St. Olai sogn, Helsingør:

Døde kvindekøn fra 12. Jan. 1828 til 25. Dec 1831.

Tilbage til Helsingør

Listen kan indeholde taste- og tyde- og sjuskefejl, så kontrollér venligst i kilden på arkivet.
Meddelelser om korrektioner modtages med taknemmelighed.

[Mine kommentarer er i skarpe paranteser.]

Anno 1828

Nr.
Dødsdato
Begravelsesdato
Navne, alder, bestilling og anmærkninger.
1
12. Jan. 1828
18. Jan. 1828
Christiane Tegner født Christophersen, Enke efter agent Tegner, 64 år. Død paa Borupgaard under Tikjøb sogn.
2
18. Jan. 1828
23. Jan. 1828
Anne Lindqvist, Arbejdsmand Lars Olsens hustru, 38 år, Død paa Cronborg Ladegaards jorder.
3
26. Jan. 1828
30. Jan. 1828
Engelise Margrethe Carlsen, Handskemager Carlsens datter, 27 år.
4
30. Jan. 1828
5. Febr. 1828
Margrethe Christiane Bartholin, Frøken, 82 år.
5
8. Febr. 1828
16. Febr. 1828
Lovise Augusta Becholt, Uægte barn af pigen Johanne Marie Berg, 5 uger.
6
26. Febr. 1828
3. Marts 1828
Margrethe Christensdatter, Muurmester Chr. Wallins hustru, 37 år.
7
19. Marts 1828
24. Marts 1828
Anna Henningsen, Slagtersvend Urbans kone, 55 år.
8
3. April 1828
8. April 1828
Kirstine Heller, Smedmester Fred. Johnsens kone, 38 år.
9
15. April 1828
19. April 1828
Inger Marie Haack, Enke efter politibetjent Haack, 37 år.
10
22. Maj 128
27. Maj 1828
Marie Kirstine, uægte barn af pigen Kirstine Ibsen, 3 uger, født og døbt i Tikjøb.
11
27. Maj 1828
31. Maj 1828
Bodel Kirstine Deichmann, enke efter handskemager Deichmann, 83 år.
12
3. Juni 1828
7. Juni 1828
Maren Hansdatter, Muursvend Niels Wallins hustru, 49 år.
13
12. Juni 1828
17. Juni 1828
Hedevig Tillich, Frøken, 75 år.
14
19. Juli 1828
23. Juli 1828
Marthe Elisabeth Mittelsted, datter af afd. bødkermester J. J. Mittelsted 29 år.
15
17. Juli 1828
23. Juli 1828
Caroline Elisabeth von Nottbeck, Frøken, den svenske consul Ahman's kones søster, 26 år.
16
24. Juli 1828
28. Juli 1828
Anne Kirstine Petersen, Wægter Ole Petersens datter, 11 uger, Fri jord.
17
29. Juli 1828
2. Aug. 1828
Hermandine Kirstine Elisabeth Hansen, Brygger Johan Senius Hansens datter, 3½ år
18
8. Aug. 1828 
12. Aug. 1828 
Ellen Kirstine Jensen, Tjenestekarl Jens Jensens datter, 4 uger.
19
20. August 1828 
26. Aug. 1828 
Abigael Johanne Tegner, født Giebelhausen, Møller Tegners hustru, 22½ år 
20
24. August 1828 
27. August 1828 
Anne Broge, Økonoma wed Fattiges Sygehuus, 52 år, Manden bortrømt.
21
10. Sept. 1828 
12. Sept. 1828 
Maren Nielsdatter, Tjenestepige, 27 år, Fri jord. 
22
17. Sept. 1828 
23. Sept. 1828 
Marie Norrie, Grosserer Norries hustru, 35 år, ført død hertil fra K . . .?? 
[ Måske fra 'København'
23
 27. Sept. 1828
29. Sept. 1828 
Johanne Margrethe Schaltz, Arbejdsmand Schaltz ' hustru. 45 år.
24
27. Sept. 1828 
29. Sept. 1828 
Anne Kirstine Andersdatter, Enke og fattighuuslem, 45 år. 
25
27. Sept. 1828 
30. Sep. 1828
Adolphine Catharine Nielsen, Litzenbr. N. N. Svanes datter, 6 uger.
[Måske 6 dage, meget gnidret]
26
29. Sept. 1828 
1. Oct. 1828 
Cecilie Abrahamsen født Holmberg, Skomager Abrahamsens hustru, 37 år. 
27
30. Sept. 1828 
3. Oct. 1828 
Anne Petersen, Svensk fruentimmer, 50 år, Fri jord. 
28
 30. Oct. 1828
7. Nov. 1828 
Wilhelmine Andrea Tegner, Lieutn. og møller Tegner's datter, 3 mnd. Døde i Nyekjøbing i Odsherred. 
29
3. Nov. 1828 
8. Nov. 1828 
Else Christine Rasmussen født Bruun, Enke efter kjøbmand Greg. Chr. Rasmussen af Ringsted. Døde under sit besøg her, havde ellers sit ophold i Kjøge.
30
7. Nov. 1828 
12. Nov. 1828 
Kirstine Andersen, Fattigwæsens lem,  70 år.
31
9. Nov. 1828 
12. Nov. 1828 
Charlotte Sophie Lohmann, Pigen Anne Marie Andersens uægte barn, 5 dage. 
32
29. Nov. 1828 
4. Dec. 1828 
Adolphine Sophie Sicher, Datter af Regimentsqvarteermester og  toldbtjent Sicher, 19 år.
33
1. Dec. 1828 
5. Dec. 1828 
Christiane Maria tegner, Steddatter af premiererlieutenant i søetaten Tegner, 8 år, Ført hertil fra Kjøbenhavn.
34
3. Dec. 1828
6. Dec. 1828
Catharine Mathilde Rasmusen, Datter af skomager R. Rasmussen, 5 dage.

Anno 1829.


Nr.
Dødsdag
Begravelsesdag
Navne, alder, bestilling og anmærkninger.
1
2. Jan. 1829
6. Jan 1829
Inge Tobiasen født Petersen, Enke efter Lods H. Tobiasen, 88 år
2
15. Jan, 1829 
20. Jan. 1829 
Marie Conradine Poulsen, Urberg 's enke 's uægte barn, 1. 3/4 år. 
3
2. Febr. 1829 
5. Febr. 1829 
Petrine Christiane Juliette Petersen, Uægte barn af pigen Charlotte Brandt,
2 år. 
4
9. Febr. 1829
16. Febr. 1829
Andrea Frederikke Hansen, Datter af muursvend Lars Hansen, 8 år.
5
13. Febr. 1829
18. Febr. 1829
Kirstine Sahlstrøm, Svensk fruentimmer, 57 år.
6
8. Marts 1829
13. Marts 1829
Janette Dorothea Mathisen, Skomagermester Lars Svendsens hustru, 44 år.
7
11. Marts 1829
16. Marts 1829
Emilie Therese Møller, Uægte barn af pigen Christiane Wilhelmine Nissen. 1 år.
8
13. Marts 1829
20. Marts 1829
Christiane Heinsmann, Færgemand Poul Petersens kone, 73 år.
9
24. Marts 1829
28. Marts 1829
Anne Stine Lundwal, Enke efter toldbetjent Peter Malmgreen, 63 år.
10
25. Marts 1829
31. Marts 1829
Oline Bekstrand, Skomagermester Ole Rasmussens kone, 27 år.
11
2. April 1829
7. April 1829
Engelke Johanne Christiane Dragun, Enke efter cancelliraad Friis, 57 år.
12
11. April 1829
14. April 1829
Mariane Sophie Øberg, Datter af skomager Øberg, 8 uger.
13
13. April 1829
18. April 1829
Elisabeth Cathrine Larsen, Jomfrue, 38 år.
14
25. April 1829
30. April 1829
Anne Catharine Berg, Datter af skomagermester C. Berg. 3/4 år.
15
25. Mai 1829
29. Mai 1829
Marie Mathilde Knudsen, Uægte barn af pigen Christiane Broberg, 9 år.
16
25. Mai 1829
30. Mai 1829
Karen Nielsen, Sadelmagermester Gethers kone, 30 år.
17
1. Juni 1829
5. Juni 1829
Caroline Petersen, Færgemand Petersens datter, 13 år.
18
18. Juni 1829
23. Juni 1829
Angelica Charlotte Emilie Rosengreen, Seilmager Rosengreens datter, 5½ år.
19
18. Juni 1829
23. Juni 1829
Anne Knudsen, Enke efter smed John Andesen, 42 år.
20
9. Juli 1829
14. Juli 1829
Johanne Petersen, Færgemand Børgesens enke, 52 år
21
14. Juli 1829
17. Juli 1829
Juliane Marie Petersen, Datter af Garwermester P. Petersen, 8 mnd.
22
18. Juli 1829
23. Juli 1829
Christine Jacobine Regine Nielsen, datter af arbeidsmand Jacob Nielsen, 
1½ år
23
23. Juli 1829
25. Juli 1829
Emilie Andrea Kirck, Datter af hr. Kirck, kgl. fuldmægtig ved translationskontoret ved Øresunds Toldkammer, 7 dage.
24
29. Juli 1829
3. August 1829
Andrea Petersen, Datter af fisker Mogens Petersen, 12 år.
25
3. August 1829
7. August 1829
Elisabeth Ann Gill, Datter af skibscapitain Alexander Gill, 9 mnd. 
Død paa skibet "Ann" ført af capt. Alexander Gill.
26
17. August 1829
22. August 1829
Marie Christine Krentel, Enke efter kjøbmand Meyer, 72 år.
27
1. Sept. 1829
4. Sept. 1829
Johanne Petrine Nielsen, Datter af wægter Johannes Nielsen, 3 år.
28
14. Sept. 1829
19. Sept. 1829
Inger Hansdatter, Tjenestepige, 24 år, druknet af waade.
29
13. Oct. 1829
16. Oct. 1829
Anne Marie Petersen, Datter af pigen Ellen Marie Larsen, 8 uger
30
20. Oct. 1829
26. Oct. 1829
Anne Cathrine Andersen, Steddatter af færgemand J. Gottliebsen, 22. 3/4 år
31
3. Nov. 1829
7. Nov. 1829
Johanne Marie Hansen, Fattighuus lem, 25 år.
32
20. Nov. 1829
24. Nov. 1829
Chatrine Hansen, Tjenestepige, 24 år, Død paa Øresunds Hospital.
33
15. Dec. 1829
18. Dec. 1829
Mathilde Nielsen, Datter af wærtshuusholder Peter Nielsen, 8 dage
34
21. Nov. 1829
25 Nov. 1829
Karen Larsdatter, Enke, 66 år.
35
11. Dec. 1829
16. dec. 1829
Maren Kirstine Kornerup, Kjøbmand Kornerup 's kone, 53 år.

Anno 1830


Nr.
Dødsdato
Begravelsesdato
Navn, alder, stilling og anmærkninger.
1
2. Jan. 1830
7. Jan. 1830
Wilhelmine Frederikke Hansen, Datter af pigen Carl. Åkermann, 6 mnd.
[ Formentlig menes Charlotte eller Caroline]
2
4. Jan. 1830
9. Jan. 1830
Klare Gustave Ram, Enke efter fisker Andreas Aacherstrøm, 63 år.
3
12. Jan. 1830
16. Jan. 1830
Magdalene Margrethe Madsen, lods Erik Hansens kone, 36 år
4
2. Jan. 1830
27. Jan. 1830
Sophie Margrethe Bartolin, Frøken, 82 år.
5
1. Febr. 1830
4. Febr. 1830
Eleonore Ram, Datter af grønthandler Ram, 3/4 år
6
29. jan. 1830
5. Febr. 1830
Død uden daab, Datter af pigen Kirstine M. Seiffert, 8 dage.
7
15. Febr. 1830
18. Febr. 1830
Død uden daab, datter af skrædersvend Wilhelm Tonagel, 10 dage.
8
22. Febr. 1830
26. Febr. 1830
Wilhelmine Sophie Frederikke Moeberg, Datter af Skomagermester Moeberg, 11 uger.
9
25. Februar 1830
4. Marts 1830
Birgitte Sorterup, Enke efter procurator Hansen, 83 år.
10
8. Marts 1830
11. Marts 1830
Nicoline Larsen, Datter af lods Niels Larsen, 1 time.
11
12. Marts 1830
19. Marts 1830
Anne Marie Sivertsen, Gjørtler Martins hustru, 27 år.
12
 17. Marts 1830
22. Marts 1830
Kristine Knudsen, Enke efter Arbejdsmand James Madsen, 77½ år.
13
19. Marts 1830 
23. Marts 1830 
Anne Lovise Petersen, Datter af contorist P. Petersen, 4 mnd.
14
20. Marts 1830 
23. Marts 1830 
Wibække Emilie Elisabeth Rønning, Datter af kjøbmand Fred. Rønning, 
7 uger.
15
23. Marts 1830 
27. Marts 1830 
Marie Conradine Povelsen, Uægte datter af enken Anne Kirstine Urberg  født Holck. 2 dage.
16
25. Marts 1830
29. Marts 1830 
Marie Christine Lundwall, datter af contorist I. P. Lundwall. 8 mnd.
 17
 13. April 1830
19. April 1830 
Henriette Schaltz, Datter af kjelderkarl  P. Schaltz, 10 år.
 18
17. April 1830 
22. April 1830 
Lene Christine Hartman, Datter af slagtermester Hartman, 20 år.
 19
19. April 1830
26. April 1830 
Joacimine Wilhelmine Mittelsted, Datter af bødker Mittelsted, 4 år.
 20
22. April 1830 
27. April 1830 
Frederike Wilhelmine Elisabeth Knudine Olsen, Uægte barn af pigen Marie Jensen, 18 dage.
 21
29. April 1830 
4. Maj 1830 
Lovise Augusta Strømberg, Tjenestepige, 23 år. 
 22
12. Maj 1830 
17. Maj 1830 
Birgitte Wendelius født Dahl, Enke, 87 år. 
[NB: I følge folketællingerne bør hun kun være 81 år! - Venligst iagttaget af Karin Jacobsen]
 23
14. Maj 1830 
18. Mj 1830 
Chatharine Christiansdatter, Tjenestepige, 41 år, Hun har aflivet sig selv ved at hænge sig, men blew begrawet  med ceremonie paa kirkegaarden efter Amtmandens bewilling af 16. Maj 1830.
 24
21. Maj 1830 
26. Maj 1830 
Lovise Christine Gilberg, Skrædersvend Lars Rosteds hustru, 36½ år.
 25
12. Juni 1830 
16. Juni 1830 
Sophie Caroline Petersen, Datter af contorist Sv. Petersen, 7 år
 26
13. Juni 1830 
17. Juni 1830 
Johanne Birgitte Unna, Datter af kjøbmand S. Unna, 6 år.
 27
20. Juli 1830 
 24. Juni 1830
Susanne Petersen,  Kone til bryggerkarl Niels Iversen, 55 år.
 28
21. Juli 1830 
26. Juli 1830 
Charlotte Cathrine Sprunck, Frøken, 42 år.
 29
26. Juli 1830 
2. Aug. 1830 
Johanne Margrethe Edsberg, Tjenestepige, 22 år.
 30
29. Juli 1830 
31. Juli 1830 
Emilie Marie Nielsen, Datter af slagtermester Christian Nielsen, ½ år.
 31
1. Aug. 1830 
3. Aug. 1830 
Sophie Charlotte Ulrikke Albertine v. Voss, Justitscommissionsraad Brunnemann 's kone, 42 år, Reisende hertil fra Preusen.
 32
13. Aug. 1830
16. Aug. 1830 
Caroline Emilie Jørgensen, Datter af slagtersvend L. Jørgensen, 5 dage.
 33
20. Aug. 1830 
23. Aug. 1830 
Edwardine Sophie Marie Schoubye, Uægte barn af pigen Anne M. Jensen, 
½ år.
 34
 20. ug. 1830
24. Aug. 1830 
Wilhelmine Caroline, Datter af Anne Høgfeldt, 21 uger, Fri jord.
 35
28. Aug. 1830 
2. sep. 1830 
Karen Jensdatter, Fra Swerig, 50 år. Fri jord.
 36
18. Sep. 1830 
23. sep. 1830 
Karen Sophie Schreiber født Riis, Enke efter toldkasserer Schreiber i Præstø, 59 år.
 37
20. Sep. 1830 
1. Oct. 1830 
Wilhelmine Charlotte Christine Caroline Spies, Datter af kjøbmand Spies, 
8 uger.
 38
25. Oct. 1830 
30. Oct. 1830 
Ingeborre Jensdatter, Handskemager . .?? [ En klat i kilden gør det vanskeligt at se om han er mester eller svend] Jensens kone, 65 år.
 39a
 14. Dec. 1830
20. Dec. 1830 
Bendte Kirstine,  Lods Thobiasens enke, 65 år.
 39b
 12. Dec. 1830
16. Dec. 1830 
Et udøbt pigebarn. Lods And. Backes datter, 8. dage.

Anno 1831


Nr.
Dødsdato
Begravelsesdato
Navne, alder, bestilling og anmærkninger.
1
5. Jan. 1831
10. Jan 1831
Kirstine Petersdatter,  Færgekarl Ole Jensens kone, 30 år.
2
27. Jan. 1831
31. Jan. 1831
Anne Marie Holik, Wægter Holiks enke, 71 år, begrawet paa Fattiges kirkegaard.
3
3. Feb. 1831
7. Feb. 1831
Birthe Nielsen, Muurmester Christensens enke, 76½ år.
4
14. Feb. 1831
19. feb. 1831
Anne Margrethe Neble, Gjæstgiver Hansens kone. 57. år.
5
 21. Feb. 1831
25. Feb. 1831 
Augusta Dorothea Amalie, Uægte barn af jfr. Elise C. F. Møller, fragtkjører Schreibers pleiedatter, 4 år.
6
25. Febr.1831 
 2. Marts 1831
Emilie Marie, Datter af rebslager Holmbom, 2 år.
7
3. Marts 1831
10. Marts 1831
Lovise Elisabeth Beiersdorff, Garwermester Rohdes kone, 29 år.
8
9. Marts 1831
15. Marts 1831
Anne Kirstine Henning, Smedmester Gunder Petersens kone, 25 år
9
27. Marts 1831
30. Marts 1831
Magdalene Petersen, Datter af baadbygger C. Petersen. 8½ år
10
12. April 1831
18. April 1831
Anne Sophie Bruun, Brygger H. Grubb 's hustru, 30 år.
11
17. April 1831
22. April 1831
Anne Cathrine Plum, Enke, 66 år, Fri jord.
12
20. April 1831
25. April 1831
Anne Nygaard født Andersen, Enke, 71 år.
13
23. April 1831
28. April 1831
Johanne Kirstine Jacobsen, Færgemand A. Sivertsens hustrue, 83 år.
14
30. April 1831
5. Maj 1831.
Christine Olsdatter, Enke efter lods Peter Andersen, 75 år.
15
9. Maj 1831
13. Mai 1831
Anne Kirstine Madsen, Datter af arbeidsmand And. Madsen Egeberg, 5 år, Fri jord.
16
9. Maj 1831
13. Maj 1831
Andrea Albertine Nyborg, Datter af wærtshuusholder And. Nyborg, 3 år.
17
24. maj 1831
28. Maj 1831
Anne Petersen, Wognmand og høker C. Hansens hustru, 34 år.
18
25. Maj 1831
30. Maj 1831
Wilhelmine Marie Wilhelmsen, Datter af Niels Wilhelmsen, 12 uger, Fri jord.
19
26. Maj 1831
31. Maj 1831
Juliane Marie Cronemann, Tjenestepige, 20 år, Fri jord.
20
29. Maj 1831
1. Juni 1831
Helene Catharine Amalie Petersen, datter af garwermester Petersen, 10 mnd.
21
4. Aug. 1831
8. Aug. 1831
Benedicte Pauli, Casper Pauli 's enke, 76 år. Fri jord.
22
8. Aug. 1831
12. Aug. 1831
Juliane Marie Petersen, Datter af fisker M. Petersen. 22 år. Fri jord.
23
16. Aug. 1831
19. Aug. 1831
Birthe Petersen, Pige, 50 år.
24
20. Aug. 1831
23. Aug. 1831
Nicoline Marie Svendsen, Datter af pigen Caroline Berg, 18 uger.
25
23. Aug. 1831
27. Aug. 1831
Magdalene Klaustrøm,Wærtshuusholder Magnus Lungreens hustru, 75 år.
26
30. Aug 1831
1. Sep. 1831
Charlotte Sophie Augusta, Pleiebarn af md. D. M. salig Arentsen, 10 uger.
27
4. Sep. 1831
8. Sep. 1831
Johanne Marie Christensen, Datter af pigen Maren Nielsdatter, 8 uger.
28
7. Sep. 1831
10. Sep. 1831
Sophie Frederikke Østbye, Toldbetjent og dannebr.md. Hansens hustru, 35 år.
29
10. Sep. 1831
14. Sep 1831
Caroline Mathilde Nielsen, Wærtshuusholder Peter Nielsens datter, 8 mnd.
30
21. Sep. 1831
26. Sep. 1831
Emma Birthe Christine Petersen, datter af smedmester G. Petersen, 2.3/4 år
31
10. Oct. 1831
14. Oct. 1831
Petronelle Eriksen, bødkermester Holmbergs kone, 76 år.
32
13. Oct. 1831
18. Oct. 1831
Karen Holm, Enke efter Pastor Grüner, 63 år.
33
31. Oct. 1831
4. Nov. 1831
Sophie Frederikke Jensen, Datter af færgekarl Bendt Jensen. 8 år.
34
2. Nov. 1831
7. Nov. 1831
Charlotte Amalie Michelsen, Datter af arbeidsmd. Chri. Michelsen, 5 år.
35
8. Nov. 1831
12. Nov. 1831
Charlotte Amalie Backe, Datter af færgemandssøn Chri. Backe, 8 uger.
36
9. Nov. 1831
14. Nov. 1831
Caroline Ludovine, Datter af den paa fødselsstiftelsen nu afdøde pige Marie Schrøder, barnet opholdt sig hos slagtersvend Røper. 1½ år.
37
14. Dec. 1831
17. Dec. 1831
Elisa Amalie Frundt, datter af wævermester Frundt, 15 uger.
38
17. dec. 1831
21. Dec. 1831
Anne Marie Lorentzen, Arbeidsmand M. Lorentzens kone, 57 år. Fri jord.
39
20. Dec. 1831
24. Dec. 1831
Cathrine Schow, Enke efter møller Peter Schow, 86 år.
40
24. dec. 1831
30. Dec. 1831
Mariane Lange, Færgemand Jens Olsen Buers Enke, 56 år.
41
25. Dec. 1831
30. dec. 1831
Sophie Frederikke Hansen, Uægte datter af Cathrine M. Mortensen, 1/4 år