St. Mariæ sogn, Helsingør:

Døde mandkjøn fra  20. Januar 1838 til 22. December 1841.

[Mine commentarer vil være i skarpe paranteser]

Tilbage til Helsingør

Anno 1838

Nr
Dødsdag
Begr.dag
For- og tilnavne
Stand, håndtering, ophold
Alder
1
 20. Jan
23. Jan 
Jens Peter Christensen
En søn af fyhrwærker Christensen 
1½ år 
2
19. Jan 
26. Jan 
Johan Frederik Krüger
Bødkermester, født i Frankfurt der Oder 
78 år 
3
28. Jan 
31. Jan 
 Fritz Lassen
Enke Nybølles uægte barn 
1 mnd. 
4
11. Feb 
16. Feb 
Jens Hansen Egerup 
Soldat ved Kronens Regiment 
24 år
5
24. Feb 
2. Mar 
Frederik Heidemann 
Muursvend
75 år 
6
 12. Mar
19. Mar 
Henrik Frederiksen
Fattighuslem 
 70 år 
7
 14. Mar
19. Mar
Johan Hermann Møller 
 Jensine Conradine Holm 's barn 
3 mnd.
8
 30. Mar
 4. Apr 
 Jørgen Ludvig With 
Fattighuslem
74 år 
9
12. Apr 
 17. Apr
Heinrich Frederich Ludewig Rusch
Bagermester Rusche 's barn
2 dage 
10
 17. Apr
 21. Apr
 Otto Christian Ferdinand Olsen 
En søn af wærtshusholder Peter Olsen 
2 år
 11 
 20. Apr
24. Apr 
Andreas Frederik Gilz 
Sergeant ved kronens regiment 
30 år 
12 
25. Apr 
30. Apr 
Michel Andersen 
Forhen huusmand 
87 år 
13
28. Apr 
1. Maj 
Hans Jespersen Tullebølle 
Forhen soldat 
48 år 
 14
25. Apr 
30. Apr 
Carl Anton Mikkelsen 
Arbeidsmand Christian Mikkelsens barn 
4 mnd. 
15 
6. Maj 
12. Maj 
Frederik Aschengreen 
Wærtshuusholder 
61 år 
16 
9. Maj 
12. Maj 
Hans Rasmussen Roilemanshuus 
Soldat ved Kronens regiment 
23 år 
17 
21. Maj 
26. Maj 
Ole Petersen Borup 
Wærtshuusholder 
77 år 
18 
28. Maj 
1. Juni 
Svend Christensen 
Arbeidsmand 
27 år 
19 
31. Maj 
7. Juni 
Anders Wesmann 
Smeddreng 
21 år 
20 
20. Juni 
23. Juni 
Andreas Christian Larsen 
Wærtshuusholder Peder Larsens søn 
15 år 
21 
24. Juni 
29. Juni 
Martin Arlot Møller 
Forhen spekhøker 
77 år 
22 
26. Juni 
30. Juni 
Frederik Julius Baumbach 
 Afskediget commandeersergeant
75 år 
23 
28. Juni 
2. Juli 
Hans Peter Hansen 
Arbeidsmand Søren Hansens barn 
3 mnd. 
24 
14. Juli 
17. Juli 
Carl Frederik Bruhn 
Tjenestekarl Bruhn 's barn 
1 dag 
25 
19. Juli 
23. Juli 
Svend Henrichsen 
Arbeidsmand 
47 år 
26 
19. Juli 
23. Juli 
Niels Hansen Helsned 
Soldat ved Kronens Regiment 
24 år 
27 
15. Febr (!) 
24. Febr. 
Rasmus Sørensen Bek 
Sadelmagersvend. Selvmorder, hængt sig selv.
40 år 
28 
16. Aug 
20. Aug 
Rasmus Nielsen 
Søemand 
47 år 
29 
 18. Aug
23. Aug 
Carl Peter Jørgensen 
En søn af tømmersvend Peter Jørgensen 
2 år 
30 
16. Aug 
20. Aug 
Peter Lorenz Møller 
Skrædermester, hospitalslem 
80 år 
31 
29. Aug 
3. Sep 
David Christian Unmack 
Tømmermester 
66 år 
32 
31. Aug 
3. Sep 
Nicolai Ibsen 
Ærlig slawe 
36 år 
33 
20. Sep 
26 Sep 
Christian Ludvig Lindberg 
En søn af tømmersvend Peter Lindbergs enke 
11 år 
34 
22. Sep 
25. Sep 
Frederik Christian Gronemann
Underofficer Gronemann 's barn
9 dage 
35 
25. Sep 
2. Oct 
Jens Nielsen Windinge 
Pensioneret underofficer, har aflivet sig selv, begrawet uden kirkens ceremonie
42 år 
36 
17. Oct 
20. Oct 
John Siverts 
Ærlig slawe 
60 år 
37 
27. Nov 
1. Dec 
Svend Mikkelsen 
Arbeidsmand 
44 år 
38 
4. Dec
 6. Dec
Niels Peter Gudmansen
Wærtshuusholder Gudmansen 's søn
6 uger 
39 
4. Dec 
12. Dec
 Johan Heinrich Richter 
Hospitalslem 
72 år 
40 
3. Dec 
10. Dec 
Christopher Frederik Bisted 
En søn af arbeidsmand Bisted 
6 mnd 
41 
14. Dec 
18. Dec 
Johan Pedersen Gunnerød 
Owerconstabel 
41 år 
42 
23. Dec 
28. Dec 
Johannes Nielsen 
Fattighuslem 
64 år 
43 
27. Dec 
3. Jan 
Peder Jensen 
Arbeidsmand 
40 år 
44
8. Dec 
12. Dec 
- - 
Commandeersergeant P. Hansens barn 
3 uger 

Anno 1839


Nr.
Dødsdag
Begrav.dag
For- og tilnavne
Stand Håndtering, opholdssted
Alder
1
8. Jan
10. Jan
Hans Henrik Drube??
[Efternavn gnidret, kan være forkert]
Ærlig slawe
71 år
2
 6. Jan
10. Jan 
Ebbe Gudmansen
Fattighuslem 
77 år 
3
 7. Jan
12. Jan
Børre Nielsen
Matros
40 år 
4
 17. Jan
23. jan 
Adam Gottlob von Krogh 
 Kammerherre, oberst, direkteur ved Øresunds Toldkammer, Storkors af Dannebroge, Dannebrogsmand.
71 år
5
9. Feb
 13. Feb
 Johan Pedersen 
Kassehuus ?? [Gnidret
Soldat ved Kronens Regiment
25 år
6
12. Feb
18. Feb
 Diderick Kopas
Fattighuslem, født i Tydskland 
 87 år
7
2. Marts
7. Marts
 Christian Frederik Gottlieb Oeltze
Kjøbmand 
67 år
8
 9. Marts
 15. Marts
Carl Henrik Mikkelsen
En søn af enke Mikkelsen 
 4 år 
9
13. Marts
19. Marts
 Jens Nielsen 
 Fattighuslem 
 74 år
10
 27. Marts
 30. Marts 
Jan Blom 
Fattighuslem, forhenfærgekarl 
 51 år
11
27. Marts 
2. April 
Lars Magnus Fogelstrøm 
Fattighuslem, skoflikker 
54 år 
12 
6. April 
12. April 
Friederich August Horstmann 
Borger og hospitalslem, født i HessenCassel 
85 år 
13 
6. Maj 
11. Maj 
Friederich Ernst Johan von Ohlrogge 
General Major Commandant pa Cronborg, Commandeur af Dannebroge, Dannebrogsmand
66 år 
14 
11. maj 
15. Maj 
Hartmann Nielsen 
Slagtermester 
36 år 
15 
10. Maj 
15. Maj 
Christian Hansen
Under . .?? begravet uden jordpåkastelse, selvmord. 
49 år 
16 
20. Maj 
25. maj 
Jens Pedersen. 
Arbeidsmand 
58 år 
17 
23. Maj 
27. Maj 
Rasmus Sørensen 
Drager 
39 år 
18 
28. Maj 
1. Juni 
Christian Julius Kjeldsen 
Toldbetjent Kjeldsens barn, død ved at drukne i en tørvegrav
4 år 
19 
11. juni 
15. Juni 
Anders Larsen 
Lods 
57 år 
20 
18. Juni 
21. Juni 
Alexander Edward Aakermann,? [Meget gnidret, kan være forkert]
 Contorist
21 år 
21 
20. Juni 
24. Juni 
Niels Jørgensen 
Arbeidsmand 
41 år 
22 
4. Juli 
8. Juli 
Emil Mikkelsen 
Skomagersvend 
23 år 
23 
7. Juli 
11. Juli 
Jacob Rabech Studsgaard 
 Toldbetjent
45 år 
24 
7. juli 
11. Juli 
Anders Svendsen 
Fattighuslem 
58 år 
25 
28. Juli 
30. Juli 
 Henrik Gottfred Blum
Corporal - Selwmorder begravet uden jordpaakastelse.
30 år 
26 
5. Aug 
9. Aug 
Henry Servais Fleront
Bøssemager wed Kronens regiment og Dannebrogsmand
72 år 
27 
21. Aug 
24. Aug 
Carl Christensen 
Fyhrwærker 
40 år 
28 
30. Aug 
4. Sep 
Frederik Kaas 
Bogholder 
79 år 
29 
9. Oct 
14. Oct 
Johan Wilhelm Worm 
Uægte barn af fruentimmeret Gusta Halberg 
3 mnd 
30 
17. Oct 
23. Oct 
Joseph Larsen 
En søn af færgemand Hans Larsen 
21 år 
31 
30. Oct 
4. Nov 
Christen Rasmussen Nørreballe
 Tømmersvend
29 år 
32
4. Nov.
9. Nov
Johan Heinrich Christian Vogel
En søn af kjelderkarl Vogel
29 år
33 
5. Nov 
9. Nov 
Thomas Frey 
Malersvend 
35 år 
34
17. Nov 
 23. Nov
Diderik Emil Wilhelmi 
Forhen hoboist ved Kronens Regiment. 
51 år 
35 
6. Dec. 
10. Dec. 
Wilhelm Olsen 
Arbeidsmand Niels Olsens barn 
13 dage 
36 
14. Dec 
19. Dec. 
Hans Jacob Rasmussen Lindelse 
Soldat ved Kronens Regiment 
23 år 
37 
25. Dec. 
2. Jan.
1840
Hermann August Lindberg 
 En søn af smedmester Lindberg
3 mnd 
38
29. Dec. 
4. Jan.
1840
Lars Feldt 
Wærtshuusholder 
63 år 
39 
30. Dec. 
4. Jan.
1840
Lars Svendsen
Fattighuslem
60 år 
40 
31. Dec. 
4. Jan
1840
Anders Andersen 
Fattighuslem
66 år 

Anno 1840


Nr.
Dødsdag
Begr.dag
Den dødes for-  og tilnavne 
Stand håndtering opholdssted
Alder
1
7. Jan
11. Jan
Mads Larsen
Fattighuslem
60 år
2
 9. Jan
18. Jan 
Johan David Carl Lettiz
Skomagersvend - druknet og skyllet indenfor Cronborg fæstning, begravet ifølge Amtets resolution af 15. Jan 1840 med jordpaakastelse.
28 år 
3
 14. Jan.
20. Jan. 
 Carl Frederik Wind
Battaillonschirurg 
41 år 
4
13. Jan 
20. Jan 
Carl Frederik Valentin 
Pensioneret underofficeer, en kjøbmandssøn fra Leipzig, mærkelig fordi han har tjent under Frederik den 2den eller Den Store
i 'Preus Sen'
92 år. 
5
6. Feb
10. Feb
George Frederik Baumbach
Commandeersergeant
43 år
6
14. Feb
19. Feb
Christian Winberg
Muurdreng
21 år
7
27. Feb
4. Mars
Frederik Stephanus Thornelin
Kammerjunker, Overauditeur, Auditeur ved 13. Livregiment og Cronborg Garnison
46 år
8
8. Mars
12. Mars
Peter Høyer
Toldbetjent
76 år
9
8. Mars
13. Mars
Christian Peter Christophersen
En søn af Hjulmand Christophersen
5 år
10
13. Mars
18. Mars
Carl Ludvig Brandt
Skrædermester Brandt 's barn
10 dage
11
9. Mars
16. Mars
Anders Maimann
Tjenestekarl, begravet i stilhed på Grønnehave.
20 år
12
20. Mars
25. Mars
Anders Madsen Egeberg
Arbeidsmand
44 år
13
26. Apr
30. Apr
Lars Rasmussen Refsvindinge
Constabel ved Artilleriet
23 år
14
28. Apr
1. Maj
Svend Jensen ??
[Efternavn gnidret, kan være forkert]
Fattighuslem
64 år
15
2. Maj
6. Maj
Carl Frederik Ferdinand Garmann
Sergeant Garmann 's barn
5. 3/4 år
16
30. Apr
5. Maj
Jens Ulrixsen
Arbeidsmand
61 år
17
23. Maj
29. Maj
Jacob Gottlieb Waldemar Zoylner
En søn af handskemager Zoylner
7 år
18
25. maj
29. Maj
Johan Martin Christian Krohn
Pleiebarn hos arbeidsmand Bendt Christensen
8 mnd.
19
29. Maj
2. Juni
Johannes Bakke
Færgemand
56 år
20
27. Maj
1. juni
Andreas Gottlieb Giebelhausen
Forhen kjøbmand
71 år
21
5. Juni
10. Juni
Rasmus Lønborg
Bælgetræder wed Mariæ Kirke
68 år
22
11. Juni
15. Juni
Peter George Boysen
Blikkenslagermester
46 år
23
14. Juni
18. Juni
Jacob B. . .?? Strøm
Matros paa den Kongelige kutter "Maagen"
27 år
24
18. Juni
20. Juni
Rasmus Christopher Røhl
Bagermester Helmuth C. L. Røhl. 
'Strax efter fødslen døde barnet'
- - -
25
20. Juni
24. Juni
Knud Jørgensen
Hospitalslem
86 år
26
28. Juni
2. Juli
Ludvig Harald Jørgensen
Skrædermester Jørgensens barn.
2 år
27
6. Juli
9. Juli
Henrik Troost
[ Eller Froost]
Fattighuslem
69 år
28
20. Juli
23. Juli
James Marshall Ellah
Consul Ellah 's barn
1 mnd.
29
8. Sep
15. Sep
Johannes Jespersen Bøgebjerg
Woldmester paa Cronborg
53 år
30
8. Sep
14. Sep
Andreas Saabye
Hospitalslem
67 år
31
25. Sep
30. Sep
- - - - -
Marqeur P. Lassens barn, død uden dåb.
4 mnd
32
6. Oct
10. Oct
Christian Frederik Petersen
Carl Petersen, færgemands Barn
3 uger
33
12. Oct
17. Oct
Niels Iversen
Arbeidsmand
59 år
34
16. Oct
22. Oct
Peter Christian Rybel
Pensioneret hoboist
46 år
35
5. Nov.
10. Nov
Hans Henrik Nielsen
Pensioneret Woldmester
70 år
36
9. Nov
11. nov
Harald Fæster Aller
En søn af hollandsk consul P. R. van Aller
1 år
37
11. Nov
14. Nov
Lars Andersen
Fruentimmeret Bodil Olsdatters barn
8 dage
38
23. Nov
27. Nov
Niels Ferdinand Neumann
Søemand
20 år
39
14. Dec
20. Dec
Jens Petersen
Arbeidsmand
32 år
40
19. Dec.
23. Dec
Jørgen Ibsen
Forhen h . .??
[ Måske identisk med  Jørgen Ibsen i FT 1801 der er torvefoged?
I Ft 1840 hedder han Jebsen]
80 år
41
31. Dec
7. Jan
Anders Jørgensen
Marketender paa Cronborg
47 år
42
20. Nov
24. Nov
Niels Jensen
Contorist
71 år

Kongen af Preussen. (1712 - 1786)

**********************************************
Anno 1841


Nr.
Dødsdagen
Begr.dagen
For- og tilnavne
Stand haandtering 0g opholdssted
Alder
1
8. Jan
12. Jan
Rasmus Petersen
Drager
52 år
2
29. Jan
2. Feb.
Frederik Nielsen
Fruentimmeret Johanne Marie Nielsens barn
4 timer
3
10. Feb
16. Feb
Niels Petersen Frørup
Soldat af 3. Livregiment 3. comp.
23½ år
4
25. Feb
1. Mar
Charles Ferdinand Olsen
En søn af corporal Olsen
2 år
5
26. Feb
3. Mar
Niels Peter Bull
Kongelig fuldmægtig ved Øresunds Toldkammer
32 år
6
2. Mar
6. Mar
Niels Olsen Hummelbrøde
Soldat ved 3. Livregiment
25 år
7
13. Mar
17. Mar
Lars Andersen Ollerup
Soldat ved 3. Livregiment
23 år
8
15. Mar
18. Mar
Peter August Hansen
En søn af slagtermester Christian Hansen
14 dage
9
20. Mar
24. Mar
Mads Hansen Skjelborg
Tjenestekarl hos consul Markussen
 27 år
10
21. Mar
26. Mar
Niels Peter Rosenqvist
En søn af tjenestepige Karen Rosenqvist
3 år
11
22. Mar
26. Mar
Jacob Jørgensen
Fattighuslem
67 år
12
30. Mar
7. Apr
Christen Nielsen
Arbeidsmand
62 år
13
13. Apr
17. Apr
Niels Andersen Windstrup
Soldat af 3. Livregiment 4. comp
23 år
14
10. Apr
16. Apr
Jacob Wilhelm Lorenz
Arbeidsmand
36 år
15
29. Apr
4. Maj
Niels Frederik Ferdinand Jensen
Pleiebarn hos slagtersvend P. Larsen Casse
6 mnd
16
5. Maj
10. Maj
Wilhelm Theodor Lassen
Fruentimmeret Dorothea Lassens barn
1 år
17
13. Maj
18. Maj
Jens Jensen
Tjenestedreng
16 år
18
15. Maj
19. maj
Joachim August Lindberg
Smedmester Lindbergs barn
5 mnd
19
19. Maj
24. maj
Svend Petersen Lillieqvist
Hattemagermester, har aflivet sig selv. Begrawet med jordpaakastelse ifølge Amtets bewilling af 21. Maj 1841
40 år
20
19. Maj
24. Maj
Lars Petersen Vesterskjernige
Soldat ved 3. Livregiment 3. compagnie
24 år
21
2 Juni
7. Juni
Hans Madsen Hansen Steengade
Soldat wed 3. Livregiment 5. Comp.
32 år
22
12. Juni
16. Juni
Andreas Nyestrøm
Hospitalslem og bødkermester
63 år
23
16. Juni
21. Juni
Søren Hansen
Arbeidsmand
41 år
24
24. Juni
29. Juni
Johan Adler
Fattighuslem
60 år
25
28. Juni
2. Juli
Carl Julius Åhmann
Bestyrer af enke frue Åhmanns handskeforretninger
26 år
26
25. Juni
2. Juli
Jens Jensen
Arrestant, husmand fra Søeborg. Selwmorder. Begravet uden jordpaakastelse.
41 år
27
3. Juli
8. Juli
Niels Peter Lund
Underchirurg wed fattigvæsenet og compagnichirurg ved det Borgerlige Artillerie
49 år
28
3. Juli
7. Juli
Carl Ferdinand Andersen
Fruentimmeret Stine Værløses søn
1 år.
29
25. Juli 
30. Juli 
Jørgen Hansen Opager 
Brændewiinsbrænder 
54 år 
30
1. Aug 
6. Aug. 
Johan Adolph Petersen 
Muursvend 
36 år 
31
11. Aug 
16. Aug 
Ludvig C.. .?? Schrøder 
Malersvend, forhen hand . . .?? 
[posten utydelig og gnidret.]
62 år 
32
12. Aug 
17. Aug 
Christen Peter Jensen 
Matros paa brigskibet Christian d. 8. 
21 år 
33
27. Aug
1. Sep 
Georg Ochsner 
Tømmermester 
83 år 
34
10. Sep 
15. Sep
Bendt Larsen 
Fattighuslem 
72 år 
35
15. Sep 
20. Sep 
Lars Pedersen  Restad
 Fattighuslem
44 år 
36
15. Sep 
18. Sep 
Theodor Levinsohn 
 Slagtermester Levinsohns søn
13 dage 
37
21. Sep 
25. Sep 
Ole Bentzen Frørød [Måske 'Trørød'
 Frigiwen slawe [Se Ft. 1840 'Ole Bendsen']
50 år 
38
14. Sep 
22. Sep 
Andreas Johan Christian Hansen 
Afskediget underofficeer. Har hængt sig selw, begrawet uden jordpaakastelse.
37 år 
39
5. Oct 
11. Oct 
Jens Peter Svendsen 
Bødker og grønthander.
37 år 
40
19. Oct 
25. Oct 
Jacob Ferdinand Møller 
Fruentimmeret  Andrea Møllers barn
3 uger 
41
23. Oct 
28. Oct 
Andreas Christensen 
Læredreng 
16 år 
42
19. Dec. 
24. Dec 
Julius Edvard Brandt 
En søn af kjøbmand Brandt 
10 år 
43
22. Dec 
28. Dec 
Niels Aagesen Hartmann Nielsen 
Slagtermester 
45 år 
44
19. Nov 
20. Nov 
- - - - - -  
Fruentimmeret Caroline Wilhelmine Hass 's dødfødte drengebarn.