Welding - Afgangne Capitain Welding 's enke - 66 år

20. Sept. 1824 - 23. Sept. 1824 - Kirstine Cathrine Grønbek - Toldbetjent Grønbek 's fraskilte hustru - 60 år

1. Oct. 1824 - 5. Oct. 1824 - Maren Nielsdatter - Fattiglem - 60 år

18. Oct. 1824 - 21. Oct. 1824 - Ane Dorothea - Tambour Gilz 's hustru - 55 år

6. Nov. 1824 - 10. Nov. 1824 - Karen Hansdatter Holmberg - Skrædersvend Andres Johnsen Holmberg 's hustru - 42 år

20. Nov. 1824 - 26. Nov. 1824 - Ellen Petersen - Maler Petersens enke - 80 år

20. Dec. 1824 - 24. dec. 1824 - Frue Cathrine Larsine Arnholz født Grüner - Premierlieutenant Arnholz frue - 27 år

23. Dec. 1824 - 28. dec. 1824 - Frue Anne Marie Onserud født Møller Oberstlieutenant v. Onseruds frue - 66 år

22. Dec. 1824 - 28. dec. 1824 - Enke Maren Møller - Hospitalslem - 67 år

26. Dec. 1824 - 30. Dec. 1824 - Anna Nielsen - Bagermester Ernst Luhtenberg 's hustru - 30 år