St. Mariæ sogn, Helsingør:
Døde mandkjøn fra  1. december 1813 til 29. December 1824.
Tilbage til Helsingør

Listen kan indeholde taste- og tydefejl, så kontrollér venligst i kilden på arkivet.

Første dato er dødsdagen, næste dato er begravelsesdagen, herefter alle navne incl. tilnavne der især fortæller lidt om soldaternes hjemsted. Hernæst "stand" eller beskæftigelse. Til sidst alder.
Mine kommentarer er i skarpe paranteser.

Man vil bemærke at der var mange, især soldater, der tog sig af dage. Disse blev begravet uden jordpåkastelse hvad der også er bemærket.  I nogle tilfælde ser man dog gennem fingre med dette, man bliver "med amtets tilladelse begravet på normal måde".
Det har været rigtigt ubehageligt at være soldat på Kronborg. Der er beretninger i litteraturen om hvordan de menige forsøger at absentere sig til Sverige. Det gik sjældent godt, der var penge i at fange de undvegne.

Knæk og bræk med at finde dine aner blandt de 476 personer.

Korsør den 19. Maj 2003.
Flemming Svendsen.
----------


1. Dec. 1813 - 6. dec. 1813 Mogens Lauritzen Ebbensgaard, Musketeer 1. Jyske Inf-Regiment i Helsingør,  25 år


 24. Dec. 1813 - 27. Dec. 1813 Niels Rasmussen  Thulstrup, Grenader 1. Jyske Inf. Reg. i Helsingør, 23 år 
 24. Dec. 1813 - 28. Dec. 1813 Frederik Beyer, Regiments  . . . ?? Beyers lille søn  - i Helsingør 3 måneder , [Temmelig gnidret skrift gør teksten vanskelig at læse.]

7. Jan. 1814 - 10. Jan 1814 Jens Jensen Thaarsted, Sjællandske Jægercorps i Helsingør, musketer 1. Jy. Inf. Reg. i Helsingør, 25 år 

9. Jan. 1814 - 15. Jan 1814 Niels Hansen, Ærlig slawe paa Kronborg, 38 år Uden jordpaakastelse 

21. Jan. 1814 - 26. Jan 1814 Anders Andersen Høeberg, Musketeer 1. Jyske Inf. Reg. I Helsingør, 24 år 
22. Jan. 1814 - 26. Jan. 1814 Jens Andersen  Tillerup, Musketeer 1. Jyske Inf. Reg. i Helsingør, 21 år
  22. Jan. 1814 - 28. Jan. 1814 Louis Frederik van Aller, Fransk Consul v. Allers lille søn i Helsingør, 4 måneder 
 4. Febr. 1814 - 8. Febr. 1814 Anders Nielsen Bierregaard, Musketeer 1. Jydsk Inf. Reg. i Helsingør, 22 år 
 5. febr. 1814 - 9. Febr. 1814 Samuel Andreasen Kirke Hyllinge, Underconstabel 21. Artill. Reg. i Helsingør, 25 år 
 7. Febr. 1814 - 11. Febr. 1814 Peder Knudsen Flade, Musketeer 1. Jydske Inf. Reg. i Helsingør, 28 år
  10. Febr. 1814 - 15. Febr. 1814 Gottfried Ottens, Underofficer 1. Jydske Inf. Reg. i Helsingør, 30 år
  25. Febr. 1814 - 1. Marts 1814 Anders Pedersen Gjeldsgaard, Musketeer  1. Jydske Inf. Reg. i Helsingør, 27 år
  25. Febr 1814 - 1. Marts 1814 Søren Ingemann Sørensen, Søn af underofficer Sørensen 21. Artilleriregiment  i Helsingør, 2 år  [Gnidret skrift gør teksten svært læseligt.]

27. Febr. 1814 - 4. Marts 1814 Jens Sørensen Thulstrup, Musketeer  1. Jydske Inf. Reg. i Helsingør, 22 år 

9. Marts 1814 - 12. Marts 1814 Anders Bentsen Afskediget soldat i Helsingør, 53 år

15 Marts 1814 - 19 Marts 1814 Søren Jacobsen Sveistrup, Musketeer 1. Jydske Inf. Reg. i Helsingør, 23 år

18. Martsr. 1814 - 22 Marts. 1814 Niels Christensen Hjarbæk, Musketeer 1. Jydske Inf. Reg. i Helsingør, 26 år 

28. Marts 1814 - 31. Marts 1814 Jacob Dilser, Bombardeer  21. Artilleriregiment, 50 år 
 28. Marts 1814 - 1. April 1814 Thomas Jensen  Hyllested, Musketeer af  af 1. Jydske Inf. Reg. i Helsingør, 25 år
  29. Marts 1814 - 31. Marts 1814 Hendrik Hendriksen Hjort, Musketeer af 1. Jydske Inf. Reg. i Helsingør, 32 år, Skød sig selv, uden jordpaakastelse.
 31. Marts 1814 - 4. April 1814 Rasmus Sørensen True, Musketeer af 1. Jydske Inf. Reg. i Helsingør, 23 år
 1. April 1814 - 5. April 1814 Niels Jensen Hyllested, Musketeer af 1. Jydske Inf. Reg. i Helsingør, 22 år 
 5. April 1814 - 12. April 1814 Hans Christian Josesse ?? Underofficer af 1. Jydske Inf. Reg. i Helsingør, 29 år  [Tilnavnet temmeligt uklart.]

6. April 1814 - 12. April 1814 Hans Hansen Refsberg, Rekrut af Kronens Regiment i Helsingør, 22 år 
 16. April 1814 - 21. April 1814 Hans Jensen Nordbroe, Jæger af Kongens regiment i Helsingør, 32 år 
 18. April 1814 - 22. April 1814 Søren Nielsen, Søn af wærtshuusholder N. Sørensen i Helsingør, 8 mnd
  24. April 1814 - 28 April 1814 Johan Jensen Hammermølle, Musketeer af 1. Jydske Inf. Reg. i Helsingør 25 år 
 26. April 1814 - 30. April 1814 Søren Pedersen Bode, Musketeer af 1. Jydske Inf. Reg. i Helsingør, 21 år
  2. Maj 1814 - 7. Maj 1814 Christen Nielsen Homøe, Musketeer af 1. Jydske Inf. Reg. i Helsingør, 25 år 
 3. Maj 1814 - 7. Maj 1814 Hans Rasmussen Katterøe, Rekrut af Kronens Regiment i Helsingør, 22 år
  17 Maj 1814-  21. Maj 1814 Jens Rasmussen Høring, Musketeer af 1. Jydske Inf. Reg. i Helsingør ,26 år 
 28. Maj 1814 - 31. Maj 1814 Moon Chaplin, Matros fra Blackney i England, 23 år
  30 Maj 1814 - 2. Juni 1814 Frederik Reuhs [ eller Reuss] Fattiglem i Helsingør, 8 år

30. Maj 1814 - 4. Juni 1814 Hermann Ann Bakke, Skibskaptajn fra Føhr, 41 år, Bragt død i land fra . . ?? [Meget gnidret og svag skrift.]

1. Juni 1814 - 4. Juni 1814 John Fairchildt ?? Skibskaptain fra Lynn i England, 57 år, Styrtet overbord [Efternavnet meget gnidret, kan være forkert!]

4. Juni 1814 - 4. Juni 1814 Johan Heinrich Strube, Musketeer af 1. Jydske Inf. Reg. i Helsingør 42 år, Aflivet sig selv 

2. Juni 1814 - 6. Juni 1814 Johan Christian Ferdinand v. Rohdén, Sekondløjtnant ved Norske Liw Regiment 3. Battaillon i Helsingør, 41 år
  13 Juni 1814 - 17. Juni 1814 Jens Kielssen Ugelhuus, Jæger af 1. Jydske Inf. Reg. i Helsingør, 24 år
  15. Juni 1814 - 20. Juni 1814 Rasmus Pedersen Astrup, Musketeer af 1. Jydske Inf. Reg. i Helsingør, 25 år 
 22. Juni 1814 - 24. Juni 1814 Mads Emborg Jæger af 1. Jydske Inf. Reg. i Helsingør, 24 år, Begravet om aftenen kl. 6, efter attest om virkelig  død, da regimentet skulde i morgen tidlig marchere herfra. 

5. Juli 1814 - 6. Juli 1814 C. W. Hælstrøm, Skibskaptain fra Gefle i Sverige, 39 år 

6. Juli 1814 - 9. Juli 1814 Jens Hansen Biarnemarck, Matros Patent no. 120 af Taasinge, 25 år , Død i havnen. 

15. juli 1814 - 18 Juli 1814 Hindrik Willems, Skipper af Dorenum i Ostfriesland, 72 år 
 18 Juli 1814 - 21. Juli 1814 Jens Christian Jeppesen Søegaard, Musketeer af Kronens Regiment  . . ?? 21 år
  19. Juli 1814 - 22. Juli 1814 Jens Christensen Dalgaard, Musketeer af 1. Jydske Inf. Reg. i Helsingør, 24 år
  27. Juli 1814 - 30. Juli 1814 Frederik Ferdinand Rønning, Rebslagersvend Ole Rønnings søn i Helsingør, 8 dage, Hjemmedøbt af Gjordemoderen 

29. Juli 1814-  1. August 1814 Jens Hansen Soelberg, Musketeer af kronens Regiment i Helsingør, 22 år 
 2. August 1814 - 4. August 1814 Jourdan,  (fornavn vides ikke) Kompagnikirurg ved norske Livregiments 3. Battaillon i Helsingør, 30 år Dræbt sig selv ved opium .

2. August 1814 - 6. August 1814 Moses Goodvin, Engelsk  matros fra Liverpool i England, 40 år, Bragt død i land 

12 August 1814 - 15. August 1814 Leonardo Caravallio ?? Portogisisk matros fra Port a Port, 25 år  [ Efternavn gnidret og udtværet, kan være forkert.]

9. Sept. 1814 - 19. Sept. 1814 Joseph Graham, Skibskaptain fra Shields i England, 67 år, Bragt død i land. 

18. sept. 1814 - 23. Sept.1814 Rolan Richard Hammer, Skipper Hammers søn af Kjøbenhavn, 9 dage, Hjemmedøbt af Gjordemoderen 

4. Oct. 1814 7 -  Oct. 1814 Jens Andreas Sommer, Elev ved Øresunds Toldkammer i Helsingør, 17 år 

10. Oct. 1814 - 14. Oct. 1814 Carl Frederik Wilhelm Hoffmann, Søn af Lieutnant Hoffmann ved Kronens Regimenet i Helsingør, 24 dage Hjemmedøbt af mig den 9. Oct.
 31. Oct. 1814 - 2. Nov. 1814 Johan Nerhdal, Tysk matros fra Reval i Rurland, 24 år 
 8. Nov. 1814 - 10. Nov. 1814 Carl Erich Poralt, Svensk matros fra Gefle, 30 år, Død paa søen - synet af Dat.  . . .?? [Meget gnidret og småt skrevet.]

24. Nov. 1814 - 26. Nov. 1814 Christian Hansen Menstrup, Underofficeer ved kronens regiment, 25 år, Skudt sig selv.
 26. Nov 1814  -  1. Dec. 1814 Charles Thalbitzer, Prøjsisk wicekonsul i Helsingør, 40 år 
 1. December 1814 - 3. December 1814 Jens Hansen Brasel, Afskediget Jæger af Sjællandske Jægerkorps i Helsingør, 34 år, Hængt sig selv
 22. Dec. 1814 - 27. Dec. 1814 Poul Andersen Lillelyndbye Afgivet fra Sjællandske Jægerkorps til Norsk Livregiments 3. Battaillons Jægerkorps i Helsingør, 34 år, Faldt i drukkenskab i et . . . .?? , og deraf død. Af brændeviinsbrænder Møllers fortælling til mig at drikfældighed var han sjælden og en meget afholdt af Møller. 

24. Dec. 1814 - 28. Dec. 1814 Johan Pust, Førhen skipper tilsidst antjent hos handelshuset v. Deurs enke & Comp. i Helsingør , 71 år
  18 April 1815  Dødfødt dreng,   Gjordemoder Maria From anmeldte musketeer af Kronens Rgm. Hans Gryderups dødfødte drengebarn, født i 7. mnd. døde 18. April 1815
 2. Januar 1815 - 6. Januar 1815 Hendrik Møller, Fattig arbeidsmand i Helsingør, 54 år
  3. Jan. 1815 - 7. Jan. 1815 Peter Schach, Fattighuslem i Helsingør, 68 år.
  5. Jan. 1815 - 11. Jan. 1815 Ferdinand Ahscegreen, Wærtshuusholder Ahscegreens lille søn i Helsingør. 2 mnd. 6 dage  [Navnet set stavet 'Aschengreen' i andre dele af kirkebogen.]

18. Jan. 1815 - 21. Jan. 1815 Fleman Nicolai Top Ridiger, B. . . .?? ved Sjællandske Jægerkorps Ridigers lille søn på Kronborg, 3 måneder 
 24. Jan 1815 - 26. Jan. 1815 Lars Olsen, Ærlig slawe på Kronborg, 38 år, Uden jordpaakastelse
 28. Jan. 1815 - 2. Febr. 1815 Johan Gottfried Bräutigan, Afskediget soldat fra Jægerkorpset i Helsingør, 44 år, Af Luthersk religionsbekjendelse 

16. Febr. 1815 - 24. Febr. 1815 Niels Wilhelm v. Welsing, Forhen Kaptajn ved Danske Livregiment til fods i Helsingør, 80 år
  Omkring Febr. 1815  Dødfødt drengebarn,   Gjordemoder Marie From anmeldt Musk. af Kronens Regiment P.v. Schach 's den 23. April dødfødte drengebarn  i 7. Måned.
 27. Febr. 1815 -  2. Marts 1815 Martin Ludken, Afskediget underofficeer ved Kronens Regiment i Helsingør. 69 år 
 21. Marts 1815 - 25. Marts 1815 Lars Hansen Konste . . .?? af det kongelige artilleri Hans Nielsens søn i Helsingør, 4 mnd. [ Måske 'Kongsted']
  20. April 1815 - 27. April 1815 Jens Iversen Hostrup, Underjæger af Sjællandske Jægerkorps 1. Bataillon 1. Kompagni i Helsingør, 22 år 
 23. April 1815 - 27. April 1815 Niels Knudsen Sønderbye, Underjæger af Sjællandske Jægerkorps 1. Battaillon 1. Kompagni i Helsingør, 23 år
  25. April 1815 - 28. April 1815 Anders Petersen, Bagersvend i Helsingør, 60 år 
 6. Maj 1815 - 11. Maj 1815 Hans Jeger Kantor, Klokker, Graver og Bedemand ved St. Mariæ Kirke i Helsingør 64 år 
 21. Maj 1815  - 25. Maj 1815 Carl Andreas Nicolai Beyer Skoledicipel i Den Lærde Skole, søn af Regimds. Pro . .mester ?? Beyer i Helsingør 17 år  [Der er muligvis tale om de fra FT 1801 her nævnte: Egidius Johannes Beyer, Husbonde, 46 år, Enkemand, Procurator og Carl Andreas Nicolay Beyer, hans søn, 4 år, Bierggaden 231 a.]

29. Maj 1815  - 2. Juni 1815 Ignatz Frantz Packert, Underofficeer af Kronens Regiments 6. Kompagni i Helsingør, 32 år
1. Juni 1815 - 5. Juni 1815 Johan Ludvig Usinger, Piber ved Kronens Regiment i Helsingør, 27 år
  16. Juni 1815 - 19. Juni 1815 Dødfødt drengebarn Søn af Wadlhornist Guldbrandt af Kronens Regiment og kvinden Anna Maria Ekbom i Helsingør I 9ende maaned i moders liw Gjordemoder Urban meldte mig den dødfød til d. 16, men uden alder eftersom jeg . . .?? paa den tilbagesendte sæddel, først d. 19. om eftermiddagen sendte hun mig den igen med den anførte sæddel, efter at barnefaderen allerede om formiddagen havde ladet drengen begrave ved graverkarlen uden mit widende af jordpaakastelse. Jeg gav dem alle 3 en alvorlig irættesættelse og gjordemoder og Grawerkarl lowede at det ikke skulde ske i eftertiden.
 18. Juni 1815 - 20. Juni 1815 Jørgen Rasmussen Bullerup, Grenadeer af Kronens Regiment i Helsingør, 32 år, Grenadeer F. R. Bullerup, død af Guldefeber - [Måske der menes "Gul Feber"]

22. Juni 1815 - 29. Juni 1815 Johan Beyer, Afskediget Jæger af det Sjællandske Jægerkorps, tilsidst  . . . lkslager ?? i Helsingør, 52 år 
 26. Juni 1815 - 29. Juni 1815 Johan Christoffer Baumgarten, Hos sin moder enken mad. Baumgarten i Helsingør, 16 år 
 27. Juni 1815 - 1. Juli 1815 Hans Møller Matros, dansk af fødsel, men kommer med engelsk skib. Død på Øresunds- og Helsingør Hospital, 31 år
 4. Juli 1815 - 5. Juli 1815 Ignatie Jaconlead, Rusisk matros på fregatten Orili Pelagus, paa Helsingør Reed 38 år Attest om virkelig død af Ba. . .?? Thiesen . . . . .?? begravet uden attest om virkelig død og uden anmældelse af dødsdag etc. Kl. 8. - 4. Juli .  . . . . ?? mine liigtaler ?? [Anmærkninger meget gnidret og småt skrevet.]

2. Juli 1815 - 5. Juli 1815 Ole Sørensen Tiserup ?? Musketeer af Kronens Regiments 4. Kompagni i Helsingør, 22 år ,Begge anmældte soldater druknede ved badning [Se næste post]

2. Juli 1815 - 5. Juli 1815 Niels Jørgensen Hesselager, Musketeer af Kronens Regiments 7. Kompagni i Helsingør, 24 år, Begge anmældte soldater druknede ved badning [Se forrige post]

4. Juli 1815 - 6. Juli 1815 Ivan Comonozow, Matros paa den rusiske fregat ARGUS paa Helsingørs Reed. 37 år, Død af skørbug, attest den rusiske skibslæge Mudrov ?? [Skibslægens navn ikke tydeligt, kan være forkert tydet.]

6. Juli 1815 - 7. Juli 1815 Demetrius Crasilnikoff, Rusisk matros paa fregatten ARKIPELAGUS paa Helsingørs reed, 22 år, Ligeledes attest af skibslægen Witzknervsky ?? [ Rusiske navne meget gnidret, kan være fejltydet.]

9. Juli 1815 - 10. Juli 1815 Alexander Zlobin, Rusisk Matros på fregatten ARGUS paa Helsingørs Reed. 21 år Døde af Skørbug - attest fra skibslægen Mudrov 

10. Juli 1815 - 11. Juli 1815 Marius Slepulin ?? Rusisk Matros på fregatten ARGUS paa Helsingørs Reed. 28 år, Døde af Skørbug - attest fra skibslægen Mudrov 

10. Juli 1815 - 11. Juli 1815 Nicolaus Juschlin, Rusisk Matros på fregatten ARGUS paa Helsingørs Reed. 30 år, Døde af Skørbug - attest fra skibslægen Mudrov 

11. Juli 1815 - 13. Juli 1815 Stephanus Kirilow, Rusisk Matros på fregatten ARGUS paa Helsingørs Reed. 50 år, Døde af Skørbug - attest fra skibslægen Mudrov 

19. Juli 1815 - 22. Juli 1815 Arendt Hildriks, Hollandsk matros fra . . . .?? i Ostfrisland, 20 år, Bragt død i land fra Reeden. Attest om virkelig død af Kapt. H. ?? Alfonz 

21. Juli 1815 - 22. Juli 1815 William Bittleton, Engelsk matros fra Helsingør Reed, 34 år, Bragt død i land, begravet kl. 8. aften Attest af
capt.  Spold. . .y ?? 

7. August 1815 - 11. Aug. 1815 Svend Olsen, Permitteret artillerist og arbeidsmand i Helsingør, 43 år 
 15. Aug. 1815 - 18. Aug. 1815 Gustav Joseph Marquart, kommandeersergeant J. H. Marquarts lille søn af Sjællandske Jægerkorps i Helsingør, 5 måneder.
 5. Sept. 1815 - 7. Sept. 1815 Joseph Kreft, Tysk matros fra Danzig fra Reeden, 45 år, Bragt død i land fra Reeden. 

27. Sept. 1815 - 30. Sept. 1815 John Williams Robert Lindberg, Kjøbmand Lindbergs lille søn i Helsingør, ½ år
  15. Oct. 1815 - 18. Oct. 1815 Ole Pedersen, Overkonstabel ved 9. Artilleri compagni i Helsingør, 38 år.
  29. October 1815 - 31. October 1815 Niels Nordqvist, Matros fra Gefle i Sverige, 39 år, Død på hospitalet .

30. October 1815 - 3. Nov. 1815 Johan Christopher Mickels, Amtscirurg i Helsingør, 36 år . 

12. Nov. 1815 - 15. Nov. 1815 Daniel Tornqvist, Matros fra New York i Amerika, 42 år, Død paa hospitalet 

17. Nov. 1815 - 20. Nov. 1815 Ernst Ferdinand Kahn, Hoboist C. W. Kahns af det Sjællandske Jægerkorps lille søn. 9 dage, Hverken døbt hjemme eller i kirken da barnet efter faderens udsagn som var født een måned for tidlig uden forudgaaende sygdom døde pludselig. Det anførte navn er det faderen har givet ham. 

17. Nov.  1815 - 21. Nov. 1815 Erns Adolph v. Bergen, Kjøbmand J. v. Bergens lille søn i Helsingør, 7 måneder 
 9. December 1815 - 13. December 1815 Johan Peter Daniel Arnoldi, Toldbetjent i Helsingør. 50½ år 

9. Januar 1816 - 13. Januar 1816 Jens Jensen Laumandsgaard, Musketeer af Kronens Regiment, 23 år 

23. Januar 1816 - 27. Januar 1816 Hendrik Frederiksen, Bogbindersvend Hendrik Frederiksens lille søn i Helsingør, 5 år 
 24. Januar 1816 - 30. januar 1816 Lorentz Andreas Berg, Kompagnicirurg ved Kronens Regiment i Helsingør, 36 år 
 27. Januar 1816  Dødfødt   1816 d. 27. Januar forløste gjordemoder From efter . . .?? muursvend Niels Valiins hustrue Marie med et dødfødt drengebarn 6 måneder gammel i moders liv. 

1. Febr. 1816 2. Febr. 1816 Johan Betzhorn, Jæger ved kronens Regiment i Helsingør, 36 år, Skudt sig selv. Begravet af regimentet uden jordpåkastelse. 

6. Febr. 1816 - 9. febr. 1816 Rasmus Mogens Jørgensen Østerbye, Soldat af Kronens Regiment i Helsingør, 26 år
  10. Febr. 1816 - 14. Februar 1816 Dødfødt   Efter gjordemoder Urbans mælding blev justitsraaden paa Kronborg, Vincent Alexander 's hustru Charlotte Amalie 41 år gl. d. 10. Febr. forløst med et fuldbaarent dødfødt drengebarn hvis leje var forkert som det maatte vendes til forløsning. Kl. 2 eftermiddag blev hun kaldet og kl. 3½ efterm. blev konen forløst. Alle anvendte midler til liv vare frugtesløse. Aarsagen til dødfødslen vides ikke.  Moderen har født 7 børn, og dette det første dødfødte. Det blev begravet d. 14  Februar 

1. Marts 1816 - 8. Marts 1816 Michael Christian v. Tønder, Kaptajn ved Kronens Regiment i Helsingør, 38 år 
 12. Marts 1816 - 26. Marts 1816 Joseph Pellits Skibsdreng paa et Rusisk kjøbmandsskib af Odessa fra Mesina ført af kapt. Poulsen - drengen født i Fiume 14 år Da alle  personer i Midelhavet vare erklæret for  . . kelige.?? Skibet var lagt under 4 dage karantæne her , og fandt dog een død ombord fra 12. Marts, gjorde jeg karantænekommissionen opmærksom paa ingen saavel ved mundlig samtale med Etatsraad Biørnsen, som ved at sende ham bedemandens mæddelelse om aftenen kl. 10   . . .?? jeg fik . . .?? ved bedemand Schultz morgenen derpaa det mundtlige svar at der var ingen hinder for begravelsen. Bragt død iland fra Reeden. Attest om virkelig død. [En del meget gnidret og ganske småt skrevet tekst. Det skulle dog være muligt at få en mening af det her "oversatte".]

25. Marts 1816 - 27. Marts 1816 Theodor Julius Pontan Carlson, Klubvært Andreas Carlsons lille søn i Helsingør, 3 uger
  26. Marts 1816 - 29. marts 1916 Bernhard Hübinger, Regimentstambour ved Kronens Regiment Hübinger 's uægte barn med tjenestekarl Anders Danielsens imellem dem adskilt kone Bodil Svendsdatter i Helsingør. 3 uger
  7. April 1816 - 13. April 1816 Christopher Anton Ferdinand Schertiger, Afdøde major Frederik Christian v. Schertiger 's lille søn i Helsingør, 6 år 
 10. April 1816 - 16. April 1816 Andreas Lund, Steenhugger ved Kronborg fæstning paa Helsingørs overdrev, 70 år 
 19. April 1816 - 19. April 1816 Jacob Pieter Movy, Hollandsk Matros fra Groningen , paa Helsingørs Reed 56 år Faldt ned og   . . . ?? i stykker 

24. April 1816 - 27. April 1816 Carl Christian Graumann Sadelmager Graumann 's uægte søn med Johanne Margrete Mahsberg 2 måneder Løjtnant Gebhards i Holsteen privat fra næste hustru. De har længe søgt lowformelig skilsmisse og tilladelse om at indtræde i nyt ægteskab efter s. . .?? men endnu ikke . . . .?? Uægte barn. Hjemmedøbt af gjordemoder Holst.
 24. April 1816-  29. April 1816 Gabriel Tornerud, Vægter og pensionist i Helsingør, 51 år 

11. Maj 1816 - 15. Maj 1816 Peder Henningsen P. . . .?? hoboist ved Kronens Regiment i Helsingør og . . . .?? 29 år  [Måske der skal stå Urmager eller Amager?]

19. Maj 1816 - 24. Maj 1816 Adam Henrich Eichen, Slotsforvalter og  gartner ved Marienlyst Slot. 63 år
19. Maj 1816 -  24. maj 1916 Anders Olsen Wigerstedt, Granadeer ved Kronens Regiment, i Helsingør, 22 år

20. Maj 1816 - 24. Maj 1816 Hans Andersen Wessel, Søn af tjenestepigen Anne Kathrine  Wessel og tjener Jens Rasmussen, i Helsingør, 17 uger 

4. Juni 1816 - 7. Juni 1816 Wilhelm Polom, Afskediget soldat, i Helsingør, 45 år

21. Juni 1816 - 25. Juni 1816 James Davidson, Engelsk matros, født i Scharboroug i England, 26 år 

25. Juni 1816 - 28. Juni 1816 Lars Andersen Aasetofte, Soldat af Kronens Regiment i Helsingør, 25 år 

9. Juli 1816 - 12. Juli 1816 Lars Gudmand, Søn af tjenestepigen Dorthea Walberg - hos kaptajn Friis af Kronens Regiment i Helsingør, og udlagt barnefader skrædersvend Christian Løvgreen i Kjøbenhavn. 10 timer Uægte barn og tvilling , hjemmedøbt af gjordemoder Urban. Udlagt barnefader skrædersvend Christian Løvgreen hos skrædermester Gradenskam i København  [Skrædermesterens navn skrevet med tynd pen og svagt blæk, delvis gættet, kan være forkert.]

18. Juli 1816 - 20. Juli 1816 Christian Julius Giesmann, Malermester Giesmann 's lille søn i Helsingør, 1 år 

2. August 1816 - 7. August 1816 Frederik Wilhelm Hornvain, Søn af wognmand Hornvain, i Helsingør, 4  3/4 år 

Sept. 1816 19. Sept. 1816  Dødfødt,  Tøjhuusløjtnant A. C. Bakke og hustru Marie Dorothea født Hoy 's dødfødte søn. Gjordemoder Urban mældte d. 16. Sept. efter 1 times forløsning med vending. Alle anvendte midler af hende og Regimentscirurg Møller forgjæves. Barnet fuldbårent i 9. maaned uden . . .?? Moderen 32 aar og det var det første barn. . . .?? Begravet den 19. Sept. [Meget gnidret og visse steder ulæselig skrift.]


25. Sept. 1816 - 24. Sept. 1816 Ole Johansen, Matros født i Norge død paa Rehden i Karantænetiden 

6. Oct. 1816 - 9. Oct. 1816 Hans Frederik Eindam, Søn af tømmersvend Peder Eindam i Helsingør, 20 dage, Hjemmedøbt af gjordemoder Urban

20. Oct. 1816 - 24. Oct. 1816 Christen Pedersen Wedbyesønder, Soldat ved Kronens Regiment i Helsingør, 23 år .

10. November 1816 - 13. November 1816 Adolph Holmqvist, Skrædersvend Johannes Holmqvist 's søn, i Helsingør, 1 år

10. Nov. 1816 - 14. Nov 1816 Lars Hansen Gryderup, Marketænder Hans Gryderup's søn i Helsingør, ½ år

14. Nov. 1816 - 18. Nov. 1816 Frederik Frantz Øxenhagen, Underofficeer ved Kronens Regiment Poul Frantz Øxenhagen 's uægte søn. I Helsingør ½ år

17. November 1816 -  21. Nov. 1816 Thomas Mitchinson, Ugift matros ombord paa skibet SALLY paa Rehden ,76 år, Bragt død i land

3. Nov. 1816 -  6. Nov. 1816 Anton Christian Kleist Giedde. Søn af kaptain ved Kronens regiment Ove Samuel Giedde, i Helsingør, 7 måneder, Nr. 140 i det almindelige jævnførelsesregister: * Kirkeaar 1817

2. November 1816 -  6. Nov. 1816 Anders Andersen, Matros fra Finland, 48 år, Begravet paa Fattigvæsenets bekostning.

18. November 1816 - 20. Nov. 1816 Christen Sørensen, Afskediget soldat af  S. . . korpset, nu Arbeidsmand, i Helsingør, 69 år, Pensionist indb . . .  ?? i følge placat 29. Sept. 1786  - 21 ??  [Meget utydelig skrift!]

8. Januar 1817 - 14. Januar 1817 Peder Andersen Brasil, Enken Brasiles vandføre søn i Helsingør, 13 år

16. Jan. 1817 - 18. Jan. 1817 Edward August Drechel, Søn af Rittmester ved husarene Ernst Drechel paa Jægersborg, 5 måneder

20. Februar 1817 - 22. Febr. 1817 Ernst George Sophus v. Bergen, Kjøbmand J. C. E. v. Bergen 's søn, i Helsingør, 3 måneder, Hjemmedøbt d. 3. febr. 1817 i min fraværelse af Kapellan Plesner

29. Marts - 2. April 1817 Johannes Mandrup, Skrædermester, i Helsingør, 22 år, Skudt sig selv. Begravet om morgenen kl. 8. uden jordpaakastelse

4. April 1817 -  8. April 1817 Robert Kemp, Engelsk matros fra Lynn paa skibet FLORA, paa rehden, 45 år, Bragt død i land fra Rehden

15. April 1817 - 16. April 1817 Niels Jørgen ,Matros paa Skibet JOHANNES. Kapt. H. Rubach fra Barth paa Rehden, 18 år, Faldet ned ombord og brækket rykbenet - attest virkelig død af Regimentschirurg Møller. Begravet klokken 7 aften

16. April 1817 - 19. April 1817 James Ramsay, Engelsk matros fra skibet JASPER af Kinkardine, kaptajn Jer. Mac. Laren fra Rehden, 19 år, Attest om virkelig død af regimentscirurg Møller.

29. April 1817 - 3. Maj 1817 Jens Peter Pedersen, Arbejdsmand  Peder Odense 's  søn i Helsingør, 1 år

30. April 1817 - 3. Maj 1817 Rasmus Hansen Fensmark, Soldat af Kronens Regiment's 5. kompagnie i Helsingør, 25 år

1. Maj 1817 - 4. Maj 1817 Benjamin Howard, Engelsk matros ombord paa skibet FLORA. Kapt. Win. Leaky , paa Rehden, 53 år, Bragt død i land . Attest om virkelig død, af Regimentscirurg Møller.

10. Maj 1817 - 13. Maj 1817 Ralph Johnson, Engelsk matros fra Hull, paa skibet FIDES. Kaptajn Jefferson. Paa Rehden, 67 år, Bragt død i land. Attest fra Regimentscirurg Møller.

20. Maj 1817 - 24. Maj 1817 Andreas Christian Gottliif Grove, Generalkrigskommisær og kæmmererer ved Øresunds Toldkammer i Helsingør,  56 år

Omtrent 1. Juni 1817 - 12 Juni 1817 Christian Fischer, Jæger af Kronens Regiment i Helsingør, 57 år, Fundet død i en . . .?? paa byens marker d. 9. juni, men kan ifølge hans kaptajns skrivelse efter synsforretning og forhør ikke ansees for selvmorder.

23. Juni 1817 - 25. Juni 1817 Achilles Bekestoff Matros, paa den  'Rusiske færge '  PATRIIK K..?? - Pandler ?? - Paa Rehden. 33 år, Attest for 'Virkelig død' af Regimentscirurg Møller.

23. Juni 1817 - 27. Juni 1817 Johan Ahlholm Svensk matros paa skibet "Johan Samuel". Kaptajn J. C. Cornelius pa Rehden. 33 år, Attest om "virkelig død" af Regimentscirurg Møller; . . . .?? døde ibandt.

26. Juni 1817 - 28. Juni 1817 Johan Frederik Falk, Underofficeer ved Kronens Regiment i Helsingør, 19 år, Skudt sig selv i vildelse og begravet kl. 8 om morgenen i stilhed. Efter Oberstløjtnant Zeppelin's muntlige beretning.

6. August 1817 - 10. August 1817 Thomas Smidberg, Svensk skibstømmermand på skibet "Dennewitz". Kapt. Møllenberg fra Rehden, 44 år, Bragt død iland. Attest om "Virkelig død" Regimentscirurg Møller.

11. August 1817 - 15. August 1817  Abortus 6 måneder i moders liv Permitteret soldat ved Kronens Regiment Marius Tullius Cicero Urberg og hans forlovede Anne Krestine Holm's dødfødte barn, en dreng, i Brøndstrædet No. 296, lidt over 6 maaneder i moders liv. Moderen svor at 'skræk' er antagelig aarsagen. Det kom naturligt og læt uden vending og instrumenter; var iskold uden liv, men i stærk forraadnelse sa at huden  var ganske skjør. Veerne varede fra kl. 6 aften den 10. til kl. 12 middag den 11. August . Midler til at bringe det til live igjen anvendtes ikke da fostret var i forraadnelse. Moderen 24 aar gammel og har intet barn født før. Efter k. . .?? af 15. febr. 1816 mældte jeg det; afsendt d. 13. Aug. 1817 med posten til Sundhedskollegiet i København med anmodning om snarest mulig forholdsordre.. Men da jeg inden den 15. formiddag, intet svar havde faaet, og faderen paatrængte det . . .?? kirkegaarden eftersom det begyndte at flyde ud af æsken det var lagt i, gav jeg tilladelse til at nedsætte det i kirkegaarden. Dette skete d. 15. August kl. --. Den 16. August modtog jeg det svar: "At da barnet efter gjordemoderens beretning war abortus som 6 maaneder er født naturligt og i stærk forraadnelse, da var der ingen grund og anledning til nogen videre undersøgelse, og at barnet da fordeligt begraves. Mældt sidste af gjordemoder From.

12. August 1817 - 15. August 1817 Niels Bendtsen, Kommandeersergeant ved Kronenes Regiment i Helsingør, 38 år

22. August 1817 - 23. August 1817 J. And. Grütter, Matros paa det Lübske skib "Catharina" - Kapt. F. H. Jargau , fra Rehden. 19 år. Ved nedfald fra masten, knuset hovedet. Attest for "Virkelig død" af Regimentscirurg Møller.

19. August 1817 -  24. August 1817 John Jordison, Matros på det amerikanske skib "Neva" . Kapt. Bonditz, fra Rehden, 30 år, Bragt død i land. Attest om 'Virkelig død' af Regimentscirurg Møller.

6. Sept. 1817 - 11. Sept. 1817 William Wittingham, Engelsk Skipper fra South-Shields ombord på "Polly" - død paa rejsen fra  Petersburg. Fra Rehden. 47 år. Bragt død i land. Attest om 'Virkelig død' af Regimentscirurg Møller.

24. Sept. 1817 - 27. Sept. 1817 John Brown, Engelsk matros fra Chester [??]  Skibet Nelson. Kapt. G. Taylor død paa Øresunds Hospital. 40 år.

8. Oktober 1817 9. October 1817  Christian Hendrik Seline, Tambur ved kronens Regiment i Helsingør 20 år. Hængt sig selv, begravet i stilhed af regimentet - uden jordpaakastelse. [ Efternavnet uklart kan være forkert. Måske 'Selim'.]

8. Okt. 1817 - 10. Okt. 1817 H. H. Bremer Svensk skipper fra Marstrand, skibet "Caroline" død ombord paa rejsen fra Gottland - fra Rehden 50 år Dødsattest af Regimentscirurg Møller. Bragt død i land.

16. Oct. 1817 - 21. Oct. 1817 Jacob Petersen Mandrup, Justitsunderofficeer paa Kronborg, 70 år

11. November 1817 - 15. Nov. 1817 William Robinson, Engelsk matros paa skibet "Alfred". Kapt. Movius fra Hull.  Fra Rehden. 29 år Bragt død i land,  Attest om 'Virkelig død' af Regimentscirurg Møller.

25. November 1817 - 2. December 1817 Jens Jørgensen, Skipper fra Aalborg paa Slubben "Marie". Død ombord paa rejsen til Lübeck, fra Rehden 46. år, Bragt død i land.  Attest om 'Virkelig død' af Regimentscirurg Møller. [Her begynder kirkeåret 1818.]

5. Dec. 1817 - 8. Dec. 1817 Johan Doraf, Prøjsisk matros fra Danzig paa skibet "Wilhelmine", Kapt. C.  Rasch. Fra rehden. 20 år, Bragt død i land. Attest om 'Virkelig død' af Regimentscirurg Møller.

19. Dec. 1817 - 23. Dec. 1817 Peter Henrich Hartnach, Hoboist ved Kronens Regiment i Helsingør 24 år

23. Januar 1818 - 26. Jan. 1818 Rasmus Madsen Gimlinge, Jæger af Kronens Regiment i Helsingør, 23 år, Skudt i maven af forladning ved Ep. . . ?? og død nogle dage efter.

25. Januar 1818 - 28. jan. 1818 Johan Adolph Giehsmann, Maler Giehsmann s søn i Helsingør, 14 dage

9. Febr. 1818 - 13. Febr. 1818 Nicolay Frederik Jansen, Toldbetjent i Helsingør, 65 år

22. febr. 1818 - 25. Febr. 1818 Carl Frederik Guldbrandt, Hoboist ved Kronens Regiment, Guldbrandt 's søn i Helsingør, 1½ år

14. Marts 1818 - 18. Marts 1818 Frederik Ferdinand Retzke, Søn af Skomager Retzke i Helsingør, 2  3/4 år

13. Marts 1818 - 18. Marts 1818 Frederik Wilhelm Haertel, Søn af skomager Haertel i Helsingør, 8 måneder

6. Maj 1818 - 15. Maj 1818 James Williams, Engelsk matros fra Newport Pembrake Bay Providenie Kaptajn Jan . .?? -  fra rehden, 16 år, Bragt død i land. Attest om 'Virkelig død' af regimentscirurg Møller.

12. Maj 1818 - 16. Maj 1818 Christian Hostrup, Kammerraad og Passkriver ved Øresunds Toldkammer i Helsingør, 69 år

21. Maj 1818 - 26. Maj 1818 Niels Peter Kock, Snedkersvend paa Kronborg. 21 år

24. Maj 1818 -  28. Maj 1818 Andreas Mittel, Førhen tjener. I Helsingør, 60 år

27. Maj 1818 - 28. Maj 1818 Anders Berg Matros fra Wasa, ombord på skibet "Storfyrsten"  28 år Bragt død i land. Attest om 'Virkelig død' af regimentscirurg Møller.

3. Juni 1818-  6. Juni 1818 Daniel Brassel, Afskediget soldat og fattighuslem - i Helsingør, 81 år, Den 9. Juni mældt til Direkts. for den almindelige Pangsjonskasse.

7. Juni 1818 - 11. Juni 1818 Christian Olsen Møller, Færgekarl Ole Nielsen Møller 's søn i Helsingør, 5 dage

11. Juni 1818 - 15. Juni 1818 Carl Guldbrandt, Hoboist ved Kronens regiment i Helsingør, 37 år

16. Juni 1818 - 19. Juni 1818 Jens Christensen Aalborg Artillerist af  9ende Kompagnie, i Helsingør, 30 år

29. Juni 1818 - 4. Juli 1818 Niels Andersen Falk, Underofficeer ved Kronens Regiment, 44 år

10. Juli 1818 - 13. Juli 1818 Johannes Charles Pedersen, Enken Anne Lindqvist 's uægte barn - Barnefader arbeidsmand Peder Andersen i Helsingør, 3 måneder

17. Juli 1818 - 21. Juli 1818 Niels Nielsen Horne, Soldat ved 2. Kompagnie, Kronens regiment i Helsingør 23 år Publiceret ved Tromme . . . ??

27. August 1818 - 31. august 2003 Peter Julius Wennerlin, Skræder Wennerlin 's søn i Helsingør, 10 Måneder

1. Sept. 1818 - 5. Sept. 1818 Lars Madsen, Fyrwægter ved Kronborg, 45 år

9. Sept. 1818 - 12. Sept. 1818 Peder Nielsen Wellerup, Soldat ved Kronens Regiment - 3die Kompagnie, i Helsingør, 23 år

22. Sept. 1818 - 27. september 1818  Dødfødt, 6 måneder i moders liv Tøjhuusløjtnant v. Bakke 's hustrue født d. 22. September d.a. en dødfødt dreng i 6. maaned. Moderens 2. dødfødte barn. Hendes sygeleje formodentlig aarsag. Indberettet af gjordemoder Urban. Barnet nedsat i kirkegaarden d. 24. Sept.

1. Oktober 1818 -  6. Oktober 1818 Jochum Mittelstæd, Bødkermester og fyrwærker ved det borgerlige artilleri, i Helsingør, 62 år,  [I Ft. 1801 og senere folketællinger: 'Medelsted' - 'Methelstæd' osv.]

2. Okt. 1818 - 7. Okt. 1818 Erik Willads Beck, Kontorist og konstabel i det borgerlige artilleri - i Helsingør, 45 år

9. November 1818 - 14. November 1818 Joseph Johnson, Matros paa skibet "Branswich" født i Hull. Kaptajn Blyth. Fra rehden, 22 år, Bragt død i land. Attest om 'Virkelig død' af regimentscirurg Møller. (Nyt kirkeår 1819)

8. December 1818 - 12. December 1818 Christian Frederik Møller, Kommandeersergeant ved 9. artillerikompagni. I Helsingør, 49 år

14. Dec. 1818 - 18. Dec. 1818 Andreas Frihell, [ Eller Frifell?] Garwersvend i Helsingør, 62 år

25. Dec. 1818 -  28. Dec. 1818 Boris Washilej,  [ell. Vassilej] Tjenestepige hos den russiske agent Yofwood Packert, Andotja Andrewna 's uægtebarn - Barnefaderen ukekjendt 2½ måned Uægte barn, katolsk døbt af den katolske konsulatspræst Abbe le Tallier.

26. December 1818 - 2. Januar 1819 Jacob Daniel Horning, Guldsmedsvend, -  i Helsingør, 40 år

14. Januar 1819 - 15. April 1819 Dødfødt,  9 måneder i moders liv, Oberstløjtnant ved Kronens Regiment, Christoph Carl Frederik Zeppelin 's hustru frue Clemenie Charlotte, født Blanchhot, har, efter . . . ?? gjordemoder m. Urban's . . . ?? indberetning den 14. Januar 1819 født et dødfødt drengebarn fuldbaarent og i slutningen af 9. maaned, og i den grad i forraadnelse efter regimentscirurg Andersens attest, at huden gik af ved berørelse. Her var altsaa midler til at bringe det i live igjen unyttige. Gjordemoderen blev hentet om mældte dag klokken 8 aften og samme aften skete fødslen kl. 11. Moderen 41 år gammel har forhen født 5 børn - dette er det første dødfødte. Man veed ikke noget tilfælde som kan have forwoldt barnets død i moders liw. Begravet d. 15. April 1819.

25. Januar 1819 - 2. Februar 1819 Elias Lauritz Grüner, Sognepræst til St. Mariæ kirke i Helsingør, 57 år [ Læs eventuelt om pastor Grüner i Johs. Dalsagers bog "St. Mariæ Kirkes Historie".]

1. Februar 1819 - 6. Febr. 1819 Frederik Christoph Gerhard Zassen, Justitsunderofficeer paa Kronborg, 45 år

9. Febr. 1819 - 13. Febr. 1819 Erik Grüner, Elev ved Øresunds Toldkammer i Helsingør, 22 år

7. Febr. 1819 - 13. Febr 1819 Emil August Gulbrandt, Barn hos sin moder, enken Ane Marie Gulbrandt, ½ år  [ Set stavet Guldbrandt]

18. febr. 1819 - 23. febr. 1819 Joachim Græbe, Fattiglem i Helsingør fattighus, 40 år

20. Febr. 1819 - 24. Febr. 1819 Jørgen Strætt, Doctor Medicinæ i Helsingør, 63 år

23. Febr. 1819 - 1. Marts 1819 Peter Nulsen, Justits underofficeer på Cronborg, 70 år

5. Marts 1819 - 8. Marts 1819 Hans Mogensen, Soldat af Kronens Regiment Mogens Hansen Sønderup 's søn i Helsingør 3 uger  [ 'Mogens' er overstreget, men dette kan være utilsigtet.]

8. Marts 1819 - 11. Marts 1819 Martin Julius Urberg, Soldat af Kronens Regiment, Marius Julius Cicerus Urbergs i Helsingør, 1 måned.  [Her må være tale om soldatens søn.]

10. Marts 1819 - 11 marts 1819 Dødfødt,  6 måneder i moders liv, Skomagersvend Lars Magnus Holmberg og hustru Cicilie fød Lindholm 's dødfødte drengebarn i 6te maaned født den 10. Marts 1819 begravet den 11. Marts 1819.

15. Marts 1819 - 17. Marts 1819 Johan Peter Neumann, Fruentimmeret Marie Neumanns barn i Helsingør, 1 år

17. Marts 1819 - 19. Marts 1819 Anders Christoffersen Wredsløse, Soldat af Kronens Regiment 's 2. Kompagnie i Helsingør, 23 år

7. April 1819 - 14. April 1819 Carl Frederik Møller, Woldmester og justitssergeant paa Kronborg, 54 år

15. April 1819 - 21. April 1819 Michael Nielsen Balle, Commandeersergeant af Kronens Regiment i Helsingør, 34 år

16. April 1819 - 21. April 1819 Andreas Kreyl, Justitsunderofficeer paa Kronborg 56 år

18. April 1819 - 22. April 1819 Hans Christoffer Lohmann, Afskediget major af enfanteriet, hos hr. Major Schultz paa den hollandske mølle ved Helsingør, 54 år

22. April 1819 - 26. April 1819 H. C. Weecken, Prøjsisk koffardikaptajn paa skibet "Wilhelmine" af Königsberg. 47 år Bragt død i land.  [Listefører har helt tydeligt ikke haft kendskab til den dødes fornavne i det han skrev: H...... C......]

28. April 1819 - 1. Maj 1819 Peter Schwartz, Prøjsisk matros død paa Øresunds Hospital i Helsingør, 39 år

3. Maj 1819 - 6. Maj 1819 Gustav Ohlberg Hamborger, matros fra Skibet "Triton" Kaptain Herzendorph ?? 34 år, Bragt død i land. Gnidret skrift, kaptajnens navn kan være fejltydet.

16. Maj 1819 - 20. Maj 1819 Anders Olufsen   . . . .erqvist ?? Svensk matros fra skibet "Justitia". Captain J. N. Oden af Gefla. 19 år, Bragt død i land.

25. Maj 1819 - 29. Maj 1819 Thomas Andreas Jørgensen, Bombadeer ved Artilleriet i Helsingør, 30 år

24. Maj 1819 - 30. Maj 1819 Arÿ Wenck Hollandsk kok ?? med skibet . . . . .?? Roderkirck af Rotterdam. 45 år, Bragt død i land  [Meget gnidret skrift, dele af teksten næsten ulæselig.]

31 Maj 1819-  6. Juni 1819 James Metchel, - [ eller Mitchel ] Engelsk Matros af skibet "Ampehide" Kaptajn G. Gam. Sunderland. 27 år, Bragt død i land

1. Juni 1819 - 6. Juni 1819 Carl Frederik Heyder, Hos sin pleiefader hoboist Bombak ved Kronens  Regiment, i Helsingør, 3 år

8. Juni 1819 - 13. Juni 1819 Frantz Ferdinand Dems, Høker Christopher Dems søn i Helsingør, 4½ år

18. Juni 1819 - 20. Juni 1819 Søren Sørensen Davelykke, Grønhandler i Helsingør, 34 år

1. Juli 1819 - 4. Juli 1819 Børge Andersen H . . .  [ tilnavn ulæseligt]  Soldat af kronens Regiment i Helsingør, 25 år

18. Juli 1819 - 21. Juli 1819 Thomas Poo, Hollandsk Styrmand, 40 år

18. Juli 1819 - 21. Juli 1819 Johannes Hansen, Snedkerdreng, 18 år

2. Aug. 1819 - 4. Aug. 1819 Henrich Jensen Sønderbro, Soldat af Kronens Regiment, 22 år, Druknet ved svømning.

29. August 1819 - 1. Sept. 1819 Svend Lundvall, Meelhandler i Helsingør, 48 år

10. Sept. 1819 - 13. Sept. 1819 Peter Reginald  Pryz, Kaptain Carl Peter Pryz 'es barn ibid, 3 måneder

22. Sept. 1819 - 24. Sept. 1819 Hans Paulsen Boeholdt, Soldat af Kronens Regiment  - ibid, 22 år

2. Okt. 1819 - 6. Okt. 1819 Andreas Doss, Snedkermester i Helsingør, 55 år

4. Okt. 1819 - 8. Okt. 1819 August Wilhelm Balle, Loper ved Øresunds Toldkammer i Helsingør, 63 år

5. Okt. 1819 - 8. Okt. 1819 Johan Andreas Kolbe I. . . .sergeant ?? i Helsingør 80 år

6. Okt. 1819 - 9. Okt. 1819 Peter Hansen Nyrup, Constabel af artilleriet i Helsingør, 26 år

19. Okt. 1819 23. Okt. 1819 Jens Peter Vedin, Snedkermester Bendt Vedins, søn ibid, 4 år

21. Okt. 1819 - 26. Okt. 1819 Jens Nielsen, Fruentimmeret Ane Marie Hansdatters barn ibid, 1 ½ år

28. Okt. 1819 - 1. November 1819 Jens Nielsen, Artillerist Thor Nielsens barn ibid, 1 år 11 måneder

19. November 1819 - 26. November 1819 Paul von Brasel  ?? premierløjtnant af Kronens regiment, Ibid, 34 år,  [Efternavnet meget gnidret, delvis gættet, kan være fejltydet!]

26. Nov. 1819 - 26. Nov. 1819 Anders Nielsen, Fattighuslem Ibid, 60 år

2. Dec. 1819 - 7. dec. 1819 Hans Bensen Schou, Fattighuslem, Ibid, 50 år

13. Dec. 1819  - 17. dec. 1819 Peter Frandsen, En søn af . . . ?? frands Hem . . .?? Tybjerg ibid 5 år  [Meget gnidret og vanskelig tekst.]

13. Dec. 1819 - 17. Dec. 1819 Niels Lundgreen, Forhen Købmand, 70 år

22. December 1819 - 27. december 1819 Johannes Lithen, Bogtrykkerdreng ibid  22 år

27. Dec. 1819 - 31. Dec. 1819 Hans Larsen Ollerup, Grennadeer af Kronens Regiment 22 år

28. Dec. 1819 - 31. Dec. 1819 Niels Peter Schrøder, Nøgle barn, Ibid 15 år

30. Dec. 1819 - 4. Januar 1820 Ferdinand Lovd, Politibetjent Ibid 53 - Selvmord ved at hænge sig selv. Begravet uden jordpaakastelse.

2. Jan. 1820 - 18. Januar 1820 Johan Frederik Zimmermann, Fattiglem Ibid 65 år

14. Januar 1820 19. Jan. 1820 Hans Boesen, Forhen brygger - Ibid. 64 år

14. Jan. 1820 - 19. Jan. 1820 Lars Schultz Fattiglem, forhen kobbersmedemester, Ibid, 75 år

22. Jan. 1820 - 26. Jan. 1820 Joachim Barner Paasche Høst, Justitsraad, major ved brandkorpset, kasserer ved Øresunds Toldkammer, 56 år

25. jan. 1820 - 28. Jan. 1820 Jens Peter Schrøder, Slagtersvend Schrøders barn 2. 3/4 år [ Her følger noget meget svært læseligt; imellem teksten kan skimtes 'Fred. Dorthe Ibsen' - måske moderen og herefter: ' Nøgle barn' ]

30. Jan. 1820 - 5. Febr. 1820 Henrich Christensen, Wærtshuusholder, 66 år

2. Febr. 1820 -  9. Febr. 1820 Johan Christian v. Uhl, Generalmajor af Infanteriet, 69 år

15. Febr. 1820 - 19. Febr. 1820 Carl Prytz, Oberrigs Commisair af Helsingør, 49 år

20. Febr. 1820 - 23. Febr. 1820 Peder Pedersen, Fattighuslem i Helsingør, 50 år

9. Marts 1820 - 15. Marts 1820 Hans Johansen, Op. . .k  ??  hos marqvetenteren paa Kronborg ,88 år

13. Marts 1820 - 18. Marts 1820 Johan Christian Johansen, Tambour ved ..?? regiments Kompagnie . . . ??, 19 år,  [Ualmindelig  uordentlig og ulæselig skrift.]

15. Marts 1820 - 20. Marts 1820 Frederik, En søn af tømmermand Lindberg !! 4 ½ år  [Lindbergs initialer ulæselige; måske M. P.]

28. Marts 1820 - 4. April 1820 Jens Andersen Soldat ved kronens regiment . . . ?? 26 år

2. April 1820 - 7. April 1820 Johan Dahlgreen , Ibid, 64 år

7. April 1820 - 8. April 1820 Dødfødt,   7. April blev s. t. hr. kammeraads Tops frue forløst med et dødfødt fuldbaaret men forrådnet drengebarn som blev begravet d. 8. April. Gjordemoderen var Madame Urban. Moderen har forhen ej født døde børn.

8. April 1820 - 12. pril 1820 Christen Nielsen, Tjener hos wærtshuusholder Møller af Helsingør, 42 år

18. April 1820 - 22. April 1820 Jens Olsen, Snedkersvend af Helsingør, 55 år, Blev funden druknet i Trykkerdammen. Ifølge Amtets bevilgning ej at anse som selvmorder.

18. April 1820 - 24. April 1820 Peder Nielsen, Fattiglem, Ibid, 72 år

28. April 1820 - 1. Maj 1820 Hans Erik Hansen Østbirk, Underofficeer af Kronens regiment. Green. Comp. 33 år Selvmorder, har skudt sig selv.

3. maj 1820 -  8. Maj 1820 Jens Andersen Hygild, Marskandiser, 40 år

10. Maj 1820  Dødfødt   10. Maj 1820 blew Regimentsqvarteermester Holst 's frue forløst med et dødfødt fuldbaarent drengebarn. Det havde længe været dødt. Fruen har forhen ej bragt dødfødte børn til verden. Aarsagen til at barnet var dødt formodes at have været moderens sorg over hendes faders død som indtraf under svangerskabet. Gjordemoderen var Madame Urban. Det blev begravet uden jordpaakastelse.

9. Maj 1820 - 12. Maj 1820 Niels Olsen, Arbejdskarl af Helsingør, 40 år

1. Maj 1820 - 23. Maj 1820 Jørgen Kok, Materialskriver paa Cronborg, 57 år

Den 24. Maj 1820 - 29. Maj 1820 Dødfødt,   Den 24. Maj 1820 blev Lieutnant v. Ahrentholze 's frue forløst med et dødfødt drengebarn som var fuldbaarent. Det havde allerede været dødt nogle dage før fødslen. Aarsagen til dets død var formodentlig at moderen var . . .  ?? [snublet?]  med foden. og dermed har faaet en blodstyrtning. Gjordemoderen var Madame Urban. Det blev begravet den 29. maj uden jordpaakastelse.

6. Juni 1820 - 8. Juni 1820 Joseph Hybinger, Corporal af Kronens Regiment, 4. Kompagni, 40 år, Selvmorder, har skudt sig selv.

13. Juni 1820 - 16. Juni 1820 Anders Christensen Skørpinge, Soldat af Kronens Reg. 7. Compagnie, 23 år

24. Juni 1820 - 27. Juni 1820 August Nielsen, Uægte barn af Ane Marie Johansdatter, tjenestepige og slagtersvend Christian Nielsen 10 dage Hjemmedøbt af gjordemoder . . . .??  Daaben blev ej stadfæstet i kirken [Jordemoderens navn ulæseligt. Man skimter dog at det slutter på 'trup'.]

25. Juni 1820 - 29. Juni 1820 Christen Danielsen, En søn af wærtshusholder Andreas Berg, 5 år

27. Juni 1820 - 1. Juli 1820 George Hambro, Consulatssecretair hos den svenske consul, 28 år

28. Juni 1820 - 1. Juli 1820 Johan, en søn af Sophie Magdalene Jørgensen, 12 timer, Hjemmedøbt af gjordemoderen, Daaben blev ei stadfæstet i kirken  [Jordemoders navn ulæselig.]

15. Juli 1820 - 18. Juli 1820 Kjøbmand Truels Nielsen Møller, Kjøbmand i Helsingør, 61 år

21. August 1820  Dødfødt,   Den 21. August blew Madam Lindberg, guldsmed Lindbergs hustrue førløst med et dødfødt drengebarn i svangerskabets 4. maaned. Aarsagen til den for tidlige fødsel formodes at være forkjølelse. Moderen har ikke før bragt dødfødte børn til verden. Gjordemoderen var Madam From.

19. Sept. 1820 - 21. Sept. 1820 Lars Hansen Nybye, Corporal af Kronens Regiment . 28 år. Selvmord ved at hænge sig selv.

18. Sept. 1820 - 23. Sept. 1820 August Løjun, En søn af smed J. C. Møller af Helsingør, 5 uger

1. Oct. 1820 - 5. Oct. 1820 Christian Gotfred Hofmester, Fattiglem Ibid, 48 år

5. Oct. 1820 - 7. Okt. 1820 Lars Arvesen Alume, Artillerist, 26 år

12. Oct. 1820 - 12. Oct. 1820 Christian Frederik v. Le. . . ?? Kammerherre, forhen Oberst, 75 år  [Meget utydelig skrift!]

15. Oct. 1820 - 18. Oct. 1820 Euphemus Frederik Berhard Petersen, En søn af Rasmus Petersen i Kjøbmand Clarks tjeneste, Ibid, 4 uger Forældrene bor i St. Annegaden

5. Nov. 1820 - 9. Nov. 1820 Frederik Tang , - Tømmersvend, 40 år

22. Nov. 1820 - 25. Nov. 1820 Edvard, En søn af contorist Brix - Ibid, 3/4 år

21. Nov. 1820 - 25. Nov. 1820 Casber Plats [ eller Plato] Afskediget leutenant, 36 år

25. Nov. 1820 - 30. Nov. 1820 Conrad v. Bergen, En søn af Kjøbmand Johan v. Bergen. Ibid 14 år  [Yderligere står i posten, åbenbart helt uden motiv:  'Hermann Christiansen'.]

10. Dec. 1820  - 13. Dec. 1820 Juan Luis Henry August. En søn af consul Baden, svensk consul, 6 dage

7. Dec. 1820 - 11. Dec. 1820 Christian Adolph Svedstrup, En søn af underofficeer E. N. Svedstrup, 10 dage  [Faderens initialer meget utydelige, delvis gættet. Bemærk at Christian Adolph er indført to gange i kirkebogen. (Se næste post)]

7. Dec. 1820 - 10. Dec. 1820 Christian Adolph, Commandeersergeant Svedstrups barn - Ibid 9 dage, [ Bemærk at Christian Adolph er indført to gange efter hinanden i kirkebogen. [Se forrige post]

11. Dec. 1820 - 14. dec. 1820 Charles Henry, Østerigsk consul Lindbergs barn. Ibid, 1 måned

31. Dec. 1820 - 3. Jan. 1821 Frederik Ferdinand,  Politibetjent Vodstrups søn, ibid, 1 år

28. dec. 1820 - 4. Januar 1821 Jens Larsen, Underjæger af Kronens regiment, Ibid, 26 år

13. Jan. 1821 - 17. jan. 1821 Andreas Ludvig .ong?? Tjenestepige Cecilie Larsens uægte barn, 5 måneder  [Efternavnet utydeligt: Dong , Long ??]

13. Jan. 1821 - 18. Jan. 1821 Thue Petersen Contorbetjent Holm 's . . . . . [ meget gnidret] Ibid, 5 måneder

4. Jan. 1821-  4. Jan. 1821 Hans Rasmussen Østergaard, Ærlig slawe paa Cronborg fæstning, 30 år, Dømt fra livet og halshugget.

10. Jan. 1821 - 16. Jan. 1821 Frederik Petersen Gr. . . ?? Peterniels Peter Jensen. Ibid 1 år  [Svag og utydeligt blæk.]

26. Jan. 1821 - 29. Jan. 1821 Frederik, Niels Iversens søn ibid, 2 år

7. Febr. 1821  - 10. Febr. 1821 Carl Wilhelm, Muursvend Hans Christesens søn. Ibid , 10 dage

16. Febr. 1821 - 21. Febr. 1821 Peter Andreas Engstrøm, Lods paa Østersøen - ibid, 61 år

23. Februar 1821 - 27. Febr. 1821 Christian Brynning, Skoflikker og fattiglem, 60 år

26. Febr. 1821 - 2. Marts  1821 Henry Fell,  Bogholder. Ibid Alder: Ikke oplyst

21. Februar 1821 - 3. Marts 1821 Frederik Olsen Hammer, Bødker Moberg's dattersøn, 6 år

3. marts 1821 - 9. Marts 1821 Svend Petersen, Fattiglem, Ibid, 66 år

8. Marts 1821 - 12. Marts 1821 Johan Abraham Schmidt, Commandeersergeant af Kronens Regiment - Ibid, 53 år, Har aflivet sig ved skud.

18. Marts 1821 - 20. Marts 1821 Peter Johan Sørensen, En søn af grønhandler hr. D. . . .?? 1½ år

27. Marts 1821  - 30. Marts 1821 Carl Ørsted, Hattemager - ibid,  57 år

8. April 1821 - 10. April 1821 Didrik Krakke, Musqeteer af Kronens Regiment af Helsingør, 65 år, Har hængt sig selv og er begravet uden jordpaakastelse.

11. April 1821 - 17. April 1821 Johan Gotthilf Dølling, Toldbetjent - Ibid ,50 år

16. April 1821 - 21. April 1821 Erich Christopher Lundsteen, En søn af Dyrlæge Lundsteen, 8 dage

20. April 1821  - 21. April 1821 Anton Carlsen, En uægte søn af afdøde Ane Dorothea Pedersdatter, 7 uger

26. April 1821 - 30. April 1821 Andreas Rosengreen, En søn af hoboist Rosengreen, 16 år

4. Maj 1821-  8. Maj 1821 Carl Gustav Hagelberg, Skrædersvend - Ibid, 24 år

15. april 1821 - 24. April 1821 Frederik Schal, Slagtersvend,  ibid, 26 år

1. Februar 1821 - 3. Februar 1821 Dødfødt,   Dødfødt af 1. Februar 1821 begravet af 3. februar S. a. qvinde Bendte Marie Berthelsens uægte barn

10. Maj 1821 - 15. Maj 1821 Peter Christian, Uægte søn af qvinde Ane Kirstine Nielsdatter, 9 uger

12. Maj 1821  -  17. Maj 1821 Jonas Hedenskou, Muursvend, 44 år

20. Maj 1821 - 23. Maj 1821 Anders Hansen, Jæger af Kronens Regiment, 26 år

24. Maj 1821 - 29. Maj 1821 Franz Ludewig, Fattighuuslem, 85 år

8. Juni 1821 - 12. Juni 1821 Peter Theodor Holm, En søn af den prøjsiske consul Holm, 38 år

9. Juni 1821 - 14. Juni 1821 Engelbrecht Olsen, Forhen smedesvend, B. . .?? fattiglem. 38 år

15. Juni 1821  - 19. Juni 1821 Christian Carstensen Nielsen Odense, Grendeer af Kronens regiment, 21 år

6. Juli 1821 - 10. Juli 1821 Andreas Julius El . . . .??  Fattiglem, 8 år

8. Juli 1821 - 12. Juli 1821 Christopher Schulz, Hospitalslem, 66 år

18. Juli 1821 - 24. Juli 1821 Christian Ouzen T . . . .??  i Helsingør,  55 år

25. Juli 1821 - 30. Jui 1821 Lars Madsen Skjellerup, Grenadeer ved Kronens Regiment, 21 år

28. Juli 1821 - 2. August 1821 Leonhard Ritter, Fattighuuslem, 88 år

28. Juli 1821 - 2. August 1821 Albrecht Cromann ?? Fattighuuslem, 60 år  [Meget tyndt , næsten usynligt blæk, så efternavnet kan meget vel være forkert.]

1. Aug. 1821 - 3. Aug. 1821 Niels Petersen Daugsted, Hoboist af Kronens regiment, 25 år

4. August 1821 - 7. August 1821 Mogens Larsen Møller, Færgemand, 63 år

11. August 1821 - 15. August 1821 Niels Henrich Holm, Loper ved øresunds Toldkammer. 55 år.

17. Aug. 1821 - 20. Aug. 1821 Jørgen Larsen, En søn af huusmand Lars Andersen, 4 år

23. Aug. 1821 - 24. Aug. 1821 Peter Eggers Muursvend - ibid, 30 år

26. Aug. 1821 - 29. Aug. 1821 Johan Altstein, Underofficeer af Kronens Regiment 44 år

28. Aug. 1821 - 1. Sep. 1821 Franz Henrich Christian Rienberg ?? Soldat ved Kronens Regiment, 30 år  [Efternavnet med rettelser og klatter, kan være forkert. - - Reenberg??]

15. Oct. 1821 - 19. Oct. 1821 Peter Mejer, Skrædermester, 81 år

28. Juli 1821 - 31. Juli 1821 John Fell,  Madam Fell 's barn, 4 år

28. Oct. 1821 - 2. Nov. 1821 Niels Ferdinand Rohden, Forhen major af Sjællandske Jægerkorps, 60 år

31. Oct. 1821 - 5. Nov. 1821 Frederik Julius, Slagter Peder Hansens, barn 4 år

5. Nov. 1821  - 10. Nov. 1821 Ole Lindholm, Tømmersvend, fattig, 60 år

9. Nov. 1821 - 13. Nov. 1821 Niels Jensen, Fattighuuslem, 60 år

12. Nov. 1821 - 17. Nov. 1821 Johan Peper, Commandeersergeant ved Kronens Regiments grenadeercompagnie, 43 år

19. Nov. 1821 - 22. Nov. 1821 Ole Hørling, Bødker 56 år

22. Nov. 1821 - 26. Nov. 1821 Hans Thomsen Schrøder, Capitain af Det Borgerlige Artillerie og handelsbogholder, 56 år

20. Nov. 1821 - 22. Sept. 1821 Christopher West, Tambour af Kronens Regiment, 36 år, Skudt sig selv.

15. Dec. 1821 - 20. dec. 1821 Carl Frederik Ferdinand,  En søn af wærtshuusholder Gryderup, 3/4 år

25. December 1821  - 29. dec. 1821 William Webster, Skrædermester, 59 år, Aflivet sig selv.

1. Jenuar 1822 - 4. Jan. 1822 Johan Peter Borg . . . .?? En søn af uhrmagersvend . . .?? ½ år  [ Efternavnene er rettet, klattet og vanskelige at tyde. Måske Borghgreen?]

9. Jan. 1822 - 14. Jan. 1822 Lauritz Aagaard Hass, Krigsraad og pakhuusforvalter, 49 år

25. Jan. 1822 - 31. jan. 1822 Lars Lundgreen, Skomagermester, 75 år, "Hans Nielssen vide no. 33"  [Med denne bemærkning henvises til samme KB død den 17. Januar 1822.]

11. Febr. 1822 - 15. Febr. 1822 Svend Erichsen, Arbeidsmand, 48 år

18. Februar 1822 - 21. Febr. 1822 Jens Greisler C . . . .  ?? i Kronens Regiment, 37år

1. Marts  1822 - 3. Marts 1822 Franz George Wilhelmi, En søn af qvinde Ane Kirstine Ebbesdatter, 3/4 år

16. Marts 1822 - 22. Marts 1822 Hans Peter Julius, En søn af wærtshuusholder Gryderup 1 år [ Måske en tvilling til Gryderups søn Carl Frederik Ferdinand der døde 15. Dec. 1821?]

16. Marts 1822 - 21. Marts 1822 Svend Andersen, Fattighuslem, 60 år

6. April 1822 - 11. April 1822 Adolph Frederik Schander, Bogholder hos den ungarske consul Fenwick, 40 år

11. April 1822 - 15. April 1822 Jens Olsen Vestig, Bombardeer ved artilleriet, 33 år

8. April 1822 - 10. April 1822 Lauritz Lundstrøm, Soldat ved Kronens Regiment, 28 år, Selvmorder ved skud

16. April 1822 - 20. April 1822 Peter Christian, En søn af drager Rasmus Pedersen, 9 uger

16. April 1822 - 20. April 1822 Ludvig Jensen Staubach, Fattiglem, 72 år

24. April 1822 - 1. Maj 1822 Unger, Kjøbmand, 44 år, [Intet fornavn nævnt.]

25. Juni 1822 - 28. Juni 1822 Morten Hansen, Tømmersvend, 55 år, Død i Fattighuset

27. Juni 1822 - 1. Juli 1822 Martin Christian, En søn af brændevinsmand Andersen, 3 år

28. Juni 1822 - 2. Juli 1822 Carl Ludvig, En søn af grønhandler Dagsberg, 3 år

27. Juni 1822 - 2. Juli 1822 Olavius Søderstrøm, Snedkersvend ,56 år

1. Juli 1822 - 4. Juli 1822 Ole Baumann, Ærlig slawe, 27 år, Myrdet ved knivstik af slawen Pagh. [ Pagh henrettet 13. August s.å.]

18. Juli 1822 - 22. Juli 1822 Gregers Dahl, Hospitalslem i Helsingør, 76 år ?? [ Rettelse i alderen, kan også læses 73 og lignende.]

2. August 1822 - 5. August 1822 Jacob, Fattighuuslem, 48 år

6. August 1822 - 10. August 1822 Peter Petersen, Skibscapitain, 30 år

13. August 1822 - 13. ugust 1822 Søren Hansen Pagh,  Slawe paa Cronborg, 37 år, Henrettet for mord, begravet uden jordpaakastelse.

12. August 1822 - 16. August 1822 Frederich Møller, Soldat ved Kronens Regiment, 6. comp. 51 år

1. Sept. 1822 - 4. Sept. 1822 Soerlis [??] Destilateur, 45 år  [Flere oplysninger om denne mand modtages med interesse; navnet siger ikke meget.]

7. Sept. 1822 - 10. Sept. 1822 Ole Lund, Fattighuuslem, 83 år

17. Sept. 1822 - 21. Sept. 1822 Ludevig Andreas Stoll, Muursvend, 22 år, Døde ved et fald fra St. Olai taarn.

25. Sept. 1822 - 31. Sept. 182 Gottfred Heidemann, Skoflikker, 53 år

29. Sept. 1822 - 5. Oct. 1822 Lars Okkermann, Wærtshuusholder, 37 år

14. Nov. 1822 - 19. Nov. 1822 Herzog, Garwersvend, 40 år

17. Januar 1822 - 22. Jan. 1822 Hans Nielsen, Fattiglem, 42 år

11. Oct. 1822 - 17. Oct. 1822 George Bunz, Justitsunderofficeer, 60 år

13. Oct. 1822 - 17. Oct. 1822 George Meder, Justitsunderofficeer, 74 år

6. dec. 1822 - 10. Dec. 1822 Christian Ervast, En søn af bøssemagersvend, Fleront, 8 dage

10. dec. 1822 - 13. Dec. 1822 [Død uden dåb] En søn af Fourer ved artilleriet Schiøtt, 4 uger, Død uden daab

10. Dec. 1822 - 14. Dec. 1822 Johan Henrik Mejer, Justitsunderofficeer paa Cronborg, 62 år

23. Jan. 1823 - 17. Jan. 1823 Johan Gottfred Børner, Waabenmester ved Kronens Regiment, 41 år

28. Jan. 1823 - 3. Febr. 1823 Andreas Nicolai, Gangkone Ane Kirstine Carlsens [ell. Carlsine - - herefter noget total gnidret og ulæseligt.]  7 år

15. Febr. 1823 - 19. Febr. 1823 Peter Jeremiassen, En søn af tjener Jeremias Petersen ,3/4 år

19. Febr. 1823 - 23. Febr. 1823 Cornelius Rasmussen Ma . . . .??  37 år

1. Mar. 1823 - 6. Mar. 1823 Andreas Kirstein, Corporal i Kronens Regiment, 62 år

20. Mar. 1823 - 25. Mar. 1823 Christian, En søn af smedsvend P. Nordenstrøm, 3 Måneder

25. Marts 1823 - 1. April 1823 Hans Bærensen, Kjøbmand, Alder: Ikke oplyst  [Denne post er åbenbart glemt indført, idet den er puttet ind imellem.]

1. April 1823 - 4. April 1823 Johan Frederik [Viderberg] - Skomager Viderbergs søn, 9 dage

31. Marts 1823 - 4. April 1823 Zacarias Alexander Bredvig, Ærlig slawe, 53 år

3. April 1823 - 7. April 1823 Niels Peter Fieldstedt, En søn af grønhandler Daglykke, 1 år

11. April 1823 - 15. April 1823 Hans  Jensen, Fattighuuslem, 75 år

19. April 1823 - 23. April 1823 Niels Jacobsen, Fattiglem Alder: Ikke oplyst  [Denne post er åbenbart glemt idet den senere er puttet ind imellem.]

15. April 1823 - 19. April 1823 Ole Dahlqvist, Tømmersvend, 45 år

4. Maj 1823 - 5. Maj 1823 Christian, - Drager Rasmus Petersens søn, 4 måneder

6. Mj 1823 - 9. Maj 1823 Daniel Christopher, - bager J. H. Schmidt 's søn, 5 uger

25. Maj 1823 - 28. Maj 1823 Rasmus Petersen, Kystpolitibetjent, 30 år

11. maj 1823 - 17. Maj 1823 Ferdinandt Zubert, Pensioneret oberst af Jege. . . .corpset?? 72 år

11. Maj 1823 - 15. Maj 1823 Jonas Nielsen Fattiglem, forhen wægter, 45 år

18. maj 1823 - 23. maj 1823 Jens Gunnersen Nakke, Underconstabel, 45 år

24. Maj 1823 - 28. Maj 1823 Peter Lange, Overjæger ved Kronens Regiment, 57 år

26. maj 1823  - 29. Maj 1823 Jens Hansen, Fattiglem, 65 år

26. Maj 1823 - 29. Maj 1823 Jørgen Nielsen, Overjæger ?? 67 år [ Stand meget gnidret, delvis gættet, kan være forkert.]

31. Maj 1823 - 5. Juni 1823 Wilhelm Schannburg ?? Premierlieutenant og materielskriver paa Cronborg, 49 år,  [Efternavnet, måske Schamburg eller lignende.]

31. Maj 1823 - 4. Juni 1823 Ellen Dragsted !! Fattighuuslem, 30 år - Vide pag 374  [Sandsynligt inført under døde mænd ved en fejl.]

4. Juni 1823 - 9. Juni 1823 Simon Christian [Salling] - En søn af kjøbmand Salling, 2½ år

18. Juni 1823 - 23. Juni 1823 Jens Lundberg, Slagtermester, 47 år

27. Juni 1823 - 4. Juli 1823 Jacob Schultz, Ærlig slawe, 48 år

1. Juli 1823 - 5. Juli 1823 Johan Gottfred [Børner] - Afdøde underofficeer Børner 's barn, 8 dage

7. Juli 1823 - 10. Juli 1823 Hans Christiansen. Arbeidsmand, 80 år

14. August 1823 - 18. August 1823 Peder Jacobsen. Fattiglem, 84 år

18. August 1823 - 23. August 1823 Johan Jacob Becker, Slagtersvend, 48 år, Selvmorder ved at drukne sig.

2. Sept. 1823 - 5. Sept. 1823 Henrik Lawetz ,Justitsraad og adjungeret toldbetjent, 49 år gammel.

8. Sept. 1823 - 13. Sept. 1823 Anders Petersen Snøde. Soldat af Kronens Regiment, 24 år

9. Sept. 1823 - 13. Sept. 1823 Johan Melgreen, Fattighuslem, 78 år

16. Sept. 1823  -  20. Sept. 1823 Ferdinand Andersen Brygger Ca. . .?? Andersens barn, 2 år

23. Sept. 1823 - 26. Sept. 1823 Jens Holm, Hospitalslem, 71 år

2. Oct. 1823 - 7. Oct. 1823 Jacob Eriksen, Sergeant Andersens barn, 9 dage

31. Oct. 1823 - 5. Nov. 1823 Jens Truels Lund, Kjøbmand Truels Lunds søn, 18 år, Død skud selv. Begravet med tilladelse på sædvanlig måde.   [Meget utydeligt, skrevet aller nederst på kirkebogssiden der er endog er medtaget af slidtage, men meningen er vist til at forstå.]

21. November 1823 - 27. November 1823 Jacob Strubel, Justitsunderofficeer paa Cronborg, 41 år

24. November 1823 - 28. November 1823 Niels Hansen Beyerup, Grenadeer ved Kronens Regiment, 23 år

23. November 1823 - 29. November 1823 Hans Henrik Momme, Skomagermester, 44 år

17. Dec. 1823 - 24. Dec. 1823 Christian Gottlieb [Ruhler] En søn af skolelærer Ruhler, 8 år

27. Dec. 1823 - 30. Dec. 1823 Johannes Christophersen, Fattiglem, 86 år

17. Januar 1824 - 21. Jan. 1824 Thor Nielsen Asminderød, Artillerist, 38 år

25. Jan. 1824 - 29. Jan. 1824 Johan Zacharias Roch, Justitsunderofficeer paa Cronborg, 58 år

28. Jan. 1824 - 2. Febr. 1824 Svend Peter Svendsen, Muurdreng, 18 år

3. Febr. 1824 - 9. Febr. 1824 Carl August Hass, Enkefrue Hasses søn. 4½ år

7. Febr. 1824 - 11. febr. 1824 Egidius Johannes Bejer, Krigsraad og procurator, 69 år

7. Febr. 1824 - 13. Febr. 1824 Joost Jacob van Aller, Nederlandsk Consul i Danmark, 68 år

11. Febr. 1824 - 13. Febr. 1824 Bent [Pedersen] - Wægter Ole Pedersens søn, 12 dage

28. Febr. 1824  - 2. Marts 1824 Jochum Röbstorff, Fattiglem, 63 år

2. Marts 1824  -  6. Marts 1824 Johan Bachmann, Regiment Gewaldiger wed Kronens Regiment, 80 år  [Gevaldiger" (tysk) Benævnelse på den der havde at udføre straffene ved et regiment. Han havde en underofficers rang. I Norge, senere en benævnelse på opsynsmand ved slaveriet.]

2. Marts 1824 - 5. Marts 1824 Eskild Nielsen, Overkonstabel af Artilleriet, 44 år, Hængte sig selv.

14. Marts 1824 - 17. Marts 1824 Johan Peter, En søn af brændevinsbrænder Frøde, 7 uger

15. Marts 1824 - 17. Marts 1824 Jens Johansen Mandemark, Underofficeer ved Kronens regiment, - 6 Compagnie, 40 år, Aflivet sig selv ved at styrte sig ud ad et windue.

25. Marts 1824 - 26. Marts 1824 Dødfødt,  Snedkersvend A. Eskildsens dødfødte søn.

10. April 1824 - 14. April 1824 Peder Eriksen Naalemager fra København 30 år

14. April 1824 - 17. April 1824 Jens Berger Reiersen, Lærling i Søetaten, 17 år, Død ved et fald fra masten

28. April 1824 - 1. Maj 1824 David Løwe, Corporal ved Kronens Regiment, 52 år, Hængt sig selv, begravet uden jordpåkastelse

5. Maj 1824 - 8. Maj 1824 Niels Arvesen, Fattiglem, 32 år

23. maj 1824 - 25. Maj 1824 Daniel Frederik Jung, Hoboist ved Kronens Regiment, 26 år, Hængt sig selv, begravet med jordpaakastelse ifølge amtets tilladelse.

14. Juni 1824 - 19. Juni 1824 Lars Madsen Stroldgaard?? Capitals- - -?? 75 år  [Teksten svær at tyde, tilnavnet delvis gættet.]

2. Juli 1824 - 5. Juli 1824 Rasmus [Olsen] - Arbejdsmand Ebbe Olsens søn, 4 år

25. Juli 1824 - 29. Juli 1824 Johan Christian Kegel, Afdøde commandeersergeant Kegels Søn, 6 år

29. Juli 1824 - 3. August 1824  C. Knørik ?? Raadstue betjent, 59 år, Hængt sig selv. Amtets tilladelse til at begrawe hans liig paa sædvanlig maade, af  31. Juli 1824  [Usikkerhed om efternavnet er tydet korrekt.]

29. Juli 1824 - 3. August 1824  - -?? Gottlob Salling, Kjøbmand, 57 år, Hængt sig selv. Amtets tilladelse til at begrawe hans liig paa sædvanlig maade, af 31. Juli 1824 [Første navn ikke muligt at tyde, - måske 'Ivar'.]

8. Aug. 1824 - 12. Aug. 1824 Folger Christensen Arløse, Musqeteer af Kronens Regiment, 24 år

10. Aug. 1824 - 14. Aug. 1824 Franz Meyle ?? Depot- og sygehuussergeant, 88 år  [Efternavnet var ikke muligt at tyde med sikkerhed.]

12. Aug. 1824 - 18. Aug. 1824 Peter Viderberg, Skomager og fattiglem, 37 år

25.aug. 1824 - 30. Aug. 1824 Johan Martin Pentz, Hospitalslem, 67 år

31. August 1824  - 3. Sept. 1824 Martin Christian Peter Løversen, Drager Rasmus Petersens søn, 7 måneder

9. Sept. 1824 - 11. Sept. 1824 Frederik  [Eenevoldsen] - Bødker H. Eenevoldsens søn, 1 1/4 år

3. Sept. 1824 - 7. Sept. 1824 Holger Ludvig Olrik, Justitsraad, Raadmand hospitalsforstander. 54 år

10. Sept. 1824 - 14. Sept. 1824 Peter Larsen, Bogholder paa kjøbmand Brown 's Contoir, 40 år

23. Sept. 1824 - 28. Sept. 1824 Gottfred Ørstrøm, Hospitalslem, 55 år

15. Oct. 1824 - 20. Oct. 1854 Claus Hutab ?? - Fattiglem, 60 år  [Usikkerhed om efternavnet! Kan være fejltydet.]

17. Oct. 1824 - 22. Oct. 1824 Jørgen Hansen Giessing, Soldat ved Kronens Regiment, 5. Compagnie, 24 år

2. Nov. 1824 - 2. Nov. 1824 Jens Joseph Dam, Slawe, 28 år, Henrettet, begravet uden jordpaakastelse.

26. Nov. 1824 - 1. Dec. 1824 Peder Andersen Fredensborg, Justitsofficeer, 48 år

7. Dec. 1824 - 13. Dec. 1824 Johannes Moberg, Hospitalslem, 75 år

11. Dec. 1824 - 15. Dec. 1824 Andreas Carsten Meinersen, Færgemand, 48 år

15. Dec. 1824 - 19. dec. 1824 Hans Morten Svindinge, Soldat ved Kronens Regiment, 5. compagni, 27 år

25. Dec. 1824 - 31. Dec. 1824 Peter Abraham Brasch, Wintappersvend, 65 år, Druknede sig selv.

26. Dec. 1824 - 31. Dec. 1824 Daniel Hjelm, Fattighuuslem, 56 år

29. Dec. 1824 - 3. Jan. 1825 Carl Frederik Giltz, Tambour ved Kronens Regiment, 57 år.