St. Olai sogn, Helsingør:

Døde kvindekøn fra September 1815 til December 1819

Tilbage til Helsingør

Listen kan indeholde taste- og tyde- og sjuskefejl, så kontrollér venligst i kilden på arkivet.
Meddelelser om korrektioner modtages med taknemmelighed.

[Mine kommentarer er i skarpe paranteser.]
NB. Pennefører springer nogle steder i nummereringen.

Anno 1815

Nr
Dødsdagen
Begravelsesdagen
Den dødes for- og tilnavne
Stand håndtering og opholdssted
Alder
1
-
-
Et dødfødt pigebarn
Lars Rasmussen, arbejdsmand
-
2
27. Sep.
2. Okt.
Jacobine
Skrædermester Bodins datter i byen
1 år
3
7. Okt.
10. Okt.
Ellen Cathrine Frost
Tjenestepige her i byen
60 år
4
 23. Okt.
25. Okt. 
Johanne Christine Sørensen 
Matros Graes Sørensens hustru, 
død af forrådnelsesfeber
31 år 
5
 22. Okt.
25. Okt. 
Trine Jensen 
Tjenestepige her i byen,
død i barselsnød
27 år 
6
10. Nov. 
13. Nov. 
Hr. kiøbmand Peter Christian Schierbeck's  dødfødte datter
Dødfødt
- - 
7
 17. Nov.
22. Nov. 
Nancey Edie
 Tracteur Edies datteri byen
Hun var født i Asminderød sogn
 8½ år
8
 4. Dec.
7. Dec. 
Nicoline Holm 
Afdøde hattemager N. Holms datter i byen
 22 år
9
9. Dec. 
13. Dec. 
Josephine Anthonette Kuhn 
 Kunstberider J. Kuhn 's datter i byen
Strube Hoste
20 år, 
10 mnd 
10
 18. Dec.
21. Dec. 
Karen Pedersdatter 
 Var hos hendes svigersøn H. Würts,
arbejdsmand her i byen,
begravet på fattiges kirkegård
 75 år
11
 27. Dec.
29. Dec. 
Sidse Cornelie Bakke 
Grønthandler An. Pedersens datter i byen 
½ år 


Anno 1816


Nr
Dødsdagen
Begravelsesdagen
Den dødes for- og tilnavne
Stand håndtering og opholdssted
Alder
12
 2. Jan.
5. Jan 
Anna Catharina Svendsen 
Fattighuslem her i byen 
80 år 
13
1. Jan.
5. Jan.. 
Anna Maria Pedersdatter 
Hyrden
14
 4. Jan. 
9. Jan
Bolette Monrad
E n datter af O. S. monrad forhen fuldmægtig
i Rentekammeret, født i Slangerup
 12 år
15 
19. Jan. 
23. Jan. 
 Christiane Nicoline
Sukkersvend, Hans Christian Petersens datter
10 år
16 
21. Jan. 
 23. Jan. 
 Christine Børdegine
 bager, Henrik Trantos datter 
Hjemmedøbt tvilling
24 dg. 
17
10. Febr. 
16. Febr 
Pernille 
Arbeidsmand Christian Bentzens hustru
Fri begravelse på fattiges kirkegaard
 56 år
18 
 16. Febr.
20. Febr. 
Johanne Christine Nielsdatter 
Arbmd. Niels Sørensens og moderen Inger Lillie
Uægte barn
17 uger 
19 
 20. Febr.
24. Febr. 
Anna Marie Petersen 
drager Petersens enke - på Fattiges Kirkegård
70 år 
20 
11. Martii
15. Martii
 Birthe Knudsen
Fattighuslem fra Sverige, På Fattiges Kirkegård 
 37 år
21 
18. Mats 
22. Marts 
 Louise Marie Sophie
Skibstømmermand Joseph Wollersteins og Chirstine Hansens uægte barn 
3 dg. 
22 
1. April 
6. April 
Kirstine Mogensdatter 
Tjenestepige her i byen 
25 år 
23 
9. April 
13. April 
Ane Sophie Thims enke 
Fattighuslem
80 år 
24 
6. April 
13. April 
tvende tvillinger, 
pigebørn døde straks efter fødslen uden at blive døbte 
 Hyrdeenken, Cathrine Jensens tvillinger her i byen
fri begravelse på Fattiges kirkegaard
25 
 11. April
16. April 
Maren, Anthon Starups 
Hospitalslem, afsindig
55 år 
26 
13. April 
17. April 
Anne Kirstine Larsdatter 
Fattighuslem her i byen, 
På fattiges Kirkegaard
58 år 
27 
14. April 
19. April 
Marthe Birgitte 
Giæstgiver Hansens datter 
5-1/4 år 
28 
23. April 
27. April 
Catharine Christiansen 
lots Engel Christiansens hustru 
44 år 
29 
22. April 
27. April 
Ingeborg, Nielsens hustru 
Postkører Jørgen Nielsens hustru 
35 år 
30 
30. April 
3. May 
Christine Petersen 
Tjenestepige her i byen 
55 år 
31 
4. May 
9. May 
Andrea 
Færgekarl Mogens Petersens datter 
4½ år 
32 
21. May 
25. May 
Maria Roytherdahl, født . . .?? 
Skomager Roytherdahl 's hustru 
40 år 
33 
28. May 
1. Juni 
Cicilia Elisabeth Røpper 
wæver Røppers hustru 
53 år 
34 
2. Juni 
6. Juni 
Pigebarn, ikke døbt 
Tjenestepige Maria Lunds uægte barn 
8 uger 
36 
 8. Juli
 12. Juli
Ellen Maria 
Jens Holm 's hustru - Fattighuslem
65 år 
37
13. Aug.
16. Aug.
Regine Maria
Smeden, Jørgen Petersen  . . .borgs ??
Hjemmedøbt
½ time
38
13. Aug.
17. Aug.
Anna Magrethe Dehn født Mørik
bager Dehn 's hustru
40 år
39
18 Aug.
22. Aug
Hansine Kirst. Magaratha
kiøbmand Grønbeck 's datter
7 uger
40
22. aug.
26. Aug
Ellen Christine Sophie Meyer
kiøbmand Herman C. Meyer 's
18 ??
41
 31. Aug.
4. Sept. 
Mad. Dorothea Hoyer 
 Hoyers enke her i byen
 64 år
 42
10. Sept. 
14. Sept. 
Helene Maria Granmand født . . . ?? 
Forhen fuldmægteig Grandmands hustru her i byen.
Begravet på Fattiges kirkegård
24 år 
43 
13. Sept. 
17. Sept. 
Anna Sophie Frey 
Contorist Magnus Freyes barn 
6 år 
44 
3. Okt. 
8. Okt. 
Sophie Ulrikke Sørup 
Wærtshusholder Niels Nielsen Sørups datter 
1 år 
45 
5. Okt. 
9. Okt 
Christine Knabe 
Færgemands Jens Knabes datter 
5 mnd 
46 
7. Okt 
11. Okt 
Frue Sidse Maria Paugh 
Muurmester og brand Major  Paugh 's hustru
56 år 
47 
13. Okt. 
16. Okt. 
Juliane Maria 
Reservelods Hans Larsens datter 
1 1/4 år 
48 
17. Okt. 
21. Okt. 
Bodil Michelsen 
Lods Anders Michelsen 's datter 
 59 år
49 
 21. Okt.
 25 Okt
Juliane Helene Lavbom 
Hr. major Schultz's pleie barn 
 3 3/4 år
 50
21. Okt. 
25. Okt. 
Inger Thuesdatter 
Swensk af fødsel 
Begravet på Fattiges regning
49 år 
51
25. Okt 
29. Okt. 
Juliane Thomasine 
 Høker, Christian Lindbergs datter
5 år 
52
 29. Okt
2. Nov. 
Frid. Charl. Sommer 
Snedker Ekbergs datter 
29 år 
53 
6. Nov. 
11. Nov. 
Ellen Christiane Jørgensen 
Brygger, Peder Jørgensens enke 
63 år 
54 
15. Nov. 
20. Nov. 
Anna Kirstine Schultz 
Qwartermand Slott's fraskilte hustru 
Fri jord
48 
55 
19. Nov. 
22. Nov. 
Wilhelmine 
Forældrenes navne vides ikke
Begravet på Fattiges bekostning
1 år 
56 
25. Nov. 
4, Dec. 
Mariane 
Styrmand Scherfenbergs enke 
På fattiges bekostning
48 år 
57 
2. Dec. 
6. Dec. 
Sophie Georgine Schubel 
Bødker Godtfried Schubels datter 
2 3/4 år 
58 
7. Dec. 
12. Dec. 
Magaretha Schrum 
Hospitelslem, På Fattiges Kirkegård
80 år 
59 
10. Dec. 
12. Dec. 
Johanne Margaretha Hansen 
Slagtermester Peder Hansens datter, 
Hjemmedøbt, fri begravelse
3 uger
 60
8. Dec. 
13. Dec. 
Ida Emilie Okkermand 
Wærtshusholder L. Okkermands datter.
På fattiges kirkegård
1½ år 
62
 12. Dec.
16. Dec. 
Ellen Kiers. Pedersdatter 
[Kierstine formodes]
 Wægter, Peder Andersens datter.
Fattiges kirkegaard
1½ år 
 61
 10. Dec.
16. dec. 
Wilhelmine Bakke 
Færgemand Svend . . .?? [Ulæseligt] Bakkes datter
6 år 
63 
17. Dec. 
20. Dec. 
 Anne Catharine Schock ? [Gnidret]
 Fattighuslem
57 år 
64 
18. Dec. 
21. Dec. 
Jørgenline Sophie 
Magaretha Jørgensens uægte barn.
[ Mere tekst men vanskeligt at give mening]
 9 mnd.
65 
18. Dec. 
24. Dec. 
Karen Jensdatter 
Smedsvend Jens Olsens hustru 
47 år
67
 20. Dec.
27. Dec. 
Else Sophia Bøgild
Hosekræmmer Bøgilds datter 
35 år 
 66
22. Dec. 
27. Dec. 
Wilhelmine Carol. Odemar 
Barbeer Odemars datter 
18 uger 
68
7. Jan. 1817
11. Jan.
Johanne Nielsdatter
Drejer Peder Pedersens  - - -??
[Mere tekst, men meget gnidret]
60 år

Anno 1817

Nr
Døds-
dagen
Begravelses-
dagen
Den dødes for- og tilnavne
Stand håndtering og opholdssted
Alder
70
7. Jan.
14. Jan.
Christine Charlotte Elisabeth
Skrædermester, Claus Dahlgreen 's datter
3 år
4 mnd
69
10. Jan.
14. Jan.
Christiane Wilhelmine
Kobbersmed J. H. Spiises datter.
Hjemmedøbt
2 dage
71
 12. Jan
17. Jan 
Frederika Maria 
Soph. Frideriksens datter 
Uægte
11 mnd. 
72
23. Jan. 
29. Jan. 
 Anna Margarethe Hansen
Forhen høker, Svend Hansen 's enke 
66 år 
73
4. Febr. 
8. Febr 
Mad. Anna Barbara Autzen født Bøcher 
Skrivermester Autzens hustru 
26 år 
74
14. Febr. 
18. Febr. 
Winline Catharine Hansen 
Afdøde slagter Hans Hansen 's datter
2½ år 
75
19. Febr. 
22. Febr. 
Benthe 
Wægter, Lars Matzens hustru født Dahlqvist 
48 år 
76
1. Marts 
5. Marts 
Else 
Petersens enke her i byen 
[Kan findes i jævnfør.reg nr 366]
59 år 
77
 7. Marts
12. Marts 
Trine Cornelie Pedersen 
Ammager Anders Pedersens enke i byen 
39 år 
79 
 13. April
17. April 
Christiane Frederika Oline 
Færgemnad, Friderik Ben . . .?? datter
5 år
4 mnd.
78
13. April 
16. April 
Fridericka Sophia Amalia 
Høker, Libmands datter 
13 mnd 
80
14. April 
18. April 
Trine 
Skipper, Rasmus Jørgensen Thurges?? liden dr. her i byen 
½ år 
81
28. April 
1. Maj 
Karen Marie Thomasine 
Færgemand, Frederik Buk's afgangen liden datter her i byen 
1, 10/12 år 
82
27. April 
3. Maj 
Anne Dorthe Hansen 
Forhen gartner Anders Hansens enke her i byen
 56 år
83
20. Juni 
24. Juni 
Anne Petronelle 
Quarantaineofficiant, 
Peter Hansen Fosses liden hjemmedøbte datter her i byen 
 3 uger
 84
15. Juni 
19. Juni 
Anne Christine Petersen 
 . . .karl?? Petersens datter født på ??-gård
 9½ år
85
23. Juni 
26. Juni 
Sidse Marie 
Lods, Niels Larsen Roel . . .?? enke her i byen 
70 år 
86
3. Juli 
7. Juli 
Anne Marie 
Muurmester Lundbergs afgangne hustrue her i byen 
74 år 
87
7. Juli 
10. Juli 
Kirsten Frederiksen
[Gnidret og rettet, kan være fejltydet]
 Hospitalslem
Fri jord
66 år 
88
Dødfødt 
15. Juli 
- -
Hr kjøbmand 
Frederik Christian Reiffenstein og hustru Bergitte Sørensen 's
dødfødte datter
- - 
89
15. Juli 
19. Juli 
Jomfru Magdalene Borgren 
 Klosterlem
Hospitalslem, fri begravelse
52 år 
90
 25. Juli
30. Juli 
Mad. Sophie Johanne Cronwal født Wolmer 
Malermester hr. Christian P. Cronwall 's 
afgangne hustru her i byen 
 40 år
91
24. Juli 
30. Juli 
Marie Jacobine Theresia 
Kjerstine Knudsen 's afg. uægte barn her i byen 
 4 mnd
92
23. Aug.
 28. Aug.
Emilia Therezia 
Matros J. C. Møllers datter 
2 år
4 mnd
93
 31. Aug.
3. Sept. 
 Benedikte Christine
Smedmester Peter Hultmans datter 
9 år 
94
30. Aug. 
3. Sept. 
Regina Maria, hjemmedøbt
Smedmester J. P. Sørbergs Fr.
7 uger
3 dage
95
 7. Sept.
 10. Sept.
Juliane Amalia - [+ noget ulæseligt]
Christine Sørensdatter afgangne uægte barn her i byen
13. uger 
96
 7. Sept.
12. Sept
Anne Marie Eliasen
Tjenestepige her i byen 
Ulæseligt 
97
 7. Sept.
12. Sept 
 Karen Kristiansdatter
Natmand, Lorentz Hofmeiers afg. hust. her i byen 
Begravet paa fattiges kirkegaard, fri jord
71 år 
 98
 3. Oct.
7. Oct. 
Anne 
Contorist, Hans Hansens hjemmedøbte afg. lille datter her i byen
Hjemmedøbt af mad. Doss
10 dage 
99
10. Okt. 
13. Oct. 
Petronelle 
Færgemands Peter Mathisens afg. liden dr. her i byen 
 4 år
100
22. Oct. 
25. Oct. 
Jfr. Anth. Soph. Frid. Schiødt
Her i byen 
31. år 
 101
 28. Oct.
5. Nov. 
Johanne Henriette 
Fra Fattighuset, Fattiges kirkegaard, fri jord.
16 år 
102
6. Nov. 
10. Nov. 
Anne Christine Lovise 
Juliane Maria Ellerød.
Barnefader Skomager Broberg
2 ½ år
Uægte
 103 
9. Nov. 
13. Nov. 
Anna Maria født . . . ?? 
 Fuglefænger Adam Seiferts hustru her i byen
Begravet paa Fattiges kirkegaard
75 år 
104
 27. Nov.
3. Dec. 
Anna Kierstine Larsdatter 
Død i fattighuset her i byen.
Begravet paa fattiges Kirkegaard
49 år 
105
12. Dec. 
17. Dec. 
Lovise Me . .  rine ?? Oline 
Charlotte Sa . . . ?? datter. Fri jord
½ år 
106
18. Dec.
22. Dec.
Charlotte Emilia
Caspar Hammerich 's datter
8 mnd
 107
20. Dec.
24. Dec.
Catharina Maria
Hattemager, Carl Ørsted.
Hjemmedøbt
5 dage

Anno1818

Nr
Døds-
dagen
Begravelses-
dagen
Den dødes for- og tilnavne
Stand håndtering og opholdssted
Alder
108
5. Jan.
9. Jan.
Anna Katharina Kiøkler
Her i byen, Fri jord
70 år
 109
5. Febr.
9. febr
Maria Caroline
Wærtshusholder, Niels Andersen 's
1 1/4 år
 110
26. Febr.
2. Marts
Karen Kærstine Friderikke
Wærtshusholder Lars Andersen 's
6 uger
 111
7. Marts
12. Marts
Karen Andersdatter
Lods, Niels Svenningsens hustru
50 år
 112
13. Marts
18. Marts
Johanne Maria
Niels Svendsens enke, Fri jord
60 år
 113
17. Marts
24. Marts
Christine Poulsen
Hospitalslem
49 år
 114
17. Marts 
24. Marts 
Christine Reinhardt 
Fattighuslem 
50 år 
115
23. Marts 
27. Marts 
Bente Erlin 
Tjenestepige 
30 år 
116
28. Marts 
31. Marts 
Anna Dorothea Sik . . .?? 
Her i byen - Fri jord
56 år 
117 
2. April 
6. April 
Christine 
Arbeidsmand Bendt Halbergs hustru her i byen.
Fri jord- P.F.K
67 år 
118 
13. April 
16. April 
Julia Fridericka 
Kjøbmand Dreyers datter - hjemmedøbt
5 mnd 
119 
11. April 
18. April 
Birthe, Langes  enke 
 Hospitalslem
67 år 
 120
20. April 
24. April 
Md. Lene Valentine Echardt 
Kjøbmand Echardts hustru 
 29 år
121 
18. April 
24. April 
Jfr. Elisabeth Christ. Dorothea Bendsen 
 Hospitalslem
67 år 
122 
5. May 
8. May 
Anna Helene Sandberg
Fattighuslem 
50 år 
123 
5. May 
9. May 
Lovise Petrea 
Agent Helms datter 
½ år 
124 
10. May 
14. May 
Mathilde Maria 
Barber Anders Fritzbergs uægte barn 
Fri jord
14 uger 
 125
 16. May
20. May 
Sophia Magdalene 
Skræder C. A. Schæffers datter 
1 år
11 mnd
126 
24. May 
28. may 
Ellen Christine 
Bagersvend J. E. Schmidt 's hustru 
46 år 
127 
2. Juni 
6. Juni 
Jfr. Susanne Dorthea Meynertzen 
Færgemands hustru her i byen 
37 år 
128 
19. Juni 
23. Juni 
Johanne - agent. Bent Isaahcsen 's enke 
Gangkone i fattighuset 
Begravet på de fattiges kirkegaard frit.
46 år 
129 
1. Juli 
6. Juli 
Mad. Maren Grønbeck fød Lyngbye 
Kiøbm. Morten Grønbecks afg. hustru her i byen 
 29 år
130 
13. Juli 
17. Juli 
Inger Christine 
Ane Marie Pedersdatters afg. uægte pigebarn her i byen 
11 år 
131 
20. Juli 
24. Juli 
Pernille 
F.karl Goys enke her i byen 
67 år 
132 
 23. Juli
28. Juli 
Gertrud  . . . ?? Bentzen 
 Hospitalslem, fri jord
62 år 
 133
5. Aug. 
10. Aug. 
Ane Christine Rasmusdatter 
. .  . ?? Jacob Petersens hustru 
 33 år
134 
12. Aug 
17. Aug. 
Pernille 
Bagersvend Peter Nielsens afg. hustru her i byen 
34 år 
135 
29. Aug. 
1. sept. 
Anne Kierstine 
Bodil Larsdatters afg. uægte pigebarn her i byen 
1/4 år 
136 
1. Sept. 
Dødfødt 
Hr. justits . . .?? de Meza 's dødfødte lille datter her i byen
137 
20. Sept. 
23. sept. 
Maria Petersen 
 Fattighuslem
40 år 
138 
22. Sept. 
26. Sept 
Sophia Christine Stephensdatter
Kælderpige hos Grubb i Byen
48 år 
139 
11. Okt. 
16. Okt.
 Mad. Karen Margrethe Grenhaugh ?? 
født D. . .??
[meget gnidret]
 Gjæstgiver Gren . . .?? afdøde hustru
41 år 
140 
11. Okt 
16. Okt. 
Anna Margarethe, Pils enke
 Hospitalslem
68 år 
141 
14. Okt. 
19. Okt. 
Susanne Florense
Smedmester Jørgen Pedersen Solbergs afg.
liiden datter her fra byen 
14 uger 
 142
20. Okt. 
23. Okt. 
Christine Amalie 
Ane Elisabeth Mandrups afg. pigebarn h.i.b. Uægte
3 mnd. 
143
 31. Oct.
4. Nov. 
Karen Ander ??  Larsen 
Fattighuslem
70 år 
 144
1. Nov. 
4. Nov. 
Maria Schjøth 
Død i fattighuset, begravet på de Fattiges kirkegaard
50 år 
145 
7. Nov. 
11. Nov. 
Anne Christine Goy fød Hansen 
S. . .mand ??  Peter Goy 's hustru her i byen 
 31 år
 146
 8. Nov.
13. Nov. 
Anne Kirstine Carlsen 
Død i fattighuset, begravet på de Fattiges kirkegaard frit
60 år
147 
10. Nov. 
16. Nov. 
Christiane Reimann, født Bleckfeld
 Wærtshuusholder Joachim Reimanns afg. hustru her i byen
 58 år
148 
13. Nov
17. Nov. 
Anne 
Contorist Hans Hansens afg. hjemmedøbte barn 
8 dage 
149 
29. Nov. 
5. Dec. 
Margrethe Elisabeth 
Afg, skomagermester Lodgreens afg. liden datter 
[Nyt kirkeår]
10 år 
 150
-
11. Dec.
- -
Hr. kjøbmand Gordon Norrie 's dødfødte liden datter her i byen
War død hos M. . .?? den 8. . . .?? war fuldbaaren
 151
  8. Dec.
 12. Dec. 
 Cathrine
 Kierstine Frederikke St . .nings ?? afg. uægte barn her i byen. - Hjemmedøbt
 0
152 
18. Dec. 
22. dec. 
Johanne Maria 
Brygger Randrups dr. Hjemmedøbt
2 dage 
 153
19. Dec. 
23. Dec. 
Birthe Hansdatter 
Tjenestepige, død i fattighuset.
Begravet paa Fattiges Kirkegaards bekostning
28 år 

Anno 1819

Nr
Døds-
dagen
Begravelses-
dagen
Den dødes for- og tilnavne
Stand håndtering og opholdssted
Alder
154
2. Jan
5. Jan
Magdalene
Baadebygger Christian Pedersens datter
1 år
155
 14. Jan.
19. Jan. 
Ida Oline 
Færgemand, Lars Sørensens dr. 
5 år, 2 mnd 
156
7. Febr. 
13. Febr. 
Marie og Sophie, tvillinger.. 
 Slagtermester, Peter Christian Blanksted 's afg.
hjemmedøbte børn her i byen.
 [Ulæseligt]
157 
21. Febr. 
25. Febr. 
Cathrine 
Arbejdsmand  Niels Andersens afg.
liden datter her i byen. Begravet på Fattiges Kirkegård, frit
 [Ulæseligt]
måske 1 år
158
 23. Febr.
1. Marts 
Maren Hansen 
Hans Hansens enkes barn her i byen 
Begravet på Fattiges kirkegård, frit
[Ulæseligt] 
159 
3. Marts 
8. Marts 
Mad. Lovise Christine Eriksen født Walbom 
Afg. kjøbmand Eriksens enke her i byen 
73 år 
160 
 4. Marts
8. Marts 
Else Kirstine Casse 
Afg. arbeidsmand Lars Casse 's kone her i byen
Begravet på Fattiges kirkegård, frit
 45 år
161 
7. Marts 
11. Marts 
Marie 
Arbejdsmand Casper Andersens kone her i  byen.
Begravet på Fattiges kirkegård, frit
50 år 
162 
12. Marts 
15. Marts 
Caroline Christine Marie 
Lods, Børre Larsen Knudsens afg. lille datter h.i.b. 
Hjemmedøbt
1 mnd
2 dage
163 
 22. Marts
25. Marts 
Bertel Truelsens kone, navnet vides ikke 
 Her i byen. Begravet på  de Fattiges kirkegård, frit
 60 år
164 
 21. Marts
25. Marts 
 Cathrine Beathe, Tilnavnet vidstes ikke
Her i byen 
80 år 
165 
 23. Marts
29. Marts 
Anneke Margrethe 
Bødkermester Andreas Nystrøms afg. liden datter
her i byen. Døbt i Asminderød kirke
1 år
8 mnd
166 
 29. Marts
2. April 
Anne Johnsdatter 
 Arbeidsmand Paul Gunnersens hustru, fattighuslem
70 år 
167 
11. April 
17. April 
Ellen Kathrine Hansen 
Hyrden, Carl Hansens afg. hust. h.i.b. 
66 år 
168 
19. April 
23. April 
Caroline 
Bagermester Frederik Grosman 's afg. liden datter 
8 mnd. 
169 
25. April 
29. April 
Hansine Frederikke 
Født i Kjøbenhavn
Skomagermester Hans Abels afg. dr. her i byen 
 2 3/4 år
170 
 29. April
3. Maj 
Christiane Kierstine 
Færgemand, Anders C. Lind s enkes afg. dr. 
10 ?? 
171 
8. Maj 
13. Maj 
Johanne Dorthe Dohan født Verner 
Gjørtler Johan Claus Dohan 's afg. hust. h.i.b. 
Et uægte drengebarn død hos gjørtler Duhan 
og lagt i samme kiste
51 år 
 172
26. Maj 
31. Maj 
Adolphine Johanne 
hr. Fuldmægtig Christian Rohden afg. dr. h.i.b. 
1½ år 
173 
30. Maj 
6. Juni 
Marie Sophie 
Styrmand Anders Jacobsens afg. hjemmedøbte dr. 
1½ år 
174 
6. Juni 
10. Juni 
Sophie Larsdatter 
- - Begravet på de Fattiges Kirkegård
42 år 
175 
13. Juni 
16. Juni 
Marie, Svend Petersens kone 
Her i byen. Begravet på Fattiges kirkegård 
45 år 
176 
14. Juni
20. Juni 
Enken, Mette Marie Schiødt 
Her i byen, 
[Meget gnidret og svært at skille posterne fra hinanden]
 36 år
 177
14. Juni 
20. Juni 
Susanne Marie 
 Tjenestek. Jacob Würts afg. liden datter h.i.b.
6 år 
178 
23. Juni 
24. Juni 
Cathrine Hansine 
Færgekarl, Poul Andersens afg. liden datter h.i.b. 
[Ulæseligt] 
 179
22. Juni 
 27. Juni
Elisabeth Kierstine 
Tjenestekarl, Jacob Würts afg. liden dr. h.i.b. 
4 år 
180 
21. Juni 
27. Juni 
Marie Jensdatter 
Færgekarl, Gottlieb Caspersens enke h.i.b. 
58 år 
181 
27 Juni 
4. Juli 
Frederike Jacobine Wilhelmine 
Caroline Nielsdatters uægte pigebarn, hjemmedøbt
Faderen: Frederik Wilhelmsen, bortreist matros
1 mnd
2 dg.
182 
29. Juni 
 4. Juli 
Ida Emilie 
Wærtshuusholder Lars Nielsen Aakermann 's liden datter 
18 ?? 
183 
29. Juni 
4. Juli 
Ane Lisabeth Bath 
Hospitalslem 
73 år 
184 
3. Juli 
8. Juli 
Sidse Hansdatter 
Afg. Ole Bødkers kone h.i.b. 
Begravet på de Fattiges Kirkegaard frit
55 år 
 185
10. Juli 
14. Juli 
Ingeborg 
Høker, Hans Bergstrøms afg. hustru h.i.b. 
53 år 
186 
14. Juli 
18. Juli 
Karen Marie . . .?? 
Christine Grønsteens afg. uægte pigebarn h.i.b. 
15 dage 
187 
18. Juli 
21. Juli 
Stine Danstrøm 
H.i.b.  Begr. på de Fattiges Kirkegård frit. 
45 år 
188
21. Juli 
25. Juli 
Lovise Margrethe Dorine 
Afg. toldbt. Johan B. . .?? enke her i byen 
43 år 
189
 4. Aug.
7. Aug. 
Ingeborg [Nielsdatter i flg. Ft 1801]
Bødkermester C. Schubels afg. hustru h.i.b.
Blev ringet med alle klokker
83 år 
190
 4. Aug.
7. Aug. 
Betzy Frederike 
 A. .  . .?? Lars Rasmusens afg. liden dr. h.i.b.
Hjemmedøbt
 1/4 år
191
 14. Aug.
17. Aug. 
Jmfr. Ingeborg Marie Mett . . ?? her i byen
Død hos kammerraad Kierulf 
60 år 
192
 20. Aug.
24. Aug. 
Lovise Marie Hultman 
Smedmester Hultman 's afg. lille dr. h.i.b. 
 5 år
193 
8. Sept. 
11. Sept. 
Mad. Karen 
Handskemager F. Carlund afg. hustru h.i.b. 
 56 år
194 
17. Sept. 
22. Sept. 
Nille Frederiksdatter 
Hospitalslem 
56 år 
195 
8. Okt. 
12. Okt. 
Charlotte Juliane Staahl 
Enke efter brygger Niels Daniel Staahl
 56 år
196 
18. Okt. 
20. Okt. 
Maria Schrøder - døde på byens hospital
Borger-Capitain Schrøder 's fraskilte hustru 
44½ år 
197 
 26. Okt.
29. Okt 
Amalie Kristine Laurine Lygstrup 
 Datter af handelsbetjent Lygstrup
3/4 år 
198 
2. Dec. 
4. Dec. 
Marie Frederike Møller 
Datter af wærtshush. Bay Møller 
20 uger 
199 
12. Dec. 
17. Dec. 
Catharine Nielsdatter 
Klinker John  Lunds hustru 
68 år