St. Olai sogn, Helsingør:

Døde kvindekøn fra 06. Januar 1832 til  6. December 1835.

Tilbage til Helsingør

Listen kan indeholde taste- og tyde- og sjuskefejl, så kontrollér venligst i kilden på arkivet.
Meddelelser om korrektioner modtages med taknemmelighed.

[Mine kommentarer er i skarpe paranteser.]

Anno 1832


Nr.
Dødsdato.
Begravelsesdato.
Navne, alder, bestilling og anmærkninger.
1
6. Jan. 1832
9. Jan. 1832
Caroline Amalie Schaltz, datter af kjelderkarl Peter Schaltz, 8 år.
2
 5. Jan. 1832
10. Jan. 1832 
Mette Catharine Kjerboe, Enke efter J. Henriksen, 56 år. 
3
15. Jan. 1832 
20. Jan. 1832 
Inger Lovise Hansen, Datter af færgemand Jørg. Hansen, 9 uger. 
4
20. Jan. 1832 
25. Jan. 1832 
Sophie Amalie,  Født paa Fødselsstiftelsen i Kjøbenhavn 21. sept. 1831 No. 709, 4 måneder.
5
31. Jan. 1832 
6. Feb. 1832 
Karen Sophie Mørck, Contorist C. Schows kone, 19 år. 
6
8. Feb. 1832 
11. Feb. 1832 
Margrethe Kirstine Hartmann, Enke efter lods Rasmus Jørgensen, 79 år. 
7
9. Feb. 1832 
14. Febr. 1832  Anne Marie Holm, Enke efter tømmersvend L. J. Holm, 65 år. 
8
 10. Febr. 1832
14. Feb. 1832 
Elisabeth Frederike M. Olsen, Datter af skomager P. Olsen, 19 uger. 
9
20. Febr. 1832 
24. Feb. 1832 
Martine Wilhelmine Tegner, Datter af  lieutn. karetmager J. Tegner, ½ år.
10
10. Marts 1832 
13. Marts 1832 
Henriette Marie Niesen, Datter af muurmester L. Nielsen, 14 dage. 
11
12. Maj 1832 
17. Maj 1832 
Ida Hedevig Sylvestra Kirck, Datter af kjøbmand Kirck, 16 måneder. 
12
 14. Maj 1832
19. Maj 1832 
Andrea Franciska Giltz, Uægte datter af Christine P. Larsen, 
17 måneder. Fri jord
13
 1. Juni 1832
6. Juni 1832 
Clara Kurland født Thunqvist, Moder til Garwer Kurland, 77 år. 
14
25. Juni 1832 
28. Juni 1832 
Jacobine Marcusine Nicoline Erasmine Secher, Datter af toldbetjent Secher, 7½ måned. 
15
16. Juli 1832 
20. Juli 1832 
Mette Nielsdatter, Hustru til høker Jørgen Nielsen, 64 år. 
16
25. Juli 1832 
30. Juli 1832 
Anne Therese Jensen, Datter af wærtshuusholder J. J. Spragelse, 5 år. 
17
26. Juli 1832 
30. Juli 1832 
Caroline Kirstine Olsen, Datter af arbeidsmand Anders Olsen Guure,
2 år, Fri jord. 
18
 19. Juli 1832
 25. Juli 1832
Anna Dorothea Bentsen, Enke, 79 år.
19
31. Juli 1832 
3. Aug. 1832 
Jacobine Frederikke Falkengreen, Hustru til wærtshuusholder 
N. Hansen, 40 år 
20
28. Juli 1832 
3. Aug. 1832 
Johanne Løvsted, Enke, fød i Sverige, 56 år. 
21
2. Aug. 1832 
6. Aug. 1832 
Josephine Wilhelmine Marie Bellinge, Datter af smedmester 
H. J. Bellinge, 8 uger. 
22
 14. Aug. 1832
18. Aug. 1832 
Therese Mathiesen, Datter af wærtshuusholder O. Mathiesen, 7½ år. 
23
10. Oct. 1832 
15. Oct. 1832 
Ida Margrethe Laura Hultmann, Datter af pigen Margrethe Marie Løvsted, 
½ år .
24
26. Oct. 1832 
29. Oct. 1832 
Frederikke Sophie Andersen, Datter af pigen Anne Margrethe Larsdatter,
5 uger .
25
24. Oct. 1832 
29. Oct. 1832 
Frederikke Andrea, Fra Fødselsstiftelsen N 197, født 29. Maj, 6 mnd. 
26
15. Nov. 1832 
21. Nov. 1832 
Johanne Nielsen, Datter af skomagersvend C. Nielsen, 16 uger. 

Anno 1833.


Nr.
Dødsdato
Begravelsesdato
Navn, alder, bestilling, anmærkninger med videre.
1
17. Jan. 1833
22. Jan. 1833
Johanne Marie Johansen, Svend Johansens hustru, 56 år, Fri jord.
2
20. Jan. 1833
25. Jan. 1833
Maria Widerberg, Skomager Widerbergs enke, 41 år, Fri jord.
3
19. Febr. 1833
25. Febr. 1833
Anna Olvig Ulrike Berggreen, Quarantaine officiant Zættres kone, 39 år.
4
23. Febr. 1833 
1. Marts 1833 
Wilhelmine Hermansen,  Pigen Marie Hansdatters barn,½ år. 
5
27. Febr. 1833 
4. Marts 1833 
Anna Christine Olrik, født Meyer, Enke efter kjøbmand Niels Ulrik. 70 år. 
6
 8. Marts 1833
12. Marts 1833 
Ida Christensen, uægte datter af Anne Mathisdatter, 3/4 år.
7
27. Marts 1833 
2. April 1833 
Julie Christine Hansen, datter af kjøbmand og capit. Hansen. 12 år. 
8
31. Marts 1833 
6. April 1833 
Anne Kirstine Møller, wærtshuusholder Ole Mathisens hustru, 48 år. 
9
2. April 1833 
6. April 1833 
Sara Lundberg, Marquer Halvorsens enke, 73 år. 
10
11. April 1833 
20. April 1833 
Margarethe Mathisen, Enke efter kornmåler Ole Nielsen, 74 år.
11
20. April 183 
25. April 1833 
Inger Kirstine Olsen, datter af jordbruger Anders Olsen, 1 år 
12
4. Maj 1833 
8. Maj 1833 
Johanne Sopie Ipsen, Færgemand Hans Petersens kone, 52 år.
13
4. Maj 1833 
8. Maj 1833 
Trine Elisabeth Bernhardine Nyborg, Wærtshuusholder Andreas Nyborgs datter, 3 år. 
14
26. Maj 1833 
31. Maj 1833 
Anne Cathrine Espegaard født Wilhelmsen, Lodsenke, 58 år. 
15
4. Juni 1833 
10. juni 1833 
Stine Carlsdatter, datter af pigen Trine Carlsdatter tjenende i Kjøbenhavn. 
Fri jord.
16
 18. Juli 1833
23. Juli 1833 
Caroline Wilhelmine Adolph, datter af kjøbmand Christen Adolph, 11 uger. 
17
 29. Juli 1833
1. August 1833 
Emma Theresia Mai, Datter af pigen Cicilie Kirsten Erlandsen, 11 uger, født den 9. maj paa Fødselsstiftelsen i Kjøbenhavn, døbt d. 14. Maj efter moderens 
ap. . . . ??  [Meget småt og gnidret]
18
 11. Mai 1833
27. Juli 1833 
Et fornævnte 11. fundet qvindeligt foster om hvilket ingen oplysning har været at erholde, begravet efter politiets forlangende.
19
 11. Aug. 1833
15. Aug. 1833 
Anna Kirstine Hansen født Holm, Enke, 83 år. 
20
26. Aug. 1833 
29. Aug. 1833 
Petronelle Wilhelmine Olsen, Datter af lods Christian Olsen, 4 år. 
21
28. Aug. 1833 
2. Sep. 1833 
Marie Lovise Philiphine Jørgensen, datter af slagtersvend Lars Jørgensen, 
5 år. Fri jord.
22
21. Sep.1833
25. Sep. 1833 
Nicoline Wilhelmine Marie Broman, datter af brbrdr. Hans Broman, 7 år.
23
 21. Sep.1833 
 25. Sep. 1833
Johanne Julie Augusta Jacobi, datter af procurator Jacobi, 6 år. 
24
25. Sep. 1833 
 30. Sep. 1833
Gunilla Walin, født Svendsen, Muurmester Walin 's kone. 38½ år 
25
27. Sep. 1833 
Begravet i 
Kjøbenhavn 
Margrethe Christine Knudsen, Consul Badens kone, 66 år. 
[ Giftenavnet svært at tyde, Bodin, Badin ?? født ca. 1767
26
 1. Oct. 1833
 3. Oct. 1833
Juliane Marie Hals, datter af enken M. C. Jørgensen, 15. uger. 
27
1. Oct. 1833 
5. Oct. 1833 
Giertrud Frederiksen, Arbeidsmand Niels Olsens hustru, 43 år. 
28
17. Oct. 1833 
22. Oct. 1833 
Mathilde Broager, datter af Marie Jørgensdatter, 1½ år. 
29
17. Oct. 1833 
23. Oct. 1833 
Ludovine Hendrine Tessen, Christiane Kofods uægte datter, 11 uger. 
30
26. Oct. 1833 
31. Oct. 1833 
Petrea Catrine Bjørnsen, født Reiersen,  Enke efter etatsraad Bjørnsen, 78 år.
31
2. Nov. 1833 
7. Nov. 1833 
Ane Christine Nielsen, datter af brygger P. Nielsen, 5 år. 
32
12. Nov. 1833 
15. Nov. 1833 
Catharine Emilie Hansen, datter af tømmersvend Jørg. Hansen, 4 mnd. 
33
19. Nov. 1833 
23. Nov. 1833 
Hanne Marie Olsen,  datter af pigen Anne Mar. Petersdatter, 8 dage.
34
24. Nov. 1833 
29. Nov. 1833 
Birthe Lundbor, Enke, 77 år. 
35
11. Dec. 1833 
16. Dec. 1833 
Charlotte Margrethe Flies, datter af Lieutn. og contorist Flies, 10 år. 
36
18. Dec. 1833 
23. Dec. 1833 
Nicoline Davidsen, datter af skrædermester L. Davidsen, 6½ år. 
37
 18. dec. 1833
23. Dec. 1833 
Else Margrethe Prætorius født Beck, hr. Prætorius 's kone, datter af afdøde birkedommer Beck, 49 år. 
38
18. Dec. 1833 
23. Dec. 1833 
Lovise Marie Magdalene Rønning,  Kjøbmand Rønnings datter, 6 år.
39
19. Dec. 1833 
24. Dec. 1833 
Anne Sophie Sørensen, Enke efter lods Giertsen, 85 år. 
40
23. Dec. 1833 
27. Dec. 1833 
Anne Elisabeth Folkmann, lods Hans Jør. With 's kone, 70 år. 
41
28. Dec. 1833 
31. Dec. 1833 
Sophie Frederikke Flies, datter af Lieutn og contorist Flies, 6 år. 

Anno 1834


Nr.
Dødsdato
Begravelsesdato
Navne, alder, bestilling og anmærkninger.
1
 5. Jan. 1834
11. Jan. 1834 
Sophie Marie Pouline Nielsen, datter af arbeidsmand Jacob Nielsen, 7½ år.
2
 4. Jan. 1834
10. Jan. 1834 
Anne Sophie Hansen Bording, Jomfrue, datter af Hansen, 31 år.
[ Her skal muligvis stå: 'af afdøde sergeant Hansen' - En del udstregning og/ eller rettelser]
3
 17. Febr. 1834
 21. Febr. 1834
Sara Catharine  Wilhelmsen, datter af færgemand Peter C. Wilhelmsen, 7 mnd.
4
2. Marts 1834 
5. Marts 1834 
Eleonora Sophie Olsen, datter af  lods Jørgen Olsen, 11 dage. 
5
22. Febr. 1834 
27. Febr. 1834 
Andrea Widerberg,  datter af skomager Widerberg, 17 år, fri jord.
6
11. Marts 1834
15. Marts 1834
Anna Erlandsen, født Petersen, lodsenke, datter af gaardmand efter proprietair Petersen?? [ En del rodet og usammenhængende tekst, delvis gættet] 84 år.
7
3. April 1834
8. April 1834
Ane Petersen, født Rommer. Enke, datter af færgemand Rommer
i Helsingborg, 67 år.
8
14. April 1834
19. April 1834
Margrethe Kristoffersen, født Andersen. Færgemand Johannes Kristoffersens kone, 65 år.
9
21. April 1834
26. April 1834
Birthe Petersen, Enke efter færgemand Børre Petersen, 88 år.
10
15. Maj 1834
20. Maj 1834
Lovise Blomqvist, Født i Swerrig, fattiglem, 66 år, fri jord.
11
19. Maj 1834
23. Maj 1834
Petrea, datter af wognmand Jens Andersen, 1 dag.
12
12. Juni 1834
14. Juni 1834
Anna Caroline Emma Nielsen, datter af sadelmagermester R. Nielsen, 7 mnd.
13
18. Juni 1834
23. Juni 1834
Ingeborg Kirstine Petersen, Tjenestepige, 19½ år, fri jord.
14
23. Juni 1834
28. Juni 1834
Anne Christine Petersen, datter af afdøde haarskjær Petersen, 31 år.
15
25. Juni 1834
30. Juni 1834
Sophie Theilgaard, datter af wandmester Theilgaard, 18 år.
16
27. Juni 1834
1. Juli 1834
Caroline Marie Rasmussen, datter af forpagter H. Rasmussen, 8 uger.
17
1. Juli 1834
4. Juli 1834
Ellen Marie Hermansen, Pleiebarn af fisker Bendt Larsen, uægte datter af pigen Giertrud M. Hansdatter, 2 år.
18
10. Juli 1834
14. Juli 1834
Anne Marie Secher, Datter af toldbetjent Secher, født i Jylland paa Williamsborg, 23½ år.
19
22. Juli 1834
25. Juli 1834
Margarethe Catharine Møller, rebslagersvend Johan Carl Brassels kone, 
23 år.
20
28. Juli 1834
30. Juli 1834
Wilhelmine Caroline Sørensen, datter af lods Lars Sørensen, 4 mnd.
21
2. Aug. 1834
6. Aug. 1834
Claudine Emilie Hansen, datter af lods Hendrik Hansen, 17 dage.
22
6. Aug. 1834
11. Aug. 1834
Marie Fleron, Bøssemagermester Fleron 's hustru, 46 år.
23
10. Aug. 1834
15. Aug. 1834
Johanne Marie Jacobsen, datter af smedsvend And. Jacobsen, 3/4 år, fri jord.
24
26. Aug. 1834
29. Aug. 1834
Maren Poulsen, arbeidsmand Mads Poulsens kone, 35 år, fri jord.
25
2. Sep. 1834
5. Sep. 1834
Marie Sophie Nielsen, fisker Børre Nielsens kone, 37 år, fri jord.
26
3. Sep. 1834
8. Sep. 1834
Ane Cathrine Larsen, fisker Peter Larsens datter, 3 år, fri jord.
27
9. Sep. 1834
12. sep. 1834
Ane Grethe Almes, afdøde færgemand Lars Almes enke, 85 år.
28
18. Sep. 1834
22. Sep. 1834
Ane Cicilie Olsen, født Rosenborg, Enke efter brygger og brændeviinsbrænder Ole Petersen, 77 år.
29
22. Sep. 1834
26. Sep. 1834
Susanne Ane Wilhelmine Kyrowsky, datter af enken Ellen Andersdatter,
3 mnd.
30
22. Sep. 1834
26. Sep. 1834
Frederikke Wilhelmine Birthe Catharine Andersen, uægte datter af enken Marie Bendsen, 1½ år
31
29. Sep. 1834
2. Oct. 1834
Caroline Mathilde Nielsen, datter af w. . . ?? [måske 'wærtshuusholder' - stærkt forkortet.] Peter Nielsen, 2½ år.
32
4. Oct. 1834
11. Oct. 1834
Catharine Margrethe Petersen, Jomfru, datter af bagermester And. Petersen, 63 år.
33
9. Oct. 1834
14. Oct. 1834
Anne Sophie Larsen, Jordbruger Jens Larsens datter, 1 år.
34
6. Oct. 1834
11. Oct. 1834
Pernille Th . . .mann?? født i Akkeboe, færgemand Jørg. Hansens swigerinde, enke efter And. Larsen, 89 år.
35
10. oct. 1834
16. Oct. 1834
Ane Kirstine Olsen, Hans Olsens datter, 20 uger, fri jord.
36
16. Oct. 1834
21. Oct. 1834
Ida Mathiesen, wærtshuusholder Ole Mathiesens datter, 19 år.
37
28. Oct. 1834
1. Nov. 1834
Lovise Johanne Marie Rolfsted, sadelmager Rolfsted 's datter, 20 uger.
38
9. Nov. 1834
12. Nov. 1834
Nicoline Marie Wallin, muursvend Svend Wallin 's datter, 3 uger.
39
8. dec. 1834
13. Dec. 1834
Henriette Edsberg, datter af afg. Østersøisk lods Carl Mathias Edsberg, 20 år.
40
14. dec. 1834
17. Dec. 1834
Dorethea Amalie Petersen, færgemand P. Petersens datter,2 år, fri jord.

Anno 1835

Nr.
Dødsdato
Begravelsesdato
Navne, alder, bestilling og anmærkninger.
1
20. Jan 1835
26. jan 1835
Marie Elisabeth Thorsdatter, datter af owerconstabel Thor, 24 år.
2
19. Jan. 1835 
24. Jan. 1835 
Inger Frandsen, enke, født i Swerig, 57 år, fri jord. 
3
23. Jan. 1835 
30. Jan. 1835 
Catharine Frederikke Rudolphine Engelsted, Kjøbmand G. Wright 's kone, 
19 år.
4
 26. Jan. 1835
31. jan. 1835 
Karen Johannesdatter, Arbeidsmand Ole Hansens kone, 26 år. 
5
10. Febr. 1835 
 13. febr. 1835
Andrea Hansine Nyborg, Wærtshuusholder Nyborg's datter, 2½ år.
6
 16. Febr. 1835
21. febr. 1835 
Sophie Marie Hellesen, Baron Bretton 's hustru, 35 år.
7
16.Febr.1835 
 21. febr. 1835
Sophie Marie Bretton, Datter af baron Bretton, 2 timer. 
8
 19. Febr. 1835
24. febr. 1835 
Charlotte Emilie Wessel, datter af controlleur Wessel, 7 3/4 år. 
 9
23. Febr.1835 
 27. Febr. 1835
Charlotte Wilhelmine Emilie Weitzmann, datter af . . ?? Weitzmann eier af Cronborg Ladegaard. 10 uger.
 10
1. Marts 1835 
7. Marts 1835 
Kirstine Poulsdatter, Arbeidsmand P. Nielsen 's kone født i Nyrup, 47 år. 
 11
13. Marts 1835 
20. Marts 1835 
Marie Margrethe Malmgreen, enke efter færgemand O. J. Møller, 77 år. 
 12
16. Marts 1835 
20. Marts 1835 
Caroline Josephine Henning, datter af fruentimmeret Anne Marie Læsteberg, 
4 mnd. 
 13
24. Marts 1835 
30. Marts 1835 
Johanne Cathrine Olsen, datter af Anne Bolvig, 3½ år, fri jord. 
 14
1. April 1835 
6. April 1835 
Rise Marie Hansen, datter af jordbruger N. Hansen, [Alder ulæselig i kilden
 15
6. April 1835 
11. April 1835 
Ane Jensdatter, enke efter drager S. Petersen, 74 år, fri jord.
 16
13. April 1835 
18. April 1835 
Inger Petersdatter, Færgekarl Ole Jensens kone,  30 år.
 17
14. April 1835 
18. April 1835 
Emilie Kirstine Frederikke Eriksen, datter af skomagersvend N. Eriksen,
14 mnd.
 18
17. April 1835 
21. April 1835 
Anne Kristine Nielsen,  datter af brygger Nielsen, 6 mnd. 
 19
16. April 1835 
23. April 1835 
Inger Marie Povelsen, Tømmermester F. C. Tegners kone, 54 år. 
 20
20. April 1835 
24. April. 1835 
Ane Magdalene Lind, Jomfru, datter af afdøde Inger Lind i Himmelev, 74 år. 
 21
2. Maj 1835 
7. Maj 1835 
Emma Wilhelmine Kjelsberg, datter af slagtersvend Kjelsberg, 6-1/4 år 
 22
9. Maj 1835 
16. Maj 1835 
Anne Marie Olsen, Arbeidsmand hans Olsens hustrue, 48 år, Hængt sig selv, begravet med ceremonie efter bevilling af 13. maj 1835. Begravet paa Fattigcassens regning. 
 23
18. Maj 1835 
25. Maj 1835 
Sara Mønster Langhorn fød Buchwald, farver Langhorn 's hustrue, 67 år.
 24
 22. Maj 1835
27. Maj 1835 
Charlotte Frederikke Christophersen, grosserer Ellermann 's hustrue,  37 år
 25
 29. Maj 1835
2. Juni 1835 
Else Frederikke Andresen, fød Jacobsen, rebslager Peter Andresens hustru, 69 år.
 26
 4. Juni 1835
6. Juni 1835 
Thrine Marie Theresia Petersen,  grønthandler Petersens datter, 11 mnd.
 27
6. Juni 1835 
11. Juni 1835 
Christine Elisabeth Schledermann født Helmunth, bagermester Schledermanns hustru, 57 år.
 28
10. Juni 1835 
12. Juni 1835 
Wilhelmine Marie Pries,  skrædersvend Pries 's datter 9 uger.
 29
15. Juni 1835 
18. juni 1835 
Ellen Wiig, fød Borg, Brolægger Jørgen Wiig 's enke, 74 år. 
 30
17. Juni 1835 
20. Juni 1835 
Petrea Andersen, Vognmand Jens Andersens barn, 6 dage. 
 31
20. Juni 1835 
25. Juni 1835 
Dorothea Marie Brodersen, bødker Brodersens barn, 4½ år. Begravet paa fattigcassens regning.
 32
 4. Juli 1835
8. juli 1835 
Ane Jensdatter, Har levet sammen med jordbruger Frederik Willumsen uden at være viet, 53 år.
 33
24. Juli 1835 
28. Juli 1835 
Mettine Christine v. Mehren fød Weise, capitain og kjøbmand A. C. v. Mehren 's hustrue. 49 år. Fri jord. [van Mehren]
 34
10. Aug. 1835
 14. ugust 1835
Jacobine Marie Nielsen, Arbeidsmand Jacob Nielsens datter, 2 år, fri jord.
 35
  15. Aug. 1835
  22. Aug. 1835
Ingeborg Helene Odemar fød Hammer, Barbeer Odemar's kone,  52 år, Begravet paa fattigcassens regning.
 36
 18. Aug. 1835
22. Aug. 1835
Maria Angelica Bornholm, færgekarl Bornholm 's datter, 15 uger.
 37
 23. Sep. 1835
28. Sep. 1835 
Johanne Marie Hansdatter, datter af jordbruger Hans Pedersen paa byens Owerdrew, 6 uger, Att. fra skifteskriv. dateret 24. Sep. 1835.
 38
24. Sep. 1835 
29. Sep. 1835 
Cathrine Havbølle, Pleiebarn, fødested: Helsingør, 11 år, Att, fra skifteskriv. dat. 28. Sep. 1835, fri jord.
 39
26. Sep. 1835 
30. Sep. 1835 
Pauline Topp, datter af contorist Topp, fødested Helsingør, 2½ mnd. Att. fra Skifteskr. 28. Sep. 1835.
 40
28. Sep. 1835 
29. Sep. 1835 
Et dødfødt pigebarn, vide III pag. 338, no. 42 mellem de fødte, (datter af lods Fred. Olsen). Jordmoderatt. dat. 28 Sep. 1835
 41
28. sep. 1835 
2. Oct. 1835 
Fruentimmeret Johanne Plum under St. Olai menighed. Fødested Helsingør,  28 år, Skifte . . [ulæseligt] Fri jord.
 42
20. Oct. 1835 
23. Oct. 1835 
Karen Holm, født Eskildsen, Oekonom wed Fattig-Sygehuset Holms hustru, Fødested Helsingør. Skifteatt. dat. 21. Oct. 1835.
 43
23. Oct. 1835 
29. Oct. 1835 
Amalie Christine født Lange,  gift med skomagermester Lars Poulsen, Fødested Hadersleben, 34 år, skifteatt. dat. 24. Oct. 1835, Hængt sig selv, begravet med jordpåkastelse efter amtet till. af 26. s.m. 
 44
7. dec. 1835 
12. Dec. 1835 
Ane Margrethe Rasmussen født Haagensdatter, gift med jordbruger Rasmus Rasmussen paa Byens Owerdrew, Fødested: Dragstrup. Skifteatt. 7. dec. 1835.
 45
6. Dec. 1835 
11. Dec 1835 
Marie Vogel,  Pleiebarn; uægte barn af fruentimmeret Marie Værløse, 10 dage, Skifteatt. 8. Dec. 1835. Fri begravelse.